REKLAMA

Czy Jezus był? I czy coś to zmienia?

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-04-02 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM w świątecznym poniedziałkowe wydanie poranka Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu o tej porze jest dr Sebastian Duda dzień dobry dzień w teolog filozof publicysta więzi, a będziemy drodzy państwo rozmawia się o tym, o czym być może warto byłoby rozmawiać właśnie przy świątecznym stole zamiast tych wszystkich politycznych sporach, która przegania my nie z całych sił z znad stołu będziemy rozmawiać o Rozwiń » imponderabilia zastanowimy się dzisiaj czy Jezus w ogóle istniał w Belgii czy odpowiedź na to pytanie cokolwiek zmienia w dobrym lewackim to nie jest uważać Jezusa za postać historyczną spoko gościa pierwszego hipis sama i odróżniać te wszystkie naleciałości kulturowo kościelną historyczno cywilizacyjne ideologii zerwanie jego postaci od tego kim on był naprawdę jako postać historyczna, ale w dobrym tonie racjonalistyczne tym ateistycznym jest w ogóle nie przyjmować do wiadomości jego istnienia ani jako proroka czy syna Bożego ani jako postaci historycznej ner tylko po prostu jako jakiś konglomerat różnych wyobrażenie na podstawie MF życiorysów wielu wielu innych proroków, którzy w tamtym czasie funkcjonowali jedni przetrwali wyobraźni, by w sposób bardziej zapamiętane inni mniej i z tych wszystkich wyobrażeń powstała postaci Jezusa jak się panu słucham takich dywagacji na razie zachowuje pan spokój dyplomatycznych FOT ja je dobrze znam oczywiście Adam był modny szczególnie w środowiskach racjonalistycznych dziewiętnastym wieku dwudziestym wieku z regulowaną w ogóle istnienie takiej postaci, jakie ZUS z Nazaretu w później, ponieważ wraz z nią się także badania i nad historią o Żydów powiedz tacie kultury żydowskiej z pierwszym wieku i nad samą biblią i nad nowym testamentem w tej chwili taki pogląd powiedzmy w świecie naukowym ma zatem nacjonalistycznym i to nie chodzi o to, że ten świat jest n p. związane z wydziałami teologicznymi tak nie mam namyśli to to jest nauka, która nie ma charakteru kompensacyjnego wśród historyków nas naprawdę jest bardziej daleko idące konsensus, że Jezus istniał naprawdę nie mamy co do tego mówi teraz jako historyk i tak by nie mamy co do tego wątpliwości w tym sensie także, że Jezus z serem świadectwa o Jezusie są byli księża w ich pewien sposób twory jego działalność jest życie jest lepiej udokumentowana niż w wielu starożytnych postaci takiego pierwszego rzędu powiedziałbym nawet mamy więcej ani dokumentów są zdolni są o mundialu w i malowali targowa oferta Warta z władców to w ogóle w większości znamy z gazami zarzucają tracisz podaniach o Jezusie mamy naprawdę bardzo dużo informacji to nie tylko takich, które są mu z nowego testamentu Chelsea zmierzy się z ujemną tutaj pan słowem dowód mówi pan liczne informacje liczne różnego rodzaju BZ wspomnienia jego imienia w różnych dokumentach, a przecież ukończył pan się zawsze na Uniwersytecie warszawskim oprócz tego, że teologię na innej uczelni, więc mogę śmiało pana zapytać taki dowód, który byłby sklasyfikowany 3 psy czy ten konsensus w historii kłów to jest na takie mocne przypuszczenie, bo mocna jest hipoteza, że Jezus istniał czy jednak kto spełnia warunki, by właśnie forsycji go wolności naukowości ma dobre pytanie oczywiście Artur spytali o kwalifikowalności w ogóle o to w jaki sposób historia może być nauka prawdy, jeżeli mówimy o dowodach płacono muszą być na czym oparty tak jeśli chodzi o dowody historiografii opierają się na źródłach te źródła muszą być wiarygodne muszą być na konkrety muszą istnieć przede wszystkim w śnie mówimy o źródłach dotyczących Jezusa są przekazy na jego temat i to dotyczy właściwie to większości postaci ze świata starożytnego zwykle nie mamy przecież nawet grobów w tamtych ludzi nic nie mamy w dla cesarza rzymskich wiemy, bo zachowały się monety zachowały się jakiś posągi zachowały się przekazy co nie znaczy, że jakoś specjalnie też rozbudowanej liczna, ale znamy przynajmniej w odniesieniu do umów kilkunastu z nich tak powiedział znamy dobre dokumenty które, które mówią na ich temat jeśli chodzi o Jezusa, który pochodził naprawdę z takiej zapadłej krainy z tymi imperium rzymskim w kij zapadło to nie mocarstwo świata wtedy żaden sposób, a Palestyna pierwszo wieczną była oddalona o 3 głównych ośrodków cywilizacji śródziemnomorskiej o takich należał do Rzymu do kina z pewnością należało Aleksandria w Egipcie najbliżej była agencja chciała jeszcze niewielkie miasto, ale do jego rozwoju Regio oraz Anima i tam świat żydowski im pod okupacją rzymską to naprawdę był taki zapadły kąt, a mimo to Jezusie wiemy z różnych źródeł, które także pochodzą z tych centrów cywilizacyjnych to jest może najciekawsze, dlatego że wymieniają go już historycy rzymscy i to takiego naprawdę pierwszego szeregu jak Tacyt akurat psy są dotacje taj do jego przekazów Tomasz my bardzo takie duże zaufanie, które skądinąd inaczej trudno byłoby w ogóle napisać historię Rzymu n p. tak pierwszych lat cesarstwa bez stacji ta z tytoniem, choć jest takim innym autorem ciekawe pisał żywoty Cezarów alarm w morzu ta historia grafów w chwilach historyków z takim mniej wiarygodny, dlatego że bardzo lubił barwne opowieści o bardzo znane, ale doznał oczywiście HH ido dzisiaj gra się świetnie czyta trochę Kate barwna opowieść cesarza Chin od Dariusza n p. Joao o tym jak się, że zdemoralizowana Och, ach ty już w wieku jakoś tam trafiają do dał do bardzo wielu z nas, nawet jeżeli nie zajmujemy się tym fachowo, a ci 2 autorzy oczywiście wymienili Jezusa z imienia, chociaż na podstawie jakich źródeł to jest pytanie macie już wtedy po prostu postać Jezusa był funkcjonowała w zbiorowej wyobraźni zbiorowej wyobraźni i oczywiście jedynie drugi tak autor rzymski potwierdzają, że dałoby jej była taka grupa, która wierzyła nie wierzyła w niego jako Chrystus umarł Chrystus to jest takie określanie z greki, które ogląda oznacza w Thomas tańca namaszczonego dosłowne tłumaczenie hebrajskiego myślę, a ja mróz Mesjasz prawda w Mesjasz z kolei jest bardzo ważną figurą dla Żydów i mamy jeszcze 1 takiego ważnego historyk wraz z tamtego czasu z pierwszego wieku jeszcze scenariusza Józefa, który jak wyłączyć te 2 światy, dlatego że było z lotu linie solariów sugeruje nam jakiś konotacje ziemskie zupełnie słuszne imię Józef jest niewątpliwie żydowskim i on był Żydem który, jakby funkcjonowało świecie już nie ma tutaj chodzi mocno w to funkcjonował w świecie rzymskim i napisał historię bardzo taką ciekawą wojny żydowskim z ponad 6 6 70 stan wojna, która doprowadziła do zniszczenia judaizmu w zwanego judaizmu drugiej świątyni powiedzmy judaizmu biblijnego w tym sensie biblijnego lożę była świątynia do tego czasu na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie Żydzi prawda podbili powstanie przeciwko Rzymianom Rzymianie pokonali Żydów zniszczyli miasto zniszczyli świątynię jerozolimską wcześniej, ale wieków wcześniej 6 wieków wcześniej zniszczył królu babilońskim Nabuchodonozor wybudował ją 10 wieków wcześniej król Salomon Kalou taki istniał, dlatego że pod tym zniszczeniu Nabuchodonozora odbudowano ją stąd jest to druga świątynia na tym wzgórzu świątynnym funkcjonował kult antyżydowskich od tego czasu czyli od tego o 7 dziesiątego roku nie mamy świątyni w Jerozolimie żydowskiej tam na tym miejscu na wzgórzu świątynnym dzisiaj się znajduje słynny meczet kopuła na skalę czy kopuła skały z torem złoto charakterystyczną kopułą kopułę wybudowany został przez Arabów jest bardzo ważnym miejscem dla islamu w, a to punkt zwrotny w dziejach narodu żydowskiego bar z bardzo istotne dzisiaj, jeżeli jesteśmy w ziemię przy Koloseum prawda i wchodzimy na Forum romanum taką świętą drogą to przechodzimy obok kółku Tytusa Tytus był właśnie takim dowódcą II wkrótce został imperatorem cesarzem rzymskim, ale to on dowodził tymi akcjami, które zniszczyły powstanie żydowskie i tam mamy wspaniałą taką płaskorzeźby takie realia, w czym widać pochód nie chcę niosącym menorę siedmioramienny świecznik ze świątyni jerozolimskiej i mów o tym, opowiadać o tej wojnie opowiada Sawicki Józef Flawiusz Józef nam podpowiada także o Jezusie już takiej perspektywy także żydowski humor mówi o różnych grupach religijnych i mówi także o chrześcijanach, którzy pojawiają się obok faryzeuszy mówca Luca Łuszczów esseńczyków, których bardzo wiele wieków nic nie wiedzieliśmy poza tym przekazem, a odkryliśmy ECE w dno dużo wiadomości informacji o nich dzięki wykonałem dzięki znalezisko znad morza martwego słynnym zwą ją kolejny w latach czterdziestych ubiegłego wieku znaleziono w koszty tej grupy żydowskich bardzo dobrze się pan słucha bardzo ciekawe opowieści z pierwszych lat czy epokę chrześcijańską zupełnie pozbawiona dyscypliny naukowej zupełnie pozbawiona precyzyjnej odpowiedzi na pytanie o dowody na istnienie Jezusa, ale drodzy państwo przed nami jeszcze kawał rozmowy teraz zapraszamy na informację Radia TOK FM dzisiaj naszym gościem jest dr Sebastian Duda teolog filozof publicysta więzi, a my zaraz po informacjach wrócimy do rozmowy z państwem i wrócimy do konkretnych pytań świąteczny poranek w radiu TOK FM w świąteczny poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu jest dzisiaj dr Sebastian Duda teolog filozof publicysta więzi rozmawiamy dzisiaj o pierwszych latach chrześcijaństwa od pierwszych latach życia Jezusa inny, a właściwie też rozmawiamy o tym czy w ogóle o życiu Jezusa można rozmawiać się z punktu widzenia naukowego historycznego czy jest w ogóle istniał skoro w, mimo że takie już pan wspomniał w pierwszej części jest sporo świadect w historycznych notowań żadne z tych świadect w i świadectw nie są zapisem świata Kamp nie są zapisem z pierwszej ręki te świadectwa dinner powstawałyby były pisane przez autorów, którzy często byli już urodzeni, by po śmierci Jezusa i na podstawie tych tekstów tych autorów dopiero powstawały te, o których pisałem, o których mówił pan w pierwszej części, których psy, które ze źródeł LO dowodzących z naukowego punktu widzenia czy bardzo blisko, by będąc bardzo blisko tego konsensusu, o którym pan mówił historyków współczesnych jest najmocniejsze pana zdaniem jest bardzo dobre pytanie ja mówię o tym, źródła, jakby poza chrześcijańskich, dlatego że one są oczywiście dowodem na to, że Jezus istniał tylko funkcją żali się mówiło się mówiła jako postaci do realnych mówiło się nazwiska różnych innych i innych mitologicznych obarczają winą za bagaż, ale tutaj on funkcjonuje jednak trochę inaczej niż mitologiczne postaci tak funkcjonuje jako postać historyczna, która żyła w określonym czasie w Palestynie w kat co więcej została zabita przez Rzymian i wiemy to i tak już wiemy, skąd Gibraltar tak mówimy n p. ociąga się coś pojawi jak Piłat z credo tak zupełnie niespodziewanie jak ja tak nie mówię to jest takie powiedzonka, a który przysłowiowe i tak Piłat jest tutaj ważną postacią także historyczną, dlatego że on rzeczywiście był tym protektora młodej damy jest budżet programu tej okupacji w tym roku pan też, że z ruchem w nie wiemy z tych innych źródeł także, że Jezus zginął za ich do tego protektoratu prawda, że jego, a namiestnika walnie i to już są takie mocne dowody dla historyków, że jeżeli nie tylko chrześcijańskie źródła prawda mówią o Jezusie prawda jeszcze wskazują na rolę tak też inne źródła na tę samą postać prawdę historyczną na to to już jest taki źródło w taki dokument tra w dano, który nie jest dowodem gniazda formalną podstawę do zaczną się, że tak, żeby w, jaki sposób strzałem z mówi już od dna podkreślić wiarygodność istnienia tak Jezusa z Nazaretu, a teraz co o samym Jezusie wiemy to na co pani zwraca uwagę to jest jakby trochę inna sprawa, dlatego że ta nie była pierwszoplanowa postać lata cytra płk Chwastek Koniusza nawet dla scenariusza Józefa na powiedzmy sobie od razu to był lokalny nauczyciel żydowskiemu, jaki był on, iż wielu starciem w tamtym czasie to to, że chrześcijaństwo stało się religią uniwersalną tarki nie jest w końcu stało się religią uniwersalną w tym sensie, że było jedyną uznaną w cesarstwie rzymskim co się stało podczas spotkań czwartego wieku dopiero, jakby inna sprawa to, że mamy dokumenty na jego temat na temat Jezusa, który stworzyli chrześcijanie stworzył pierwotny kościół ma to też doskonale wiemy, ale właśnie co może z nimi zrobić historyk współczesne, badając czy ona mówią nam jakąś prawdą jest się też ewangelie kanoniczne czy w ogóle z całym ciałem kancelarie nie powinny być traktowane jako źródło historyczne one też, że powstawały pod wpływem natchnienia innych mocarstw to one zależne rozumiemy źródło tak my mamy taką tendencję do tego że, gdy w miesiącu i Boże jak mamy pewne historie takie nowoczesne nowożytne prawo pisane nie wiem nie da się dzieje dawnych epok wg skrupulatnie przestrzegane i metody historyczną krytycznej, która w dziejach naszej cywilizacji jest Leszno w tym pomysłom muszą tak, aby życzyć tak orzekł kroniki średniowieczne, które Tezeusz uznajemy za dokumenty bynajmniej nie były oparte na tej metodzie Maciek piszący ja nie opierali się na krytycznym badanie źródeł ich koledzy w zdaniu i wyciąganiu z tego odpowiednich wniosków teraz Delia na pewno nie są takimi źródłami nie są po prostu historią Jezusa pisano szli z kronik nie jest ani Kronika ani tym bardziej jakiś opracowanie monograficzne w ujęciu współczesnej historiografii nie stanie są nawet biografie, które tak jak my pojmujemy dobra i postaci historycznych w tym momencie to jest coś innego i w i właśnie co możemy z tym zrobić po pierwsze musimy sobie uświadomić, że Ewangelia to mamy 4 ewangelie kanoniczne, ale tekstów, które noszą taki tytuł Ewangelia powstało kilkadziesiąt lat i jakie badamy to wiemy, że to jest pewien gatunek literacki to jest gładko czasami zdarza się, że to taki wykradł prawda ze strony teologów, ale nie do końca to znaczy jest to opowiadanie o dziejach Jezusa i ale nie tylko z perspektywy biograficznej historycznej clio teraz już uznanie go trochę naiwnego badali, ale przecież tak przejmowali dziewiętnastym wieku historycy, że oni mają opisywać rzeczywistość taką, jaką ona była tak niemiecki historyk Leopold von frank, że mamy prawdę historyczną podawać tych naszych tekstach dała za ten garaż w ogóle istnieje coś takiego jak twarda prawda obiektywna prawda historyczna tak oto on się bać ziarno od tres prawda fałszu jak naprawdę tyle fałszu raz w 1 mamy taką większą świadomość tego wszystkiego wiemy jak to jest za pośredniczą one zawsze pisze nawet człowiek, który bardzo chce ustalić prawdę historyczną zupełnie nieświadomie powiela pewne schematy wzorcem kulturowym, które nosi w sobie i od razu interpretuje to rzeczywistość, która trafia do niego w postaci źródeł historycznych, ale Ewangelia to już wiemy Ewangelii jest wpisana tam jezior jako gatunek literacki nie jest to biografia Jezusa nie jest to opowiadanie historyczną jest to opowiadanie o życiu Jezusa, a postaci Jezusa i nie zawsze jego życiu z perspektywy Teologicznej to znaczy Juliusza i najważniejsza w tych tekstach jest jednak perspektywa religijnej wiary chce pan podkreślić rozumiem przez to fakt, że nie jest to stricte źródło historycznej nie powinno być tak traktowane jest źródło z Teologicznego namysłu Teologicznej wiedzy do ewentualnie opis ówczesnych obyczajów opisy ówczesnej rzeczywistości, bo tego też sporo to całe tło społeczno-polityczne dość związali się i to on tak jak historia na czerwonym Kapturku Wilk no właśnie branżową z niej mimo wszystko, dlatego że występują w i całej grupy i postaci prawda, które istniały z pewnością w szkle jakoś działają prawda tam mamy faryzeuszy właśnie tak on również mamy szansę już mamy samych kadry jako instytucje prawda taką mamy tego Poncyljusza Piłata w opowiadaniach prawda o męce śmierci, więc jest bardzo silna warstwa historyczna, ale i Jezus on w tych opowieściach ewangelicznych nie jest traktowany tylko jako człowiek k, a nie jesteś traktowany tylną jest chory nauczyciel żydowski przedstawia się jako symbol przedstawia się jako syn człowieczy on w jest cudotwórcą i a jego śmierć na krzyżu w zapewnienie z faktem historycznym bardzo mocno jest przedstawiana już jako fakt teologiczne tak się co więcej wszystkie one dzieli kanoniczne mówią także o jego zmartwychwstaniu, a zmartwychwstanie no nie jest faktem historycznym jest le w jest faktem Teologicznym jak my mówimy tak z poprawą tu taką rzeczywistością, którą opisuje język teologii nie mamy jako historycy dostępu do tego faktu możemy tylko po i że ludzie w to wierzyli, że coś się zaczyna dziać po śmierci Jezusa jako teologowie oczywiście możemy coś więcej o tym, powiedzieli, używając języka specyficznego dla teologii w ich teraz wracając do tego pani pytania podstawowego możemy badać tę warstwę historyczną za pomocą dość skomplikowanych metod i moje skomplikowane, ale uwaga pokrótce je przedstawić to znaczy oddzielać, jakby to co jest teologiczną interpretację czy próbować oddzielać to co jest logiczną interpretacją w ewangeliach postaci Jezusa życia Jezusa śmierci Jezusa od tego co jest warstwą historyczną w jaki sposób możemy im nie możemy, bo tych źródeł jest za mało oczywiście, ale pewne rzeczy możemy zrobić możemy n p. wyraźnie w próbować za pomocą takiej analizy filologicznych na początku oddzielić tak, by przekaz ten, który Jezus rzeczywiście skoro Jezus rzeczywiście zwracał się do swoich słuchaczy od tego co do samych udany później w pierwotnym już goście dotrą jak się to rabina porównuje się po prostu porównuje się terminologii kościół jako grupa chrześcijaństwa chrześcijanie jako pewna grupa odrębnie dla wykształconych i także swoją wizję świata i rozumienie postaci Jezusa pojawiały się nowe terminy pojawiały się nowe interpretacje pojawiały się nawet nowe znaczenia słów, które zyskiwały takie dno techniczne ujęciach szczegółowym n p. Jezus nie mógł mówił o koszcie no rzeczywiście nie mógł przewidzieć Jarocha to już przeszłość kościoła w ogóle sam smok z ewangeliami jest taki, o czym często zapamięta zapominamy, że już bowiem nie są to biografia Jezusa w naszym rozumieniu nie są to opowieści historyczne w naszym rozumieniu, ale to też nie są najstarsze teksty nowego testamentu, jakimi dysponujemy teraz one zostały napisane najstarsza z nich teraz cofnie Polskę, jakiej się przyjmują, że była to Ewangelia Marka ona powstała w latach sześćdziesiątych być może w ich jeszcze przed zburzeniem Jerozolima, który tak dobrze, chociaż na pewno po śmierci w ósemki woda się dla niej 3 0 parę lat po śmierci Jezusa Ewangelia Łukasza Mateusza Ewangelii Łukasza Mateusza krew w dużym stopniu opierały się już na tekście Ewangelii Marka albo przynajmniej na jakich wersji tej Ewangelii, w której nie mamy teraz powstały później odpowiednio są lata 8 0 9 pierwszego wieku, a Ewangelia Jana czwarty Ewangelia, który jest taką interpretację teologiczną już bardzo mocno od życia i postaci Jezusa powstała pod koniec pierwszego biegu jest najmłodszą z Ewangelii najstarsze teksty nowego testamentu, jakie ma my w tym momencie to są listy Pawła z Tarsu listu Świętego Pawła k, które on pisał od końcówki lat czterdziestych pierwszego wieku to i tak jest marynarz żołnierz po śmierci Jezusa mniej więcej do połowy lat pięćdziesiątych tutaj ruchu jesteśmy dorośli Sasnala od końca lat czterdziestych do połowy lat 5 0 i Paweł w tych listach listy są bardzo szczególny w ogóle są bardzo szczególnymi tekstami Paweł jest pierwszym teologiem chrześcijaństwa od właścicieli stworzył, a boki udało nam przekazał nam nomenklatura, której teologowie używają do dzisiaj on mówił o łasce on mówił o wieża, a mówił też oko egzystencji to jest cały, jakby ciekawy moty w tak, że ta w tym w tych listach odmówił też o kościele ta, który powstał jak herezja u niego słowo greckie zgromadzenie zebranie na biura takiego technicznego znaczenia tak, że to już jest cała, jakby wspólnota chrześcijan, ale co ciekawe Jezus był nauczycielem żydowskim mówił po aramejsku i pewnie zna też hebrajski najpewniej nie został braki w wszystkie teksty nowego testamentu pierwotnego kościoła, jakie mamy zostało napisane po grecku, więc już mamy jakby grał w przejście bardzo wyraźna także na poziomie języka, by za pomocą takiego zrobili logicznego aparatu, w którym dysponujemy teraz na trójbój MR bibliści próbują prawda dotrzeć jak do tego takiego historycznego rudym bez tego historycznego fundamentu życia w postać Jezusa Rob ku na trochę się da zrobić, dlatego że n p. samych Ewangelii kanonicznych są cytaty dosłowny aramejskiego bez Jezusa z Nazaretu jest parę takich wyrażeń wszyscy gdzieś tam znanym w krzyżu Jezus powiedział n p . Eli Eli lama sadach tani Boże mój Boże czemuś mnie opuścił sąd cytat prawda z psalmu, ale n p . mamy też w DM 3 zmiany są w Jasieniu córki dali wyraz słynne takie wyrażanie Kalita kumpla dziewczynka tobie mówię wstań i autorzy ewangeliczni, którzy najpewniej cytują już ten przekaz jest osoby bezpośrednio tłumaczą to nagranie tak dzięki temu satelita i tak ku to znaczy dziewczynka tobie mówię wstań i o czym świadczy także się pojawiają takie zdania jamajskie Ewangelia Ano świadczy o tym, że, zanim te ewangelie powstały ów ktoś za mną chodził na nowo cytaty no kto ich zanotował 9 chodził za Jezusem i dodawał od razu, ale powstał taki zbiór bez wątpienia także po aramejsku słów Jezusa powiedzenie Jezusa hurtowi jedzenia po grecku logiki, a tak się bowiem w trylogii Jezusa prawda, która od wypowiedział tej wypowiedzi mamy całe mnóstwo oczywiście w ewangeliach kanonicznych, bo mamy tam różne także formy literackie im w najlepsze powieści i tak Trójmorza tak tak jak najbardziej charakterystyczna dla Ewangelii i forma, ale tam inna właśnie na sposób wypowiadania n p. w pewnych treści jest charakterystyczne dla pewnych gatunków literackich, które istniały także poza Ewangelia drodzy państwo zawiesza my naszą opowieść o początkach chrześcijaństwa absolutnie fascynująca jest tak zahipnotyzował nasz nie mam ochoty przeżywać naszemu gościowi i zadawać jakichkolwiek pytań nie, bo to jest naprawdę niezwykła opowieść, ale teraz w naszym radiu poranne informacje, a zaraz po nich wracamy do rozmowy świąteczny poranek w radiu TOK FM w świąteczną odsłonę poranka Radia TOK FM poniedziałek wielkanocny z nami w studiu jest dr Sebastiana dodaje się nazwa Hanna Zielińska rozmawiamy o początkach chrześcijaństwa rozmawiamy o tym, argumencie jak pan powiedział też podstawach twardych mówiących nam o faktach o życiu Jezusa, ale czy to jest w ogóle na serio frapująca kwestia dla osoby wierzącej, którym trzeba wiedzieć tylko wierzyć ja n p. potrzebuje wiedzieć, ale osoba wierząca, a przede wszystkim potrzebuje wierzyć w co dwudziestego wieku od ubiegłego stulecia Chin bardzo ważne stał się także kwestie historyczne są to błąd taki problem to się pojawił w teologii jak protestanci i bardzo bardzo mocno po nagle okazało się, że Jezus historyczny tam powstać WL nauczyciel z Galilei, który chodził po Palestynie w pierwszym wieku i nauczał w jakiej nikt od, których mamy trochę mi przekazał sprawę i został zabity przez Rzymian i się to jest trochę inna postać niż Chrystus Sylwia armii taki teolog biblista Rudolf Bult ma on, który właśnie to na tym przedstawieniu opierał całą swoją metodę analizy pisma taka analiza nowego testamentu wraz z takim by, kładąc także nacisk na to doświadczenie wiary tak, że ono od początku było czymś innym niż doświadczenie, jakiego żywego Jezusa jego hobby jego historyczność non, ale to dało asumpt taki do badań nad tym jak ten Jezus z historycznym w cudzysłowie, ale tak się mówi o tym, właśnie jak ta postać działała kim on był naprawdę wg tego modelu taki dziewiętnastowieczny historiografia podpartej na pojęciu prawdy historycznej, która mówiła trochę tych badań właśnie filologicznych odpycha ramy i znachora spotykamy Ewangelia o różnych gatunkach literackich jest pytanie czy wszystkich Jezus ożywa i na pewno jest taka ciekawa refleksja na temat apokaliptyczny tzw. apokaliptycznych wątków są w ewangeliach Jezus mówi n p . o końcu świata albo osądzie ostatecznym to jest temat bardzo charakterystyczny dla literatury żydowskiej takiego takich logistycznym literatury żydowskiej literatury apokaliptycznej powstają apokalipsa trzeciego wieku przed Chrystusem to są w większości tzw. pisma apokryficzne lub, chociaż nie wszystkie babcie, choć księga Daniela księga, którą katolicy uważają za księgę strażacką jest tak, że apokalipsa jest po prostu pewien gatunek literacki się pojawiają takie motywy ostateczne eschatologiczne jest pytanie czy Jezus sam siebie interpretował w takim SA to logicznym duchową nos tutaj na ziemi kardamonu czy jestem już ten naddatek pierwszego pierwotnego kościoła pierwotnych chrześcijan, którzy widzieli w nim Mesjasza właśnie Chrystusem i zaczęli jego śmierci interpretować teologicznie tak już tak to powinien zaraz, ale Jezus miał świadomość, że jest synem Bożym, a o świadomości takich postaci to już w ogóle przekazują dodatkowo, że trudno się wypowiadać możemy oczywiście, ale towarzyszy wystawa Violetta w proc tak orzekł także u nas Jaś no to najpewniejsze przedstawia jako Mesjasza, ale tutaj już niema takiego konsensusu jak kwestii jego historycznego istnienia Targ i toczą się bardzo takie namiętne spory na temat właśnie tego co Jezus w ogóle powiedział jak siebie przedstawiał i co robił nic tak n p. 3 w odniesieniu do niektórych cudów, które te badania takie, bo mówimy o wspomniał tutaj nieświadomości, ale mamy n p. uzdrowienia niektóre też niektórzy psychiatrzy psychologowie mogą z tych tekstów opisów ewangelicznych wnioskować n p. niektórych schorzeń jak co władza jednostka chorobowa dzisiaj znana i dlaczego doszło do takiej daniny remis jak zmiany jest mamy tam dom podejrzanie epilepsję prawda mamy podejrzenia z zaufania zwykle to się nazywa tak tanie jak państwo na pewno ta maszyna wyśle to jest to logiczna jednostka, chociaż jesteście psychiatryczne jednostka opętania, ale one obie znacząco innego trudno coś jest mało można jak by także próbowali za pomocą narzędzi brał współczesnej badać te te opowieści tak w chwili oddzielają rosną w właśnie tak, by za pomocą tych narzędzi i coś co się wydaje jednak późniejsza interpretacja no uzyskujemy jakiś taki obraz historyczny Jezus się my się wydaje w przekonujący dla historyków z tamtego czasu tak dużym stopniu to jest oczywiście pytanie czy to przypadkiem nie jest inny konstrukt oparte na historyczną krytycznej metodzie, którą mamy też czy to po prostu nie jest taka interpretacja historyków, którzy myślą, że doszli do prawdy w swej istocie to jest kolejna z interpretacji tylko charakterystyczna dla naszego czasu dla naszego naukowego stylu myślenia, a jak się, by panu podobało z jakimi uczuciami przyjął pan prawdopodobny wizerunek Jezusa, który kilka kilkanaście lat temu został przedstawiony przez naukowców, gdzie Jezus został pokazany jako mężczyzna Krępy o bardzo ciemnej karnacji i niskim czole mocno wysuniętym łuku brwiowym czarnych włosach czarnych oczach taki samiczki CERT, ale nawet, gdy powiedziałaby może z bezprawnymi ostrzejszym niż sami niż 4 to co nam się dzisiaj kojarzy z Łysomic tym typem urody oczywiście absolutnie zupełnie niemający nic wspólnego z tym złotowłosa wygląda na niebiesko kim w naszych wyobrażeniach jest też pytanie o wizerunek Jezusa ten także z pytaniem historycznym musimy sobie zadać taką kwestię tutaj kiedyś w ogóle pojawić pierwsze jest zły wizerunek Jezusa na całunie podobną nocą z Lucent sprawa całunu turyńskiego to jest jakby osobną kwestią laboratoriach 8 lat w stan tutaj raczej ich nie wyczerpie to nie jest żaden sposób natomiast, zanim w ogóle całą takie mocne fakty na jego temat mamy ze średniowiecza, gdzie się wtedy znajdował prawda i t d. natomiast ze starożytności chrześcijańskiej tak, że mamy wizerunki Jezusa, a wizerunek dobrego Pasterza w katakumbach i taniec wizerunek semickich to już jest pewne wyobrażenie właśnie, że z wrześniowej w ZUS-ie oraz młody chłopak z prawdą bez Brody, o ile pamiętam to, więc na pewno nie tak to rekonstrukcja, o których pani Monika mi dotyczy raczej nam ona takiego modelowania to jest chyba taka technika jak w kryminologii z 2 lata idealistyczne znajdujemy czaszki ludzi z tamtego czasu prawda z Palestyny pierwsza wietrznej w London pierwszym Wrocław w niedzielę na Kopernika akurat potwierdzono, że to na Old Trafford, ale to też było odtworzenie twarzy na podstawie pozostałości czaszki ta twarz też była bardzo zaskakująca i wcale nie odpowiadała ówczesnym portretami ogarnięta, chociaż trochę chyba jest podobnie jak i wzrostu danin trudno mi powiedzieć ale z Jezusem na kłopot jest taki, że fundamentem wiary chrześcijańskiej są oczywiście zmartwychwstanie, a bardzo ważnym faktem dla opowieści o zmartwychwstaniu jest historia pustego grobu, który zresztą odnajdują kobiety tak w poranek pierwszego dnia tygodnia potem szlaban się, przed którym Jezus, tłumacząc wedle Ewangelii kanonicznych uczczono przychodzą do grobu i tam nic nie ma w tym g sąd już widać na poziomie Ewangelii, że to budziło różne kontrowersje, że to rzeczywiście była jakaś znana odpowiedź pierwszym wieku, dlatego że w Ewangelii Mateusza mamy historię o Żydach prawda przywódca żydowskich, którzy przekupują strażników w ogóle najpier w jest straż przy tym grobie, bo spodziewają się Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie spodziewają się, że coś tutaj się może wydarzyć tak w związku z tym jest straż opłaconą nie został właśnie bardzo apokaliptyczny w sposób tak tak wielki władca wstaje z tego g o Mateuszu na, po czym dzisiaj jest chyba, choć z Ewangelii taka właśnie Ewangelia czytana w kościołach katolickich w Polsce dopiero w poniedziałek wielkanocny przywódcy światem zawiadują prawda i dające żołnierzom w tym strażnikom pieniądze Krafta, żeby nie mówili prawda, że on powstał z martwych tylko Orzeł wytrwale kradli jego ciało uczniowie z charakterystyczną jest dach zakończeniu tak jest taka fraza rozniosła się ta plotka pomiędzy urzędami i trwa podział zadań Jacques Lassalle, a nie słyszał o 3 trwa, a chętnych, więc ta opowieść o postęp choroby jeszcze ważne nie mamy też znaleziska takiego jak ciało Jezusa, chociaż to logo Visy zysk teologowie się też zaczęli zastanawiać dwudziestego wieku coby było, gdybyśmy znaleźli n p. grób Jezusa z męskością pozwala on to byłoby takie wyzwanie dla naszych wyobrażeń wszelkich i tak gruntowna weryfikacja tego co sądzimy o Jezusie i jego epoce mogłoby to zagrozić Polsce ma teologowie na lata to by zagroziło ktoś uważa, że to nie jest takie ważne, że jasne przestronne korytarze oraz, że mając bardzo ważna dla innych jest zupełnie inna duża możemy przejść taką z serem z USA to logicznie myśleć osobie zupełnie inaczej właśnie dzięki tej postaci, że Chrystus z wiary pokazuje nam w jaki sposób możemy być nieśmiertelni, a też, że z tą swoją nieuchwytny gość właśnie też nieuchwytny, chociaż wspomniała pani o kobietach bardzo ciekawy temat musiał kiedyś go podjąć koło można na nią Świętego Pawła sali, ale w wykonaniu Świętego Pawła święte prawo mówi bardzo 1 rzecz, że w Chrystusie i ciekawą rzecz w liście do kasy niezależnie od różnych takich tekstów, które niektóre pozornie przepowiedzieć wydaje się anty kobiecą w Ajaksie nie wczytać to nagle widzimy coś innego trochę w Święty Paweł mówi i w pełnym MON w miejscu liście do Galatów, że w Chrystusie Jezusie nie ma ani Żyda ani poganina ani pana niewolnika ani mężczyzny ani kobiet wszyscy jak bessą worków w nim Chrystusie Jezusie, ale na ten rok dzięki temu teologowie mogą się zastanawiać czy Chrystus zmartwychwstał mur, który tutaj niewątpliwie parą mówi to jest dalej mężczyzna jest z Nazaretu skoro nie ma tej różnicy płciowej ona już nie zwiąże obrońca czy Chrystus zmartwychwstały schwytanie także dla wielu kobiet bardzo istotna wierzący czy Chrystus jako mężczyzna mógł być moim Zbawicielem prawda jako świadek także nolens volens, chcąc nie, chcąc patriarcha patriarchalnej kultury tamtego czasu Chrystus, który nie ma różnicy płciowej to zmartwychwstały Chrystus zjazdu z wystrzałami bez różnicy między krzyczałem chciałem tylko właśnie w jakimś innym prawda, którym ta różnica płciowa albo nie ma takiego znaczenia jak tutaj na ziemi albo została przez życie żona albo została przemieniona przy - 0 tutaj do kwestii trans płciowości nie wiem czy miał pan świadomość tego, że tak to mam się zacznie kojarzyć ciało dwu płciowe ja mówiąc o tym, studentom zawsze mówię wtedy traw aż 1 2 jak żandarm, na których one również wykonane to rozumiem, że tam może się taki temat pojadą pojawia się ta pojawia się wtedy mówiono tutaj mamy właśnie Jezusa pani pyta postać historyczną niewątpliwie był mężczyzna o mimo opowieści o w jego cudownym poczęciu in Narodzeniu, które także ma za walkę i twórczością w pewnej tradycji, a właśnie takich planistycznych prawda charakterystycznej można je umieszczać w każdym razie cudownych wiara w narodzinach różnych nauczycieli proroków filozofów to mamy dużo opowieści starożytnych więc, ale tutaj już jak mówimy o Pawle to jest wiara pierwszych chrześcijan w to kim jestem Chrystus zmartwychwstał żyjący tak po śmierci dla Arki i danych Chrystus zmartwychwstały jest może bardzo ważny przekaz niweluje to poddaństwo kobiety względem mężczyznę, który w PIP jest poświadczona tak od od księgi rodzaju tworzę upadła też jest poświadczoną, ale raczej jako skutek upadku tak upadku pierwszych ludzi skażenia naszej na spór o litość taką terminologią ma zaawansowaną to logiczna potem ten upadek tylko się pogłębia nie wiem czy ze względu na maturę 3 dni kulturę średniowiecza, ale ten temat rzeczywiście, którego dzisiaj nie wyczerpiemy natomiast bardzo ciekawa co z brakujących zupełnie elementów naszej wiedzy o życiu Jezusa byłoby dla pana interesujący najbardziej no bo mamy bardzo niewiele informacji w zasadzie wcale jednak wczesnej dorosłości Jezusa na oczy późnym dorastanie mu są z tego kontekstu też może społeczną i kulturowego ówczesnego, gdybym miał pan taką możliwość dowiedzieć się zbadać zadać jedno pytanie, na które otrzymałby pan prawdziwą odpowiedź o życiu Jezusa to ciekawa jestem, ale co to by mogło jednak zawsze frapuje jedno pytanie, dlaczego on został odrzucony, dlaczego doszło do jego śmierci nie wydaje się, że to był taki ciąg koniec sznur tak jak teraz patrzymy na te teksty, dlaczego został zdradzony ta zdrada Judasza to jest jakby w ogóle interesują się temat Boruc takie typowe ujęcia, że właśnie Duda chciał widzieć w nim Mesjasza politycznego, ale nie mamy na to dowodów za bardzo Mesjasza politycznego, czyli takiego, który uwolni Izraela spod władzy Rzymian i nobilitacja oczywiście są to powstanie żydowskie, które mówią parędziesiąt lat później także świadectwem tego, że były takie Thunder wzór harfa tak, że to istniałoby była grupa zalotów prawda i skrytobójców, którzy przeciwstawiali się okupacji rzymskiej wiemy, że to byłaby ścieżka okupację, a co w tym odrzuceniu pana frapuje, iż w 100 na podstawie Ewangelii kanonicznych warstwy drogi mamy ten wjazd ciężkiego do Jerozolimy Targ w błędzie widać, że ma duże poparcie i ich ledwie parę dni później pojawia się ten tłum, którego bardzo mocno odrzuca to musiało dojść do bardzo poważnego bluźnierstwa tak przynajmniej to musiało być odczytywane są pewne intuicje, które mamy Ewangelia mianowicie, dlatego że on w stanach taka historia z biczami rzuca się na handlarzy świątyni w pewnym momencie tak duża oraz orgia stoły kupców także tych, którzy handlują tam z pomocą pieniędzy określa też taka wymiana, iż to nie jest miejsce, żeby tutaj kupczyć czwartej strony za mało Natalia rozumiał to mogło się nie podoba dziś można w wodzie to, że tam byli zaangażowani w ten biznes powiedzmy, ale co właściwą osobę powiedział artyście powiedział o sobie, że jest Bogiem albo synem Boga w jak pani pytała jego świadomość w meczetach bez kluczowe pytanie o postaci z powiedzieli, że Chrystus wiary, a chrześcijanie uznali w nim Mesjasza uznali w nim boskość prawo ale w jaki sposób on o tym, powiedział tak, żeby raz się jeździć w swoich współ krajem rodaków współwyznawców, bo jest z urzędem ortodoksyjnym od razu sobie powiedzmy chodził do świątyni przestrzegał przepisów prawa żydowskiego uczestniczą w kulcie świątynnym przestrzegał świąt antysemityzm wszystkich wieków o tym nie chcieli pamiętać tak ale, ale tak do napaści odkrywamy też taką żydowską się zostać to też jest jakby szczególnie po Holokauście się rozwinęły te badania tam dwudziestym wieku właśnie na czym polegało to bluźnierstwo, którego doprowadziła przed oblicze Piłata Piłat rzeczywiście chciał go ochronić przy torze z takim na dodatek wszystkie Rajski czy odpisów Artur Piłat z innych źródeł wiemy był okrutnikiem, który się specjalnie nie przejmował takimi postaciami w obszar jak przedstawiano mu buntowników pokrzyżował ich bez specjalnej tam refleksji na ten temat parę, a jednak w ewangeliach Anną i się zastanawiali mamy te historie z Barackiem prawda kolega próbuje uwolnić, gdyby chciał to chciałbym teraz problemu w coś jeszcze to, a chciałby się po prostu David co doprowadziło Jezusa w domu, dlatego że tak znienawidzoną tak drodzy państwo przepiękna opowieść się przepiękna podróż przez epoka przez życie Jezusa na dzisiaj w poniedziałek świąteczny wyjazd z punktu widzenia mamy osobę wątpiącym dr Sebastian Duda z punktu widzenia osoby wierzące, ale też wiedząc co jej nie całkiem spora jak państwo słyszeli teolog filozof publicysta więzi bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję w nowy świat oczami zapraszamy państwa na informację Radia TOK FM i świąteczny poranek w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA