REKLAMA

Program 500+ wypchnął z rynku pracy 100 tys. kobiet

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-03-20 12:40
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

Według raportu Instytutu Badań Strukturalnych program 500+ z jednej strony po części zasypuje nierówności dochodowe. Jednocześnie jednak zwiększa ryzyko powstania innych problemów społecznych w przyszłości.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze, a moim państwo gościem jeszcze w obrocie gospodarczym jest dr Iga Magda z Instytutu badań strukturalnych i szkoły głównej handlowej dzień dobry dzień dobrych i dobre strukturalnych przygotował raport podsumowujący właśnie to jak rodzina 500 plus, czyli świadczenia wypłacane rodzicom, którzy mają dzieci wpływa na rynek pracy m. in . szczególnie na kobiety na rynku pracy no bo korzysta grupa, która jest dość taka razu newralgiczna gwarze bardzo łatwo Rozwiń » się umyć poddaje różnym graczom, że o różnym, gdyż sama płacić ten był prezesem tego co pośrednio podliczyli jak to państwo liczyli w bramce Wisły postawiliśmy sobie zadanie sprawdzenia czy zgodnie z oczekiwaniami, a widzimy wpły w programu rodzina 500 plus na rynek pracy, a ich w tym celu skupiliśmy się na wybranej grupy na kobietę w szczególności normy badania kobiet mężczyzn to już są 2 oddzielne zagadnienia my skupiliśmy się na kobietach podkreśla zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ i teoria ekonomiczna i doświadczenia wielu innych krajów sugerują, że w przypadku wprowadzenia takich świadczeń jako świadczenie 500 plus, które mają charakter takiego bezwarunkowego transferu finansowego no one bardzo często mają negatywny skutek na rynek pracy, tym bardziej na rynku pracy w postaci zmniejszonej aktywności zawodowej tych osób spodziewali się go tym bardziej że w Polsce ciągle mierzy się z problemem z 1 strony niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi żłobka przedszkola, więc cały ten czynnik wzmacniający potencjał na negatywne efekty programu 500 plus no i także z tym żalem, ale tego tego efektów spodziewali się z uwagi na taki dosyć bardzo ostre kryteria wycofywania tego świadczenia 500 + 3 tego, że nie mamy do czynienia z mechanizmu złotówka złotówka tylko ono zarabiają zużywa więcej 2 5 zł miesięcznie co oczywiście osoby, które są tej sytuacji, tym bardziej może skłaniać do budowy do wycofania się z rynku pracy, więc to badanie nam zajęło dobrych parę miesięcy podkreśla, że to nie jest spojrzenie w tabelki głosy, iż stwierdzenie widzimy na negatywny efekt tylko naprawdę zaawansowane metodologicznie prace są, która polegała na wykorzystaniu danych GUS oczywiście to są 2 zawodnicy tzw. dane jednostkowe, czyli z badań GUS-u mamy kilkaset tysięcy obserwacji kilkaset tysięcy kobiet w tych naszych bazach danych z usług zwolnienie niezidentyfikowanych oczywiście panie także te informacje zbieraliśmy e-myta nie widzimy żadnych imion nazwisk ani żadnych danych osobowych natomiast widzimy wiele kobiet widzimy, że mają dzieci widzimy tu pracowały czy mają partnerów szereg danych demograficznych i korzystam z tzw. metody różnice w różnicach czyste metody ekonometryczne może nie będę się nią rozwodzić nad zgraniem porównuje się trendy przed wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania polityki społecznej n p. i po tym, wprowadzeniu patrzy się tzw. grupa kontrolna grupa, która została poddała poddana temu oddziaływanie, czyli tym wypadku osoby, które miały prawo do świadczenia 500 + 3, by ich zmiany aktywności zawodowej przed tym wprowadzenie programu i po się rozjechać Gryfino Rogali jest fakt, iż zmieniło w ME i inne związki boi wnioski są być może już pan z naszym słuchaczom znane godzi się też wprost o tym, sporo pisała w procesie to nie jest zaskakujące wnioski wraz z celem jest Warta podkreślają zgodnie z oczekiwaniami widzimy to negatywne efekty tych złych ekonomicznie najbardziej uzasadnione racjonalne, czyli to, że takie jak widzimy nawet 100  000 prawdopodobnie inny tylko diet, które zdecydowały się nie pracował dalej, dlatego że dostają świadczenie 500 plus nie tylko nasz to dobrze widzimy, a także fakt, że negatywny wpły w na aktywność zawodową tam szacujemy go na 2 Coma 4 punktu procentowego w pierwszym kwartale siedemnastego roku prawie 3 punkty procentowe to w ujęciu absolutnym to jest około 10 3  000 kobiet w pierwszym kwartale 20 1 7 roku, które byłyby nadal aktywne zawodowo, gdyby nie program 500 plus aktywny zawodowo podkreśla, ponieważ pewną część tej grupy stanowiły kobiety, które były bezrobotne przed wprowadzeniem programu natomiast na skutek rodzenia programu przestały pracy poszukiwać szczelinowa ekonomicznym ujęciu przestał być bezrobotnym taki warunek trzeba spełnić tylko stały się bierne zawodowo podkreśla, że ich, by te wstępne negatywne efekty widzieliśmy też dla 20 1 6 roku było we wcześniejszych wersjach i analizy dysponowaliśmy tylko danymi do 20 1 6 roku natomiast ciekawe jest to, że jest sama prezentujący będą w październiku sądziłam, że to będzie grą tego efektu i że w 20 1 1 roku to efektów nie będzie lub będzie słabszy to pewna grupa od kobiet najmniejszego przywiązany do rynku pracy się z niego wycofała siedemnastym roku ten efekt będzie dużo słabszego nie będzie no myliła się z moich oczekiwaniach i nie tylko widzimy w latach jest, ale on nawet jest silniejszy w pierwszej połowie siedemnastego roku niż w drugiej połowie szesnastego roku i co więcej, o ile w drugi po szesnastego telefon był statystycznie nieistotny dla kobiet te same dzielnych matek to 20 17 roku także ta grupa częściej do nowość mało się on teraz, by wydać ci kim są kobiety, które w związku z tym, że otrzyma świadczenie 500 plus jak rozumiem nie tylko on konieczny jest od 1 połowy lutego zaraz będziemy jeszcze alejki są te kobiety, które no właśnie przestał być aktywny zawodowo w związku z tym świadczenia lub on po to, korzystne po pierwsze, że MF naszych analizach to taki Dolny rząd oszacowania, bo my analizować wyłącznie kobiety z 1 z dwójką dzieci to już porównywaliśmy z Kobylarni bezdzietne mi jak te trendy przed i pobór prądu przed były podobne to nam pozwalało to porównywać natomiast wykluczyć z analizy kobiety z trójką dzieci więcej, ponieważ tam z pola telefon był najsilniejszy natomiast już też w poprzednich latach widzieliśmy dosyć silne transport w aktywności zawodowej, więc normalne to ma trójkę dzieci to często się zdecyduje na to, żeby zostać w domu różne zalety są świadczenia czy nie tak korzystna dla znanych widzieliśmy też istotne, więc jednak myślę, że się, tak więc prosty i w tych rodzinach też był do Messiego nie uwzględniamy nie analizujemy kim są to kobiety z ogniwa naszym celem dokładnie wytypowani, że taki procent to są kobiety takie takie natura toczyć będzie telefon był silniejszy i słabszy zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami widzimy ważna jest najsilniejszy był wśród kobiet najsłabiej wykształconych, ale takich z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym znów nieco zaskakujące były niższe wykształcenie wiąże się z najczęściej dużo niższymi wynagrodzeniami, więc oczywiście efekt dochodowy świadczenie 500 zł czy też 1000 zlote na dwójkę dzieci jest dużo dużo silniejszy opłacalność zatrudnienia jest coraz słabsze od podkreśla też, że z różnych prac czy banku światowego czy OECD eksperci nam wczoraj w trakcie prezentacji raportu OECD pokazywali, że mówili o tym, że w przypadku pewnych typów rodzin typów matek w szczególności połączenie dwójki dzieci, ale niskich zarobków w postaci płacy minimalnej lub okolic powoduje, że Giodo podejmowanie pracy staje się Mueller nieopłacalne bo, tracąc 5 zł n p. w stolicy kogo doliczyć koszt żłobka przedszkola koszt dojazdu no to co jest ekonomicznie zmęczenie długim okresie nie uzasadnia uznanie i wszystko zmierza w tym 2 różne części roślin dokładnie dokładnie co jest to jest bez cienia językoznawcy pewne fakty, ale oczywiście jak najbardziej kiepski rynek pracy w wielu miejscach ciągle kiepska jakość wielu miejsc pracy zarówno pod względem finansowym oczywiście, że pozwany taki też element bezpieczeństwa atmosfery w pracy Kasia miała duże duże znaczenie drugie to silny widzimy po stronie kobiet patrzyliśmy na to czy efekt był silniejszy w większych miastach na obszarach wiejskich czy w takich miejscowościach pośrednik zmniejszony widzimy, że najsilniejszy był w takich miastach no tak 16 kategoriach kategoria akcja od 2 0 do 100  00 0 mieszkańców takich mniejszych średnich miastach tamten był najsilniejszym silniejszy niż na obszarach wiejskich to też sugeruje przypuszczalnie to w kwestiach Izy z dostępności żłobków przedszkoli pewnie, ale także i niedostępności innej opieki n p. w postaci rodziny, która mieszka bliżej tak możemy tylko hipotezy Zobacz na dosłownie kwestia jakości miejsc pracy do części są miejscowości, gdzie nie ma dużego pracodawcy, gdzie wynagrodzenia są przeciętnie rzecz biorąc niższe, ale więcej, bo to też wzmacnia trend ten efekt dezaktywizacji rozmowę o badaniach Instytutu badań strukturalnych które, jakby właśnie za zgodne ze wszystkimi wcześniejszymi prognozami Basię to jest najciekawsze że, gdy nie ma niczego zaskakującego tylko gdy się w badaniach to co można było przypuszczać molo odezwało się po tych badaniach publikacja nie, bo młodzież publikacjach ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej trochę jakby, próbując plus koszt państwa do danych pozwoli pani, że przy przeczyta fragment cytuje fragment komunikatu ministerstwa rodziny nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że jedynym czynnikiem wpływającym na wzrost bierności zawodowej kobiet pobierających świadczenie jest świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus to 1 fragment i drugi fragment należy brać pod uwagę, że wpły w na podejmowanie decyzji o rezygnacji zatrudnienia mogą mieć różne czynniki m. in. niska jakość zajmowanego miejsca pracy niskie wynagrodzenie otrzymywane w dotychczasowej pracy brak stałej umowy brak możliwości pracy na część etatu czy dalekie wyjazdy do pracy nowa sieć i wszystkie rzeczy, o których pani powiedziała, ale on zresztą wrażenie, że ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej zakładach zna państwo badania dokładnie wskazało obszary którymi się powinno zająć, a nie, gdy go do emerytury taką kwotę co właściwie wiedzieliśmy, że tak będzie jeszcze zniszczyć tam posłać do komentowania tych chorych polityczne wydają uwarunkowania słynnych w tym komentarzu w odpowiedzi ministerstwa silna dostaw papież podkreślał, że my wskazujemy na efekt 500 plus i rzetelnie metodologicznego szacujemy je całe mnóstwo rzeczy czynników, które także wpływają na zbada aktywizację zawodową kobiet absolutnie się zgadzam one istniały od zawsze 100  000 kobiet w pierwszym kwartale też powiela tysiące siedemnastego roku to nie jest cała liczba kobiet, które są bierne zawodowo z powodu opieki nad dziećmi jest dużo dużo więcej natomiast więcej, bo my jednak staramy się odseparować czysty efekt 500 plus od innych elementów jest oczywiście bardzo dużo JF wszyscy wiemy brak żłobków brak przedszkoli kiepskiej jakości Dukała dojazdy sieć PKS -u, który nie pokrywają potrzeb transportowych im i tak i t d. tak dalej to można długo wymieniać referowali ważne, że ministerstwo nigdy nie wiem, gdy próbuje zbagatelizować problem nie wiem nie potrafię ocenić natomiast ważny na pewno jest to coś się drugi, ale część komentarza pani wymieniła jest stale cieszy bardzo dostrzeżenie tych różnych aspektów jednak jak widać, że są one znane ministerstwu i faktycznie konieczne jest zbadanie, które grupy komet Group COVEC treść jest zaktywizował też są bierne zawodowo są bardzo różne gazu przede wszystkim kobiety niżej wykształconych, ale są też kobiety wysoko wyżej wykształcone z metod badania na ile to jest kwestia właśnie dochodów potencjalnych wynagrodzeń kiepskiego dojazdu do pracy jakości miejsca pracy bezpieczeństwa miejsc pracy brak żłobka przedszkola czy może braku świetlicy w wieku szkolnym wojna sporo kobiet było miały dzieci nie mało tego wieku 7 12 lat i też się wycofał z rynku pracy, bo świetlicy nie ma, bo nie ma stołówki itp itd no tak poznanie tych powodów zawody bardzo bardzo ważne do odpowiedniego zaadresowania problemu bierności zawodowej to teraz jeszcze 1 rzecz której, które nie może pominąć zostało nam właściwie 2 minuty, dlaczego to jest problemem, że część kobiet wycofuje się z rynku pracy niezależnie czy chodzi o świadczenie 500 plus przychodzi jakiekolwiek inne powody, dlaczego to jest problem, że te kobiety nie są aktywne zawodowo z 2 względów po pierwsze z wszystkimi tego, że hala im dużo jest jeszcze poza rynkiem pracy tym trudniej o telepracy wrócić, ale im więcej kobiet wycofuje tym trudniej będzie je zaktywizować i muszą być tam przerwa, tym bardziej być kosztowne trzeba zresztą najniższe wynagrodzenia nawet po powrocie na przyszłości to oczywiście oznacza niższe dochody rodziny jeszcze przed emeryturą, bo to też czas, by uwzględnić te dzieci pójdą na studia będę miał lat 19 nie będzie wszyscy przy sobie oświadczenie 500 plus matka będzie starała się wrócić na rynek prasa już wróci, ale będzie miał niższe potencjalne wynagrodzenie to są konsekwencje długookresowe, których trzeba myśleć rzeczywiście system emerytalny to, że mamy świadczenia powiązane silnie z nim wpłaconą kapitałem emerytalnym po drugie mamy tak dobrą ocenę rynku pracy to najlepszy moment, żeby nie nie tylko nie pozwala kobietom, choć z rynku pracy, ale przywraca te, które są bierne zawodowo, jakby tych działań widać fundusz pracy ma dużą nadwyżkę należało przykrywać sporo środków z niego no właśnie aktywizacja kobiet biernych zawodowo pomoc i pomyślnie tym, że mogłyby stopniowo wracać może dokształcić się przekształcić swoje kwalifikacje to znowu najlepszy moment jak przyjdzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy będzie dużo dość późno to dokładnie to, o czym mówią wszystkie urzędy pracy, że kiedy jest problemem inne niż wzrasta bezrobocie to urzędy mają wielu chętnych, którzy muszą znaleźć pracę a kiedy jest moment dobry chwalimy się niskim bezrobociem Donald urzędy przestają być istotne, a dopiero w tym momencie jest tak naprawdę monstrum o nim, gdy urzędy mogłyby ma względnie dużo środków aktywnych form oraz wina, zwłaszcza tych rzeczy, które nie są finanse nie powinny z niego finansowane jest sama mówisz, że brakuje środków na, toteż działania, które powinny być realizowane w Chile podsunąłem zwolnił z 1 zdaniem może się wydawać jednak rzut oka, że szczególnie w przypadku tych kobiet, które miały niskie zarobki inni w ogóle satysfakcjonującą pracę był zmęczony i t d. ze świadczeniem tych pomaga nam bieżącą wodą mogą zrezygnować z tej pracy, która jest po prostu zła i zająć się dziećmi co wydaje się przynajmniej na teraz no i jakoś w miarę zgodnie z Kowar sytuację, ale na przyszłość będą narastać inny problem z tego tytułu tak dla tych dzieci też pewnie dobrze było, żeby jednak wcześniej niż później chodziły do żłobka do przedszkola jest nabywanie innych kwalifikacji to jest najważniejsze inwestowanie właśnie w umiejętności socjalizacji nad wcześniejszym etapie nie dopiero na etapie lat 5 3 6 3 czy pójście do szkoły w wieku lat 7 Iga Magda Instytut badań strukturalnych szkoła główna handlowa bardzo dziękuję za spotkanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA