REKLAMA

Jak próba zabójstwa Siergieja Skripala może wpłynąć na negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską?

Połączenie
Data emisji:
2018-03-14 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur w 14 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Agata Gostyńska ekspert brytyjskiego zwiększa to sens for European reform dzień dobry w tym dobrem w zacznijmy może tego co sprzed chwili przed jej wypowiedź Theresy May wystąpienie Theresy May w sprawie ataku na byłego rosyjskiego agenta Rosji Serbii oraz wypala ataku najprawdopodobniej koordynowanego przez Moskwę już wiemy, jaka jest odpowiedź w Brytania wielka Brytania i wydali 2 3 rosyjskich Rozwiń » dyplomatów w odpowiedzi na to co się wydarzyło, powodując tym samym na konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych czy taki ruch właściwie, którego można się było spodziewać tak jest no może do kina Wars no tak rzeczywiście mecz w latach sytuacja Emil wstrząsnęła wielką Brytanią i atak, który został przeprowadzony na pana kilka lat, ale nic to wydaje mi jest początek rzeczywiście AM reakcji ze strony Theresy May gdzieś tutaj tak jak słusznie pan redaktor zauważył dyplomatów zostanie wydalonych zostaną jak rozumiem zawieszone kontrakt oficjalnie na tym najwyższym poziomie tak odpowiedziało również ich AM ministrowie i oficjele brytyjscy nie będą uczestniczyli w mistrzostwach świata, które mają jak rozumiem się odbyć się element wrogi element znają oczywiście też to jest początek pewni większej debaty na temat tego jak wielka Brytania może się przygotować na taki atak IR w przyszłości będzie najprawdopodobniej rząd proponował pewną elegii latino i wydaje mi się, że na koniec warto również, że ten incydent przełoży się pewnie na dyskusję w wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej ma na jej Ela i przede wszystkim dotyczą PRL współpracy w zakresie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa jak również bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony no właśnie to jest myślę bardzo istotny element, bo to jest jakby kolejny koszt, który wielka Brytania będzie płaciła w związku z Brexitem w pewnym sensie no More, a osamotnienie sytuacjami takimi jak tam tak warto byłoby i oczywiście komentuje komentuje tą wypowiedzią pana redaktora wydaje mi, że warto jednak zaznaczyć, że inni Unia Europejska czy przedstawiciele poszczególnych RM instytucji jednak, że podkreślają także Solidarność, ale nie Unii Europejskiej wielką wielką Brytanią el Boy znany Zjednoczone też to pod kreślą jednak tez pytanie co to znaczy wiadomo, że się po takich atakach tak mówi, a wydaje mi się wydaje mi się, że tutaj zarówno w interesie Wielkiej Brytanii jak w interesie Unii Europejskiej lub przełamać złą współpracę chociażby wywiadowczą tak my jak najwyższym poziomie el Nino jest Unia Europejska zdaje sobie sprawę, jednakże wielka Brytania ma tutaj wiele do zaoferowania jednak patrząc na to, że Brytyjczycy nam w sumie błyskawicznie zajęli się też tą kwestią jednak są inhibitory siatkę wywiadowczą mają rozwiniętą Unii Europejskiej będzie zależało na utrzymaniu bliskich relacji oczywiście to pewnie nie będą takie relacje i jak, które wiążą poszczególne państwa członkowskie, ale wydaje mi się, że w zakresie MF w sprawie ich wymiaru sprawiedliwości lampka Europejskiego nakazu aresztowania tak czy ten innych badań IMM ta współpraca będzie dość dość intensywna ciekawe Emilia przeczyta pan jeszcze chyba jak rozumiem dramat, który uchwały, którą parlament Europejski Mal lada chwila głosować jak bombki możesz na nią głosował rzeczywiście pan plany i nie akwen położony na bliską współpracę z wielką Brytanią w zakresie polityki zagranicznej i ale również jako partii wymiaru sprawiedliwości i ich spraw wewnętrznych, czyli nieudana tak tak m. in. wywiadowcze wymiana informacji i NRL oczywiście pewne ograniczenia w tym ostatnim zakresie będą związane z tym, że jednak Brytyjczycy są nadal stoją na stanowisku, że nie chcą być związani żadnym stopniu jurysdykcją Trybunału sprawiedliwości, ale wydaje mi się, że derby podkreśla również dzięki tym momencie na brytyjskiej na brytyjskiej ziemi z morza trochę jak zachęcić przedstawicieli Wielkiej Brytanii, bo być może troszeczkę takiego bardziej i ochronie rozmycia tej czerwonej wielkiej czerwonej linii, ale do spojrzenia na ten problem jest szczera no tak, że spróbują w takim razie może przejść teraz d s. związanych z samym Brexitem jest właściwie upomnieniami trochę ze strony Unii Europejskiej to w sumie nie jest nowość Michel Barnier mówiące o tym, że coraz mniej czasu na negocjacje umowy z Unii Europejskiej z wielką Brytanią to myślę, że to jest kolejny taki głos po stronie unijnej praktyki Allen Daniel oczywiście bardzo dużo dzieje się w Rumunii Wielkiej Brytanii rzeczywiście element prawa na awans Polek dominuje pierwsze strony gazet i wydaje mi się, że orzekli, że jest kwestia, którą powinniśmy się zajmować mam oczywiście ten fakt, iż usuwanie szkód timing el w kontekście również w nadchodzących wyborów prezydenckich w Rosji czy ktoś to pewnie brytyjskie media będą żyły w PLN 3 kolejne dni, ale rzeczywiście warto mieć też się na ten temat rozmawiamy przypomnieć, że w przyszłym tygodniu, który pod koniec tygodnia RM do Brukseli przyjadą szefowie rządów głów państ w UE w formacie MP par jedno w pewnych faktów pewne market dwudziestki siódemki, bo nie każdy kupiec będzie uczestniczyła premier Theresa May i najprawdopodobniej przyjmą wytyczne dotyczące przyszłych właśnie lat i może inaczej negocjacji na temat przyszłych relacji pomiędzy wielką Brytanią i Unią Europejską oraz być może również odnotują, że porozumienie zostało zawarte w Quercus tak ważnych dla biznesu jak ten okres przejściowy, o którym niejednokrotnie mówiliśmy tak ten okres przejściowy pomiędzy datą wyjścia Wielkiej Brytanii w unii Europejskiej, a zawarciem nowej umowy o przyszłych relacjach RM do tego czasu oczywiście negocjacje trwają jak rozumiem wytyczne, które zostały przed przedstawione przez Donalda Tuska LPR są poddawane dyskusją wewnętrzną poszczególnych państwach członkowskich UE, ale śmiem tutaj zaryzykować pewną tezę, że jednak w ostatnim tygodniu po nastąpił pewien postęp w negocjacjach dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii w unii i tego okresu przejściowego jak rozumiem ułamki w pewnym stopniu również podjęcie odpowiednich na temat na temat tego co robimy dalej przyszłymi generacjami niedobrze, ale ta poprawa właściwie, gdzie za słabo tak słyszę, że można, by rzec doszło do jakiegoś doprecyzowania, ale ja kich obszarach no i na pewno delikwent jest gospodarz pobyt trzeba jasno powiedzieć to, że strony już myślą o tych o tym co będzie w przyszłości to nie znaczy, że całkowicie 100 % porozumiał się partii UMP uporządkowanego wyjścia brak Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale rzeczywiście tego typu słyszą od maja rozmówców was pochwalić LO pewien postęp jest tutaj nastąpił jak rozumiem Brytyjczycy są coraz bardziej konstruktywne jeśli chodzi o proponowanie pewnych rozwiązań także dotyczących AM elki nowego mechanizmu zarządzania kleje do takiej klauzuli, która miałaby też rozstrzygać ich włości pewne spory, które mogłyby n p. wynik zmian w interpretacji interpretacji tej umowy i również jeśli chodzi o okresy przejściowe wygląda na to, że Brytyjczycy PML oraz bardziej Lu wstępują w UE i rzeczywiście idąc krok po kroku chyba krokiem w LM w kierunku propozycji przedstawionej przez Unię Europejską, czyli przypomnimy sobie to jest kwestia tego, że w tym okresie przejściowym, który będzie trwał do końca 2 tysięcznego dwudziestego roku tak wielka Brytania będzie związana z prawem unijnym MF będzie występował w obszarze regulacyjnym UE, ale będzie również adwokat musiałam, jakby to obywatele, którzy postanowią w Chinach Wielkiej Brytanii we w tym okresie przejściowym będą traktowani tak samo jak ci obywatele, którzy przyjechali przed wyjściem Wielkiej Brytanii w unii Europejskiej to są póki to dla mnie jak bym do nich nie startowała, ale tutaj prochy i Twittera myślę, że rzeczywiście grafiki na to się zgodzą taka to była jednak jak pamięta pan redaktor rozmawialiśmy na ten temat, gdy ich elementy, na które warto nie chcieli nie chcieli przystać lub po kolei wydaje mi jest dosyć istotne odbicie w pytaniach zostanie rozstrzygnięta kwestia tego, że Brytyjczycy twierdzą no dobrze nie będziemy instytucja pozwu po to, 2 9 marca 20 1 9 roku nie będziemy mieli prawa wpływu tak nam na proces decyzyjny, a droga uniósł twarz, żebyśmy przyjmowali prawodawstwo unijne ja rozumiem logikę Unii Europejskiej natomiast Brytyjczycy chcieli mieć taki mechanizm powietrzna albo konsultacji w decyzjach, których będą dotyczyć nowych regulacji albo Chinami notyfikowania im tak pewnych pewnych kroków i pytanie jak po zostanie rozwiązana będzie też pewnie więcej będziemy wiedzieli bliżej przyszłego tygodnia 14 17 za chwilę wrócimy na rozmowy czternasta 2 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Agata Gostyńska ekspert brytyjskiego Thin tanku Center for European reform dzień dobry ponownie witam ponownie może teraz buzują pomówić o sprawie, która cały czas zwraca, a to oznacza ona się wydaje takim taką kwestią są z MUKS bardzo trudną do uregulowania, czyli kwestia irlandzkiej granicy czy coś tutaj się rysuje jakiegoś rodzaju porozumienia odnośnie tego punktu w Górze przyznać, że rzeczywiście jest to 1 z dna i większych punktów zapalnych w negocjacjach, a jeżeli jest to problem, który moim zdaniem strony będą Weng stronom będzie bardzo trudno rozstrzygnąć poprzez zacznijmy od tego, iż tłumaczy maja, kiedy finalna państw antenie, ale rzeczywiście, że wielka Brytania wychodzi z dłoni wychodzi po ulica chóralnej dłonią i wychodzi z rynku wewnętrznego będzie miało ogromne reperkusje dla granicy z Irlandii północnej konkretnie dla granicy pomiędzy Irlandią, a właśnie Irlandią północną tak, bo to oznacza, że pewna forma granic i kontroli Granicznej będzie będzie musiała zostać wprowadzona w KRS to wg ekspertów zajmujących się tym tematem może nie wpadł po, ale doprowadzić do obudzenia demonów Targ w Irlandii północnej niestety zaburzenia procesu pokojowego, które umówmy się na ich projekt w proces Anny UR i rzeczywiście trudno na dzień dzisiejszy chciałem znaleźć odpowiednie rozwiązanie pamiętajmy, że w grudniu 2 par 1 nie zostało przedstawione 3 opcje park, gdy jest w nich element wydźwięk tych tych 2 pierwszych, choć jest taki żal PL albo kwestia Irlandii północnej w tym uniknięcia jakby powstania granice PL zostanie rozstrzygnięta w umowie o przeszło w relacjach, a już wiemy żal będzie to bardzo trudne biorąc pod uwagę, że wielka Brytania utrzymała swoją chęć i może znacznie wielka Brytania reż wong Peru trzymaj utrzymał swoją chęć wyjścia z broni el z unikalnej i rynku wewnętrznego druga opcja mówiła o tym, Jean być może Brytyjczycy jeśli rak się nie udało osiągnąć taki brak Grada Almy, że tak powiem wprost PL to Brytyjczycy pierwsi przyjdą z pewnymi innymi propozycjami, których jeszcze nieraz apelowali i trzecia opcja, która wywołała ogromną dyskusję w wielkiej Brytanii nic to opcja taka, że w przypadku, gdyby pierwsza pierwszy scenariusz drugi scenariusz się w 2 to mi Irlandia Północna pozostanie z takiej wspólnej w krajach i regulacyjnej trudno mi to przełożyć na język na język Polski w Irlandii i de facto z Unią Europejską park, ale tu oznacza, że Irlandia Północna byłaby pewną specjalną strefą objętą nadal dużym zakresie NN dla regulatora i regulacjami Unii Europejskiej, a na to nie ma zgody ze strony partii unionistycznej DUP, ale najpier w mamy jakby nie kończy pan redaktor pamięta jak zostało opublikowane wstępne PL projekt umowy o wejściu, gdzie właśnie ten trzeci scenariusz został zawarty w tzw. protokole o Irlandii północnej wywołało ogromną burzę w wielkiej Brytanii po czerwonej powiedział, że żaden premier tak w wielkiej Brytanii nie może się na to zgodzić, bo jest to ingerencja w sprawy konstytucyjne, ale w wielkiej Brytanii a gdy fakt po dyktuje ona tutaj cytuję raczej eurosceptyków fakt pewne rozwiązania konstytucyjne, na które Brytyjczycy nie są w stanie zgodzić na tory problematyczna w tym też, że Unia Europejska nie miała żadnego wyjścia musiała jak i tą kwestią Google irlandzką pewien sposób zabezpieczyć ten projekt umowy o wyjściu z NRD mówiąc do Brytyjczyków nadal ten scenariusz pierwszej drugiej i taśmy na ten scenariusz po kwartale to oznacza, że wielka Brytania musi do nas przyjść pewną propozycją tak albo musi w niej Luigi de facto swoje warunki, że tak powiem, a jakże go otacza go jak wiemy dotychczas nie uczyniła i trzeba jasno powiedzieć, że w nowych barw należało na tym, żeby żaby ten protokół dotyczący Irlandii północnej znalazły się w projekcie umowy o wejściu, bo Irlandczycy bardzo się boją, że w momencie, kiedy rozpoczniemy ME u rozmowy na temat przyszłych relacji pyta ile Antka kwestia zostanie wypchnięta na marginesie, bo ona inna wg nich aury może inaczej nie no ci, którzy chcą jak najszybszego porozumienia z Unią wielką Brytanią w kwestiach handlowych uważam, że taka kwestia randka w pewien sposób Lwowa, a także bardzo skomplikowany problem mam nadzieję, że trochę udało mi się go narysować pilotem był Artur Radwan pod lupę RM natomiast znamienne jest to, że jednak 2 6 państ w członkowskich w pełni solidaryzuje się z Irlandią i premierem Irlandii ten z panem Bara hektarem in przewodniczący Tusk był do kliniki radni g, zapewniając o tym, że to nie jest problem Irlandii to jest problem całej Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że Unia również miała swój wkład w proc zlotych pokojowe pytanie czy ostatecznie uda się rozstrzygnąć sztuk walki moim zdaniem będzie bardzo trudna i moim zdaniem i to mówią mówili na ten temat wielu ekspertów pewna forma granic pomiędzy Irlandią Irlandią północną najprawdopodobniej będzie pytanie jak Erharda zagraniczna będzie czy będzie ograniczona jak się często mówi inteligentna jak będą odbywały się o kontrole graniczne dotyczące n p. przepływu towarów w takiej ochrona kontrole celne w bojach Bosch common Rail Brytyjczycy muszą trochę muszą przyspieszyć o etat i przedstawić je przedstawić jakieś propozycje, ale rozumiem, że w zasadzie to jest trochę tak i taka dyskusja między bardzo dużą i choć z grą aktorów bardzo zaraz wyraźnie widać jak nawet prosta relatywnie sprawdza czy taka sprawa, którą uda się zawęzić do punktu tak to do linii może tak, choć my, czyli linii Granicznej nagle zaczyna rozmawiać o tym, style stanowisk jest właśnie negocjacja nie w gronie 2 8 aktorów i sesji plus jeszcze 1 komisja Europejska w taki wygląd ja osobiście uważam, że remont trudno mówić o tym, że jest to co pan prawa od samego początku kładzie już w czasie kampanii referendalnej wielu innych okazywało, że to będzie 1 z największych problemów związanych z Brexitem, a prośby, by przypomnieć, że Czechy ten temat Irlandii północnej bardzo rzadko pojawiał się tak w dyskusji moim zdaniem on był niedoceniany bagatelizowane niejednokrotnie natomiast może mieć on duże reperkusje nie tylko gospodarki, ale polityczne i związane z bezpieczeństwem umówmy się tego tego regionu, bo tak naprawdę wielki kibic starsi Brytyjczycy pamiętają z ankieterem regularne w ramach walki wątpliwych obu stron w tym w tym regionie byłam ostatnio w nie na guam ubocznym takiego rejestru długów właśnie irlandzkiego rozmawialiśmy generalnie przyszłości Unii Europejskiej po brexicie natomiast kwestia Irlandii północnej się pojawiła jednak ten sentyment i duża obawa jest wyczuwalna w Berlinie, a to ciekawe ich mogę tak prędko odejść od tematu Irlandczyk rozumieją, że będąc w unii Europejskiej przed prawie 4 4 lata tak wielką Brytanią często chowali się za plecami parkingowi większego brata mają świadomość, że muszą teraz bardziej asertywnie, jakby walczyć o swoją pozycję w unii Europejskiej no i muszą mieć trochę bardziej, żebym powiedziała głośniejsi i bardziej kreatywni jeśli chodzi o swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej to jest ciekawe jak Brexit ma również przełożenie na inną politykę Europejską i Irlandii el Alto to kara do chłopaka wreszcie wygrał Rafael wracając dopytania o dyrektora bardzo szybko element wydaje mi, że Irlandczycy nie rwą, żeby tak chętnie była postrzegana jako kwestie bilateralne do rozstrzygnięcia pomiędzy wielką Brytanią Irlandią, a tropami okazuje się, że do tego chcieliby sprawę prowadzić Brytyjczycy tak, bo inaczej się rozmawiać tylko z Irlandią, a inaczej jak jak jakiś Brytyjczycy rozmawiają z dłonią dwudziestki siódemki LM natomiast do tej pory tak warto jednak ta była w Europie była też tak powiem i tak i tak chyba EPO pani tutaj nie ma mowy ja tak naprawdę mam wrażenie Romney rzeczywiście możemy mówić o wielu aktorach na scenie brytyjskiej tak, bo mamy UP mamy park tam to 1 i czuję pewien romans, ale ich, choć z Unią Europejską dopóki to stanowisko jest dosyć spójne i jednoznaczne dodał, że tak w ogóle odchodzą z hotelu, gdzie jesteśmy jest złożona wewnętrznie Henryk Nogala no chyba by jednak nie jest jeśli chodzi o pewne rozwiązania to chyba czasem powiedzieć jak w ogóle wygląda ta dyskusja czy znaczy, że zainteresowanie nie posiada prawda żona wraca co jakiś czas coś takiego lęku, że co to będzie apotem jest wyrównanie ich biznes zasłużyło, a w alei Kowal, gdzie my zgadzamy się zgadzam się, że w Brukseli jak, a zdarza mi się bandyci obecnie średnio raz raz na tydzień Breivik pełno jest rzeczywiście taki sarmatyzmu w 2 przecinka 0 0 9 proc jej kołatało czy to porównać z mobbingiem nie jest to na pewno NN inne tematy, które ktoś, w którym żyją media jak parki Brooks analityczka dróg i mieszkają w Brukseli podobnie z państwami członkowskimi mamy tutaj próbujemy utrzymać zainteresowanie polickiego mówi Magda, bo wiemy, że około 1 1 000 00 0 Polaków, że około 1 1 000 00 0 Polaków nie zamieszkuje Targówek, który w ich okiem natomiast samej Wielkiej Brytanii jednak w upały czas bardzo duże bardzo duży temat i Irlandii tak jak tak jak powiedziałam bo, bo Irlandczycy ekonomicznie gospodarczo po Wielkiej Brytanii z kratką największej jeśli chodzi o obejście tego kraju UE z Unii Europejskiej emigrant nawet nie mogli zagłosować musimy kończyć niestety sam dziękuję bardzo Agata Gostyńska celebryty Serafin tanku Center for European reform była z nami 14 3 7 zaszli Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA