REKLAMA

Jak mogą na nas wpływać różnego typu urządzenia? / Gdy niepełnosprawne dziecko opuszcza szkołę...

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-03-24 13:20
Czas trwania:
30:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w Anny Gmiterek Zabłocka dzień dobry witam państwa ma im programie twój problem moja sprawa mówi Meyer dla wszystkich to problem małpa to krok KSM napisała do mnie w bardzo ciekawej sprawie 1 z naszych słuchaczy jak swój problem moja sprawa ta moimi gośćmi tym razem ze studiów w Krakowie są, ale pani Bożena Leszkowicz słuchaczka TOK FM, która do mnie napisała dzień dobry pani ważono dzień Gebethner i pan prof. Janusz Mikuła z Politechniki Rozwiń » krakowskiej z Instytutu inżynierii materiałowej, który jest też się członkiem krajowej komisji ocen oddziaływania na środowisko witam pana panie profesorze dzień dobry będzie dobre państwo, że państwa będziemy rozmawiać o temacie, który myślę nie jest jeszcze w Polsce tak bardzo znanym nadwrażliwość elektromagnetyczną to jest problem, który opisała mi pani Bożena pani żona jest osobą, która bezpośrednio tego problemu nie doświadczam chodzi o wpły w promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka i od razu zastrzegam na początku, że ja z fizyki to tak nie bardzo, ale liczę tutaj na pana profesora i na wyjaśnienie tych wszystkich kwestii zaczniemy od pani Bożeny, ponieważ pani Bożena jest jak napisami w mailu pierwszą osobą w Polsce, która wygrała sprawę z powództwa cywilnego przeciwko operatorowi zarządcy osiedla powiedzmy pani Bożeno, czego ta sprawa dotyczyła i w czym ta pani na wrażliwość się objawiała w grę w I instancji wraz z sprawę z powództwa cywilnego przeciwko mojej spółdzielni mieszkaniowej Wilanów i także przeciwko operatorowi lub właścicielowi urządzenia, czyli stacji po bazowej, która stanęła dokładnie w dniu 4 m nad moją głową wnet moim łóżkiem sprawa jest wygrana w I instancji, ale jest w tej chwili w apelacji na rozprawę apelacyjną czekam już 1,5 roku Lechia wychodzi on sam problem z nadwrażliwością chciałbym zainteresować się tanio i państwa słuchaczy Radia w tym problemem, ponieważ ogół społeczeństwa w Gdyni wie, że coś takiego, że taki problem istnieje dotyka znaczącej liczby osób, dlaczego ludzie wiedzą, dlatego że objawy tego zespołu pojawiają się ze strony różnych narządów ze stroną układu nerwowego ze strony układu krążenia, gdy strony skóry, jeżeli ktoś inny nie ma takiej woli, gdyż taki syndrom istnieje pojawia się u lekarzy odpowiedniej specjalności oni widzą tylko ten wąski wycinek prawda, jeżeli ktoś różnych oblicz wymiar tak różne choroby jeśli ktoś ma problemy ze skórą etyki miałam bardzo poważnym trafia zwykle do dermatologa w moim przypadku były stawiane diagnozy bardzo różne to znaczy było przyczyną była zła woda proszek doprania i inne kosmetyki i t d . dopiero całościowe spojrzenie na ten problem po sporządzeniu tego w czasie z ekspozycją na na regionalne na napromieniowanie i znajomość objawów jaki, jakie wiążą się z gęstym syndromem nadwrażliwości pozwala ustalić, jakie są przyczyny nagłego pogorszenia zdrowia, a to innym torze, mówi że nagłe pogorszenie zdrowia i montaż jest w moim przypadku to było dosłownie kilka tygodni po postawieniu po tym, jak na moją głową nad moim mieszkaniem stanęła stacja bazowa telefonii komórkowych oczywiście bez mojej wiedzy i bez mojej zgody i ich jak początkowo, by zaczęły się być jakieś takie objawy, których w ogóle nawiązałam z tą stacją dopiero kiedy pojawił się cały, jakby zespół objawów i kiedy trafiają do poszczególnych lekarzy, którzy zaczęli zadawać bardzo dziwne, ale niestety po pytaniach czy byty pracuje w warunkach szkodliwych czy też zmieniłam w swoim mieszkaniu bo dlaczego tak raptem się od posypało moje zdrowie zaczęło się od zaburzenia snu pani powiedziała, że tych dolegliwości i tych objawów było więcej panie profesorze my często słyszymy o różnych protestach przeciwko właśnie tym urządzeniom telefonii komórkowej przeciw tym stacjom bazowym ludzie protestują, a z drugiej strony słyszymy, ale to nie jest w ogóle szkodliwe nie ma mowy tutaj państwo nie macie racji trzeba powiedzieć, że mamy pola naturalnej oraz sztuczne polem magnetycznym naturalnym no to jest nasza planeta zawsze w tym polu żeśmy żyli, ale w zespole stały natomiast wszystkie praktycznie pola zmienna, z którymi mamy w tej chwili do czynienia to jest wytwór człowieka i tak się dziwnie składa, że w kosmosie tak, że mamy do czynienia z promieniowaniem elektromagnetycznym, ale to co do nas dociera to jest 10 000 × mniej niż to co sami sobie generujemy żyjemy można powiedzieć w takim smogu elektromagnetycznym podobnie jak w Krakowie mamy smok w powietrzu na okrągło praktycznie tak każdy z nas w tej chwili jest co w smogu elektromagnetycznym, który działa 2 4 godzinną przerwę z 3 6 5 dni w roku czasem to na drążenie tego promieniowania jest większe czasem mniejsza także, że żyjemy w nienaturalnym dla nas środowisku każde oddziaływanie nie będą co naturalne musi wybierać wpły w na człowieka dlatego dmuchawą zaliczyło promieniowanie elektromagnetyczne do grupy czynników prawdopodobnie rakotwórczych i nie wycofało tego wskazania, które przecież już kilkadziesiąt lat obowiązuje, gdyby były jednoznaczne wyniki badań, że promieniowanie elektromagnetyczne nie wpływa na człowieka to ta rekomendacja WHO zostałaby wycofana tak jak w przypadku wielu różnych innych substancji czynników, którym mówimy o promieniowaniu o częstotliwościach urzędu przy stawku megaherców do neon przez spółkę gigaherców teleskopowe promieniowanie właśnie m. in . dla telefonii komórkowej, chociaż rolnik, któremu zakres obejmuje promieniowanie pomiędzy promieniowaniem po tzw. radiowym, a promieniowania podczerwonego to jest promieniowanie, które nie ironizuje przestrzeni dlatego ma dość specyficzne oddziaływanie na Neo Material inna organizmy żywe tutaj w sprawie pani Bożeny wiem, że było także dosyć długo trwało, zanim pani zdołała no i udowodnić także, że tutaj to co się dzieje z pani zdrowiem ma związek ścisły ze nadwrażliwość elektromagnetyczną, która jest związana z tym co wy co postawiono pani na dachu na dach pani pani budynku pani profesorze 3 są w Polsce urządzenia, dzięki którym można zbadać to promieniowanie oczywiście, że osobom to przecież jest państwowy monitoring środowiska i tu wojewódzkie inspekcje ochrony środowiska prowadzą neuro monitoringu krajowego badaniom każdą wielkość napromieniowania można nadać go od roku praktycznie w tej chwili przy tym asortymencie urządzeń, które można zakupić nie tylko w Polsce, ale na świecie praktycznie wszystko w ramach tego promieniowania po częstotliwości od czysto megaherców, bo przed 3 0 Neo gigaherców natomiast są urządzenia, które nie są w większość bardzo dobrych urządzeń niestety nie jest w dyspozycji województwa Inspektoratu ochrony środowiska to wynika z tego, że są to urządzenia drogie i Gollobem co pewien czas nowe modele wypuszczono na rynek większej czułości o większych możliwościach pomiarowych w tej chwili miasto Kraków co kupił 1 z lepszych od porodu w domu prowadzenia badań poza tym Bóg w Krakowie dysponujemy także Dolot do z markami osobistymi blog, gdzie można prześledzić w dom podobnie jak w kardiologii są przez 2 4 godziny się dzieje z człowiekiem, jakim polu się znajduje w jakim rejonie miasta, jakie jak na dążenia czy gęstości mocy na niego oddziaływują to są bardzo dobre urządzenia i n p. po pierwszych badaniach widzimy, że to nie jest tak pięknie jak by się wydawało z raportów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, że mamy niskie poziomy tych pól to poziomy pól już zarejestrowane przez Toma porodówek, które jest w Krakowie pokazują, że w wielu przypadkach mamy do czynienia z przekraczaniem dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych właśnie chcieli tutaj problemem jest to nowa Kraków tutaj jak sam pan profesor mówi 1 jest wyjątkiem tak bowiem większość bardzo trudne dla organu bez chwili w Polsce banków inspektoraty tego nie mają pani Bożeno rozumiem, że przyszedł taki moment, że już dziś w głowie pojawiła się czy to pani czy lekarza jak to było, skąd właśnie ta idea, że to jest nadwrażliwości elektromagnetycznej i badania były wykonywane i kto to pani stwierdziła trafią do różnych lekarzy z konkretnymi objawami, które nie bardzo niepokoiły i tak z bólem głowy i któremu towarzyszył, których nigdy przedtem nie znałam, ale my po prostu nigdy w życiu, bo głowa nie bolało dwa-trzy tygodnie po postawieniu stacji ratusz polecił mnie tak silne bóle głowy, w którym towarzyszyły zawroty głowy i wręcz ludności, a że pojawił się niepokój, że być może jest to niemal identycznie jak albo obja w w lewo i wtedy mój wynik rezonansu magnetycznego głowy konsultował profesor radiologii w przetargu nic mu o roli będzie musiało się coś zmienić pani mieszkaniu powiedziałam, że głos rozpaczy luźno w moim otoczeniu znają tylko 1 na moje mieszkanie w bardzo bliskiej odległości od mojego łóżka stanęły przed anteny stacji gazowej rurze Zobacz na mnie powiedział o nich nie przychodzi do głowy walczyć z sondażu nie jest Krystyna operatorem, ponieważ zniszczą Danię, ale niech pani cielesnego mieszkanie w dziale dom zaczął szukać informacji i n p. natrafiłam na wystąpienie 4 naukowców lekarzy w Senacie Republiki francuskiej 20 0 9 roku, którzy zwracali uwagę na problem, który się pojawił w tych już rozwiniętych krajach elektrownię możliwości, że dotyka coraz większą populację na całym świecie i że będzie to problem coraz bardziej powszechne, a ja wiem, że pani ostatecznie trafiła do kliniki twoja w Paryżu tam została pani zdiagnozowana, ale no właśnie panie profesorze czy my jako zwykli obywatele jesteśmy w stanie w ogóle przeciwdziałać tak no bo może być także my w ogóle nie nie zdajemy sobie sprawę, że nad nami na Górze stoi jakaś tam stacja bazowa nikt nas wcześniej nie zapytał otoczona ta może stanąć, bo spółdzielnia wyraża zgodę albo możemy pracować w jakimś w jaki bliskość takiej stacji n p. bazowej telefonii komórkowej od roku 2000 siódmego obserwujemy stały i systematyczne psucie prawa w zakresie oceny oddziaływania na środowisko nowo obszarze stacji bazowych tak w 2 tysiące siódmym roku wymyślono, żeby zakwalifikować stację bazową do wykonywania oceny oddziaływania to trzeba spełnić 2 kryteria przedtem było jedno kryterium, czyli moc stacji bazowej później się pojawiła moc stacji bazowej i odległość wzdłuż tzw. osi wiązki to już zaczęło być problematyczne, ale następna zmiana była w 2 tysiące dziesiątym roku, bo jak się operatorzy zorientowali, że to zapis jest niewystarczający i w wielu przypadkach organy i także sądy decydowały o tym, że należało wykonywać raportu z oceną oddziaływania to wyrzucili z rozporządzenia kwalifikującego do oceanu jedno słowo wzdłuż w tej chwili jest zapis, że ma być określona w MOPS i odległość od miejsc dla ludności w od osi wiązki zaprzeczono w ten sposób po prostu fizyce wiązka to nie jest linia Prosny Rachel to jest kpina po prostu z fizyki Całek po to, można artykuły w prasie branżowej pisali na ten temat i co z tego pieniędzy z lobby jest lobby ma swoje prawa i swoją moc działo dużo ma pani takich zgłoszeń od polskich obywateli od ludzi, którzy do pani piszą o 3 w jaki sposób próbują się z panią kontaktować mówiąc o tym, że po prostu mają podobne objawy i co mają robić i do mnie ideą stowarzyszenia przeciwdziałania Elektroskażeniom, który działa na terenie całej Polski przychodzą i zrozpaczeni rodzice, którzy nie wiedzą co robić z dziećmi, bo nikt nie jest w stanie wskazać tej 1 przyczyny są już grupę lekarzy, którzy potrafią to schorzenie zidentyfikować no niestety wiedza medyczna wśród naszych lekarzy jest nieduża jeszcze co o 1 z pominięciem, że są pewne grupy ludzi, którzy są szczególnie podatni na promieniowanie elektromagnetyczne i taką grupą ludzi są ludzie z zaburzeniem są spektrum autyzmu oni bardzo impulsywnie, jeżeli się znajdą w polach elektromagnetycznych reagują są o wiele bardziej pobudzeni agresywni nie dość tego ostatnie badania sprzed 4 lat amerykańskie wykazały, że zmiany chemii fizjologii komórek, które zostały zidentyfikowane w autyzmie praktycznie wszystkie zostały udokumentowane także jako skutek promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości tu jest bardzo poważna sprawa, tym bardziej że w tej chwili w Europie 1 taka osoba przypada na 1 50 osób tak dla ZUS przez 4 na 10  000 to jest to co się dzieje bardzo złego w razie państwa bardzo państwu dziękuję moimi gośćmi byli pani Bożena Leszkowicz słuchaczka TOK FM oraz pan prof. Janusz Mikuła z Politechniki krakowskiej, które też jest członkiem krajowej komisji oceny oddziaływania środowiskom dziękuję pięknie za rozmowę, ale im dziękuję za wizytę studia w Krakowie dziękuję dziękuję uprzejmie proszę państwa w drugiej części programu rodzice niepełnosprawnych dorosłych o pomocy państwa, a raczej jej braku ich swój problem moja sprawa w twarz państwa w studiu TOK FM w Lublinie są ze mną pani Agnieszka Filipczuk prezes stowarzyszenia 2 5 plus nasza przyszłość pani Agnieszka jest jednocześnie mamą 18 letniej Pauliny, która jest osobą z niepełnosprawnością dzień dobry dzień dobry jest z nami pani Krystyna Gołębiowska maj i mama 2 0 siedmioletniej córki, która jest już osobą, która nie jest pod opieką szkoły czy innego ośrodka edukacyjnego dzień dobry dzień dobry oraz pani Monika gier Lisiewicz trzyma Madzi 1 10 0 letniej niepełnosprawnej Pauliny witam panią również dzień dobry proszę państwa wszystkie 3 panie przyjechały do studia na nas z Chełma chełmscy jest miejscowość w województwie lubelskim kiedyś przed laty wiele lat temu było to miasto wojewódzkie również, a przyjechały, bo pan nie Agnieszka, która jest prezesem stowarzyszenia 2 5 plus nasza przyszłość napisał do mnie maila bardzo poruszającego maila w sprawie, której na naszej antenie w moim programie już wielokrotnie mówiłam, czyli o problemach rodziców dzieci niepełnosprawnych, które kończą dwudziesty piąte rok życia tak naprawdę zostają pozostawione same sobie, bo nie ma dla nich w systemie jako takim nie ma dla nich żadnego wsparcia i tak osoby właśnie córka pani mąż Krystyny, która w tej chwili o tych 2 lat tak naprawdę siedzi w domu i nijako już usłyszała od mamy gdzieś tam miałam okresy związane z depresją włącznie przez to że, że nie może wyjść nie ma tego, że przez naście lat codziennie chodziła do szkoły pani Agnieszko ten pomysł na to Stowarzyszenie powstało, kiedy pomysł powstało tak naprawdę we wrześniu, gdzie spotkaliśmy się na na zebraniu rodziców w ośrodku, do którego nasze nasze dzieci mają ich koleżanki Moniki uczęszczają jeszcze im właśnie był poruszony temat naszych dzieci co będzie po 20 05 . roku życia i wtedy właśnie rodzice postanowili założyć Stowarzyszenie wszyscy, którzy byli na tym zebraniu zgłosili swoją chęć właśnie do uczestnictwa i działania właśnie w tym stowarzyszeniu wszyscy jesteśmy rodzicami dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym Nisko funkcjonujących to jest także my poznałyśmy się nad nim w Chełmnie właśnie, kiedy przyjechał do Chełma przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, bo dostał taki sygnał myślę że, że właśnie od rodziców od państwa, że w Chełmie jest bardzo trudno się porozumieć się czyta z władzami miasta czy z władzami powiatu w kontekście tego, by i w jaki sposób udało się pomóc wam jako rodzicom, a przede wszystkim waszym dzieciom jak to wygląda na dziś po tym spotkaniu z SN z przedstawicielami biura rzecznika co się zmieniło ja myślę, że małymi krokami zmierzamy do tego, żeby się zmieniło dużo jesteśmy w ciągłym kontakcie z władzami miasta z wydziałem spra w społecznych i pracujemy nad tym żaby, żeby jakieś rozwiązania były stworzone my mamy my jako rodzice mamy świadomość tego, że nie ma żadnych rozwiązań systemowych i dlatego wzięliśmy sprawy swoje ręce i próbujemy w jaki w każdym dostępnym nam sposób wywalczyć to co naszym dzieciom powinno się należeć prawda Bobo w tej chwili większość zostawionych samym sobą samym w sobie tak jak do tej właśnie córka pani Krystyny i prowadzimy prowadziliśmy szereg rozmów jak to sytuację rozwiązać i powstał taki pomysł, że miasto ogłosiło konkurs, w którym wzięliśmy udział mają udało nam się go wygrać pozyskaliśmy pieniądze na zatrudnienie terapeutów i w tej chwili taki na to pan Tomasz taki pierwszy sukces naszej w naszej tak powiem karierze i będziemy tu od początku kwietnia organizować zajęcia terapeutyczne dla właśnie osób powyżej 20 05 . roku życia mamy już 6 osób chętnych to są osoby, która tej pomocy naprawdę bardzo bardzo potrzebują mamy nawet mamy tutaj osoby takie dwudziesto siedmioletnia, ale mamy też 4 2 letnią kobietę sprawdzam Otóż jest kobieta, która przez wiele wiele lat krzyża wszędzie w domu tak pani Krystyno pani córka ma 2 7 lat od 2 lat nie ma nie jest już po obiad na żadną pomocą w formie takiej żony męża chodziła do szkoły i miała jakieś zajęcia jest teoretycznie osobą, która mogłaby trafić do środowiskowego domu Samopomocy wg orzeczenia Miejskiego ośrodka pomocy rodzinie ona właśnie za kierowaniem ma nowocześnie, ale jest spora, ale czy problemy z tymże środowiskowy dom Samopomocy nie chce jednak tego ośrodka przyjąć, twierdząc że jest za bardzo niepełnosprawna faktycznie moja córka porusza się na włosku to znaczy w pomieszczeniach może chodzić przy balkoniku, ale wspomagana natomiast jest w miarę komunikatywną osobą o los potrafi powiedzieć, że n p. ma jakąś potrzebę fizjologiczną to jeszcze chce bić czyjeś właściwie można z nią na różne tematy jest taki prosty sposób porozmawiać także ja nie widzę problemu w tym żona jest aż tak niepełnosprawna, żeby się nie nadawała do tego na walnym liderom, że pani walczy o to miejsce w tym środowiska uda mu odwoływała się nawet do urzędu wojewódzkiego MO, że to może niestety, ale obecny ŚDS będący w Chełmie nie ma warunków na przyjmowanie takich osób no właśnie wiem, bo rozmawiałyśmy wcześniej i pamiętam panią właśnie wtedy syf tego spotkania z pracownikami biura Rzecznika Praw Obywatelskich wiem, że córka jeździ na wózku czy poruszać z balkonikiem i potrzebuje wsparcia przy wykorzystaniu szkła z toalety tak pójść do łazienki tak tak czy pani usłyszała wprost, że to jest główny problem z tobą stwierdzenia ogólne żona jest za bardzo niepełnosprawna żona wydm wymaga ciągłej opieki osoby drugie, a to jest nieprawda, bo jeżeli się da jakieś zajęcie chociażby przeglądanie gazet czy jakieś książki to ona potrafi pół godziny czy godzinę nawet tym się zająć Niejestem zainteresowana boją właśnie takie o przegrały władanie GAP tylko oglądanie obrazków nowsze mama ma te komentarze do ciągłego pytania co to jest na obrazku, ale jak i ktoś nie odpowie to nie robi z tego problemu tylko ogląda dalej czym się na ten moment, jakie są skutki tego, że ona siedzi w domu od tych 2 lat w okresie zimowym, kiedy są trudności z wychodzeniem w codziennym na powietrze jest bardziej nerwowa ma kłopoty ze spaniem dziwna płaczliwość, który uniesie w zasadzie do tej pory niespotykaną jak lekarz psychiatra stwierdził, że to jest taka depresja z tego powodu, że nie ma wokół siebie i innych osób poza matką, bo jestem samotną matką nie mamy rodziny, a ileż tam znajomych, którzy czasami nas odwiedzą, ale to jest sporadyczne jak ona chodziła do szkoły dlatego nie była ona każdego rana już po trafiła wpół do siódmej stać, mimo że bus przyjeżdża panią dziewiątej, bo ona już jechała do szkoły ten pierwszy okres po tym, jak szkoła się skończyła, bo przypomnijmy do 20 05. roku życia system tak ważnych dla chorego robi mu do 2000 szesnastego roku do czerwca ona uczestniczyła w zajęciach ośrodka nadzieja tam spełniała swój obowiązek szkolny i po zakończeniu tego bowiem gwarancje wakacje zniosła w miarę dobrze, bo wyjeżdżaliśmy na tor mocno Podola to, więc więcej częściej się wychodzi na tak częściej na powietrze natomiast w okresie zimowym zaczął się pierwsze problemy to poważny, bo poniesiona jest się również osobom podatkową, ale przez 1 6 lat nie miała ataków, a w momencie, kiedy została w domu zwiększyła się jednak nerwowość i raptem pojawił się prawie co dzienne ataki padaczki neurolog stwierdził, że to jest z tego względu, że ona no po prostu czujesz się jakaś taka zagubiona nie wie co się dzieje domu nie wie co się dzieje no owszem, udało się to jakoś tam lekami obstawić i wyprowadzić się na prostą, ale tej zimy znów zaczyna się podobny problem na razie ataków nie ma, ale jest bardziej nerwowa ma kłopoty ze spaniem Maćka dzisiejsza noc prawienie zwana no no mam takie da Iana i Ada rozumiem, że pani jako mama już w tej chwili cieszy się z tego, że udało się te pieniądze taki, że na ich znaczenie historyczne jest się bardzo cieszyli tak jak mogę dać działa w stowarzyszeniu, chociaż moja obecność jest taka ograniczona nowej wciągu dnia nie ma miej ski zostawić mam tylko przez 3 godziny opiekun bez opieki społecznej, za którą dopłacam naj w tym czasie mogę jedynie tam, gdzie chcesz pójść załatwić tak jakby dzisiaj do pani przyjechaliśmy no to ona jest pod opieką pani pani Moniko pani jest mamą i Pauliny, która jeszcze jest pod opieką tego systemu edukacyjnego polskiego 2 dla osób niepełnosprawnych, ale wiem, że już w tej chwili pani myśli o tym co będzie dalej tak i to ta działalność stowarzyszeniu wiąże się z tym to rzeczywiście jest także zauważa pani, że kropla drąży skałę i i być może wtedy kiedy, kiedy pani wojna skończy 2 5 lat na coś ty chamie zmieni mam taką nadzieję po to, właśnie powstało nasze Stowarzyszenie i walczymy o to już teraz działa już teraz córka ma 1 9 lat, więc zdaję sobie sprawę z tego, że za kilka lat będę miała ten problem jestem bardziej niż pewna, że na pewno będę miał ten problem córka jest wyborca niepełnosprawny w stopniu bardzo znacznym także pani Krystyny córka nie jest przyjmowana ze względu na znaczną niepełnosprawność moja córka to jest jeszcze cięższy przypadek także na pewno będzie ogromny problem no i mam nadzieję, że pojawiło się światełko w tunelu nie czekamy aż zmienią się jakiś ustawowy odgórne wzięłyśmy sprawy w swoje ręce także Anna zaczyna moc tego stowarzyszenia w sumie powstało bardzo niedawno już w tej chwili powiedział jeszcze zamarza, że ten pierwszy sukces jest, bo wygrane konkursy, ale wiem, że ziemia nie jest jedyna wasza działalność tak, bo mówią mi pani wcześniej, że ich parafiach nawet prosił jeszcze panie się, żeby ogłaszali o tym, że stowarzyszenia jest, że można je wspierać tak próbowałyśmy dotrzeć właśnie do jak największej liczby osób poprzez prośby właśnie do proboszczów, żeby przeczytali na mszach takich albumów nerek, gdzie przychodzi dużo osób takie ogłoszenie o naszym stowarzyszeniu o tym, że szukamy ludzi, którym możemy pomóc przeprowadziliśmy też szereg takich różnych akcji promocyjnych nawet nawet wzięłyśmy udział w jarmarku bożonarodzeniowym, gdzie rozdał byśmy masę masa wizytówek i mamy nadzieję, że te wizytówki, jeżeli do tej pory nie dotarły to gdzieś tam prawda dotrą też mówiła mi pan, że tutaj jest taki mur związane z tym, że jak dziś do urzędu to to często słyszycie rzezie tak naprawdę to nie jest problem tak tak tak uważają, że to, że osoby po 20 05 . roku życia nie są żadnym problemem tak, bo coraz większe, bo tak pojedyncze przypadki i właśnie i właśnie do nas to nas boli, bo uważamy, że Motor powinien nam jakoś w tym pomóc, bo wiedzą, że my istniejemy i my nie mamy możliwości dotarcia do tych większych możliwości niż to co zrobiłyśmy do tej pory dotarcia do tych ludzi, a właśnie nawet MOPR ma taką możliwość, bo wiedzą komu n p. wypłacają zasiłki wiedzą, kto jest pod opieką w tych mniejszych miejscowościach na wsiach przecież też są takie dzieci tak już dorosła i są jeszcze gorszej sytuacji niż my od żony prawdopodobnie w ogóle nie wiedzą kogo się zrobić dokładnie dokładnie na wsiach jest dużo gorzej mambo no no wiadomo są ograniczenia im też chcemy tym osobom pomóc chcemy uświadomić społeczeństwo przede wszystkim społeczeństwo, że taki problem istnieje, bo ma też obserwujemy to, że to, że ludzie nie wiedzą o tym problemie każdy myśli, że jeżeli człowiek jest niepełnosprawne do dołu opieka, jaką się od państwa ma zagwarantowaną przez całe ciasto niestety tak nie jest pani Moniko pani uczestniczyła w jakiś rozmowa z urzędnikami tak rozmów z koleżanką mojej rozmowy wyglądają jak chcą usłyszeć jak i oczywiście pani takie zrozumienie ze strony urzędników i takich osób, które o tym, decydują w pewnym sensie można mówić o zrozumienie, bo urzędnicy coraz częściej powtarzają, że zdają sobie zdać sprawę, że taki problem istnieje duże, że wiedzą, że rozumieją no ale niestety rozkładają na ten moment ręce, gdyż nie ma rozwiązań systemowych na szczęście w tym momencie udało nam się wygrać ten konkurs, ale też nie wiemy co będzie dalej będzie dziś wszelkie środki udało nam się pozyskać na zatrudnienie terapeutów no ale świetlica w gminie bazuje tylko na terapeutę musieliśmy wynająć pomieszczenie koszty tego pokrywa Stowarzyszenie musimy jakoś się wyposażenie dzieci tak dalej takie osoby niepełnosprawne głęboko niepełnosprawne też zasługują na to, żeby mieć kontakt z rówieśnikami, bo przy powszechnie kontakt z rówieśnikami kontakt jest równie ważne jak terapia terapia właśnie z terapeutą jakimś czy rehabilitacja, ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie głównie czerpią naukę z obserwacji często dzieje się tak że, że one nabywają umiejętności od swoich kolegów prawda nam zależy na tym, żeby troszkę zmniejszyć to, że to zjawisko odizolowania społecznego my będziemy chcieli nie tylko te zajęcia stworzeniem w naszych planach jest właśnie organizacja spotkań integracyjnych i młodzież pisała pani, że macie też pomysły napoje, skąd czerpać środki Bonarka wyczytałam i to mi też bardzo poruszyło żywność już tak bardzo prężnie działające nie może krótki czas wolny wolność stowarzyszenia znaczka udział w kampanii kilometry dobra tak właśnie jesteśmy w trakcie trwania tej akcji aktor akcja rozpoczęła się 1 marca będzie trwała do końca maja na w ramach tej kampanii kilometry dobra chcemy pozyskać pieniądze na organizację naszych celów statutowych tak naprawdę, czyli za organizację zajęć albo terapeutycznych i tych spotkań takich które, która po, która też są bardzo ważne no właśnie jeśli ktoś nas słuchać chciałby pomóc to jak was znaleźć najprościej nas znaleźć na Facebooku mamy tam swój profil Stowarzyszenie 2 5 plus nasza przeszłość i można znaleźć teraz w tej chwili na stronie www kilometr dobra pl tam trzeba odnaleźć nasze logo noszą nazwę tam jest opis naszej działalności tego co chcemy zrobić jest możliwość wsparcia na dowolną kwotą, za którą będziemy bardzo bardzo wdzięczni proszę państwa pani Agnieszka Filipczuk pani Krystyna Gołębiowska maj oraz pani Monika gier Lisiewicz Stowarzyszenie 2 5 plus nasza przyszłość były moimi gośćmi dziękuję bardzo dziękuję dziękuję drodzy państwo to już się wszystko na dziś zapraszam na kolejne programy za tydzień, ale również zapraszam na mój profil na Facebooku profil, który nazywa się twój problem moja sprawa już teraz do nas informacje Radia TOK FM, a po nich Karolina głowa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA