REKLAMA

Bodnar: Nasza integracja europejska opiera się na tym, że wzajemnie sobie ufamy jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-03-14 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM, a w poranku Radia TOK FM Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu to ciekawa sprawa bo kiedy rozmawialiśmy na przystanku stał na ponad pół roku temu już pan mówił trochę przewidział to co wydarzyło się teraz to pan zapytany wtedy pod sobą ogromne spotkanie z tysiącami ludzi co potem na dobrze ale jaki wpływ na życie zwykłego człowieka może mieć spór komisji Europejskiej z polską czy w Rozwiń » ogóle Unii Europejskiej z polską czy przeżyje dałby światowej opinii publicznej z polską w sprawie przestrzegania zasad praworządności i 1 spór może mieć wpływ na na bieg życia w darze w naszym kraju to pod takim przykładem człowieka, który byłby podejrzewany w podstawie bardzo twardych dowodów o coś przez Polskę, a nie wydany Polsce, ponieważ byłoby wątpliwości co do rzetelności procesu, jakim tego człowieka wycieka w naszym kraju nie jest to teraz sędzia nas w na pani dane nie zdecydowała, że na razie nie może wydać Polsce Arthura c podejrzanego o poważne przestępstwa kieruje sprawę do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma rozsądzić orzec czy tego człowieka w Polsce czekałby właściwy proces jak poważna sprawa pana zdaniem myślę, że to jest 1 z najpoważniejszych spra w, które kiedykolwiek dotyczyły Polski, które toczyły się przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa, która faktycznie dziękuję panu lato to przypomniał była przeze mnie sygnalizowano, że taka sprawa może wystąpić nie tylko na przystanku Woodstock, ale także mówią o tym w sejmie Senacie pamiętam zarówno w lipcu, jaki w listopadzie senatorowie się dość intensywnie dopytywali o kwestię właśnie tej współpracy sądowej w sprawach karnych, ale także w sprawach cywilnych w tych wszystkich sprawach, gdzie obowiązuje zasada wzajemnego uznawania orzeczeń i można powiedzieć budowania takiego zaufania między organami sądowniczą wszystkich państw członkowskich sprawa ma takie znaczenie, że już teraz zawieszone postępowanie w sprawie pana cel Mara, czyli tego pana, który ma być wydane na podstawie Europejskiego nakazu aresztowania, ale można sobie wyobrazić, że kolejne sądy w Irlandii w innych państwach członkowskich mogą pójść podobnym tropem mogą uznać skoro jest tyle niejasności wątpliwości dotyczących funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości wątpliwości, które były potwierdzane przez komisję wenecką przez komisję Europejską ONZ radę Europy i w i wiele organów wewnątrz kraju naszego to wszystko to powinno być zbadane przez Trybunał sprawiedliwości Unii powinniśmy się zastanowić czy faktycznie można z polskimi sądami współpracować czy niema za daleko idącego zagrożenia dla ich niezawisłość a gdyby Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej konkretnej sprawie orzekł, że ten człowiek nie może być w Polsce wydane, bo nie ma pewności, że czeka go sprawiedliwy rzetelny proces to jak bardzo precedensowa byłoby to sprawa nową to jest to byłoby rozstrzygnięcie, które podważa nie tylko właśnie tą naszą współpracę w zakresie Europejskiego nakazu aresztowania i tych słów radca intensywna samej Irlandii 3 proc dane z samej Irlandii w zeszłym roku wydano 3 0 osób na podstawie Europejskiego nakazu aresztowania w latach rządów po wcześniejszych do Polski tylko do Polski wcześniej, że to było 60 10 0 osób rocznie czy sama Irlandia teraz musimy dodać do tego inne państwa tak jak Niemcy Hiszpania Francja wielka Brytania czy te, z których najwięcej tych wniosków o tych wydań na podstawie ENA jest dokonywanych także Otóż pokazują skalę problemu tak, czyli mamy możemy mieć kilkaset ponad kilka tysięcy może nawet i ponad 100 0 osób, które co roku byśmy mieli problem ze można powiedzieć ściągnięciem do Polski celem ich osądzenia tak, ale też może być tylko wyłącznie ten możliwość wyzbyć zagrał w 2 bezprawnie dotyczy tego, że Trybunał sprawiedliwości teraz rozsądzi czy Polsce można wydawać ludzi podejrzanych o handel narkotykami, bo Trybunał sprawiedliwości, jeżeli uzna, że nie ma pewności, że tego człowieka, czyli kogokolwiek czeka, by w Polsce sprawiedliwy proces to w ogóle w gruncie rzeczy przesądza w sporze pomiędzy polską komisję Europejską szerzej Unię Europejską czy społeczność międzynarodową w sprawie dotyczącej tego czy Polska wciąż jest państwem praworządnym tak właśnie dlatego konsekwencje będą znacznie dalej idące, czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o Europejski nakaz aresztowania, ale ogólnie o naszą integrację Europejską, która w dużej mierze opiera się na tym, że wzajemnie sobie ufamy jeśli chodzi o funkcjonowanie sądów, jeżeli chodzi o skuteczną ochronę prawną, że ufamy sobie pod takim względem, że w każdym państwie członkowskim sądy działają mniej więcej na podobnym poziomie jeśli chodzi o gwarancji ich niezależności gwarancji ich niezawisłości także to jest bardzo poważna sprawa z tego punktu widzenia, gdyż ona będzie miała konsekwencje także dla inwestycji zagranicznych także dla uznawania wyroków arbitrażowych wyroków w sprawach rodzinnych, jeżeli były Trybunał sprawiedliwości poszedł tym tropem, który sługę, który można wypowiedzi wynika z opinii organizacji międzynarodowych czy samej komisji Europejskiej, a teraz jak ważne w tej sprawie dla tej decyzji Trybunał sprawiedliwości będzie orzeczenie Trybunał sprawiedliwości z końca lutego w sprawie obniżenia wynagrodzenia portugalskich sędziów, bo uznano, że akurat obniżenie wynagrodzenia nie wpływa na niezawisłość sądów, ale generalnie Trybunał sprawiedliwości, jakby potwierdził to, że jest władny do orzekania w sprawach wpływu krajowych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej na niezawisłość sądów w lutym faktycznie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmował się skargą, która jest nazwana od nazwy może być stowarzyszenia sędziowskie taki portugalski Iustitii, która się skarżyła na torze kryzys finansowy spowodował obniżenie wynagrodzeń sędziowskich i czy to nie zagraża ich niezawisłości skoro wynagrodzenia powinny być ustanowione na odpowiednie są kości ISO do zasady Trybunał powiedział, że nie ma to on znaczenia, ponieważ sędziowie zostali wyselekcjonowani jako specjalna grupa, która nie wie jak już miała być ukarana poprzez obniżenie wynagrodzeń po prostu ten kryzys finansowy dotknął wszystkich równomiernie natomiast Trybunał podkreślił to jest najważniejsze, że ma prawo do badania wewnętrznych regulacji dotyczących sądownictwa dlaczego, ponieważ funkcjonowanie sądownictwa to nie jest tylko wyłącznie wewnętrzna sprawa danego państwa, ale to na ile sąd jest niezależny na ile sędzia jest niezawisły ma wpły w na pojęcie tzw. skutecznej ochrony prawnej oraz ochronę naszego prawa do sądu na gruncie z unijnej karty praw podstawowych czy powiedział jestem władny do oceniania tego typu regulacji, czyli taki sam sposób Trybunał mógłby n p. zająć się naszą ustawą osądzie najwyższym, czyli ustawą, która wejdzie za chwilę w życie, która przecież przewiduje pozbawienie prawie 40 % składu Sądu Najwyższego stanowiska ze względu na obniżenie wieku emerytalnego dlaczego, bo znowu funkcjonowanie Sądu Najwyższego ma wpły w na ocenę na to jak wygląda prawo do skutecznej ochrony prawnej na poziomie europejskich, bo to fragment z dzisiejszego tekstu w Gazecie wyborczej z rozmowy z dr Maciej Taborowski adiunkt w katedrze prawa Europejskiego nabycie prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego tu cytat komisja Europejska ma teraz możliwość, by w ramach skargi do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej podjąć działania zmierzające do ochrony Sądu Najwyższego przed nową ustawą, która wejdzie w życie 3 kwietnia przyczyną, iż jest taka możliwość w jaki sposób komisja Europejska czy Trybunał sprawiedliwości Unii może powstrzymać wejście w życie tych regulacji jak kto chciał porównać zresztą bardzo ciekawy wywiad także bardzo polecam dr Taborowski not od już dłuższego czasu śledzić ten kwestie związane z procedurą praworządności prezentuje się porównać do Puszczy Białowieskiej drastyczną powiedzieliście i co jaki ma związek wyobraźmy sobie, że tacy doświadczeni sędziowie Sądu Najwyższego to są jak te drzewa jak to świerki rosnące od wieków w Puszczy Białowieskiej, czyli rosną mają wiedzę doświadczenie wydają mnóstwo orzeczeń kształcą młode pokolenia sędziów i stanowią dla nas określoną wartość społeczną i teraz wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym spowoduje, że niezgodnie z konstytucją zostaną oni z tego Sądu Najwyższego w 1 0, a ponieważ nie doczekają zgodnie z przepisami zgodnie z czystym jak było wcześniej do wieku lat 7 0 tylko 6 5 lat przekroczyłeś nie ma ciebie w Sądzie Najwyższym, bo tak parlamentarna większość ustaliła i teraz w przypadku Puszczy Białowieskiej mieliśmy do czynienia z wycinką co zrobił Trybunał sprawiedliwości komisja złożyła skargę do Trybunału sprawiedliwości, mówiąc że wycinka Puszczy Białowieskiej i zagraża prawu Europejskiemu programowi natura 2 00 0, a jednocześnie wniosła wniosek o wstrzymanie wycinki, czyli do czasu rozpoznania sprawy nie możecie wstrzyma nie może się wycinać dalej lasu, bo może to spowodować nieodwracalne szkody jak wytknięcie te świerki to już nie będzie można ich przywrócić nie będzie można wstawić z powrotem mi powiedzieć macie rosnąć dalej i teraz teraz Trybunał sprawiedliwości może powiedzieć w Polsce nie usuwać sędziów Sądu Najwyższego do czasu, kiedy ostatecznie rozpatrzymy te sprawy takie taka moim zdaniem możliwość proceduralne istnieje to zresztą sugeruje też dr Zaborowski, że komisja Europejska mogłaby złożyć wniosek do kilku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej mogłaby się powołać na swój nowy rok wcześniejszy Trybunał dotyczący sprawy portugalskiej mogłaby się powołać na zasady dotyczące skutecznej ochrony prawnej powiedzieć do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie możecie podejmować działań personalnych odnośnie Sądu Najwyższego, gdyż spowodowałoby to nieodwracalną stratę nie można byłoby później realnie myśleć o przywróceniu tych osób na stanowiska, ale patrząc realistycznie mamy 14 marca tu mowa o wejściu w życie tych rozporządzeń ustawy z 3 kwietnia czy te instytucje działają tak szybko, żeby zdążyć zadziałać aż tak szybko chyba nie działają, ale tam jeszcze trzeba pamiętać o tym, że od momentu wejścia w życie ustawy biegnie termin na to, aby sędziowie złożyli takie oświadczenia nawet nie do oświadczenia co petycji są wnioski do prezydenta o dość, że urzędnikach, żeby umożliwiło dalsze pełnienie funkcji dla sędziów dla wielu sędziów to może być upokarzające, że mają pytać i cokolwiek polityka o możliwość przedłużenia oni powinni być w ogóle stawiani w takiej sytuacji, że polityk ocenia ich wiarygodność mogą być dalej z sędziami Sądu Najwyższego natomiast to daje jeszcze przestrzeń no powiedzmy kilku tygodni na to, aby Trybunał, który komisja Europejska, choć Trybunał sprawiedliwości podjęły taką decyzję, ale warto pamiętać, że to są działania prawne, o czym mówimy czy możliwości prawne natomiast obok nich mamy też to działania polityczne być może te negocjacje, które komisja Europejska prowadzi w trybie art. 7 traktatu, czyli tej procedury praworządności doprowadzą do tego, że rząd jednak zreflektuje i uzna Okaj no dobrze przekona liście nas rezygnujemy rezygnujemy z niektórych zmian przeprowadzamy szybką korektę legislacyjną tak byłoby tak byłoby najlepiej, aczkolwiek to Biała księga przedstawiona przez pana premiera Morawieckiego no chyba jednak nie wskazuje na dobrą wiarę jeśli chodzi o jakikolwiek krok w tył, ale wielu polityków niechętnych decyzję pani sędzia analiza kina mówi no dobrze, ale co pani sędzia może wiedzieć o tym co dzieje się w Polsce na jakiej podstawie podjęła taką decyzję, jaką podjęła no i jest prawdą, że w przepisach nie ma zapisu, że można zgodzić się na ekstradycję pod warunkiem, że komisja wenecka nie ma żadnego problemu z państwem, do którego ten człowiek miałby ewentualnie trafić do odpowiada za to pytanie na jakiej podstawie panie sędzie tonęli wydała taką decyzję warto zauważyć, że wcześniej pojawiały się już decyzje i Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej także sądów krajowych odmawiające wydania obywatela Unii ze względu na zagrożenie dla ich może wyjść z sytuacji konkretnej osoby, która będzie podlegała takiemu wydań chodziło o warunki w więzieniach, czyli te orzeczenia wcześniejszy zakaz sprowadzania Asi dotyczyła właśnie warunków w więzieniach rumuńskich, gdzie Trybunał sprawiedliwości mówił nie wydał nie możecie nie wydawać, jeżeli macie przekonanie, że osoba trafi do przeludnionej celi i teraz precedens i teraz sądy dokonywały takiej oceny, analizując sytuację analizują sytuację w tym konkretnym państwie członkowskim na podstawie raportów organizacji pozarządowych orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka różnych innych informacji, które były dla nich dostępne często też w tych procedurach sądy zasięgają opinii ekspertów z danego państwa takie znam kilku prawników, którzy regularnie dla Szkot sądów w nie przedstawiają opinię na temat w warunków w polskich więzieniach, gdyż taka wątpliwość, kiedy się pojawia natomiast precedensowy charakter tej sprawy polega na tym, że już nie chodzi o warunki w więzieniach, ale od w ogóle warunki rzetelnego procesu jak ta decyzja sądu firan jest dostępna publicznie jak się przeczyta to fontanna wielu stronach analizuje opinię komisji weneckiej komisji Europejskiej wszystkie zastrzeżenia, które były przedstawiane odnośnie sytuacji w sądownictwie w Polsce i na tej podstawie buduje to swoją wątpliwość no ale to już będzie musiał Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenić czy faktycznie ta wątpliwość jest na tyle poważna aby, aby wstrzymać współpracę z polską w zakresie Europejskiego nakazu aresztowania w Barlinku z rozmowy dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był naszym gościom za chwilę informacja o nich komentatorzy i poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA