REKLAMA

Po co powstał Trybunał Konstytucyjny?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-03-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM Anną i Jaś nie stawia do dyspozycji, chociaż mój autorytet został poważnie podmyty nie zgłasza swoje rezygnacji, chyba że komitet centralny tego zażąda to nie będę wojował tych Gierek Hamlet rysuje prosi i grosik ostrzega jeśli we mnie nie będziecie bronić będę bronił się sam mam dostatecznie dużo informacji pozwolą mi ujawnić prawdę taką, jaka ona jest zmienia front jeśli ktoś uważa, że można wykończyć Gierka i w ten sposób uratować partię Rozwiń » to proszę bardzo niech towarzysze powiedzą po święcie Gierek, bo to jest bardzo potrzebne do jak to zrobię błagam was jeśli uważacie, że trzeba oskarżali się nie godzę się na wszystko byle byśmy nie ześlizgnęła się w przepaść Polska jest w głębokim kryzysie gospodarczym politycznym także trwa karnawał Solidarności w partii rozliczenia z dekadą lat siedemdziesiątych nie da się nie tym razem załatwić sprawę między nadzwyczajnym zjazdem, a plenum w gronie sprawdzonych towarzyszy trzeba kogoś zrzucić sań, gdy gonią wielki zrzucić spektakularnie publicznie poprzedzić karę nagonką uczynić zadość takim ani innym oczekiwaniem społecznym skierować gnie w na konkretną osobę i tym samym odcisnąć demaskatorskie ułomności niewydolności całego systemu pociągnąć do odpowiedzialności tylko jak jest wprawdzie kodeks karny, ale szalenie trudno udowodnić ekipie Gierka celowe działanie na szkodę jednostki lub dobra społecznego zatem może Trybunał stanu wprawdzie go nie ma, ale cóż szkodzi powołać głębokie znaczenie dla urzeczywistnienia demokracji miałoby ustanowienie niezawisłego Trybunału stanu jako organu, przed którym realizowałaby się odpowiedzialność ludzi postawionych na najwyższych stanowiskach czytamy w uchwale Stronnictwa demokratycznego taka propozycja władza kręci nosem, bo jak rozliczyć poprzedników skoro o lex retro non agit jak pogodzić kompetencje partii, każąc jej ręki sędziowską sprawiedliwością w Polsce jest już stan wojenny zatem ostateczną decyzję podejmuje wojskowa rada ocalenia Narodowego gen. Wojciech Jaruzelski przemawiał z mównicy sejmowej trzeba zdecydowanie przywrócić zgodność prawa obywatelskie poczuciem prawnym zasadami socjalistycznej moralności z aspiracjami społeczeństwa musimy zapewnić powrót do osobistej odpowiedzialności każdego bez wyjątku zasolenie praworządne czynne prace legislacyjne ruszają pełną parą Sejm nowelizuje konstytucję powołuje do życia Trybunału Trybunał stanu i konstytucyjne jest 2 6 marca 19 8 2 roku znam jest już prof. Andrzej Paczkowski historyk dobry wieczór kłania się pani profesorze wita z regionu w będzie rozmawiać o powstaniu Trybunału stanu Trybunału Konstytucyjnego o OFE PRL -u, żeby było ciekawiej połowa lat siedemdziesiątych załamuje się z strategia dynamicznego rozwoju wkrótce potem Polska znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym lato roku osiemdziesiątego mamy strajki mamy karnawał Solidarności no i pojawił się nurt rozliczeniowy zarówno właśnie Solidarności, bo n p. psy wśród postulatów wysuniętych przez Międzyzakładowy komitet strajkowy w Szczecinie domagano się wyjaśnienia sytuacji teraźniejszej w kraju i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych, ale też takie nastroje rozliczeniowe panowały trudno się temu dziwić się w samej partii rządzącej notatki w tym drugim przypadku to dosyć często chodziło o taką walkę koterii giną w jak usuwano Gierka, a i jego najbliższe otoczenie na to chciano mieć do tego także jakieś uzasadnienie, które by trafiało do opinii publicznej, dlatego że trudno było winić Gierka za to, że jest źle skoro w tym samym biurze politycznym zasiadał jego następca Stanisław Kania 3 Wojciech Jaruzelski czy Kazimierz Barcik wszyscy jej działania żerowały lisy oni oczywiście razem z Gierkiem podejmowali decyzje więc, żeby jakoś uzasadnić to uruchomi ono przede wszystkim Najwyższą Izbę Kontroli, której prezesem wówczas Mieczysław Moczar dawny konkurent Gierka, ale także uruchomiono tzw . w owym aktyw społeczny i 3 odruchy społeczne ludzie na ogólny obu szukają winnych i szukają tych którzy, którzy zarobili na na tym, że jest źle jest takie generalne myślenie ono jest z reguły jest słuszny, że ktoś nakręci dlatego my nie mamy i na off starej leninowskiej powiedzenie zagra zagrabione to częściowo jeszcze w tym mieści mu wobec swego na ZUS wzrosła taka fala poszukiwania może nie tyle w innych ile tych, którzy się oburzyli na mniejszy na tej sytuacji gospodarczej, która była w latach siedemdziesiątych powołano specjalną komisję komisja Grabskiego, która przeprowadzała niekiedy wielogodzinne przesłuchania prominentów w prasie pisano, a tu minister taki zbudował sobie dom plotka krążyła z długiem gnał złotych klamkach złoty sedes zaszli tak dalej o tym, że fani gier Kowal jeździła do fryzjera do Paryża z właściwą najróżniejsze takie jak takie rzeczy, które są bardzo naturalny, ale oczywiście z tą taką polityką realną mają niewiele wspólnego ta polityka realna może się opierać na u ludzi tak mówią o prawdach opinia jest oburzona, wobec którego wy towarzyszu ministrze powiedzieć jak to tak naprawdę było w ta komisja złożyła swój raport 3 Lyon on nie był jawny dopiero został na emigracji opublikowanej i w drugim obiegu w dale to to były takie właśnie rozliczenia koniunkturalna politycznych, które nie dotyczyły rozliczenia z systemu jako jako takiego sposobu sprawowania władzy tylko korzyści materialnych, które różni ludzie czerpali taką osobą tą figurą taką ikoną, czego tej całej tendencji był Maciej Szczepański prezes Radiokomitetu, którym rozpuszczano nieprawdopodobny zupełnie wieści, że jest właścicielem jachtu tułów winyli prowadzi hulaszczy tryb życia i t d . i t d. on FM poszedł siedzieć tak pojemna czy za zabrali go, żeby siedział sam nie poszedł i odjeżdżał trochę miał wyrok były też był nawet taki proces, ale to nie miało właściwie nic wspólnego z faktycznym rozliczaniem politycznym, ale z wielkimi i Rosiewicz czasem też jest dość siły okrutny partia obeszła i chyba na początku ani pierwszy sekretarz ani premier nie zdawali sobie sprawę, że to będzie taka nagonka w stylu stalinowskim no stalinowskim to może za dużo powiedziane, bo jednak nie groziło im rozstrzelanie i strzałów potylicy siły, ale rzeczywiście tak to inne można można to tak określić z tym, że to wszystko odbywało się na raty, bo przecież z pan Piotr Jaroszewicz przestał być premierem już w lutym 8 dziesiątego roku został wyprowadzony wtedy i biura politycznego i z pracy Gierek początkowo przestał być jego pierwszym sekretarzem to był wrzesień 80 tego roku po tym na zjeździe na nadzwyczajnym, gdyż tylko wyprowadzono z kasy, a tym taki moment finalnym na Krym brzmiało trochę inny charakter niż te ściganie Macieja Szczepańskiego nastąpił wstanie wojennym wtedy, kiedy internowano ponad 30 paru tzw. prominentów, czyli jedno, ale ludzi zajmujących wysokie stanowiska partyjne albo rządowe albo 1 2 i po postawieniu problem oni są internowani, ale jakoś trzeba w zasadzie poza tym takim czysto propagandowy z twierdzeniem, że oni są winni temu co się stało z zapaści gospodarczej tak dalej tak dalej trzeba było jakoś uzasadnić na drodze, którą w cywilizowanych krajach jest stosowana, czyli na drodze sądowej i tu pojawił się poważny problem, bo komisja Grabskiego rząd Tadeusza Grabskiego członka biura politycznego, która przedstawiła też, a wnioski końcowe to był czerwiec 8 10 01 . oraz przez samych dziewiątym zjazdem tak oczywiście Buka Zana została niewydolność systemu socjalistycznego brak mechanizmów kontrolnych brak odpowiedzialności za decyzję, którą włodarze podejmowali, ale ta komisja nie dowiodła naruszenie kodeksu karnego tak naprawdę możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności Lee, a przed te instytucje, które były wówczas tym systemie ustrojowym do tego uprawnione, czyli przed sąd celnym rozważane jedynie w przypadku Piotra Jaroszewicza i tu art. 2 4 6 kodeksu karnego wchodził w grę przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku tylko, że problem stanowiło udowodnienie celowego działania na szkodę dobra społecznego lub jednostki tak właśnie wieżowego działania celowego działania z marzeń tak, by jak, by premier Jaroszewicz specjalnie nie działał na obronę aura spory właściwy do decyzji po to, żeby zrujnować gospodarkę, bo tak nie było prawda on on robił to co uważał za potrzebny i zgodne z założeniami ideowymi, żeby to gospodarka rozwijać miało być dobrze wyszło jak zwykle, a zwykle wiemy, że skoro cały komunizm był już w kanale Noto oczywiście także jego poszczególni funkcjonariusze też się w tym kanale znaleźli, czyli 1 słowem władza panie profesorze stanęła wtedy Jaguś z Okęcia zakończyła ten etap wewnętrzną politycznych rozliczeń, o których pan profesor mówił, który nie uczyniły zadość nastroje społeczne i trzeba było wymyślać jakieś odpowiedzialności politycznej tej internowany i Ewie Tchórz i to władza stanęła przed problemem braku instrumentów którymi można byłoby te rozliczenia w sposób publiczny przeprowadzić no tak nie nie było był był kodeks karny i sądownictwo powszechne, ale właśnie tak jak pani wspomniała trudno było znaleźć podstawę prawną, żeby na podstawie kodeksu karnego wskazywać premiera, a już, zwłaszcza pierwszego sekretarza, który tak prawdę mówiąc za nic nie odpowiadał szczęście formalną urzędowym, bo nie pełnił żadnej Państwowej funkcji w administracji Państwowej wobec tego jakby odkopano u drugiej Rzeczypospolitej instytucje Trybunał stanu, w których powstała w mniej w Polsce niepodległej 19 2 3 roku, która była w zasadzie instytucją martwą odbył się tylko 1 proces przed Trybunałem stanu ministra Czechowicza za wzrasta mu wolne wydatkowanie jest jej budżetu państwa 8  000 000 zł na dofinansowanie kampanii obozu piłsudczykowskiego, do którego on sam oczywiście odnaleziono i w 2 6 marca 8 10 02 . roku reaktywowano oczywiście nie powołują się, że to jest przykład przedwojennej Trybunał stał mówi instytucja, która istniała istnieje ono do dzisiaj w wielu państwach, ale oczywiście nie we wszystkich państwach demokratycznych takie i inne instytucje istnieją ale zanim panie profesorze doszło do powołania to było kilka interesujących zwrotów akcji na bok mówi pan o odwołaniu do tradycji drugiej RP, ale Trybunał stanu znajdował się także w manifeście PKWN w tylko, że ten przepis miał narazić się włączyć się odwoływał do konstytucji marcowej, a Trybunał stanu był w konstytucji marcowej tak tylko, że te przepisy ustrojowe miały oczywiście charakter przejściowy i konstytucja z 5 10 02 . roku już o Trybunale stanu absolutnie nie mów wspominała natomiast CMT znane są też taką informację, że ten pomysł ten Trybunał stanu pojawił się już po raz pierwszy na fali odwilży październikowej założeniach szóstego Kongresu Stronnictwa demokratycznego z 5 10 08 . roku tylko, że wówczas oczywiście nie byłoby klimatu ani chęci, żeby taki taką też los zwierzaka możesz nawołuje może ludziom tak ciekawa, chociaż nie bardzo ważna Otóż Stronnictwo demokratyczne, które było partią satelity, skąd polskiej zjednoczonej partii Robotniczej, w którym było sporo prawników, bo ono było, jakby sektorową przeznaczone dla na inicjatywę prywatną na rzemieślników, ale także wolne zawody, czyli adwokatów jest tam było sporo prawników i oni być dosyć aktywni byli w sensie mówienia proponowanie różnych rozwiązań i to właśnie w łonie Stronnictwa demokratycznego jego Niewiem czy gremiów kierowniczych czy takich eksperckich jakiś doradczych już w końcu lat siedemdziesiątych pojawił się pierwszy pomysł nie m. in . żeby utworzyć Naczelny Sąd Administracyjny, który powstał na początku 8 dziesiątego roku, czyli jeszcze przed strajkami przed Solidarnością innych to znaczy z liczbą demokratyczny był zwolennikiem tworzenia właśnie instytucji prawnych, które były radny jak ułatwiały funkcjonowanie państwa umożliwiały niemy z zwiększały drożność całego wymiaru sprawiedliwości, ale także Stronnictwo demokratyczne było tym ugrupowaniem, które już po osiemdziesiątym roku optował za przywróceniem święta 3 maja no bo konstytucja 3 maja to właśnie była ta tradycja, do której Stronnictwo demokratyczne się odwoływał w sposób bardziej bezpośredni komuniści oczywiście więcej takich pomysłów, by sprostać wprowadzenia pewnych instytucji my para sądowych czy pełniący rolę Trybunału było już w końcu lat siedemdziesiątych kilka aż w końcu przyszedł 1 2 Kongres Stronnictwa demokratycznego to było 14 marca 8 10 01 . roku, kiedy czoło podniesiono po raz kolejny kwestia Trybunału stanu zdecydowałam, że państwu we wprowadzeniu naszej audycji fragment z tego tekstu głębokie znaczenie dla urzeczywistnienia demokracji miało ustanowienie niezawisłego Trybunału stanu jako organu, przed którym realizowałaby się odpowiedzialność ludzi postawionych na najwyższych stanowiskach i bardzo ciekawe miał być powołany razem z Trybunałem Konstytucyjnym i jeszcze 1 ważna rzecz przywrócenie funkcji prezydenta prezydenta no tak dalej to był to była już wiosna 80 tego pierwszego roku, gdzie Stronnictwo demokratyczne miało, jakby więcej swobody z uwagi na pewną destabilizację na na szczytach władzy, a także konkurencje w Solidarność też nie zgłaszała podobne postulaty wiosną 8 10 01. roku już na pełnych obrotach działały środowiska sędziowskie Solidarności społecznej komisje komitety wielodniowe narady nad reformą sądownictwa wprawdzie, o ile, o ile znam nigdy dotąd dokumentacje tam Trybunał stanu nie był, jaką siłę sprawą istotną dla środowiska sędziowskiego najważniejsza była samorządność sędziów i to co później powstałego krajowa rada sądownictwa to był postulat środowiska sędziowskiego solidarnościowego złożony i przyjęty przez zjazd Solidarności jak mam za sobą tutaj, żeby tyle ile te dokumenty i tam w tezach 2 4 pkt 1, a wprowadzenie gwarant i gwarancją tego, że będzie sądownictwo lepszy jest wprowadzenie pełnego samorządu sędziowskiego, który m. in. miałby decydujący głos w powoływaniu na wszystkie stanowiska sędziowskie oraz mianowaniu prezesa sądu no i tego postulatu o nie spełniono dopiero został spełniony w grudniu 8 10 09. roku, ale był to postulat NSZZ Solidarność z jajek, które dla dla dla Solidarności środowiska sędziowskie nie były ważne jako tak masa człon kostka prawda, ale problem praworządności problem rzetelnego sądu uczciwego sądu problem dobrego prawa praw i kodeksu karnego cywilnego i tak by tak dalej był dosyć ważny, dlatego że na społeczeństwo jednak funkcjonuje w obrębie jakiś jak jakiś ustaleń prawnych musi się nimi posługiwać i im podporządkowywać co pewien, czas więc Jana Dudy podkreślił dużą rolę Solidarności środowiska sędziowskiego i Solidarności jako jako masowej organizacji, ale też taki nacisk panie profesorze ze strony Solidarności, który się po pojawił czy taki pomysł ta, że jeżeli, a władza nie rozliczy poprzedniej ekipy gierkowskiej to Solidarność powołała trybunały ludowe z należnym tak część właścicieli też to podchwyciła tylko o nieco modyfikując wspominając, że może trybunały robotnicza, by zorganizować czarne oczy to jest taki już odwołanie się do tradycji rewolucji bolszewickiej prawda w, gdzie były trybunały rewolucyjne i robotniczo-chłopskie, ale niewątpliwie to poczucie potrzeby rozliczenia i upadł i ekipy, ale przy okazji także i tej rządzącej, bo one były ze sobą bardzo ściśle przecież także personalnie powiązane to było 1 z najważniejszych elementów takich w 5 i działania samej Solidarności o sprawiedliwość domagano się wszędzie od zakładu pracy poczynając, żeby tam też było sprawiedliwie równoważy tak dalej tak dalej sięgające aż po dniu aż po z na aparat państwowy i IBF i praktyk i faktyczne kierownictwo państwem, czyli z jak to nazywano w żargonie SB kierownictwo partyjne rządowe KPR tośmy się w marcu osiemdziesiątego pierwszego roku to kolejna ważna data, która nas prowadzi w kierunku Trybunał stanu Trybunału Konstytucyjnego powstaje pierwszy kompletny projekt ustawy o Trybunale stanu Noto wylicza motorów Arnold Gubiński Teresa Gardocka Leszek Garlicki Ryszard Piotrowski Michał Pietrzak przewidywał on także odpowiedzialność konstytucyjną umawia z warszawskich takich działaczy partyjnych oraz możliwość wystąpienia z obywatelskim wnioskiem pociągnięcia do odpowiedzialności po zebraniu stosownych 100  000 podpisów i oczywiście ten Trybunał stanu miał rozliczać dopiero w przyszłości nie te ekipy, która chroni się zmieniają, a ta znowu w prawo nie działa wstecz czynią z wyjątkiem sytuacji ekstra ordynarny innych takich działań zasoby uzurpuje sobie w Nakle 1 z nich miała chronić społeczeństwo sobie domaga się, żeby karać za to co była nie za to co teraz jest co będzie, gdy ziemny jak pojawiają się te pomysły, które wychodzą z c Uniwersytetu Warszawskiego pan profesor powiedział czy ze strony Stronnictwa demokratycznego to władza na samym początku nie jest zbyt przychylnie do tych pomysłów nastawiona ja mam tutaj wy indeksu ówczesnego ministra sprawiedliwości jej amant Jerzy Bafia inny pisał tak Trybunał stanu jest organem konkurujące lub nakładającym się w sferze odpowiedzialności z odpowiedzialnością partyjną, a więc odpowiada za celowość g i efektywność realizacji w małym stopniu może spełniać rolę ośrodka poprawiającego mechanizmu władzy, a jeszcze mniejszym gwaranta, który zapobiegnie kryzysowi społeczną gospodarczemu w nogach no to jest ten, ratując punkt krytyczny w systemie komunistycznym to jest rola partii partia rządząca partia sądzi, ale formalnie partia jest organizacją społeczną i by przywódca partii czy kręgi kierownicze partii i jeżeli nie pełnią żadnych funkcji administracyjnych treści jest za nic nie odpowiadają wobec swego, bo próba ażeby Trybunał stanu objął także w kierownictwo partyjne czy w ogóle funkcjonariuszy partyjnych, bo to była jakaś aberracja dla tego systemu to po prostu niemożliwe to było tak dokładnie jak Samorządna Rzeczpospolita prawda, że jest coś co kontroluje partię to one 2 wszystko kontrolować parki partia sama pewność możesz kontrolować, ale z zewnątrz nikogo do do takiej kontroli nie nie dopuszcza tutaj był pewien problem, który zresztą nie wynikały także wtedy, kiedy już Trybunał stanu został powołany i zaczęto zastanawiać kogo postawili przed Trybunałem stanu, bo początkowo to były takie tam głosy, żeby Wałęsę postawić, ale przewodniczący związku zawodowego nie jest uczestnikiem życia, by nie administracji Państwowej nie podejmuje państwowych decyzję ZUS może ponosić odpowiedzialność chorzowianie w żaden z niektórych, ale obejmuje także diety ponosi odpowiedzialność czy przyjęty, czyli 3 czy Barcikowski i dlaczego 2 osobami, które zostały postawione przed Trybunałem stanu w Ewangelii byli ostatecznie Jaroszewicz i minister pyta czy wicepremier Pyka prawda no bo oni byli urzędnikami państwowymi i Trybunał stanu się do nich odnosił wybrano ich 2 i prawdę mówiąc nie wiem, dlaczego nie studiowałem tych tych wielkich materiału, który zresztą jest w archiwach dosyć dużo to jeszcze 1 ważny moment Senna tej drodze ku Trybunału on też jest dziewiąty nadzwyczajny zjazd PZPR no bo tam doszło do takich nieprzyjemnych dla poprzedniej ekipy z sytuacji Aram członkowie partii wręcz, by nienawistne ni, a wobec Gierka i jego ekipę w noc tak go z nowo la guerre po pierwsze, starali się jakoś dostosować do nastrojów społecznych prawnych, które były bardzo wrogie swych Gierkowi tej idei ekipie, którą uważano nie tylko żona doprowadziła Polskę do ruiny, ale na tramwaj przy okazji to, więc duża części działaczy partyjnych, zwłaszcza w Tyrolu w 2 Pm poza tym najwyższymi szczeblami mona trochę rezygnowała tak jak społeczeństwo rezygnowało podobne rzeczy im się nie podobały, dopóki nie można było o tym, mówić to nie mówiono, a jak można było jak nie dano swobodę zawsze wolał pojechać po Gierku i t d . tak dalej no to się wtedy nie w tym wtedy wylało i ci, którzy gorliwie klaskali krzyczeli i Gierek Gierek Gierek partia i tak jak Gierek Polska nagle zaczęli wieszać psy na nas swoimi byłymi duopolu, więc ten zjazd w ogóle był takim zjazdem pełnym chaosu w było zbyt absolutnie nietypowy nigdy wcześniej ani później żaden zjazd z polskiej partii komunistycznej nie nie przebiegał w takiej atmosferze MTU emocji słabej kontroli nad nad tym co się dzieje ze strony kierownictwa i nawet wyniki głosowania były 2 takie odgłosy jeśli jest dosyć sił nie nie niewygodny wielu działaczy, których chciano, żeby pozostali zostało wyeliminowanych tom Hilde wojewodę to był mój profesor mój promotor pracy doktorskiej prof. Jabłoński, który był członkiem biura politycznego od grudnia 7 dziesiątego roku przewodniczącym rady państwa wydawało się, że nikomu nie wadził takim z punktu widzenia politycznego był był bardzo nijaki i ich przed pat nie zmienia się do biura politycznego i błaga gapa paradoksalna sytuacja, że przez 5 lat w formalnym prezydentem czy formalnym formalną głową państwa, czyli przewodniczący rady państwa był była osoba, która nie była w biurze politycznym co wobec osób przedtem było niemożliwe prawda i później zresztą też, więc ten zjazd rzeczywiście był on nietypowy i też, ale czas tego zjazdu ból wcale też jakoś nie przychylono do Trybunału stanu tam metalu takie sformułowanie, że to jest relikt czasów ustrojów monarchistycznych, chociaż powołano komisję ekspertów, która miała tak zagramy z wymogami montaż najlepszy sposób coś zrobić z powagi komu zwołać komisję dla szkoły w ogóle ten zjazd bardzo mało miał konstruktywnych pomysłów, by czy to jest, iż chodzi o zarządzanie gospodarką czy, jeżeli chodzi o relacje ze społeczeństwem czy, jeżeli chodzi o zarządzanie administracją państwową bardzo miał małą ulicą erupcję emocji była erupcja emocji walka polityczna o różne próby usadowienia się najwyżej jak to jest możliwe prawda i do tego się nie sprowadził wprawdzie Kani udało się jakoś to wymanewrować ziem, że żadne ze skrzydeł w taki w twardych czy miękkich nie nie nie mniej nie zdobyło wyraźnej przewagi w tym ścisłym kierownictwie no ale jednak już we wedle mnie wedle mojej ocenie on wyraźnie wtedy stracił autorytet w w partii, bo poza partią witam dzwonię właściwie nie miał już tych co się stało panie profesorze, że PZPR kręcił nosem kręcił nosem na tę propozycję powołania Trybunału stanu i ostatecznie z taką propozycją uwaga uwaga występuje do Sejmu wojskowa rada ocalenia Narodowego w notach ocaliła naród, wprowadzając Trybunał Konstytucyjny w no po prostu trzeba było jakoś prawnie uklei płaci internowanie tych 3 0 prominentów równa no bo o tym, o nich prawie żaden z nich nie popełnił czynów, podkładając pod kodeks karny może ktoś coś tam ukradł Księżyc Jacka Męciny ale by plemion chodzi o działalności politycznej odpowiedzialności politycznej w kodeksie karnym niemal w skali makro w USA ani macho aniżeli krok prawda w tamtych lat z, a za decyzje polityczne myślenie nie ponosi odpowiedzialności z tego tym Trybunał stanu miał być miejscem, które czują się uzasadnić trafił do wody mniej, że oni oni łamali konstytucję działali niezgodnie z prawem nadużywali władzy albo nie używali władzy tam, gdzie punkt wtedy, kiedy powinni dojść, żeby to nadać mu sankcje sankcję prawną, bo czas, mówi że system komunistyczny był jak bardzo przywiązany do tego takiego on sztuczny było u porządku prawnego przy wyborze odbywały się cieszę ważne było głosów na jezdniach nie ma woli, ale były wszystkie instytucje, których gościł w partii w państwie demokratycznym istnieją tylko one były, jakby wydrążone w środku, a zamiast tego jądra była partia, która w i zamiast tego jądra państwowego w no, więc chodziło tutaj o o postawienie kilku czy kilkunastu osób w kożuszku zakończą się nad ograniczyło się na 2, a panie profesorze czy bowiem do czego, o co doprowadziło do powołania Trybunału stanu czy ten nurt rozliczeniowe i brak odpowiednich narzędzi ku temu, a co doprowadziło do powstania Trybunału Konstytucyjnego, bo w tym samym dniu, a czy powołanie Trybunału stanu została zmieniona też konstytucja PRL i wprowadzony został art. 3 3 a liczył raptem 7 zdań to potem oczywiście była konieczność wprowadzenia ustawy, która regulowała działalność Trybunału Konstytucyjnego czy Trybunał Konstytucyjny też miał służyć temu celowi, którym pan profesor przed chwilą powiedział, czyli kolejna fasadowa instytucja, która ma zbliżać nasz porządek ustrojowy do takiego początku demokratycznych jak Anglia lato pobierze paradoks jest pół to jest inny postulat krajowego zjazdu Solidarności, których Jaruzelski spełnił, bo na krajowym zjeździe Solidarności wprost powiedziano, że po koniec jest powołanie niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego albo też odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego, którego zadaniem będzie orzekaniem o zgodności usta w z konstytucją oraz zgodności aktów niższego rzędu z wystawami w ONZ i to zostało zrealizowane w inny Trybunał Konstytucyjny właśnie temu miał służyć, dlaczego to wprowadzono w tonie znajduje jasnego odzwierciedlenia w dokumentach przynajmniej tych, które ja znam mniej się wydaje, że tak generalnie rzecz biorąc jest pewna hipoteza od wprowadzenia stanu wojennego, a może nawet troszkę wcześniej gen. Jaruzelski, który przyjął pozycję takiego oświeconego władcy w tym starały się stworzyć instytucje państwowe, które były częściowo, jakby w balansował organy partyjne i sprzęt przenoszony był stopniowo ciężar decyzji o odpowiedzialności na administrację państwową z 3 na państwo wsparci, chociaż sam generał cały czas był pierwszym sekretarzem, więc on łączył w sobie te 2 funkcje i to jest n p. wyraźny tym, że ME my generał sam objął stanowisko przewodniczącego rady państwa, a więc stał się głową państwa i jednocześnie w tej głowie państwa sprzedano nowych uprawnień n p . ta głowa państwa stawała się najwyżej zwierzchnikiem sił zbrojnych powiększano kompetencje pod gen. Jaruzelskiego, więc to jest taki jest taki szerszy plan, a drugi to tym jak sądzę, że to jest Trybunał Konstytucyjny istniały wielu krajach europejskich i miały pewną tradycję i igła po 3 2 z, żeby było ciało, które się zajmuje tylko tym, dlatego że poprzednią rundą powołania Trybunału Konstytucyjnego z Realem państwa miała ewentualnie zabierać głos w sprawie interpretacji konstytucji zgodnie z ustawą zgodności, jeżeli ktoś, by zakwestionował na nią szans na hałas robią to kwestionować znany, gdyby w 2 z jakby wydzielono z rady państwa te w tę funkcję nadzoru nad wykonywaniem konstytucji i utworzono nową instytucję, by wtedy tworzono w ogóle sporo takich różnych dziwnych działał głównie one miały w nazwie rada rada konsultacyjna rada społeczno-gospodarcza w JATO mówiące, że Polska radziecka prawda samo realne jest Konrad Chamera adresu w moje konto na mnożenie Bytów w nowo po on był pop potrzebne wszystkim tym znak silny władcę woli mieć rozproszone instytucje niż jakąś 1 zwartą wprawdzie teoretycznie rzecz biorąc łatwiej rządzić 1 strukturą, ale w tej strukturze mogą się rodzić różne pomysły czas znalezienie struktury, a także rozproszenie władzy to jest władzy późniejszej on włazy poniżej tak jak i utworzenie 4 9 do jej mienie, który jest tam położenie łatwo to wszystko kontrolować łatwiej, więc wydaje, że to był taki główny polityczny polityczny zamysł taty pewnie była potrzeba prawda no i je jednak i jeżeli się kładzie większy nacisk na państwo dotąd muszą istnieć instytucje, które pomagają temu, ale państwo działać, a 1 z problemów, który pojawia się to jest to 3 coś jest zgodne z konstytucją i oczywiście, ale w zasadzie to biuro polityczne i decydowało prawda no ale nie mogło, jakby tego nie ujawniać, czyli czy robić tego z w pełni gali prawda musiała być jakaś instytucja, która to tych ziem to przetrawić i nadać temu odpowiednią formę prawną i ogłosił w swoim imieniu prawda problemy z bogatym, żeby kontrolować te instytucjonalne tak, jeżeli się powołuje kozy instytucje to na ogół się zakładać, że będzie ją kontrolowało Trybunał Konstytucyjny był wybierany przez Sejm Sejm było opanowanie przez PZPR to było wiadomo, że nie inni nie znajdą się tam sędziowie, którzy będą je antykomunista ami prawda o nie mogą być mniej konformistyczne mniej niż, jakbym średnia krajowa, ale jednak z gminy, czyli o swoje swoją zależność od Odessy tego ośrodka, który ich kandydaturę wysunął a dlaczego tak długo trwało panie profesorze, bo od tej zmiany konstytucji swe w marcu 8 10 02 . roku do uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym po miała ponad 100 mniej mają ponad 3 lata, bo to jest 2 9 kwietnia 8 10 05 . roku dopiero 1 stycznia 8 10 06 . roku Trybunał Konstytucyjny rozpoczyna swoją działalność w nas nie chce być złośliwa, ale dopiero minister Ziobro wprowadził szybkiej ścieżki po prawnicy mają do siebie, że nie są w stanie miesiącami debatować nad jakąś kwestią i w sprawie tego Trybunału Konstytucyjnego ustawy o nim jego zakresu i t d. i t d. nocą uczyły się jakieś tasiemcowe narady kilka naście różnych projektów był przygotowany jest byłbym za tym szły także ambicje, kto jest autorem tego wiekopomnego dzieła prawda, czyli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ciemny były konkurujący i osoby i środowiska także uniwersyteckie, więc to, że wszystko ciągnęło, bo na tym nikomu się do tego nie spieszyło specjalnie do nich było bardzo potrzebne to jemu natychmiast potrzebne Trybunał stanu był potrzebny, bo siedzieli ludzie tych 3 0 paru facetów siedziało było internowanych i trzeba było coś co z nimi zrobić w ziemi zapowiedzieć, że się z nimi zrobić, a Trybunał Konstytucyjny jest taki abstrakcyjny raczej podejmuje orzeczenia prawda czy tam te przepisy o ścinaniu drzewa piłą i jest zgodny z konstytucją czy też trzeba je ścinać siekierą sprawdzano w już o świcie to ośmieszają legalizuje ale kto to nie są rzeczy tak powiem no Gaj nie było władzy potrzebny na co idą, więc się nie spieszyła gdzieś już sprawdziłam też dla siebie dla państwa pierwszy wniosek został złożony dwudziestego czwarty zasygnalizowała, że tak 8 10 06. roku ta zrobiła to prezydium wojewódzkiej rady nadzorczej we Wrocławiu tu bardzo skomplikowana rzecz, więc tylko powiem, że chodziło o zasadach dotyczące oddawania wieczyste użytkowanie gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych uwaga Trybunał Konstytucyjny orzekł wbre w stanowisku rządu niezgodność z konstytucją rada ministrów się odwołała poprosiła o rozpatrzenie sprawy w pełnym składzie i orzeczenie było takie samo otrzymanie tak z tym, że chodziło tu nie o ustawę tylko on w inny akt normatywny niższego niższego rzędu, ale no właśnie logo Trybunał Konstytucyjny takimi sprawami się zajmuje Trybunał Konstytucyjny Trybunał stanu przetrwał tych, którzy powołali Real te 2 ciała do życia Naczelny Sąd Administracyjny też wał od 8 dziesiątego roku, a jej w zasadzie jedyne co, a jest była 1 rzecz Duda Anna to już takiej końcówce rządów gen. Jaruzelskiego przepraszam pana Jaruzelskiego, bo już generałem MON podobno nie jest to była instytucja rzecznika praw obywateli ze tak jest, bo też jest przykład wzrostu dostosowanie się do standardów zachodnich nie może nie tyle w samym wykonywaniu ile w istnieniu instytucji, bo ten Rzecznik Praw Obywatelskich to jest już miał wtedy dwudziesto paroletnią tradycję zaczął się w Szwecji od obydwu zmiana, czyli kogoś, kto pośredniczy między obywatelem, a władzą, a rządem no i jest w listopadzie osiemdziesiątego siódmego roku powołano taką instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich do tej pory prawa o prawdę Rzecznikiem Praw Obywatelskich było biuro polityczne KC PZPR, bo ono Michael reprezentowało i obywateli i nauki państwo i siebie samych przede wszystkim poza tym też nazwanie obywateli obywatelami to znaczy ci obywatele w takim znaczeniu socjalistycznej nie byli tymi obywatelami znaczeniu prawdziwej demokracji świat na tak jaja, by jak w parę razy trafił na taki dokument dzieło towary z obywateli generałów jakiś argument fiasko, czyli naczelny sąd, a sąd Administracyjny Trybunał stanu Trybunał Konstytucyjny Rzecznika Praw Obywatelskich stoi krajowa rada sądownictwa, a to już jest Tadeusz Mazowiecki Adam Strzembosz, czyli wygrana lat osiemdziesiątych obfitowała w ta w różne pomysły na ograniczone złe tak bardzo dziękuję panie prof. prof. Andrzej Paczkowski historyk były też goście przed dwudziestą trzecią rozmawialiśmy o tym jak doszło w PRL do powstania Trybunału Konstytucyjnego Trybunału stanu za chwilę informacje Radia TOK FM ma po informacjach oczywiście wracamy dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo dobra Rosji w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!