REKLAMA

Czy proponowane zmiany w kodeksie pracy są korzystne dla pracowników?

Połączenie
Data emisji:
2018-03-20 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur 13 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Michał Polakowski z fundacji grać dobre tym razem będziemy mówić o zmianach w kodeksie pracy zmianach, o których już sporo się mówi pisze sporo się dyskutuje, ale będą dotyczyły bardzo różny w spra w, ale może zacznijmy od tej, która wydaje się w najbardziej taka powiedziałbym no nie wiem rewolucyjna w tym znaczeniu, że już od dawna się o tym, mówiła mi się to nie zdecydował Rozwiń » to w ogóle dosyć trudna operacja ale, choć tzw. koniec umów cywilnoprawnych tak to jest taka pierwsza rzecz, która pojawia się w uzasadnieniu do propozycji, bo to jest ciekawe, że to coś z tej komisji Kodyfikacyjnej to samochody komisja Kodyfikacyjna określam mianem określił mianem MOPS muzycy, bo to nie jest taki formalny brak, który będzie debatowano tylko on dopiero w udzie do rady dialogu społecznego czy do rady ministrów żadnych działań rady dialogu społecznego i wtedy dopiero Przybysz ten oficjalny nazwiemy to charakter stąd troszeczkę mnie uzasadnienia do tych propozycji, bo to są mówimy tutaj 2 takich kodeksów kodeks pracy w kodeksie pracy takie nazwy to bardziej związany z prawem pracy indywidualnym oraz synem na zbiorowym prawem pracy tt tt uzasadnienia są dość krótkie natomiast faktycznie wybija się w tych w tym coś w tym uzasadnieniu do kodeksu pracy MR to, że nie jest, dlaczego rozpowszechniły się umowy cywilnoprawnej i tutaj innym autorzy tego typy propozycji mówią, że to wynikało z liderem w potrzebie elastyczności czule stycznia relacji pracodawca -pracownik stąd pracodawcę czynnej potem na pełnym potem formy pracy i wydaje mi się, że potwór z waszą umów i dajmy się, że na bardzo wiele innych zmian, które widzimy w tej propozycji po jest sąd to jest to jest Konsek w konsekwencji tego typu myślenia, czyli w tamtym kodeks pracy był niewystarczająco elastyczny i tarasu powinniśmy cenne komisji, że co to było FR myślę, że tak naprawdę tej w znacznie większą rolę odgrywały koszty pracy i myślę, że tutaj jest słodki grzech pierworodny tak powiedzieć tego apetyty, których która, który jest co my jakoś osadzony w tym w tej tej propozycji wydaje mi się patrzymy na te relacje pracy tylko go przez pewnego punktu widzenia, a tu jeszcze jest ten aspekt jakieś ekonomiczne i zresztą ten kodeks ta propozycja mówi o tak zasadniczych naprawdę fundamentalnych zmianach, które może powiem później, ale n p. dotyczących wynagrodzenia chorobowego jak długo pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie chorobowe teraz jest taka potrzeba to skrócić zasadnicze nie jest powiedziane jak krótki jak długi powinien być okres wypłacania natomiast to w sposób oczywisty rodzi konsekwencje na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pociąg będzie musiał przejąć ciężar opłacenia tych tego wynagrodzenia chorobowego także w pomysł to jest taki z tymi tzw. śmieciówkach mi żal, bo spróbowała też go wprowadzić pewien próg, od którego w ogóle można tego rodzaju zatrudnienie w taką umowę z nawy zawiązać to jest rzeczywiście jest rozwiązanie, które przedstawiono już, zanim jeszcze prawo sprawiedliwość doszło do władzy jako 1 z datą wejścia tak tak jest na opracowanie Instytutu badań strukturalnych dualny rynek pracy i to właśnie 1 z 100 0 scenariuszy było pisane jako możliwa droga wyjścia tak są tego dodajmy tu tez inna taka cecha tych tych projektów było bardzo wiele spekulacji ta kwestia całość wprowadzenia możliwości czy chipsów kwestia możliwości stosowania umów cywilnoprawnych w przypadku tych osób o w po wyższej stawce, który zarabiałby wyższą stawkę godzinową to i t d. pojawiła się w ostatniej chwili tutaj jest problem tego projektu, że właściwie nie do końca tak naprawdę i jasna jest linia tak nazwał to my tych propozycji czy z 1 strony mówi się o tym, uelastycznienia z drugiej strony mówić o tym, że trudniej będzie wypowiadać umowy o pracę czy generalnie taka idea, że domyślnie umowy łączące pracodawcy pracownika to powinny być umowy o pracę tak tak to generalnie formułę i od tego będą jakieś ma jakieś odstępstwa w latach po spełnieniu do końca rozumiem jak i jak to jest z tymi odstępstwami nóżkę, dlaczego wprowadzono to umowa etatowa winiet od ochoczo próbował w zarządzanie m. in. czasem pracy, ale też możliwość rozwiązywania tych, których cenę tych umów, żeby one były faktycznie bardziej elastyczna co znaczy, że łatwo ją w inny nawiązać tego typu przez podpisać tego typu umowa, ale równocześnie łatwo zwolnić pracownika tutaj o to chodzi, że to mamy do czynienia z takim, by autorzy tego typu propozycja o tym, mówią, że mamy takie momenty w cyklu gospodarczym, ale nawet w roku, kiedy po prostu potrzebę pracowników sezonowych czy pracowników, którzy pełnią służbę zwymiotował na zwyżki na wkład produkcyjny i potrzebujemy ich na krótki czas stąd propozycja mi tych właśnie bardziej elastycznych elastycznych form zatrudnienia natomiast właśnie turystom to jest to sprzeczność tak naprawdę ten konflikt, który się bardzo silnie zarysował już teraz pomiędzy pracodawcami przedstawicielami pracodawców związkami, a właściwie może nikt nie wie jak to nas może popsuć ten projekt jest bardzo kontrowersyjny też właściwie nie ma takiej lin jest tej linii podziału było widać, że n p. związki zawodowe na innym w pewnych sprawach mówią tym samym głosem co pracodawcy to w Polsce jest krajem dość rzadkie także ten konflikt się trochę rozmywa z 1 strony z drugiej strony widać, że jakaś jest bardzo istotna polaryzacja jednocześnie widać, że generalnie z braku moim zdaniem jest brak zaufania zostaną również osób, które przygotowało ten projekt czy te propozycje co się z nim dalej stania w odniesieniu moim zdaniem boją właśnie wrzutek w jakiś taki dalszych dalszych modyfikacji w tym momencie to ministerstwo rodziny pracy polityki społecznej przejmie te propozycje i zdecyduje za PRL-em co z nią zrobić, ale wydaje mi się, że jest takim w no właśnie taka, ale dobrze, bo to teraz mogę powiedzieć na czym opiera się mąż przyszedł mówili, że nie ma jakiś szczególny dzień, jaka miała być 2 na albumie stocznia ma albo nie albo, albowiem mówimy, że Okaj wszyscy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę i właściwie na metę niech niech domniemanie jest taki, że wszyscy pracownicy są to kryminał na podstawie umowy o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami ochroną urlopami tak dalej tak dalej, bo faktycznie tworzymy też takich za pomocą tych wyłączeń taki troszkę drugi na nazwy to segment rynku pracy WOŚP i tworzymy taki błąd, ale przez to Kościerzyny kadrę dualny będzie wam tak tylko winny sposób Otóż to trudno powiedzieć, że ta linia podziału będzie przebiegała, ponieważ naprawdę spekuluje na bardzo wczesnym etapie tym propozycjom ona już jest chyba tak, ale powinniśmy zastanowić nad tym żony to lepiej opisać ewentualne, który był topolę właśnie na tym, że są umowy o pracę i są tzw. śmieciówki, a ten, który się rysuje to jaki będzie wejść z umową o pracę versus reszta tak tomach są ogólnie ująć natomiast jedno dni i turystom nie do określania w tej propozycji, więc myślę, że jest tak naprawdę to za wcześnie, żeby mi, żeby o tym, mówić, ale teraz startuje, gdy to osoby to byłoby inne umowy, który również tak kodeks przewiduje on natomiast Gołaś no to te umowy będą dość liberalne takie nazwiemy natomiast czy będzie łatwo zwolnić pracownika i t d. tak dalej natomiast ten Cat nazwie ta umowa taka tym domniemana to będzie taki dość Szczytna dość sztywna regulacja, więc tutaj właściwie to wydaje mi się, że tak naprawdę takie takie pęknięcie trudno powiedzieć to będzie to za produkowanie tego rynku dualnego, jaki znamy czy w wytworzy się jeszcze coś coś innego, a to, o czym mówiłem, czyli wynajem to z 1 strony uważa uelastycznia ma z drugiej strony trudniej rozwiązać umowę o pracę to udało mu uelastycznienie prozę wreszcie będzie polegało na czynnym n p . na wprowadzeniu tych umów etatowych m. in. ale też o VAT jeśli dobrze przeczytałem ten projekt czy dobrze zrozumiałem to m. in . tym, że niektóre typy umów będą miały bardzo krótki okres wypowiedzenia, więc gościli tutaj będzie Anny przez co taka, że nie będzie tego na tego okresu o nazwie Tool uszczelniającego tak to inny tak to nazwijmy natomiast warto może podkreślić, że nie jest też złorzeczą że, gdyby Rosz rosłaby w ten sposób stabilność zatrudnienia w tym sensie, że jeśli jesteś pracownikiem i pozostaje w takim stosunku pracy z pracodawcą właściwym jest domniemanej to jest to jest w ogóle bardzo ciekawą sprawą pojawił się na taki głos żywności pod hasłem kodeks i inne albo po co tak się tę pracę nad tym kodeksem jeszcze n p . mamy Państwową Inspekcję Pracy i ona przez swoje działania mogłaby n p. zamieniać Tomku tuż po to tak prosto z umowy cywilnoprawne na umowy o pracę nowy budżet czeka tak nie robi właśnie to jest problem chwyt jest problem zwykle mamy już od wiosny wczoraj i o to chodzi to tylko to jest pytanie właśnie co zrobimy mały krok w celu, bo zlikwiduje zmniejszenia tego zakresu stosowania umów cywilnoprawnych n p. posługiwaliśmy się państwo Inspekcja pracy dlatego struktura jest bardzo istotną instytucją i dodamy bardzo nie dofinansowano w Polsce czy właśnie chcemy w absurdy dokonywać takiej listy PiS rewolucyjnych zmianach w dość istotnej zmiany w prawodawstwie pracy w 16 16 zaś wrócimy do rozmowy z 13 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia Michał Polakowski z fundacji ikra rozmawiamy o planowanych zmianach w kodeksie pracy oczywiście co z tym zmian w ogóle we wejdzie w życie to wcale nie jest jasne to jest bardzo wczesne to, więc to prawda nie masz zeszyt ekscytować, ale my stąpamy takich pomysłów, które burzą czy to zdziwienie niepokój niektórych n p. niektóre mają takie sytuacje życiowe są związane z pracą etatową głównie będą podlegały mniejszej ochronie czy to co powiedziałeś wcześniej w sumie większa elastyczność i ta ochrona jednak jest zmniejszona mimo tego, że umowa o pracę można łatwo trudniej rozwiązać taką tutaj, zwłaszcza kobiety w ciąży są młode zagrożona, bo w niektórych przypadkach będzie można je zwolnić to jest 1 odstępstw od tego co było ERM natomiast stworzenie to są takie przypadki jak umowa na zastępstwo albo mała firma Mikrofirma właściwego dla świata mody w tych firmach generalnie będzie łatwiej zwalniać niż dużych dużych firmach i tu też m. in. będzie cenny ten aspekt rywalizacji na rynku pracy, ponieważ wiemy, że w tych firmach w firmach zarabia się mniej warunki pracy czas są gorsze jest sens takich stóp zatrudnienia będzie mniejsza z racji tych możliwości tak, ale ja rozumiem też tanie spanie taki sposób myślenia, które zwraca uwagę na to, że te firmy tam strasznie duża rotacja na KRUS i żyją bodajże 2 3 z nich tam w ciągu roku i w ogóle kończy działalność, więc to przypuszczalnie chodzi o to, żeby tak szybko czym tak sądzę, że tak pomyślano, że jeżeli się zdejmę to obciążenia potencjalne się trochę im łatwiej żyć trochę tak to tylko, że wydaje się, że to my po nie wie w GM znowu czy to jest dobry sposób czy to dobre strony zabieramy się w Dreźnie, lecz także te firmy są mało zbadany w mało wiadomo z Mroczy wiadomo o nich, tyle że m. in . że zasadnicza większość z nich, a może nic nie przesadzajmy, ale większość z nich nie ma żadnego planu na rozwój w związku z tym one żyją na zdjęciu od zlecenia do zlecenia albo bardzo silnie zależą od koniunktury na rynku często mało w taki oto chodzi tu Lidię ten rozum te propozycje w kodeksie pracy ma właśnie troszeczkę stworzyć warunki takie ABW, aby pracodawcy to, zwłaszcza tych firm łatwiej mogli nimi zarządzać kategoria zarządzania personelem i m. in. realny tego to dotyczy tras generalnej dopowiem jeszcze po po polsku porzucić dla takiej bardziej abstrakcyjny poziom tego kodeksu pracy on w dużej mierze porządkuje bardzo wiele kwestii, które były dodawane tam było tak jak dziś jasności spójności nasz atak, który był związany z dyskryminacją był nawet taki moment, kiedy prezydentura złoży taką taki projekt, żeby nie pamiętam dokładnie kadłuba przesłankę dyskryminacji w każdym razie, żeby ciężar dowodu toczy się jeśli ty uważasz, że jako praca niż jesteś dyskryminowany to właściwie jest domniemanie w tego, że masz rację prezydentura złoży taki projekt halą zostało mu on jakoś upadł natomiast widzę, że tylko tekst pracy do tego właśnie wraca do tego, że to pracodawca musi udowodnić, że nikt nie dyskryminuje także wiele tutaj jest też takich rozwiązań nazwijmy to porządkujący ujednolica już jedno lat, które ujednolicają Leonidem te rozwiązania oraz jeszcze inną kwestią, która budzi duże kontrowersje z punktu widzenia partnerów społecznych jest ten drugi kodeks, czyli im teraz mówiliśmy o kodeksie pracy reguluje państwo bardziej indywidualne relacje pracy w natomiast jest też kodeks pracy czy propozycje kodeksowych zbiorowego prawa pracy to jest taki, który reguluje stosunki zbiorowe pracy, czyli tego, jaką pracodawca versus pracownicy w danej firmie na 4 w sektorze funkcjonuje w i tutaj jak najbardziej kontrastów kontrowersyjną kwestią jest ciemny przedstawicielstwo załogi, czyli to w jaki sposób na związki zawodowe mogą być reprezentowane dotychczas było także tak w centralnym centralnym elementem tych cech tych zbiorowych stosunków pracy byłam zakładowa organizacja związkowa, czyli zakład pracy miał swoją organizację dni Uszew chronieni pracownicy i t d . i tak da teraz wydaje się, że ten to ta koncepcja bardzo silnie osłabiona w i ma powstać ktoś taki kogo byśmy nazwali się dobrze pamiętam delegatem związkowi czystek osoba, która będzie reprezentowała pracowników w wielu zakładach pracy w MON natomiast ona będzie no właśnie tego do końca nie wiemy, kto n p. zapłaci za jej prace dotychczas było także firmy, które miał wystarczająco dużo innych związkowców mieliśmy do czynienia z tzw. etatem związkowym czy pracodawca płacił za funkcjonowanie przedstawiciela związkowego i od razu przecież się uprzeć wszelką krytykę to jest dość powszechne rozwiązanie w wielu państwach UE z pewnego momentu po prostu pracodawca bierze w enzym odpowiedzialny za osoby, które w Polsce się współ zarządzać zakładem pracy może tak to ująć, w czym reprezentujemy zbiorowa interesy pracowników i tutaj wydaje mi się, że właśnie następuje odejście od tej zakładowej organizacji na rzecz właśnie delegat tak czy mówiąc krótko związki zawodowe będą trochę do pewnego stopnia wyprowadzony z zakładu pracy i delegatów nie będzie tak silnie umocowany Toma swoje dobre strony, ponieważ nie jest dużo takich przyjaciół dzieci wchodzą słowo to jest dużo takich rozwiązań, które mają swoje dobre i bardzo złe strony także układ tego trudno to oceniać tak na grę na różne n p. kwestia zwolnienia pracownika, który zna zwolnieniu chorobowym z 1 strony wiadomo, że to jest nadużywane prawie każdy z nas zna przynajmniej 1 osobę jak to kiedyś coś takiego zrobiła w życiu prawda, czyli szafkę usłyszała, że może stracić pracę albo wyżej aż zakończy się szykują zmiany i posła na pół roku z tytułu depresji rok różnie teraz ma być utrudnił ukrócone, ale z drugiej strony się trochę boję, że razem z tym można naprawdę ukrócić też zatrudnienie kogoś, kto się naprawdę chorował także to, bo czasami mam wrażenie, że tylko te propozycje są wylewają dziecko z kąpielą w tym sensie, że takie mówił, że pewna diagnoza tym właśnie nadużywanie umów cywilnoprawnych jest słuszna natomiast recepta, jaką mu się pokolenie do końca odpowiada tak naprawdę temu problemowi, który został w Eberswalde uznając, że są też w pewnym sensie pokazuje, dlaczego tak z taką niechęcią resortu zabierano przez tyle lat to o tym, że mamy problem z umowami cywilnoprawnymi to widzieliśmy od lat wiedzieliśmy, że nikt nic się z tym nie robi i to było gdzieś frustrująca, a z drugiej strony gdzieś jednak był ten element Tomasz niech się nie zagrają nie wiedzą tak no plus moim zdaniem partnerzy społeczni z was, zwłaszcza związki zawodowe niechętnie podchodzą do tego typu reform, bo one man in złe doświadczenia w tym sensie, że kiedy trzeba komisja Trójstronna mentorzy, bo taka inne takie pakiet antykryzysowy to Bochno 20 10 roku dyskutowane być może wcześniej nie pamiętam dokładnie daty i związkowcy się z pracodawcami mówi jednak już się na jakieś inne postanowienia natomiast rządców zajmie loft to i ich skutkom dekolt, choć na niekorzyść związkowców, więc myślę, że wiele tych protestów, które my słyszymy właśnie one wynikają z takim, gdy w niepewności, bo w pewnym sensie otwieramy pudeł koło muzyki myślę tymi propozycjami natomiast wiem tak naprawdę to z tego wyjdzie i moim zdaniem nie jest taki Miś, bo właśnie zbiór zrealizowane lęk, że właśnie ruszamy coś i być może chcemy dobrze, ale tak naprawdę to się może skończyć dla nas źle, bo nie wiemy jak to się skończy to jest o tyle ciekawe, że nie można ukrywać tego, że wielu przedstawicieli rządu na najwyższym szczeblu to są osoby, które wywodzą się Solidarności z Chin ciekawe jest to, że Solidarność razem z prezes ZMP krytykuje część propozycji, które zostały wypracowane przez osoby czy pod pod kierownictwem tych osób to samo dotyczy również przedstawiciel pracodawców, którzy będą też tak bardzo niejednoznaczną ocenę formującego tego projektu tych 2 projektów tak naprawdę jej i właśnie tu brudno, a wiadomo na szkle było, że jest bardzo duży problem z tym zbiorowym prawem pracy właściwie, kiedy uchwalano poprzedni kodeks latach siedemdziesiątych wtedy mówiono, że to powinno być nieuregulowanej, że właściwie to trochę po macoszemu został potraktowany zakładano, że tożsamość wytworzyła się nie wytworzyło, a teraz dobrze wiemy, że bardzo ciężko ciężko jest n p. zawrzeć układ zbiorowy na na poziomie ponadzakładowym taki jest taki, który właściwie jest standardem w w świecie zachodnim u nas kantata dęte negocjacje odbywają się na cześć na poziomie zakładu pracy natomiast w wielu państwach zachodnich Niemczech Szwecji Danii tak dalej do Francji Belgii Holandii on się odbywać na poziomie branży, czyli n p. jeśli jesteśmy nie wiem zajmujemy się i jeśli pracujemy w przemyśle obuwniczym to ustalamy są pewne warunki pracy wspólne dla wszystkich podmiotów, które pracują w przemyśle obuwniczym to jest o tyle fajne, że po prostu to jest też w interesie pracodawców, którzy nie muszą się mierzyć z nieuczciwą konkurencją jednocześnie mam wrażenie, że w tym projekcie zawarto szereg takich regulacji, które w gruncie rzeczy mają ochronić ZUS w jedno w i tak im nie boją wrażenie że, że maszyna szkód chociażby to świadczenie chorobowe to jest dla mnie oni są dziś tykająca bomba, bo to pewnie za mocno powiedziane, ale w pod nos znowu otwieramy jakieś pudełko mówi mokrej zaraz po dziś pracodawcy przed przez pierwsze 3 3 dni choroby, a my chcemy to skrócić najwyższy, że włos generalny, zaczynając trzecią osobę w ZUS-ie czy te, które zajmą się w ten sam zaczął się denerwować, bo co to znaczy to znaczy, że będzie płacił pracodawca z przestępstwa 5 dni, a raz będzie musiał zapłacić za pozostałe 2 8 gmin w stosunku do teraz nie znamy konkretów natomiast są bardzo bardzo poważne decyzje, które rośnie wychodzą poza innym poza prawo pracy, które mają zasadniczy wpływ na finanse publiczne czy może pożyć trochę bałaganu w, choć znów nie wiem czy do końca słuszne jest dziś w autorzy tego tego tekstu propozycję mówiąc to jest taka my też coś co my chodzimy nastrój dyskutujemy natomiast wydaje się, że u wielu osób jest to stawianie sprawy w jakiej wieki stawiają autorzy tych tych propozycji płodu usztywnienie, bo myślę, że jest generalnie obawa, że można poprzez zmiany prawa pracy naprawdę bardzo silnie wpłynąć na również inne obszary funkcjonowania państwa no właśnie to jest chyba ten trend ten problem to w gruncie rzeczy jest bardzo bardzo duże zmiana w, choć wydaje się, że to są drobne kwestie to tak na dobrą sprawą są też kluczową fundamentalne wreszcie można pożyczyć tak tak Olimp i w teraz jest pytanie no faktycznie tata tak komisja działała mniej niż 2 lata, a i sami przedstawiciele mówili, że za krótką, ale można, by powiedzieć, że jeśli widzieliście, że to, bo ten termin był mniej więcej zdefiniowany tak będzie krótko to to dlatego są zabić zabierali się do tej pracy natomiast pytanie czy to czy przy czym w oczy to w pewnym sensie może to brzmi paradoksalnie, ale czy ten czy ta propozycja nie jest zbyt zaawansowana, bo na pewne naprawdę propozycja kładzie wyraźnie na stół teraz pytanie coś w tym stanie 3 czy ona was faktycznie zostaną prze przegłosowanej czyn kodeks pracy w ogóle wejdzie w życie czy to jest tylko taka próba sondowania tego co ową co inni myślą na ten temat no jak widzimy te stanowiska są bardzo bardzo zróżnicowane na takiej zobaczymy jak też będzie dalej toczyło, bo stoi tak pojedziesz na samym początku w zasadzie nawet trochę też prasowym w tym PiS w ten sposób listonoszka w Gazecie w pasie taktycznym to ulotne kodeks pracy może się tak okazy drzew lub co byłoby to jest w 1 z Chin jeśli pomyślimy sobie jakiś takich regulacji, które dotykają dorosłych ludzi tak to nazwijmy nocą to jest jedno z najważniejszych linii nie wiem czy 2 lata w to jest wystarczający okres, a z drugiej strony nową Polska polityka czy tworzenie polityk nazwiemy takie bardziej sektorowi cierpi też na taką kadencyjność pewnie byłoby dobrze kontynuować dyskusję natomiast z pytaniami uczona w ogóle będzie kontynuowana czy zostanie zarzucone Woś stwierdzając, że to gdzieś to co powiedziałaś przed chwilą to jest naprawdę istotne to znaczy to, że członkowie tej tezy i grupy hoteli w komisji PiS szansę jej to producent ten projekt mówią o tym, że tam było szaleńcze tempo to nie robi się rzeczy tak istotny dotyczący naprawdę milionom ludzi w jakimś zawrotnym tempie, bo to po prostu jest sens straszliwie ryzykowną część z nich najpierw to pewnie w idealnym świecie byłoby także zabrałby się jakieś grupy problemowe nie wykluczamy, że tak było też nikt nie zawiera wiemy o Łodzi o działaniu tej komisji Kodyfikacyjnej natomiast należy być można, by pomyśleć o koncepcjach, a później dopiero o o próbie sformalizowania tych koncepcji przepisami prawnymi, zwłaszcza wydają się, że czasami od posłanki PiS płynności nie wiem przypuszczam, że można, by je usunąć dziękuję bardzo Nisko Polakowski z fundacji gra była państwem moim gościem 1 3, a 3 3 zaś informacji dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA