REKLAMA

Z Krzysztofem Łapińskim, rzecznikiem prasowym prezydenta Dudy, rozmawia Piotr Kraśko

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-03-21 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranek Radia TOK FM pierwsza porażka z nami Krzysztof Łapiński minister sekretarz stanu w kancelarii prezydenta rzecznik prasowy pana prezydenta dzień dobry czy nowe wcielenie to gazetę wyborczą stronę czwarta Polska misja Merkel i taki oto fragment Merkel pytała też ostatnio wypowiedź prezydenta Dudy w Kamiennej Górze na spotkanie z mieszkańcami przekonywał on, że to cytat dziś mamy rzeczywiście suwerenną niepodległą wolną Polskę i że ludzie często Rozwiń » mówię ach, po co na polską Europejska pachy potem Polska Unia Europejska jest najważniejsze nie są objęci wszyscy przy ponad 1 2 3 lata zaborów to pan wie o tym, że odebrano jako porównanie zaborów to obecnie Unii Europejskiej czy Angela Merkel pytała czy rzeczywiście, ale to wszystko byłoby ciekawy temat dla mediów znawców właśnie ta kwota na ten cel od 3 to wydarzenie to przemówienie z Kamiennej góry, bo ja pamiętam, że to przemówienie, bo w poniedziałek w godzinach popołudniowych, ale tam wszystkie stacje telewizyjne były raczej było dziennikarze 1 2 trzeciej stacji telewizyjnej były stacje radiowe byli dziennikarze piszący jakoś nie było także 5 minut po tym, przemówieniu nagle wszystkim zapaliły się czerwone światełka i zaczęły być na żółtych Pastwa opaska jakieś informacje o takim sensacyjnym wystąpieniu prezydenta ta informacja zaczęła żyć w typie, jaki 20 4 godziny po, więc albo w momencie, kiedy prezydencją na te słowa wypowiada nie wzbudziła żadnych kontrowersji tkwi gdzieś później potem zaczęły zamawiać można stać trochę takie od szukamy tematu to coś podkręca amen bo gdyby ona była w jaki sposób tak inspirowanych, ale nawet takie wolno odbijające się echem od powierzchni obrazu w 2 3 5 minut potem w pop potem być puszczona w watach w obieg, ale jakoś nie było, więc być także dziennikarze będący tam tak właśnie oddali widać, że to bardzo ciekawa analiza mediów starciach mnie albo rosną w Polsce dziś bardzo wiele różnych wydarzeniach nie spodziewał myślę, że w Kamiennej Górze pan prezydent powie coś tak przełomowego znaczenia celem jest ale gdy media relacjonowały inne ważne rzeczy, które działy się w kraju potem zaczął analizować wystąpienie pana prezydenta albo wożą w RFN, że jest to z branży mamy w Polsce wolne media czasami nawet powolne albo są zdolne do Meritum ta zacznę od tego czy kanclerz Angela Merkel pytała te słowa wciąż jest od Global jest czekanie z panią kanclerz poruszono wiele różnych kwestii czczono też nie śnią wszystkim jest to pewna, że mówisz, bo to padały różne często sami cieczy pytania czy przeróżne wątpliwości natomiast jest sprawienie, by powiedzieć, że wynajmował w porównaniu do zaborów Europejskiej nie padło nic ani osobą wahania Kamiennej Górze natomiast w tej sprawie prezydent zapewnił panią panią kanclerz, że robi swoje rozwiązania do żony, że żaden sposób, ale nie jest przeciwny obecności Polski nie w unii Europejskiej należą, a przeciwnie że, że jest już podkreślał wagę suwerennego państwa polskiego i w ten sposób nie było takich porównań, a Czesi różnicuje wstąpienia w Kamiennej Górze trenerów i były różne tematy debat między już coś pan prezydent trzecie lub ustami swoich ministrów czy czasami dzieje też mówiło, że za żaden sposób ta w poznanie nie było Poznania Unii Europejskiej z UE za bramką było podkreślenie jak ważne jest posiadanie własnego państwa buble na koniec jeśli patrzymy MF na to jak funkcyjny Unia Europejska Unia Europejska składa się z państw członkowskim, żeby być na wzór Europejskiej trzeba musi najpier w istnieć suwerenne niepodległe państwo tak jest ale, żeby wyjaśnić sprawy w pana zdaniem zna pan pana prezydenta Andrzeja Dudę w jego głowie nie ma takiej myśli, że obecność w United jest coś podobnego do czasów, kiedy Polska była nie no oczywiście, że gra oczywiście, że ta to nie jest tak, bo w torze jesteśmy w Europejskiej jest suwerenną decyzją narodu wyrażoną w referendum to decyzja suwerennego państwa, ale model z Valencią nareszcie dobrze służy Polsce czynie obecność w unii nie ma Polska na pewno na obecność w unii Europejskiej w wielu aspektach skorzystała i dalej korzysta już dalej korzystali miejmy nadzieję, że będzie korzystać natomiast też Unia czy inne państwa członkowskie też skorzystały na obecność Polski w lubelskim na tym polega, że rząd, ale to jest żołnierz polskiej z takim taką instytucją czy taką organizacją, gdzie rybołówstwo chyba chyba by jak najbardziej stara się, żeby wszystkie państwa został rzeczywiście nawet tak to się z płatnikiem netto w ale to nie oznacza, że należy tylko wpłaca do unijnego budżetu z tego nie ma ona państwa przez Sopot dzięki metanu zdobyły nowe rynki zbytu dla swoich towarów także myśli to jest to jest taka organizacja, gdzie każde państwo może znaleźć miejsce dla siebie i 1, który może skorzystać z obecności w Instytucie centrum organizacji, żeby zakończyć ten temat to 1 zloty jeszcze z tamtego wystąpienia w odległe stolice decyduje się naszych sprawach to tam zabiera się pieniądze, które my wypracowujemy i tak naprawdę pracujemy na rachunek innych to się pojawia wątpliwość ważny jest odniesienie do czasów rozbiorów nie tak dzieje się teraz są one to cena brutto jak za zachowanie musiało wystąpić, uderzając go tak zwą wioską Elanie to było tak właśnie, że też Polacy wtedy w czasie zaborów za zobaczyli, że nawet jeśli ma to zmiana czasu teraźniejszego użył pan PSD obok toczą odczytać w całym kontekście czy całe wystąpienie i zapewniam pana, bo jej słuchałem czytałem, że to są doszło do tamtych czasów sprzed 12 1 2 lat, a ich rozumie przez ponad 1 20 postulatach służbowo rozkosz świętujemy stulecie niepodległości można mówić o tym, że to ponad 100 lat w czasy były panie ministrze w sprawie sporu pomiędzy komisją Europejską, a Warszawą z tego co mówił Frans Timmermans można rozumieć, że nie był przekonujący dla strony Europejskiej te argumenty, które znalazły się w Białej księdze im na bardzo podobne są w tych 20 stronicowej odpowiedzi, która chyba ostatni na co trafią do Brukseli czy są możliwe jakiekolwiek zmiany w polskich ustawach dotyczących miary sprawiedliwości, bo wydaje się, że bez tych zmian komisja Europejska na nie zaakceptuje proponowanych interpretacji tych rozwiązań jest trochę mało, więc nie wiem, żeby takie zmiany były planowane, ale nie myśli pan, że może być konieczne w sporze z komisją Europejską w komentarzu trwają rozmowy twardy i wychowawczych lub tłumaczenie, dlaczego to zrobiliśmy trwa dialog trwają rozmowy w coś jest także ta procedura przewiduje ewentualne na koniec głosowania w radzie Unii Europejskiej i jeśli tutaj, a nie dojdzie do określenia ostatecznego porozumienia z komisu pańską to pewne kwestie sporne mogą być rozstrzygnięte jeśli chodzi o ten art. 7 był po prostu w trakcie głosowania w radzie Unii Europejskiej to usztywnienie komisja będzie dostawać tylko przywódcy państ w rządów być może tak będzie nie wiem o żadnych zmianach, żeby planowane czy, żeby były rozważane Julia nie ma żadnej wiedzy to wolno raczyć się pytać może w Kaczy rzecznika rządu o rzecznika na największego klubu parlamentarnego ja takich planach ani nic nie wiem, ale pole działania pana prezydenta w polityce międzynarodowej dość dużym rozmiarze pan prezydent jest w kontakcie z rządem notes Ruby on będzie też należy poważnym, a może najpoważniejsza sprawa dotycząca nas na arenie międzynarodowej to panowie w głosowaniu są 2 etapy tego głosowania oczywiście do nałożenia sankcji co oby nigdy nie wydarzy w ogóle do tego nie doszło potrzebne jest pełna zgoda wszystkich członków Unii Europejskiej poza tym państwem, który miał być objęte sankcjami, a do stwierdzenia ryzyka naruszenia praworządności wystarczą 2 3 głosów i tak większość może nie musi, ale może się znaleźć samo głosowanie byłoby dramatu, więc pytam co Polski rząd co pan prezydent co zrobić, by w ogóle nie doszło do tego głosowania, bo to, by stawia Polskę w tę sytuację to jest aż 2 3 bym powiedział o tym, że większość kwalifikowana 2 3 i bez różnych stolic europejskich płynęły, a mniej lub bardziej czytelne sygnały, że w takiej sytuacji przy głosowaniu przy głosowaniu dane państwo nie głosowałoby za uruchomieniem przyzna na kolejnych sankcji na Polskę pilnujemy go ma jednak wierzymy w jego posiadanie oni nie są widoczne jest jednomyślna, w które jasno zapowiedziała, że Litwa nie będzie mógł głosować w tym przypadku z jakimkolwiek lokalem do Polski aut o g 20 stycznia 2 tysiące jedno 2 jak Pakistan do głosowania w sprawie nałożenia sankcji, ale to mówi o trwałym systemowym naruszenie zasad praworządności do wcześniej jest głosowanie, w którym stwierdza się ryzyko naruszenia zasad praworządności, ale przed debatą o kolejnym budżecie to by już stawia Polskę fatalnej sytuacji będzie stanowią 3 Polski rząd pan prezydent do momentu ewentualnego głosowania będzie tylko tłumaczyć czy możliwe są jakiekolwiek negocjacje wprowadzający zmiany przyjętych rozwiązań dotyczących wymiaru sprawiedliwości proszę zauważyć, że tutaj jest rozmowę to czy strona rządowa premie minister spra w zagranicznych 3, lecz podlegli mu urzędnicy tak jak z wicemistrzem spraw zagranicznych pan Konrad Szymański, ale jak mówi ja nie mam żadnej wiedzy, żeby jakieś zmiany w tych tym obszarze, o których pan mówi były planowane 3 mecze były uzgadniane i pan prezydent uderzają w rozmowach nie bierze udział w odmianie dotyczy wielu by mówiły tamy tak to jaki zmiana legislacyjna paski prawie żadnych takich zmianach, ale nie mam wiedzy, bo najprawdopodobniej żadne takie zmiany są planowane, a z nim zmiany dotyczące znowelizowanej ustawy o ideach czy pan przewiduje że, gdzie będą przyjęte mówi kom zależy nam prezenterzy zawieszono na razie 3 czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w powietrze w tym zakresie, w którym to ustawa o tę ustawę prezydent zaskarżył do Trybunału czy faktycznie ją na jest tym wymiarze niekonstytucyjna lub jak należy interpretować to ustawowej, gdyż Trybunał się wypowiada wtedy dopiero będzie dziś pole do dalszych działań może go Trybunał interpretuje w jaki sposób to ustawę albo nakaże im więcej doprecyzować te Trybunał ma różne też tak różne instrumenty do tego przed orzec o tej ustawie w tym oczywiście zmian w temp prezencją zaskarżył do Trybunału w dobrych, ale i konstytucyjnie Trybunał Konstytucyjny nie odpowiada za pozycję Polski na świecie, a ta nowelizacja osłabia Polskę nasz pobyt poza pozycję Polski na świecie, więc pytanie w pomoże także Trybunał Konstytucyjny stwierdził naszym zdaniem nic nie należy zmieniać, ale czy pan prezydent rozumiejąc powagę sytuacji prowadzi jakieś rozmowy albo byłby gotów prowadzić w trybie wyprowadziły Polskę z fatalnej sytuacji wydaje się znalazła szpital dostał oczywiście wzbudziła emocje największe wizerunek także to spore emocje w powstaniu z czarnych i cały czas są prowadzone rozmowy oczywiście czy na szczeblu rządowym czy jeśli w prezencie spotyka z importem zagraniczne miały przecież jest teraz też grupę roboczą, a polską izraelska akta sprawy ma wyjaśniać, a myślę, że każdy znacznie dotąd kwestię uspokoiła nastroje z Europejską wyjaśnia nie bez zmian nie, ale nie będzie prowadzić, ale znacznie postulaty uspokoiła uspokoił wniosek prezydenta do Trybunału bolączka w tym wniosku też prezydent podnosi kwestię tego czy to prawo jest na tyle precyzyjne, że mogą być wprowadzone znajdą też w jaki sposób Bob Bradley dało mu iść do myślenia i 6 Trybunał swoim orzeczeniem zmusi do zmian to tak to będzie rozwiązanie sytuacji, ale jeżeli nie na atolu w turystyczną Łodzi poczekamy na orzeczenie to oczywiście nowotwór nie myślę, że niezręcznie byłoby też mogą być uznawane za eleganckie, gdy już, więc zapowiadał że, zanim Trybunał się wypowie te już bowiem zmęczyła usta delegacje najważniejsze jest ważna to teraz pytanie o ustalenia portalu tokfm chodzi o opinię biegłych co opinia biegłych ma 4 000 stron w sprawie katastrofy w Smoleńsku jest ustaleń, do których dotarło radio TOK FM wynika, że biegli nie znaleźli żadnego dowodu na służby na pokładzie samolotu przed uderzeniem w ziemi miało dojść do jakiegokolwiek wybuchu chce grać na nic nie pytam pana ustaleń biegłych a o co innego co musi się wydarzyć i jakiego rodzaju raport, jaki stwierdzenie, żeby wszyscy byli gotowi powiedzieć tak rozumiemy, że taki był bieg wydarzeń opinia biegłych prokuratury, która bada w tej chwili te sprawy pana zdaniem będzie przesądzające wymieniają tam czytam też mógł on oświadczenie prokuratury, która trochę dementuje doniesienia, ale nie może na pewno nie czytam też 4 000 stan ani żadnej ze Stansted z tej opinii, więc cudem się wypowiadać trwa śledztwo jeśli w domu ani w momencie, kiedy śledztwo i po kontuzji będzie zakończone będą lać końcowe wnioski z tego śledztwa natomiast w tej sprawie być może będzie tak niestety niestety, że sam podział z podziału ról taką opinii publicznej będzie obiektach o sympatiach partyjnych czy polityczny Alain Juppé nie będzie zastrzeżeń prokuratury biegu to czy politycy nie mają obowiązku wtedy zasypywać tego podziału stwierdzić tak nie było żadnego wybuchu nie było żadnego zamachu, bo nie można brnąć dalej, jeżeli prokuratura coś ustalić, dlaczego poczekajmy, jakie będą ustalenia prokuratury nadejście Roman będziesz go po ustaleniach będą na tyle ostateczne, że będą przekonujące dla wszystkich to znaczy w jakikolwiek będzie ustaleniom będzie po solidnym ba po swoich badaniach po solidnym śledztwie po solidnych ekspertyzach i 4 na koniec pokazał bowiem poszukaliśmy taką taką pracę mamy takie takie badania zrobione tak jak ekspertyzy, a sytuacja wygląda tak ani inaczej i tym zamykamy sprawę u mnie czy w tym kierunku ciel czy winnym, ale im bardziej przekonuje laboratoria w Irlandii w USA maleje to wszyscy politycy powiedzą, ale nie uratuje nie zamknęła jeszcze śledztwa, ale jeżeli i jeżeli prokuratura w zamki śledztwo i jest przedstawi ostateczne badanie przyczyn tej katastrofy tonąć, gdy mówię, że epoka, która też na koniec powierza udało się ustalić bez cienia wątpliwości co się wydarzyło, dlaczego się na coś z Dorotą wiemy, dlaczego co się wydarzyło, dlaczego doszło do katastrofy i no i na koniec sezonu, ale będą tak mocno daje dowody, na którą się z hipotez stałej czy także, że już będzie trzeba ich kwestionować bardzo dziękuję za rozmowę Krzysztof Łapiński rzeczy oraz prezydent był naszym gościem zaś informacje po nich kometa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA