REKLAMA

Żyd w polskim dyskursie. Rozmowa z dr. Pawłem Dobrosielskim

OFF Czarek
Data emisji:
2018-03-19 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ich Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dr Paweł dobro sielski kulturoznawca i filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest studio dzień dobry pani to żaden dobry panie redaktorze dobre państwo dotowało Dobrosielski m. in . wśród swoich wielu talentów ukrytych jawnych zajmuje się analizą dyskursu publicznego także i ich przy okazji zbierania materiału do 1 ze swoich książek Rozwiń » publikacji albo publikacji Tomek on analizował pan przyglądał się pan dysku są w jej dotyczącemu wczoraj dobrego słowa co ciekawe to, że pan szuka słowa, a tych no bo moglibyśmy powiedzieć dotyczącemu Żydów prawda, że taka, że tak jak to słowo brzmi to słowo to brzydkie słowo prawda w języku polskim języku polskim rynku w nieoczywisty, ale ten i m. in. o to będziemy dziś rozmawiać, ale pamiętam, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy i pojazd w siły się chyba w czasie naszej rozmowy na antenie i gra poza anteną moty w antysemickie czy może antysemickich posta w tak powiem ci i miał wrażenie, że pan to trochę traktowało idea o w rozdział właściwie już z historii nie najnowszej właściwie tak już trochę, by do historii dawnej, który dawno został zamknięty, a jeżeli coś się pojawia no to to są jakieś odosobnione przypadki i jakoś nie przyznał się panu redaktorowi państwu, że jestem dość wstrząśnięty tym co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 miesięcy w Polsce w Polskim dyskursie publicznym to znaczy erupcja antysemityzmu, którą nie jest to oryginalne, którą wielu już porównuje do tego co się wydarzyło 50 lat temu w marcu 3 10 08 . roku w pierwsza tak gigantyczna erupcja antysemityzmu chyba od roku 2 tysiące 20 20 20 0 1 podczas debaty na temat sąsiadów Jana Tomasza Grossa no ja jako analityk dyskursu tak jak pan redaktor przedstawia jako ktoś, kto zajmuje się krytyczne myślenie o ujawnianie warunków możliwości ukrytych założeń tak dalej, ale nie mam wyjścia komuś się temu może temu przyjrzeć i zawsze na początek ważne spotkania robi kilka uwag metodologicznych dzisiaj postaram się zrobić podobnie to znaczy po pierwsze, wybrałem dla państwa kilka wypowiedzi ich oczy dostał i teraz 3 z wykazać wypowiedzi publicznych członków czegoś co się socjologii nazywa elitami symbolicznymi to znaczy te wypowiedzi antysemickie, które będziemy dzisiaj na antenie wspólnie z panem redaktorem analizować te nie są wypowiedzi trolli jak tak czy prowokatorów czy anonimowych ruskich agentów czy jakiegoś takiego ścisku w komentarzach internetowych to są powiedzie, a w wypowiedzi publiczne publicystów polityków posłów senatorów inne różnych różnych przedstawicieli tzw. elity tak kogoś, kto rządzi dyskursem ustanawia jego reguły od kogo o tzw. starzy ludzie słuchają co jest dopuszczalne co jest niedopuszczalne co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć no i są to wszystko powiedział antysemickie z tym, że sam początek chciałbym wyjaśnić 1 rzecz Otóż nie o nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie czy Polacy są antysemitami 0 6 z Łodzi nie ma dobrych rozumiem co do jak pan redaktor, ale nie znajdziemy odpowiedź na to pytanie dlatego, że to źle zadane pytania w naukach humanistycznych, zwłaszcza kulturoznawcy wiemy już takich pytanie zadajemy, ponieważ Polacy są pewnego punktu widzenia żadni to znaczy Polacy wszyscy Polacy nie mają żadnej i cechy, którą by, pod którą podzielał ogółu społeczeństwa narodu wspólnoty plemienia, jakkolwiek byśmy tego nie zdefiniowali w tym sensie Polacy nie są dość inni Polacy nie są antysemitami Polacy nie zostania narodem to znaczy dojdą do dodawanie takich esencją moralnych cech do narodu jest ślepą uliczką będziemy się za będziemy zastanawiać nad innym pytanie zaś za zadam sobie pytanie czym jest antysemityzm w Polsce jak funkcjonuje właśnie jako pogląd jako postawa czym jest antysemityzm w Polskim dyskursie publicznym w Polskim języku i t d . to trochę przesuwać ciężar przesuwa ciężar z ustalania esencją nachalnych tożsamości narodowych czy społecznych na zapytanie jak funkcjonuje antysemityzm jako praktyka komunikacyjna w nie rozumie się przypomina to 7 z terminów z, który po został opublikowany w internecie czy ponownie opublikowany dziś w inny, w którym pojawia się słowo antysemityzm antysemita przed sezonem w słowniku żydowskim, czyli w czyny oszpecili terminy oraz z zaznaczeniem tych terminów, które pojawiły się prezentowane przez 1 ze stron dyskursu nadal mamy mamy ten słownik tzw. słownik żydowski przed sobą jest to taki podział mógłbym robić memy internetowe prawda jest pod gwiazdą Dawida różne definicje, które mówią n p . że dialog to sytuacja, gdy Grzyb mówi albo słucha albo antysemita to człowiek, który ma czelność broni swoich pra w przed arogancją i pazernością użytków użytków mało małą literą i w takim sformułowane w taki ataki inwektywy i to jest 1 z wielu wielu memów, które krążą w Polskim internecie świadczących o antysemickich postawach, które się rozpalenia w Polskim dyskursie publicznym i który zaświadcza o czymś co musiał postawić jako tezach przygód hipoteza naszego dzisiejszego spotkania o tym, że antysemityzm bez Polski kod kulturowy antysemityzm w sprawie sposób w jaki komunikują się Polacy w jaki Polacy się od 2 Kujawiak mówi Joanna Tokarska baki to kod kulturowy, czyli coś takiego co wszyscy rozumieją tak wszyscy rozumiemy antysemickie żarty wszyscy rozumiemy antysemicki insynuacje antysemickie niedopowiedzenia antysemickie eufemizm my mamy tzw. wspólny horyzont wiedzy na ten temat oczywiście każdy z nas inaczej na to reaguje ktoś może na to reagować ironią i cynizmu ktoś może reagować oburzeniem ktoś może reagować no tak proszę bardzo tacy tacy właśnie służyć działania zagrażają naszemu bytowi naszemu bezpieczeństwu naszemu naszemu narodowi, ale chodzi w tym o to, że antysemityzm w Polsce wciąż dorozumiane co w rządzie jest język, który wszyscy znamy tak możemy być po 1 albo po drugiej stronie tego dyskursu WDK poziom, żeby reagować oburzeniem albo zachwytem radością i tak wreszcie, ale doskonale znamy i to nie tylko w taką umowę bezpośrednio, ale właśnie nawet tezę tę, która pojawia się jako pewne niedomówienia sugestie insynuacje i iglastymi i ten język ten kod kulturowy służy do ustanawiania granic to znaczy do ustanawiania granic między nami, a nimi między swoimi obcymi między Polakami Żydami w tym sensie, że jestem kim paradygmat licznym innym paradygmaty czymś obcym i to podlega pod taką bardzo już lat po tak bardzo klasyczny mechanizm psychologiczny, który mówi o tym, że nasza grupa zwaloryzowana pozytywnie nasza grupa jest różnorodna nasza grupa dąży do czegoś pozytywnego, a tamta grupa inni obcy zagrażają nam wszyscy są tacy sami spiskują przeciwko nam i t d. i podobnie jest tym sensie antysemity służy do ustanawiania tych granic swój obcy i w tym sensie nie obraża się, że da czy nie obraża się Żydów, ale obraz się Żydem Joanna Tokarska baki w swojej najnowszej książce drżące pogromu kieleckiego wydanej niespełna 2 tygodnie temu co do tego brzmi po klątwą społeczny obraz pogromu kieleckiego, mówi że tam, gdzie Żyd jest wrogiem ach to wróg staje się Żyda to jest takie elektryczne rozumowanie, które pokazuje, że jeśli antysemityzm jako wrogość do Żydów jest tak głęboko wpisana w naszą komunikację nasz kod kulturowy to w momencie pojawienia się na horyzoncie jakiegokolwiek wroga kogoś, kto zagraża tożsamości zbiorowej nam jako Polakom on automatycznie przyjmuje antysemickie cechy żydowskie i to było doskonale widać w w zeszłym roku w tym roku też jak jak rozumiem powróci w tym w jaki sposób Polski dyskurs publiczny mówi o uchodźcach tak, w którym uchodźcy uchodźców z 1 strony określić całą gamą antysemickich stereotypów, mówiąc że właśnie są chytrzy pazerni tchórzliwi i grożą teraz przenoszą zarazki przenoszą choroby dążą do władzy nad nami do opanowania są tacy, którzy tajemniczy i jednocześnie działają z ukrycia i t d . tym podobne no ale też w związku z tym powinniśmy uruchomić we obozy koncentracyjne powinniśmy na powrót włączyć komory gazowe i tym zaś cały cały ten tak nazistowski nazistowskie repertuar posta w i sformułowań zostaje uruchomiony w momencie, kiedy uchodźcy dostają propagandzie przedstawieni jako wrogowie, a więc jeszcze raz tam, gdzie Żyd jest wrogiem tam wróg staje się, że to strun pewnie by przed informacjami jest zaś powrócimy do tego wątku po informacjach mnie najbardziej w zainteresowało to, że w ten antysemityzm, który pojawi się właśnie poprzez wypowiedzi osób publicznych jest czynione tak bardzo bez ukrywania się czy z otwartą przyłbicą tak może, dlatego że przyszedł pewny treść niepoprawne politycznie one nie odeszły do lamusa one wciąż obecne w dyskursie publicznym z różnych państ w na torach natomiast w stanach Zjednoczonych pojawił się taki sposób nazwane do głosu BAC Pol tex czy też w ogóle swój język Boguski język gwizd KUL na psa, która ten gwizdek to wydaje tak niskie dźwięki, które słyszy tylko pies a, a człowiek nie słyszy nie chodzi o to, żeby używać pewnych zamienników i pewnych słów kluczy mówiąc właściwie to dotyczy głównie rasizmu w stanach Zjednoczonych tak czy doszło zaraz mówiąc są Czarnuch ach, co mówimy, a to ci, którzy pobierają zasiłki dawno wiadomo, że u nas w mieście wiadomo, kto pobiera zasiłki tak, ale w polityk może być to, ale ja nie wpłynie, więc żadnych czarnoskórych w Rzeszowie powstało w tym, którzy to oni są problemem tak jest takie użycie zamienników natomiast nie obserwuję tego w Polskim dyskursie publicznym, a raczej właśnie z tą z otwartą przyłbicą raczej jest to język, który znamy z czasów minionych słusznie jest wrócimy do tego także tego wątku po informacjach Radia TOK FM dr Paweł dobro sielski kulturoznawca filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest studio informacje o dziesiąty 2 2 informacje wraca z studio dr Paweł dobro sielski w kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego świat dysku się antysemickim sosem z dar zapowiada państwu, że wybrałem do analizy kilka wypowiedzi antysemickich członków elit symbolicznych naj możemy zacząć od 2 takich tweetów, które muzeum historii Żydów polskich Polin w ostatni wystawie czasowej zatytułowanej obcy w domu wokół Marsa 6 8 wystawiło jako eksponaty współczesnego polskiego antysemityzmu 1 z tych mitów to jest mit Rafała Ziemkiewicza razem prawicowego publicystę 2 8 stycznia tego roku w wypowiedź ta brzmi tak przez wiele lat przekonywała rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać, a dziś przez parę głupich względnie chciwych parków czuję się z tym jak pallad, które i Rafał Ziemkiewicz jest znany z bardzo mocnego języka z bardzo kontrowersyjnych jest bardzo kontrowersyjny i innych poglądów natomiast użycie słowa Marych w roku 20 1 8 par, które odwołuje się do idei humanizmu idącego eliminacyjnego antysemityzmu do takiego obrzydliwego stereotypu o tym, że Żydzi roznoszą choroby, że są właśnie fizyczne fizjologiczne biologicznym zagrożeniem dla społeczeństwa jest czymś co z 1 strony nie może przejść z komentowanej to tu było oczywiście komentowane bardzo szeroko i dość zgodnie potępiane natomiast jest coś niesamowitego w tym, że tak kwitnie został skasowany Ziemkiewicz nigdy nie kasują swoich wójtów i że to słowo wraca i że wracają słowa, które wydawałoby się przynależą już do dawno pogrzebanego wieku dwudziestego właśnie związane z taką dokumentację muszą sobie przypomnieć jak Jarosław Kaczyński 2 lata temu mówił o tym, że uchodźcy roznoszą choroby prawda nieznane wcześniej w Europie i to jest coś co są w Ustce polityków posłów publicystów płynie wprost i daje paliwo radykałów fanatykom do tego, żeby się niczego nie wstydzić tutaj nawiązuję do do tego, o czym pan redaktor mówił podczas poprzedniego wejścia pewnej bezceremonialnie gości czy byłyby antysemityzmem Wood z otwartą przyłbicą, który już nie potrzebuje żadnych eufemizmów pełnego zrozumienia innego języka insynuacji go wprost możemy powiedzieć, że to głupie i chciwe architekt tak oczywiście Ziemkiewicz się bronić przecież nie mówiło o wszystkich Żydach prawda tylko o tym, loty to są głupi chciwi, ale w używa używanie dopuszczanie takiego języka do debaty publicznej jest czymś niesłychanie niebezpieczne co takiego języka do przemocy i jest już naprawdę tylko pół tylko pół roku w Stonoga to jest także interesujący, że Izrael i my obywatele Izraela, które funkcjonują w takim powiedziałbym dychotomiczny postrzeganiu tak z 1 strony w Osieku państwo bardzo silne trial obywatele, którzy mieszkają w otoczonym otoczeni przez państwa, które marzą o tym, żeby rozwiązać kwestie tego państwa jest zawsze, czyli właśnie się silna sprawna armia mówi tak taka armia policja służby bezpieczeństwa, które się użyliśmy politolog niższego termin nieobcy dają w bardzo sprawny starych, a z drugiej strony właśnie powracają te stereotypy 19 dwudziesty pierwsza to jest niesłychanie złożona kwestia, którą możemy tylko lekko lekko musnąć, ale wskazują właśnie na to co co w Polskim dyskursie publicznym jest szczególnie wstrząsające znaczne Żydzi są traktowani jako jedyna wielka homogeniczne, a grupa wspólnota naród, który to wszystkim Żydom z całego świata przypisywane są pewne cechy tutaj akurat przez mgłę Ziemkiewicza głupota chciwość no ale to są takie cechy które, które towarzyszą właśnie stereotypom antysemickim moc od od dziewiętnastego wieku to znaczy, że n p. są tajemniczy wrze, że działają, że działają z ukrycia, że są niewdzięczni, że są przewrotnie, że są tchórzliwi, że są od dziś złości no to jest takie, by najkrótszy katalog tego takiego wielkiego fantazjował ne go przez Polski dyskurs Żyda, który nam zagraża, a z drugiej strony z, a kim Realpolitik czy w takiej rzeczywistości społecznej, które mamy do czynienia nie ma żadnych Żydów to znaczy, że ta grupa jest tak samo grupa ludzi, którzy dokonają takiej audiodeskrypcji do tożsamości żydowskiej tak samo zróżnicowana tak samo hetero graniczna jak wszystkie inne zatem mamy diasporą Żydów amerykańskich, które się w między sobą też bardzo różnych obrzędów religijnych Żydów ateistycznych Żydów niereligijnych mamy różne też plemiona wewnątrz czegoś co się nazywa narodem żydowskim co już to co też przez samych izraelskich naukowców ten termin nie jest jest poddawany wątpliwość w Izraelu też mamy najróżniejsze grupy społecznej różni się partie polityczne późniejsze poglądy w nie ma w tym nic dziwnego w każdej grupie społecznej panuje pewna różnorodność tym, że ta różnorodność nie przechodzi do polskiego dyskursu publicznego, kiedy pojawia się to brzydkie naładowane konsultacjami ciężkie słowo Żyd tak zżyty jest 1 wielki w kontuzjowane taki sam natomiast to, o czym mówi pan redaktor to znaczy podejść do współczesnego Izraela jest bardzo skomplikowane polityczne, bo Polska prawica i jakość gry i upór i w sposób jawny i trochę w sposób ukryty tak z takim zazdroszczą podziwia państwo Izrael jako państwo rządzone ostatnimi czasy przez prawicę czasem można było być skrajna prawica państwo dość konserwatywne państwo policyjne państwo właśnie ze sprawną silną armię i t d . z drugiej strony Polska lewica, która stara się walczyć z polskim antysemityzmem w dyskursie publicznym jest bardzo przeciwna państwo Izrael tak to znaczyć raczej pro palestyńska niż pro izraelska, a Polska prawica w tym, w których wśród, której antysemityzm jako kod kulturowy kwitnie ach, podziwia państwo Izrael jest tutaj jest to jest bardzo złożone i ta złożoność tożsamości żydowskiej współczesnych Izraelczyków ówczesnych Amerykanów i współczesnego funkcjonowania pojęcia Żyda i judaizmu żydowskości w całej światowej na myśli humanistycznej w ogóle nie przedostaje do polskiego dyskursu taki Polski Żyd czy w fantazji zwany przez Polaków, że w jest ciągle taki sam od 20 0 lat taki jak z protokołów mędrców Syjonu w przejąć władzę nad światem spiskuje i tylko dzielni Polacy stawiają mu dobrze kolejne przykłady antysemityzmu w drugich takich kwitów na z na wystawie w muzeum Polin to i Magdaleny ogórek z lipca zeszłego roku w Magdalena ogórek po nie wiem, jakie aktualnie byśmy za czas w Kowali prawicowa publicystka pisała do senatora Borowskiego panie Marku Borowski, nawiązując do wypowiedzi o kręgosłupie Jarosława Gowina czy oznaką kręgosłupa jest zmiana nazwiska z Bergmana Borowski no i znowu tu oczywiście, że spotkało też ta taka tu jest pobierze nam insynuacje tak znaczy tutaj nikt nigdzie nie ma nic o Żydach prawda, dlaczego pan zmienił nazwisko Bermana Borowski podał się okazało, że to jest jak sobie w tym dowcipie, że przyznał bądź chwilowe czy został on widziany albo, że w Moskwie na placu czerwonym rozdają mercedesy prawda zaś okazuje się, że tanie Marek Borowski zmienił tylko jego ojciec jego ojciec zmienił, ponieważ w był ofiary, bo ojciec brat ojca byli ofiarami czystek stalinowskich przed drugą wojną światową ani sprawcami i t d. tym podobne tak zawsze było tak pomieszanie z poplątaniem do miasta ta kwestia zmiany nazwiska wywołania tego SB Roman Zaborowski czyje nazwisko żydowskiego na polskie w oby od razu od odsyła nas do całego takiego katalogu związanego z czymś co nazywa się w naukach humanistycznych w pięknym żydowskości to znaczy jeśli pan redaktor albo ja albo senator Borowski zostaniemy oznaczeni piętnem żydostwa to koniec kaplica, a tak to znaczy nic się nie da zrobić już zawsze jesteśmy Żydami nic nas tego nie ratuje w oczach Polaków wciąż można zmieniać nazwisko można zjeść religię można zmieniać można w zmieniać pracy czegokolwiek byśmy nie zrobili nigdy nie pozbędziemy się, więc aż dostał więcej nawet im bardziej pan redaktor starałby się ukryć swoje żydostwo przekroczyć swoje żydostwo zasymilować się tym gorzej, bo to znaczy, że w ramach tej logiki protokołów mędrców Syjonu pan redaktor jest przez lotnych tak to znaczy stara się ukryć pośród Polaków oszukano ich i wykonywać tę konkretną robotę z zewnątrz tak w tym sensie to już lepszy jest taki, że hałas wciąż wprost Space sami ocenić domu, kto to jest, który zagra z takich jak taki ukryty wróg jest tym sensie tej tabeli tego żydostwa jako 15 nie można się pospać i to jest, aby 1 1 część tego tego tweeta Hermes druga jest odwołanie do stereotypu żydokomuny, o które wniosły już chyba kiedyś rozmawialiśmy do 1 jest powstała, bo dość opasłe publikacje Leszno 1 0 lat ma na ten temat wielu profesorów humanistów publicystów pisało ja też odpisałam nie co o tym, gdy tylko Bóg krótko przypomnę to znaczy, że ten stereotyp żydokomuny, czyli tego, że to Żydzi wprowadzali w Polsce komunizm nie leży nieprawdziwe jak stereotyp to on służy też o ukryciu polskich win to jest coś co nazywa się przez powiedział w cudzych grzechów tak to znaczy tutaj zastawiony stół i Magdalena ogórek możemy przywołać też płyta Krystyny Pawłowicz sprzed miesiąca aż 1 , 5 miesiąca, w którym posłanka PiS -u pisze tak Holokaust Polaków trwa też po drugiej wojnie światowej psycholog z Polaków światło Różański Berman swej giną Michnik Wolińska Brystygierowa i podobno bestie mordowały w katowniach i sądach tysiące polskich patriotów w latach 5 0 i Izraelu uczyć Żydzi są winni zbrodni na Polakach na razie bestii na wielką literą bestii wielką literą tak coś tutaj jest w dzieje dzieje się tak bardzo wiele bardzo wiele przesądzają to znaczy po pierwsze, powołuje się do życia jakąś grupę społeczną nazywa się już do komuny i oskarża się ją o wszystkie cierpienia i wszystko co złe spotkało Polaków, ale to rozumowanie można byłoby wrócić to znaczy czy byli żydowscy komuniści oczywiście, żeby ileż grzmiał nie być już dosyć komuniści polscy komuniści rosyjscy ukraińscy gruzińscy białoruscy drugą nie miał żydowskich komunistów prawda czy byli żydowscy zbrodniarza stalinowskiego przecież byli do tego miał nie być, tak więc się bycie Żydem ani nie predestynuje do bardziej do komunizmu czy do bycia zbrodniarza ani mniej niż jakakolwiek inna narodowość jakakolwiek tożsamość jest tutaj problemem nie są jak pisał Jan Tomasz Gross Mości w strukturach bezpieczeństwa i Moski wprowadzających komunizm tylko Staszewski to znaczy Polacy wprowadzających komunizm, zostając tutaj przykręci tymi Żydami w Prowansji nikomu nic dzięki temu możemy się spowiadać cudzych grzechów może wskazywać, że o proszę bardzo byli żydowscy zbrodniarze Stalin ostrzegł bank i dzięki temu nie musimy rozmawiać o tym, że byli polscy zbrodniarze stalinowskiej Polsce komuniści, którzy instalowali na sowieckich bagnetach komunizm i t d . to tutaj antysemityzm służy pewnego rodzaju reakcje obronne czy przykrywanie maskowanie wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje dziesiąty 4 0 dr Paweł dobro sielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego studio po informacje wracamy informacje o dziesiąty 4 3 1 dr Paweł Nowosielski filozof kulturoznawca Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego studia wracał do siebie dyskursu, czyli jak antysemityzm objawił się pojawiać się jak działa w Polskim dyskursie jest trudna, że sam warsztat jeszcze 1 tweeta również zeszłego roku z czerwca niejakiego Jana Mosińskiego posła prawa i sprawiedliwości, który pisał tak Adam Szejnfeld w nawiasie prawdopodobnie wyznania mojżeszowego usiłuje wmówić nam katolikom jak długo mamy upamiętniać pamięć naszych bliskich, by to był 1 z tych mitów, które znało zbudził dość żywiołowe reakcje i parę dni później w rozmowie z gazetą wyborczą poseł Mosiński dziwił się, że ktoś zarzuca, że atakowanie innych narodowości tłumaczył się w taki sposób nie jestem antysemitą mam ogromny szacunek dla naszych starszych braci w wierszu jeśli ktoś uznaje moje wpisy za antysemickie to jest chore, bo nikogo nie potępiam, a jeśli kogoś krytykuje to tylko za to co robi złego powinno się krytykować wolno krytykować można krytykować należy piętnować to kto jeszcze ktoś zrobi coś złego prawda jeśli Adam Szejnfeld z wice złego to ja też będę pierwszy do tego, żeby skrytykować, ale co to za różnica w jakiego wyznania jest Adam Szejnfeld, żeby go krytykować prawda to jest taka 1 rzecz, że tutaj tematycznym z tak w głęboko wewnętrznie one, że my, dodając nasi starsi bracia w wierze albo prawdopodobne jest wyznania mojżeszowego, więc takie ma prawo do czegokolwiek nawet nie czujemy, że zrobiliśmy coś co powiedzieliśmy coś coś niewłaściwego natomiast ten te wypowiedzi Jana Mosińskiego ujawniają coś jeszcze to znaczy istnieje w Polskim języku polskim dyskursie cały szereg właśnie eufemizmów do tego, żeby nie użyć tego brzydkiego słowa Żyd prawda to znaczy Muszyński gdzieś po cóż nie można też Adam Szejnfeld prawdopodobnie Żyd nie tylko prawdopodobnie wyznania mojżeszowego to są, skąd takie słowa do stanu rzeczy jest taki ostry twardy prawda Matej steki obciążone, ale taki eufemizm, który się mówi takim ciepłym łagodnym głosem prawda starozakonnych jej starsi bracia wie, że Polacy pochodzenia żydowskiego albo pochodzenia żydowskiego po prostu ktoś jest wyznania mojżeszowego określa, iż do tego narodu jak był łaska w się wyrazić arcybiskup Hoser i t d. tym podobni i te eufemizm wskazują na to, że Żyd to brzydkie słowo i że z Żydami jest coś nie tak i że w tak kompletnie się poruszamy w takim, a w testach w taki komfortowo trochę prawdę, mówiąc że dach i dlatego zgadzają się tymi no bo dziś czujemy, że Polski języki Polski sposobu komunikacji oprze i Polski Polski Imaginarium obciążyły to słowo tak bardzo, że już niemożna się nim posłużyć neutralnie neutralnie może być słowo dr neutralną, że słowa redaktor słowo Żyd nigdy w Polskim języku nie jest nie jest używane Neutral i stąd właśnie te eufemizm wyznanie mojżeszowe miałoby być jakoś jakoś jakoś neutralna na jej prowadzi miasto tutaj oczywiście każda każda taka wypowiedź i to zaś zarówno Ziemkiewicza jak Magdalena ogórek jak Krystyna Pawłowicz Jana Mosińskiego to są te nazwiska itp te postawy które, które żeśmy tutaj do dotychczas analizowali one wszystkie jak to osobiście tłumaczą z tego zawsze zaczynają swoją wypowiedź nie jestem antysemitą nie jestem antysemitą, ale w prawach wyszedł zabrakło mi godzą się pojawią moim najlepszym przyjacielem jest teraz mówi Jerzy z czarną i zegar ma wielu sławnych przyjaciół brodaty w stanach złości wyśmiewany wyśmiewany sposób tłumaczenia się z rasizmu powtórnego pierwotnego ukrytego 3 czy jawnego mam tutaj też taką wypowiedź niejakiego Dariusza brzeskiego narodowca, który zasiadał jako członek publiczności w programie studio w słynnym programie studio Polska w TVP Info pod koniec stycznia prowadzonym zresztą przez Magdalenę ogórek i Jacka Wolskiego i ten nadal budzi szewski mówi tak na początek chciałbym powiedzieć, że nie jestem ani antysemitą ani ksenofobii ani rasistą, bo taka porządna złożona deklaracja, ale to co wyprawiają ostatnio mówi Budziszewski jest takie słowo, które knebluje Polaków słowo Żyd na Polaków jak się mówi to wtedy można powiedzieć wszystko na Żyda niewolno powiedzieć nic taki mamy tutaj są tą metodą charakterystyczną frazę która, która mieści się wypowiada to od razu wiadomo to bardzo ułatwia pracę analitykom dyskurs od razu wiadomo, że mamy do czynienia z wypowiedziami o charakterze antysemickim z ustawami o charakterze antysemickim jeśli ktoś mówi nie jestem antysemitą, ale to znaczy, że jakoś wewnętrznie te jak to pan redaktor określił kanony politycznej poprawności, ale ona już nie podoba, ale uważa z nami coś nie tak to nie jest antysemityzm, ale generalnie z Żydami jest coś nie tak no i to wraca, jakby do takiego przekonania, że antysemityzm może być cechą charakteru może być esencją tożsamości, więc może od tego odciąć, a tak naprawdę przecież chodzi o to, że antysemityzm lub praktyką społeczną prawda w komunikacie czytamy kod kulturowy są pewne praktyki społeczne, więc każdy zaś zawsze mówimy nie jestem antysemitą, ale wyrażamy pełną postawa antysemicką czy pewną praktykę antysemicką odwołujemy się do stereotypu Żyda w Polskim dyskursie do tego wielkiego w fantazję zwanego zewsząd fantazjowania o Żydach w dziurze tutaj osoby, które same sobie przyznają niektóre osoby w tym dyskursie publicznym same sobie przyznają monopol na zdecydowanie kogo oznacza 4 piętra żydowskim prawem znaczy to presja, bo ja mówię powiem, kto jest Żydem Izraelczycy w tego żelaznego Żydem to on właśnie takie panuje ma to piękne i że daje już jest teraz żadne tłumaczenie tego nie zmieni zaprzeczanie tutaj dochodzi do czegoś bardzo ciekawego zaczęliśmy audycje od analizy tzw. słownika żydowskiego memu internetowego, w którym antysemita to ktoś w wg tej definicji ktoś kogo żyć określa jako antysemita i widzimy, że mamy do czynienia z mechanizmem, który z analiz nazywa się projekcje o jest dokładnie odwrotnie oczywiście nie jestem pierwszym, który omówi dostał sformułowanie, które swoją swój największy rozkwit uzyskało żółw Artura to znaczy Żydem jest ktoś, kto zostanie uznany za Żyda Żydem jest ktoś kogo antysemita uzna za Żyda wtedy też boskości i już się nie można nie można pozbyć posłuchajmy co dalej na to, że temat mówi Dariusz Skubiszewski w programie w programie studio Polska na antenie polskiej telewizji publicznej cała dyskusja zmierza do tego, że wszyscy ciągle rozmawiamy o Żydach nie był jako jedyny naród pomagaliśmy Żydom, a teraz Żydzi mają cały czas jak dziś roszczenia do lasu wtedy w studiu rozległ się gromkie oklaski Senat amerykański przyjął ostatnie ustawy o 40 7, która mówi, że mamy im zwrócić 6 5 miliardów dolarów panie sandały pan powiedział, że Polacy się nie nauczyli, żeby świat puścić wiadomości prawdziwe to jest to, jeżeli Żydzi mówią we wszystkich językach to powinniście też jako naród przez nas ratowano opowiadać wszystkim my jesteśmy na swoim terytorium cały czas idzie rozgrywka o Żydów na terytorium Polski z pewnego punktu widzenia te lata wypowiedź oczywiście dość dokuczliwa nie bardzo wiadomo, o co w niej chodzi nie przestrzega reguł logiki natomiast taka logika wewnętrzna logika antysemityzmu nasza logika stereotypu jest dzięki temu, tym bardziej tutaj ku ujawniona w tu pojawia się coś takiego to przeciwstawienie Żydów Polaków w ramach tego dyskursu dzielącego świat mamy i oni buduje też pewnego rodzaju fałszywą symetrię ostatnimi czasy wielkiej kariery w Polskim dyskursie publicznym robi sformułowanie Polona fobia albo antypolonizm prawda albo wręcz Holokaust tak to znaczy budujące taką takie przeciwciała taką fałszywą symetrię, w której mamy do czynienia z rywalizacją konkurencja na martyrologię mamy z dołu do czynienia z takim z takim przekonaniem, że przecież Polacy też cierpieli przecież Polacy też padali ofiarami różnych zbóż ozimych zbrodni nie tylko Żydzi, więc też mamy prawo to to wypowiedzieć takie, gdyby ci Żydzi wielki mityczny ten jest kontuzjowany wielkich rzeczy, które nam zagraża równości zabierał na naszych cierpień przez to, że ktokolwiek mówi o Holokauście w ten sposób umniejsza umniejsza cierpienia Polaków tutaj dla tutaj ta rywalizacja jest rywalizacja konkurencja jest jest bardzo jest bardzo widoczna, a nazywam tę symetrię między antysemityzm na tzw. antypolonizm fałszywą, ponieważ nie ma to są to są zjawiska zupełnie 2 różnych porządków tak antysemityzm jest pewną praktyką kulturową pewną postawą pewną praktyką komunikacyjną, która ma wiele set letnią historię, która doprowadziła do różnych tragicznych zbrodniczych wydarzeń, która jest bardzo silnie bardzo silnie ów budowała różne praktyki komunikacyjne nie tylko Polski tak, ale różne społeczne Zachodu natomiast coś co się nazywa antypolonizm przypalano fobią i skrytykowanie Polski krytykowanie polskiego rządu krytykowaniem polskiego dyskursu publicznego, które kciuk, który bierze się zupełnie skądinąd jest bardzo reaktywne tak nie jest nie wyrasta z pewnego obrazu świata tylko z reakcją na na pewne działania i pewne polityczne, bo śnieżyca, która fascynujące z 1 strony, a z drugiej strony przerażające w 2 zlotego co pan mówi na początku także w rzetelny, gdy inny styl lampy po prostu wypadł z po meczu, kiedy wydawało się, że w ten rozdział historii są zamknięte raz na zawsze także gości mamy do czynienia jak to ładnie czasem się wraz z incydentami przecież ten incydent, bo mieliśmy już niezbyt rozgarniętego oczywiście ktoś, kto dokonuje się wypowiedzi antysemickich czy 3 czynniki w stosownym duchu na to na pewno stanie rozgarnięty osoba tak, bo to w to wtedy dobrze świadczy od ona status rozlewnie od rozgarniętego, gdybyśmy czegoś tak nie zrobili, więc jeżeli ktoś to robi to zaś w Pekinie rozgarnięty niech nie wie co czyni, które do końca jest taki mechanizm optymalizacji przecież jest Polak albo luzak niemądre albo chory albo to jest margines tak tymczasowość momentami nam się bronimy z tymi elitami symbolicznymi, które z ofertą przyłbicą mówią proszę bardzo jest takie małe Pańskiego płaszcza, a twoje bazar w to jest bardzo niebezpieczna, bo to jest pierwszy ten ten język, którym się mówiliśmy to znaczy język humanizm bijący język, przywołując kategorii biologiczne rasistowskie eliminacyjne język insynuacji i t d. on bardzo prosty sposób prowadzi do przemocy prof. Jerzy Jedlicki pisał, że postawy antysemickie biorą się ze stereotypu Żyda statystek z tego, że do fantazji walnego, którym się mówiliśmy natomiast realna przemoc do gazet dotyka zawsze jakiś realnych ludzi to znaczy uznanych za Żydów, którzy nie mają nic wspólnego ze stereotypem Otóż nie ma nic wspólnego z czystą fantazją jeszcze raz powtórzę tam, gdzie w dyskursie publicznym Imaginarium w praktykach komunikacyjnych Żyd jest wrogiem to wróg staje się Żydem każdy wróg nabiera cech żydowskości należy dążyć do jego eliminacji dr Paweł Nowosielski kulturoznawca i filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego był państwem mają jeszcze dziękuję serdecznie bardzo dziękuję zaproszonym w informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA