REKLAMA

Sytuacja czytelnictwa w Polsce jest zła ale stabilna

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-03-17 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z mamy nowe badania i jeśli chodzi o stan czytelnictwa w Polsce badania realizowane przez bibliotekę narodową w naszym studiu dyrektor biblioteki dr Tomasz Makowski dzień dobry dzień dobry jest również z nami pan dr Roman pionkowski dzień dobry dzień dobry szef pracowni badań czytelnictwa w bibliotece narodowej, kiedy patrzę na te wyniki to mam wrażenie, że można się posłużyć takim medycznym terminem, czyli stan jest bardzo zły Hel stabilnych to już tak to już dobrze Rozwiń » dobre informacje i to nie jest tak, że jesteśmy zmęczeni latami mówienia, że spada spada mamy w końcu się męczyliśmy mówimy no dobrze w tym roku powiemy, że nie jest tak bardzo źle rzeczywiście pewne informacje z tych badań nie napawają nadzieją natomiast nie jest to taka nadzieja na na razie potwierdzona bardzo poważnie także nie spada jest oczywiście już dobrą wiadomością, zwłaszcza że nie spada już od kilku lat Niemcy uczą się na tym samym poziomie podobnie jak grupa intensywnych Czytelników bo kiedy mówimy o 3 8 % osób, które czytają to rozmawiamy o osobach, które sięgnęły, chociaż raz po książkę i nawet nie przeczytał w całości tylko przejrzałem ze względu na to czy książka dotyczyła to bardzo szeroko pojęta kategoria natomiast druga to są intensywniej Czytelnicy, czyli ci, którzy czytają więcej niż 7 książek rocznie i tak grupa również się ustabilizowała między 8 12 % w tym roku też 9 i to rzeczywiście jest dobra wiadomość jeśli do tego dodamy kilka rzeczywiście wzrostów, które obserwujemy przede wszystkim drugi rok trwają wzrost książki jako prezentu to książka zaczyna być znowu kojarzona z prestiżem czy można książkę dać na prezent i tu obserwujemy dość duży wzrost już drugi rok i to możliwe, że się przełoży na na czytelnictwo też w sposób automatyczny książka albo prezydent staje się źródłem, dla której źródłem książek z tej też widzimy wzrost jest lekki wzrost w kupowaniu książek lekki wzrost o korzystaniu z bibliotek, więc jeżeli dodamy te wszystkie informacje to może zaczniemy obserwować jakiś poważniejszy wzrost w ogóle czytelnictwa rzeczy równie ważna to, że o tym, rozmawiać publicznie to, że są różne kampanie inne prowadzone przynosi efekty przynajmniej książka zaczyna być znowu bez Jeżowa w, jaka jest metodologia badania prowadzone przez państwa pan dr Roman Frankowski czy liczą się n p. e-booki tego typu rzeczy co bierzecie pod uwagę badania te prowadzimy systematycznie od 100 0 osiemdziesiątego drugiego roku, czyli można powiedzieć, że przeszło ćwierćwiecza już one są tak faktycznie realizowane postawa ma to logiczne jest taką oto, że prowadzimy sondaż ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku lat 1 5 lub więcej Info lek. Andrzej Olechowski jeszcze tak także w próba ta o ostatnich latach wynosi około 3 00 0 respondentów i jest to próba podziału reprezentatywna, chociaż w tym roku opuszczają ogólnopolski problem z tylnej usunęliśmy także pod docelową nauczycieli uczących języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych z kilku powodów, zwłaszcza w 2 to znaczy przede wszystkim, dlatego że planujemy w ogóle przyjrzeć się w kolejnych badaniach kilku wybranym grupom zawodowym w podróż, gdzie dlatego, że założyliśmy co nie jest to zapewne jakoś bardzo odkrywcze, że nauczycielem języka polskiego to są takie osoby, które są odpowiedzialne za kształtowanie Wszołek postaw kulturowych i młodzieży, a zatem wartość tej grupie zawodowej jako bliżej przyjrzeć muszę przyznać, że z pewnym drżeniem otwierałam informację dotyczącą właśnie badań czytelnictwa w tym kontekście czy poloniści polonistki lubią czytać, ale na szczęście wszystko z porządku na szczęście tak jak pan doktor powiedział chcemy sprawdzić co jest przyczyną Adaś sprawdzać kolejne przyczyny, dlaczego nie czytamy w kolejne grupy wiekowe zawodowe w niej nie czytają i uroczyście obserwujemy najwyższe czytelnictwo, o czym warto zawsze mówić wśród młodych osób natomiast najniższe wśród osób starszych, choć w tym badaniu akurat pewna ciekawa zmiana zachodzi i dokładnie odwrotnie niż intuicyjnie myślimy nad myślimy, że starsi wychowani w gazie przed internetowej przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem chętnych często sięgają po książkę ciasta chodzą do bibliotek to taki nie jest najczęściej wchodzą młodzi my zaś badania prowadzimy od piętnastego roku życia, więc proszę pamiętać od tego momentu kiedy w miarę samodzielnie już podejmujemy decyzję lak Turowa i rzeczywiście grupa nauczycieli polonistów była dla nas ważna, dlatego że wiemy, że oni na pewno czytają najwięcej od niej nawet intuicyjnie wiemy o tym i chcemy sprawdzić czy mnie czytelnictwo dzieci może być spowodowane mogą być spowodowane tym, że nauczyciele nie czytają on już wiemy, że na pewno nauczyciele poloniści czytają czytają bardzo intensywnie lubią czytać i co ciekawe czytają nie tylko w papierze, ale dużo czytają w cyfrze co oznacza, że nie są wykluczeni cyfrowo są z tego świata, które muszą również młodzi dużo odsetku i toto to jest dobra wiadomość to sprawa otoczenia jest bardzo ważna, bo też doba daliście prawda czy czy ma znaczenie to czy nasi znajomi rodzina czyta czy to ma znaczenie jeśli chodzi o moje wybory czy obejrzy telewizję wcześniej, gdy w książkach tak oczywiście od kilkulatków podkreślam bardzo wyraźnie, że czytanie jest praktyką społeczną, jakkolwiek w sensie fizycznym czy czytelnik często potrzebuje spokoju izolację od otoczenia to jednak tym co nas zachęca do czytania stojącą otoczenie czytając domownicy oraz stojące bliscy znajomi w rodzinach, których wszyscy domownicy czekają aż 8 2 % badanych także sięga po książki oczywiście oddziaływanie jest dwustronna, a także rodziny nie stojącą wychowują osoby, które raczej nie będą uciekać trafił do kręgu znajomych, które też będą czytać i to musi być trochę modne, bo też, że ten krąg znajomych ma znaczenie tak, chociaż tutaj tutaj pierwsza część ekologicznymi są Fundacja rodzinna i właśnie wychowując czytelnika w rodzinie stojącej niejako trenujemy go sprawiamy, że jestem bardzo prawdopodobne, że trafią do takich kręgów znajomych, które raczej też czytają wydają się, że jeszcze, odnosząc się do tajnych wcześniejszej kwestii Koszulami to jesteśmy na etapie bardzo ciekawych rzeczy jak sądzę, bo podzieliśmy, że nie uchyla się wyróżniają pozytywnie oczywiście nie tylko na tle próba ogólnopolska też nową na tle ner próbuje naciągnąć na statek grupy odniesienia, którą stanowią osoby o podobnym typie aktywności zawodowej podobnie wykształcone natomiast na przylot podali nie tylko on na pytania o swojej postawy, którą one także na pytania o ocenę dotyczącą sposobu działania szkoły myśmy siadali między nimi pytania o to, żeby nie płaci bezpośrednio po ich własne praktyki czy zgodziliby się stwierdzeniem, że inni nauczyciele języka polskiego nie oni sami mają negatywny wpły w na postawę, którą w kilkunastu rolników z tych swoich uczniów a, a także 3 czy zgodzimy się zdanie, że w, że wręcz ci inni nauczyciele mają w tej chwili jest uczniem zły kontrakt w i takich osób los odpowiedziało twierdząco nauczyciel było przeszło 10 % są oczywiście można różnie rozumieć, ale wydaje nam się, że zostawienie tych 2 rzeczy z 1 strony tego, że sami nauczyciele czytają, a z drugiej strony, że postrzegał tylko WP żadnego innego nauczyciela, który jest odpowiednikiem społecznym ich w ich samych w sposób niezbyt pozytywny pokazuje, że być może oni sami zdiagnozują pewien problem systemowy charakter, że to nie jest w osobach w istocie problem tylko właśnie w przełożeniu tych wzorców kulturowych musieli na praktyki w posiadłości, a w sumie jeśli te 3 8 % to są ludzie, którzy do czytania są zmuszeni n p. muszą przeczytać się podręcznika, bo do niego zajrzeć skoro te kryteria, które państwo stosują w swoim badaniu nie są bardzo restrykcyjne to co jeśli jest dużo gorzej jeśli te 3 20 8 % szczególnie młodszych są właśnie uczniowie studenci, którzy na nogi do wody wiele się da prześlizgnąć się przez studia, ale jednak jakąś książkę trzeba wsiąść do ręki, nad którym na pytanie czy minister lubią czytać respondenci odpowiedzieli w 40 %, że tak mniej więcej tak grupa się pokrywa 3 8 czytając 40 % lubiących czytać oczyszczenie wszyscy czytający lubią, ale mniej więcej jak widać jest to bardzo podobny odsetek nie grupa rówieśnicza czy towarzyska otoczenia to też bardzo ciekawe wynik, dlatego że w nie czytającej grupy tylko 5 % będzie Czytelników ewidentnie pokazuje jak mocno jesz wpływ natomiast grupa ta rodzina najbliżsi nasze otoczenie od wczesnych lat od najwcześniejszych lat wskazuje też czy będziemy traktować czytanie jako część dorosłości w rodzinach, których rodzice czytają książki są w domu dzieci kojarzą czytanie czymś oczywistym i też częścią dorosłości roli w domu nie ma książek żadnych książek i rodzice nie czekają mnie inne dziecko sposób automatycznie będzie kojarzył do tego z zachowaniem innym niż szkolne i rzeczywiście po zakończeniu studiów do szkoły wcześniej widzimy spadek czytelnictwa to znaczy o Jerzym pełny raport ukaże się w maju czy są jeszcze takie sprawy, na które panowie chcieli zwrócić uwagę, że ja myślę, że jest bardzo wiele ciekawych rzeczy o 1 z nich pan dyrektor włoską wspomnieć kilka dni temu mianowicie o tym, że z dnia, że zawsze w naszych badaniach od lat odnotowujemy zależność taką, że im się jest starszym respondentom tym mniej prawdopodobne, że sięga się po książki teraz ta zależność także się utrzymuje w niemniej, gdyby najstarszą grupą respondentów to znaczy tych w wieku 8 plus podzielić na nieco młodszych nieco starszych to okazałoby się, że nie różnica między tymi najmłodszymi seniorami, a tymi, którzy ich tu są trochę jeszcze od nich moc jest nieco mniejsza niż po poprzednich latach być może jesteśmy na tropie odkrycia mogą udzielać takiego ciekawego zjawiska społecznego, że starzeje nam się nie jako nowe pokolenie seniorów o trochę innych wzorach kulturowych o innych stylach życia niż dotychczas obserwowaliśmy druga rzecz ciekawa to to także kwestia czytania czy cyfrowego to wciąż na próbie ogólnopolskiej zjawisko marginalne mogą też pamiętać, że one jednak staramy się tak bardzo szeroko tutaj nasze sieci dorzucić jednak kiedy przyjrzymy się na mocną respondentom to znaczy tym którzy, którzy jeszcze się uczą bądź są studentami lub tuż po studiach to tutaj odsetek deklaracji że, choć czytało się teksty pobrany w sieci w takiej czy inny sposób jest bardzo duży można powiedzieć to znaczy wśród najmłodszej kategorii wiekowych to jest przeszło 10 % natomiast wśród studentów i tych, którzy są kilka lat po studiach około 19 % skądinąd ciekawe właśnie, że to nie ci zupełnie najmłodsi najwięcej NATO wskazują tylko właśnie ci trochę o chodnik starsi biblioteka narodowa mocno angażuje się w promocję czytelnictwa są różne imprezy kampanie nie tylko biblioteka się tym zajmuje no imamy właśnie ten stan stabilny, ale nie najlepszy czy trochę to nie nie podcina skrzydeł panie dyrektorki nie podcina, dlatego że przyczyn nie czytania z bardzo wiele im paradoksalnie dużo przyczyn jest historycznych toczą wspomniałem dorosłość w krajach, które w dorosłość kojarzy się też czytanie poziom czytelnictwa jest bardzo wysoki i są to kraje, które mają stare i biblioteki prywatne starej biblioteki publiczne chętnie porównujemy się z Czechami, dlaczego w Czechach czytelnictwo jest na poziomie 8 3 % więcej nawet, a po krajach o podobnej ekonomicznej sile ne na nabywcę jej mieszkańców o podobnej dosyć historię położone blisko z podobnym klimacie temu w ich jednak jest taka duża różnica i jedno odpowiedzi jest to, że nie przeszedł walec niszczący biblioteki prywatny chociażby w Warszawie praktycznie bibliotek prywatnych sprzed drugiej wojny światowej nie ma po prostu wszystko zostało zniszczone i kolejne pokolenia wychowywały się bez widoku rodzica czy dziadka babci czy matki na tle ściany z książkami co w innych krajach druhów zrywamy tapety wyjścia z OFE już nową przestrzeń i ChRL też po drugiej wojnie światowej mieliśmy inne potrzeby jak odbudowa domów i t d . i t d. ani do kupowania książek to paradoksalnie może wpływać też na kolejne pokolenia, które nie kojarzy mu pytania NES dorosłością jedynie z przymusem szkolnym teraz myślę wygląda na to, że powinno być trochę lepiej od wskaźnika szczególnie dotyczące prezentu pokazują, że coś pozytywnego zaczyna zmieniać nie myślę, że nie wiem tego taką mam intuicję, ale teraz bardzo prężna jest literatura dla dzieci młodzieży tradycyjnie wspaniałe to są często książki doskonałe właśnie na prezent tutaj wydawnictwa się mocno starają nie tylko jeśli chodzi o treści LO i złożoności myślę, że to jest ważne, bo taki prezent dla dziecka dla młodej osoby musi być fajny i to i to działa musi mieć dobre i w tych badaniach też widać, że przyczyną nie czytelnictwa nie jest brak czasu czy brak pieniędzy, że ewidentnie widać, że nawet osoby bardzo zajęte są w stanie wygospodarować czas i podobnie, iż chodzi o fundusz bardzo dziękuję pan dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej dziękuję dziękuję dr Roman Henryk Jankowski przepraszam szef pracowni badań czytelnictwa w bibliotece narodowej dziękuję wam dużo rozmawialiśmy najnowszych badań dotyczących stanu czytelnictwa w Polsce pełne raporty w maju ósma 5 7 to był poranek Radia TOK FM sobotnie, który przygotował Mateusz Luft realizowała Jana c za chwilę informacja o informacje program Krzysztofa Woźniaka skołowani zapraszam serdecznie w jego imieniu Karolina Głowacka do usłyszenia te Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA