REKLAMA

Iustitia odpowiada na białą księgę

Analizy
Data emisji:
2018-03-16 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zegarski witam ponownie wracamy jeszcze do sprawy w Białej księgi, czyli tego dokumentu, który Polski rząd przygotował dla komisji Europejskiej rządów państw Unii Europejskiej, wyjaśniając przy pomocy tej księgi swoje stanowisko co do potrzeby reformy sądownictwa w Polsce i innych ocenę tej Białej księgi od razu powiem raczej negatywną przygotowało opublikowało Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia, a w studiu reprezentantka tego stowarzyszenia pani Katarzyna Rozwiń » Kruk sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy wita dzień dobry wita już powiedziałem, że ocena jest krytyczna ale, gdybyśmy mogli przynajmniej słuchaczom kilka punktów z tejże Białej księgi przy woła ci no i właśnie państwa krytyczną ocenę to zacznijmy może tego punktu niskie zaufanie społeczne do wymiaru sprawiedliwości no bo rzeczywiście od lat się słyszy, że Polacy generalnie nie są zadowoleni z z wymiaru sprawiedliwości w Polsce i rząd właściwie skorzystał z tej oceny, uzasadniając potrzebę reform tak jak może nie będę powtarzać tego co jest w jego w tej naszej odpowiedzi na białą księgę, bo to jest znane natomiast chciałbym powiedzieć tak w moim przekonaniu jest to wynikiem przede wszystkim nieświadomości prawnej w naszym społeczeństwie, ponieważ wymiar sprawiedliwości sąd siłą rzeczy zasadza się na rozwiązywaniu sporów jak mamy sporne to mamy 2 strony, która w zawieszeniu rana będzie niezadowolenie wyraził się dogadać jak wyszło potrafiłem dogadać to by nie poszły do sądu w związku z tym sędzia, który rozstrzyga dany spór siłą rzeczy przyznaje rację albo 1 stronie albo, jeżeli ten wyrok jest nazwijmy to kompromisowe NATO w GL 1 i druga strona będzie niezadowolona, jeżeli przyzna rację wyrok 1 stronie to ta druga będzie niezadowolona tym samym można śmiało powiedzieć, że 50 % osób wychodzących z sądu w sprawach powiedzmy cywilnych rodzinnych najczęściej jest niezadowolonych w sprawach karnych można powiedzieć, że będzie to 80 % natomiast taka jest istota wymiaru sprawiedliwości to nie jest przecież sklep, gdzie idziemy co rano kupujemy te same bułki ten sam powiedzmy rodzaj Dżemu ten sam rodzaj kawy, więc żonie sprawdzony, że ona smakuje jesteśmy z tego zadowoleni nie da się przełożyć na wymiar sprawiedliwości rozstrzygania sporów rozstrzygania konfliktów wymiar sprawiedliwości przecież samej swojej istoty działa na obszarze konfliktu na żyrandolu urzędowym jest sformułowanie niskie zaufanie społeczne, a więc i i można wyobrazić nawet jeśli ktoś przegra to po jedno przegrałem, ale w sumie zaufanie do sądu mam czyste serce sędzia czy sędzina nie stworzyli wrażenie, że rzeczywiście są bezstronni w tym sporze ja myślę, że jeżeli ktoś jest niezadowolony to czy uważa, że miał rację osąd jego racji nie uwzględnił z jakichś tam przecież to, dlatego że ocena dowodów była inna czy też, dlatego że nie zostały one przedstawione tak jak jest w postępowaniu cywilnym na określonym etapie procesu to rzadko kiedy taka strona da się przekonać byśmy chociażby pod uwagę odsetek apelacji wnoszonych takie chorzy w orzeczeniu, gdzie ono właśnie mieliśmy 2 strony konfliktu i orzeczenie jest na korzyść 1 na niekorzyść drugie mówiąc tak najbardziej obrazowo, gdyby w klubie, więc oczywiście też jest mowa o o tym co jest znaną bolączką jak wiemy zresztą wielu Polaków właśnie kwestia tej przedłużającej się procedury za zaskarżyło w europejskich w Trybunale być rzeczywiście jest takie przekonanie, że za długo trwające postępowania tylko właśnie czy to jest wina samych sędziów organizacji pracy czy tak szerokich możliwości wykorzystywania procesu sądowego z tymi odwołaniami chociażby, o których pani powiedziała, iż to powoduje de facto przeciąganie tych spra w w moim przekonaniu jest to problem systemowy czy problem ustawodawcy, który ustanowił takie prawo i wytłumaczyć to może na przykładzie prawa karnego w nim się z tą samą, który całą swoją karierę zawodową z związał się właśnie z obszarem prawa karnego Otóż wprawie karnym jest tak, że świadek, który został przesłuchany na etapie postępowania przygotowawczego czy wtedy, gdy sprawa jest w policyjnym na etapie policji prokuratury i powiedział wszystko co ją do powiedzenia na temat danej sprawy w postępowaniu sądowym musi być jeszcze raz na dokładnie tą samą okoliczność przesłuchany przez sąd sąd może od tego odstąpić, jeżeli strony się zgodzą, że nie oskarżony ma interes w tym, żeby w cudzysłowie przeciągać proces ma n p. liczy, że niedługo się sprawa przedawni sąd ma obawy i będzie wnosił o to, żeby tego świadka przesłuchać nie zgodzi się na to, żeby od tego odstąpić to sąd musi tak długo go za dbać o świetny środek stanowi go sąd przesłucha wyobraźmy sobie, że świadek raz jest chory drugi raz są za granicą trzeci raz coś tam jeszcze innego każdy termin to jest powiedzmy kolejny miesiąc czy 1 , 5, a wyobraźmy sobie takich świadków w procesie z 10 to nie jest decyzja sędziów to jest prawo w taki w takim kształcie w jakim ustawodawca w jednostce prawo obdarzył, czyli w tym elastyczna, aby szukać tych pomysłów, które mogłyby spowodować de facto skrócenie tych procedur oczywiście, że ta kwestia formalizmu, który się zarzuca sądom to nie jest kwestia naszego wyboru to jest kwestia tego, jaką procedurę ustawodawca dla danej kategorii procesów stworzył w rowie sięga nawet czytamy, że to kult formalizm Achim i się to właśnie z problemem jest to, że sędziowie większą wagę jak napisano przywiązują do tego czy wyrok da się uzasadnić formalnego punktu widzenia czy jest sprawiedliwy to jest dla mnie zupełnie niezrozumiała i klientów są pomieszane 2 kategorie z 1 sprawy jest z 1 strony prawidłowość formalna, która ma za zadanie co, która ma za zadanie gwarantować poszanowanie praw stron n p . w procedurze karnej mamy taki przepis, że o pierwszym terminie oskarżony musi być powiadomiony do rąk własnych czyli, żebyśmy mieli my jako sędziowie pewny, że on o tym, terminie wie, że Jeślinie stawi no to jest to jego wybór z mamy przepis, który mówi, że między zawiadomieniem oskarżonego o terminie pierwszej rozprawy, a tym, że terminem musi upłynąć okres 7 dni, dlaczego Ano, żeby oskarżony mógł się przygotować, a tam, gdzie wiedział, że jest jego sprawą mógł sobie to tak zaplanować sobie, że nie chce to, żeby się stawić Toma służyć i gwarancji uczciwego rzetelnego procesu w oczywiście kosztuje to również czas natomiast prawidłowość w wyroku czy to tzw. sprawiedliwość jak to zostało określone tutaj w tej pierwszej księdze jest czymś zupełnie innym ona bazuje na ciemno ocenie dowodów na tył sędziowskim wymiarze akurat jeśli chodzi o prawo karne w wymiarze kary uwzględnieniu tych okoliczności jak łagodzących obciążających daną osobę ja nie bardzo sobie wyobrażą w jaki sposób miałby procedować sąd bez zachowania procedury narzuconemu przez ustawodawcę przecież człowiek, który staje przed sądem, który jest stroną procesu czytając kodeks ma prawo liczyć na to, że jego sprawa w takim właśnie trybie z zachowaniem tych właśnie praw będzie rozpoznana w bardzo dużą halę częściej Białej księgi zajmują punkty, które można, by nazwać historyczne albo kwestia właśnie na tego nie rozliczenia się środowiska sędziowskiego z totalitarnej przyszłości jak to zostało sformułowane oczywiście to by dla pani może być dziwny punkt, ale nóż w wtedy w tej Białej księdze można znaleźć na konkretne przypadki, które są podawane, że to właśnie sędziowie, którzy dalej SUV chociażby w Sądzie Najwyższym mają za sobą tzw. totalitarną komunistyczną przeszłość czy rzeczywiście inny nawet młode osoby z pani środowiska uważają, że to, że test naciągany argument czy może jednak rzeczywiście trochę takich sędziów nadal funkcjonuje w zdecydowana większość sędziów w Polsce, a większość kończącą się sędziowie sądów rejonowych to stosunkiem 70 parę procent w UE do 2 0 paru sędziów sądów rejonowych to są osoby w wieku 40 4 5 lat no to z prostej matematyki, a nie da się obronić tezy, że są to osoby z jakąkolwiek przyszłością tego rodzaju o jakiej była mowa w jeśli chodzi o Sąd Najwyższy to o ile to tak jak wszyscy wiemy przeszedł on tzw. weryfikację i o ile wiem w tej chwili nie ma w składzie i też inni nie było w składzie Sądu Najwyższego od czasu do czasu weryfikacji takich osób, które wykazano, by że w jaki sposób uchybił UR w tamtym w danym okresie tejże etyce sędziowskiej, aczkolwiek nawet trumnę w stanowisku Iustitii, omawiając białą księgę no tam się zbliżyć się zwraca uwagę, że może jeszcze kilka osób można by, która wszak orzekały w czasie stanu wojennego znaleźć jedno, niemniej jednak zdaniem stowarzyszenia w sam fakt, że ktoś wtedy był sędzią jeszcze nie musi przesądzać, że mnie godnie się zachowywał Ależ oczywiście to jest to, o czym mówiono tu tak samo jak za ileś tam lat ewentualnie można, by komuś z nas zarzucić, że byliśmy sędziami Ano w obecnych czasach to jest właśnie tych obecnych czasach zdaniem autorów Białej księgi w te reformy, które zostały przeprowadzone są uzasadnione proporcjonalne jak to określono zachowane zostały europejskie standardy co więcej dużo miejsca w Białej księdze poświęca się w porównaniu pewnych rozwiązań, które zostały teraz wprowadzone z tymi, które występują w państwach Unii Europejskiej i coś podkreśla i nigdy nie wywoływały jakiejś negatywnej reakcji pani zdaniem to jest uzasadniona teza w tam jest wprost powołany przykład Hiszpanii, gdzie akurat w odniesieniu do krajowej rady sądownictwa, gdzie akurat sędziowie hiszpańscy w badaniach, które są przytoczone w tej naszej odpowiedzi najgorzej się wypowiadać o procedurze awansowej i przejrzystości kryteriów awansu natomiast odpowiedzą odpowiada za pana pytanie nie absolutnie nie z 2 przyczyn powyższe to są rozwiązania, które zostały wyrwane z różnych systemów prawnych funkcjonujących jako całość od już dłuższego czasu po drugie, są to rozwiązania pochodzące częściowo z pań tak jak już po jeszcze powołuje się pan premier zdaje pan minister na przykłady Niemiec czyni z kraju z państ w tzw. starej ugruntowanej zachodniej demokracji i wydaje mi się, że w ekstra chowania fi Rosz i 1 02 03. roku wiązania z większego systemu z lepienia tego wszystkiego w całorocznej zupełnie nowym froncie tak jak u nas się to próbuje robić z definicji jest on skazany na niepowodzenie nie wchodząc już tutaj w szczegóły wiesz to jest pisanek mówi Leon obszernie w nasze odpowiedzi na białą księgę Sybilli ja rozumiem, że to na stronie stowarzyszenia, bo tak oczywiście słuchacze mogą sobie znaleźć, a jak pani odbiera ten bodaj 20 05 . punkt Białej księgi już tak na koniec, który brzmi jesteśmy otwarci na zmiany czy to pani zdaniem może być zapowiedź, że jeśli rzeczywiście w ocenie czy komisji czy 3 czy przedstawicieli innych państw, które zostały wysłane księga jedno dalej będą jakieś krytyczne uwagi na to, że rząd byłby gotów się wycofać bardzo chcę wierzyć w to, że to jest właśnie taka zapowiedź to jeszcze nie jest za późno, żeby do jakiejś rozmów usiąść my jako inwestycja również żeśmy swego czasu przedstawili nasz projekt chociażby po ustawy o ustroju sądów powszechnych mamy nadzieję chcemy dobrać tutaj za dobry znak, że może jeszcze jest szansa, żeby coś zmienić w bardzo dziękuję pani Katarzyna Kruk Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia sędzia Sądu Rejonowego z Warszawy bardzo dziękuję za rozmach jak bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA