REKLAMA

"Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego"

Połączenie
Data emisji:
2018-03-29 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie tych aut też trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Łukasz Chodorek z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry autor książki autorytarne systemy polityczne świata arabskiego, który właśnie będziemy rozmawiali TEN-T to może nie jest za szczególnie sekcji, bo to opracowanie naukowe, ale książka w gruncie rzeczy z bardzo przystępnym językiem napisane, ale jeżeli ktoś z państwa jest Rozwiń » zainteresowany takimi krajami jak Egipt Maroko Arabia Saudyjska albo seria i pytaniem podstawowym pytaniem okna, które tak ciężką próbę odpowiedzi czyli dlaczego nie w tych krajach mogą powstać systemy polityczna reżimy oraz systemy automatyczne, które trwały bardzo długo w gruncie rzeczy w historię świata i w relatywnie mało się zmienia, chociaż tych zmianach zaraz sobie więcej powiemy, bo to nie jest takie oczywiste cała ta czwórka jednak się mocno od siebie różni i właściwie dopiero arabska wiosna nimi zachwiała mi to rzeczywiście ta książka jest takie osoby bardzo pożyteczna i tak jak mówię łatwo przystępna, bo rzeczywiście można się z niej bardzo dużo dowiedzieć na temat historii tych fraz i to nie jest trudna lektura, choć tytuł może nie zachęca natomiast wracając do tego pytania o wyjściowego 1 trochę na moment jeszcze wyszedł poza ramy tego Pańskiego opracowania zadał pytania inne po napisaniu tej książki jak pan zaczął myśleć o jednak od tworzenia się reżimu w Egipcie w święta trzeba by na poziomie netto w zupełnie świeży przypadek prawda i te pytania, dlaczego ta rewolucja no nie przyniosła istotnej zmiany tak, bo przypomnijmy może tym z państwa, które nie śledzą polityki Lipski, który na co dzień w 2 tysiące jedenastym roku został obalony reżim polityczny to jest zdominowany przez osoby Hosniego Mubaraka następnie mieliśmy okres niestabilności w wyniku, której wyłonił się rząd kontrolowany przez Bractwo muzułmańskie jest prezydentem morskim, który po mniej więcej roku funkcjonowania został obalony przez armię przez zamach stanu, który dał bardzo ciekawie przeprowadzony ubrany w szaty rewolucyjne, choć wynik brutto, tak więc takim postmodernistyczny zamach stanu w zupełnie inny niż te, które miały miejsce w świecie arabskim słyszeli ku dwudziesty na czym ta post Modern miałaby tupole w z Arnoldem przede wszystkim na tym, że był to zamach stanu przeprowadzonym przez armię, ale przeprowadzonym w mocy ogromnego aparatu PR-owe ego, który sprawił, że ludzie wychodzili na ulicę akurat ten, kto te wydarzenia obserwowałem z pierwszej ręki będą wtedy i Egipcie i wielu ludzi wierzyło, że robią kontynuację rewolucji, która jak któraś odbyła się 2 lata temu tymczasem tak naprawdę dokonali restytucji podobnego systemu władzy niż identycznego, ale podobnego systemu władzy do tego który, który właśnie obalili z i to dotyka dotyka istoty w pewnym sensie dylematu politycznego przy czym czy ich istotą próbek istoty problemu polityki i krajach arabskich przede wszystkim bliskiego Wschodu, a mianowicie tego, że z przez tę dekadę rządów autorytarnych na bardzo często w nie było przestrzeni placu miasta za zawęził się w tym meczu na pewno trudno było to do obszaru Egiptu nie było przestrzeni, gdzie siły islamistyczne mogłoby artykułować się politycznie, że mogłyby zaistnieć w myśl ta przestrzeń powstałe w UE no już z dochodu za zaczęło dochodzić do ogromnych napięć i armia, która była 1 z 2 filarów rządów poprzedniego reżimu był to filar, który nie został naruszony wciągu ewolucji 2000 1 z tego naruszono zniesiono drugi filar, czyli partię narodową partię demokratyczną nazwie armia pozostała nietknięta i ta armia poczuła się zagrożona dominacją różnych sił muzułmańskich w polityce egipskiej doprowadziła przy wsparciu elementów starego reżimu, ale też przy wsparciu pewnej grupy właśnie młodych osób, które prowadziły rewolty przeciwko poprzedniemu systemowi, ale bardzo szybko się zorientował, że alternatywa w postaci rządów muzułmańskich dla nich jeszcze mniej korzystne i z dwojga złego wolą poprzeć mniejsze zło, czyli świeca koło armię zamiast zamiast bractwa muzułmańskiego w dół, ale były do tej kontr rewolucji dobrze, ale czy to nie jest trochę związane z tym właśnie, o czym pan pisze to znaczy, że Egipt w gruncie rzeczy był pod takim specyficznym żywią się dość mocno zmienia to znaczy jego charakter nie był tani, bo to niebyła mi pan na pewno ma to dobre określenie chętnym w pana znaczy jak i ja staram się stawiam tezę staram się ją bronić się w tej książce, że mamy na bliskim Wschodzie do czynienia z 2 zasadniczymi typami reżimów lub po mówiąc w pewnym uproszczeniu takimi, które się zmieniają takimi, które trwają w dość niezmiennym kształcie, czyli reżimami, który się adaptują roztoczenia tymi, które pozostają inne lekcyjne i rzeczywiście reżim egipskim talerzu należał do takich, które się adoptowały prawa i wymiarem tej adaptacji było dla wymiaru tej adaptacji były przeróżne wpolityce zagranicznej Egipt zrobił 1 8 0 zwrot 1 80 stopni w momencie, kiedy przeszedł z obozu pro sowieckiego do obozu nie prozachodniego w połowie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych w obszarze polityki gospodarczej również ogromna plastyczność z mężem przeszedł ten reżim systemu kapitalistycznego do socjalistycznego i potem z powrotem do kapitalizmu, a więc na wykazywał ogromne potencjały dopasowania natomiast to co koncentruję uwagę politologów zazwyczaj i mają również tu w pewnym sensie w tej książce to są instytucje i nie ta plastyczność była możliwa dzięki temu, że w reżimie tym funkcjonowały takie klasyczne poziomy EU instytucje formalne takie w europejskim czy zachodnim staje się, więc niezwiązane z jakimiś innymi niż partia czy 3 czy armia czy służb bezpieczeństwa struktur ami instytucjami tak Cisy były to tradycyjne organizacje polityczne i to dawało pewną plastyczność i pewno też trwałość nieważną od 3 jest to wszelako przyjęta teza, że im bardziej zinstytucjonalizowany reżim w tym uznaje się go za trwalszy wynikiem te były 2 instytucje partia, która zmieniała swoje nazwy przez lat ta ostatnia jej wcielenie nazwał narodową partię demokratyczną i wojsko RSD rewolucja w druku 20 11. zniosła partie związki prezydenta, który był też szefem partii, ale wojsko zostało nietknięte i dlatego tam był tor tor, który tę rewolucję egipską rewolucję niedokończoną czy też w świetle takiej definicji innych uściśleń, w które stosujemy w politologii to niebyła rewolucja tak czyniła rewolucja w tym sensie, że nie przyniosła pełnej zmiany politycznej, by nie przyniosły częściową zmianę z wizyt wzniesiona w 1000 pewne aspekty tego systemu politycznego, ale naj potężniejszy gracz, czyli w tym przypadku armie został, żeby sobie wyobrazić jak potężna armia jest jak potężną instytucją jest armia w Egipcie musimy sobie wyobrazić jest po pierwsze, najsilniejsza armia arabska to jest prawie pół 1 000 00 0 ludzi w mundurach to jest też największy gracz w gospodarce wedle różnych szacunków około 1 5 do niektórzy mówią aż 1 3 gospodarki egipskiej należy albo bezpośrednio do przedsiębiorstw wojskowych albo do przedsiębiorstw należących do byłych wojskowych, ale z, więc i dominacja armii w polityce gospodarce i jest potężna jadąc na wczasy do Egiptu możemy już tak nawet nie wiedzieć o tym, że hotel, w którym mieszkam należy do przedsiębiorstwa, które należą do armii albo zostało wybudowane przez największe przedsiębiorstwo deweloperskie w krajach, które jest przedsiębiorstwem wojskowym, a więc tak ta ta ta dominacja mini została tknięta wtoku rewolucji w 4 tej niepełnej rewolucji została dotknięta w rok 2 tysiące jedenastym natomiast siłami próbował demontować czuwało demontować Bractwo muzułmańskie i prezydent ma nadmorskiej i wtedy doszło do tego zdarzenia, które doprowadziły do dnia do do kontrrewolucji do roku 2000 trzynastego druk Tamara od ich do sytuacji trener Wenta mamy w Egipcie aktualnie, czyli wojskowego prezydenta, który próbuje rządzić przy mocy osobistej charyzmy, wzorując się na pokrycie wcześniejszych lidera Egiptu przede wszystkim Gamal Abdel Naser na dobre wrócę do mojego pytania na czym pan strasznie okrężnie odpowie też czy rzeczywiście można powiedzieć, że zmienność tego reżimu sprawia, że to, że rząd nie jest zdolny tworzyć w nowej postaci, dlatego że w gruncie rzeczy był w pewnym sensie efektywny o stanie powiedział tak dla Waldemara możemy na to spojrzeć to jest spojrzenie, które z nich bliski możemy na to spojrzy z perspektywy takiej dość Darwina w ski tak byłbym tym coś co przeżyję wybierze się dopasowuje, jaki gatunek do warunków zewnętrznych im bardziej plastyczne im bardziej, dopasowując się NATO w tym większe szanse przeżycia jest egipski jest przykładem takiego szybko ewoluującego systemu politycznego, który zmienia swoje postaci pod wpływem czynników zewnętrznych wewnętrznych, ale nam pozostaje w swojej istocie właśnie reżimom autorytarnym od 1000 pięćdziesiątego drugiego roku zdominowanym przez armię czy można powiedzieć, że w gruncie rzeczy ten z realnymi sposób w jaki zmieniają się reżim egipski okazał się efektywne, a co nas jak może powiedzieć z Syrii, a już po informacjach 13 1 7 za chwilę wrócimy do tej rozmowy trzynasta 2 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Łukasz Chodorek z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmawiamy o Pańskiej książce autorytarne systemy polityczne świata arabskiego mówiliśmy wcześniej o bardzo specyficznym reżimie w Egipcie to teraz powiedzmy w zasadzie jego takim Pszczyna na drugim biegunie można, by to postawić właśnie Serie, a tak to jest naszym Egipt jest w pewnym sensie specyficzna, ale też w pewnym sensie szerszym sensie też typowy tak to znaczy te non wykazywał zdolność adaptacji podobnie jak dajmy na to my inny republikański reżim, czyli tunezyjski, a także monarchii reżim w Maroku, którym też sporo pisze w tej książki natomiast rzeczywiście oprócz tych reżimów, które wykazywały sporą zmienność mamy takie firmy, które właśnie podobnie jak, w jakich takie gatunki są takie zamierzchłe niewinnie ewoluowały i mimo jak bycie poddanym bardzo podobnym czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym bo gdy spojrzymy na demografię nasz region, w którym te kraje w tym przypadku Syria Egipt Syria jest leżą one powiedzieć no, że z oddziaływanie na te systemy było podobne natomiast w odróżnieniu od Egiptu Syria można powiedzieć trwa w celi system polityczny w niezmiennym kształcie od 19 70 roku od momentu, kiedy Hafiz al-Asad wykonał coś jest w syryjskiej oficjalną historię nazywa ruchem korygującym, czyli zamach stanu na swoich współtowarzyszy z partii Fine Alba z PIR i IT jest jakby tam istota tego dylematu go, o którym staram się pisać w książce znaczy to dlaczego w jednych krajach dochodzi do zmian autorytaryzm się dopasowują zmieniają swoją politykę, a my kraje takie jak Syria nie robią tego tak Syria i jako reżimu na liczne o tej podobnie zachowuje też Arabia Saudyjska można, by też wskazać w nim 4 takie państwa jak Libia czy nieco mniejszym stopniu Jemen jako te systemy, które przez lata trwały w dość niespodziewanie na ich stałej formie i tanie zmienność to to jest teza, którą staram się postawić w jej obronie w książce wynika przede wszystkim zbyt wysokiej spójności reżimu i z tego, że nie jest on oparty na instytucjach takich formalnych rację znanych jak właśnie z armią czy służby bezpieczeństwa czy partia, jaką ideologią czy też nie są niezłym Danielem głównie na nich oparte głównie oparty jest nam na pewnej Solidarności podstawowej grupy czy grupy Timor Diany w przypadku Syrii jest to oczywiście jak grupa grupa sekta Alawitów czy też ludzie wywodzący się z tej sekty, którzy zdominowali te służby bezpieczeństwa i kluczowe pozycje w wojsku i niedopuszczalne przez lata do jakichkolwiek prób realizacji tego systemowi z czegoś nawet takiego symbolicznego jak wybory mają inne psy, w których brało udział więcej niż wart więcej wart niż partie zrzeszone w Narodowym froncie postępu albo wybory prezydenckie, które jak w Egipcie w segmencie stały się my z wyborami konkurencyjnymi oczywiście w ta konkurencja w jest dużym stopniu pozorna, ale jednak daje pewien pewnym deficytem rozszerza rozszerza tu na przestrzeni interakcji politycznych ma o tyle w Syrii oczywiście wybory ne z aż do w tych ostatnich już w trakcie wojny były były tylko i wyłącznie plebiscytowej i ograniczały się do tego, że Syryjczycy mogli poprzeć najpierw Hafiza al-Asada, a później jego syna Baszara w, a czy pan ma poczucie, że to, jakie te reżimy byłem jak i jaką miała specyfikę czy były zdolne do adaptacji czy właśnie raczej nie czy były bardziej otwarte czy dąży do takiego totalnego zamknięcie n p . Arabia Saudyjska czy seria czy to miało wpły w na to jaki miała przebieg arabska wiosna i co z niej koniec końców wyszło czy nie tak wydaje się, że w właśnie o tym, staram się PSEW w końcowej części tej książki, że bierze, że dym miało dość spory wpływ oczywiście nie tyle na dno nie możemy w te wydarzenia takie rewolucje czy transformacji biznesu uwarunkowane wielu czynnikach natomiast nie był to na pewno jedyny czynnik natomiast możemy zauważyć, że tam, gdzie reżim były właśnie bardziej plastyczne Maria adaptacji nie arabska wiosna na doprowadzała do pewnych przemian politycznych tak to znaczy w dochodziło do tych przemian wydatku do przemiany miały charakter inne stosunkowo bezkrwawego i mówię tu oczywiście Tunezji mówi tutaj o Egipcie, gdzie też Maroku, o którym my nie wspomnieć, na które również zalicza się do tej do tej grupy systemów, które wykazywały dużą adaptacji więc, gdy mamy, gdy mam tak modelowo przyjmujemy, że rada arabska wiosna była wywołana szeregiem czynników niezwiązanych bezpośrednio z systemem władzy prawda go MDM przede wszystkim wskazuje też na demografię na gospodarkę trudności gospodarcze widzimy, że na pewno tam, gdzie wystąpiła mieliśmy do czynienia z tymi bardziej z cyklu realizowanym systemami politycznymi NATO, ale te systemy były w stanie też to wyzwanie w jaki sposób ne w adaptacji nim podzielić natomiast tam, gdzie mieliśmy te systemy jest właśnie takie sztywne inercyjny prześcignąć robi się w szczególności w Syrii i w Libii na tamte szkodom w reakcji zero-jedynkowy reżim RPA stanowił walczyć nikt, kto tego bardzo się na spójność budowane dzięki temu, że służba bezpieczeństwa i w Syrii mamy do umieć się głównie Alawitów suwak bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Libii tam akurat dominowało dominowali współplemieńców Kaddafiego z wymienionych obaw o te grupy postanowiły nie dać szansę jakimkolwiek rozmową negocjacjom i kolorowym rewolucjom przy okrągłym stołem i rozpoczęły się walczyć o przetrwanie od samego początku oczywiście mamy też zupełnie inną z trajektorią w kraju takim, jakim jest Arabia Saudyjska, gdzie władze również oparty jest władza o pewną grupę podstawową jest sporo o tym pisze w książce jest grupa podstawowa bardzo specyficzny jest 1 rodzina trafna co się wiąże z tym specyficzną strategię reprodukcyjną założyciela Królestwa, który miał około setka dzieci prawda Anita rodzina królewska liczy sobie teraz ta najbliższa rodzina królewska liczymy teraz około 7 00 0 kuzynów natomiast oczywiście, gdy mówimy o państwie tak na karę bez wojska musimy zauważyć, że tam te czynniki wymuszające czy też Szymon, mobilizując ludzi dowieźć na ulicy nie występuje z uwagi na to, że to gospodarka węgierska swoje funkcjonowanie opiera na rencie z ropy naftowej i póki można te niepokoje polityczne niepokoje z kim Eko Ekonomiczno społecznego aż przy pomocy innych transferów finansowych na to należy się spodziewać to jest chyba nie jest takie proste akurat przypadku Arabii Saudyjskiej nierealne zresztą rozmawialiśmy o tym, kraju i o jego takim portrecie ekonomiczno-społecznym, które zresztą trudno odmalować badane są trudno dostępne, ale jeżeli już jakoś pozbiera z dużym wysiłkiem domaga się okazuje, że rozwarstwienie w Arabii Saudyjskiej gigantyczne, więc w pewnym sensie takie rozwarstwienie majątkowe jest w pewnym sensie to jest znak zapytania jak to jest możliwe, że należy się wielki znak zapytania n p. czułości ćwiczyła w póki co Arabia Saudyjska w stabilizuje swoją gospodarkę sytuację polityczną dzięki tym transferom natomiast oczywiście tendencje długofalowe milimetr więcej długofalowych to jestem bardzo wiele znaków zapytania, ponieważ nowe jak wspomnieliśmy jedno w rentach z ropy naftowej i raczej nie rośnie natomiast populacja Arabii Saudyjskiej rośnie to znaczne Oliwia Krawiec ska wygeneruje rozwija się kraj, ale dowie się zbyt wolno, żeby nadążyć za przyrostem demograficznym i długofalowo jest to wielki dylemat, jeżeli im, odnosząc się do tej tezy o innowacyjności pewnej Arabii Saudyjskiej, jeżeli te, za które zawarte w mojej książce jest poprawna rzeczywistość zweryfikuje to wydaje mi się, że Arabia ma ledwie Salman książę następca tronu Arabii Saudyjskiej będzie miał ogromne problemy z prowadzeniem tych reform, które przewiduje i siły będzie raczej nie odniesie w tym sukcesu niestety można powiedzieć, że w, o ile ja mam rację to prognoza dla Arabii Saudyjskiej i stabilności politycznej jest raczej negatywna co mówi Wanda trochę, że jeżeli już tak skonstruował swój reżim jak to zrobić Arabia Saudyjska to lepiej tego nie ruszać no to jest bardzo trudna to zmienić i w Jama, obserwując działania, dlaczego te działania takie reformatorskie pojawią się znicze przy sukcesji władzy, a my nic znowu problemy z analogii do Syrii w Syrii też, gdy doszedł do władzy Baszar al-Asad zrobił pewne ruchy w zakresie pluralizm racji gospodarczej kraju tak myśleliśmy, że polityka została nietknięta wmieście próbował otworzyć kraj gospodarczo Mohammed bin Salman robi to samo oczywiście znacznie większe znacznie bogatszej gospodarce Arabii Saudyjskiej, ale z w momencie, kiedy i ludzie na tym etapie zarówno społeczność międzynarodowa, jakim jest Saudyjczycy są podekscytowani tym że, jakie nowe perspektywy się pojawiają natomiast w i jestem dość głęboko przekonany, że mamy nissana nie będzie w stanie prowadzić jakikolwiek istotnej zmiany politycznej zwrotem system Mot, bo my albo, bo system władzy w Arabii Saudyjskiej partyjny PiS Marian instytucji, jaką jest rodzina panująca inne po prostu na to nie pozwoli i w tym sensie za jakiś czas ludności Królestwa morzem w inne może zareagować na to dość wybuchowy to co jest myślę istotne w przypadku takiej analizy to zresztą pan też o tym pisze to takie pytanie czy to jest w ogóle refleksja nad reżimami na autorytaryzm nam Pesa czy też jednak trzeba patrzeć bardzo mocno na ten konkretny obszar świata, w którym się wydarza i umiem ostrożnie odnosić to do innych w innych krajów znaczne ile ta historia jest w pewnym sensie historią jednak bardzo bardzo arabską tak to jest testem, na który nie tak dawno zdarzyło się poruszyć w rozmowie z Francją Fukuyama, w którym niema okazji poznać tej mojej książce i przedstawimy główne tezy i wniosek wydaje się nam ten ten element dość uniwersalny, jeżeli mielibyśmy się go też doszukiwać, choć należą do 30 ogumienia z wielką wielką ostrożnością no dotykam zagadnienia spójności grupy sprawującej władzę traci to tego co sprawia, że ludzie będących rdzeniem reżimu trzymają się razem jak mocny jest to jak mocny jest przekonanie i przeświadczenie niekiedy tym czynnikiem jest ideologią, ale też strażacy, którzy 20 01. wieku, kiedy ludzie przestają wierzyć w ideologię i kiedy tym czynnikiem jest charyzmatyczny lider PiS w i ten czynnik był zdaje się nadal, a w pewnym sensie w dobie mediów społecznościowych mamy do czynienia z nowym rodzajem nowymi rodzajami charyzmy i ten czynnik jest nadal aktualny niekiedy i to jest kontekst raczej tylko włącznie arabskich, choć jest jeszcze 1 region świata, gdzie się pojawiać, czyli Azja Azja środkowa tym czynnikiem jest ta właśnie to co robić z moją Serbią czyli, czyli ta lojalność dla wobec plemienia klanu rozszerzonej rodziny, więc w ani kiedy tego czynnika steki stającego brakuje to jest tylko oportunizm, który trzyma ludzi sprawia, że popierają władzę albo Ameryka bardzo rozwodniona i drogie co kiedyś Linz nazwał modelem mentalnym autorytaryzm, a więc wydaje się, że ten obszar badań nad niewinnymi autorytarnymi systemami do tej pory mało zgłębianie jest list jest ciekawym obszarem na na przyszłość tak co sprawia, że ta drobna no niewielka nie stosunkowo nieliczna grupa, ale nie daje się rozbić nie dajesz dokooptować Madzi, kiedy ludzie wychodzą na ulice ci ludzie decydują się, że raczej za walczymy o władzę z bronią w ręku zastosujemy przemoc dojść do rozlewu krwi krwi niż spróbujemy negocjować odejście od linii oddać trochę władz gminy Sokoły Fukuyama na to no właśnie pozostałości straciłem tt tt te wnioski zaszczytem ten element uniwersalny na czym warto warto pochylić nad problem spójności na spójny świat pełen spójności grupy grupy sprawującej władzę, ale jest też 1 inny wątek, którym się można tu powiedzieć jako wątku ne, w którym który ma wyjechać to uniwersalny WeChat i pojawia się często w naszych dyskusjach na temat tego jak reagować na takie zdarzenia, jakimi są właśnie wybory, które są mu osób oszukane niektóre nowości oraz obserwujemy w Rosji czy w Egipcie, ale czy jak ja jak do tego podejść jak bardzo często ten to co głównie w jak w tym tym przekaz, który prezentujemy w taki skrócony w komentarzach jest taki, że pokazujemy no to jest przecież fałszerstwo i świat na to przymyka oko, ale z drugiej strony historia bliskiego Wschodu w okolicach i po arabskiej wiośnie wskazuje, że w tych państwach, w których dochodziło nawet do tych broni sprawiedliwych oszukanych wyborów w momencie masowej mobilizacji społecznej, czyli w momencie takim rewolucyjnym przechodziły przez te rewolucje w sposób łagodniejszy drewna niż te kraje i tu znowu przykład Syrii Libii na pierwszy rzut oka się inne wysuwa niż te kraje, w których dotarł do żadnych wyborów nie dochodziło albo albo wychodzą chodziło do wyborów, ale ich dna, ale one one były zupełnie niekonkurencyjna tak nie pozostawiono najmniejszego najmniejszej przestrzeni do działania nawet pojedynczych dysydentów innymi słowy RM oczywiście dominuje w Libii istotna jest w dyskursie współczesnym na szczególnie w amerykańskiej politologii i krytyka tych tych dążeń demokratyzacyjnych tej daty pewnej hipokryzji, która łączy się z tym, że zachód z 1 strony mówi wiele o demokrację z drugiej strony tak robi interesy z autu kratami, ale z drugiej strony w momencie, kiedy ta agenda demokratyzacji na zewnętrzne jest stosunkowo skuteczna co rzeczywiście łatwiejsze w przypadku krajów, które są słabsze gospodarczo i kar takich instytucji jak Unia Europejska może wymuszać pewne działania w celu realizacji innych ne w za w zamian za no i obietnice wsparcia gospodarczego czy otwarcie gospodarki, czego no to te drobne rzeczy z po latach nie są istotną zmianę, lecz też mogą mieć istotne zmiany łagodzą objawy w momencie, kiedy te objawy przemocy politycznej najczęściej dochodzi do przesilenia polityczne no właśnie to wydaje się, że jednak wybory nawet z tak zabawne w gruncie rzeczy jak te, które ostatnio obserwowaliśmy w Rosji ktoś to zresztą, kto jest dość oznajmił określił mianem mianem badania rynku, ale nawet takie badanie rynku jest jednak zakłada istnienie jakiegoś rynku idei politycznych i wymiany ewentualnej, więc wydaje się, że to jest jakiś element kontaktu z rzeczywistością danego reżimu nawet jeśli ten reżim nie zamierza odpuszczać, ale to już jest inny wątek do niego pewnie jeszcze wrócimy przy innej rozmowie dziękuję bardzo dr Łukasz Włodarek z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami 13 3 8 września informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA