REKLAMA

Komentarze do przemówienia Jacka Czaputowicza: dr Małgorzata Bonikowska, Adam Jasser i Piotr Maszczyk

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-03-21 10:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
komu przemówienie ministra spraw zagranicznych skacze budowniczym poświęcone zadaniom polskiej polityki zagranicznej w 20 1 8 roku w naszym studio gościem magazynu dekadzie było rozpoczęliśmy dzisiaj po dziewiątej magazynek Legię pani Małgorzata Bonikowska dzień dobry zwierzyć się pan Adam Jasser, z którym już słyszeliśmy się w pierwszych minutach audiencja dzień dobry i pan dr Piotr Maszczyk dzień dobry dzień dobry no to zanim tradycyjne tematy związane z magazynem Rozwiń » kradzieże, których w tym przemówieniu także nie brakowało chciałem państwa zapytać się coś się co usłyszeliśmy co się wydarzyło co to za przemówienie to znaczy w definicji wiemy, że wystąpienie ministra spra w zagranicznych polegające na miano myślę, że nic w zasadzie się nie wydarzyło i to jest rozłożenie na względzie pierwsza refleksja jest taka, że PIP jest ogromna niespójność pomiędzy tym co słyszymy w deklaracjach, które go w wielu wypadkach z potwierdzają ogólnie słuszne tezy, ale tak od Technology realnej polityki, którą prowadzi rząd i to jest mocno niepokojące już pomijam wart warstwa taką, że trudno było zdefiniować, jakie są tak naprawdę priorytety w tym przemówieniu bardzo dużo tych elementów było jej niezwykle rozproszonych nie ułożono też jakąś logiczną całość wydaje się dziś w tym wszystkim można bardzo łatwo rozproszyć pogubić dobrze by było zarysować jednak te priorytety to co były należały tezy polityki zagranicznej, które miały odzwierciedlać naszą sytuację państwo nasi słuchacze jeśli nie słyszeli całego wystąpienia przypomnę, bo to byłoby dziś z godziny temu pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada w Europie Unia Europejska znajduje się w kryzysie wojskową obecność Stanów zjednoczonych w Europie silną pozycję w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego zagrożeniem dla zbudowania podmiotowości Polski nie jest polityka Rosji takie były tezy, czyli punkt wyjścia tego wystąpienia czy będziemy polemizować z tymi tezami punkt wyjścia był dobry, aczkolwiek w stosunku drugą tyle bym polemizowała Rzym Unia Europejska z tego kryzysu, w którym wyczyścić znalazła powoli wychodzi lepiej było położyć nacisk jak to robić, aby w polsko współuczestniczyła w tym w uchu wychodzeniu niż 3 tworzyć tezę, że jako taka Unia Europejska jest w kryzysie w związku z tym coś tam i dorosłymi szerzą ile tezy były jasno sprecyzowaną tyle odpowiedzi były bardzo rozproszone i też zaprzeczające sobie, bo właśnie chociażby, jeżeli chcemy zdefiniować jako priorytet współpracę z partnerami w ramach Unii Europejskiej głównymi partnerami oto upadł podłożenia co chcą kluczowych Francja jest kluczowa no to jednocześnie wyciąga niech tych spraw, które są głównymi problemami w tych relacjach na pewno nie pomoże nam doprowadzić do sytuacji, w której n p . z tymi właśnie z partnerami uzgadniamy politykę wobec Rosji, a taka deklaracja też padło, że chcemy to robić wspólnie mnóstwo sprzeczności właśnie takich, które nie prowadzą jasno zdefiniowanej tezy dołów Jasną postawionego płotu pod płot postawiony w odpowiedzi w jaki sposób w związku z tym nic do takiej tezy Polski rząd powinien się ustosunkować wręcz, że to jest największą słabością taki właśnie Annę galimatias tego przemówienia galimatias tego przemówienia mówiła pani dr Bonikowska pan Adam Jasser w, a także wysłuchał tego wystąpienia alergii powiem tak misternie powiedział niczego, czego byśmy do tej pory jak gdyby z wcześniejszych deklaracji w obszarze polityki zagranicznej nie słyszeli dla mnie wartością tego przemówienia było to, że minister nie czak Wójtowicz bardzo wyraźnie podkreślił w po pierwsze, silne poparcie Polaków dla członkostwa w unii Europejskiej podkreślił korzyści gospodarcze polityczne wszelakie korzyści z tego, że w tej Unii się znajdujemy, ale jednocześnie unieś kryzysie tak tak, ale pewne proszę zrozumieć i wydają się, że to jest o tyle ważne, że często z z ze strony przedstawicieli rządzącej koalicji czasami słyszymy w powieści wejdą w przeciwnym kierunku znane i często słychać takie głosy w ogóle podważające sens naszego członkostwa jest tutaj jest w takim oficjalnym przemówieniu podkreślenie tego moim zdaniem ma znaczenie natomiast nie rzeczywiście te niekonsekwencje w w deklaracjach i serem w celach było widoczne tu jadam taki konkretny przykład z 1 strony pan minister mówi o tym, że chcemy być przywódcą Regional w ogóle mówienie o tym, że Polska chce być przywódcą regionalne w publicznym wystąpieniu nie jest najlepszym dyplomatycznym zabiegiem, bo przywódcą się jest z nadania tych suwerennych krajów, więc jeżeli z 1 strony Polska mówi minister sam wspominał o tej wadze tych suwerennych wszystkich rzeczy i że każdy ten no to schorowany podkreśla, że Polska chce być przywódcą tym regionalnym o tym co się robi, a tego się nie mów i teraz wszystkie fakty wskazują o tym, że Polska przestaje w regionie odgrywać tę rolę, jaką wcześniej pełniła, ponieważ nie było 6 krajów naszego regionu nie patrzy pozytywnie na ten narastający konflikt z komisją Europejską i tu kolejny przykład pan minister tutaj podkreślić wagę relacji z Niemcami i w zasadzie powiedział, że droga do do znaczenia w unii Europejskiej wiedzie przez Niemcy tak można, by to skrócić no ale to tak zabrzmiało, jakby potwierdzał to, z czym wcześniej chciał walczyć, czyli że nieformalne związki grupy wasze silnych państw mają decydować o mundial 2 wrócę do tego motywu, który często się państwa zdarza powtarza, że to komisja Europejska jest właśnie sojusznikiem mniejszych krajów europejskich i tym takim takim brokerem, który stara się zachować równowagę pomiędzy silnymi, a mniejszymi państwami i z natury rzeczy to komisja jest sojusznikiem w małych średnich państw i przeciwwagą dla tych największych dla Niemiec Francji no, więc w naszym interesie jest współpracować z komisją, a tu mamy sytuację, gdzie z 1 strony słyszymy w Davos rządzącego, że Niemcy to właśnie powinna zapłacić reparacje wojenne, ale potem mówimy, że w zasadzie uzależniamy naszą pozycję w unii od Niemiec no no dla mnie to jest jakaś taka niekonsekwencja i to bym jeszcze sobie przemyślał był ministrem Dobrzanka mówił pan Adam Jasser nie tylko przytaczam może niezbyt wiernie ten fragment, ale przyjazne relacje z Niemcami są warunkiem powodzenia wszelkich pozytywnych projektów zgłaszanych na forum Unii Europejskiej tak mniej więcej mówił minister czy budowa maszyn dusi się zdecydować albo Polska jest zwolennikiem wspólnotowej jakiejś polityki albo chce się układać z Niemcami i notorii to jest po prostu nie godzi w korporacjach, bo jak w kontekście Niemiec w związku z tym ono z Lidla toteż, jakby jest wspólna noc, ale fragment historii drugiej wojnie był dobrze, ale za chwilę jeszcze chciałbym usłyszeć na taką wstępną opinię pana dr. Woszczyka bardzo, bo bardzo proszę o 1 5 dużo, bo rzeczywiście sporo było w historii miasta jak 2 wątki pierwszy przepraszam za taki bal carski tron, ale to było słabe przemówienie nowo przegadane wątki były ułożone w w sposób niewłaściwy moim zdaniem powtarzały się kwestia kilka razy pani minister raczył wracać n p . do kwestii związanych z gospodarką w koniec przemówienia, który powinien być takim silnym akcentem usłyszeliśmy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje budowę czy przebudowę placówek dyplomatycznych, nawet jeżeli exposé ministra spra w zagranicznych jest miejscem na to, żeby o tym, mówić ja mam bardzo poważne wątpliwości czy tego typu informacje czy to ile żeśmy wydali legitymacji szkolnych to jest kwestia, której minister spra w zagranicznych do Sejmu powinien mówić no ICO to chyba to było źle ułożone, ale druga uwaga dla mnie znacznie poważniejszy, a tego typu przemówienie może pełnić 2 funkcje moim zdaniem po pierwsze, może być taką ogólną wizją tego bo czego chcemy od świata bliższego i dalszego, w której właśnie, prezentując pewną wizję dajemy sobie komfort, żeby nie mówić o szczegółach prawda n p . tego jak sobie wyobrażamy współpracy z Unii Europejskiej czym w ogóle ma być Unia pan minister troszeczkę o tym, powiedział, ale za mało jak mówią, że chcemy opierać stosunki międzynarodowe n p. na zasadzie niestosowanie przemocy, ale za mało, żebyśmy nazwali to przemówienie wizją dlatego jak ma relacje międzynarodowe powinny wyglądać w perspektywie krótko średniej długookresowej i drugie podejście może prezentować zesta w konkretnych celów, które nasze służby dyplomatyczne chcą zrealizować i dodatkowo takich celów czy tak sformułowanych celów, z których następnie służby można rozliczyć w Lechu usłyszeli bardzo dużo o tym jak minister wyobraża sobie to o co będziemy robić nie usłyszy, a inaczej, że w usłyszeliśmy bardzo dużo na temat tego jak świat ma wyglądać i właściwie prawie nic o tym jak będziemy realizować spece, a w pewnym momencie był taki wątek jak uruchomieniem wyczulone na te kwestie gospodarcze z natury rzeczy w realizacji charakteru programu, w którym się znajdujemy ich pan minister był łaska w stwierdzić, że n p. nie godzimy się na to, żeby ograniczać 4 swobody, że dotyka nas dyrektywa o pracownikach delegowanych Sobolewski fundament zwolnione z Unii Europejskiej i słusznie tylko jak słyszę, że się nie godzimy co chciałbym usłyszeć coś więcej od ministra spra w zagranicznych jak będziemy się nie godzić co chce osiągnąć jak z kim zawrzemy Sojusz Brand co co będziemy robić na nie usłyszałem tego i w tym momencie myślę sobie, że wartość tego przemówienia jest niewielka, a robot był zesta w pobożnych życzeń czy Polska polityka moim zdaniem zagraniczna również, chociaż nie tylko cierpi na problem inny, który nazywam dowód przez słuszność czy możemy oczywiście krzepić myślę, że mamy rację mówiąc prościej świat będzie tak jak chcę, ale to nie działa w ten sposób na i dziwię się zgadzam z panem ministrem, że kraje w unii Europejskiej naruszają zasady Unii Europejskiej, forsując swój interes Narodowy tak jest rzeczywiście tak się dzieje co zatem zrobić, żeby ograniczyć te naruszenia, żeby nasz interes nie były naruszane mówienie, że oni mają rację my mamy rację to za mało w mówi pan dr Maszczyk bardzo proszę pani dr Bonikowska miałem powiedział, że Romney słabością tego przemówienia było takie jest zdecydowanie, w którym kierunku tak naprawdę ma pójść w ogóle ta figura było to się też nazywam informacją mówi w exposé albo informacji i myślę, że po prostu Kotowicz, który jest ewenementem uznanym naukowcem trochę i momentami wszedł w bardzo mocno takie detaliczne opisywanie rzeczywistości, a z drugiej strony postawiono Szkot mocne 4 tezy, których potem nie rozwinął, więc nie było to ani przemówienie do końca takie czysto informacyjne ani nie było to przemówienie polityczne zarysowują co tak naprawdę naszą strategię w odpowiedzi na postawione tezy, bo początek był dobry i tezy są mocno zarysowane, więc warto, by było odnieść się do nich skoro był pan minister postawił i wydają się, że w tych 4 obszarach, które wymienił Veno aż prosi Otóż pokazy dobrze to jak Polska w tym kontekście będzie prowadziła politykę zagraniczną i wydają się tutaj rynki było mnóstwo sprzeczności n p . tak jak inne zgadzam się absolutnie, że cenną wartością było przypomnienie, że z badań GUS-u wynika, że 8 7 % Polaków za integracją Europejską, aczkolwiek wg ostatnich też lubimy wody wg raportu fundacji płaskiego świeżo opublikowanego nie widać, że jednak rośnie niestety w Polsce sceptycyzm też to cenna do tego co się dzieje w unii Europejskiej to poparcie niekoniecznie musi być bardzo głębokie może być dość powierzchowne, ale faktem jest, że zarysowanie tezy, która mówi, że Unia jest bardzo głębokim kryzysie zarówno procesów demokratycznych mnie, że rosną nacjonalizmy rzewne doprowadził do takiej konsekwencji wręcz defragmentację Unii Europejskiej to masz pytanie brzmiało ono bratu jak Polska na tym tle, gdzie Polska Chiny prześcigną wręcz tak, jakbyśmy też opisywali trochę, jakby pan minister opisywał sytuację, która w Polsce też się dzieje, a potem mówimy no i jednocześnie o tym, że chcemy z partnerami europejskimi budować bardzo mocne relacje bliskie relacje wspólnie z nimi decydować Niemcy są krajem, z którego nic się nieudaną, gdzie tu jakaś logika tych nie stawiamy kropki, ale na chwilę robimy pauzę wysłuchamy informacji w radiu TOK FM przypomnę w naszym studio pani Małgorzata Bonikowska pan Adam Jasser pan Piotr Maszczyk magazyny kanie dzisiaj nieco zmienionej formule mojego dużą część poświęciliśmy gościem był wysłuchaliśmy wystąpienia pana ministra Jacka działkowicza, który prezentował informacje na temat założeń polskiej polityki zagranicznej w 20 1 8 roku informacje w radiu TOK FM po informacjach kontynuacja naszej dyskusji nad ekonomia kapitał gospodarka magazynek, więc część właściwym policzył, bo będzie oszusta dzisiejszego wydania jest dziesiąta 4 3 magazynek dziś w nieco zmienionej formule znakomitą część naszej dzisiejszej audycji poświęciliśmy na wysłuchanie wystąpienia ministra spra w zagranicznych, który prezentował zadania polskiej polityki zagranicznej w tym roku czy na ten rok, a w naszym studio teraz od mojej prawej pan dr Piotr Maszczyk Adam Jasser pani dr Małgorzata Bonikowska i jedno wróciła do tego wystąpienia i państwa pierwsze komentarze już mogliśmy usłyszeć jej nie padło w to tylko z relacjonuje dla naszych słuchaczy, którzy być może teraz są włączyli się, że nie będzie nadinterpretacją jeśli powiem, że wśród państwa komentarzy gości w studio nie padło stwierdzenie, iż było to bardzo dobre wystąpienie tego nie było, ale rywale dobrze się zaczęło dostatku, ale to zła ocena, że dobrze się wystąpienie, dlaczego pana ministra jak żyjemy nie poznaje się również minister jest tą samą myśl o mnie do tego co było powiedziane przed tym chce się przypomnieć, czego się odnosić do tego indeksu już w naszej polityce zagranicznej stawiamy raczej na mechanizmy instytucje Unii Europejskiej 3 na relacje dwustronne z wybranymi partnerami, bo w UE w tym przemówieniu pana ministra co do Wicia było była w tym zakresie, choć konfuzja mówiła jednymi drugim oczywiście egzegeza, czyli słów jest bardzo trudna, ale spróbujmy moim zdaniem z tego z tego przemówienia wyłania się taki obraz, że Polska stawia na koncert mocarst w oczywiście przy założeniu, że Polska jest 1 z mocarstw jeśli nie sama to mając za plecami grupa krajów wszystkich albo wybranych Europy Środkowej wschodniej tak odbieram po pierwsze, krytykę Unii Europejskiej tak co powiedział minister powiedział my reprezentujemy grupę krajów Unii Europejskiej jest w kryzysie będziemy realizować nasze interesy w porozumieniu z Stanami Zjednoczonymi Niemcami Francją wielką Brytanią, ale jednocześnie powiedział, że celem Polski jest silna Unia Europejska oczywiście nie tego lata temu nie przeczę natomiast ja myślę, że pan minister rozumiesz inną Unię Europejską jako silną Unię Europejską, w której Polska rozdaje karty to jest moim zdaniem prowizjach koncertu mocarst w czy żonę syna na całą noc w wpły w na czole jest realna natomiast ja z tego przemówienia wyłania się moim zdaniem taki obraz polskiej polityki zagranicznej, czyli my wierzymy w Unię Europejską, ale Unię Europejską, która jest kształtowana przez nas tomy ma być Polska ma być krajem, który ustala reguły, który realizuje swój interes Narodowy cel poprzez instytucje Unii Europejskiej, ale w ten sposób, że to my narzucamy rozwiązania, a w taki sobie układam w głowie po tym co panią, że mówiąc Mącik mówił pan dr Maszczyk taką tezę postawił w kolejności pan Adam Jasser pani Małgorzata Bonikowska no i właśnie tu jest kolejny przykład tej niespójności, bo równolegle Polska właśnie protestuje przeciwko temu, żeby Unia była koncentrujące RT mocarstw no chyba, że to my będziemy mocarstwem no to jest moim zdaniem taka trochę innym mieć ciasteczko zjeść ciasteczko to jest po prostu niespójne i kolejna niespójność, na które ja bym chciał zwrócić uwagę to jest ziem, a minister moim zdaniem słusznie podkreślił wyraźnie obawy przed marginalizacją Polski w unii użytego sformułowania Europa 2 prędkości, ale spójrzmy na realia polityki prowadzonej przez Polskę to Polska marginalizuje się w unii Europejskiej poprzez swoje działania w wymiarze gospodarczym mamy n p. kwestia euro no i jest, że Polska, jaki teraz odchodzą od ekonomicznych, że tak złych ocen tego czy przyjmować teraz 3 mniej i t d . ale jeżeli Polska ma trwale pozostaje poza strefą euro takie deklaracje są duże, że raczej się nie spieszymy równocześnie wychodzi wielka Brytania, która była krajem też nie strefy euro, więc można było być przynajmniej był jakiś blog silnych krajów niebędących w strefie euro no to dzisiaj Polska będzie coraz bardziej na tym marginesie tej idei tego centrum europejskie chociażby z powodu nieprzyjęcia, czyli to jest no po prostu niespójność retoryki i celów z konkretnymi działaniami i wydarzeniami, które mają miejsce, bo jak można mówić o tym, że się buduje przyszłość Unii i że się znajduje właśnie poparcie dla jakiejś polskiej wizji Unii Europejskiej, jeżeli następnie przegrywa się głosowania 2 7 1 albo, jeżeli dzisiaj perspektywa tego, że rzetelne art. 7 zostanie ono procedura będzie szła dalej rośniemy, nawet jeżeli kilka krajów nie jest do końca zachwyconych tym, że komisja miałaby dalej procedować względem Polski, bo są takie kraje, które nie są tym zachwycone, ale z drugiej strony przy braku jakichkolwiek koncesji zgrany zespół one polskiej z UE z dokumentami, które mają uzasadniać polskie stanowisko, które de facto przeinaczanie ją systemy prawne w tych innych krajach NATO kilku ministrów po tych krajów ostatnio zwrócił uwagę no po prostu wpycha się dalej w tym izolacji, czyli minister z 1 strony deklaruje, że obawa przed marginalizacją dopadło to dzisiaj jest bardzo silne my nie chcemy tej marginalizacji, a z drugiej strony konkretne działania do tej marginalizacji prowadzą to jest ta ta niestety niespójność, która towarzyszy towarzyszy temu rządowi i w obszarze gospodarczym i w obszarze polityki zagranicznej zaskakujące zaskakujące są państwa komentarze jeśli zestawimy to z wystąpieniem, który właśnie rozpoczęło się na takim krótkim zwyczajowej konferencji po wystąpieniu ministra spra w zagranicznych prezydenta Rzeczypospolitej pan prezydent Duda właśnie powiedział Jean pan minister chciał poprawić jest doświadczonym dyplomatą w dzisiejszym wystąpieniu widać wyczerpanie wszystkich wątków związanych z wątków związanych z polską polityką zagraniczną to było dla mnie ważny ważne dla mnie było podkreślenie współdziałania prezydenta z premierem ministrem spraw zagranicznych faktycznie takie zdanie pojawiło się tylko odtworzenie stanu prawnego nie jest i prezydent chodzi także ziem podkreśleniem współdziałania tych ośrodków władzy było ważnym stwierdzeniem wystąpienia panów na scenie, a prezent oczywiście można się spodziewać, żeby pan prezydent powiedział dla ministra spraw zagranicznych natomiast współpraca ministra z z prezydentem no to jest kuchnia i taka procedura NATO tutaj no nie wiem czy to była sugestia, że poprzednia tej współpracy nie było nie wiem, ale to jest z punktu widzenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej zręczną czysto proceduralne to były tak laser pani Małgorzata Bonikowska były takie ministerstwo, które za kadencji prezydenta Dudy nie współpracowały z nim jak chociażby za po nim, ale z Macierewiczem Anną konflikt pomiędzy szosą obrona był prezentem jest być może jest to jakiś ulgach dla prezydenta, że ma tak naprawdę w osobie ministra spra w zagranicznych obecnie jak rozumiem w moim przekonaniu my osoby bardziej operacyjną wykonawczą niż w czwórce jakich linii politycznych i robi to tak odebrała, żeby jej kierunki polityki zagranicznej obecnie pewnie nie wypływają z MSZ -u ja myślę, że to jest też niestety widoczna w tym przemówieniu Bojan notkę w odróżnieniu od mojego przedmówcy specjalnie nie widzę właśnie tej Jasnej linii jasnych inni polityki zagranicznej zdefiniowania tego jak Polska zamierzają prowadzić ani w stronę wewnętrznej wymaga dynamiką unijnej ani koncertu mocarstw, bo są tu po prostu za dużo sprzeczności w tych wypowiedziach ponętnie prowadzą do żadnego jasnego rządu żadnej Jasnej konkluzji ona się wzajemnie wykluczają nawet forma agresji, tym bardziej że polityka Europejska polega na robienie 1 drugiego to znaczy trochę się negocjuje z partnerami bilateralny czy jakiś tam konfiguracjach na trochę się gra przez instytucje europejskie no polityka Unii Europejskiej jest polityka kompromisu dialogu dyskusji no tak wielogodzinnego urabiania stanowisk dopasowywania szukania kompromisów, a jeżeli nas szukanie kompromisów polega na tym, że my deklarujemy gotowość do rozmowy, ale nie przesuwamy się żadnej sprawie o milimetr to co tracimy zdolności negocjowali jednocześnie wydaje się, że to przemówienia niemożliwości trochę złym kompromisem to znaczy nie stanie w tamtą stronę takie zawieszone trochę w próżni być może, chcąc usatysfakcjonować różne osoby i różne grupy polityczne no ale zawierające tak dużo sprzeczności, że uniemożliwiające pozytywną ocenę tego przemówienia n p. jeżeli się mówi o tym, że jesteśmy otwarci na dialog, jeżeli wiemy, że przygotowujemy białą księgę i mamy no problem zmarnowaliśmy wezwaliśmy ich wczoraj usłyszeliśmy chyba nie najlepsze okno, a jednocześnie uczą się z takim ważnym na exposé, że komisja Europejska jest instrumentem jest instrumentem przedmiotowo traktowanym przez państwa wybrane państwa członkowskie to nie zapowiada dobry dialog i jasnym właśnie znakiem krzyża to jest bardzo ważne stwierdzenie, które padły w tym drugim exposé, że komisja Europejska robi to co każą jej kraje członkowskie zarząd nigdy to był zarzut, ale tylko o tyle, o ile był to zarzut z mówiło, bo my nie możemy niczego kazać jak rekonstrukcja w myśl, której jest zatem exposé takowych mamy do wyboru 2 drogi albo wrócimy na drogę bycia posłusznym uczniem, którego komisja rozstawia po kontach grozi palcem mamy się na to godzimy, ale na razie nie podoba albo zaoferujemy krajom, które słusznie bądź nie są podejrzewane o to, że rozdają karty Europejskiej układ na dogadanie się uwzględnić nasze interesy jesteśmy krajem, bo próg unijnym dajemy wam szansę na stabilizację tylko przesunięcie się trochę tak dopuści nas do Chin do tego stołu decyzyjnego, ale to jest fałszywa zażywali Diaza i w pierwszym w drugim punkcie ja bym powiedział, że to exposé było romantyczne w tym sensie, że znaczy w tym sensie, że romantyzm to było takie podejście, które mówiło mierz siły na zamiary nie zamiary podług sił ja bym tutaj przede wszystkim ci zaś w latach, bo my powinniśmy jednak mierzyć zamiary podług sił w lesie będą upierać, że największą słabość złotego względem jest niespójność słów na brak lokalnie znowu ktoś powiadomił też brak logiki to było to, bo pani ostatnie zdanie pan Adam Jasser ma mniejsze ten element Rosji z, o ile zaciekawił, że tam padły takie zdanie, że Rosja dąży do rewizji porządku w Europie destabilizacji i pogłębienia podziałów no a jak wygląda polityka polskiego rządu właśnie jest odpowiedź nasza na tak zdiagnozowaną sytuację świetne podanie tylko o odpowiedzi brak w kończymy drodzy państwo bardzo dziękuję naszym gościom studio pani Małgorzata Bonikowska pan Adam Jasser pan Piotr Maszczyk dziękuję bardzo dziękujemy to były przedłużone wyjątkowy magazyny KGM wysłuchaliśmy wcześniej informacji ministra spraw zagranicznych opolskiej polityce zagranicznej teraz w radiu TOK FM informacje po informacjach audycja Owczarek IC zajęła Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA