REKLAMA

Czy Nadija Sawczenko jest rosyjskim szpiegiem?

Połączenie
Data emisji:
2018-03-22 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich w różnym od gór trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami z Piotrem sieczką korespondent gazety wyborczej na Ukrainie dzień dobry czy dobre w będziemy rozmawiać naprawdę fascynującej historii, która się rozwija wokół postaci Nadii Sawczenko magię Sawczenko z pewnością państwo pamiętają bohaterka tych pierwszych walk o Donbas bohaterka narodowa Ukrainy po stronie ukraińskiej tak straszy przesiedziała w więzieniach rosyjskiej, która została Rozwiń » skazana wyrokiem rosyjskiego sądu na 2 2 lata więzienia za doprowadzenie do śmierci 2 rosyjskich dziennikarzy chodziło o leżą na prowadzenie ognia artyleryjskiego, która w, których w konsekwencji doprowadził do śmierci ostatecznie trafiła na Ukrainę rozpoczęła wielką karierę polityczną mówiła niewłaściwie cały świat z de dostała mandat z rezer w do ukraińskiego parlamentu, a teraz została immunitetu pozbawiono rada najwyższa, czyli para na Ukrainie zgodził się na jej aresztowanie zarzuca się jej próba przeprowadzenia zamachu stanu mówi się o tym, że wniosła do budynku parlamentu 3 granaty i pistolet oraz, że jest rosyjską ręką no i teraz pytanie co z tego wszystkiego się zwołania na ile to jest poważny, z czym tu właśnie mamy do czynienia z tak można zapomnieć, że Nadia Sawczenko została zatrzymana przez doręczono jej akcji zatrzymanej i udało się teraz w kierunku budynku służby bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie zostanie przesłuchana rzeczywiście odebrano immunitet został Zoran immunitetu została rada najwyższa z córek zdecydowała się na maj i o 6 i gry zarzuty są bardzo poważnie, a woda tutaj prokurator generalny dzisiaj trzeba się tym głosowaniem o przedstawią kolejne dowody to było 3 0 minutowy film, na którym było zarówno w trojaki były to zapisy audio rozmów, które prowadziła Nadia Sawczenko w inny od 20 13 roku znaczy to pokazuje, że to cała operacja dotycząca służb ukraińskich służb dotycząca rady Sawczenko trwałości lub trzęsie siedemnastego roku, a na tych zapisach jest oczywiście jest dużo mówiono o inne przygotowania do ewentualnego zamachu stanu tam padają takie techniczne na elementy tej rozmowy dotyczące zarówno broni jak i dość pozycji, z których miałby ten ostrzał Byczy prowadzony, bo tutaj chodzi o o zamach to są parlament ukraiński znaczy to rzeczywiście tej rozmowie jest mowa o tym, ostrzał moździerzowy parlamentu też likwidacji osuwisk jednak wyższego kierownictwa 1 z Ukrainy i faktycznie Nadia Sawczenko dosyć dużo, by doszło w rym o tym, mówić w rozmowach z 2 żołnierzami ukraińskimi i co jest jeszcze istotne w towarzystwie niejakiego Wołodymyra Orbána to jest 3 korpusu oficerskiego, który zajmował się przez Ipsos zaś od początku wojny na Wschodzie Ukrainy ze mogło się wymianą jeńców wcielił uwolnił szacuje się około 600 ukraińskich jeńców z niewoli rosyjskiej bojowników, ale to właśnie jego wcześniej 8 marca zatrzymała służba bezpieczeństwa Ukrainy na wyjeździe z terenów kontrolowanych przez rosyjskich bojowników na targach już kontrolowane przez przez Ukrainę z samochodem wypełnionym goście bronią i tam broń miała w budowie tras o takiej broni to broń miał właśnie służy do do przygotowywanej przez niego i Nadia Sawczenko na zamachów terrorystycznych do władz czy też tego co zarzuca Prokuratura Generalna, czyli do odstrzału jest z rady najwyższej i też do zamachu nikt z samej radzie samej radzie najwyższej jest rzeczywiście wydaje się, że to zarzutem, ale są bardzo odważny prokurator generalny był bardzo przekonywujący zresztą te zarzuty zostały tak naprawdę bardzo cienko ustalone już w ubiegłym tygodniu dzisiaj po prostu zgodnie z zły stan obrazu ustawodawstwo ukraińskie rada najwyższa miała czas czy pomoc liczy 5 dni roboczych, a żeby się ustosunkować do tego dzisiaj dzisiaj odbyło się głosowanie sama Nadia Sawczenko twierdzi, że tak naprawdę tylko rozgrywała całą historię i była przekonana, że jest śledzona przez rok z czeską poniżej rozmowę mogą być nagrywane i doprowadziła jako swego rodzaju grę z ukraińskimi służbami no tak, ale to wszystko jakoś nie składał w sensowną całość to znaczy jest, by miała przeprowadzić zamach to z kim razem z armią, ale po co to góry, gdy to taka jest bardziej skomplikowane do tego, że właśnie wydają się, że problem kogo na to, że my pamiętamy Nadia Sawczenko 2000 szesnastego roku w Trzebini, kiedy została ugiął zwolniona czy bez wcześniejszych czasów, kiedy trwała kampania na Ukrainie, ale również poza granicami dotycząca uwolnienia Nadii Sawczenko Johna rzeczywiście była przedstawiana jako bohater ukraiński ta osoba, która stawiała czoło w sądzie rosyjskiej agresji na natomiast Lwów Ukraina kraj niż te kontrowersje wokół osoby z tarczą pojawił się od razu po tym, jak ona wróciła oczywiście najmłodsi 3 banki trzeciego szesnastego roku i kiedy zaczął się lub pojawią się też co powiedzieli polityczne i Onet wzbudził od razu się dużo zastrzeżeń, ale dużo krytyki, bo ona przygotowywała do bezpośrednich rozmów Ness czy owocami separatystycznych republik po co z punktu widzenia Kijowa jest gładkie i nie do zaakceptowania i one odrzucają taką, jaką można włożyć twierdzą, że jest to, że taki wariant narzuca im Rosja my co więcej ona właśnie w 2000 siedemnastym roku o jak minimum raz, a być może częściej nielegalnie wjeżdżało na teren tych 2 separatystycznych republik właśnie w towarzystwie tak uzgodnionego Wołodymyra Orbána nielegalnie wjeżdżało Atal i podobno prowadziła rozmowy z przywódcami i jedno jak zmieniło, z których za sądem za Chojniczanką 3 jest liderem tzw. donieckiej Republiki ludowej, więc w tym takich w mediach, zwłaszcza społecznościom ukraińskich od dłuższego czasu mówiło się o tym, że po nad dostawczym koło może odgrywać rolę rosyjskiego agenta wpływu, chociaż on oczyszczenie nie podejrzewał, że może być mowa o właśnie jak dbać o siłowym wariancie to jakiś przejęcia władzy jej wykonywania zamachów natomiast jest styl z tego, by materiał, który został opublikowany przez inne Prokuraturę Generalną w wynikach od siebie taka sama Sawczenko w rozmowach z wojskowymi ukraińskiej ona mówiła, że nie ma mowy o porozumieniu z inżynierem tymi, którzy są od drugiej stronie, czyli właśnie z tych terenów mocno zajęty przez separatystów dopóki przez władze w Kijowie jest Poroszenko dlatego trzeba tę ekipę, która teraz jest Ukrainie to władza usunąć bez zastanawiające wszystko razem, bo ona została usunięta z Batkiwszczyny w ramach zamienia, który dostała się do rady najwyższej w grudniu 20 16 roku właśnie w kontekście jej spotkani w Mińsku z chorym Płotnicki miało i Ołeksandr Zacharczenko, czyli tymi, którzy są, jakby taki jest przywódcami tych zbuntowanych republik tak to jest to pomoc w takie mówiąc od samego początku problem z oczu Onet początkowo twierdziła, że rząd chodzi o to, żeby uwolnić ukraińskich, więc do tego będzie się spotykał się niezależna od niezależnie od tego czy to podoba się, by ograniczyć się nie podoba, gdzie trzeba się spotykać rozmawiać z liderami tych tych 2 republik no ale wg tych dochodów właśnie tą rozmową, by dotyczyły już urząd nie tylko mnie nie tylko o kwestii baszcie jeńców, ale doszło daleko poza ramy właśnie takich kwestii humanitarnych i to oczywiście my nie znamy całej tej bazy dowodowej LO kurator generalny Anand twierdzi, że już ten materiał tych nagrań, które sobie dyspozycji czy nagrań wideo i nagrań rozmów jest to z to jest kilkadziesiąt gigabajtów gminy, więc o najem nie wiadomo na ile ich poznamy tego też w trakcie śledztwa, ale i całego tego celu tego procesu dalszego, których urząd będzie no ale rzeczywiście dom jak zmienią prokurator generalny dzisiaj przekonał deputowanych nawet by co niektórzy się przyznanie przekonał tych, którzy na początku byli zdecydowani głosować tylko za inne za zdjęcie immunitetu natomiast wstrzymać się od obcy tego środka zapobiegawczego czy osoba ze środkiem zapobiegawczym, czyli aresztu, czyli w jak brak podpisu mowa to rzeczywiście zaczyna to wygląda 3 poważnie to znaczy te zarzuty zacznę się już potwierdzać, że to nie jest znowu jakaś intryga polityczna, która próbuje kogoś utopić tylko rzeczywiście się zaczną składać każdy z niepokojącą historię to ja mogę tylko powiedzieć żadne tylko tyle co co widziałem, choć oczywiście to dowody są przekonywujące, bo to nie jest czarny 3 psy Cho widzieliśmy całość, jaką się trzydziestą czysto pewien wycinek który, ale mogą to wygląda dosyć poważnie, a czy to rzeczywiście to zatrzymanie tego obok Reala robala z tym transportem broni tego nie było dosyć dużo i to był drugi transport już i sama Nadia Sawczenko, która oczywiście lobby broni się mówiąc o tym, że inne, że tak naprawdę to ona prowokowała służba bezpieczeństwa Ukrainy, ale to jest jeszcze trochę mało przekonujące, tym bardziej że niektóre komentarze ono jednak nawet dzisiaj wypowiedź w radzie najwyższej była no mówię o tym, że, że generalnie no bo problemem dla Ukrainy wg nich właśnie ta władza, a czy faktura nie jest w stanie niczego zrobić dlatego, żeby ten kończyć wojnę na Ukrainie zakończyć do jasno do rządu brzmi to przekonywująco nie chce się coś wierzyć do końca, że leży mu wytoczono, by taką sprawę takiego dużego kalibru, gdyby rzeczywiście nie ma, więc na to dowodów czy tak twardej bazy bazy dowodowej nie jest oczywiście tutaj można szukać objętość tekstu politycznym dlatego, że to być może rykoszetem uderzy właśnie drugie Tymoszenko i dzisiaj wielu deputowanych w swoich wypowiedziach stawiali Sawczenko oczy przypomniało, że to może dbałość, o której gdzie jest lider Batkiwszczyny rocznie to właśnie wprowadziła Nadii Sawczenko, bo ukraińskiego parlamentu może cieszyć się Tymoszenko znaczne wyższe nie było to i to chyba nie był przypadkowy na tak i gdzieś w tym wszystkim jednak znowu pojawia się takie pytanie się czym jest ten kraj to Ukraina prowadzona, czego tak, że spojrzeć na to z takiej perspektywy pozbawiony tych wszystkich kontekstu realnej historii to można, by znowu się złapać za głowę tam się, że to naprawdę bardzo dziwny kraj ten zarzut to je u siebie tak pomyślał o tym, że to jest ta, którą toczy się cały czas wojna i jej do końca możemy sobie nie zdajemy test, aby jak wygląda ta agresja Nenad ilu poziomach, bo nasze odbywał się wobec tego nawet tego kraju nie jest oczywiście mowy można to potraktować jako 1 z kolejnych 8 takich elementów trzeba kóz dojnych która, która tam się toczy czy jest to tylko o Bogdanie post to dla mnie najważniejsze pytanie tutaj jaguarem i bez toi toi stok dostał tak naprawdę goście zoo, ale z Nadią Sawczenko 3 czy to była rzeczywiście jej wyłącznie jej inicjatywa i też osób są takie właśnie tego kontenera dbano o 3 wobec takiego wewnętrznego niezadowolenia ne jest politycznie sytuacji czy też za nim jak i dach tutaj sugeruje prokurator generalny czy stosach com login do za tym Stali przywódcy tych dobrze no dobrze było inaczej czy Rosja to to odwróćmy trochę to pytanie, które sobie zadajesz, czyli zostaną w nosie, kto w ogóle na Ukrainie chce rozmawiać z przywódcami republik w tym zbuntowanych republik tzw. to jest chyba jasne, kto tak dzieje się tak naprawdę to rosyjskie siły, chociaż oni Kozioła rzeczywiście już żadna inna polityczna siła Ukrainie głośno nigdy nie powie, że siądziemy do stołu rozmów z liderami tych tzw. narkotyki na myśli, że po cichu wypowiedziała komuś głośno nie powie ja myślę, że dziś może takie głosy 3 1 czy taka wypłata 6 0 to czy po cichu n p . że może warto w ogóle nie został jeszcze Donbas Krym, ale to to jest oczywiście nikt nikt oficjalnie żaden polityk tego, ale tego głośno tylko czy możemy powiedzieć tak niezależnie od tego czy Nadia Sawczenko szpiegiem rosyjskim była czy nie czy jest czy nie zachowywała się tak jakby rzeczywiście działa na ich korzyść niestety na dzień dzisiejszy to tak wygląda dziś to tych dowodów, które zostały przedstawione przez Prokuraturę Generalną dziękuję bardzo Piotra troszeczkę korespondent gazety wyborczej na Ukrainie był z nami 13 3 7 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA