REKLAMA

Ile o sędzim może powiedzieć Min. Sprawiedliwości?

Analizy
Data emisji:
2018-03-30 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami studio Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry i zajmiemy się wyrokiem, który przegrał i teraz od razu na możliwość czytamy we czy ten proces przepraszam przegrał Zbigniew Ziobro czy minister sprawiedliwości minister sprawiedliwości pozwanym w tej sprawie był organ państwa minister sprawiedliwości w specjalnie to chce rozstrzygnąć już na starcie w oczach skarb państwa reprezentowany Rozwiń » przez ministra z mamą teraz to już prawnik mówi to zostawmy na boku w to jest istotne w procesie cywilnym inne stroną był właśnie minister sprawiedliwości i sprawę przegrał w LM czy to jest ważny wyrok dotyczący dóbr osobistych konkretnej sędzi pani Justyny kostki Janusz o tym, właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, czego dotyczyła sprawa w no właśnie zaczniemy mówić o tym, krótkiego naświetlenia stanu faktycznego mianowicie chodziło o sytuacji, w której na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości to boję się komunikat, w którym to ministerstwo zamieściło uzasadnienia, chociaż mówię Otóż, gdy doszło może w cudzysłowie bardziej argumenty normatywne nie są argumenty były inne wyjaśnienie, dlaczego sędzia, który była mowa w została odwołana z delegacji, dlaczego została jej skróconą delegację do Sądu Okręgowego w tyle rozjechali no i jest sędzia Sądu Rejonowego, która była delegowana do Sądu Okręgowego no to już jest w pewnym sensie forma awansu no to delegacja została skrócona i trzeba powiedzieć, że jest to rzeczywiście czeka kompetencji ministra sprawiedliwości, że on sędziów deleguje do sądów innego rządu może też te delegacje cofnąć nic o tym, decyduje o tym w dość arbitralny sposób co może budzić pewne wątpliwości, bo faktycznie powoduje taką sytuację, w której na stabilizację zawodową tych osób w dużej mierze zależy od od tej pory arbitralnej decyzji burmistrza do tego rząd nie musi uzasadniać podkreślmy to nie jest nic nowego to nie wynika, że tych reform prawa i sprawiedliwości tak było wcześniej tak przy czym to też nie było przedmiotem sporu w tej sprawie celem zamiast tego na bank do sądu trafiła treść tego komunikatu m. in. fragment dotyczący wyjaśnienia, dlaczego pani sędzia już nie będzie delegowana do Sądu Okręgowego za co ta kara i ten ta treść, którą teraz przytoczymy stała się przedmiotem procesu no tak czy warto podkreślić, że to niemu proces, który w, którym pani sędzia kwestionował on skrócenie delegacji kwestionowała wyłącznie komunikat, w którym ministerstwo przedstawiło powody skrócenia tej delegacji do ministra sprawiedliwości dotarła informacja, że sędzia Justyna k o jej akcja to wojna czytać, bo pani sędzia wygrała proces no myślę, że łączy taką o nich będzie musiał zostać usunięty ze strony ministerstwa, ale myślę, że no to warto by mimo wszystko odwołać się do treści tego komunikatu, dlatego że jego to on sposób sformułowania no mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy noc złożyli też i dla dobra nas wszystkich przeczytam mimo wszystko to właśnie sędzia Justyna Koska Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawie co było szeroko komentowanej krytykowane w mediach chodziło o zdarzenie z grudnia spowodowane przez Izabelę faktura była pod wpływem alkoholu wjechała w mercedesa przejście podziemne samym centrum Warszawy media obwiniają prowadzącą postępowanie Justyna Koska Janusz o pobłażliwość wobec oskarżonej i nieudolność w prowadzeniu sprawy po sprawdzeniu tych informacji minister podjął decyzję o skróceniu delegacji, więc coś jak w mieście do tego dodała, że gdzieś tam dalej taki passus o tym, że w Sądzie Okręgowym powinni narzekać tylko sędziowie wysokich umiejętnościach sprawności i profesjonalna armia i zdecydowanie jest to dno wypowiedź, która w Miednoje przytoczone w takim kontekście, który wskazuje na to, że powódka w tej sprawie pani sędzia od tych cech nie spełnia i to się pani syn nie zbudowało z nich sposób, by nie spodobało i wniosła powództwo o ochronę dóbr osobistych tylko, skąd tak przeciwko ministrowi sprawiedliwości dzisiaj zapadł wyrok posługa posłuchajmy fragmentu uzasadnienia sędzia Andrzej Kurek w warszawskim Sądzie Okręgowym uzasadnia w fusion to bicz komunikaty rzeczowe odnosić odnoszące się do istoty sprawy merytoryczne natomiast żadną miarą, mimo iż wypowiedzi o charakterze publicystycznym by, zachowując do tego żaden minister w tym także minister sprawiedliwości nie ma kompetencji w tak uzasadniał sędzia Andrzej Kuroń, gdzie się w Sądzie Okręgowym w noc jest cóż w ofercie rozumiem uznał, że naruszone zostały dobra osobiste w pani sędzi, chociaż jeśli wczytać się ten komunikat przez nas cytowany w nie podają, iż wyjątkowo obraźliwe sformułowania on złożyć ocenne w to nie jest zbyt ostre postawienie sprawy innych graczy z pewnością to są takie wypowiedzi, które podważają kompetencje zawodowe pani sędzi, ale decyzja samo cofnięcie delegacji czy skrócenie delegacji już pokazywało, że ministerstwo nie wierzy w kompetencje pani sędzi, a te dodatkowe zdania, które zdołaliśmy są tylko z wyjaśnieniem czy rozwinięciem wymyślone tak, ale proszę zwrócić uwagę na to co powiedział sąd skupił się w dużej mierze na formie tego komunikatu uznając, że mam taki charakter publicystyczny, gdyż odwołujący wiedziałam, że jest wyjątkowo nieudolny gramatycznie też, ale to już z was innym miejscu inni to już nie pojawił w nagraniu ale, ale niedługo później akord, gdybym miał okazję służyć jej to ustne motywy przedstawiony przez sąd pojawi się też takie zdanie, że Dorn, owszem po pierwsze, komisja ma prawo podjąć decyzji odwołanie delegacji i ma nawet prawo zakomunikować powody tej decyzji natomiast nie w takiej formie to właśnie formie zachowującej nie w takiej formie, ale czy logistycznej dla chwili wyjaśnia i gmina nie w takiej formie, która jest nakierowana na to pierwsza obniżenie poczucia własnej wartości z osoby, które ten komunikat dotyczy to takie słowa dzisiaj padł na sali sądowej nie w takiej formie, który jest ukierunkowana na naruszenie dóbr osobistych w latach nie rozumiem jak w 100 nie rozumiem przecież minister w polityczna, jakby nie było w nominacja to jest osoba prowadząca szeroką działalność medialną czy publiczną, której poznają różne słowa choćby przypuszczenie ekipie Emu, ale bardzo ocenne słowo wobec przestępców i tłumaczono, dlaczego trzeba zaostrzyć prawo te przytyki pies to samo jest, skąd nagle taka wrażliwość e-sądu no zwróćmy uwagę po pierwsze na to kogo dotyczy ten komunikat, ale chodziło o osoby, które z przedstawicielką wymiaru sprawiedliwości sędziego, więc publikowanie tego typu wypowiedzi, które uderzają co prawda dobro osobiste konkretnej sędzi, ale też trzeba pamiętać o tym, że mogą mieć szerszy skutek czy 6 negatywny wpływ to znaczy generalnie podważa zaufanie społeczeństwa do sądownictwa albo zwiększać ich o to minister czuwa i nieudolne osoby nie będą pro tutaj zasiadały w najważniejszych sądach takim, jakim jest Sąd Okręgowy w tonie jest także minister jest pozbawiony możliwości tak jak powiedziałam przedstawienia też swojej oceny zachowania sędziego to zresztą funcie podkreślił, ale musi dorobić do podstawy ich granicach prawa i to forma, w której został zrobiony w tej sprawie, czyli na komunikat o tej konkretnej treści też napisane w gminnym takich w tym konkretnym tonie sąd uznał, że to nie miał podstawy prawnej, gdyby minister nie ma nie ma go podstawy prawnej do tego, żeby tego typu komunikat zamieścił na stronie swojej stronie internetowej, ale to jest trochę dziwi bo gdy ja wiem zaraz pani powie to zresztą co powiedział sam pan sędzia, że władza publiczna musi działać na podstawie w granicach prawa, ale czy nie do prowadzonej sprawy do absurdu w jaki sposób ministerstwo w inny chciał za zakomunikować swoją decyzję i ldl być może rzeczywiście złej można było to bardziej elegancko sformułować no ale czy rzeczywiście jest to aż sprawa taka, która powinna być przedmiotem procesu do resortu uznał że, o ile przedstawienie plan powodów takiej decyzji w taki w formie rzeczowej merytorycznej byłoby uprawnione to w takiej formie zastój wyznał publicystycznej do zajmującej to było ten, iż przekroczenie kompetencji, a ze swojej drogi dziurawe tuż za państwo tak na marginesie, że ministerstwo w tym komunikacie w nie podaje nawet tych realnych argumentów tych faktów, które miałyby świadczyć o nieudolności pani sędzi tłumaczył się nie pojawia to jest ciekawe skoro chcą nas tak bardzo informować to mogliby też dosyć przejrzyście w Arktyce to oczy to czy to tylko ta ocena miała jakieś podstawy faktyczne rzeczywiste podstawy faktyczne Noteć jest kwestią sporną tutaj aluzję rozumiem, że w ogóle nie oceniałbym umorzenie nie wchodźmy natomiast MOK od osób przede wszystkim, jakie orne, jakie argumenty na swoją życiową były minister sprawiedliwości, a mianowicie takie, że by ta forma była przejawem uprawniony do korzystania przez pana ministra z wolności słowa w analizie uśmiecha, kto mówi, dlaczego dlatego, że to słusznie dzisiaj podkreślił sąd wolność słowa to jest cud diety jedno i praw człowieka, które ma służyć przede wszystkim obywatelom jednostkom, ale jest ona organom państwa, a obywatel Ziobro w tynk i to trzeba zrobić to istotne rozróżnienie to nie jest tak, że Mińsk pan minister Ziobro jest pozbawiony możliwości korzystania z ochrony, które gwarantują praw człowieka, ale nie wtedy, kiedy działa jako organ państwowy, a w tej sytuacji, ponieważ komunikat ukazał się na stronie ministerstwa to w poniedziałek o VAT jako jednostka tutaj działo organ państwowy drożdżowe niezależnie od tego kto w tej chwili tę pełnić funkcję, czyli krótko mówiąc organ, który działa w ramach swoich kompetencji władczych niema możliwości powołania się na prawo człowieka, dlaczego dlatego, że prawa człowieka są takie gwarancje, które mają właśnie chronić jednostkę przed państwem, ale zaraz to teraz, przekładając to na rzeczywistość Ernst typową rzeczywistość medialną w UE w Polsce co prawie żadna konferencja prasowa pana ministra mnie mogłoby się odbyć, bo on tam korzysta z wolności słowa w stopniu rzekomo nawet na nadzwyczajnym być może nie dochodzi tam do obrażania konkretnych osób ale gdy mówi dużo i tonie publicystycznym, ale zwróćmy uwagę na bardzo szczególny kontekst sprawy tutaj mamy taką sytuację, że przedstawiciel władzy wykonawczej komentuje w sposób mimo wszystko uważam dość ostry mróz zachowanie przedstawiciela władzy sądowniczej, czyli jednak z jest specjalne traktowanie specjalna ochrona przysług, czyli tutaj w tej sprawie zapytam o strony zapytam czy minister Ziobro czy też Zbigniew Ziobro był stroną, ale czy sędzia Justyna Koska Janusz była stroną czy też pani Justyna Koska Janusz była stroną w myśl, gdy jest stroną była osoba fizyczna jednostka ma pani sędzia natomiast to, jaką ona pełnić role jest jest idea ich za butlę istotne właśnie do tego szerszy kontekst sprawy bądź tu nie chodzi tylko kwestia ochrony dobrego imienia a gdy z naszego punktu Azja albo minister Ziobro przepraszam mówił użyje pani przykładu swojego może jeszcze lepiej swojego napisałby komunikat, w którym stwierdził, że rynek tylko łaska wykazuje się wyjątkową nieudolnością toczy ochrona mój spraw moich dóbr osobistych jest na tym samym poziomie czy zrobisz tak, że trudno się pojawiły w kontekście skorzystania z pewnych kompetencji władczych, który ma minister w postaci odwołania czy skrócenia okresu delegacji w tym kontekście z tej bardzo istotny element, bo to coś istotnego pojawiło to właśnie bardzo silny nacisk na to, że w pełnym organy państwowe muszą działać na postój w granicach prawa i w tym przypadku prawo nie stwarzały takiej podstawy do tego, żeby to tego typu komunikat oceny publicystyczne dezawuuje on chce wydać to jest oczywiste, czyli rozumiem decyzja o skróceniu delegacji to nie to samo co konferencja prasowa LO absolutnie rozumu komunikat, który dotyczył pełnej kompetencji władczej pewnej mu powiedział narzędzie ingerencji władzy wykonawczej most do pewnego stopnia niezależności sędziów tak, bo boi, bo jest pewna kontrola nad nad karierą zawodową danego sędziego i z pewnością jest tak, że takie narzędzie może być używane w no w takim kontekście Lecha, który może być odbierane jako próba wywierania presji na sędziów Dorota Głowacka z Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję za całą analizę ciasnej formacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA