REKLAMA

Polska narusza prawo, umieszczając dzieci w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców

Połączenie
Data emisji:
2018-04-11 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niszczenie ich różni od nich trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Ewa Ostaszewska Żuk z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzienne w rodzinnym gry w Strasburgu zapadł wyrok dotyczący przetrzymywania cudzoziemców w Polsce co się nazywa tak ładnie retencja chodzi o rodzinę z Czeczenii, która w 20 1 3 roku nie trafiła do Polski złożyła wniosek o status uchodźcy ten wniosek został przez Polskę odrzucony cała rodzina wyjechała do Niemiec w Niemczech Rozwiń » urodziła się kolejne dziecko zaś w następnym roku w styczniu 20 14 roku zostali cofnięci do Polski tak też wtedy stało no wtedy zostali umieszczeni w ośrodku strzeżonym w Kętrzynie i co taki specjalny ośrodek akcyzy dla rodzin z dziećmi ani z dobrze wyposażony ma z tym, że niestrzeżonym, zwłaszcza czterogodzinna zdobyłem tam są funkcjonariusze Straży Granicznej no i oczywiście całe życie jest podporządkowany regulaminowi cudzoziemcy nie mogą swobodnie opuszczać tego ośrodka i tam przebywali przez okres około 6 miesięcy dosyć zastanawiające to fakt i ciekawe gdzież to fakt, że w zasadzie to ta tendencja nie do końca była legalna to przyda się przypadkiem przynajmniej w przypadku 1 z dzieci tak tak, bo wojewoda, wydając rozpatrujący wniosek o wydalenie tego najmłodszego dziecka stwierdziła, że pobyt dziecka strzeżonym ośrodku jest legalny zatem nie możemy dać tej decyzji o wydaleniu z talerza pobyt dziecka w tym przypadku tak zgodnie z przepisami pobyt cudzoziemców strzeżonych ośrodkach uważa się za legalny to nie znosił on, że dziecko się już rodziła w Niemczech każda z nich nie nie dochodziło sam pobyt i ten fakt, że przepisy mówiły, że cudzoziemcy przebywający w ośrodkach strzeżonych są legalnie w Polsce, czyli w zasadzie były też Trybunał w tym momencie orzekł co, że sam fakt, że te dzieci trafiły do ośrodka w intencji to jest problem nic tak dokładnie też sąd stwierdził, że państwo polskie nie zbadał dokładnie sytuacji, że ten okres, w którym oni przebywali około 6 miesięcy był zdecydowanie za długi w związku z tym doszło do naruszenia prawa do życia rodzinnego palety zastanawiające bo o ile tak jak rozumiem ta sprawa przed Trybunał trafiła, kiedy go pewnie za 2 lata temu tak no do garnka o tym, że my zamykamy dzieci w ośrodkach ten misji w ośrodkach strzeżonych ośrodkach zamkniętych to jest temat tak długą brodę, że ktoś jest w tym radiu 1 5 lat to myślę, że spokojnie z 10 lat ten temat wraca co z jakich dokładnie tak organizacje pozarządowe cały czas podnoszą ten fakt, że przed nim Strażą Graniczną minister spra w wewnętrznych, że dzieci nie powinny być zamykane Ślężnej ośrodka żyć naruszenie ich prawa także rodziny do norm bezpieczeństwa dowolności prawo do nauki jednak, że tutaj i ministerstwo Straż Graniczna stwarza dostęp na stanowisku, że nie będzie bezwzględnego zakazu umieszczania takich rodzin, ponieważ obawiają się że, gdybym był taki zakaz wprowadzony do przepisów polskich dzieci byłby wykorzystywany przez innych dorosłych w celu właśnie wjazdu do Polski i ominięcia tej idei możliwości zatrzymania Miś mniejszym ośrodku, ale ja rozumiem żal, bo pamiętam, że w samym początku prezydenta ma się pojawić została już wydobyty na wierzch mówiono o tym, że to nie jest dobre miejsce dla dzieci, żeby na wolę przeżyć przebywały w takich w takich ośrodkach, w których są strażnicy umundurowani dokładnie, którzy mają paralizatory, gdzie może dochodzić do jakichś aktów przemocy tak nawet usprawiedliwionych, gdzie są kraty w oknach, gdzie można się jeszcze swobodnie przemieszczać tak dokładnie to były te wszystkie argumenty podnoszone były w naszych 2 raportach, które zrobiliśmy z ważeniem interesów prawnej w tym zakresie nic nie zmieniło wskazują co też na to raporty krajowego mechanizmu prewencji, czyli ciała, które przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, który wizytuje takie ośrodki było wydanych kilka takich raportów, na które wskazują, że nadal dochodzi do takich stacji, których dzieci w ogóle nie powinny być w takich miejscach zatrzymywany i w ogóle ich pobyt nawet jeśli prawda zachodzi potrzeba ich pobyt powinien być minimalny i jak najkrótszy, a zgodnie z obecnymi przepisami dzieci mogą mieć nawet 2 lat retencji i tak się zdarza mi tak zdarza się, że rodziny są bardzo długo, że dzieci zaczynają cierpieć na PTSD, czyli taki syndrom, mimo że teoretycznie zapewnia nas opieka psychologiczna to jednak też leczenie w tych strzeżonych ośrodkach nieskuteczne i tylko zaburzenia się po wymianie w dobrze teraz zastanówmy się dlaczego, dlaczego ten pierwszy wyrok zapadł na gruncie rzeczy tak późno, że ta sprawa trwała no to ona naprawdę już swoją historię znacznie ta konkretna, ale nic były dziesiątki spraw i tak było bardzo dużo spraw złożone do Trybunału są one zakomunikowane mnie wtedy pytanie też trudna, dlaczego tak długo te sprawy leżą prawda czynione nie są priorytetowe w czasie rozpatrywania mam nadzieję, że teraz tę sprawę, iż zostaną przyspieszone zostaną o tym, wie, że wniosek, który Helsińska skierowała do Trybunału nie mam kilka spra w związanych z atencją są różne rodziny czeczeńskie i obywatele innych Tadżykistanu ono jednak, że mi są one zakomunikowane wszystkie te jednak nie ma jeszcze wyroku w twierdzę, że być może Trybunał po prostu zaczął jakiś priorytet nadzorować zagrają dziś możesz tak tak w związku z sytuacją na granicy w Terespolu w tych skargach, które składaliśmy inne organizacje dotyczyły one odmowy wpuszczenia cudzoziemca do Polski do Polski i odmowy zarejestrowania ich wniosków o nadanie statusu uchodźcy wydaje mi się, że także tutaj sond właśnie to minimalna to priorytet poza tym bardzo pozytywne pozytywnym efektem tych spraw jest to, że dzieci z 9 Stal bardzo wysokie zadośćuczynienie około 12   000 EUR, więc to też jest takie pozytywne a gdzie oni są teraz ma z tego co wiem oni są w Niemczech cały czas z tym przebywaniem w a gdy zastanawiające no bo jeżeli w Polsce im odmówiono statusu uchodźcy z teoretycznie na terytorium całej Unii ta Polska decyzja obowiązuje tak, ale też są zasady my rozporządzenia, w które mówią prawdę o tym, które państwo odpowiedzialne za rozpocznij wnioskom o udzielenie ochrony międzynarodowej są klauzule humanitarny, więc każde państwo członkowskie może sam zdecydowanie, że nie będzie odsyłać zdaniem wnioskodawców do kraju, gdzie po raz pierwszy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej albo przekroczyli granice tych zmian, że to nie jest automat z w niektórych wypadkach można odstąpić od dna można można i wiem, że państwa, ale decydują się na to n p . w sytuacji, kiedy dochodzi do systematycznego naruszeniem praw cudzoziemców jak to ma nasza misja Grecji i takie debilne nie są tam one przeprowadzane w celi uważa, że tutaj akurat udało się tej rodzinie, gdyby przed przerwą przełamać ten opór urzędniczy jak ta sprawa została rozpoznana w w przez Niemców, ale wierzę, że bilety jakąś formę pobytu udało się uzyskać nic tak no to z tego co, więc tak, ale w to jest w ogóle pytanie wraca z ruchem tych ośrodków strzeżonych w Polsce to jest w ogóle pytanie o to czy w ogóle udaje się cokolwiek zmienić cokolwiek poprawić też często słyszy, że także od przedstawicieli Helsińskiej fundacji praw człowieka różnych mnie, że coś, że coś drgnęło, że z pewną poprawę, a potem nagle okazuje, że w zasadzie żadna poprawa wszystko jest takie było takich rozmów o tym, że być może właśnie dzieci nie będą przebywały w ośrodkach detencji albo w nie będą jakieś, że tak powiem, bo to jest przywilej dla żony rodzinom z dziećmi, toteż służą niejednokrotnie Intel rozumiem cały czas się kręcił w kółko tak dokładniej z LTE cały czas taka sama sytuacja, choć trzeba potwierdzić, że po pierwsze w naszym raporcie monitoring silnych ośrodków nastąpiła zmiana ta zmiana pozytywna w tym sensie, że wydobyło ery w 20 1 2 roku, że ośrodki zostały doposażone dofinansowany powstały place zaba w zniesiono nakaz czy obowiązek przebywania na podwórko do 2 godzin jest teraz oni mogą, by te rodziny prawda przebywać tyle ile chcą wreszcie w szczególności ma znaczenie dla dzieci wewnętrzna to inni wychodzą na inne na place zaba w i w tym roku również należy podkreślić, że prowadzone są działania w celu zdjęcia krat z tych strzeżonych ośrodkach, gdzie przebywają dzieci z rodzinami są też jest pozytywny aspekt no ale nic zatem się nie zmienia w tym sensie, że są zastrzeżenia do opieki psychologicznej do opieki medycznej do lutego do liczby sposobu umundurowanie Straży Granicznej czy też wyposażenia ich się już środki bezpośredniego przymusu protest pamiętajmy, że w 20 1 2 roku był protest głodowy w 1 z takich gagatków taki wasz rozwój niż samobójstwo tak no zderzają się śmierci strzeżonych ośrodkach są one wyjaśniane, ale John nie może powiedzieć, że to jest jak gdyby problem takiej leniwym systemowe, choć trzeba podkreślić, że bardzo często zdarzają się próby samobójcze, które wynikają z tego, że decyzję już psychicznie nie mogą wytrzymać są ofiarami tortur przemocy jakich worków z kraju pochodzenia chodzenia tak w kraju pochodzenia i przebywanie w zamknięciu z funkcjonariuszami Straży Granicznej powoduje, że pewne przekraczają pewną granicę złego stanu z psychologicznego, więc tutaj organizacje pozarządowe mają bardzo duże zastrzeżenia co do opieki psychologicznej z ostatniego raportu właśnie krajowego mechanizmu prewencji wynika, że cudzoziemcy, którzy popełniają czy, próbując popełnić samobójstwo za Ka re są umieszczeni w aresztach, czyli to są takie restrykcyjne strzeżone ośrodki, gdzie przebywają psy jest w celach są zamknięci jest rygor bardziej restrykcyjni niż dla więźniów o o charakterze niebezpiecznym, więc to pokazuje prawda skale i podejście w ogóle funkcjonariuszy do takich kwestii, a opieki psychologicznej dzieci nie ma nie ma priorytetu i raczej wydaje się, że tutaj chodzi o o o takie ignorowanie tych potrzeb cudzoziemców w gwizdek dziękuję bardzo ostrożnie z gazu z Helsińskiej fundacji praw człowieka była ze mną w studiu 13 1 8 zachwyci Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA