REKLAMA

Co mogą i powinni lekarze w kwestii przemocy domowej?

Połączenie
Data emisji:
2018-03-20 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór czternasta 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną studio dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobra, a będziemy mówili o lekarzach i o tym co też lekarze mają wspólnego to ta twarz dziwnie zabrzmi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie takie prosto z dnia do pana redaktora przyjechał z konferencji, która się odbywała na warszawskim Uniwersytecie medycznym ta konferencja była organizowana przez Rozwiń » Uniwersytet i przez niebieską linia i ona była bardzo ważna z 2 powodów po pierwsze, dlatego, że lekarze faktycznie mogą odegrać znaczącą rolę w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie i drugi powód, że niestety nadal tej roli nie odgrywają dobrze to zacznijmy od tego drugiego dlaczego mieliby odegrać, dlatego że często są osobami pierwszego kontaktu z żar to właśnie oni widzom też ślady maltretowania nie tylko u dziecka to już jest trochę lepiej w tym momencie, ale zorganizowane, ale także u osoby dorosłej lub osoby starszej, która bardzo często też nie poskarży się nikomu, bo to są ją bije, bo to zięć Zambia lub stosuje inny rodzaj przemocy w rodzinie i lekarz może to dostrzec i może zareagować i może po prostu rób ta przemoc to pompatycznie zabrzmi przerwać i co wówczas powinien zrobić ze ME było, gdyby to był świat idealny, gdyby oni wszyscy przestrzegali dzieli o tym, że są takie procedury to co drugi lekarz powinien robić, do którego trafia osoba ze śladami jakiegoś maltretowane pani powiedziała jakiś formy przemocy PTK takie 2 podstawowe rzeczy, która należą do obowiązków, ale lekarze to jest udział w procedurze niebieska karta i wydawanie bezpłatnych zaświadczeń i jeżeli alarm do lekarza, a także pierwszego kontaktu trafia osoba, doświadczając przemocy w rodzinie i ona potrzebuje jakiegoś dowodu jakiegoś dokumentu na torze doświadczalnym przemocy, bo wymaga tego od nich kompletnie niesłusznie, bo to zupełnie nie jest ich rola policjant lub prokurator to taki lekarz ma obowiązek wydać tej osoby doświadczające przemocy w rodzinie bezpłatne zaświadczenie lekarskie nie tylko obdukcja może być dowodem w sądzie to mogą być wyciągi z dokumentacji medycznej, ale w 20 1 0 roku ustawodawca uznał, że należy mnie ofiarom dać taką alternatywną do poważnej obdukcji możliwość uzyskania pewnego dokumentu i to jest właśnie zaświadczenie bezpłatne zaświadczenie wzór tego zaświadczenia z określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia i lekarz wypełniający to zaświadczenie tak naprawdę nie musi mieć jakieś specjalistyczne, więc on wpisuje do tego zaświadczenia to co stwierdzą w trakcie badania to co widzi to co, o czym mówi pacjentka lub pacjent i wpisuje de facto do tej do tego zaświadczenia to co wpisuje do dokumentacji medycznej nic szczególnego tak jak powiedziałam nie musi mieć jakiś szczur specjalnej wiedzy nie jest lekarza medycyny sądowej mimo to może pomóc i test ten pierwszy taki, że chyba najważniejszy moment, kiedy lekarz może faktycznie na alarm nie zareagować i wypełniając swoje ustawowe zobowiązanie, ale zmienić rzeczywistość, ale czy jest także często nie chcą pomóc jest obojętny nie obchodzi go to jak to jest, ale i pamiętam telewizji, jakie były dyskusje ze strony środowiska medycznego przy wprowadzaniu tego przepisu do porządku prawnego lekarza twierdzili, że oni właśnie nie mają jak dziś, w jakich kompetencji i umiejętności do stwierdzenia czy to chodzi o przemoc w rodzinie czynienia im gry i nie będą tych zaświadczeń wystaw w LM wystawiali te badania Państwowej agencji rozwiązywania problemów alkoholowych także niestety pokazują, że nadal lekarze niechętnie to zaświadczenie wystawiają, ale lider n p . Dl 0 ze sprawozdania rządowego z realizacji krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie my niestety nie dowiadujemy się ile takich zaświadczeń zostało wystawionych to znaczy to już pojawia się pewna luka w danych powszechnie dostępnych w SDE i im im tak naprawdę nie potrafimy ich mają taką twardą LO w twardą liczba w ręce powiedzieć okalecza lekarze są mu są niechętni wystawiają zaświadczeń na pewno sygnałów, które dochodzą do różnych organizacji pozarządowych wynika, że nadal lekarza albo nie znają takiego swojego obowiązku wynikającego z ustawy albo boją się takich, a zaświadczeń wystawiać albo stwierdzają, że nie mają na to czasu i obawiają się, że jeśli wystawią takie zaświadczenie to będą musieli iść do sądu zeznawać RR i IBF w cudzysłowie oczywiście tracić czasu z dojazdem to jest taka obawa, by obycie wplątane są czyjąś historię rodzinną, czego się zazwyczaj nie chce bezprawnie dość naturalne, że się tego nie chce, ale czy można liczyć ten populizm jakiś głębszy ciała były podstawy czy Tomaszka, choć nie wiem o fakt, że w ogóle bardzo często lekarze są przeciążeni mają za dużo wszystko, by wszystkich obowiązków rozmaitych wcale nie chodzi o badanie pacjenta wnuczka to wypełnianie jakiś kilometr w dokumentacji medycznej czy właśnie muszą trochę zwolni własnymi sekretarkami tak dalej trudno mówić na pewno lekarze mają konkretne zadania jeśli chodzi o taką ideę biurokratyczną pracę i wypełnianie dokumentacji natomiast, że tak jak powiedziałam wcześniej to nie wymaga od nich jakiegoś wielkiego wysiłku mogą de facto przykleić pewne informacje, które wpisują do dokumentacji medycznej do tego zaświadczenia natomiast z pewnością tak innego rodzaju barierą w taki upał na realizowaniu tych przepisów są stereotypy stereotypy, w których tkwią lekarza podobnie jak nowo przekrój społeczeństwa polskiego i aż takiej armii z dnia takie przekonanie, że to jest jakoś ingerowanie wkracza ani z pewną historię w pewną sprawę prywatną jest ono także Marian w niebo chodzi o życie zdrowie ludzkie, ale to jest w pewnym sensie wkraczanie w jakąś sprawę prywatną w UE, ale może państwo sobie tutaj państwo w znaczeniu organizmu państwowego w uważa, że być może taką kompetencję powinno mieć jestem za to, żeby umiało, ale być może nie jest to wcale koncept jakoś szeroko podzielane w RMF FM zdarza, że pan redaktor ma dużo racji to znaczy, że faktycznie tak słuszność owo na to patrzą jestem przekonana o tym, że państwo w określonych przypadkach musi ingerować i musi mieć uprawnienia do tej ingerencji przez euro ze swoich funkcjonariuszy przez przedstawicieli określonych służb i podmiotów i lekarz z pewnością jest przedstawicielem idea takiej, ale takiego segmentu takiej instytucji, która powinna za ingerować, jeżeli chodzi tak jak powiedziałam o życie zdrowie natomiast Werner ten opór z pewnością jest i ich, ale dla mnie on on ona o tyle niezrozumiałe, że my musimy reagować, jeżeli dzieje się krzywda, ale ich lekarz może zareagować dos dość skutecznie, angażując się w talerz te historie poprzez wypełnienie tego druczków i w ten sposób pomagają w osobie, która może ten druczek następnie wykorzystać w sądzie wrogiego termin, jaki rodzaj pani słucham sobie tak musimy reagować, kiedy dzieje się krzywda to właśnie przed chwilą z tej z tego studia wyszła przedstawicielka federacji na rzecz kobiet planowania rodziny, która wczoraj była na komisji sejmowej, na której w zasadzie właśnie było o tym, że nie musimy reagować, kiedy komuś się będzie działa krzywda, bo możemy się zdefiniować rzeczywisty dowolnie podzielić się krzywda dzieje się na odcinku głęboką uszkodzonym włodarzowi Ania kobiecie, która ten chłód nosi w GM klasy jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której najwyraźniej rzeczywiście hasło wolność Tomku w swoim domku przenosi się tylko rzeczywiście daje prawa tylko Tomkowi ani jego dzieciom jego żonie i nikomu innemu to jest jakaś część tego społeczeństwa tak myśli i tak chce mieć zdefiniowaną rzeczywiste straty się wylało na tej komisji, więc my teraz do liderującego przemocy domowej roli lekarzy w tym wszystkim nie możemy zapomnieć o tym co wczoraj PAP do instytucji, która kształtuje to rzeczywistość prawną, w której jesteśmy na zgodę instytucji możemy mieć, że bardzo wiele zastrzeżeń natomiast mam wrażenie, że zarówno sytuacja dotycząca relacji lekarz osoby doświadczające przemocy, ale i to zaświadczenie, a PL oraz sytuacja, na którą obserwowaliśmy wczoraj podczas komisji SLD tak naprawdę wpisuje się w ten talent do koncepcji od dawna od dawna wielokrotnie powtarzaną duża, ale prywatne jest publiczna, ale i pewne kwestie mimo, ale mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydają nam się, że prywatne są dyskutowane są rozstrzygane publicznie ta sytuacja z zaświadczeniem została rozstrzygnięta publicznie przez Sejm i przez ministra zdrowia w rozporządzeniu i uważam, że bardzo słusznie trudno mi bardzo krótko, bo rozumiem, że nie mamy na to jak już wiele czasu bardzo krótko odnieść do tego co wydarzyło się na komisji sejmowej wczoraj natomiast cel przed wejściem do studia czytałam, ale taki felieton ja pani Natalii Broniarz czeki pani Karolina Więckiewicz w Dzienniku feministycznym i one bardzo wyraźnie odnoszą się do UE tego piekła kobiet tego sformułowania piekło kobiet i mówią morza obecna ustawa przed tym piekłem nie chroni ona to piekło tworze i ale ja jestem absolutnie zgadzamy wielokrotnie wskazywaliśmy na to jak bardzo przepisy obecnie obowiązującej ustawy nie są realizowane to jest piekło kobiet i LO nart nie wiem czy wypada mi to na antenie powiedzieć to nie jest takie bardzo brzydkie słowo, ale one napisały chronimy wasze prawo po i trudno się z nimi zgodzić, ale co to znaczy trudno się z nimi nie zgodzą to znaczy niedobory prawniczka przedstawicielka instytucji takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich jak dotąd rozumieć Ależ ja rozumiem w ten sposób duża obecnie przyjęte przepisy przyjęte 90 gdzieś w dziewięćdziesiątym trzecim roku, ale psom nie realizowane IAR tak naprawdę poszczególne rządy od tego 9 10 03 . roku miały znoszę prawa kobiet nawet nie, przykładając się do porządnej analizy realizacji tych przepisów, a przypominam, że zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży rząd jest zobowiązany co roku przedstawiać sprawozdanie do Sejmu, ale o skutkach stosowania ustawy proszę wejść w to sprawozdanie z tak naprawdę wystarczy przeczytać jakiekolwiek, bo w każdym sprawozdaniu jest to samo mamy cytaty z przepisów prawnych nie mamy nic o o tym jak ustawa jest realizowana, jakie są skutki nie wiem, ale strasznie się boją to zacznę mówić tak publicznie, zwłaszcza kiedy jest przedstawicielem ważnej instytucji zawsze oni jakieś prawo ma 2 panie są konsekwencje tego znaczenia rozwiążą możemy się z tym prawem nie zgadzać możemy dążyć do jego zmiany, ale Iain Glen mówi GN nie o tym, cytacie setce Dziennika feministycznego w tym sensie za żart, przyjmując określone regulacje my musimy bardzo, że tani odpowiedzialnie podejść do ich wdrażania w tym momencie to chronimy nasze prawo dotyczy to ważne, zwłaszcza w Faro i czworo i chyba w chronimy wasze prawo dotyczy tego, że to prawo w bardzo restrykcyjne zresztą jest po prostu nie realizowane i ja mam bardzo krytyczny stosunek do tego w jaki sposób poszczególne rządy podchodziły GL dostosowania tych przepisów jak analizował UE jak analizowały czy to prawo jest el wykonywane i teraz nagle się widzimy and dziwimy, że wydarzyło się to co się wydarzyło na komisji, ale wszyscy mieli w nosie od dziewięćdziesiątego trzeciego roku teraz Werner no za zaostrza się to co i tak nie funkcjonuje w trochę mit przypomina takie taką argumentację stron też usłyszałem, że pamiętam, odkąd go w ASO, bo zdaje się to środowisko partii razem że, ponieważ właśnie to co pani powiedziała 9 10 03 . roku wszyscy nas rozczarowali na co dzień po Trybunale Konstytucyjnym płakać no rozumiem, że mogę być wyższy dług tutaj rozmawiać o tym, czyje prawo już większa niż suma wstyd, a 3 proc przy innej okazji demonstrują Władek ty Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję bardzo 14 3 7 za chwilę informacje program przygotowała Elżbieta Majewska realizował Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA