REKLAMA

Co to jest norma seksualna?

Dobry Seks
Data emisji:
2018-03-18 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny wieczór w radiu TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu jak zawsze o tej porze gość, który będzie nam opowiadał o seksie dziś jest z nami dr Robert Kowalczyk psycholog seksuolog seksuolog kliniczny kierownik zakładu seksuologii krakowskiej Akademii imienia Frycza Modrzewskiego i również inny reprezentant centrum terapii le w Starowicz Ależ ma pan długą wizytówka dobry wieczór dobry wieczór w my dzisiaj będziemy drodzy państwo rozmawiać o tym co Rozwiń » uważamy za normalne, a co uważamy za niepokojące bardzo często tym samym uważamy za niezbyt normalne, ale będziemy rozmawiać o tym, czym różni się normalnie społeczna kulturowa czy religijna obcy takiej normy na kwalifikowany oficjalnie przez ekspertów n p . ale zanim o tym wszystkim porozmawiamy to mam takie pytanie właściwie, dlaczego ludzie i to nie tylko nerwy na polu seksu tak lubią czy też tak potrzebują porównywać siebie do norm i bardzo często szukają tej informacji, by chcą przejrzeć się w jakiś statystyce i zobaczyć, gdzie oni się sytuują zweryfikować to najem są normalni lub nie, dlaczego te z aż tak ważne znaczenie popatrzy na normy z perspektywy granicy mówi mama jako specyficzny rodzaj granice Lecha i te granice dają wielu osobom poczucie bezpieczeństwa też się społeczeństwa poprzez określony typ norm pokazują, jakie zadał, jakie zachowanie pożądane ani nie jest pożądane nasza perspektywa normalizacji, która też n p. seksuolog jest brana pod uwagę druga rzecz to to jest taki element też porównać, bo mamy n p. coś takiego jak normy statystyczną, czyli na ile ja odpowiadam temu co w Legnicy co samo co mogę co mogę dostrzec we z czymś takim jak nie wiem rozpad no no tak, ale jednocześnie w naszej kulturze wydaje się, że ważnym czynnikiem jest bycie innym bycia wyjątkowym i teraz bycie osobą, która w, jaki sposób odstaje od normy może oznaczać 2 rzeczy albo jesteś gorszy albo nie umiesz być taki jak prawdziwy gnie w mężczyzna Polak inżynier ktokolwiek albo jesteś inny, bo jesteś lepszym i o ile w różnych fazach rozwoju również seksualnego są takie momenty n p. nastolatków, kiedy najważniejsze jest być takim samym jak reszta to dlaczego tak jest, że kiedy jesteśmy dorośli nadal jest dla nas takie ważne, kiedy ta inność oczywiście jest ryzyko, że ta inność oznacza, że jesteśmy trochę gorsi, ale ta inność jest też furtką do tego, że jesteśmy w jakiś wylicza, jakkolwiek rozumianej, jeżeli popatrzymy z perspektywy seksuologii ze złą lub jako nauki to należy zwrócić uwagę czy dane zachowanie jest lepsza od innego zachowania będzie sądem moralnym, a nie stwierdzeniem naukowe dla nas jest to spektrum, a nie właśnie ocena tej perspektywy oczywiście, jeżeli chodzi my aspekt n p. normy klinicznej jakiś odstęp, z którym dyskutujemy w formie jak w obszarze normy klinicznej to one dają znowu wracając do mnie wraca do tego co powiedziałem wcześniej poczucie bezpieczeństwa odnoszą się do pewnych zjawisk, które u ludzi Lu związane są kwestie n p . z cierpieniem, czyli to poczucie bezpieczeństwa to może być ten powód, dla którego lubimy usytuować się wśród większości gdzieś tak jesteśmy tacy jak inni jest HOKEJ n p . ale też patrząc z perspektywy normy klinicznej daje to poczucie, że jeżeli ja pójdę do specjalisty i dyskutuje jakieś zjawisko to ten specjalista w nie będzie oceniał tego obozu własnej miary tego będzie oceniał n p . ze względu na wypracowane kategorie i załóżmy jakiś rozpoznanie to nie jest także rozpoznania mają charakter dowolny to znaczy, że chodzić bez rzeczywistej i specjalista w tym momencie nie wiem, bo otrzymuje jakiś dar nie wiadomo, skąd i na tej podstawie mówi nam cała cel co sam co jest dobre albo co jest złe w kontekście naszego dna Nene naszego problemu tylko porusza się w obrębie wypracowanych przez społeczeństwo kategorii i n p . nie jest dowolność, jeżeli chodzi o rozpoznanie danego danej choroby czy danego zaburzenia mamy ściśle określone ramy to też pacjentowi daje poczucie poczucie pewnej obiektywności, ale tak naprawdę to też wynika ze to jest suma pewnych subiektywnych spojrzeń eksperckich i ktoś to ścisłe ramy gdzieś kiedyś ustala mało tego one ewoluują i przełom jeśli chodzi o historii międzynarodowej klasyfikacji chorób zaburzeń no to już wystarczy na kilkadziesiąt lat wstecz spojrzeć, żeby zobaczyć, że pewne zachowania czy postawy czy fazy rozwoju psychoseksualnego, który dzisiaj są uważane za normę bywały jeszcze w dwudziestym wieku były uważane co najmniej za zaburzenie, więc to co jest normą to obiektywną nadal jednak wynika z pewnego naszego ludzkiego postrzegania seksualności jak najbardziej natomiast seksuologia jest nauką i tutaj istotne jest to, żebyśmy się opierali na badaniach naukowych i dr, na które my seksuologia ma też swoją metodologię na czym bazuje na na metodologii w związku z tym to nie jest jakiś zabobon to jest n p. w Lille element obcy element związany z tym, że wypracowaliśmy w kontekście n p. badania rozumienie danego danego zjawiska oczywiście na najwyższych władz homoseksualizm w dal z pomocy dlatego został wykreślony z listy nerek zaburzeń czy chorób tak, bo nauka przyniosła takie dane, że z tym się rodzimy to jest przyrodzona cecha i ona i Olesno normalna dawka tak to z tych kont uważam na słowa, bo to jest po prostu tak delikatny temat w tak tak, jeżeli popatrzymy na na zjawisko homoseksualności to w tym momencie uznawane jako cecha konstytucjonalizmu, czyli i dlatego jest norma uważana za normę m. in . na alei inne cechy konstytucja nalot n p . nie są dopuszczone prawnie tak, bo tutaj też poruszamy się w obszarze, który jest określany mianem, po czym oczywiście czy może zaczniemy od początku marzyła patrzymy na normy szczególne normy w obrębie seksuologii to one mają charakter uniwersalny związane z na interdyscyplinarność nauki w związku z tym nie ma czegoś takiego jak 1 norma seksuologii jest pewien konstrukt mamy tych norm n p . n p. w ujęciu w ujęciu współczesnym, a z 7, które nie bierzemy pod uwagę w ocenie pacjenta dlatego my nie mówimy o 1 normie seksuologii tylko kryteria zasadności interwencji w seksuologii i tam poruszamy się takim obszarze jak norma oczywiście klinika medyczna kliniczna religijna ważna prawna obywateli owa statystyczna czy też rewolucyjny albo też partnerska wzrostu dwojga osób dokładnie uchyli, czyli 3 liceum mamy tutaj normy normy medyczną kliniczną i Dunaj oczywiście bardzo istotnym elementem tej normy jest również norma w partnerską, jeżeli patrzymy oczywiście z perspektywy normy religijne i dobrze zjawisko homoseksualności są różnie w różnych religiach w postrzegane, ale ja tu jako przedstawiciel przedstawiciel seksuologia com nauki i Węgrzy osoba, która ten, kto rangę i najbardziej uprawnionej z perspektywy wiedzy do dyskusji w obszarze normy klinicznej i obecnie homoseksualność nie jest traktowana jako odstępstwo od normy w ujęciu Klinicznym to w sensie takim nie podlega terapii nie wymaga terapii Domoń wymaga żadnej korekty tak tak na czym on jest pytanie o cel, jeżeli ma przychodzić do specjalisty i znowu odwołuje się do do norm chemicznych to nasz specjalista, który by zawiązał tzw. kontrakt terapeutyczny na zmianę kierunku popędu orientacja homoseksualna jest 1 z wariantów popędu to byłoby to uznane za nieetyczne tak za zdobywanie nieetyczne niezgodne z etyką zawodu psychologa seksuologa czy lekarza seksuologa no i właśnie zawracając tego początku tej dyskusji i stąd poczucie bezpieczeństwa pacjenta, jeżeli przychodzi do nas do specjalisty w BOŚ oczekuje rząd działa wg bardzo określonych standardów, które sam, które są wypracowane przez światową organizację zdrowia czy Towarzystwa Towarzystwa naukowe, a i to jakby pokazuje, że rząd nie będzie działo n p. wg własnego światopoglądu tylko właśnie wg normy medyczne, jeżeli ja ID i potrzebuje opieki duchowej dojdę do specjalisty od tej opieki duchowej i gdzieś on też rozumiem działa wg tego paradygmatu norm jest racjonalne tak za ojca do władzy w Sławnie no dobrze Noto mamy normę, która już w tej chwili BM ma w swoim zakresie homoseksualistów część, ale są takie postawy popędy zachowania czynne, które mimo tego, że są cechą konstytutywną nie są jednak ani w normie prawnej ani w obyczajowej ani religijnej ani w medycznej na jakiej podstawie dzisiaj mając różne narzędzia naukowe kwalifikuje się lub dyskwalifikuje ner te zachowania cechy postawy, które ner powinny podlegać terapii czy leczeniu, a te, które wręcz nieetycznym byłoby dotyka czegoś farmakologia leczeniem terapią odwracaniem tego trendu oznacza biorąc pod uwagę normy, które w tym momencie funkcjonują w seksuologii bazą do tych norm jest m. in. definitywnie zdrowia seksualnego w ich re definicja zdrowia seksualnego ona nam podpowiada, że mówimy o tak o o integracji biologicznych emocjonalnych intelektualnych społecznych aspektów życia danego danej osoby ważne dla pozytywnego rozwoju osobowości komunikacji i miłość to jest definicja, która w, która funkcjonuje funkcjonuje od 3 lat 8 0 i tutaj zdrowie czy seksualne jest częścią zdrowia reprodukcyjnego polega na zdrowym rozwoju seksualnym właśnie równych odpowiedzialny w relacjach partnerskich satysfakcji seksualnej wolności od chorób niedomagań niemocy seksu jeśli któryś z tych elementów jest niespełniony tak to my wtedy podejmujemy interwencje w ich, by go też, by go do wodza w zależności od tego jaki problem jest taką interwencję podejmujemy w GM naszym obowiązkiem jest tutaj posłużę się innym dokumentem, który również nas obowiązuje takim dokumentem jest powszechna deklaracja praw seksualnych bez deklaracja, która jest równa klasyfikacji, ponieważ została ona przyjęta przez światową organizację zdrowia i skracają stąd deklaracje nasza interwencja polega na daczy jest jesteśmy zobligowani w przypadku w przypadku zaistnienia takich 3 czynników, czyli ktoś ktoś cierpi czy przychodzi do nas osoba i opowiada o swoim bólu cierpieniu związanym ze zdanym z danym zjawiskiem seksualnym, kiedy jest ofiarą albo kiedy jest sprawcą mówimy wtedy musimy tam interwencję podjąć w tys, czyli wtedy, kiedy łamane są właśnie prawa seksualne człowieka i co najmniej 1 ze stron, a jak teraz normy społeczne religijne kulturowe osobiste międzyludzkie wpływają na to jak normy postrzegają eksperci tak czynił lekarzem medycyna szeroko rzecz ujmując seksuologa szyk sfery szeroko rzecz ujmując no bo trudno nie zauważyć, że wraz z laicyzacją naszego kręgu cywilizacyjnego no i jednocześnie n p. właśnie homoseksualność nagle została przez naukowców ne i lekarzy zauważono także czy też została dna zidentyfikowano jako element normy jako element był po prostu by cech człowieka to siłą czy znasz obyczajowością wcześniej wydawałoby się, że na nie bardzo byłoby na to miejsce w naszej mentalności na ile to co my myślimy o naszej ligi codziennej etyce moralności to jaki mamy światopogląd czy kulturowe czy religijne wpływa na to jak wygląda międzynarodowa kwalifikacja chorób zaburzeń w inne oczywiście Słowenka konsensu zespołu ekspertów, ale znowu wracają z Odrą do RODO syndrom, jakby w dyskusji wokół orientacji seksualnych to też pytanie, kiedy w ogóle stała się orientacja seksualna homoseksualna biseksualna i patologią to był koniec dziewiętnastego wieku dzieli deszczem co też jest także przez wielkiej medycyna korygowała co się nagle intendenta niedawno niedawno zmieniono nie to Joseph Joseph wiktoriańskich zaciskał zaciskał i również w ramach tej obyczajowości, by seksualnej tym poskutkował, a znaczy to ciekawe, bo mamy koniec dziewiętnastego wieku pojawia się publikacja Kraft binga psychopaci seksualny z i w której uczyć rzeczy wtedy pojawią się publikacje tajemne PL pojawią się publikacje, które zaczęły padać, jakby patologii zachować patologii Zawadzie zachowania seksualne w ujęciu medycznym do dość dość ciekawe, ponieważ początkowo oczywiście normy normy nazwijmy to społeczne obyczajowe przełożyło się na język prawny, a w wieku dziewiętnastym na język medycyny i język medycyny, która zaczęła pewne zjawiska z zakresu seksualności wartościować innych i brzmi to tak naprawdę homoseksualność to trzecie czy inne zjawiska Banaszka tam była dyskusja też wokół zjawiska masturbacji seksu oralnego seksu oralnego w ogóle wszystko co odbiegało od zła nie wiedziałam, że seks oralny niedawno szef rządu nielegalne w wielu krajach Kiszczak mieszka w stanach Zjednoczonych to dowód jak z tzw. są domeną i tam podejmowanie tej praktyki wiązało się ze złamaniami powiedział razem karną mogło mogło mogło to pokazuje jak wielu różnych kulturach ta norma prawna jest rejestr jest kim jesteś odbiciem mentalności po prostu no norma prawna, a nie będę tego co wiemy naukowa o naszej seksualności tak bogaci coraz mniej jest odbiciem odbiciem nas nimfy intuicji czy wziąć rzeczy raczej się właśnie takich fenomenów, które związane są tylko decyzje związane są, z czym się jeszcze się nie naukowym teraz trzeba być w oparciu o normy budujemy w oparciu o wiedzę, a wiedza oparta m. in. na naukę na nas zdobyta zdobyczach nauki jak i oczywiście ewoluuje, jeżeli popatrzymy na to jak ewoluowała klasyfikacji m. in. klasyfikacja ICT 10 klasyfikacja DSM 5 to rzeczywiście pewne pewne zjawiska wcześniej był uznawany za zadanie za patologie teraz są uznawane za za wariant wariant normy, a co jeszcze poza Homo seksualnością do tego spektrum normy dołączyć można, choć wszystkie zachowania, które nie wiązały się w dawnym wspomniał wcześniej definicję zdrowia seksualnego dość ciekawy okres, więc jak już powiedziałem z końca lat osiemdziesiątych zespół lepszy, prosząc o lat osiemdziesiątych w i coś co było wtedy jak wszystkie zachowania, które nie łączy Maciek kiedyś definicja miał charakter negatywny to znaczy to dwoje zdrowiem seksualnym jest brak choroby w teraz ma teraz mówimy, jakby wcale takim szerszym aspekcie o o zdrowiu seksualnym pobytu jest oczywiście to brak zaburzeń, ale realizacja potencjału takiego odnotuje, a to o aspekt hedonistyczny 9 twórczym ma swoje znaczenie, czyli ta definicja pozytywna kiedyś ona kiedyś ona byłam związana z tym z tym zdrowiem reprodukcyjnym i n p. przyjemność sekcie szczególnie, która odnosiła się do kobiet była uznawana za zjawisko niepożądane to przeżywanie orgazmu kobiet czy inne, czyli dzielnicy biedy seks jako, jaką jako oczywiście ten głównie wymiar reprodukcyjne a jakby mniej dyskutowany z punktu widzenia realizacji potencjału czy tego charakteru pozytywnego dla kobiet, a dla mężczyzn już już już to przyzwolenie na to przyjdzie teraz już łaskawie seks kobiecy czy też orgazm kobiet przyjemne rozkoszy seksualna kobiet jest zaliczana do normy to znaczy w Czarnocinie sądzenia to też co to to czas to właśnie ośmiesza to w sumie nie jest zabawne, ponieważ jak popatrzymy na 1 na zdobycie seksuologia com nauki szczególnie te pierwsze pierwszy okres seksuologii przeliczyli, czyli początek dwudziestego wieku to były badania głównie na mężczyznach oto mężczyzna był nośnikiem sensów i nośnikiem przyjemności to jakby wszystko się koncentrowało wokół wokół mężczyzna kobieta, jakby jej potrzeby były one dyskutowane no i patrząc z perspektywy badanie o wiele o wiele o wiele mniej czy o wiele rzadziej i głównie dyskusja wokół wokół reprodukcji Ant, a ani dyskusja wokół przyjemności wiek 20 01 . dał nam dał nam coraz więcej badań z zakresu seksualności kobiet pojawił się nowe modele seksualności kobiecej, która nam wyjaśniają problemy, z którymi zgłaszają się kobiety najczęstszym problemem w grupie kobiet jest rejestry są zaburzenia pożądanym a dlaczego to wyjaśnia ten problem co znaczy to my mamy wyjaśnione co to znaczy my mamy coraz więcej, jakby rozumienia, skąd gdzieś, gdzie może leżeć przyczyna z perspektywy rzeczywiście badać ma też Johnson to lata lata pięćdziesiąte pojawia się cykl reakcji seksualnej człowieka w ujęciu naukowym opisany potem pojawia się lizaka plan Forest oraz na nowe modele, które nam wyjaśniają coś co nieco inne co nam wcześniej po prostu było trudniej nam leczyć czy rozumie czym czy obniżone libido Bell czy też niski popęd seksualny podlega leczeniu oprócz tego, że w rozumieniu to zależy bowiem znowu odwoła się do kategorii cierpienia, jeżeli przychodzi do nas pacjent Tomicki zobowiązani podjąć interwencję i teraz tak załóżmy, że mamy parę, w której 1 osoba gdzieś, gdzie indziej opisywanej Żyd jest ogromna rozbieżność pomiędzy pomiędzy potrzebą 1 i drugiej strony i w związku z tym oni mówią tak my mamy problemy czujemy, że jest problem i teraz współcześnie dyskutujemy problem z pożądaniem fakt, że rok z jakby wychodzimy z własnego tak jest takie dyskusje czy coś się n p. na skutek ran ne jakiegoś działania, jakie choroby zmieniło i tutaj próbujemy próbujemy interweniować już, że to zaburzenia oczko wynikają z zaburzeń hormonalnych czy n p. test z zaburzeń, ale nie wiem czy afektywny i tutaj interwencjami jednak na ten obszar często powoduje inne, jakby wyrównanie czegoś no ale jeżeli n p . po pewnym czasie pojawia się taka refleksja, że jednak, że jakby w dom albo nie potrafimy albo albo nie potrafi znacznie bardziej zintegrować nazwijmy to przyczyny problemu problemu co ona inne występy jak bardzo niski był ten poziom pożądania od poziomu i znowu możemy się rwać do różnych norm oczywiście może być to jakoś zmierzyć się normy pożądanej czy chodzi o to, że on, że osoba, że właśnie poprzez ową rozbieżność albo przez subiektywne odczucie, a do mamy kliniki, która górali, która tutaj w tym przypadku i oczywiście n p. poruszamy się po pompa po bardzo subiektywnych kategorii, ale osoba jak zauważa czy deklaruje, że dobrze, że rzeczywiście widzi czuje czuje różnicę w RN in i n p. pytanie oczekiwanie, bo ja oczywiście możemy możemy odwoływać się do kategorii, które są zawarte w klasyfikacji nas obowiązującej klasyfikacji ICD 1 0, gdzie w, gdzie i jest kategoria zaburzeń pożądania dwumecz cały czas właśnie tego poszukiwania przyczyn to gdzieś pojawia się taki konstrukt, który od jakiegoś czasu funkcjonuje w nauce osoby, a seksualne i tutaj na czym to tutaj nie mówię o pewnym wyborze aparatu bardzo często seksualności związek jest utożsamiana z tym, że ktoś nie wie nie podejmuje zachowań to czas to chodzi o to, że nie potrzebuje nie potrzebuje właśnie podejmować może tylko, że tylko, że ona wie trza nie ma takiej nie ma takiej potrzeby albo bardzo niską masą potrzebę i teraz tak z 1 strony możemy cały czas poszukiwać z tej przyczyny i jakby wbijać go z kategorii, że coś z nimi jest nie tak albo wziąć pod uwagę też kolejną kategorię, którą w jako specjaliści jest jako specjaliści dyskutujemy, czyli tzw . to tzw. konsensus zespół ekspercki są takie pewne pojęcia strefy w seksuologii, które można powiedzieć są w fazie opracowania czy w fazie badań jest właśnie seksualność jest dyskusja cały czas wokół seksualności podobna dyskusja jest związana z taką kategorią jak uzależnia od seksu czy patologiczna lider seksualność również ona jeszcze dach nie pojawiła się w taki, że naczynie pojawia się nasz kat klasyfikację DSM 5 jedno z najnowszej klasyfikacji i były propozycje, żeby ona tam była za zawarta, ale nie wskoczyła do klasyfikacji w związku z taką Rennes taką notatką, że potrzebne na sondaże badania wokół tej kategorii, ale patrząc na taką ENA taki element dość praktyczny, czyli przychodzi do nas n p. mam, więc czy to znak jest paprocie hiper seksualność łączy czy z seksualnością to też po pewnym czasie możemy przynęt najpierw spełniające kryteria, które w tym momencie mamy w klasyfikacji zacząć prowadzić akcję tak, by wg tego tego konsensusu zespołu eksperckiego to też jest wolny zawód bez konsensu w ramach towarzyst w naukowych i n p. może nam przynieść skutek terapeutyczny prowadzenie tego pacjenta, jakbyśmy dyskutowali to coś się z nim dzieje z perspektywy uzależnienia, bo to jest trzeba mieć bardzo określone kryteria spełnione żeby, żebym nie udanym zjawisku mówić uzależnienie i nagle przynosi to skutek taki, że zmniejsza się u niego poziom poziom cierpienia w Lille i patrząc też na na seksualność podobnie, czyli możemy możemy jak by w nie próbować im jak zbudować to kategoria seksualności i i wziąć pod uwagę, bo pod uwagę to, że mnie jest to kolejny kolejny wariant z orientacji pokryta seksualność była dyskutowana jako jako kolejna kolejna orientacja seksualna i n p. z jak by wspierać go też tego pacjenta, jakby w rozumieniu w rozumieniu tego jakby co z nimi jest ani patologii zawalił to znaczy tam czas nie wmawiać, że coś z nim jest to także ciekawy paradoks, kiedy osoba o seksualne potrzeby wsparcia seksuologa po to, żeby móc swojej seksualności osiąść w i tknięci czuć się bezpiecznie w dzień chyba ponieważ, ale to to jest także, że osoba jak, w którym dokładnie ma świadomość Nafta normy obyczajowe czy normy społecznej to powoduje u niej progresję taką presję że, że powinna na ich teraz przy przy przy przy takiej presji na seks z takim był bardzo szerokim szerokim znaczeniu osoba, która cały czas nie myśli osaczeni mówiące, że nie podbija tego seksu to Toyota Toyota może czuć się nieswojo w tych kategoriach no i oczywiście mamy aspektem taki, że odnosimy się do czegoś takiego jak jak też mnie jak elementy, żeby nie szkodzenie innym, ale w południe moglibyśmy tego samego odnieść do n p. do osób, u których rozpoznajemy zaburzoną preferencjach typie pedofilia nota i tutaj ewidentnie wchodzimy w coś co co co wymaga interwencji bezdyskusyjnie wymaga interwencji tylko też pytanie, jaki z, jakiej perspektywy kanapka z perspektywy seksuologiczne i interwencja polega na tym, że zmniejsza prawdopodobieństwo nie możemy sobie celu terapeutycznego to znaczy w bęben, jakby takich umów mainstreamowych podręcznikach jest napisane, że mimo nie możemy zmienić preferencji seksualnej możemy jedynie z spowodowaną żonę, bo to jest nieetyczne czy nie możemy też niemożliwe na ten moment jest to jest stała jest to niemożliwe ty i jakby majstrowanie przy przy preferencji i jakby i ich odchodzi z zaburzoną preferencją pana tata oczywiście pedofilia jest uznawana jako zaburzona preferencja na świat mamy takiego pedofila który, który Podlasie PL, który z złamał prawo i dopuścił się dopuścił się czynu czynu zabronionego art. 20 0 w Polsce kodeksu karnego i on trafia pod nasze skrzydła w jak my zawiązujemy cel terapeutyczny nie na zmiany preferencji tylko na zmniejszenie ryzyka Arce, gdyby chcieli zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się tego przestępstwa, ponieważ ono ewidentnie narusza normy normę prawną i taki kolejny aspekt, który jest brany pod uwagę przy zaburzeniach preferencji również to w netto ten jednak to oczywiście zaburzone jest ta dobrowolność, bo tutaj druga oś druga strona nie godzi się na takie zachowanie użyta, ale też to jest relacja podmiot przedmiot, czyli osoba dorosła używa drugiej osoby jak uczelnia wioska złożona sytuacja dokładnie dokładnie dokładnie, bo w IT jest też naruszenie pewnej 1 z fundamentalnych zasad teraz, jeżeli dyskutujemy z, a w aspekcie zdrowia seksualnego i ona wynika z takiego konstrukt, jakim jest norma partnerska tutaj mamy dojrzałość jako taki element oczywiście mamy obustronna akceptacja dobrowolność i tutaj nam to od razu wyklucza wszelkie zjawiska, które określamy mianem zjawisk przemocy owych dążenie do obustronnej rozkoszy nie szkodzenie zdrowiu nie szkodzą społeczeństwu no i oczywiście myślimy cały czas u o łamaniu pewnych norm prawnych no ale są też, że takiego ne rodzaju zachowania postawy czy potrzeby seksualne, które po prostu są zwykłymi nieszkodliwymi dziwactwa mi n p. wyrażenie ma z 2 oby tak już jest aspektem różnorodności i właśnie tym języku chciałam porozmawiać, bo mecz bez aktu wynika z pana doświadczeń z klientami, bo ludzie bardzo często boją się, że są zboczeńca mi, że ich preferencje to są perły wersję mylne pan z kolei używa języka raczej do medyka żyjącego te wszystkie zjawiska lat to jest taki język stosunkowo neutralność co najwyżej zaburzenie albo ne dysfunkcja Jenny, ale tutaj widzę, że brakuje nam w takim sprzęt po tocznym języku jakiegoś bezpiecznego nazewnictwa na transfery, która ani nie jest niebezpieczna z punktu widzenia praw seksualnych mnie ani nie jest niebezpieczna z punktu widzenia zdrowia takiego by za seks seksualnego człowieka jednak ludzie się go boją i właśnie używają jakichś wielkich słów, bo wydaje się, że to jest tak bardzo nie w porządku tak bardzo groźne w oczy po pierwsze, określenia zboczenie czy perwersja należały kiedyś języka medycznego i one zostały dziś jeszcze jeszcze żyję niektórzy fachowcy fachowcy niestety się bezpośrednio z Marią z taktyczne tak obecnie dla dla tych zjawisk n p. toposu posłużymy się ze zjawiskiem pedofilii używa użył on był używany teraz mówimy o zaburzeniach preferencji, ale znowu wchodzimy w obszar, którym na, które dyskutuje z bardzo określonej perspektywie normy klinicznej aż do normy medycznej i teraz tak, jeżeli popatrzymy na to jak by jak zdamy sobie sprawę, że jeżeli popatrzymy na ludzką seksualność to posłuży się tu takim takim takim konstruktem teoretycznym, jakim jest piramida piramida Sygma na żelazo jest tożsamość płciowa każdy ma tożsamość płciową każdy ma orientację seksualną każdy ma preferencje seksualne każdy podejmuje pewne role seksualne no i na nas samym czubku tej piramidy są różnego typu zachowania seksualne w i teraz tak oczywiście i NATO nakładamy na znak nakładanymi pewien system system pojęć n p. takim systemem pojęć jest norma medyczna, która na bardzo często z definicji jest normą patologii trującą, czyli bardzo ściśle określa też z normami co jest patologią n p. określenie dysfunkcja seksualna odnosi się do zaburzeń cyklu reakcji seksualnych też są takie pojęcia w obszarze właśnie referencyjności to i to jest taki język trochę uwagi współcześnie seksuologów, ponieważ coraz więcej tych zjawisk, które on, które były dyskutowane z perspektywy zaburzonej preferencji są wypłacane z tego naukowego języka ojczystego języka patologii żyjącego medycyny i teraz tak MNI cały czas dyskusja mamy pewne zjawiska zjawiska, które są ewidentnie moduły związane z łamaniem pewnych pra w n p . takim koronnym przykładem może być właśnie zjawisko zjawisko nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich i tutaj można być jest taka potrzeba potrzeba używania tego języka medycznego, ale wracając do każdego co powiedziałem gra na samym początku my jako specjaliści z zakresu zdrowia seksualnego nie myli i dla nas jest klient z preferencją oczywiście zaburzoną preferencjom i Indie, czyli właśnie z pedofilią, ale dla nas and Antonim jesteśmy od oceny tej osoby moralnej czy do oceny oceny prawnej potu to trochę nie nasza działka ma dla nas jest to klient naszym zadaniem jest taką prowadzenia resocjalizacji, żeby on po raz kolejny nie popełnił rzeczy czy jakby na tyle co mamy zdobycie zdobycze nauki wiedzy i wkładamy do takiej ramy, które pozwalają nam na to żeby, żeby zmniejszyć do Prado Prado bisów ponownego pojawienia się tak, ale nie zmieniamy rowery oczywiście Alan dokładnie tego oczekuje on przychodzili mówi pomóżcie mi wlać w oczy Dotcom oczekiwań to ostrożnie różnie z tym oczekiwaniem najczęściej na skutek tego, że on został złapany i gdy większość osób większość, jakby patrząc z tej perspektywy taka jest na czym można w końcu oczekuje tej zmiany oni wiedzą, czego nie można mieć, ale muszą się dostosować do tych to to jest bardzo, ale to, jakby dla nas też trudne, bo przy Bobbym pytanie o motywację do do zmiany jest motywacja zewnętrzna i wewnętrzna ta wewnętrzna jest takim świętym graalem terapii psychologicznej, by jak mam impuls do zmiany i mamy osoby, które rozpoznajemy pedofilia, który nie popełniły tego przestępstwa i jest bardzo silna, mimo że uda się doprowadzić się ich do końca szczęśliwego żywota bezpotomnie dokładnie bez popełnia przestępstwa, ale takie, gdzie w świetle w świetle badań myślenie w kategoriach zimą zmienił preferencje no Matter do najczęściej łączone jest fiaskiem, jeżeli popatrzymy na programy resocjalizacji sprawców przestępst w one są oparte na założeniu, że zmniejszamy ryzyko recydywa nie leczymy, a nie, a nie leczymy, a nie leczymy tak mocno naczynie leczymy sterty śmieci, że nie zmieniamy tej osobie preferencji to osoby bardzo często określa pan on w naszej dyskusji jak rozumiem nie bez powodu, bo statystyki wskazują na to, że tak jak i w śród sprawców przestępst w seksualnych inne znaczna większość to mężczyźni także wśród osób, które znajdują się poza normą seksualną, jakkolwiek ją rozumiejąc najwięcej z mężczyzn w dacie ostrożnie toczy w faktach jest, że najczęściej ofiarą przestępstwa seksualne jest kobieta dziewczynka tutaj nie ma takiego przestępstwa, gdzie częściej ofiarą jest jest mężczyzna najczęściej mężczyzna jest agresorem w siłę oczywiście kobiet u kobiet również rozpoznaje się inne zaburzenia preferencji i na szkodę u kobiet również rozpoznaje się pedofilię czyli, czyli to nie jest tak, że kobieta również może być sprawcą stać w statystykach nagle się zdarza co jakiś czas zdarza się na co głośno to bardzo dziwi społeczeństwo bardzo wzburzona szokują ze złóż już takie uderzenie w ustalony porządek czy wyobrażony porządek rzeczy, kiedy się okazuje właśnie, że nauczycielka czterdziestoletnia wykorzystywała przez wiele miesięcy oczka trzynastoletniego ucznia jest też bardzo ciekawe zjawisko, bo z 1 strony rzeczywiście inne jest oburzenie społeczne, ale z drugiej strony też posłużyć się przykładami, które winny jak sądzę większość z państwa z nas mediów, że mnie, że n p. CRM to inaczej traktowane są te przestępstwa dokonywane przez kobiety nie pamiętam taką dyskusję wokół wokół właśnie takiej sprawy, gdzie nauczycielka mówiła użyła ucznia to koledzy koledzy z klasy tego ucznia w ogóle gratulowali mu, że mimo, że rzecz, że doświadczył czegoś takiego jak seks nauczycielkom uważali w ogóle, że zimno tutaj trafiło mu się, że muszę trafiło na mnie, że nie jest ofiarą, a zwycięzcą tej sytuacji, a dokładniej to też ostrożnie oczy jest jasna jak i to nieważne czy sprawcą jest kobieta czy mężczyzna zawsze mówimy o o sprawcy ofierze tak samo jest z kobietami czy 3 3 z dziewczynkami to też pokazuje jak różnice w taki pryzmat płciowych, że mi, że chłopiec jest zawsze ofiarą, a bardzo często do dziewcząt czy do kobiet jest taka przylepione kategoria współodpowiedzialności ucho do chłopców tego nie ma to też pokazuje jak by różnica w postrzeganiu postrzeganiu ofiar ofiar przez przez społeczeństwo, jeżeli mamy 1 4 latkę to co zdarza się, że do niej dom takie kategorie, że rzeczy czy do niej takiemu tak jest takie sformułowania, że prowadzi chowała sama chciała dochód za tego typu, ale do tego typu sformułowań nie będzie, bo nawet jeśli prowokował chciał to świetnie no to cholera, kto to taka też mówi jak jak sprawcą jest mężczyzna za każdą hobby nagle chłopiec zawsze jest ofiarą jest wolny teren osiedla Czuby zawsze z ofiarą handlarzy tutaj a, a do kobiety bardzo często używa się kategorii współodpowiedzialność dziwi tutaj w i tutaj oczywiście z tym walczymy bo, bo mamy jasny podział sprawca ofiara tutaj no i niestety niestety byłych kulejące edukacja seksualna, bo bo, jeżeli mówimy edukacji seksualnej najczęściej mówimy o takich kategoriach utożsamiamy z bardzo określonymi w Rennes kwestiami czyni z antykoncepcją, że w tarczy czy czy mnie czy n p. eseje z jakimiś formami zachowań seksualnych, a nasz bardzo rzadko bardzo rzadko myślimy o edukacji seksualnej jako, jaką jako takim jak gdyby i edukacja seksualna to również edukacja w zakresie w zakresie praw seksualnych i n p. w i n p. też się też torze, żeby nie wiem uczyć nie wiem młodzież odróżniać przemoc od zalotów i czy też podkreślać i mówić ze skórki maki asertywność seksualną, czyli odmowy i kobiety mężczyzna w każdej sytuacji, bo proszę zwrócić uwagę, że żeby, że zdarza się, że że, jeżeli dyskutujemy dyskutujemy przemoc wobec kobiet czy naruszanie praw wobec kobiet czy czasem aktywność seksualną to po to, kto tak w tym języku jest pojawiać takie takie, że takie przekonania, że kobieta, która od dnia następującego po nim kobieta w tasaki element gry, że jak kobieta mówi nie to nie znaczy, że mówi niech się droczy albo albo, że te same gry wstępnej i to znowu pokazuje nam pewien odprysk mitów, które w swoich funkcjonują w naszej kulturze i przekonań na temat seksualności co wiemy na temat tego na ile człowiek ma wpływ w NATO czy też na ile element jego biografii wpływają na to, że z punktu widzenia socjologicznego znajduje się poza normą albo na granicy normy i teraz wyłączając te kwestie, które z, którym wchodzimy na świat te cechy przyrodzone, czyli nie, dyskutując n p . skąd się bierze Homo seksualność, ale różnego rodzaju inne ner czynniki czy debet w jakiś wskaźniki tego, żeby znajdujemy się poza normą nie jakiś specyficzny efekt wyższe, by gdzieś czytałam dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy, że inny niektórzy seksuolodzy doszukują się potrzeb masa histerycznych przemocy domowej w dzieciństwie, że to bywa bywa skorelowane z Rennes z jakąś stymulacja mięśni miednicy czy coś w tym stylu w okresie dorastania bicie po prostu, więc co wiemy o tym na ile to gminy Ełk dziś o sterowanie na tym spektrum poza normą ma związek z tym co przeżyliśmy jacy jesteśmy w 2 czy tutaj jeszcze taka jakby, zanim ponadto wydanie dramat Grecja właśnie bardzo często w języku języku używamy przyczyny homoseksualność współczesny język nauki mówi o o przyczynach orientacji seksualnej na jakość dróg tu obok rząd znowu jest nie tak medycznie poszukujący patologicznie homoseksualnych na jakość obsługi Vogue, a my mówimy o 2 poziomy rzeczą jest rola ta akcja seksualna czy tożsamość płciowa, a nie używamy kategorii, skąd się bierze homoseksualizm, który w starszym podręcznika dane takie określenia znajdziemy, ale znowu, odwołując się do tego konstruktor, o których wspomniałem wcześniej piramidy to czym głębiej czy tożsamość tożsamość płciowa orientacja seksualna preferencja to są poszczególne piętra inni oczywiście nie podlegają gminie chodzi o to, żeby zająć jak piramida jak widać w rażący trójkąt czy głębi tym tym więcej tych czynników nazwijmy to ETO o to co to to Dodę nie wiem biologiczny nagrodzony tak jak nazwijmy to wrodzone, a czym wyżej to właśnie kulturowe jest socjalizacja innych kulturowym i n p . jeżeli chodzi o element związany z taką kategorią nie wiem agresja przemoc i seks z Wilna, ale oczywiście mamy koncepcje, które nam dyskutują jak dyskutujący zjawisko z perspektywy to głównie koncepcję negocjacji behawioralne Rennes perspektywy modelowanie, czyli uczymy się czegoś n p. pierwsze doświadczenia seksualne związane z przemocą torują torują późniejsze późniejsze doświadczenia w RM i są takie koncepcje są czasochłonne, by poparte naukowymi o jej tak koncepcje czy to jest tak, że to jest koncepcji na razie teoria to znaczy tak koncepcje terapeutyczne czy koncepcja rozumienia pewnych pewnych zjawisk nie są uznane koncepcję nazwijmy to terapeutyczna koncepcja schody na mityczna koncepcja poznawcza behawioralna i one też u swojej bazy mają pewne oczywiście teoretyczne założenia i tutaj oczywiście możemy się kłócić na ile dane dane szkoły szkoły terapeutycznej opierają się na 1 na badaniach jak cieczy czy bardziej na teoriach no tu jest pytanie czy tak ważne, aby taniec to jest hipoteza czy to jest właśnie taka wiedza science Base taką palaczy od odwrót za to tak naprawdę niewiele wiemy na czym niewiele wiemy tak to jest to co wiem też pewien wierzchołek góry Narodowy, jeżeli chodzi o seksualność też bardzo powszechne takie przekonanie, że seksualne zawsze była w związku z tym wszystko wiemy amen teraz tylko, że tylko powtarzamy coś co cała co już wcześniej zostało odkryte czy zrozumiany nie prawda seksuologia konał każdy z młodą branżą im coś co chwilę dowiadujemy się z kont coś się coś ma miejsce na dyskonty skąd, gdzie indziej, gdzie ma swoją przyczynę, ale wracam do tej przemocy, bo to jest bardzo ważny temat i o tym, też 3 środowiska feministyczne dyskutują n p . jak na nastoletnich chłopców wpływa ekspozycja na przemoc w filmach pornograficznych, który jest bardzo bardzo dużo inne filmy przedstawiające gwałty przemoc wobec kobiet czy przedmiotowe traktowanie kobiet i teraz i teraz pytanie właśnie 3 inne czy tego typu ekspozycja wpływa na ten wierzchołek piramidy tak czy może wpłynąć do potrzeby seksualne przyszłych mężczyzn to znaczy, gdyby nie z zależności stąd taka prosta, ponieważ inne, jeżeli popatrzymy n p . na pornografię to ich ekspozycja, jeżeli chodzi o o OC o sceny przemocy oczywiście dyskutuje się też tak jak tworzenie czyni to orientacja pornograficzna tworzenie pewnych nowych skryptów seksualnych i częsta ekspozycja może spowodować oczywiście z 1 strony, by przesuwanie granic UE, gdyby spowszedniał niepewnych pewnych kategorii, które ewidentnie łączą się złamaniem złamaniem pewnych pewnych norm i pewnie zanikiem pewnych odruchów, ponieważ pornografia to ton to najczęściej to Advadis pornografia czyli, czyli my czyli, czyli w metrze obraz, jeżeli mamy osoby przed komputerem to też osoba, która na środku oznacza seks czatów może poprosić o wszystko pomyli zwiększa poczucie poczucie anonimowości poczucie władzy, ale wracając do przyczyny można pobyć u jednych osób inne czynniki spowodują, że ta ekspozycja no i tak by nie wywoła takiego takiego takiego silnego skojarzenia, a u innych osób wywoła w Chile i tutaj tak jak z różnymi chorobami tak mamy czynniki chorobotwórcze ma 1 osoby są bardziej podatne na mniej i ja bym bliżej tej kategorii był ani takiego prostego prostej za prostego założenia pornografia równa się równać się przemoc wobec kobiet w bok, bo to jest 1 z wielu czynników które, które może wzmocnić na proteście jest bazą bazą danej osoby też do końca nie wiemy tutaj bardzo ciekawe są badania na sprawcach przestępstw seksualnych, ale też nie jest jednorodna grupa i tutaj już żaden już im już mamy osoby, które z preferencji, ale też osoby, które przekroczą pewną pewną pewną granicę i tutaj inne mogą być elementy związane z rodziną, ale Kaśka, analizując sprawców przestępstw aktualna szkód seryjnych morderców co się okazuje, że nikt ich, jakbym ja nic nie same nasze doświadczenie przemocy tylko od jego brat stanie chaotycznej atmosferze rodzinnej czyli, czyli ostrożnie tam wiele czynników musiało zadziałać to jakiś tam meble styl przywiązania niebezpieczne ta grozi za możliwe tak samo większość sprawców przestępst w aktualnych seryjnych morderców to są rzeczy czy można nawet użyć takiej kategorii rzecz bardzo ostrożnie używamy soli wszyscy sprawcy mieli albo Czechy Słowacja Lubicz z obawami znowu jeszcze inna brak empatii m. in. tak, by Widzew Widzew deficyty w zakresie empatii czy też używanie używanie innych ludzi do zaspokojenia własnych potrzeb gmin i tutaj pojawia się znowu o zagadnieniu nie wiemy, skąd się bierze z oparciem tak to to nie jest także my możemy Niewiem poziomem poziomem określonego składnika we krwi to stwierdzić to też jest off, czyli mamy wiele czynników które, które nam, które nam niektóre nam w jakby leżą u podłoża tego też takiego jak z jakim jest n p. sadyzm sadyzm seksualny, skąd wziął się w naszym myśleniu o seksualności, bo nurty seks pozytywną ości i na ile neon jest wynikiem naszego myślenia o różnego rodzaju peryferiach tego co dotychczas uważaliśmy ne za normę Nene zieloni z próbą włączenia tych peryferii do normy ana ile odwrotnie Annę tak też po nocach w naszych i jakby od zawału gdy, jakbym biorąc pod uwagę to, że mamy coraz więcej badań, które odnoszą się do seksualności teraz pytanie też na jakiej podstawie są budowane te badania, bo najczęściej znaczy wiele można powiedzieć operujemy takim nagim dość często na ciasto badania, jakie są badania społeczne i teraz pytanie właśnie kontekście tego co mówimy w co zostało określone mianem peryferia seksu śmierdzą ludzie opowiadają nam z badania społeczne najczęściej opowiadają nam czy spełniają oczekiwania w i patrząc z tej perspektywy ten seks jest na można powiedzieć, że szalenie normatywne w ale oczywiście mamy też bawiące się ludzie deklarują to co wydaje się, że jest w normie co nie przekracza tam, gdzie ECC, jakby pewne zachowania, które nie no to jakby dla spełniają spełniają wracamy na podatek potrzeby bycia koniecznie wstyd tak, aby takim jak większość nowo dawkę w bardzo ciekawe są badania jak zawsze przywołuje bolesne, ale interesujące, gdy w Polsce docencie zdrady, bo w Polsce wdrażają tylko mężczyzn pakowano w gdańskim pana Boga też pytanie co stanie się, kiedy ja powiem o zdradzie nawet badań badacz to może odzwierciedlać się stygmatyzacji społeczne, jakim obciążona jest kobieta w sytuacji, kiedy w dochodach na społeczeństwo wie, że zdecydowała się na związek pozamałżeński cieczy poza stałą relację i tu znowu wracamy dróg jak postrzegamy mężczyzna w tej sytuacji, których Rżany za zdobywcę, a jak postrzega nas kobieta dokładnie dokładnie tak, by po w derby, jakby proste porównanie występ tego, jeżeli chodzi o ten pryzmat płci mężczyzna którym, który opowiada, że ma wiele partnerek seksualnych i oby tak tragarzy ma wielu partnerów seksualnych, lecz ten pryzmat płci jeśli nie tutaj być determinujący drodzy państwo dzisiaj o normie seksualnej już więcej państwo nie powiem, ale na pewno będziemy zwracać się do tematu na zawsze w niedzielę o tej porze rozmawiamy o seksie w radiu TOK FM bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj ekspertem w sprawie seksu był dla nas dr Robert Kowalczyk seksuolog kliniczny kierownik zakładu seksuologii krakowskiej Akademii imienia Frycza Modrzewskiego również reprezentant centrum terapii Lew-Starowicz dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję zapraszamy państwa na informację Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA