REKLAMA

"Wykonanie obowiązku zwołania posiedzenia KRS oznacza jej uznanie"

Analizy
Data emisji:
2018-03-30 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:04 min.
Udostępnij:

Prof. Małgorzata Gersdorf w liście do marszałka Sejmu deklaruje zwołanie posiedzenia KRS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w dzisiaj w analizach przynajmniej w pierwszej części spróbujemy wyjaśnić rzecz, która dla mnie jest kompletnie niepojęta zachęcam państwa do wspólnego zastanawiania się, dlaczego pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf ogłosiła, że zwoła posiedzenie krajowej rady sądownictwa, chociaż wcześniej twierdziła i twierdzi wciąż, że po sposób powołania tej krajowej rady UE jest niekonstytucyjny i Rozwiń » konstytucyjna jest ustawa o krajowej radzie sądownictwa, a nawet ta procedura przeprowadzona przez Sejm jest niezgodna z samą ustawą o krajowej radzie sądownictwa, a mimo to dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pani prof. Gersdorf zwołała posiedzenie krajowej rady ogłosiła to w liście do marszałka Sejmu w rozstrzyganiu tego dziwnego paradoksu pomogą nam mobilna mam nadzieje słuchaczy analizy małpa to klub KSM, a przede wszystkim nasz ość w pani sędzia Katarzyna Kruk Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa i stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry dzień dobry w UE ten może zaczniemy od tego jaka jest treść tego listu, który pani prof. Gersdorf wysłała do marszałka Sejmu goście to jest druga część, bo wcześniej był Chris poprzedni proszący marszałka różnego rodzaju wyjaśnienia Ellen i pojawił się właśnie zarzuty wobec tej procedury, jakie są zarzuty co, jakie są wątpliwości znacie to są wątpliwości, które by chyba wszyscy prawnicy, którzy się opowiadają jak go przeciwko uznaniu tej ustawy z konstytucyjną pod gruszą, czyli po pierwsze na wkład to co nam jako członkom stowarzyszenia Iustitia najbardziej się życiowo czy to jest wybór członków rady przez polityków konstytucja tak konstytucja mówi, że to ma być 1 5 sędziów wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższego sądów powszechnych administracyjnych wojskowych, więc oczywistym dla nas jest, że to są sędziowie wybierani przez sędziów i oczywiście znam te poglądy jest m. in. posła Piotrowicza Jerzy Owsiak konstytucja nie mówi o tym, że mają to być osoby wybierane przez sędziów podczas gdy o tym, przy posłach senatorach jest to wprost wskazane w naszym przekonaniu to jest oczywiste no to tak to jest tak jakby przed na mapie przy podziale na lepszy poziom co Przemek będzie pisać, że to ma być siły zmierzone przy założeniu, że ziemia jest okrągła jest to wszak, a i tak oczywiste, że nie ulega wątpliwości dowodem jest dowodem jest to praktyka to znaczy tak za tak zawsze było w grę jeziora Drużno został zmieniony przez prawo sprawiedliwość druga, że 3 to jest to, że nie wiemy, kto te osoby po paru te listy poparcia dla poszczególnych członków nie są jawne, więc my nie wiemy czy to są za każdym razem inne osoby, czyli każdy sędzia, który do tej krajowej rady sądownictwa i nominalnie, ale w tej chwili został powołany dotrze każdego z nich poparła odrębna grupa iluś tam osób czy to słynną przykład wciąż rosną na osoby, które podpisały listy dla wszystkich członków, ale to są wątpliwości, które nie stoją w sprzeczności z legalnością takiego wyboru, dlatego że może się okazać, że rzeczywiście tak jak pokazał, że mamy bardzo niewielu kandydatów 1 8 na 1 5 miejsc tak mnie będziesz w 2 2 5 2 6 osób brało udział w podpisywaniu list to wciąż jest nie stoi w sprzeczności z tezą, że to jest legalne, bo tak przewidywała ustawa, ale w moim przekonaniu zdecydowanie mniej jest dopuszczalna sytuacja, kiedy jakiś mechanizm sprawowania władzy Państwowej władza sądownicza jest przecież również władzą państwową jakiś mechanizm sprawowania tej władzy jest może nie transparentne, ale wręcz niejawne, że nie wiemy w jaki sposób doszło do tego, że te osoby mają poparcie co więcej na torze one nie mają żadnych, ale jest mechanizm sprawdzania w 2 × Silvy przez władze to znaczy sprawdzać te w wiarygodność tych list miał Murray minister sprawiedliwości i on miał również kontrolować czy na pewno osoby podpisane są sędziami, ale proszę wziąć pod uwagę, że dzięki kibicom mamy co by świadczyło rzeczywiście tak było ono w zasadzie wyłącznie oświadczenie organu, który miał tego sprawdzenia dokonać, ale im nic więcej w NATO teraz ja muszę się odwołać do tego co, o czym pisała pani profesor w Małgorzata Gersdorf pierwsza prezes Sądu Najwyższego do marszałka Kuchcińskiego ze swoim pierwszym piśmie z 19 marca w tej sprawie nie prosiła go o ujawnienie list poparcia dla kandydatów co oznacza, że w jakiegoś powodu News nią nie widziała tego problemu, który mówi pani czy Iustitia może wówczas akurat w tym piśmie ten problem poruszony nie było natomiast jest to temat, który w naszym nasze w naszej dyskusji prawo prawniczej naszych wypowiedziach naszych członków również jest, chyba że obecne za to zwracała uwagę na rzecz, która być może dla większości z nas jest mało istotna jest już naprawdę prawniczą dysput tą niewiele mającą wspólnego z prawdziwym życiem tu trochę ironizuje wskazując, że klub parlamentarny to nie to samo co klub poselski i rozróżnienie między tymi 2 podmiotami wpływa na legalność wyboru kandydatów, a raczej zgłasza Ania popierania kandydatów przez właśnie kluby poselskie, a nieparlamentarne natomiast w miejsce w przypadku prawa sprawiedliwości i tutaj Toro to rozróżnienie wreszcie waszym zdaniem jest istotna cenniejsze są też takie formalne sztuczki co znaczy, że może nie użyłbym słowa sztuczki natomiast rzeczywiście ja zgodzę się z tym, że dla większości członków społeczeństwa, którzy nie są prawnikami celem nie jest to mało czytelne natomiast w moim przekonaniu tutaj istotne jest co innego to, że nie było publicznego wysłuchania tych kandydatów w inny przykład to co w we wszelkich programach informacyjnych się pojawiało ze strony posłów opozycji, że ci posłowie nie mieli możliwości, choć nawet chcieli w jaki sposób tutaj w tym wyborze uczestniczyć się z kandydatami zapozna się w miejscu członek 1 z członków partii bodaj Kukiz 1 5 stwierdził, że moment przecież spotkaliśmy, bo warunkiem poparcia było to, żeby ci sędziowie, by w tej wypowiedzi było podzielali inni nasze poglądy polityczne Tomasza dążenia już już one sobie jak ta wypowiedź pani brzmiał ten klub znalazł sposób na spotkanie z kandydatami kluby opozycyjne, by mnie w porannej zmianie poradził, ale te też jest także ustawa nie przewidywała wysłuchanie publiczne w letnim było także bez bez nich nie może odbyć się wybór, ale to właśnie to, o czym mówię brak transparentności życia publicznego, o których przecież tak dużo mówi mówią politycy i brak nawet mechanizmu przewidzianego w tym momencie na to, żeby ta transparentność zachować, bo tak naprawdę my nie wiemy kim są te osoby jakież to w dążeniach czy założenia programu, który z partii one poparły i w jaki sposób poparł i przede wszystkim jak postulat apolityczności sędziów ma się do tego, iż warunkiem poparcia kandydatury kogoś na członka jako członka KRS jest to, żeby go popieram poglądy czy dążenia czy założenia jakiś pan tych często jest szereg zastrzeżeń wobec tej procedury wielokrotnie omawialiśmy naszej antenie część z nich, choć bardzo takim prawniczym zna przesianą z Anną takim prawniczym językiem, który nie dla każdego jest przejrzysty pod nosi pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a jednocześnie ogłasza w piśmie do pana marszałka Kuchcińskiego, że ellaOne, ale przepisy ustawy o krajowej radzie sądownictwa jest treść jednoznacznie spoczywających na mnie obowiązek zwołania posiedzenia krajowej rady sądownictwa bezwarunkowy w dlatego zamierzam go wykonać, mimo że podtrzymuje wszystkie zgłoszone wcześniej wątpliwości my to jest dla mnie niezrozumiała w w takim razie pani na prof. Gersdorf włącza się w nielegalną nierzetelną procedura tą decyzją to jest pytanie są w zasadzie do pani profesor pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale włącza się czy nie włączyć, bo o powody mogłabym rzeczywiście prezes bardziej panią prof. Jerzy prezes Sądu Najwyższego, ale tutaj jest to w tym momencie decyzja o przeor oświadczenie, że zamierza się powrót po posiedzeniu zwołać nie jest jednoczesnym uczestnictwem w czymś co jednocześnie pierwsza prezes określa jako nielegalne są przez całą pewnością wykonanie obowiązku zwołania krajowej rady sądownictwa w jakim kształcie ogona nie funkcjonowała oznacza w moim przekonaniu uznanie, iż mamy do czynienia z krajową radą sądownictwa, a co to oznacza dla słuchaczy nie prawników to znaczy dla słowa dla słuchaczy nie prawników, że to ciało, które zaczęło istnieć na podstawie tych Jean monnet znowelizowanej ustawy zaczynam być traktowane albo przynajmniej zaczną się do niego stosować te procedury, które regulują działanie krajowej rady sądownictwa w rozumieniu konstytucji w no unika państw głosowaniem powiedziała to jest legitymizowanie jej przykład pływanie w bardzo tak kolokwialnie mówiąc staną, który jeszcze przez nią uznawać za nielegalny dystrofia takiż, przekładając na bardzo drastyczny przykład jak by konstytucja zakazywała kary śmierci w, a jednocześnie Sejm uchwalił ustawę, która nakazuje pierwszej prezes Sądu Najwyższego zwołanie takiego oddziału egzekucyjnego i ona mówi to jest niezgodne z konstytucją nie możemy zwoływać takiego oddziału, bo nie wolno zabijać ludzi w Polsce, a jednocześnie mówi, ale ustawa nakazuje zrobić, więc to zrobię przesadzał myślę, że nie da, ale to jest w Miechowie to jest pytanie, na które ja nie nie czuje się w żaden sposób władny odpowiedzieć, dlaczego akurat pani prezes pań pierwsza prezes Sądu Najwyższego taką decyzję podjęła w swoim liście do marszałka pisze dalej zwracają zarazem uwagę, że trudno oczekiwać, że wadliwe ukształtowanie składu krajowej rady pozostanie bez wpływu na wybór kandydatów do na sędziów do 2 i z Sądu Najwyższego w co może mieć istotne Konstal SA konsekwencje dla porządku prawnego Rzeczypospolitej polskiej, o co tu chodzi jak się ma legalność krajowej rady i powoływanie są wniosek do Sądu Najwyższego z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej polskiej to jest w moim przekonaniu zależność bardzo ścisła mianowicie krajowa rada sądownictwa przedstawia prezydentowi kandydatów na sędziów czy to na sędziów sądów rejonowych czy to sędziów, którzy nie chcą awansować z do sądu wyższej instancji w związku z tym, że nie przejmujemy, że sama krajowa rada działa wadliwie została ukształtowana wadliwie nie przysługuje jej zatem ten przymiot, jakie konstytucja to morderstwo nadaje ton to oznacza to również, że wszelkie czynności przez nią dokonywane są wadliwe, czyli osoba, która dostanie nominację sędziowską po przejściu procedury organizowanej przez to, że rada może istnieć takie niebezpieczeństwo, że może n p . nie wszerz należytej weryfikacji umorzenie może nie zostać należycie w cudzysłowie sprawdzone, czyli takie krajowa rada to robi zapoznają się z opiniami, ale pan ocenia czy głos kandydat SLD mówiąc kolokwialnie nadaje się na wzrost najwyższy ocenia ważność wyborów idzie i jeśli któryś z sędziów powołanych przez ten wadliwie wybrana krajową radę sądownictwa będzie uczestniczył w tej w tejże decyzji o ważności wyborów to to dołożenie tylko ważności wyborów to dotyczy każdego orzeczenia no tak, ale mówimy o powoływaniu władz publicznych oczywiście, że można go może rozpaść się wszystko może być n p. także ktoś uznaje, iż wybory no n p. są nieważne albo we wiacie się jeszcze sposób rolę w dokona takiej analizy, która może w innym wypadku, by nie została strona przegrana w wyborach albo część wyborców, którzy będą czuli, że to nie jest właściwa procedura może przestać uznawać władze publiczne tak resory konsekwencją są nam się w tym momencie audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pani Katarzyna Kruk sędzia Sądu Rejonowego w dla Warszawy-Mokotowa i członkiem stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia w pierwszej części rozmowy próbowałyśmy zrozumieć decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która jednocześnie publicznie mówi o tym, że ustawą krajowej radzie sądownictwa jest niekonstytucyjna, a procedura powołania sędziów do krajowej rady jest nie tylko niekonstytucyjne, ale niezgodne z samą ustawą, a jednocześnie ogłasza w liście do marszałka Sejmu, że posiedzenie tej krajowej rady zwoła i pomyślałem żebyśmy, że teraz skoro tak naprawdę nie rozumiemy tej decyzji w to byłoby świetnie przecież o krok dalej krajowa rada jak można podejrzewać zostanie zatem to to pierwsze posiedzenie zostanie zwołane i i co wtedy mogą robić sędziowie obywatele stowarzyszenia Iustitia jak procedować dalej, bo już się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy w taki pseudo Trybunał Konstytucyjny NRA umiemy pojmować jego decyzje nazywana orzeczeniami, kiedy skład jest nielegalny, a co z krajową radą na co mogliśmy być ciut czujni i wiem czytałam taką wypowiedź prof. Strzembosza i prof. Zolla ten fakt, że wskazanie, iż orzeczenie wydane przez osoby, które przeszły, jakby to droga nominacje mną mówiąc w uproszczeniu przy tej teraz obecnej krajowej radzie sądownictwa będą mówiąc wprost nieważne będą nieskuteczne będą nielegalne jest to 1 z poglądów natomiast NATO oznacza straszny chaos prawny, bo wyobraźmy sobie taki wyrok wydany właśnie przez sąd w, w skład którego będzie w składzie orzekającym będą takie osoby, przyjmując ten pogląd oznacza to cóż może mamy formalnie wyrok, ale ten wyrok nie jest wyrokiem i w zasadzie nie wiemy czy to postępowanie, które się toczyło to ono było skuteczne nie było skuteczne trzeba je powtórzył że, składając na Trybunał Konstytucyjny co już wszyscy rozumiemy mieliśmy sytuacje, które n p . Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału to powoływane skład był nielegalny, bo składał się sędziów dublerów, że rzecznik składał wniosek o wyłączenie tych sędziów ze składów, gdy upadał ten wniosek, po czym rzecznik wycofywał swój wniosek o zbadanie konstytucyjności, bo nie chciał, żeby zapadał wyrok z nielegalnym w składzie, przekładając to na wyroki sądów powszechnych prosto w 2 oznacza to ni mniej ni więcej modlić się, że jeżeli nie ufamy w tym momencie wyrokom sądowym to co bierzemy sprawiedliwość we własne ręce czy nie mamy anarchię chaos i samosąd, a czy jest jakaś trzecia droga co może zrobić obywatel co mogą robić sędziowie, bo liczy czy jakoś można się przed tym bronić, bo dziś mamy krajową radę sądownictwa, który jeszcze niedawno nikt nie rozumiał i nikt nie wiedział po co ona w ogóle istnieje stroje, które jak taka pani jak taki Pająk z tworzy tę sieć sądową następnie przez to, że nominuje sędziów no to by to co można zrobić właściwie w zacząć funkcjonować poza systemem sądownictwa to nie jest przecież możliwe funkcjonowanie poza systemem sądownictwa to jest nic innego jak anarchia właśnie co mogą zrobić sędziowie my jako Stowarzyszenie my jako sędziowie nie możemy zrobić nic więcej poza wydawaniem kierowaniem apeli formułowaniem uchwał, ponieważ prawo nam żadnych innych możliwości nie daje możemy nie poddawać się tej procedurze nominacyjnej czyni nie zgłaszać się na wolne stanowiska sędziowskie im bardzo wielu sędziów taką decyzję też w 2 atest to bardzo ciekawa, czyli w momencie, kiedy mamy wakaty w wiadomo, że jest możliwość kandydowania nie kandydować, a co jeśli pani sędzia pewnie głównie w składach trzyosobowych Sęk jednak w jednoosobowych właśnie, ale są sędziowie sądów okręgowych sądów administracyjnych te składy są większe to wtedy nagle w naszym składzie pojawia się sędzia z nominacji krajowej rady no tej nowej krajowej rady i co wtedy sędzia ma dziś ruch to jest problem tak jak przed Trybunałem Konstytucyjnym łączy poza wnioskiem złożeniem oświadczenia, że sędzia wnoszę o wyłączenie go do rozpoznania tej sprawy, ponieważ n p. uważają, że ten skład jest niezgodne z ustawą uważa, że nie będzie obiektywny w tej sprawie to poza złożeniem takiego wniosku o terenie bardzo widzę ten wniosek kieruje się do kogo składa się oświadczenie, że on jest rozpoznawany przez inny sąd czy inny skład sądzący atest częsta sytuacja tak jeszcze po 8 latach ostatnich chwil kiedy, zanim zaczęto rozważać sądownictwo w Polsce to często sędziowie wyłączali się ze składów to znaczy z takich przecięto Janina chce uniewinnienia natomiast w i z innych przyczyn tak to się zdarzało szczególnie albo w takiej sprawie, gdy były to duże sprawy innym Szkot ktoś sądził jakiś fragment wnętrza była duża grupa przestępcza o tym, ktoś z, a w Sączu 3 członków, a jest sprawa kolejnych 3 i w zasadzie te zarzuty są podobne NATO w takich sytuacjach, żeby nie było zarzutu, że już ktoś, kto sądził już spotkał z tymi dowodami już oceniono jako ma być obiektywny w Jastrowie albo naszły mnie ostatnio się zdarzyło także wpłynęła do mnie sprawa się pokrzywdzony był ktoś kogo faktem, że jeszcze na studiach, czyli bardzo dawno temu, ale znałam, więc również złożą wniosek w takie osiedle nie było najmniejszych wątpliwości co do pani niezawisłości wyłączenie, że skoro ja to osoby nawet kiedyś tam kiedyś, ale jest mi, ale z nami i osobiście zmiana na gruncie koleżeńskim znana to uważam, że nie mogą rozpoznawać spraw i teraz, wykonując na tę sytuację to jest jakaś furtka Bell Bel -li tylko pytanie czy wtedy te kolejki w sądach i te wszystkie opóźnienia zaczną być jeszcze większe Ależ oczywiście, że tak prawdziwość wprowadza też tzw. reformę sądownictwa po torze było szybciej teraz tak pani mówi część sędziów nie będzie kandydować na cele, a na te wakacje, bo nie chce być nominowana przez krajową radę sądownictwa nielegalną część będzie jeszcze w czasie wyłączać ze składów jesteście jesteście jakieś narzędzie obrony prezes sieci sądów mogą n p. wnosić o to, żeby ideę krajowa rada nie wpłynie ujemnie wpływa na na obsadę tego sądu na zadanie, bo przecież wakacje z znaczy, że nie ma chętnego nie ma nikogo, kto się zgłosi na stanowisko sędziowskie no, toteż nie ma kim ten wakat obsadzić natomiast my nie zaniepokoiło zaniepokoiła jeszcze 1 rzecz mianowicie mierzenie warunkiem udzielenia poparcia członkowi tak w obecnej krajowej rady sądownictwa było, o czym już mówiliśmy podzielenie poglądów politycznych jakiejś partii to należy się zastanowić, jakimi kryteriami będzie się kierował członek tej rady, decydując o tym czy kandydaturą danego sędziego przedstawić do nominacji prezydentowi czy też nie w no tak, ale pani mówi już takiej rzeczywistości w inny można być trochę pół politycznej a, a mnie co ciągle jednak interesuje fakt, z którym mamy do czynienia przy Trybunale Konstytucyjnym znaczy jeśli organ zaczyna być budowany na nielegalnych podstawach to potem już właściwie nie ma znaczenia, którą partię rozgrywała ważny jest gorzej tak czy siak na Orlen sparaliżowany znaczy poza złożeniem rezygnacji z urzędu to jak innej furtki nie widzę, ponieważ nie mamy prawa i niechęć do strajku prawa do demonstracji w imprezach w regionie się też inni sędziowie Trybunału ci legalni pozostali w Trybunale między nimi po to, żeby ratować, chociaż część orzecznictwa Trybunalskiego w ich było czasem składy są legalne rozwiązuje też taka decyzja desperacka niewiele nie przysłuży się chyba nikomu czy przysłuży znaczy składach niczemu skład jednoosobowy no to tego problemu nie ma już, chyba że pani sędzia chciałaby awansować natomiast, że póki co w grobowcu mierzyć i że nie jest to skład wieloosobowy im nie zgadzamy się z tym składem technologia pozwala złożenie wniosku o wyłączenie mnie do rozpoznania tej sprawy ewentualnie, jeżeli nie człowiek nie widzi w ogóle wyjścia to po prostu wycofanie się złożenie rezygnacji żona gotuje liliowce innej drogi przychodzi obywatel do sądu i dostaje informację o składzie przy jego sprawie czy on może wskazać że, ponieważ 1 z sędziów w składzie czy też jedyny sędzia w składzie jest właśnie z powołania tej nielegalnej krajowej rady to on wnosi o to, żeby zmieniono skład czy jest to do tego uprawnione istnieje taka instytucja właśnie złożenie wniosku o wyłączenie sędziego zarówno sam sędzia może oświadczyć, że uważam, iż powinien nie powinnam skończyć tej sprawy z takich czy tak z przyczyn jak również obywatel może złożyć u mnie taki sam wniosek uzasadniając, dlaczego uważa, że do tego sędziego są jakieś zastrzeżenia oczywiście ten wniosek podlega rozpoznaniu tak samo jak każdy inny natomiast właściwość sądów jest określona ustawą poza przejściem na inny system no chociażby system sądów arbitrażowych albo inny system rozwiązywania sporów czy to mediacja w karnych za niecenzuralne mediacji chyba po prostu bije nie widzę inne niż 1 3 pani zdaniem Iustitia powinna apelować do sędziów, by uznawali wnioski obywateli, którzy za chwilę zaczną podważać legalność dawnych składów sędziowskich właśnie ze względu na cenę cennym ty co dotąd natomiast konstytucyjną krajową radę sądownictwa czy tutaj tak jak wzywali szczególnie kandydowania do krajowej rady powinien pójść ten krok następny to jest zupełnie Solnego, ponieważ wezwanie do tego ażeby uwzględnić albo nie jakiś wniosek to jest wpływanie na orzecznictwo tego robić nie wolno każdy sędzia jest niezawisły niezależny oceniano w każdy wniosek każdą sprawę na podstawie przepisów prawa, więc oczyszczenie czy miny mięso polowanie oni kandydowanie, ponieważ to jest kwestia celów naszego stowarzyszenia i tego jak na te cele pojmujemy no i jak się w związku z tym powinien zachować członek, który się z tym stowarzyszeniem identyfikuje skoro jest go członkiem jeśli nie nutą w tym poselstwo staje pod znakiem zapytania celowość uczestnictwa w takim stowarzyszeniu natomiast oczywiście docent pływanie czy apelowanie o podejmowanie decyzji procesowych wydawanie orzeczeń konkretnego kształtu jest niedopuszczalne to jest bardzo ciekawe, bo polityków w tego typu ograniczenia nie obowiązują oni wręcz poszerzają coraz bardziej swoje pole działania pole tego, gdzie wolno im AM wchodzić, gdzie wolno im wpływać m. in. wpływać na kształt sądów poprzez choćby ministra sprawiedliwości, a sędziowie są nawyki trudniejsze pozycje jeśli chodzi o obronę mówi się, że są one trzecią władzą obok ustawodawczej wykonawczej, a jednocześnie nie mają takich samych narzędzi obrony w takt jest w ogóle problem, który powstał z tego wieloletniego przeświadczenia, że sędzia w ogóle nie ma prawa wypowiadać się publicznie, że wypowiada się wyłącznie w wyrokach z uzasadnienia na konsekwencje tego zbieramy obecnie natomiast to byłaby w sumie to była piękna myśl to była pięknym świecie to świetnie działało w zlotym jest to, że teraz sędziowie ono właśnie organizują różne akcje w ramach chociażby naszego stowarzyszenia to, że zaczynają się wypowiadać w mediach to, że to wychodzą, jakby doszło do z członków społeczeństwa, tłumacząc na czym polega sądownictwo na czym polega niezawisłość to, czego ona jest ważna to jest naprawianie tych tych błędów, bo rzeczywiście błędów albo po prostu zły pomysł zdaje się postawieni w nowej sytuacji, który sędzia, który w studiu mówił byśmy w ogóle nie byli przygotowani nikt nigdy nie nie myślą nad tym jak tłumaczyć i rozmawiać o tym, czym jest niezawisłość sędziowska to w samo przez się rozumiało teraz staramy się rozmawiać staramy się tłumaczyć im rzeczywiście zrozumienie Lu tego co te sądy robią, dlaczego one są ważne i dlaczego jest niezbędna, żeby one były niezawisłe to jest tzw. pracą podstawili autobus z Realem nie ruszył Malta niczego przecież bez bez tej pracy u podsta w społeczeństwo znakomicie sobie radzi, bo te wielotysięczne protesty w le wlecze i w grudniu ze świeczkami to jest właśnie dowód na to, że ludzie gdzieś głęboko czują po co jest stała wolna władza sądownicza niezależna od władzy politycznej oczywiście, że tak jest to bardzo bardzo budująca natomiast w ramach chociażby organizowanych przez nas kafejek skromnych słyszymy od osób, które przychodzą czasami, że to co mówimy tu zupełnie nowe, że oni słuchają z zaciekawieniem, bo nikt o tym nie słyszeli ją mówią o pracy u podsta w właśnie jeśli chodzi o to osoby, które nigdy się nie dotknęły sądownictwem, które na, który właśnie tym RRSO, którym pani mówi jest czymś zupełnie nowe obcymi często korzysta mniej cukru wzrosły one rozszyfrowane jako krajowy rejestr sądowy w krajowej rady sądownictwa w nowym kształcie ma być zwołane posiedzenie tej krajowej rady przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego w te decyzje jej ewentualnym to posiedzenie będziemy komentować analizach jeszcze po wielokroć owi 0 w tym momencie zaczęły spływać i państwa opinie z będziemy do nich wracać zatem, a teraz już kończymy pani sędzia Katarzyna Kruk Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa członkini stowarzyszenia Iustitia ogromnie dziękuję za spotkanie również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA