REKLAMA

RODO cofa nas do średniowiecza w relacjach państwo-Kościół? Rozmowa z dr. Pawłem Litwińskim

RODO
Data emisji:
2018-04-05 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych Instytut Allerhanda w Krakowie z państwa i moim gościem dzień dobry lek. Ceynowy w Rudach RODO mówi Misiołek już raz na antenie Radia TOK FM dzisiaj rodu, a kościół czy też może bardziej RODO apostazja i relacja pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i kozy nową Rozwiń » instytucją, która ma być równoległą muzyk już powodu kościelny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych czy topowego, dlaczego potrzebne są 2 głowy panie redaktorze to bardzo wiele ważnych trwały wielowątkowy problem, który tak naprawdę można rozwijać średniowiecza prześledzić przecież, kiedy cesarz z papieżem sprzeczali się o to kto ma sprowadzi jurysdykcji w zakresie członków kościoła w zakresie n p. duchowieństwa, a słynne spory, a które m. in . tego dotyczyły one tak naprawdę zacząć, by trzeba było od tego, skąd się ten pomysł w ogóle wziął się wywodzi z krajów protestanckich z krajów takich jak Niemcy n p . w których związki między kościołem, a państwem są z natury też historyczne znacznie silniejsze niż w Polsce Niemczech tego typu rozwiązania to znaczy równoległe przepisy o ochronie danych osobowych świeckie i kościelne funkcjonują od wielu lat mówi obejmują kościół katolicki kościół protestancki, więc też nie jest to wynalazek nie jest to specyficzna instytucja właściwa Kościołowi katolickiemu też po prostu to rozwiązanie stosowane w niektórych krajach Europy zachodniej w ogóle w stosunku do kościołów taka równoległa regulacja kościelna świecka istniejąca n p . w Niemczech zakłada rzeczywiście istnieje też kościelne do inspektora d s. ochrony danych osobowych tak jakby zdublowany tej struktury lub, o którą my znamy z Polski też Polski Giodo w przyszłości prezes urzędu ochrony danych osobowych i każdy z tych organów, czyli świeckiej kościelny kościelni Giodo pyta mamę katolickiego protestanckiego co właściwie we własnym zakresie spra w ci Giodo, które są ci inspektorzy, którzy są, a wywodzą się stare kościelne do systemu ochrony danych osobowych są właściwi w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych we własnych kościołach w narożnym, że ochrona danych osobowych czy mamy jedne dane osobowe są się pan ma swoją swoje no i teraz oczywiście idąc tym czy w tym drogą, którą pan mówi o można podzielić na nie wiemy o handel kusi będzie chronić nasze dane osobowe w pracy kogoś będzie chronić osiedle sosnowe w sklepie z Monster czołowym i t d . tak dalej również, że każda z tych ścieżek wymagałaby też w lokalnych instytucji odwoławczych kontrole w tego i t d . więc logiczne jest 1 instytucja 1 sieć 1 system, który by na tym wszystkim trzymał pieczę panie redaktorze tak można, by powiedzieć tylko patrzeć na to z perspektywy tylko dzisiejsze zbrodnie Unia Europejska szanuje ten dom Robertem ton przeszłość Europy, którą mamy za sobą do 2 00 0 lat w przeszłości chrześcijańskiej Europy i Unia Europejska wprost i w traktatach ich rodową podkreśla poszanowanie dla specjalnego statusu specjalnie autonomii kościołów związków wyznaniowych i właśnie stąd się wywodzi w tej autonomii z tego poszanowania tej autonomii kościołów związków wyznaniowych takie właśnie rozróżnienie nie ma rzeczywiście prawie pracy n p. prawda, bo tutaj w tej autonomii tego poszanowanie na poziomie traktatów unijnych nie ma ono występuje tylko i wyłącznie w stosunku do kościołów związków wyznaniowych rzeczywiście od poziomu traktatów, ale 1 rzeczą jest autonomia i szacunek dla autonomiczne szacunek dla historii na drugą rzeczą jest coś co pojawiło się w miarę powiedziałbym współcześnie dane osobowe od ich ochrona to nie jest coś co pierwszy znajdziemy w pismach świętych w dowolnej denominacji o paniach tak mówimy dyskutowaliśmy w Ewangelii zaczyna się jutro od ochrony danych osobowych na początku było słowo zaczyna nam się Ewangelia Świętego Jana Dziedziczaka oraz ziarna opóźnia się zbiec z rąk religia jest pierwszą opisaną instytucją rozpoczynającą też ewangelie spis powszechny, czyli znów dane osobowe w Estonii jest także te dane się nagle pojawił nie ochronią ich ochrona nie jest, choć nie znajduje w pismach świętych księgach świętych, a w listach apostolskich już do groźnego nakazu albo obowiązku chronienia danych osobowych zaryzykowałbym taką tezę, że ochrona danych osobowych jest czysto świeckim pomysł na most na rożnie bym się z tą tezą zgodziło Roman osobowy jest pewnym wyrazem wzrostu świadomości naszych praw wzrostu troski o nasze prawa w tym przypadku coś co nazywamy właśnie prywatność informacyjną natomiast nie można zapominać o tym, że te dane osobowe mamy zawsze to jest troszkę tak jak ja Moliera i pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą ronda im to my też nie wiedzieliśmy, że mamy te dane osobowe kilkadziesiąt lat temu kilka tysięcy lat temu w miej cały czas mieliśmy, więc na środę archiwa kościelne, gdzie mamy ciągłość od w wielu sferach czasem tysięcy lat widzimy to 1 wielki zbiór danych osobowych, które gdzieś tam się za to funkcjonuje cały czas aż do dzisiaj pisać w ciągu tych jest otoczony był on na tworzenie 2 systemów z kimś ze względów historycznych tak czyni się po nie być dzielny urząd skarbowy oddzielny urząd podatkowy udziela policja, a tak było kiedyś tak było panie doktorze, ale skoncentrujmy się od lat e-AD 20 12 oddzielna policja tak oddzielne sądy panie redaktorze ja jestem prawnikiem ja z pewnymi faktami nie dyskutuje w instytucjach i panom zdaje się nierówno rozłożone ręce mówi autonomię tak natomiast nowe prawo Unii Europejskiej tutaj zdecydowanie przed prawnikami ma pierwszeństwo w momencie, w którym prawo Unii Europejskiej szanuje autonomię kościołów związków wyznaniowych ja przypomnę, że przecież mamy konkordat jeszcze ten kort kontent konkordat również to auto na mieszaną z Lechem 2 rozporządzenia chyba, których dzisiaj nie ma jeszcze brak tutaj tutaj jest tutaj pytanie będę wchodził szczegóły natomiast, a mówimy o samej istocie tak o poszanowaniu tej autonomii mamy taki stan prawny, jakim mamy i w jaki sposób z tym stanem prawnym musimy żyć w tym momencie nie czuje się w nich jeszcze w tym momencie na siłach moją rolą w tym momencie nie jest kwestionowanie pewnych zastanych instytucji zastanych rozwiązań w tym na poziomie traktatu z Europy z no dobrze, a w dostaniu się nad samym momentem wpisania w naszych danych osobowych do ksiąg parafialnych na jakiej podstawie jakich się uprawiać obywateli mamy dzieciątko miesięcy miesięczne może dwumiesięczny i rodzice mówią to taki dziesiątka sobie odpuścimy w takim pięknym kościele na podstawie prawa zewnętrzna do tego kościoła lub związku wyznaniowego no ale rozumiem, że ten to małe dzieciątko jesteś obywatelem RP czy może być taka ewentualność mamy teraz jakieś przepisy świeckie w kodeksie takie albo innym, który mówi rodzice mogą dane osobowe takiego dziecka wpisać czy przekazać instytucji, nad którą to dziecko jak będzie dorosłym obywatelem, który będzie mógł o sobie decydować, że to dziecko nie będzie miało do nich dostępu wpływu i t d. po lekturze to nie jest tak, że to dziecko nie będzie miało do nich dostępu czy wpływu potem dostęp mamy mamy go na wielu poziomach mamy go w tym momencie na poziomie ustawy o ochronie danych osobowych od nich także ustawi się nie stosuje do kościołów czy związków wyznaniowych w ciąży stosuje się tam są tylko ograniczenia w zakresie możliwości władczej ingerencji ze strony Giodo będziemy mieli w przyszłości ten dostęp będziemy go mieli na gruncie rzeczy RODO tych czy tych autonomicznych przepisów kościołów związków wyznaniowych w i też próżno szukać w prawie krajowym przepisu, który by do Zalau rodzicom na rozporządzenie z danymi osobowymi tak mają obowiązek na potrzeby kultu religijnego, bo znów wchodzimy z Tong materie, która jest autonomicznie regulowana przez prawo danego związku wyznaniowego redaktorzy zdawałoby się, że w prawo krajowe powinno mieć pierwszeństwo nad prawem kulturowym to dobrze sobie wyobrazić, żeby podobna sytuacja mieliśmy w przypadku n p . tzw. uboju rytualnego, że miejsce ubój rytualny, który leży w gestii kulturowo religijnej wyznaniowej byśmy prawo krajowe, które mówi autor Polska się zgodziła nie chce Wojtek sporo, ale na pytanie czy świecki tak to dotyczące traktowania zwierząt jakoś się ma do prawa takiej lub innej religii w tym momencie ta autonomia wynika z konkordatu konkordat hierarchii źródeł prawa jest poniżej konstytucji w związku z tym nie ma żadnych przeszkód formalnych nie było ich przez 2 0 lat, żeby skontrolować zgodność konkordatu z konstytucją nikt tego nie zrobił w momencie, w którym, a to źródło będzie wynikało z RODO, czyli z prawa Europejskiego zdaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego również taka możliwość kontroli jest, więc również co do zasady możemy to skontrolować Trybunał Konstytucyjny to przechodzimy wrócimy do naszej rozmowy po informacje Radia TOK FM dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych Instytut Allerhanda w Krakowie z państwem gościem za 2 minuty informację o godzinie dziesiąty 20 to inflacja wraca po w państwo moich gości jest dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych Instytut Allerhanda w Krakowie dzisiaj RODO RODO jakość urodą, a w wspólnoty wyznaniowe czy organizacje różne art. 90 pierwszy mówi, że jeżeli w państwie członkowskim w momencie wejścia niniejszego rozporządzenia w życie, czyli RODO kościoły związki lub wspólnoty wyznaniowe są szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem zasady takie mogą być nadal stosowane pod warunkiem, że zostaną dostosowane do niniejszego rozporządzenia czy w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem istniały istnieją w polskich kościołach w związkach wyznaniowych w rozmiarze bądź instrukcji Episkopatu, którzy nienawidzą kościoła katolickości radość nie nazwałbym ich szczegółowymi tutaj z panem redaktorem zgadzam się osobiście transportu ochrony danych osobowych, który u państwa studiów, która państwa z drugiej wyraził właśnie taki pogląd, że się nie stało nikt nie stanowią one tych szczegółowych zasad, o których mowa w rodeo w podobny pogląd, że zawarty w 1 z komentarzy do do RODO, które w Polsce się okazało właśnie teraz czy naukową pani pan dr Edyty zbierają, więc taki pogląd jest jest wyrażany po wsiach może nie powszechnie publicznie nadal Penn ze strony kościelnej wyrażanej rzeczywiście pogląd odmienny mówiące o tym, że te zasady spełniają wymóg szczegółowości art. 9 1 10 1 ma duże wątpliwości rzeczywiście to są te szczegółowe zasady, o których Tczewa przypomnę punktem odniesienia są niemieckie, gdzie ta szczegółowość w porównaniu z tymi z dotychczasowymi polskimi rozwiązaniem jest niesłychanie większa niż ten poziom regulacji, które mieliśmy do tej pory kilkaset lat temu przed kilku laty była dosyć powszechna praktyka zawierania przez ówczesnego generalnego inspektora porozumień z kościołami związkami wyznaniowymi jest nie tylko z kościołem katolickim, który by określały takie zasady ochrony danych osobowych kościoła takich porozumień zawarto więcej niż jedno czy 2 dni stan ten rząd wielkości w każdym razie moje oceniono również niespełniających wymogów konkretności szczegółowość, o których mowa w RODO, że jest mocno sceptyczny czy istnieje w tym momencie w Polsce jakiekolwiek takie rozwiązanie, o których mowa w 9 1 10 1 rozporządzenia w dorosłym rozsadzić w pierwszej kolejności myślę, że przyszły organ ochrony danych osobowych, który w którymś momencie będzie musiał zdecydować czy właściwy jest w poprzek patrzeć, jaka to będzie hit będzie rozumowanie, jeżeli jest spełniony warunek, jeżeli były obowiązujące te szczegółowe zasady toną w nowe regiony mogą nadal istnieć, czyli mogą dostosowaniu dokładnie czy nie mogą przewidywać istnienie kościelnego Giodo czy w momencie, w którym dojdzie do sporu o stanie pytanie czy właściwie kościelny czy świecki Giodo, jeżeli Polski Giodo uznał, że właściwie jest Polski krajowy świecki Giodo no to znaczy, że nie było wcześniej tych szczegółowych zasad w związku z tym wyda decyzję czy Lazio związki wyznaniowe będą musiały podporządkować RODO dokładnie tak wyda decyzję, z którą najprawdopodobniej pójdziemy tym czy innym trybie do sądu administracyjnego polskiego, bo najprawdopodobniej jednak czy druga strona tą decyzję zaskarżymy koniec końców to polskie sądy administracyjne, a być może nawet Trybunał sprawiedliwości Unii być może ktoś zada pytanie prejudycjalne dotyczące nauk będą decydowały o tym czy właściwie świecki czy właściwie z kościelnym wiara w pierwszą są też wśród kończy dobrze dla nas jest trochę to, że skończy natomiast co do treści orzeczenia tutaj rzeczywiście jestem bardzo ostrożnym, jeżeli miałbym miałbym przewidywać jest też element panie doktorze czasu potem nastąpi w ciągu roku 2, uznając czas oczekiwania na rozstrzygnięcia czy polskiego NSA tutaj powracać jeszcze jakoś z FC rozmowie RODO, a kościołem szczególnie w kontekście kościoła katolickiego kwestia apostazji czy Apostata, czyli osób, które doszły do wniosku, że nie chcą, żeby w ogóle cokolwiek na ich temat było w księgach parafialnych na jej powracamy do tej rozmowy co to znaczy, że ktoś nie chce zaś ma być skreślony trzeba naprawić adnotacja, aby jak w kontekście RODO nakłada się tego nowego ustawodawstwa myśleć o kosze do prawa do rozporządzania swoimi danymi osobowymi w kwestii tego czy to czy coś powinno zniknąć czy mamy prawo do bycia zapomnianym czy tylko mamy prawa prawo do adnotacji no właśnie trzeba rozróżnić 2 sytuacje to znaczy zmiany czy usunięcie danych osobowych, a dodanie nowego wpisu wydanie nowej adnotacji ja od zawsze jestem zwolennikiem tezy, że faktów historycznych, które miały miejsce nie powinno się przy pomocy prawa ochrony danych osobowych zmieniać kąt pomiędzy powinniśmy zmieniać historii, bazując na prawie ochrony danych osobowych, czyli w moim odczuciu to fakt ochrzczenia kogoś jako fakt obiektywnie rzecz biorąc prawdziwy jednak powinien być w tej księdze parafialnej czy innym dokumencie omówimy wszystkie możliwe w związkach wyznaniowych zachowany w Chinach na podstawie przepisów nowe wciąż nie widzi świat i przepisów, które pozwalałyby kichnięcie świeckich przepisuje nie ma i dający się przewidzieć przyszłości nie będzie już w fakcie historycznym wiemy oczywiście jest nieuregulowana prawnie bez nielegalne w fakcie historycznym, który może być regulowany przez inne przepisy niż przepisy świeckie państwo na to zezwala czy innymi słowy, gdyby pan sobie tutaj wszedł do redakcji i też fakt historyczny ja mogę pana wziąć dowód osobisty spisać sobie pana wszystkie dane, gdyż jest to fakt historyczny i teraz mogę sobie te dane trzymać i powiedzieć no to dr Paweł Litwiński po mam jego adres mamy numer PESEL, a no i jest to fakt historyczny nie zmieniamy tego on tutaj był faktycznie mamy zdjęcia ja sobie teraz będę dysponował też bardzo dobry przykład panie redaktorze bo gdyby państwo polskie zdecydowali Unia Europejska zdecydowała się wyłączyć radio TOK FM spod jurysdykcji RODO dokładnie tak, by było, a właśnie takie wyłączenie liczymy na to tor w trzymamy kciuki, ale takie wyłączenie spod jurysdykcji RODO właśnie nastąpiło w stosunku do niektórych kościołów związków wyznaniowych w ich tutaj mamy istotę problemu wyłączenie spod jurysdykcji czy ograniczenie jurysdykcji Roto natomiast samo prawo dobycia zapomnianym ono najprawdopodobniej zadziała, bo prawo do bycia zapomnianym ono wg wszelkiego prawdopodobieństwa jest też w tym dokumencie kościelną mimo kościele katolickim potem dokument musi być zgodny z RODO, jeżeli zwrot jest prawo do bycia zapomnianym w kto tam też najprawdopodobniej jest jak przyznaje szczerze nie widziałam go to dokument nie jest jeszcze opublikowana w i zamiast na czym polega problem na tym polega problem, że prawo do bycia zapomnianym też ma swoje ograniczenia te ograniczenia to n p. względy archiwalne nad jakością już się powołuje i względy statystyczne czy n p. ochrona przed roszczeniami przecież jeżeli, by się okazało, że ja n p . w kupie w sklepie internetowym jakąś książkę nie zapłacę podobny do wniosku, że proszę nie zapomnieć to w ten sposób uniemożliwił dochodzenie roszczeń o zapłatę przeciwko sobie prawda, więc to wyważenie interesów gdzieś tu musi mieć miejsce także to nigdy nie będzie tak, że prawo do bycia zapomnianym jako automat zadziała i spowoduje raz na zawsze i z miejsca wykasować wszystkie moje dorosłych nie to, że kasowanie danych najprawdopodobniej nastąpi, ale nie od razu w jakimś horyzoncie kilku kilkunastoletnim nawet czasami mam przecież państwo polskie n p . na dzisiaj każe pracodawcy przechować dane o pracownikach 5 0 lat, jeżeli pracownik będzie chciał wykonać pra w do bycia zapomnianym wpłat pracodawcy w to prawda co powie o tej zapraszam za 5 0 lat nawet w takim horyzoncie czasowym to będzie odsunięte w Intercity to pytanie właśnie o to chodzi o początkowe zabranie klubowi danych osobowych w momencie wydarzenia historycznego Beck chrztu pana wizyty w radio naszej wizyty w sklepie i t d . zagra to wydarzenie miało miejsce prawda w związku z tym on sam fakt odnotowania jego jest odnotowanie pewnego zdarzenia pewne prawdy historycznej, która miała miejsce w momencie, w którym ja dochodzę do wniosku wykonuje prawo dobycia zapomnianym załóżmy, że mam do tego podstawy, czyli n p. nie jest już potrzebne przy odtwarzaniu danych w tym celu estetycznym wkład kościoła twierdzą, że nie jestem członkiem kościoła występuje z kościoła, więc nie jest potrzebne przy ważnych w tym celu, żeby nie odnotować jako członka kościoła powstaje pytanie czy kościół nie może powołać się na którejś z ograniczeń w prawo do bycia zapomnianym jak fundusze rzeczywiście strona po pierwsze, kwestia archiwalnych, ale też ocenne tutaj najprawdopodobniej zakończy się w sądzie pod drugie w kwestii dochodzenia roszczeń również również tych związanych pamiętajmy, że roszczenia oraz dóbr osobistych przedawnia się z ponad 10 czy przez ten czas, kiedy ja mogę kogoś pozwać o ochronę moich dóbr osobistych w tym ktoś musi móc się bronić przeciwko mojemu mojemu powództwo w tutaj ta co do zasady tak, ale nie od razu no ale tak oczywiście to właśnie dane statystyczne są cenne rzeczy pan wspomniał też ceny, bo teraz, jeżeli mamy w osoby, które zostały zapisane jako ochrzczone i później to osoby jako osoby dorosłe dokonują aktu apostazji, ale te dane nie zostają wymazane to Rosja jako właściciel takich danych mogę powiedzieć Polska to katolicki kraj, bo 9 9 % Polaków są ochrzczeni, a ile z nich, gdyby zwróciło się do mnie, żebym ich wymazał to w ogóle jest inna rozmowa teraz mam papiery na to, że 9 9 , 9 % czasu rzymscy katolicy w dlatego obawiam się, że w przypadku powoływania się przed kościołem nad tą przesłanka to sprawa znajdzie się w końcu w sądzie administracyjnym, bo to nie jest bardzo trendy jest prosty do oceny czy te względy natury statystycznej archiwami czy historycznej w każdym przypadku uzasadniają przetwarzanie tych danych osobowych mimo prawa do wniesienia sprzeciwu trzeba będzie wyważyć wartości większą wartością jest moja prywatność czy większą wartością jest prawo tego kogoś do przetwarzania w dalszym ciągu tych danych osobowych czy do podejmowania takich decyzji, o których pan właśnie mówi do wyważenia huk i potrzeby są 2 instytucje czy może być 1 instytucja jak najbardziej może być 1 instytucja nie patrzymy od tej strony w tym uzasadnienie dla istnienia 2 lub więcej instytucji nie wynika ze specyfiki przetwarzania tych danych osobowych wynika jeszcze raz powtórzę sprawnie zaszłości historyczne polityczne, w które legły u podsta w m. in. traktatów tworzących Unię Europejską spokojnie tego typu decyzje mogły być podejmowane przez 1 organ ochrony danych osobowych, który brałby pod uwagę wszystkie historyczne formalnie rzecz biorąc nie ma żadnych przeszkód, żeby tak było też w tej rzeczywistości normatywnej, w której jesteśmy istnieje możliwość rozdziału na 2 3 4 więcej organów ochrony danych osobowych, w czym cała nadzieja z Unii Europejskiej czy też nie patrząc na rozwój w drodze do ciała w tej kwestii międzynarodowej patrząc na to jak art. 9 nie jest napisane nie mam bardzo duże wątpliwości czy pokłada nadzieje z Unii tutaj jest on jest zasadne pamiętajmy, że tam się zdarza kilkadziesiąt interesów prawie 3 0 państw i ten art. 90 pierwszy od nich napisany bardzo zachowawczo bardzo nie konkretnie w wielu rzeczy nie reguluje z niego wprost nie wynika czyjeś decyzje mają pierwszeństwo czy organu krajowego czy organu kościelnego z niego wprost nie wynika, które prawo ma pierwszeństwo prawo unijne czy autonomiczne przepisy kościołów związków wyznaniowych w Unia mówi tylko, że szanuje autonomię wynikają z datków siedemnastego traktatu, ale co to znaczy, że szanuje autonomię w aż prosiło, by się opowiedzenie wprost, a tego nie ma tego nie zrobiono patrole 90 tym pierwszym, więc duża szansa, która była nałożona na przecięcie tych sporów w prawo albo w lewo i duża szansa została moim zdaniem zmarnowano wrócimy do naszej rozmowy po informacjach radio TOK FM informacje o dziesiąty 4 0 już za kilka minut dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych z Instytutu Allerhanda w Krakowie z państwa moim gościem wracamy po informacjach Radia TOK FM w państwo moi goście z dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych Instytut Allerhanda w Krakowie wniosła sporo Marek PiS, że jeżeli prawo konstytucyjne stoją z konkordatem, dlaczego VAT, jeżeli chce wystąpić o z kościoła czy może wierzyć w sektorze skreślenia swoich danych osobowych, do którego nie zostało wpisane z własnej woli to dlaczego nie może złożyć do urzędu Miejskiego sądu urzędu Marszałkowskiego już dyskutować na temat apostazji z księdzem z obywateli tak naprawdę, których chciałby to zrobić chciałby dokonać skutecznej apostazji wszędzie swoich danych osobowych powinien doprowadzić do prawomocnego wyroku sąd Administracyjny rok później skorzystać i mówię to z perspektywy wielu lat wniosek o rok 2 ze skargi konstytucyjnej też nikt obywateli tego nie zrobił jak do tej pory polskie przepisy przewidują, że w momencie, w którym nastąpi prawomocne zakończenie postępowania uznajemy, że podstawa prawna wyrok jest sprzeczna z konstytucją możemy wnieść skargę konstytucyjną Trybunał Konstytucyjny nikt przez 1 0 lat co najmniej jest spory trwają z tej drogi nie skorzystał i tańszego nie mam pojęcia panie redaktorze nie do mnie to pytanie ja miałem wręcz Yaya Toure występował po drugiej stronie boja w kilku sporach byłem pełnomocnikiem parafii w sporach dotyczących apostazji to nie do mnie pytanie to zadanie do osób, które próbowały ją postać dokonać nikt nigdy z tej drogi nie skorzysta UEFA euro będą wyglądać KW roku w UE rozstrzygnięcie w tym momencie na nie mówimy na gruncie RODO RODO próba doprowadzenia do skutecznej apostazji w relacji z księdzem no bo to on ma nasze dane z 2 czy innym kapłanem innego kościoła, czyli w momencie, w którym jesteśmy niezadowoleni z rozstrzygnięć lansuje proszę przyjść ze świadkiem albo z 2 Hebda oczko w ogóle odmawia, a takie przypadki też zdarzały przecież skarga do Giodo od lat jest właściwa następnie, jeżeli decyzja Giodo nadal nas nie satysfakcjonuje skargę do sądu administracyjnego w którymś momencie są nieprawomocne rozstrzygnięcie, że nadal uważamy to co pan słuchać od posła zwrócił uwagę, że przepisy konkordatu podlegają kontroli konstytucyjności skarga konstytucyjna Trybunał Konstytucyjny nikt z tej drogi nie skorzystał wyroki sądów administracyjnych w sprawach apostazji zapadają od ładnych paru lat już one zawsze kończą się na etapie NSA kończyły się nikt nigdy nie złożył skargi konstytucyjnej czy czekamy na premiera czekamy na pioniera tak czekamy na pioniera kina Wilda sąd Konstytucyjny, a wśród 1 zdanie panie redaktorze na rondo na taką możliwość, żeby wyjść z Taize tej drogi do Trybunału polskie Konstytucyjnego grono tworzy na możliwość pójścia na trybunach szkodliwość Unii Europejskiej Trybunał w Luksemburgu mówiąc wprost i ta droga jest oczywiście ciekawsza z tej perspektywy, że on po pierwsze, tamte trybunały efekt po prostu działać wójt Lech nie inny z 50 % pan redaktor ma rację on po prostu nie ma dublerów to po pierwsze po drugie działa sprawnie działa szybko i rzeczywiście jest to byłby właściwy tutaj do oceny tych tych rozstrzygnięć na świat pędzi na pytanie prejudycjalne, które być może na starcie w USA, aby zadał, więc tutaj tchnąć nowe możliwości nowe możliwości procesowe w takich sprawach, w których być może ktoś postanowi skorzystać z Szanowni państwo otwiera się nowa rzeczywistość prawną regulacyjne tak nowy wspaniały świat prawnicy konstytucjonaliści teolodzy zacierają ręce z akcentem na prawnicy panie redaktorze w krajach Unii Europejskiej te kwestie są bardzo różnie rozwiązywane może to być może też dlatego taka niekonkretna, że art. 9 0 pierwszego przykładem mogą być Włochy, choć wydawałoby się, że kraj tradycyjnie bardzo katolicki rzeczywiście to, że konkordat przecież jako ten element regulujące raz tam lokale z łupków tak tak dokładnie traktaty laterańskie jeszcze z lat dwudziestych przecież i tam to rzeczywiście rozwiązano na tej zasadzie, że przepisy świeckie regulują kwestię apostazji i włoski Giodo wydaje decyzje, które kościół respektuje zalet w takich przypadkach to można zrobić tak zrobił to w jaki sposób wykreśla czy odnotuje 3, a no to wprowadza adnotacji zgodnie z żądaniem zgodnie z żądaniem tego apostaty, który chciałby wystąpić z kościoła, ale i nie usuwa istnienia faktu historycznego z ksiąg jestem temu bardzo przeciwna jest znany zresztą wśród wśród prawników interwencji tym tematem przykład niemieckiej Wikipedii wyroku sądu niemieckiego sądu amerykańskich również w sprawie dotyczącej pewnego Niemca trenerów tejże Wikipedii, który był sprawcą morderstwa w to skazany odsiedział wyrok został zatarty pan wystąpił do Wikipedii o zmianach ich nieusunięcie informacji o tym, że, w czym był mordercą i to usunąć czy nie na zasadzie prawa dobycia zapomnianym dziś to jest fakt historyczny w jakim jestem zdecydowanie przeciwny mieszaniu prawa z historią no ale rozumiem, że w niektóre wydarzenia w są odnotowane bezprawnie, jeżeli tak, by był czyli, jeżeli wracamy do momentu wilkach wchodzi na mogę także osób rzeczy bycia zapomnianym dobra, ale jak długo mam prawo trzymać pana dane osobowe samo odnotowanie informacji na pewno niezgodne z prawem, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie jak długo można otrzymać te dane wskazałbym cenzura 10 lat, bo z upływem 1 0 lat przedawniają się ostatnie roszczenia, które państwo wobec mnie możecie podnieść ja wobec państwa roszczenia o ochronę dóbr osobistych po tym czasie nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dalej Tytana otrzymać poza tym chrzest nie jest aktem człowieka dorosłego w kościele katolickim OLT dochodzimy do badań z fundamentalnych teologicznych sporów dotyczących szczytu wśród dzieci, czyli tak naprawdę fundamentu reformacji jeszcze wcześniejszych para zjadła go też wolałbym uniknąć celu, ale do mamy zderzenie 2 porządków w F1 porządek, mówi że nie można się wypisać z kościoła, bo wszyscy z wiecznej nawet jak pan spali w święta to ten czas będzie dla mnie tak to nie tak w kwestii wiary na tyle na ile doktor nauk prawnych może się wypowiadać w kwestii wiary rzeczywiście 1 z dogmatów kościoła katolickiego jest to, że to tzw. z nami kosztuje nie usuwa na wzrost wiary jak mówimy o wierze, jeżeli ktoś nie wierzy to również nie wierzę w ten dogmat w związku z klasy z mojej perspektywy to jest teraz mówimy o niepełnoletnie osoby, której dane osobowe są przez kogoś przywłaszczone tematy sami starzy panie redaktorze możemy kwestionować setnych do przedszkola do szkoły czy poddanej szczepieniom jest jakaś granica władzy rodzicielskiej poza tymi dziećmi szanujemy władze rodzica nad dzieckiem poddanym władzy rodzicielskiej również w tym aspekcie wiary tak nadprzyrodzonym sporo bogatych wydarzeń, które pobierają dane osobowe ma miejsce w stosunku do osób niepełnoletnich dokładnie tak dokładnie tak coraz więcej i dostrzegamy, a no i teraz więcej przypadków się pojawia niż w Europie zachodniej, które n p. dziecko korzysta się pełnoletnie postanawia w wieku 1 8 lat pozować n p. rodzica za to, że rozpowszechniał nieobyczajne, by się wydawało zdjęcia tak tego dziecka przy albo udostępniał dane osobowe n p. tak ten wzrost ogromny wzrost samoświadomości dotyczące naszych praw do strony wszyscy liczymy na to, że RODO to kwestia rozwiąże produktom kwestie troszeczkę rozwiązać troszeczkę je do tych SA regulują oraz rozwiąże, bo nie rozwiąże oczywiście, że nie rozwiąże w tych kategoriach narodu nie jest panaceum, które nagle ulec czas od wszelkich problemów w prologu i tylko o 1 aspekcie relacji dziecko rodzi planowały dziecka, jaka jest granica wieku po przekroczeniu, której dziecko w internecie może wyrażać zgodę dotyczącą swoich danych osobowych jak z 16 lat państwa członkowskie mogą obniżyć do 1 3 Polska obecnie wyraża stanowisko, że zostanie na poziomie 1 6 lat, czyli osoba, która skończyła 1 6 lat w internacie może swobodnie swoimi danymi rozporządzać co w kościele 0, a 8 9 w Pakości WI korzystała z całych Dolomitach, które zostały w kilka pięter wyżej zagwarantowane łącznie z Unią Europejską pamiętajmy, że to nie tylko państwo polskie ten konkordat zawarł to nawet traktaty europejskie tutaj zapewniającą autonomię swoboda czy różne, że jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych to droga wciąż jesteśmy w średniowieczu, że chodzi o relacje państwo-kościół paradoksalnie zrobiliśmy to koło, bo wróciliśmy wróciliśmy do średniowiecza wróciliśmy do sporów, które rozpalały umysły prawników polityków w średniowieczu podległość sądownictwo kościelnemu duchownym w i rozwiązań jest taki, że i temu temu dzisiaj rozwiązać wiele tylko te rozwiązania wymagają podjęcia decyzji politycznych ani prawnych rozwiązań jest wiele począwszy od likwidacji tej samodzielności poprzez utrzymanie tego dualizmu w tak jak to przecież aż po utrzymanie tego dualizmu tak jak to mamy dzisiaj to tak jak mówię to jest decyzja o charakterze politycznym to musi być podjęta przez całą Unię Europejską, a tutaj mam fundamentalne wątpliwości patrząc jak RODO jest napisane Warty kule dziwi się nie ma fundamentalne wątpliwości czy Unia ma zdolność do podjęcia takiej decyzji Unii jako całość uważam, że nie ma zdolności, w którym miała art. 90 pierwszy wyglądałby inaczej akcent byłby albo 1 stronę albo druga w tym momencie ta nie ma żadnego akcentu tez przepis zawieszony w próżni, a my się tylko możemy spierać co do tego co za nim stało wiemy, że stały te regulacje n p. niemieckie i możemy odtwarzać intencje prawodawcy hipotetyczne intencje pracodawcy, ale to wszystko jest obarczone bardzo dużą dozą niepewności przepis jako taki jest dramatycznie niejasne niepewne bardzo dziękuję panie doktorze, gdy rozpoczęła też trochę w bez kontekstu religijnego nie jest to niech to będzie radośnie dochodził do boju ze dr Paweł Litwiński adwokat specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych Instytut Allerhanda w Krakowie był państwem gościom bardzo dziękuję dziękuję bardzo informację już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RODO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA