REKLAMA

Gdzie się podziali pracownicy z Ukrainy? O tym jak polski system "gubi" imigrantów

Światopodgląd
Data emisji:
2018-03-28 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub pod blond i Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd dziś program rozwoju ucznia my od raportu z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała Polski system zatrudniania cudzoziemców i postawie na początek tezy tak rozumiem ten raport doszła do wniosku, że ten system jest fikcją, ale po więcej szczegółów i wyjaśnień zwróciliśmy się do Wiesława Motyki dyrektora głównego delegatury NIK -u Najwyższej Izby Kontroli w Rozwiń » Rzeszowie, w którym połączyliśmy się przez telefonicznie dzień dobry panie dyrektorze w dzień dobry pani redaktor witam serdecznie radiosłuchaczy jak bardzo podpisz, że pan pod zdaniem po potopu po zapoznaniu się z wynikami tej kontroli, że Polski system zatrudniania cudzoziemców jest fikcją, ale myślę, że nie o zdanie, które pani redaktor była Ewa Drozd wypowiedzi trzeba uzupełnić o bardzo istotne informacje najpier w może tak statystycznie ten LM, który obowiązywał do końca 20 1 7 roku od 1 stycznia b r. został znowelizowany wyniku m. in . do wpompowania w inne polskiego systemu prawnego do wymogów zarówno rady Europy jak i parlamentu Europejskiego, a także mam nadzieję, że wskutek wyników i kontroli poprzedni Najwyższej Izby Kontroli w podobnym temacie, która była przeprowadzona w 20 15 roku, a więc krą Prutem pękały problemom odnosi się zarówno do tego poprzedniego systemu, jaki do tego my obowiązującego po 1 stycznia 2 18 odnośnie ochrony, którego moim mieście trudno się wypowiadać, ponieważ my nie mamy aż tak miarodajnych danych, które by pozwoliły na dokonanie oceny, niemniej jednak wprowadzone zmiany zdecydowanie w naszej ocenie w naszej opinii powinny ograniczyć nadużycia jakich stwierdziliśmy w naszych 2 kontrolach w tym terminie, który dokonywali obcokrajowcy, wykorzystując politykę państwa polskiego przy zatrudnianiu obywateli innych krajów na polskim rynku a bo mówimy w uproszczeniu one chyba należy tak to nazwać wyłudzaniu wiz do tych nadużyć jak rozumiem mieli się dopuszczać, by zarówno niektórzy cudzoziemcy głównie ze względu na to jak wygląda imigracja w tej chwili jest zarobkowa i w ogóle w Polsce, czyli głównie Ukraińcy jak i pracodawcy z tej kontroli jak czytam wynikało po pierwsze, że nic prawie 3 4 cudzoziemcy chodzi w ogóle może powinniśmy to słuchaczom wyjaśnić, że chodzi o system taki uproszczony system wydawania wiz na podstawie oświadczenia pracodawcy i ze względu na to, że system jak rozumiem nie był przygotowany do tego uproszczonego systemu wydawania wiz no to kolejne wnioski o wizę ledwie były weryfikowane przyjeżdżali tutaj ludzie w ramach tego systemu i 3 4 z nich nie podejmowało pracy, a druga drugi fakt, na które warto zwrócić uwagę to jest to, że przeważająca większość, bo 90 % pracodawców, których przebadali szczyt nie płaciła składek ZUS-owskich za swoich pracowników imigrantów tak panie redaktorze, jeżeli pozwoli pani tu chciałbym mu, że nasz cyklicznie w powszechnej pan problemu, którym o, którym chcemy rozmawiać pierwsza strona medalu o jest polityka, a inne spółki dotycząca zatrudniania obywateli krajów położonych nad wschodnią granicą Ukrainy, a konkretnie spółki, a konkretnie Ukrainy Białorusi głód i 3 3 przecinkiem 2 armii, a druga strona medalu toi toi jak faktycznie te przepisy sprawdzał się wpadki jak Polska administracja obiektu bramami, które po pojawił się rodziła w salonie reż Maciej albo albo albo nie radził jak i proszę pozwolić najpierw pakiet takich szersze tło naświetla LO w proc podatku od wielu lat wskazywali, że powinni inne niż przedsiębiorcy w proc podatku Belki wskazywali, że istnieje pilna potrzeba zatrudniania obcokrajowców dla rozwoju polskich i gospodarki w pompy już 20 1 2 roku Polka prowadziła tzw. uproszczony system zatrudniania pracowników, które pozwolą na objęcie ropy i wyłącznie na podstawie zarejestrowanego w urzędzie katolickich ciemnego oświadczenia pracodawcy od złomiarzy o zamiarze zatrudnienia wykonywaliby po powierzenia pracy cudzoziemcowi pychy i jak wynika z przeprowadzonych przez nas babami udziału obywateli na szkodę Ukrainy chodzi o liczbie wydanych zezwoleń i napra w w stosunku do poprzednich lat lub znacząco rośnie w złym, gdyby rozpatrywać tylko Ukrainy to polskie placówki konsularne w latach, które skontrolowaliśmy, czyli w latach 2 0 1 4 2 0 1 6 wydały łącznie ponad 3  000 00 0 kopii 1 80 × więcej niż podobne w Czechach Słowacji w 2 czy Węgrzech oczyści to są kraje dużo mniejsze no ale my obniżymy oraz do 80 × większej pochylić miał więcej te kraje nie mają uproszczonej procedury jej nie wydawały ich pracowniczych w tej liczbie ponad 3 bilionów bilion wszystko tyszan zdobył Billy Bob i pracownicze i o krok po co dalej, a liczba wydanych na Ukrainie i pracowniczych jak badaliśmy od roku gra o około 200  00 0 widzów w 20 1 4 roku wydano niewiele ponad 200  000 takich chwil, a już 2 tysiące siedemnastym ponad 800  00 1, żeby obawiać, że my zarzucił słuchaczy in liczbami i ta jest bardzo trudno oprzeć rozwiąże podkreśla pan, że dramatycznie bardzo rośnie liczba liczba wzrosła o ład i rośnie ogromny i on m. in . o związane z tym uproszczonym systemem wydawania wiz na anemię lub uproszczonym systemem do pani mówi, a wszystko co tak dużo to administracja zlikwidowała rannych był w określonych problemów i analiza tych problemów dokonane w trakcie kontroli pokazywała, że zarówno w tej pierwszej kontroli 20 1 5 roku, jaki PiS, którą zakończyliśmy 20 1 7 roku na określone urzędy określone placówki administracji i po kino nie radziły sobie wpół lawinowo wręcz rosnącą liczbą wniosków wizowych n p . my polskie organy konsularnych i nie sprawdzał tych wniosków chyba jednak, że ta ryba pozwolę sobie, by był bardzo przepraszam, ale przyspieszyła też Nomura Bogny systemy mówiliśmy było na używane, dlatego że będą nie było już wystarczająco duży, żeby sobie poradzić z tak dużą liczbą wniosków i rozwija mówił pan na samym początku, że prawo się nieco zmieniło mnie czy jest tym zostało jak gdyby zaostrzone tak mogę to nazwać jak i czy jest szansa, że rzeczywiście te nadużycia były eliminowane, bo z 1 strony jednak mówimy o nadużyciach wobec państwa polskiego pracodawcy mówią, że uszczelnienie zatrudnia cudzoziemców mogłoby oznaczać 20 miliardów złotych dla budżetu z drugiej strony mówimy o nadużycia nadużycia wobec imigrantów pracowników no właśnie, ponieważ pracodawcy nie płacą za nich składek ZUS-owskich Lennon trzeciej strony to jeszcze inny wątek, na które zwracać uwagę w swoim raporcie czy licytuje trzeba DM Consus Old Państwowej Inspekcji Pracy wśród licznych nadużyciach i przemocy wobec samych pracowników, czyli Romney czy myśli pan, że po 1 stycznia nie jest tak źle jak to wynika jak to wygląda w waszym raporcie dobowym tak jak umiano trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, żeby mu pewne rząd prognozuje oni zaledwie 2 miesięcy spojrzeć na to natomiast myślimy, że wprowadzone nowe modele powinny uszczelnić ten LM i wpłynąć dobrze ma mamy gospodarkę polską zatrudnianie cudzoziemców po pierwsze, wprowadzono rejestr spra w dotyczących tych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ewidentnie tych oświadczeń i kazali Carbo właściwy d s. pracy, który ma obowiązek utworzyć prowadzi Cis jest centralny, który obejmuje dane w sprawach z zakresu wykonywania pracy i było do tej ewidencji oświadczeń lotów postulowali, by po naszej poprzedniej kontroli uzyskali konsulowie obu ekip umożliwi im prawidłową weryfikację przedkładają firmy ich za mało, bo w ogóle też drugim wątkiem w doktrynie nie dotyczy tak bardzo waszego raportu, a może też nie było, jakby nie zbadano to jest to jak długo w Polsce w ogóle procedowane są wszelkie wnioski i migrantów oni przecież to są legendarne oczekiwania wielomiesięczne czasami nawet kilkuletnie, ale czy to zaostrzenie przepisów przy jednoczesnym nagminnie wystarczająco powiększonym o nominalne to powiedzieć o liczbie urzędników może cokolwiek zmienić myślę, że był przede wszystkim uporządkuje i w pewnym stopniu cywilizuje autem Prokpol zatrudnianie obcokrajowców, bo tak jak i rybactwo na wstępie swoich wspomniała w ten uproszczony system, który miał dostarczyć prostowników dla gospodarki polskich był nagminnie wykorzystywany tylko o to, żeby uzyskać wizy i możliwość wjazdu do innych krajów strefy Schengen ani diet jak deklarowanej wschód ugięcia Krokwi po psy w momencie nałożono obowiązki na cudzoziemców starających się od, których inna gra w UB owców myślę że, odkąd rok temu uszczelnią i pozwolą na uprzywilejowanych, czyli mówiąc, że on nadużywany po to, żeby imigranci Ukraińcy mogli jechać do innego kraju europejskim czy pogrzeby tutaj mogą być zatrudniani na czarno czy z własnej woli, gdzie pod naciskiem pracodawców nie myślę myślę, że się przede wszystkim do możliwości wjazdu na rynki innych krajów strefy Schengen chociażby to wynika z tego, że wg naszych ostatnich badań 7 2 po swym osób, które wizą pracowniczą przekroczyły granicę w Rzeczypospolitej, a także Unii Europejskiej nie podejmowało pracy w ogóle na terenie RP inni nie wiedział co się pani Grzegorza też na koniec dotąd Cotto być może też szacunki mówiące o tym, że w Polsce MR pracuje 1 000 00 0 1,5 1 000 000 Ukraińców one są przesadzone, bo one są często na podstawie właśnie z szacunków liczba oświadczeń Tychy Tychy były też w ramach tej uproszczonej Formuły musimy wziąć też pod uwagę problem może być bardziej złożony musimy wziąć pod uwagę również położył się od 20 17 roku obywatele Ukrainy mogą legalnie w Polsce przybywać w celach turystycznych w ramach ubogich i być może przyjeżdżają właśnie w ramach ruchu bezwizowego podejmują wyprawy krzyżowej w Pekinie rejestrują swojego VAT z beniaminkiem, więc być może po ich rachunki czy cudzoziemiec nielegalnie zatrudnionych, a więc nielegalnie n p. na rynku panie dyrektorze bardzo dziękujemy Wiesław Motyka dyrektor główny delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie był państwa gościem Ganta delegatura przygotowała właśnie raport na temat nadużyć w systemie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce pytanie czy temat użycia już są właśnie likwidowane czy jednak można się obawiać, że nocą czas polskie państwo sobie po prostu z tym wyzwaniem nie radzi, a i co to soczyście czekamy na obiecaną już wiele wiele miesięcy temu, by go polityka projekt polityki migracyjnej aliansu z informacji, aby tak, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA