REKLAMA

Kawecki: Informacje i dane osobowe są walutą XXI wieku. RODO to podkreślenie jak informacje o nas są ważne

RODO
Data emisji:
2018-03-16 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynek Magie Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta prawie 5 w naszym studiu dziś pan dr Maciej Kawecki dyrektor departamentu zarządzania danymi w ministerstwie cyfryzacji koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych dzień dobry dzień dobry witam państwa spotkaliśmy się ostatni raz w minionym tygodniu tak po naszej rozmowie dostaliśmy mnóstwo pytania do naszych słuchaczy bardzo dziękujemy za te pytania, ale to tylko dowodzi Rozwiń » tego, iż temat, o którym rozmawialiśmy kontynuować rozmowy będziemy dziś, czyli RODO jest tematem, który wzbudza po pierwsze, ogromne zainteresowanie po drugie, zdaje się wszyscy jeszcze jesteśmy głodni wiedzy przypomnimy czym będzie rodowód jest RODO RODO jest rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych, które rozpoczyna swoje obowiązywanie 2 5 maja będzie obowiązywało bezpośrednio wobec wszystkich Jagoda znaczną część obowiązków na zielono przed siebie harców May minister cyfryzacji pracujemy nad przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie w tych miejscach, w których których jest to konieczne jest również wzrost jest reforma ochrony danych osobowych i ona będzie miała u nas wersję ustawy ona będzie od 2 będzie miał 2 wersje to znaczy rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio, więc taki przedsiębiorca będzie musiał sięgnąć do rozporządzenia oraz ustalonej będzie on nałożyć na siebie rozporządzenie ustawa to z zawsze bardzo problematyczne przy rozporządzeniach unijnych wymaga takiego nakładania się 2 aktów prawnych mają są tak samo ważne dla Allena trzecie biuro konsul trzeba będzie na jeśli chodzi o naszą stronę to rozumiem, że jesteśmy jeszcze przed i pewnym procesem legislacyjnym dzisiaj jest posiedzenie komitetu stałego rady ministrów przed radą ministrów projektu ustawy o ochronie danych osobowych czekamy na posiedzeniu rządów czy przyjął projekt no i dla tych wszystkich państwa, którzy nie mieli okazji wcześniej usłyszeć czym jest stroną, jakie będą jego konsekwencje, zanim zaczną one szczegółowo dopytywać jeszcze jedno niewłaściwe należy rozumieć toczy się wprawie zmieni po 2 5 maja dla mnie jako konsumenta dla pana jako konsumenta dla pana jako urzędnika albo dla wrażliwego konsumenta oznacza to, tyle że dostajemy naprawdę dużo nowych uprawnień musimy nauczyć się z nich korzystać oznacza to, tyle że nasze dane powinny być chronione lepiej muszę być świadomi tego, że będziemy mogli żądać usunięcia naszych danych czy tzw. prawo do bycia zapomnianym przemierzamy żądać przeniesienia naszych danych tam, gdzie chcemy, że możemy zażądać kopii danych osobowych, bo dane jest też wartość jest też waluta o tym, też mówiliśmy ostatnim warto podkreślić, że muszę, że waluta obok informacji nie tylko dane osobowe w ogóle informacji z walutą 20 01 . wieku nie to mandat tak naprawdę czy podkreślenie jak też ważni jesteśmy informacje o nas są co ważne dla przedsiębiorców to dla przedsiębiorców lukasz uprawnienie po stronie obywatela po stronie klienta po stronie usługobiorcy ETS po jakiś obowiązek po stronie przedsiębiorcy, ale też chciałbym spojrzeć jest bardzo ważne, że podkreślać, ponieważ mnie trochę zawiódł rynek prawniczy w przy reformie RODO, a zawiódł mnie dlatego, bo bardzo zastrasza tą reformą i to jest bardzo zły tylko czy mają też odczarować ona oprócz zmiany takich rzeczywiście obowiązków zawiera rozwiązania progi finansowe i nie chciał mówić tak ciężko certyfikaty, a ci możliwość pozyskiwania certyfikatu w możliwie ości wyrażania wewnętrznych kodeksów postępowania, które będą mówiły jak zabezpieczać dane osobowe i takich rozwiązań jest więcej jest też może na te zmiany spożyć pro biznesowym dobrze to teraz nie boimy się tylko idziemy w Toronto i po pierwsze z pytań, które dostaliśmy n p. tę słuchacz, który zadzwonił w tej chwili do Radia zapytał co ze starymi książkami telefonicznymi, w których są te cieniutkie strony, gdzie są 3 kolumny niezgodne z prawem oczy oczywiście, że możemy mu, jeżeli mamy w domu to jest to nie musimy absolutnie niszczyć, bo to jest tzw. dozwolony użytek domowy, ale jeżeli mamy jest dłużej korzystamy z nich w celach biurowych to niestety, ale te stare książki powinny być zniszczone no dobrze tolerują one są bardzo stary, bo chyba ostatnia została wydana w 2000 roku weźmie się tak wydaje, ale być może jeszcze gdzieś w te numery są nieaktualne dziś w biurze na półkach zapełniają miejsca i ładnie wyglądają pytanie od 1 z naszych słuchaczy jestem tłumaczem przysięgłym mam jednoosobową działalność gospodarczą moja baza to same dane osobowe w jaki sposób ma spełniać wymogi ustaw rozporządzenia rady informuje, że po pierwsze to tworzenie akurat wizyty bardzo ciekawy przypadek dlatego było to działalność tłumacza w pewnym obszarze tzw. działalnością artystyczną jest po pierwsze musi sięgnąć do 1 1 ustawy o ochronie danych osobowych i tam na samym początku ustawy będą pewne ograniczenia w zastosowaniu re przepisów rozporządzenia do działalności artystycznej i są wyroki sądów, które mówią o tym, że tłumaczy to działalność pewny sposób twórczo i w tym zakresie będzie korzystał z ograniczeń, ale przykładem obowiązku, którego nie ograniczamy nie włączam jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych co to znaczy to znaczy, że musimy sobie wyodrębnić wszystko to co robimy z danymi nie my ich gromadzenie RM głowy udostępnianie usuwanie aktualizowanie i przyporządkować każdej czynności te środki, które służą zabezpieczeniu jest taki rejestr czynności jest 1 z tych obowiązków, które na takim tłumaczył ba na pewno będzie ciążył jak będzie prowadził ten rejestr to będzie zgodnie z postępował zgodnie z prawem dokładnie tak będzie opisany interes prowadzić czyny każdy musi wymyślić zachęcam do zapoznania się z przewodnikiem takim Info rodu informator dostępny na stronie ministerstwa cyfryzacji i tam m. in. opowiadam się na ten temat jednak, że jest powinien wyglądać kolejne pytanie bardzo interesującą się powtarzać monitoring bloku, który prowadzi moja spółdzielnia będzie zgodne z zasadami ochrony danych RODO, gdyby w ogóle tę tematykę tuningu jest bardzo ciekawa zwierzę tydzień temu taksówkach monitoringu w taksówce Wyparło w Żarach wypowiadamy się wprost na temat monitoringu w naszych przepisach krajowych w projektach przepisów krajowych to przede wszystkim projekt zmian kodeksu pracy postulujemy razem z ministrem pracy rzeczywiście uregulowanie zasad korzystania z monitoringu zakładów pracy, czyli monitorowania pracowników i nie tylko monitorowania kadrowego, ale również monitorowania poczty służbowej korzystania z GPS słów inny jednak takiej samej zasadzie niewykluczone, że przepis znajdą się w obszarze edukacji narodowej edukacji narodowej natomiast spółdzielnia mieszkaniowa i ciekawym przypadkiem, bo tutaj przepisy zasad korzystania z monitoringu nie przewidują, iż nie jest możliwe, ale tylko w sytuacji, w której jest to konieczne dla ochrony i interesów prawnie chronionych tej spółdzielni jakiś ochrony przed przyszłymi roszczeniami ze strony spółdzielni czy adresowanych do spółdzielni bezpieczeństwa mienia należącego do spółdzielni łatwiej uzasadnienia w związku z tym, jeżeli rzeczywiście spółdzielnia uważa, że korzystanie z takiego monitoringu jest usprawiedliwione i jej celem prawnym to z interesem prawnym to wtedy może korzystać z takiego monitoringu przepraszam, bo może czegoś nie zrozumiemy, ale to pan mnie od razu poprawi, czyli ta kamera przy bloku czy gdzieś na klatce w osiedlu ona do celów spółdzielni, która ma chronić swoje mienie będzie legalna, a jeżeli tak, ale zarejestruje, że ktoś mnie wyrządza krzywdę fizyczną nie to też będzie je będzie można złożyć, zanim będzie można z tego skorzystać, bo tym to też jest taki prawnie usprawiedliwiony cel spółdzielni może być tak ministerialny cel spółdzielni mieszkaniowej natomiast muszę pamiętać o tym, aczkolwiek zburzenie tego najczęściej nie robią, żeby nie komentować obszarów jakich wrażliwych tak jedno przegrali nie toalety szatnie oraz części w obszarze spółdzielni nie mniej nie są, tak więc więc tutaj się czy nie obawiał w ryzyko żadne kolejne pytanie prowadzę wypożyczalnię sprzętu sportowego mam stałych klientów, którym wysyłamy oferty promocyjne czy nadal będę mógł im nie wysyłać mam za nim co są one również nowych klientów, o czym musi poinformować, żeby być w zgodzie z drogą oczywiście będziemy mogli dalej wysyłać pod warunkiem, że odbierzemy zgodę Nycz na przetwarzanie danych osobowych celach marketingowych mówiąc wprost czy to nie jest także możemy sobie dom u domyślnie domyślić, że ktoś wyraził zgodę musi wyraźnie wyrazi na to zgodę musi go poinformować o tym, że taką zgodę może zawsze wycofać natomiast w ogóle wypożyczalni sprzętu sportowego czy w ogóle wypożyczalnie są ciekawym przykładem, bo to jest obszar, który bardzo często narusza przepisy poprzez policyjnego czy poprzez gromadzenie skanów dowodów osobistych poprzez w ogóle zebranie dowodów osobistych Zastal w prawo jazdy albo prawa jak prawa jazdy wzrasta tego robić nie wolno takie działanie bezprawne nie dowód zawsze musi znajdować się posty o być jak bywa władcy władaniu jego właściciela, a skany dowodów osobistych to jest bieg jawne naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, więc tego robić nie wolno tu podobnie znieść detalami, bo pływak pytają nas już zgody rozumiała tak oczywiście będzie można wysyłać do wnętrza będzie dla nas Wenger bardzo często jest bardzo ładnie nazwano inne nie ma ładnie nazwany marketingiem w związku z tym tutaj nie dopatrywał się jakich różnie oczywiście niestety może polegać Śląska na informowaniu innych organizacji przedsiębiorcy nie ma funkcji jako takiej marketingowej, ale identycznie potrzebne jest udzielenie zgody na i teraz pytanie, które bardzo jestem cieka w pana odpowiedzi do, bo wydaje się, że może być kluczowa Otóż napisał do nas słuchacz, który prowadzi działalność gospodarczą, którego dane są w zasobach centralnej ewidencji informacja działalności gospodarczej, więc tam są udostępniane do tych danych tak naprawdę można zajrzeć zresztą się oszukuje przedsiębiorców to w ogóle można znaleźć dane takie jednoosobowe działalności wraz z adresem często są adresy zamieszkania jak to przy okazji działalności gospodarczych na innych stronach tak czy itu itu i tutaj czas 2 rzeczy rozdzielić pierwsza rzecz to jest prowadzenie po co w samej ewidencji ona oczywiście jest zgodna z prawem jest, by zawsze przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wtedy, kiedy obowiązek ich przetwarzania nie wynika z przepisów prawnych w przypadku centralnej ewidencji działalności gospodarczej przepisy bardzo wyraźnie wskazują prowadzenie nie byłem i publicznej ewidencji i 5 co do tego nie ma wątpliwości na pozostanie jest w pełni zgodna z rodu inną rzeczą jest możliwość komercyjnego wykorzystywania danych zawartych w takiej ewidencji na kanwie RODO to są dane osób fizycznych podlegający pełnej ochronie informacji nie tylko, że taka osoba fizyczna udzieli na to zgodę i o tym trzeba pamiętać, więc w przypadku CEIDG niezależnie od tego, że są to dane powszechnie dostępne będzie konieczne uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą uzyskania zgody na wykorzystanie korzystanie z danych w CEIDG w celach marketingowych tam są n p. adresy mailowe czy spółki, którym bardzo często mają wartość komercyjną mówi się one zawierają bardzo często dane osobowe, jeżeli chcemy wykorzystać taki adres musi mu odebrać w NATO zgodę na wszystkie systemy, które działają w firmach systemy raportowe księgowe, w których jeżeli prowadzimy taką księgowość to widzimy nasze zobowiązania, a także naszych klientów wszystko to w tym co ma dane osobowe każdy ten przedsiębiorca, który gromadzi dane osobowe jest zobowiązany dostosować się do przepisów RODO przed chwilą rozmawialiśmy o zmianie dłużej, która jest Pszczyna na offie tzw. rozmawialiśmy o JPK do dużej zmianie, która dotknęła Brzeziny Orlik i Doliny Odry o jednolitym pliku kontrolnym dla państwa zakres zastosowania jednolitego pliku kontrolnego jest taki sam jak RODO, a nawet powiedział, że RODO jest szerszym, ponieważ są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale przetwarzają dane osobowe n p. naukowiec nauczeni przygotowuje swoją pracę naukową jego JPK nie dotknie, ale RODO go dotknie test takiej samej skali zmian naprawdę ogromna dotycząca wszystkich, ale też nie chciałbym, żeby patrzeć na nią jako na coś anty biznesowego z jak spójrzmy dużo spraw, które obowiązuje, więc spuśćmy na to jako coś co możemy rzeczywiście również cele pro biznesowa wykorzystać, a czy ja ja pamiętam pana pocieszenie z początku naszej rozmowy, że to w ogóle nie należy się bać ale kiedy wsłuchuje w to, o czym pan mówi to myślę, że nasi przedsiębiorcy mogą obawiać się obawiać się dodatkowych obowiązków oczywiście, że tak natomiast ich niezrealizowanie tych obowiązków może im bardzo dużo dać umorzy im dać uchronić przed kamerą, bo po pierwsze, uchronić przed karą o karach Niemcy z dużym mieście się 2 słowa powiedzieć nie dążymy pewnie WB re staliśmy po reforma nie jest już państwo o karach możliwe będą od upomnienia ostrzeżenia kary są dziś na samym końcu natomiast, jeżeli wdrożymy obowiązku ostatnie słowo, jeżeli wdrożymy obowiązki, a inny przedsiębiorca tego nie zrobi to będzie od niego lepsi i patrzmy na to też takiego konkurencyjnego punktu widzenia bardzo dziękuję dziękuję bardzo czekamy na przyjęcie tej ostatecznej ustawę tak, by można było uszkodzić co na pewno oczywiście tak państwo jeśli mają kolejne pytania proszę oczywiście montaż oczywiście pytać i 1 zaczną jesteśmy już po czasie, ale może państwo my wszyscy wybaczą windykatorzy tak to Stukonis kupują przecenione długi być może opóźnieniem jakoś obracają to jest problem zadzwoń do osób, których dane dotyczą jasne wszystko jasne wszystko na to uwagę na to zgodę w bardzo dziękuję wam dr maciejka lansuje ministerstwo cyfryzacji informacji w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu lek. Andrzej ekonomia kapitał mógł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RODO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA