REKLAMA

10. Co jest tabu, "ślepą plamką" w dzisiejszym świecie? Podcast Dimitrovej i Stawiszyńskiego

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2018-03-28 20:00
Czas trwania:
30:52 min.
Udostępnij:

Co jest wyparte, niewidoczne w dzisiejszym świecie; o czym się nie mówi, co jest tabu, "ślepą plamką" w naszym dzisiejszym życiu? Jak siebie postrzegamy i na ile to, jak sami doświadczamy siebie jest zależne od nas a na ile jest efektem działania pewnych architektur społecznych, procesów kulturowych i na ile jest to struktura trwała a na ile to nasze doświadczenie jest modyfikowalne? A także ciekawostka: co to jest psychika skonstruowana monoteistycznie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry stan zainicjował dobry wieczór zamiast Wyszyńskiej powszechnie wpierw jak to jest więc, żeby już tak nie mówić, że będą ludzie dobra, bo dobry wieczór to ja postanowiłem, że powiem teraz dobry wieczór, żeby dał, żeby wieczór nie był uparty PHU jubiler zarówno faktoring 3 i słuchają państwo pod kreską nasze wewnętrzne konflikty i dzisiaj będziemy kontynuowali rozmowy Penn, której ja mam poczucie, że toczy, którą zaczęliśmy podczas mnie w Rozwiń » poprzednią środę od, a która tak naprawdę jest tak obszerne ma kawałkiem to eksplorowanie już się mam wrażenie, że nawet słynny tak zaczerpnęliśmy teczkę jakiegoś takiego niewielkiego bardzo obszaru mówiliśmy o sferze interakcji ślicznej doświadczeniu wyparcie w takim kontekście wewnętrznego przeżycia, a ty przekierował nas w stronę doświadczenia kulturowego i tego jak się to pojęcie wyparcie może manifestować w świecie otaczającym nas świecie świecie społecznym politycznym realny i rent troszkę chcieliśmy się dzisiaj nad tym zastanowić tak jak przywołam cytat z West James Hillman nas książki Interowi u z tez książka z początku lat osiemdziesiątych z Hetmanem rozmawia włoska dziennikarka Laura pod sceną, która wcześniej skądinąd zrobiła taki zbiór rozmów o wcześniej w sensie, że dosłownie 2 3 lata wcześniej z art Irlandia, czyli z nowo w znamienitym przedstawicielem tradycji anty psychiatrii też bardzo politycznie zaangażowanym no, a tutaj Laura po co pyta w pewnym momencie Hermana o różne kwestie związane z jego krytyką psychoterapii czy psychoanalizy jako dziedzinę nadmiernie skupionej na takim zewnętrznym aspekcie życia jednostki i tym samym sprowadzającej wszystkie właściwie problemy i doświadczenia owej jednostki do jej inne bardzo osobistego kontekstu i do rodzinnego co najwyżej, ale wewnętrznego zawsze nam tymczasem Herman to Time no już zaczął wtedy w już wcześniej oczywiście, bo robił to wciąż są też wydźwięk Seko rodzi ne, ale już tutaj bardzo akcentuje w tej książce ten wymiar polityczny także żony jest istotny, że w ogóle wszystko, w czym uczestniczymy cały świat, w którym funkcjonujemy jest ważna jest pewne pole, w którym my działamy, w których doświadczamy i topole nas kształtuje i jest co najmniej równie istotna to sfera społeczna czy sfera zewnętrzna jak sfera wewnętrzna, o czym świadczą w godzinach tylko tylko do, opowiadając nawiązujący do naszej poprzedniej rozmowy czy, czyli trochę przeze mnie na lodzie chcesz wiedzieć, że Penn tak jak myśleliśmy o tym, bez względu na to czy wy parci istnieje czy nie powinno się ono może mieć jakiś te obszary zepchnięte niedostępne mogą mieć jakiś wpły w i oddziaływać w naszej rzeczywistości doświadczeniu aktualnym tak to czy jest jakoś przemilczane nieobecna ukryty w tym obszarze doświadczenia społecznego plan wspólnotowego też w jaki sposób nim coś generuje coś znaczy ma jakiś wpły w tak mówi przyjrzyjmy się kulturze przyjmuje się jakiś stwarza, bo ja przytoczę zaraz ten cytat dokładnie, ale nie odwrócimy ten porządek najpier w będzie za gaz, a później cytat Otóż ona właściwie po wiata przy żyjemy, że te kule w tej sferze zewnętrznej, w której funkcjonujemy i tam szukajmy właśnie tego co w dzisiejszej kulturze jest wyparte to znaczy poprzez pewną rekonstrukcję, przyglądając się, że jako mówi szpitalom instytucjom państwowym szpitalom uniwersytetom systemowi ekonomicznemu rynkowi, ale także architekturze i publicznej n p. architekturze miast korkom i t d. tam możemy zobaczyć to co mnie to co jest oparte zresztą cała seria jest tak jego tekstów o miastach architekturze miast taka seria psychologicznych psychoanalitycznych interpretacji właśnie co jest dostępne, a co nie matka ona w ogóle to przestrzenna takie doświadczenie bycia właśnie n p. wmieście, czyli zanurzonym w jakimś takim nie w układzie odniesień to on też jakiś istotny sposób kształtuje generuje pewne naszą przyziemne czy zjazd przeżywanie rzeczywistości nie są właśnie tym mottem co to są ja nie będę jakoś tak na poczekaniu tego tłumaczył na na język Polski, ale generalnie SN z cytatu jest taki, że na pytanie laury po co co dzisiaj jest tym co wyparte, czyli tym co niewidoczne nieobecne, o czym się nie mówi, czego się nie nazywa wprost co jest innymi słowy tabu w tym dzisiejszym świecie to mówi o ukrywa się to właśnie co jest oparte w sferze publicznej tam jest wyparcie ani w naszych snach marzeniach fantazjach seksualnych jakiś czynnościach pomyłkowe i t d. właśnie to co wyparte ukrywa się dookoła nas panie w nas w środku co jest w ogóle ciekawą myślą na różny sposób na różne sposoby przez niego rozwijaną no ale to jest ten rodzaj właśnie myślenia o tym, że te kategorie możemy zastosować do świata społecznego do kultury, a nie tylko do naszych mózgów i naszej psychiki on i rozumiem, że twoją intencją jest nie tylko w jakiś taki właśnie odsłonięcie, czyli takie przyjrzenie się temu ocenia obecny co skądinąd jest zadaniem bardzo i innych bardzo trudnym BC Szczecin z oczu, ale też bierze, że wydobycie miałoby wprowadzać jakiegoś rodzaju zmiany to znaczy miałoby mieć jakiś potencjał powiedziałabym, ponieważ wymieniłeś tych wszystkich instytucji skont minąć mający też charakter w jaki sposób wg, nawiązując do naszych wcześniejszych dyskusji charakter Nikoś kształtujące tym samym jakość też opresyjny też, że mogłoby rozpoznanie tych obszarów słynny przemilczany sił ukrytych generować, jaką się realną zmianę, czyli tak jak zmianą w procesie psychologów terapii psychoanalizy miałoby być silny wydobycie pewnych wyparty z doświadczeń tak wydobycie tego co wy Party w obszarze społecznym mogłoby nam coś istotnego na nasz temat na temat tego jak funkcjonujemy, w czym funkcjonujemy pokazać i że miałoby to my mogłoby mieć protezę oczywiście zawsze takie podwójne i dwuznaczna, ale moje ulubione pytanie jakiś potencjał rewolucyjny ogień nie w sensie dosłownym, ale taki, że ich potencjału przekształcenia w rzeczywistości tak tak zdecydowanie to znaczy ten wątek nazwijmy to on rewolucyjny jest Hermana bardzo ważnym, chociaż nie jest takim typowym przedstawicielem tego całego nurtu, którzy się pojawił mniej więcej w latach sześćdziesiątych został wtedy, kiedy on wydawał swoje pierwsze książki pierwsza książka wydał 3 000 czwartym roku o samobójstwie wcześniej tak jak zbiorek mały był na inne są 3 nazwał taki, żeby klub króciutkich wykładów o styku teologii psychologia to się nie liczy no w każdym razie on nie był taki oczywistym przedstawicielem tego nurtu, w którym mniej lub bardziej zasadnie łączy się nie wiem Misio lasu koło Tomasza Thomasa Sasa Irvinga go w mam na każdy Langa właśnie Davida Coopera również w ogóle twórca Jan tego terminu anty psychiatria takiego dość ekscentrycznego psychiatra skądinąd z RPA w każdym razie on nie był w tym sensie takim człowiekiem, który po prostu postanowił uprawiać politykę w jakimś sensie i definiować wyłącznie z psychologiem psychoterapia psychiatria w takiej w każdym razie postaci w jakiej ona wówczas istniała jako rodzaj po prostu instytucjonalnej opresji jako element z władzy politycznej służącej ograniczaniu izolowanie tych, którzy nie mieszczą się pewnym wzorcu aprobowane społecznie Hillman miał tutaj znacznie bardziej baz tak jest nie ma są one zróżnicowane stanowisko, ale dla niego istotnym elementem było właśnie to, że ten także na skutek rozwoju kultury terapeutycznej tak to nazwijmy czy eksperci bas i pewnego modelu uprawiania psychoanalizy i psychoterapii i no i niejako za padliśmy się w sobie coś znaczy, że tytuł 1 z jego najsłynniejszych książek brzmiały Hadała handel Jezusa jako terapię do Łask tynku Polsce, czyli psychoterapia ma już 10 0 lat ze światem jest coraz gorzej, dlaczego właśnie, dlatego że wreszcie jesteśmy tak w środku w sobie, że nie interesujemy się kompletnie nie ze światem społecznym tym co dookoła nas, że nie bierzemy za to odpowiedzialności zamiast właśnie robić rewolucje nazwijmy to czy zamiast aktywizować się do pewnego działania albo, chociaż dostrzegać po prostu, że pewne pewne problemy biorą się właśnie ze złej konstrukcji społecznej ze złej architektury społecznej no to my w gabinetach analizujemy swoje emocje wewnętrzne przeżycia i t d . z miastem one piłkarz twierdzi, że jednak jest coraz lepiej, ale oczywiście moda na strachu niż w kwestii w celach analitycznych gra to ciekawe, ale właśnie tych z przyjmowaniem bardzo różnych perspekty w, które coś pokazuje NLP to on nie był też tego taki rozdzielała to znaczy myślenia w takich kategoriach Intra psychicznych to jest 1 i oczywiście na tym się z tym związane z życiem we wnętrzu kultura powiedz, że tak jak to określił niszczących terapeutyczna się na tym koncentruje teraz wytyczne MRR terapeutyczne tak moje przejęzyczenie nie, bo to właśnie może można używać tego, ale po prostu to określenie kultura teraz polityczną ma szerszy wydźwięk, bo już tak różnych scenach terapię, choć tak jest myślę, że jest też bardziej adekwatny do w takim sensie, że też norm niesie za sobą rozmaite ryzyka JR na pewno nieraz będziemy jeszcze rozmawiać Bernd, ale że rzeź to postawili taką tezę, że kieruje naszą uwagę głównie na tył celę co nas ta akcja w nas co w naszej psychice są naszym doświadczeniem indywidualnym to pociąga za sobą też taką tradycyjną konstrukcję związaną z tym, że rodzina żyje się, że główna oddziaływanie rodzina taty interakcje z rodzicami i to, że pomijane te aspekty rzeczywistości, które są związane z tym, że ona jednak ta rodzina jest zanurzona też jakimś świecie społecznym, ale z drugiej strony tak naprawdę pewne pewne zmiany wewnętrzne to znaczy pewne zmiany na poziomie rozpoznania w ogóle na poziomie indywidualnym mogą też generować silne zmiany na zewnątrz, jeżeli trzymamy się tego typu podziałów i jedno z drugim jest sposób nieodzownie związane co znaczy, że inny ta interakcja zachodziła 2 strony, ale rozumiem że, gdy próbujesz zwrócić uwagę bardziej na ten aspekt właśnie od zewnętrznych trzeci taki instytucjonalny taki, który w, jaki sposób też kształtuje znacząco naszą rzeczywistość wewnętrzną nasz sposób doświadczania przeżywania i że i, że to co wy Party tutaj odgrywa istotną rolę wyparty w takim sensie może nie jakoś nazbyt dosłownie niemal takim właśnie że, że ukryte przemilczane nie nieobecny cały czasy w jakiś sposób nakręca pewnego rodzaju dynamikę albo to ZUS albo podtrzymuje, jaki status quo, czyli nie generuje zmian, które mogłyby być nawet pożądane na poziomie świadomym no tak w tak to jest bardzo adekwatny opis oczywiście to są tu jest kilka takich obszarów, które są ciekawe, bo po pierwsze no, jakby uświadamiając sobie to co to co powiedziałaś taką bas bazową jak sytuacja mu tę strukturę toi toi tej sytuacji raczej no może przejść właśnie do przyglądania się temu co realnie w tych różnych obszarach wyparcie jest schowane co jest nieobecne co się kryje w tych wszystkich budynkach instytucja uniwersytetach w systemie ekonomicznym i t d . jaki on jest na jakie one są właściwie te parametry, które tworzą kontekst w jakim funkcjonujemy tu Hillman był bardzo właśnie uważny na to, że my i na dobrą sprawę musimy doznać pewnego rodzaju takiego to niema sensu religijna gojące się, by nie nie używał właściwie tego pojęcia, kto to jest jakaś moja tutaj interpretacja wreszcie coś takiego jest potrzebny rodzaj rodzaj takiego przebudzenia to znaczy wyjścia z tej perspektywy pojedynczej własnej taki dom nie daj sobie w ogóle zobaczenia JSW, że to, że to w ogóle jest charakter jest problematyczna, bo elementem tego całego układu jest to, że moją mamę zna tu realizowano to znaczy my często sądzimy, że to są próżno tu taki jest w ogóle się tym nie interesuje mnie nie zastanawiamy się nad naturą tego czy w jej intencji ją byłoby takie poszerzenie świadomości to samo co w takiej gminie niż głębinowy w poszukiwaniu psychoterapeutyczne przynajmniej w różnych jego nurtach kierunkach się na łamach i że to poszerzenie świadomości miałoby służyć czemu no myślę, że takiemu w jakim sensie Myśla nazywaniu dostrzeżeniu tego co niedostrzegalne dotąd poszerzeniu se pewnego pola percepcyjnych go zróżnicowaniu perspektywy, która jest taka zmobilizowana w tej chwili to świadomy tego używam, bo to był też Lach mana ważne pojęcie twierdzi, że zachodnia psychika jest czymś common o tej wsteczną Uroczysko skonstruowaną monoteistycznych a, a życie psychiczne nie odpowiada temu modelowi monoteistyczne mogą w jakim sensie narzucone on ona ma naturę raczej wielością łączy wiele z nas jest różnych takich sfer perspektywy żywych postaci tak dalej, który ma nas nie funkcjonują, a my ciągle się chcemy ujednolicić no, więc to jest rodzaj takiego ćwiczenia mentalnego myślę po prostu ALT jest też coś co popsuł realnie zmienia naszą sytuację to znaczy zaczynamy widzieć pewna siły, które nas przenikają i które nas kształtują nie tylko tworzono zastyga w takiej jakich pozycji, w której no właśnie wydaje nam się, że to, że rozumiemy co się dzieje w ogóle nie rozumie na mój trzeci my mówimy cały czas zdolności krytycznego myślenia no dokładnie takiego podawania wątpliwości zastanej rzeczywistości jak myślisz, o ile można taki sposób tego typu pytanie sformułować co jest inną taką właśnie ślepą plamką w naszym dzisiejszym oświadczeniu nie wiem, jaką chcesz przyjąć perspektywę czy ograniczyć się do doświadczeń polskich firm w ogóle bardzo szeroko to jest jakiś potężny temat w ogóle mi może niektórzy z państwo znają te audycje, które tutaj podczas szyldem tak powszechne się pojawiają na stronę Radia TOK FM są tam dostępne to są audycje nagrania spotkań, które prowadzą w teatrze powszechnym w Warszawie będą do spotkania znowu jakoś pewnie od maja tego roku, czyli 20 1 8 roku ruszają się sezon zimowy skończył i w tym sezonie zimowym właśnie mijający miałem całą serię tych spotkania tym co wypada, bo to za kształt, który bardzo mnie interesuje z dzisiejszej kultury i muszę być największe wrażenie chyba mam niem zrobiło to co powiedziała prof. Małgorzata Jacyna-Witt 8 pierwsze spotkanie z tego cyklu otwierającym, ponieważ na różne tam podchody robiliśmy dialogiem różne podchody, że śmierć może jest oparta jest taka klasyczna teza, że śmierć jest tabu marzenie wiem choroba bezradność ograniczenie w ogóle to są takie rzeczy, które wstrzymano są nieobecne, które są, na które są, że to powszechne wzorce, jakie dostajemy to są wzorcowe niezawierające składników tylko zawierającej przeciwieństwo i Kresowiacy na podział w pewnym momencie jakoś w fazie konkluzji tej naszej rozmowy, że ostatecznie zdaniem, jakby nawet jeśli te rzeczy faktycznie występują to zjawiska wyparcia tego bądź tamtego to istotnie najbardziej upartą tym obszarem tego co najbardziej wyparte z dzisiejszej kultury jest popsuł urynkowienia każdego aspektu naszego życia to znaczy, że cały dizajn funt jeśli można tak powiedzieć i kultury, a także bardzo głębokich narracji, które w tej kulturze kształtują nasz sposób myślenia o sobie i które uznajemy za właśnie naturalne, że to po prostu taki jest, że to jest w ogromnym stopniu kształtowana przez rynek, że to jest podporządkowane temu, że musimy chodzić do pracy zarabiać pieniądze mówiąc w skrócie i tam się wydało niezwykła mocna w taki mieliśmy okazję trochę o tym, rozmawiać po testy są też tematy, które się ze sobą łączą jej przenikają myśmy to okazja tym trochę rozmawiać przy tych mowa była o depresji nic o tym, że mnie właśnie pewne obszary przeżycia doświadczenia są dopuszczalne, a inne nie są ze względu NATO, że funkcjonujemy w obrębie, jakiego świata społecznego w ogóle mam wrażenie, że to pojęcie, które się tutaj zajmujemy się z takim bardzo cenną interesującym pomostem, więc między w ogóle tym też przebijającym się w naszej rozmowie tymi kategoriami wnętrze zewnętrze, czyli takim stanem pośrednim między in z oddziaływaniem tego co nas spotyka ananasy kształtowaniem tego, a naszą jakąś w ogóle możliwością kształtowania i oczywiście o tyle, o ile nie jest też na co mamy wpływa na cenie mamy tak i o ile oczywiście nie jesteśmy skłoni kwestionować też pewnej zastanej rzeczywistości, czyli szukać właśnie tych obszarów wytartych ubraniach tych chodzi tutaj czytaj wyparcie wydaje mi się, że ktoś zabiera trochę innego o znaczeniu słowo, bo mówiliśmy o tym w kategoriach takich właśnie bardziej związanych z głębi nowym doświadczeniem psychicznym czy z tym, że coś n p . się wydarzyło i tak nie ma, więc o tym, można myśleć i tak nie mają, gdyż w takim bieżącym zaś w polu świadomości, a trochę czym innym jest to, że nie ma w Polskim zoo wraz z biurowej świadomości jakiegoś rodzaju zjawiska możesz jakiegoś rodzaju też uczuć przeżyć, a można o tym, też opowiadać myśleć w kategoriach historycznych, czyli to też jest bardzo ciekawy ciekawy wątek, że co z tych doświadczeń naszych trudnych to traumatyczne jak rozbiera go podmiotu też inne gdzieś nie znajduje swojego on, a ty znaczy dochodzi do głosu w jakiś takie jednorodne na różne problematyczne sposoby ani w taki sposób, że jesteśmy w stanie to jakoś zagospodarować narzędziami którymi dysponujemy, czyli takim innym światem instytucji regulacji i t d . i t d . z otwiera się mnóstwo wątków TKH nim dotyczących ogółu re to nic nam najbardziej bazowych i tożsamościowych nim doświadczenie i takich znowu w kwestii związanych z podmiotowością w kształtowaniu podmiotowości ty mówisz w kółko akurat jest sexy tylko 80 3 bardzo dwuznaczna, że to wcale nie jest także remont oczywiście ten obszar który w świecie społecznym, w którym coś jest wykluczone otrzymane z dala i gdzieś na uboczu Albina i na marginesie czy też min nie jest także do pełni wyłącznie funkcję represyjną zaznaczyć fakt przemilczenia czegoś lub nieobecności generuje pewien rodzaj struktury właśnie tego doświadczenia tych, którzy odpowiedzą, że w tej kategorii się nie znajdują upraszczając należy właśnie, więc poszukiwanie tych obszarów nazywani są to powiedzielibyśmy, że urynkowienie nie jest jakąś formą zadawania sobie minimum bardzo podstawowego pytania pan na temat tego, w czym my jesteśmy jeszcze zadanie też bardzo karkołomne no to prawda, bo to jest to znaczy powiedziała szeptem w korcie im się wydaje, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i ta książka słynna Misiura w kółko historia szaleństwa w dobie klasycyzmu doby klasycyzmu po to jest mało po pierwsze, jakaś pionierska praca rzeczywiście taka, która wyznaczyła całą, jakby tradycje związaną z inną właśnie próbą przekraczania takiego oczywistego medyczną o psyche właśnie psychoterapeutyczne go paradygmatu w myśleniu w ogóle w takich kategoriach jak szaleństwo rozum prosi o zdrowie z 4 erotycznego tylko takiego indywidualisty czynnego powiedzielibyśmy teraz myślę sobie, że takiego zrodzonego z żywym, a nic w tej atmosferze w inny podmiotowości i myślącego podmiotu kartę z chińskiego, który sam o sobie stanowić, który właśnie ma obszar świadomości ich, jeżeli można to tak my opisać historię głosować na, tyle że żadna rzecz jest tam nie ma jak w przestrzeni ukrytych, że tam nie ma czegoś co może działać spod spodu, czyli tego, o czym rozmawiamy przez cały czas tak no bo tutaj po prostu chodzi o to że, choć te słowa są momentami egzotyczne i brzmiała brzmi to tak dosyć trudno nie dla kogoś, kto nimi jest taka, że po prostu na co dzień z takim językiem Need no to ostatecznie chodzi o bardzo w baszcie proste rzeczy to znaczy o to jak my sami się, by widzimy jak sami siebie postrzegamy i Najda to jak sami doświadczamy siebie jest zależna od nas ana ile jest efektem działania pewnych architektury społecznych właśnie jest efektem pewnych procesów o charakterze zbiorowym kulturowym społecznym i t d. no i na cele tym na ile tym samym jest to struktura trwała jakaś taka, która powstała w sposób naturalny i jest właśnie taka jak się nam jawnie, a my dla nasze doświadczenia też jest powiedziałbym nie modyfikowała albo na jest relatywne jest jedynym z wielu możliwych modeli, które się akurat tak wykształcił, ale też wykształcił się z określonych powodów i t d . i t d. więc tu chodzi po prostu o to, że jak ja myślę, że nazywam się prawda Tomasz Sobieszczański w sobie coś tam Robbie i wydaje mi się że, że rzecz, że pamiętam nie więcej o swoje życie wiem, czego chce, czego nie chce i t d . no to oczywiście jest to gruntowna nieprawda on, ponieważ mnóstwo innych rzeczy we mnie jeszcze działa, z których tego typu samo opis nie zdaje sobie goście sprawy nie uwzględnia ich i jest taki dość naiwny także jeśli komuś z państwa się wydaje, że zna się dobrze, że jest takim racjonalnym, że zawsze wie, czego chce, że nie ma w nim nic ponad to co jest mu dostępne bezpośrednio na to są państwo podmiotem karty z Janickim chciałem powiedzieć no, a o tym, że lekarz przed ich no po prostu taki podmiot jest pewną fikcyjną strukturą, o czym już wszyscy wiemy i inna nawet jeśli komuś się tak wydaje to tym gorzej powiedział pan, że muszę tak wydaje, bo to jeszcze wzmacnia właśnie fikcyjność, czyli im bardziej się państwo wydaje, że są państwo tacy właśnie, tym bardziej państwo tacy nie są to z takich w życie już na koniec żołnierza AK z 9 też się przestraszył, ale ten jest najcięższym tak, by przez moment wydaje się, że przeszliśmy do takich bardzo ogólnych kategorii nikt cały czas się poruszamy wokół takich kwestii wydaje mi się, że proces fundamentalnych, gdyż najpier w zaczęli mówić w ogóle o obszarze nieświadomości oczywiście zakładając, że coś takiego istnieje inny to założenie nam towarzyszy podczas każdej z tych rozmów, a tym co wyparte, bo to jest taki, iż taki może bardziej on nic bez nich bez pracy zwanych kawałek jakiegoś doświadczenia i że to tajemnica firmy zaczęliśmy mówić trochę szerzej o w ogóle tym są jakoś nie jest dostępne i kto inny jakoś oddziałuje AAA pojęcie tego co wyparte z n p . z kultury tak jak powiedziałeś może być takim dobrym Mann wlicz kierunkowskazem to znaczy kimś takim punktem, który na swoim prowadzi ku jakimś takim właśnie obszarom, które też warto by było zrewidować przemyśleć silny odpowiedzieć sobie na rozmaite pytania dotyczące tego czy tak rzeczywiście wygląda rzeczywistości czy taka jest i czego moglibyśmy w obrębie tej rzeczywistości chcieć, czyli rozpoznawać właśnie obszar wpływu stopień wpływu i nasza też w obrębie tego ograniczenia to tak zrobimy następnym razem, a tymczasem chyba będziemy państwu życzyć wesołych świąt skądinąd z Hellmann jak to kiedyś mówiłem, a nie tak dawno przy okazji naszej rozmowy o depresji akurat właśnie ten obraz skwerek który, który stoi u podsta w święta Wielkiejnocy uznawał za działający mocno z poziomu wyparcia właśnie na nasze myślenie o świecie o także na nasze przeżywanie cierpienia nie na nasze myślenie o cierpieniu na to w jaki sposób w tej kulturze cierpienie jest postrzegane, więc wbre w pozorom nawet dla osób, które jakoś nie wiążą szczególnych emocji z chrześcijaństwem, które się postrzegają jako od chrześcijaństwa odległa no co może się okazać jakość ciekawe, że w każdym razie tego typu czy istnieją takie poglądy, które powiadają nawet jeśli nie identyfikujemy się jako wierzący chrześcijanie to i tak często zachowujemy się i doświadczamy świata po chrześcijańsku nawet jeśli tego nie chcemy go po Wielkanocy właśnie takim świętem, które nas konfrontuje stanęli, o czym moglibyśmy inaczej jest taką właśnie jest taką refleksją i zadać nie da czas też odpoczynku państwa pozostawia takie wynika jeszcze dopowiem, że Hillman miał taki pomysł, żeby w każdym hotelu amerykańskim zamiast Biblii była Triada i Odyseja mi się podoba mnie też dziękujemy weto usłyszał od gniazd ptaków terapeutyczną filozoficznym tynku na doc. w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek za tydzień w środę po dwudziestej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA