REKLAMA

"Miałam nadzieję, że będzie stu pięćdziesięciu świetnych kandydatów do KRS"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-03-15 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
budżet państwa Kręglicka oraz państwa inni goście Barbara Piwnik sędzia była minister sprawiedliwości prokurator generalny konieczne ani sędziom dzień dobry państwu zacznijmy od krajowej rady sądownictwa, ponieważ mamy nowy poselski projekt nowelizacji ustawy okaże się złożony wczoraj w sejmie idzie to bardzo szybko, ponieważ już dostał numer druku, więc został skierowany już do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji sprawiedliwości praw człowieka pewnie zostanie Rozwiń » uchwalony w przyszłym tygodniu, bo jest posiedzenie Sejmu i on mówi tak pierwsze posiedzenie krajowej rady sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego do dziś to uprawnienie przysługiwało przewodniczącemu KRS lub pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego w ten sposób PiS reaguje na to, że nie wie czy prof. Małgorzata Gersdorf zwołać posiedzenie i kiedy i co pani na to na takie rozwiązywanie nowela ami usta w o bieżących problemów, ponieważ żadna władza w ostatnim czasie tak dużo słyszymy o nie tylko trójpodział le, ale i równowadze władzy, więc ja tego się, pilnując nie wkracza w to co przysługuje innej władzy oprócz tej, którą reprezentuje tak oczywiście przyjmuję do wiadomości, że takiej propozycji są, że takie procedury zostały wszczęte mniej oczywiście zastanawiam się jednak się na gruncie, jakiej sytuacji do tego doszło nocą na gruncie tej sytuacji doszło na gruncie taki, że pani prof. Małgorzata Gersdorf w piśmie do Zbigniewa Ziobry jest dziś informuje pana ministra uprzejmie, że zobowiązanie, czyli zwołanie posiedzenia pierwszego krajowej rady sądownictwa jest mi znane, gdyż wprost wynika z przepisów prawa zostanie zrealizowana zgodnie z prawem, ale minister nie chce czekać tylko chce dać się te z funkcji to uprawnienie Julii Przyłębskiej, która chyba dość instrumentalnie wykorzystywana przez obecną władzę nie o to chyba została w tym miejscu postawiono, żeby tak się nie działo i tak Doda na marginesie mówiąc o tym, że oczywiście przyglądamy się tej sytuacji na gruncie, której takie propozycje powstały w par 3 też na to oczami obywatela, a także i tak i przedstawiciela trzeciej władzy, który na co dzień ma jako sędzia Sądu I instancji kontakty z ludźmi, którzy oczekują na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie i zawsze zastanawiam się, jaki jesteśmy my postrzegani, a więc także sędziowie Sądu Najwyższego i prezesi sądów poszczególnych szczebli, a także Sądu Najwyższego w swoich decyzjach w swoich zachowaniach jak jesteśmy postrzegani przez obywateli, bo tak naprawdę przecież ta władza, którą w ramach trójpodziału sprawujemy leży w interesie obywateli i to obywateli jest najważniejsza i za granicą w państwach szczególnie zachwycali inaczej, bo opiera swoją reformę wymiaru sprawiedliwości obecna władza, mówiąc że suweren jest niezadowolony z państwa z przewlekłości spra w online oraz Rumunii, ale nie tylko było jeszcze zastanawia mnie czymś innym co obywatel jak obywatele rozumieją zaistniałą sytuację, jeżeli ja jestem gościem czy, jeżeli mamy możliwość przekazywania gdziekolwiek swoich poglądów staram się tłumaczyć sytuację tak, aby każdy nie prawnik młody czy starszy i niekoniecznie, podzielając mój pogląd, by rozumiało, jakie argumenty za tym stoją tuż za nią nie zaniedbywała naraz zamiast listu pani Gersdorf ich ocenie krajowej rady czy nie obawia się, że tego rodzaju listy i tego rodzaju odpowiedzi przez obywatela nie są zrozumiane właściwie, a jeśli pyta mnie pani o FSO konkretnie o to jaka była decyzja ja dzisiaj nie chcą też wiedzieć, jaki jest zdanie na ten temat jej innych sędziów nie tylko moje zadałam pytanie właśnie no i jak moi koledzy, by nie postrzegają i taką postawę mnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jaka jest ocena i najpier w w gronie kilku osób zapadła cisza, a następnie 1 z moich koleżanek powiedziała szykowna kobieta i wyszła spokoju i proszę mi darować, ale nie data ta kry niech ta cisza i oceny tego właśnie tego rodzaju sytuacji tych odpowiedzi tego przeciąganie tego braku jasnego przekazu dla obywatela przez rozwój jest dalej Małgorzata Gersdorf nie chce legitymizować się działalności upolityczniony krajowej rady sądownictwa i droższy Kanią, ale właśnie staram się pokazać się tą machiną stronę medalu obywatela, który czeka na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie obywatela, który chciałby zrozumieć, dlaczego termin rozprawy będzie inny nie za miesiąc czy 2, ale za rok czy 2, jeżeli słyszymy, bo słyszymy o tym w przeciągu ostatnich miesięcy jak ważne zadania gminy spoczywają na krajowej radzie sądownictwa w tym także dotyczące innej awansowania czy w ogóle powoływanie na stanowisko sędziego to teraz sytuacja, kiedy inni przeciąga się możliwość podejmowania jakichkolwiek decyzji jest obawiam się tego przez obywatela postrzegane w ten sposób, że to ja jako obywatel Musie jeszcze dłużej czekać jeszcze gorzej jestem za łatwe lany ani pani sędzia jako czynnemu, a sędziemu nie przeszkadza to, że te decyzje także pani dotyczące będą podejmować nominaci partyjni w 2 ugrupowania rządzącego i Kukiz 1 5 w decyzji dotyczących mnie raczej już nie będzie jeszcze nigdzie nie wybieram nie zamierzamy awansować nie pisze projektów ustaw i chciałabym, żeby się tak wszyscy głębiej w to czym się dotychczas krajowa rada zajmowała zajmujemy nie tylko raz cayenne doprowadzono do postępowania dyscyplinarnego i to właśnie działanie krajowej rady sądownictwa za to w jakim składzie brałam udział w orzekaniu, ale w kopalni wina leży to by tak, ale nikomu żadnemu sędziemu nie życzyłabym tego, żeby ktoś z czynił zarzut, że wziął udział w wydaniu decyzji w pięcioosobowym składzie, bo nigdy się nowocześnie nie zdarzy państw amnestia i pani to nie przeszkadza, ale mnie przeszkadza coś innego ja miałam nadzieję, że kandydatów zgłoszonych przez grupy sędziów i do sędziów takich, którzy nie będą obawiali się upublicznić swoich nazwisk imion stanowisk i kogo, którego z kandydatów popierali i ja miałam nadzieję, że ta będzie kandydatów n p. 5 0 100 3 50 świetnych i rozwoju ich także Goliata i jest, ale teraz proszę też zastanowić się nad tym, że jeżeli jest ze strony opozycji sędziowie, którzy ewentualnie mogli kandydować słyszeli, że my nie poprzemy żadnych kandydatów, by to każdy odpowiedzialny sędzia, podejmując taką ważną decyzję dla obywatela, a także leczył się z tym, że jego kandydatury oprócz grupy 2 5 sędziów i prawidłowego zgłoszenia nie poprą na tym etapie przedstawiciele innej władzy ustawodawczej choćby przyszło 10 atletów każdy zjadł 7, a kotletów i nie wiadomo jak się raz tu może nawet on też żadnych zmian dojdzie byłoby, że swoje kandydatów wybierze Piskorz, ale lekka, ale to proszę też inne ja mam ciągle mam innych wiarę głęboko w to, że nie obywatel każdą władzę w odpowiednim momencie potrafi rozliczyć choćby, oddając swój głos i przecież możemy państwu relacjonuje ci my jako obywatele może trwać, że byli dobrzy kandydaci już od emocji już od obcych rasizm złej woli wybrać się za rozwaliła posłowie w jaki sposób głosowano w jaki sposób ta procedura przebiega mało tego to już tak na przyszłość, bo w końcu krajowa rada sądownictwa się zbierze i obywateli państwo dziennikarze nie będą mogli obserwować siebie poprzez internet obrady krajowej rady sądownictwa, więc będzie można zobaczyć zaobserwować zachowania postawy nie tylko sędziów, ale polityków wchodzących w skład krajowej rady sądownictwa, więc baliśmy odważnymi świadomymi obywatelami i sędziami, którzy mają na uwadze dobro obywatela i służby w ten sposób obywatele na początku kwietnia wchodzi w życie nowa ustawa o Sądzie Najwyższym Jona przewiduje, że ci, którzy ukończą sześćdziesiąty piąty rok życia muszą iść ulicą dalej orzekać się składać takie pismo razem z zaświadczenia ostanie zdrowia do pana prezydenta pan prezydent będzie podejmował decyzje czy mogą nadal pracować dzisiejsza Gazeta wyborcza informuje, że duża część z tych, którzy ne będą mieli właśnie 6 5 lat nie zamierza tego pisma do pana prezydenta kierować się zamierza przejść w stan spoczynku dbali, gdyby była w Sądzie Najwyższym to by trwała na stanowisku nie może mówić o czystce kadrowej i upolitycznienie Sądu Najwyższego czy pani, by wybrała stan spoczynku ja już nie wybrałam stanu spoczynku, bo podobna sytuacja była w sądach powszechnych, ale mało tego w podobnej sytuacji jest możliwość się od dłuższego pełnienia służby przy osiągnięciu wieku emerytalnego były także wcześniej i ja uważam, że mnie tu jest 1 istotny element czy ja jako sędzia na gruncie prawa, które nie zmieniło się czy jej nie zmienia się w takim stopniu, żeby miał, wypełniając obowiązki sędziego podejmowała działania przeciwko obywatelowi czy ze swoją wiedzą doświadczeniem przygotowaniem zawodowym powinnam dalej tę służbę pełnić i tu myślę jest istota tego i tej decyzji, jaką ma podejmować to sędzia sądu powszechnego, który osiąga wiek emerytalny i może dalej pełnić służbę, ale nie musi i podobna jest sytuacja jeśli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego trwałego słynnej School i jeżeliby mi siły NATO pozwalały to ja nie widzę powodu, żeby osoby o przygotowaniu doświadczeniu rezygnowały tylko, dlatego że jest taka akcja ma sfera, która w żaden sposób nie może przekładać się moda na to, jakie decyzje w sprawie podejmuje i tylko może jeszcze jedno, bo o tym, też dziś rozmawialiśmy, że nie tworzy dobrej atmosfery takie za opowiadanie, że teraz to myślę może kiedyś taką albo inną decyzję podejmę ja bym chciała moi koledzy, by chcieli o tym, dziś rozmawialiśmy, żeby sędzia była to osoba, która także w takim przekazie społecznym jest osobą stanowczą podejmującą decyzje i komunikują są decyzje wtedy, kiedy je podjęła ani o tym, że w myślach to jeszcze na koniec poproszę panią o komentarz do sprawy Tomasza Ka, który dziś wyszedł z aresztu we Wrocławiu 1 8 lat przebywał w więzieniu za gwałt zabójstwo, którego nie popełnił to czy nie popełnił to jest to zrobisz rozdał ważne i to nie wiadomo, kiedy dzisiejsze udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia tak naprawdę nie zamyka sprawy mało tego ta osoba dalej figuruje jako osoba skazana na rygory i to jak słyszałam rozłożone na 1 0 lat do końca kary było 7 i jeżeli słyszymy, że ma być wniosek o wznowienie postępowania i to ja myślę, że to jeszcze długa droga do tego, żeby można było mówić, że ta osoba jest niewinna mało tego ze skutkami uniewinnienia choćby w zakresie możliwości ubiegania się zadośćuczynienia oraz materią to już teraz takie, gdy dzisiejsza decyzja nie otwiera możliwości dochodzenia zadośćuczynienia w bardzo dziękuję za raje rewizji sędzia była minister sprawiedliwości prokurator generalny była dość wywiadu politycznego w czwartek dziękuję za wizytę w studiu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA