REKLAMA

Jeszcze o zmianach w kodeksie pracy. Rozmowa z prof. Moniką Gładoch

Strefa Szefa
Data emisji:
2018-03-18 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa euro 2 3 2 audycje astra Warszawa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na kolejną drugą z rzędu audycja o projekcie nowego kodeksu pracy oraz kodeksu zbiorowego prawa pracy w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o, a on m. in . o urlopach zwolnieniach o umowach cywilnoprawnych i działalności gospodarczej po tej audycji pojawiło się mnóstwo pytań od państwa, ale też głosów głosów niezadowolenia, a właściwie albo poparcia chwyt ale by Rozwiń » dać więcej głosów było takich Love ME dopytać się dokładnie jak to wygląda jesteśmy świeżo po konferencji prasowej w środę odbyła się konferencja prasowa komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy dzięki temu znamy już pełne RM projekt kodeksu pracy kodeks zbiorowego prawa pracy możemy w porozumieniu z 2 i tak jak w zeszłym tygodniu dzisiaj państwa i moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i wiceprzewodnicząca komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy w Chinach dzień dobry, a komisja właściwie też komisja zakończyła działalność rada minęło 1 8 miesięcy, które były przeznaczone na prace komisji czy już komisji nie ma tak komisja w tym składzie zakończyła działalność zgodnie z rozporządzeniem zakończyła działalność i przekazała projekt ustaw kodeksu pracy kodeks zbiorowego prawa pracy da na ręce pani minister Elżbiety Rafalskiej no właśnie to w i co w tych projektach jest mecz najwięcej emocji wśród naszych słuchaczy wzbudziło ze zwolnienia, bo się poraża nowych rzeczy pojawiło w projekcie dotyczącym zwolnień i przypominamy, że tutaj pracował ustawodawca sugeruje podział firm na tych, które zatrudniają do 10 osób na tych, które zatrudniają więcej niż 1 0 osób, ponieważ w istnieje teraz nowym projekcie obowiązek udzielenia informacji pracownikowi z jakiego powodu jest zwalniany, ale firma mniejsza niż zatrudniająca mniej niż 1 0 osób może się stać go wykupić tak w przypadku, kiedy przepisy prawa zobowiązują pracodawcę do podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy, a teraz oprócz umowy na czas nieokreślony dojdzie taki obowiązek wprowadzenia umowy na czas określony to też firmy najmniejsze będą mogły się faktycznie wykupić i tym sposobem uwolnić się od potencjalnego procesu z pracownikiem to ważne, bo Ryczko to jest takie ważne po co pracownikowi informacja o tym z jakiego powodu zastosowania w tym przypadku akurat ta informacja daje mu roszczenia otwiera mu drogę do roszczeń przed sądem pracy, ale to nie wszystko, bo nawet tam w tych przypadkach, kiedy prawo nie wymaga uzasadniania umów taki pracownik będzie mógł się zwrócić do pracodawcy o podanie przyczyny, dlaczego n p. rozwiązał z nim umowę na okres próbny albo na pracę sezonową dorywczą również będzie mógł o to wystąpić i pracodawca ma wtedy obowiązek udzielenia takiej informacji o tak ma obowiązek, aczkolwiek to nie rodzi żadnych roszczeń to nie spowoduje, że w tym momencie pracownik będzie miał już roszczeniu przewrócenie się o wypłatę odszkodowania i prawo również nie precyzuje w jaki sposób dokładny czy niedokładny podać przyczyny, więc to już będzie absolutnie w rękach pracodawcy co on tam będzie wpisywał w projekcie nowego kodeksu pracy pojawia się też stwierdzenie o konieczności wysłuchania zwalnianego pracownika ma właśnie jak to wygląda po pierwsze nie można zwolnić pracownika od ręki trzeba go zawiadomić o naszej naszej chęci zwolnienia go tak o zamiarze wypowiedzenia umowy trzeba zawiadomić pracownika na piśmie albo drogą elektroniczną i w tym piśmie podać mu przyczyna wypowiedzenia bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników wysłuchanie nie, a samo samo z zawiadomienia o chęć zwolnienia nie właśnie tutaj liczba się będzie liczyć, bo to zawiadomienie o chęć zwolnienia uruchamia procedury wysłuchania, więc z tej procedury są zwolnieni pracodawcy do 1 0 zatrudnionych oni tak jak oni będą zwalniać pracowników po staremu tak można powiedzieć wg stanu ekosystemu natomiast po nowemu tylko pracodawcy powyżej 1 0 zatrudnionych pracowników na trzeciej, chcąc zwolnić pracownika n p . pracownik jest mało efektywne chce zatrudnić na jego stanowisko jakąś inną bardziej efektywną osoba w związku z tym najpier w wysyłamy jak właśnie na piśmie czy elektronicznie czy wystarczy, że powiem tej osoby na korytarzu, że chce się zwolnić mnie musi to być albo pisma albo mail wysłany do pracownika i tam podaje przyczynę wypowiedzenia informuje go prawie wysłuchania osobistego lub z udziałem innej osoby, którą ten pracownik wskaże i również pytam czy jest reprezentowana przez związek zawodowy po to, żeby psy skonsultować zamiar ze związkiem zawodowym i w przypadku wypowiedzenia najpier w konsultuje ze związkiem zawodowym jeśli pracownik jest reprezentowany, a po konsultacji rozpoczynamy procedury wysłuchania, a co no dobrze po co znaczy konsultacja czy związek zawodowy może powiedzieć mnie nie możecie zwolnić pracownika z mojej praktyki Szmajda doświadczenia najczęściej pisze, że nie ci w ciągu 5 dni związek zawodowy odpis szerzy się zapewne nie zgadza i po tej odpowiedzi następnego dnia mogę przejść do procedury wysłuchiwania pracownika co on mami wypowiedzenia ewentualnie zaprosi działacza związkowego innego kolegę z pracy lub inną osobę w trakcie godzin pracy to przecież w trakcie godzin pracy zaproszono osoby, którą chce zwolnić i dwuboju wysłuchali też do pokoju wyschło brzmi jak pokój przesłuchań i ich i tu i teraz mówi to proszę powiedzieć co chce mi pan pani powiedzieć tak to jest tak taka proceduralna domowym przy pomocy, której pracodawca dowie się od pracownika co na swoje usprawiedliwienie czy pracodawca napisał mu panicznie wydajny pracownik będzie mnie przekonywał, ale szef absolutnie nie jest to wydajny i sam efekt załamania jest najlepszym pracownik i proszę dać szansę n p. podejmą przedstawiciele związku zawodowego, który potwierdza moje słowa tak albo mojego męża, który wie jak dobrze pracuje w domu n p . bo mogę przyprowadzić na przesłuchanie ma w sprzedaży do ZUS nie dowolną osobę w błąd to w jaki sposób obliguje małego pracodawcy czy nie ciągu w żaden sposób on po prostu musi się spotkać wysłuchać Keith, ale to musi być on czy może być z MEN osoba oddelegowana może być osoba oddelegowana oczywiście te już decydują o tym, pracodawcę mamy ten pozostał przepis, że i czynności z zakresu prawa pracy mógł może wykonywać wyznaczona osoba przez pracodawcę czy też nie zmienia PiS Zbyszek będzie pewnie jakaś osoba z kabaretu zapewne nawet 1 pewnie, bo z tego trzeba spisać protokół proszę wziąć pod uwagę, że ta procedura wysłuchania jest dosyć skomplikowana mimo wszystko trzeba im to udowodnić przed sądem, że formalnie taki wymóg właśnie został spełniony jak i wtedy w po tej procedurze rozumiem, że jeszcze jest coś takiego jak okres wypowiedzenia oczywiście dopiero w 2 jest dopiero następnego dnia po wypowiedzeniu nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni wypowiadam umowę, jeżeli oczywiście jestem do tego jako pracodawca przekona nalej mimo wysłuchania mimo konsultanci podtrzymuje swoje zdanie w, a my co wtedy jak n p. pracownik Miga się od wysłuchania, czyli chce przeciągnąć ten termin jest taka możliwość, żeby wydłużyć całą procedurę no właśnie te przepisy, które zostały zapisane w projekcie dają niestety taką możliwość jak to pani redaktor działu migania się, czyli podaje fałszywy numer telefonu n p. albo mówię, że przyjdę przyjdę nie przychodzą na wysłuchanie przepis stanowi wciągu 1 4 dni najwcześniej, jeżeli mam problemy z wysłuchaniem pracownika, a one są po jego stronie dopiero mogę wypowiedzieć umowę czy innymi słowy jak pracownik jest dobry z jachtów znać miganie się to ten okres wypowiedzenia wydłuży o 2 tygodnie w RPA tak naprawdę może trochę dłużej, bo jeżeli minie wtedy, że w dzień początek miesiąca no tak to już jest liczenie okresu wypowiedzenia wtedy okres w nowych zadań wynosi kolejno zmierzą się w oczy tak naprawdę o miesiąc mogę tak się może wydłużyć do ronda BM o kraj jeszcze obraz spotkałam z takimi komentarzami w mailach po audycji, że w związku z tym inne mało, kto będzie chciał pracować w małych firmach, ponieważ tam zostało ono właśnie zostały te stare stare sposoby zwalniania można pracownika zwolnić od ręki nawet takiego ma umowa na czas nieokreślony zatrudnianego, a tutaj w większych firmach, czyli o takich zakładach pracy zatrudniających powyżej 10 osób trzeba przejść przez sąd procedura w związku z tym nikt nie będzie chciał pracować małych firmach czy pani też tego boi tu jeszcze chyba 1 rzecz musimy dodać to prawo wykupienia się od podawania przyczyn, o których wspomniał 8 także rzeczywiście wirtualny stosunek pracy jest mniej stabilne w założeniu w przypadku najmniejszych pracodawców w części się zgodzę, a część ciężko to przewidzieć, dlatego że w słucham też małych przedsiębiorców drobnych przedsiębiorców, którzy mówią, że w mało w mniejszym mieście oni są niejako na świeczniku jako osoby, które zatrudniają wobec tego mają duże opory, żeby n p. stosować procedurę wykupu wanie się, bo oni po prostu wolność wstydzić, że nie podają przyczyny od 2 SA nie mają odwagi podać przyczyny tylko wolą się wykupić, więc to też jest takie rozwiązanie, które w złym świetle stawia pracodawców w ale z drugiej strony też szybko jawiły głosy to właśnie po poprzedniej audycji, że pracodawca, który sygnalizuje chęć zwolnienia pracownika musi zatrudnić na metę da znać musi mieć dodatkowe środki, żeby teraz tego pracownika pilnować, ponieważ następuje bardzo duże prawdopodobieństwo dekarza pracownik może chcieć zaszkodzić firmie, czyli n p. wynieść jakieś materiały, które są poufne albo pasek klientów albo mogą zrobić coś PAK, przygotowując się n p. już do doznali wrzenia, ale innej pracy co może bardzo zaszkodzić obecnemu pracodawcy i bardzo się pracodawcy tego boją normalnie teraz funkcjonuje taka zasada, że jeżeli zwalniam kogoś i mama świadomość tego, że może on zaszkodzić drugą zwalnia z obowiązku świadczenia pracy od co odpłatność za odpłatnością także dzięki temu osoba nie musi przychodzić do pracy, ale też ma cofnięty dostęp do komputera, a wyróżnienia może wynieść n p. tajemnic firmowych w przypadku powiadomienia osoba ma kilka dni na robienie czegoś co prawda w przypadku wypowiedzenia tak, by w przypadku wysłuchiwania przed rozwiązaniem natychmiastowym, który również jest obowiązkowe i też jest 5 minut co jest dosyć zaskakujące już od pierwszego dnia w zasadzie można będzie tego pracownika odsunąć od świadczenia pracy na, ale to tylko przy zwolnieniu natychmiastowym tak przy zwolnieniu natychmiastowym, czyli wtedy, kiedy zwolnienie natychmiastowe, kiedy może być wtedy, kiedy n p. ktoś popełni przestępstwo n p . ale najczęściej chodzi o ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych tak to się nazywa, czyli takie bardziej poważne zawinienie, które sprawia, że pracownik już nie chce dłużej utrzymywać zatrudnienie tej osoby po prostu się obawia pracodawcy oczywiście w a jaki jest z likwidacją miejsc pracy likwidacji miejsc pracy są uzależnione znowu od liczby zatrudnionych pracowników mamy taki podział na tych małych do 1 0 i powyżej 1 0 innych no i też procedury będą inne, bo jeżeli zlikwidujemy stanowisko pracy u małego pracodawcy to po pierwsze nie trzeba się starać o nowe zatrudnienie w firmie nowe nową pracę w firmie nie musi szukać nowej pracy w firmie dlatego pracownika i po drugie, płace odprawy, ale dopiero po 2 latach stażu tego pracownika w firmach już od 11 zatrudnionych chociażby, jeżeli chce wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi z powodu likwidacji stanowiska pracy to musimy mu zaproponować nową pracę, która odpowiada jego kwalifikacjom, który lub, które to kwalifikacje pracownik może z łatwością nabyć książki muszą być bardzo przewidująca wiedząc co pracownik potrafi robić, by pracownik będzie w stanie tę pracę odpowiednio wykonywać mają oczywiście odprawa jest już wypłacana od pierwszego dnia zatrudnienia i tu widzę kolejne niebezpieczeństwo, bo w takim razie jeśli będę pracodawcą zatrudniającym n p. 8 osób to one robią wszystko, żeby nie dopuścić do zatrudnienia jedenastej osoby, bo to będzie nam nie nakładała kolejne kolejne obowiązki tak właśnie n p. w znalezienie innej pracy osoby, której w rejs stanowisko pracy likwiduje, a to dlatego nie w tak sobie myślę, że może być przeszkodą w rozwoju tych małych i najmniejszych pracodawców albo bank będzie z kolei okazją do szukania no właśnie znowu jakiś takich rozwiązań p t. zatrudniamy 9 osób na etat po 4 w Gniewie na czarno albo ma jakieś umowy krótkie albo sezonowe dorywcze tak odważny albo zwalnia co chwila w Oslo nie wlicza się do tych 10 dni pracy tylko etatowcy myślą o takich standardowych etatowców natomiast ci, którzy mają pracę dorywczą sezonową lub nie etatowo nawet na okres próbny się nie wliczono też dziesiątki, czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, że okres próby wynosi pół roku to tak naprawdę co pół roku mogę robić rotacje w nowych pracowni nowych pracowników i wtedy nie wpadnę w te 1 1 osób czy też jest przeciwko tak kodeks, które wymyślą w przeciwko pracownikom przepisy tak naprawdę to w tym sensie, zachęcając do ich zachęcająco, tym bardziej że ta procedura wysłuchania ona miała na początku przynajmniej takie było założenie rozmawialiśmy w zespole prawa pracy działać tylko naprawdę w największych firmach tych nawet powyżej 200 zatrudnionych tam, gdzie w korporacjach nie jest już szef czy nawet dyrektor nie zna pojedynczych osób to miało rzeczywiście sens natomiast w firmach od 1 100 osób to jest całkowite nieporozumienie proszę państwa rozmawiamy o projekcie ranne ustawę kodeks pracy kodeks zbiorowego prawa pracy wracamy zaraz po skurczy informacji Radia TOK FM strefa euro 2 3 2 i audycja strefa szafa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie studiu państwa i mój gość pani prof. Monika Gładoch wiceprzewodnicząca komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy komisji, która w środę zakończyła już 2 działalność oraz kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiamy o właściwą projektach nowych ustaw kodeks pracy kodeks zbiorowego prawa pracy rozmawiamy o zwolnieniach o likwidacji ostatnio likwidacji PML stanowiska pracy, mimo iż byt to było też pytanie, które padło od słuchaczy z poprzedniego tygodnia w końcu wzięło pod te 10 osób znajdzie zatrudnienie 1 0 osób to jest jakaś ekspertyza jakieś badania czy to akurat organizacja, która zatrudnia 1 1 osób to już jest większą organizacją niż ta, która zatrudnia 1 0 osób skończy się od 2 KK 1 0 akurat w pewnym sensie przypadek w pewnym sensie zależność taka korporacja styki prawa w Niemczech jest też to ograniczenie 1 0 osób w przypadku troszkę innego traktowania w inny przy rozwiązywaniu umów o pracę w Niemczech od kilku lat jest regulacja, że pracodawca do 10 pracowników w ogóle nie muszą podawać przyczyny wypowiedzenia umów o pracę oczywiście nie wchodzą w tym całą politykę procedurę wysłuchiwanie i t d. go w ogóle są zwolnieni z takiego obowiązku jak na razie to rozumiem, tyle że z 1 strony pracownicy mogą nie chcieć zatrudniać się u pracodawców, którzy zatrudniają do 1 0 osób właśnie ze względu na ułatwioną procedurę zwalniania pracowników, a z drugiej strony pracodawcy nie będą chcieli rozwijać się powyżej właśnie z tego samego względu czy jeszcze jakieś niebezpieczeństwa widzi pani profesor jak tutaj przede wszystkim obawiam się tego, że inni też tak się nie uczy się ma w dalszych rozmowach pomiędzy partnerami społecznymi biorąc pod uwagę, że Polski rynek pracy w dominującej mierze opiera się na zatrudnieniu w małych firmach do 1 0 pracowników, a więc prawdopodobieństwo tak jak mówię, że te propozycje faktycznie weszły w życie moim zdaniem są niewielkie w takim układzie politycznym, jaki w tej chwili mamy co jeszcze jest takiego w ciemnym projektach nowych ustaw ma o ciemne powinnaś powiedzieć na co trzeba zwrócić uwagę nie mogłabym opowiedzieć sporo o nowych umowach o pracę, ale najpierw może zwrócą uwagę na taką regulację, która szczególnie miała szczególnie miała dużą krytykę ceny, a mianowicie to odpracowywanie papierosów pamiętajmy, że to o tym, się sporo dyskutowało Otóż komisja zmieniła odpracowywanie papierosów odpracowywanie czasu jakiegokolwiek niezwiązanego nie poświęconego tak stanowi przepis pracy zawodowej i to może już sobie wyobrazić zupełnie wszystko, czyli rozmowa z koleżanką rozmowa z dzieckiem przez telefon powyżej piętnastej minuty w jakiś rozmowy kuluarowe krótko mówiąc pracodawca może wydać zarządzenie zobowiązać nas do tego, żebyśmy to odpracowywać inne różne sytuacje życiowe, jakie mogłyby przejść do głowy już sobie zostawią no ale jest to bardzo restrykcyjne przepisy, ale jak zwykle do sprawdzenia na szkolnym również już ciężko sobie wyobrazić realizujących cel zostaje nade mną i spra w, za które rozmowy są prywatne, które nie prywatne albo czy ja stoję w kuchni robi sobie kawę i wtedy rozmawiamy, jeżeli wtedy myślą o pracy jak mam udowodnić, że na, że n p. no właśnie ciągle jestem w pracy, bo myślę jak rozwiązać jakiś problem myślę, że od samego początku przepis jest błędne i niepotrzebnie znalazł się w kodeksie pracy dlatego, że to jest sfera zarządzania i tylko zarządzanie i jeżeli ktoś potrafi zarządzać nie ma takich sytuacji strony, by sobie nie poradził, a przepis kodeksu pracy stanowi wyraźnie, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną, jeżeli ktoś w trakcie dnia pracy wykonuje inne czynności to trzeba go poinformować, że pracodawca może mu potrącić z wynagrodzenia natomiast to jest kwestia absolutnie złym stanie moim zdaniem w gestii zarządzania i takich przepisów w ogóle nie powinno być w kodeksie pracy myśli pani, że to się utrzyma w tym projekcie wejdzie do nowej ustawy wolałabym, żeby nie, ale biorąc pod uwagę, że jednak ta w tej chwili strona pracownicza jest mocno reprezentowana politycznie to nie sądzę, żeby się udało utrzymać co jeszcze no tak jak już zapowiada chciałbym słów kilka powiedzieć o nowych umowach Otóż zapowiadano, że one mają wypełnić to miejsce po zleceniach, które przejdą do etatów propozycje, które przedstawia się pracodawcą są jednak dosyć ubogim przyznam i dla pracowników też niekoniecznie są już są najlepsze to znaczy powiem wprost to jest trochę lepsze niż zlecenia trochę lepszy w tym sensie, że będą obowiązywały jeszcze kryteria dotyczące czasu pracy zwolnień chorobowych i urlopu natomiast czy pracownicy na umowach sezonowych dorywczych i nieetatowych nie mają w zasadzie żadnej ochrony nie podlegają szczególnej ochronie nie ma przyczyny nie ma powodu, żeby podawać przyczyny rozwiązania wypowiedzenia umowy o pracę nie ma oczywiście tego wysłuchania, którym rozmawiałyśmy także rozwiązanie umowy z takim pracownikiem jest banalnie proste, jeżeli umowa jest krótka to nawet za trzydniowym uprzedzeniem to się w rozwiązaniu umów to jest to co dostają pracownicy natomiast pracodawcy też dostają niewiele, dlatego że praca dorywcza sama nazwa sugeruje, że ma być to praca wyjątkowa w sytuacjach nietypowych praca sezonowa również nazwaną podpowiada, że przy produkcji lub przy wyższych walorach, a przy zbiorach działalność i sadowniczej ogrodnicze i t d . a wreszcie praca nie gotowa jest najdziwniejszą konstrukcją, która pojawiła się w tym projekcie, a mianowicie polegać ma na tym, że prawo do niej ma tylko student do 20 06 . roku życia i osoba powyżej sześćdziesiątego róż roku życia, czyli potencjalny emeryt widać co ma polegać umowa o pracę nie etatowo nie daje mi jeszcze żadnego etatu, a nami nie gwarantuje, że jest pracownikiem na razie pracodawca jedynie wpisuje do swojego indeksu rejestru, a ja będę czekać tygodniami może miesiącami może krócej się uda, że do mnie zadzwoni poprosił mnie, żebym przyszła konkretnego dnia do pracy i teraz po stronie pracownika jest piłeczka i on albo się zgodzi przyjść do pracy albo się nie zgodzi także najpierw przez ba zadbać o to, żeby mnie w ogóle wpisali do tej puli oczekujących, a później czekać aż może któregoś dnia ktoś do mnie zadzwoni poprosił mnie o wykonywanie prac, ale rozumiem też mogą dzwonić codziennie i lubi mówić, że codziennie przychodzą do pracy za nią nie, bo jak już raz zadzwonią to już wtedy ten stosunek pracy się nawiązuje czekam do pierwszego o telefon Cis takiego mnie za tak tu przychodzę wtedy automatycznie na etatach wtedy staje się pracownikiem od momentu przystąpienia do pracy dobrze, a w RPA co jest z tymi umowami sezonowymi, bo rozumiem, że to właśnie przy zbieraniu owoców warzyw, a n p. w hotelarstwie wyobrażam sobie, że podczas wakacji albo w restauracji to wtedy też, że można stosować się wakacje, czyli właśnie jakaś restauracja jakiś pub, który zazwyczaj wtedy ma większa więcej gości no tak to są rozwiązania m. in. z tą pracą sezonową dla gastronomii też było była taka koncepcja natomiast jak długo, toteż nie do końca zależy od sezonu, bo jest ograniczenie, że u 1 pracodawcy, czyli między tymi samymi stronami umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 1 5 0 dni w roku kalendarzowym, a łączna umów między łączna liczba umów między tymi samymi stronami nie może przekroczyć 3, czyli policzmy to na miesiące od około 5 miesięcy po 5 miesięcy, ale przy założeniu, że 1 pracodawca ma 3 różne firmy i w każdym 1 osoba fizyczna w ciasnym parkingu przy każdym możemy to będzie można nos Nika oraz 9 × 5 4 5 miesięcy od biedy mogę pracować n p. jednak Rafał wyliczać i ponad 3 lat tak, jeżeli będzie miał różne zakłady pracy to dużo rozumiem, że taka sezonowa umowa absolutnie nie daje mi żadnych praw nie daje żadnych praw nie daje żadnych praw przy rozwiązywaniu umów, bo tak to mam prawo do urlopu oczywiście do tak jak wspomniałem tzw. A4, czyli do chorobowego, ale rozwiązać może w bardzo prosty sposób pracodawca z nutą w 3 liga jest lepsze niż umowa zlecenie no tak jesteśmy już trochę na 1 poziomie wyższym poziomie tyle tylko, że jak pomyślę przy umowie zlecenia strony mogą jednak wprowadzić najczęściej wprowadzają dłuższy okres wypowiedzenia niż 3 dni, a przy pracy w realnym, o której rozmawiamy n p. pracy sezonowej ten okres wypowiedzenia podstawowy wynosi 3 dni dopiero jak przekroczę odpowiednią liczbę w roku to mogę mieć ten okres tygodniowo, a co komisja Kodyfikacyjna przewidziała jako zastępstwo umów o działki na wkład dla twórców dla wykładowców akademickich dla no właśnie dla osób, które coś tworzą na czyje zlecenie bankom post kompozytorze malarza jak to wygląda to myślę, że nic nie przewidziała, bo ja nie widzę potrzeby zamiany tych umów na etat i nie bardzo widzę taką możliwość, bo praca dorywcza sezonowa na odpadach raczej twórcy nie pracują w sezonie, chociaż niektórzy niektórzy Boże, że sezon teatralny w kontrakty jedzonko precyzyjnego rażenia jest cicha latem siedzą na chodniku i malują portrety, ale to chyba na razie nie o to chodziło mu właśnie cios pozostaje nam jeszcze prace dorywcze albo nie etatowa mnie etatową też raczej nie widzę, a praca dorywcza wg definicji ma być zawierana w celu wykonywania pracy nieregularnych lub wynikających z potrzeb obiektywnie krótkoterminowych, a to no nie wiem czy to jest naprawdę w nowo w RCL całe to co w takim razie zostaje n p. ekspertowi wykładowcy wyższej uczelni, która nie chce być latać na 1 uczelni n p . wykłada na 3 różnych może się zatrudnić na umowę na czas określony lub na czas nieokreślony czy Outdoor etat, czyli jednak etat taki klasyczny albo działalność gospodarczą no bo ona akurat sprzedaje specjalistyczną wiedzę posługuje się tą specjalistyczną wiedzą w dominującej część na dobre, a malarz n p . taki malarz, który w zeszłym tygodniu mówiła pani o tym, że, jeżeli w danym miesiącu stawka za godzinę wiedzie mi niższa niż 13 zł, czyli ta minimalna zwłoka stawia na to by państwo uważa, że nie mogę mieć działalności gospodarczej, czyli n p. jestem malarzem, który maluje obraz i maluje go przez 3 tygodnie, a potem go sprzedaje za 200 zł 200 zł na pogodzie nowa stawka nie wychodzi na to nie będzie samozatrudnionym na podst muszą być bezrobotni malarzami czy chce czy nie chce mogą być też pracownikiem malarzem należy, kto nie ma w prudnickim FOT Fiat uno tak faktycznie trzeba tu jasno stwierdzić, że twórców w tym projekcie nie uwzględniono czerwiec twórca ma trochę pod górkę w nowym kodeksie pracy w latach zdecydowanie w GM w tydzień temu mówiła pani, że komisja Kodyfikacyjna podzieliła się na 2 grupy 1 opracowała kodeks pracy druga kodeks zbiorowego prawa pracy z tą grupą współpracowały ze sobą tu zdradzę trochę to jest tajemnica pracy komisji Kodyfikacyjnej od kuchni nie do końca współpracowały ze sobą PRL było to także na początku jak i Piszczek było dużo czasu dużo w wersji do pracy Anny przychodziliśmy w zasadzie prawie wszyscy na oba zespoły później to się zmieniło ze względu na przeciążenie pracą przede wszystkim i ten zespół zbiorowego prawa pracy te kilka osób, które były tylko przydzielono do tego zespołu w zasadzie Dawid dowiedział się o rezultatach pracy zespołu indywidualnego prawa pracy przed samym końcem myślę, że 2 tygodnie przed końcem prac komisji najpier w jak mniemam do mnie mało, gdy dowiedział się z 3 od dziennikarzy, a później dopiero dostały w kodeksie części w takiej pierwotnej formie i później w całości Penn stało się tak mimo obowiązku 0 sporządzenia albo wg rozporządzenia in przewodniczący miał zwoływać prezydium co 2 miesiące i na tym prezydium przedstawiać wyniki prac od zespołów takie prezydium w tym zakresie nie odbyło się ani raz w ostatnie pytanie pani była członkiem obu grup jest pani wiceprzewodniczącą była pani wice przewodniczącą tej komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy, a z wieloma zapisami się pani nie zgadza to znaczy, że głosował przeciwko czy jutro w głosowaniach po prostu większość jest większość zdecydowała także o przyjęciu kodeksów jak głosował przeci w wdrażanym werbel możemy się spodziewać, że kiedy kodeks pracy wejdzie w życie wiadomo nie więcej nic o tym nie wiem, ale mogę obiecać, że jako członek zespołu rady dialogu społecznego Bente bacznie się przyglądać i dalej uczestniczyć w pracach nad zmianami wprawie pracy bardzo pani dziękuję za ponowne przejście ta audycji strefa szafa, ale też artyści i dziękujemy za podzielenie maszyny państwa gościem była pani prof. Monika Gładoch wiceprzewodnicząca nieistniejącej już od środy komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy jednocześnie kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuję bardzo dziękuję ja nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną strefę szafy oczywiście już za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA