REKLAMA

Prof. Uścińska: Dotacja z budżetu państwa do FUS po marcu jest o 2 mld 200 mln złotych mniejsza. To największa blokada dotacji w ciągu 11 lat

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-03-23 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:00 min.
Udostępnij:

Prezes ZUS: Obowiązek przejścia z formy papierowej na elektroniczną, został wprowadzony już w 2016 roku. Data jest wyznaczona na 1 lipca. Posiadamy taką ilość bloczków,aby lekarze mogli wydawać bez problemów zaświadczenia w formie papierowej do końca czerwca

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobry pani prezes w dzień dobry, choć pani czas do lekarza lub czasami chodzę, a w ostatnim czasie była pani w szczycie n p. zachorowań na grypę kolejarzom, a lekarze no właśnie lekarze zwracają uwagę, że ZUS chce ich kształcić i wydaje mniej bloczków do wypisywania Rozwiń » zwolnień, a te bloczki są potrzebne nawet jeśli 1 lipca zostaną zastąpione zwolnieniem elektronicznym wykazie nawet piszą pisma do pani dać do wnuczki tak piszą pisma ten obowiązek przejścia z tej formy papierowej elektroniczną został wprowadzony już 20 16 roku, ale od telewizji on już 3 proc badanych przekładany przez te kilka lat i ten pada też wyznaczona na pierwsze -li piec c, ale i w związku z tym my posiadamy taką ilość bloczków, żeby wszyscy lekarze do końca czerwca bez problemów mogli wydawać zaświadczenia też w formie papierowej natomiast podejmujemy bardzo dużo działań w tym kierunku, żeby ułatwić przygotowanie się lekarzy do stosowania elektronicznych zwolnień zawieramy porozumienia z placówkami medycznymi szkolimy lekarzy zakładamy im konta na PUE krok po kroku i to daje dobre rezultaty, bo przypominam, że w ubiegłym roku ze 1 4 5  000 lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczenia o niezdolności do pracy wydawało, iż 1 , 8 0 tych procent, a dzisiaj jest to około 14 proc mówi pani tych, którzy wydają elektroniczne elektronicznych oczywiście no tak, ale pani profesor jeszcze raz wracam do tego, bo to ja trochę się uśmiecham, ale to nie jest wcale zabawne problem, bo to jest poważna sprawa zostanie lamentuje trochę wydawanie tych bloczków tak, bo chcecie namówić lekarzy, żeby już przechodzi na ten system elektroniczny dajemy tyle bloczków i lekarzy potrzebujemy nie mamy jakiegoś zgłoszonego przypadku, że ktoś nie otrzymał tych bloczków w tej chwili i również mamy wszystkie szacunki analizy ile ich potrzebujemy do końca czerwca o miano przetarg być może te głosy, które się pojawiają co jakiś rzeczywiście odosobnione i to tylko jedno pytanie związane z elektronicznymi zwolnieniami czy przewiduje pani, by była taka możliwość dla każdego i osoby, która formalnie przygotuje to elektroniczne zwolnienie z obecnym stanie prawnym jest także ta to jest decyzja lekarzy tak on musi wydać tom zaświadczenie o niezdolności czasowej czy innej do pracy natomiast kwestia technicznego przygotowania tak korzystaniu z tego systemu no one wymagać takiej analizy prawnej czyli w jakim zakresie natomiast zawsze jest to decyzja lekarza czyli, gdybyśmy nawet przewidzieli to formy, że tutaj także jest udział ne sekretarek asystentów medycznych to ostatecznie ta akceptacja i decyzja o tym w zaświadczeniu o niezdolności nie należy do lekarza wiosna, ale będzie mogło lekarz po mieć wsparcie osoby, która przygotuje dla mnie myślę, że w tej chwili są w wielu tych na naszym zdjęciu w placówkach pewną tak to funkcjonuje, a w ostateczności lekarz i tak podpisuje swoim certyfikatem w 3 w związku ze zmianą, jaką ZUS wprowadził on z pobierania składek od osób, które n p . prowadzą działalność gospodarczą i mogą wpłacać składki, które są zobowiązane wpłacać na 1 kontrę wydarzyła się jakaś rewolucja w tych spotkaniach czy rewolucja polega na tym, że są optymalizowane szliśmy pod każdym względem zasady poboru składek na ubezpieczenia społeczne na pewno uszczelniliśmy system po drugie jest optymalizować liczymy też właśnie od strony tej technicznej wprowadziliśmy konta dla płatników składek dla prawie 2 i pół 1 000 00 0 aktywnych dla 9 set tysięcy nieaktywnych zadłużeniem, ale dzięki temu rzeczywiście my widzimy, jaka jest sytuacja od stycznia do dnia dzisiejszego one są bardzo dobra, ponieważ w styczniu wpłynęło dzięki tym metodom uproszczonym prawie w styczniu 2 0, a 1 8 przemierza 8 1 3 miliardów 800  000 00 0 zlotym 2 1 200 i dzisiaj rano widzimy, że przekroczyliśmy w marcu 2 1 miliardów złotych, jeżeli chodzi o pobór składek to jest przeciętnie około 11 % więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a więc to są bardzo dobry wynik ale o czym świadczy to świadczy mera o tym, że po pierwsze na pewno system jest uszczelniony to świadczy także o tym, że ten nastąpił wzrost przeciętnego wynagrodzenia, od którego jest odprowadzana składka i na pewno tak szczerze płatnicy składek prawidłowo odprowadzają składki w tej chwili liczba tych właśnie nieprawidłowych działań ogranicza się miesięcznie do 30 40, a przypominam, że w ubiegłym czy w poprzednich latach było to kilkadziesiąt tysięcy płatników, którzy częściej rozliczali składki co wymagało później absolutnie tej indywidualnej ingerencji pracowników zakładu 9 6 % składek rozliczyło się bardzo dobrze 4 % poszło na zadłużenie tez bardzo istotne z punktu widzenia porządkowania przyszłości, żeby widzieć także, jakie są zadłużenia te 4 % z około 1 , 5 miliarda złotych, czyli de facto takie zadłużenia mają płatnicy składek, jeżeli chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z zadłużeniem jest ich około 1 3 6  00 0 oni wszyscy zostali zawiadomieni o tym, że to składka za styczeń poszłam na najstarszą zaległość NATO zadłużenie otrzymali to zawiadomienie na piśmie, że już kilkanaście tysięcy z tych płatników przystąpią do układu ratalnego stworzyliśmy naprawdę bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o to, aby to zaległość czy dobrze uporządkować i nie wypaść systemu ubezpieczenia społecznego no no właśnie po to jest kluczowa sprawa myślę, że nasi przedsiębiorcy już o tym, wiedzą o nich słyszeli, a są także naszymi słuchaczami, ale to jest warte przypomnienia po tym, jak te zmiany nastąpiły składka, którą wpłacimy bieżące jeśli zaległość ono zostanie najpier w są tymi pieniędzmi pokryta zaległość nie będzie się powstawała nowa zaległości ta bieżąca pani mówi to jest tylko 4 % tak, jeżeli chodzi o wpłaty, które są zaksięgowane tak za styczeń 9 6 % to są właśnie na bieżące ad 4 % poszło na najstarszą zaległość, a 3 osoby, które zostały powiadomione o tym, iż ten zaległości miały i ta składka została Hanny Hozer uregulowana na jej bieżącą płatnością proszono go rozłożenie na ratunek oczywiście i tak jest szereg mechanizmów, które przewidują jak postępować w takiej sytuacji, ponieważ ci płatnicy otrzymali tom informacje do nich dokładnie adresowaną do UE przystępują do układów ratalnych i to powoduje, że zachowują status no tych w tej pozycji prawnej ubezpieczenia społeczne mamy także na salach obsługi klientów specjalnych doradców dedykowane dra i do płatników składek wiem, że płatnicy korzystają jest to indywidualnie dedykowane pomocy, gdzie każdy płatnik w swojej indywidualnej sprawie przystępuje do takiego układu i możliwości finansowych spłaty tego zadłużenia w Kanadzie złoto jest ważna dodatkowa informacja dla wszystkich osób, które prowadzą swoją działalność pani prezes kibicuje pani pracowniczym programom kapitałowym jak kibicujemy takim działaniom systemowym, które trzeba podejmować w Polsce opartym na dywersyfikację źródeł, z których powinna pochodzić emerytura dzisiejszy stan faktyczny i z badań jest taki, że 9 0 kilka jedne badania w 5 4 9 6, a zasobów pochodzi z systemów emerytalnych powszechny gwarantowanych przez państwo czy także systemu emerytalnego, którym administruje zarządza zakład ubezpieczeń czy inne instytucje publiczne, a więc to oznacza, że trzeba szukać innych rozwiązań, aby w przyszłości emerytury były zapewniany nie tylko przez systemy publiczne, ale inne i w tym nurcie jak najbardziej dorobić to państwo powinno to robić państwo powinno to robić także inne instytucje, jeżeli chodzi o indywidualne konta emerytalne więcej myślę, że tak dywersyfikacji państwo zawsze odpowiada za te zasady za ramy prawne musi stworzyć możliwości, a potem utrzymywać te rozwiązania i rozwijać, jeżeli one są wpisane w kontekście tej dywersyfikacji źródeł, z których pochodzą nasze emerytury na rząd na razie jeszcze nie przystępuje do dalszych prac jeszcze czekają nas prace parlamentarne od czasu do czasu słyszymy wątpliwości niektórych ministrów, ale rozumiem, że taki program, który zmuszałby czy zachęcą może zachęcał nas do oskładkowania razem z naszym pracodawcą dotacją od państwa pani, że podobał ja myślę, że on, by się wpisywał w kontekst gti tych działań jego zdaniem różnicowanie tych źródeł finansowania naszego zabezpieczenia na starość czy mając na uwadze to wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj także kilka minut temu, kiedy pani opowiadała jak na składki wpływały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszych miesiącach roku 3 w marcu pod koniec marca na początku kwietnia można coś powiedzieć o całorocznym deficycie funduszu ubezpieczeń społecznych czy jest szansa, że będzie on niższy od panów tak absolutnie też muszą poinformować, korzystając z gościnności tu państwa, że Th dobra sytuacja finansowa to dobre zarządzanie finansami w zakładzie ubezpieczeń pozwoliło też na podjęcie takiej historycznej decyzji w tym tygodniu przez zarząd, że zablokowaliśmy 2 miliardy 200 zł dotacji z budżetu państwa, czyli wpływy z naszych składek wystarczyły na wydatki bieżące to jest historyczna decyzja, bo w ciągu kilkunastu lat, a nigdy taka decyzja nie była podjęta w marcu przewidywane deficyty, a dziś, aby zrozumieć nie wzięliście państwo jakieś dotacji tak 2 miliardy 200  000 000 ze względu na to dobrą sytuację zaniosła Anię do pani minister Czerwiński powiedział nie biorę te pani minister Czerwińska, ale zapytała czy taka możliwość jest mierzony przeanalizowali nasze finanse i zgodnie z prawem obowiązującym taką decyzję podjęliśmy poprzez uchwały zarząd czytanie pani nie chce wziąć tylko do pani minister zapytać na pewno musi pani przyznać te pieniądze te nie to taki tryb to jest taki tryb, że analizujemy różne z 1 strony wpły w do funduszu ubezpieczeń społecznych dotacja z budżetu państwa z drugiej strony te możliwości składkowe i tutaj te możliwości składowe bez finansowania są na dobrym poziomie, że można było po właśnie z tej dotacji w tym etapie zrezygnowało, czyli 2 miliardy w 2 miliardy 200  000 000 myśli pani, że taka sytuacja będzie powtarzała się w tym roku będą nim w tej chwili jest trudno być na to pytanie ten deficyt 4 6 miliardów jest przewidziany ja liczę, że jeżeli będziemy w ryzach trzymać ten zasady poboru składek to być może on będzie mniejsze wpływy przewidziane są one ze składek na 1 7 3 miliardy, ale jeżeli rzeczywiście ten trend się utrzymywał to myślę, że one będą po prostu wyższe, a więc to wszystko jest sytuacja no uzależniona też przecież od tego co jest na rynku pracy od czego płacimy składki, jakie osiągamy wynagrodzenia natomiast generalnie myślę, że ta historyczna reforma dotycząca porządkowanie finansów publicznych w części, którą za, którą odpowiada fundusz ubezpieczeń społecznych pokazuje, że rzeczywiście jest ta sytuacja dobra pani prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję uprzejmie informacje w radiu TOK FM po informacjach część druga magazynować takie Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA