REKLAMA

Pokrzywdzeni przez reprywatyzację mogą domagać się odszkodowania. Ale tylko, jeśli ich kamienicą zajęła się Komisja Weryfikacyjna

Analizy
Data emisji:
2018-04-11 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja na Lis Agata Kowalska przy mikrofonie i teraz analiza zajmiemy się ponownie po mnie po wielokroć na ten temat się pojawią i wracamy do niego sprawami reprywatyzacyjnymi, a szczególnie tymi, które mają miejsce w Warszawie co też swoją drogą jest czymś moim mają wątpliwość, dlaczego mówimy o tylko Warszawie z bardzo mieszkańców miasta trafiły takie komunikaty uprzejmie informujemy, że mogą państwo ubiegać się o przyznanie odszkodowania w związku z szykanami i Rozwiń » utrudnieniami, które wynikły wskutek wadliwego procesu reprywatyzacji nieruchomości położonej w Warszawie itu adres i aby zostać skutecznie rozproszonymi w UE wnioski te powinny być składane w konkretnym terminie możliwość składania wniosków wynika z wejścia w życie nowych przepisów prawa w samo studio bada się jako prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów dzień dobry wbrew ich wejścia, żeby żebyśmy, zanim przyjrzymy się bliżej temu o jakie odszkodowania chodzi co to są też szykany i utrudnienia to wyjaśniły, dlaczego to rozliczy tylko nieruchomości warszawskich, czyli el pokrzywdzonych lokatorów warszawskich to w skrócie dotyczy tylko lokatorów z lokatorek warszawskich, bo tylko ten działa komisja weryfikacyjna te same przepisy, które regulują funkcjonowanie komisji, gdyż te same przepisy też umożliwiają prosto z owym staranie się o odszkodowanie zadośćuczynienie jest to nie jest możliwe poza Warszawą jest elastyczna dlatego komisja zajmuje się innymi nieruchomościami reprywatyzowanych mi, w których działali czyściciele kamienic Zagraj tak dalej z z innych miast z Krakowa Poznania Łodzi do tych ciekawe pytanie, ale leczy powinny być skierowane do polityków prawdopodobnie, dlatego że akurat w Warszawie sytuacja z bardzo specyficzna mamy dekret Bieruta tzw. którego nie mamy innych miastach w Krakowie w Gdańsku Poznaniu reprywatyzacja w zupełnie inny sposób przebiegała, więc one z wypowiedzi polityków można było wnioskować, że stara się stworzyć coś takiego taki program pilotażowy, który później ma być wracał Polska Rosja powielony natomiast jeszcze komisji weryfikacyjnej żadne inne miasto się nie doczekało co to za szykany i utrudnienia i wspomnianą czyściciele kamienic to o to chodzi czy coś zupełnie inna tak tu chodzi o to chodzi o wszystkie elementy na niewłaściwe zachowania nowych właścicieli kamienic zreprywatyzowanych, o której o, których myślę wszyscy już słyszeli GM czy w odniesieniu do lasu Jolanty brzeskiej tragicznie zabitej działaczki lokatorskiej kilka lat temu czy też z posiedzeń komisji weryfikacyjnej, kiedy lokatorzy mówią o tym, że zmieniają in zamki wrzucają im wstęgi z napisem ostatnie pożegnanie do skrzynek pocztowych Wojciech Górny rząd w gronie tak podwyższają czynsze to wszystko nazywamy nękaniem Iza to można starać się o zadośćuczynienie w, a oprócz zadośćuczynienia należą się z drewna 8 2 nawet drobiazg to można chyba w Poznaniu ostatnio ktoś wygrał taki proces ten Czyściciel kamienicy a gdzie jest jakaś jakaś inna droga administracyjna to tak różnica jest taka, że to jest uproszczone postępowanie no pamiętajmy o tym, że tak się składa sprawę do sądu w postępowaniu cywilnym to trzeba chociażby wnieść opłatę od pozwu, która wynosi 5 % wartości AM od pozwu pozwanemu przedmiotu sporu to oznacza, że już na wstępie myśmy z jakich pieniędzy się, by wyłożyć jakieś pieniądze potem ewentualnie na biegłych potem ewentualnie możemy przegrać sprawę i koszty dla prawników domy to postępowanie przed komisją jest znacznie bardziej uproszczone wolną od opłat przynajmniej na tym początkowym etapie no i najłatwiej po prostu przez to wszystko znaleźć chwileczkę w procesie cywilnym to Heaven przy ewentualnej wygranej lokatora lokatorki płaci strona druga, a w tym przypadku, kto będzie wypłacał odszkodowania lub zadośćuczynienia za szykany i utrudnienia renta zadośćuczynienie odszkodowanie będzie wypłacało miasto stołeczne Warszawa przestanie ono dręczyło tych lokatorów nie ono, ale przy baszcie w mieście stołecznym Warszawa powstał taki fundusz ESM, który na, które składają ten dzień wypłaty, które komisja weryfikacyjna nakłada na niektórych beneficjentów prywatyzacji może coś dla słuchaczy, choć kojarzy, że komisja może albo zwrócić nieruchomość do zasobu miasta, a jeżeli to nie jest możliwe, bo n p. lokal został sprzedawane to wtedy nakłada obowiązek zapłaty n p. mąż Hanny Gronkiewicz-Waltz przy Noakowskiego 16 przy 1 z kamienic warszawskich został zobowiązany do zapłaty 2  000 00 0 zlote dla Lion and no właśnie zamiar trafił do tego funduszu dokładnie tak i te pieniądze, które są pozyskiwane od beneficjenta reprywatyzacji przez działania komisji weryfikacyjnej tworzyli fundusz, z którego usług dalej wypłacane lokatorom odszkodowania i zadośćuczynienia pani zajmuje tymi sprawami są bardzo dawna, a treść wspomaga lokatorom lokatorką w Teo walczy z SS z tego typu sytuacjami udręczenia ich i teraz mam pytanie kluczowe starcie czy pani zdanie pani doświadczenia wynika, że to jest wszystko dobry system dobre rozwiązanie tym, że to jest tam też, że system, w którym lokatorzy lokatorki mogą wypić uproszczony sposób się ubiegać o zadośćuczynienie czy odszkodowania jest w porządku tak samo uproszczony tryb ich do ubiegania się o swoje prawa mają pracownicy, ale oni sami określają, jaka wysokość odszkodowania się należy tak lokatorzy sami muszą wskazać wyceniają wraz z oszustami wycenić, a czy wyceniają wyłącznie takie taki moment, w którym rzeczywiście im utrudniano życie albo wręcz udręczona ich ciężka sam fakt, że żyli w niepewności, że stanąć stracili te lokale musieli szukać na gwałt nowego lokum czy to też podlegała ekip jakiemuś odszkodowaniu jakimś zadośćuczynieniu, w czym muszę zaznaczyć, że jest różnica między dość uczynienie im, a odszkodowaniem zadośćuczynienia jest go krzywdę moralną za poczucie zagrożenia krzywdę psychiczną utraty zdrowia co takiego niematerialnego natomiast odszkodowanie to jest tak mówiąc wprost to co nam ubyło w portfelu szkód różnica w czynszu albo pieniądze, które wydatki ważne procesy sądowe to łatwo policzyć na kalkulatorze prawda natomiast krzywdę moralną trudno jest wycenić i to nie tylko w sprawie tych nagrań lokatorów, ale trudno jest wycenić utrata bliskiej osoby w wypadku samochodowym, a jednak trzeba to ta instytucja zadośćuczynienia jest właśnie do specyficznych ona obejmuje szeroko całe doświadczenie bycia lokatorka zreprywatyzowanej kamienicy dokładnie tak nie on aż wierzyć nie chce czy nie stworzyliśmy coś dobrego czy raczej minister Ministerstwo Sprawiedliwości się też pań tam jest autorem tych przepisów do mnie z dodaje, że to jest dobry krok uproszczoną na euro odszkodowania uproszczona procedura uzyskiwania odszkodowań dla lokatorów tylko jeszcze trzeba wspomnieć o 1 ważnej rzeczy to procedura jest uproszczona, ale do pewnego momentu, a tym momentem może być złożenie sprzeciwu przez miasto ubożeje, kto podejmuje decyzję do kogo się składać wnioski wnioski składa do komisji, czyli ministra, jakiego tej nie zdradzają ile dokładnie tak adres organ zobowiązany jest miastu stołecznemu Warszawie ono może wnieść sprzeci w tak, jeżeli komisja wydaje decyzje a, a miasto wnosi sprzeci w to wtedy cała sprawa przenosi się do sądu powszechnego i wtedy już niema tego uproszczonego trybu tylko lokatorzy stają z miastem po drugiej stronie, ale jak równy zrówna wreszcie są stroną verso stroną noża w postępowaniu administracyjnym też są stroną więc, żeby to zauważenie, że lokatorzy mają prawo się od bułek z systemu my wtedy przed sądem już muszą dochodzić swoich pra w w taki sposób zakres regulowany przez kodeks postępowania cywilnego ani przez uproszczoną procedurę, czyli to teraz trochę, gdy dla kogoś po prostu za te schody, bo to może być znacznie trudniejsze czasami to dobra zmiana jest szansa jest miejsce na negocjacje, bo znają mnie moment, w którym lokatorzy wyceniają swoją krzywdę na ileś miasto twierdzi, że to jednak przesądzona jest kwota nie składa sprzeciw no właśnie czy jest miejsce na negocjacje przed komisją, że to niestety co nie da się odbywa z rolą jeszcze tego, żeby się lokatorzy martwią się o to, że nie ich roszczenia nie zostaną uwzględnione albo właśnie będzie wniesiony sprzeciw, który ich zaprowadzi do sądu na Święty nigdy, odkładając całą sprawę w będą zaniżać swoje potrzeby na moment trudno powiedzieć, bo rezerwy z mojego doświadczenia wynika, że lokatorzy żądają zbyt wysokich kwot, bo też trudno sobie wyobrazić prostu coś co ma zrekompensować te wszystkie lata nękania szczególnie, jeżeli są w starszym wieku w wyniku nie wiem są emerytami w wyniku tych wszystkich strasznych rzeczy, które się przydarzały umieram przykład mąż takie osoby, bo zazwyczaj to kobiety stoją na PL na pierwszym froncie walki z reprywatyzacją, więc te kwoty które, których żądają lokatorzy są tu mojej ocenie nawet dosyć wysokie, ale są pieniądze i nie chcę mówić do tego, że nie są też sugerować niczego lokatorom ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka kwota byłaby adekwatna odpowiednia, więc do naj da się za to n p. kupić mieszkanie także mieli gdzie mieszkać niektórzy lokatorzy właśnie o to wnoszą już żeby, żeby móc kupić mieszkanie jakiś innej kamienicy niż te, które mieszkają, ale to są to są bardzo różnych swoich złotych takich naprawdę drobne to bardzo bardzo duży bardzo duża rozpiętość to tak płyn za chwilę wrócimy z rozmową przyjrzymy się jeszcze kilku innym aspektom reprywatyzacji w Warszawie i w całej Polsce za mną studia bata się zmienia go prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów po informacjach wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami cały czas panie bata się jako prawniczka działająca w komitecie obrony praw lokatorów i rozmawiamy na temat tych lokatorów, którzy ucierpieli w wyniku reprywatyzacji w pomoc im zadośćuczynić próbuje nawet Ministerstwo Sprawiedliwości poprzez komisję reprywatyzacyjną, która może zgodzić się na wypłaty odszkodowań i o tym, mówi już w pierwszej części rozmowy z i rzeźb, które mnie zastanawia to jest co z poszkodowanymi w UE dawnymi właścicielami, bo mówimy teraz o lokatorach, którzy urn ucierpieli byli el wydania nie ze swoich mieszkań przez czyścicieli kamienic przez te różne firmy z, ale są też w tym procesie ciałem reprywatyzacyjnym Nc ludzie, którzy stoją po teoretycznie po drugiej stronie tak naprawdę też przez lata nie mogli odzyskać n p . ich sobie własnych nieruchomości, bo prawo było dosyć MNI nie niejasne i co z nimi o nich nie zostaje takiej szansy na zadośćuczynienie za straty moralne wieloletnią ganianie się z urzędnikami z w sądach tak tak no tak, ale mają szansę dostrzec odszkodowanie w formie w kamienicy zwróconej w naturze warte nieraz kilka milionów na jaw zaczęły od tego, że w mojej ocenie krzywdy, których doświadczyli ich lokatorzy i Niewiem uczniowie szkół, która mieści się w budynkach zreprywatyzowanych czy gminy, które traciły miejsce pod żłobki przedszkola szpitale czy nawet urzędy to jest to z krzywdy znacznie większe niż te, które były kilkadziesiąt lat temu, owszem w PRL-u po drugiej wojnie z trasy drugiej wojny światowej mieliśmy do czynienia z szeregiem przed znam wielu wiele osób różnego rodzaju przy doświadczyło, ale to po prostu pewnych zdarzeniach, ale jak mówią o tych współczesnych od tych Lalek z dziesięciorgiem weto wobec ofiar zwanych także tych wynagrodzeń i ich krzywdy w dzisiejszych, żebym gdzieś byłych właścicieli za krzywdy, który miał miejsce kilkadziesiąt lat talerzy cali dobrze, że w przypadku wielu tych RM, gdy dekretowcy już raz na tego używać tego sformowania innych właścicieli nieruchomości jest tak, że oni nie mają szans w tym wyścigu o decyzję reprywatyzacyjną natomiast szanse mają wyspecjalizowane firmy, które stworzyły sobie cały ten system, na podstawie którego zresztą wybuchła później afera system MDM był ujęty ścieżek wykopanych z do urzędów do prawników do sądu, w który umożliwiał im do szeregu właścicieli czy spadkobierców nie miał takich możliwości oczywiście odpowiedź jest następująca duża ustawa reprywatyzacyjna Norton trend, który pozwoli uzyskać 20 % rekompensat w wysokości 20 % wartości te wypłacane, jeżeli miasto, jeżeli go przepraszam rząd potrafi zrobić ustawę, w której Edmund nam proponuje uproszczony tryb ubiegania się odszkodowania dla lokatorów tak samo może zaserwować uproszczony tryb ubiegania się od rekompensat dla podejrzewam, że jednak to są inne kwoty dlatego jest taki kłopot z tą ustawą minister jest prywatne syryjską opozycję, że wzrost wg tych kwot na dyżur eksperta w grudniu mamy po prostu kłopot z prywatyzacją trochę dziwna, bo w mówiłeś o lokatorach lokatorka, którzy ucierpieli w wyniku właśnie tych najczęściej dzikiej reprywatyzacji w no ale czy rzeczywiście jest tak, że teraz to wypłata tych zadośćuczynień odszkodowań obejmie wszystkich tych, których dotknęły te problemy IMG i po drugie, czy starczy pieniędzy, bo mówiła pani to są kwoty zbierane od firm, które odzyskały ruchomości już niemożna im tych tych nieruchomości w wyniku działań komisji ponownie przekazać miastu, ale czy tych pieniędzy będzie wystarczająco dużo oczywiście nie wiem tego czy będzie wystarczająco dużo na komisję pewne powinna jakoś miarkować odszkodowania zadośćuczynienia jednocześnie zasądzać w takiej wysokości orzekać, a oni w takiej wysokości, żeby były adekwatne do tych poniesionych krzemu w Grajewie wśród lekarzy z dużej ustawy reprywatyzacyjnej jeśli chodzi o odzyskiwaniu odszkodowań przez spadkobierców była wpisana cała procedura, bo między nimi mowa o tym, że w zależnie od tego ile środków będzie tak dalej tak dalej czy w tym przypadku komisja ma jakiś terminy czy wiadomo, kiedy mogą być te wypłaty w realnie realizowana na dopłaty muszą być realizowane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego tam są przewidziane na każdą sprawę każda sprawa musi być w określonym czasie 2 miesięcy po tym, że jest skomplikowana może być dużo czasu między czasu procedowana jest za ogólny stan zwany zasadach ogólnych tak natomiast czy wszyscy mogą się ubiegać to jest w oczy wszyscy lokatorzy lokatorki tych spółek moim zdaniem bardzo dobre pytanie, dlatego że po konstrukcjach u, która jest zawarta w tej ustawie o komisji pozwala ubiegać się tylko przez tych lokatorów co, do których Grześka w kamienicach czy też mieszkali kiedyś w komisjach, do których komisja wydała decyzję no to jest czy n p . jeśli mamy budynek, w którym trwa proces czyszczenia albo trwał przez namnażanie się urwał, bo się wystraszą no ministra jakiego, ale komisja wciąż nie wzięła z nieruchomością i przewodzi od swoich zaniechań jakich między mną z Opus film jest wciąż muszą czekać tak muszą czekać nie mogą przedwcześnie złoży takiego wniosku mogą uczyć, ale gotować kompletować dokumenty ale, ale na pewno nie będę ich wniosek nie będzie rozpozna, ale nie mogły być, bo przecież komisja dopiero sama stwierdza czy dana kamienica została zgodnie z przepisami reprywatyzowanych czy też nie jeśli zgodnie to niema mowy rozumiem o szykanach i utrudnieniach takie jeszcze takiego przypadku nie było myślę, że komisja jednak będzie wybrać takie przypadki, w których doszło do reprywatyzacji niezgodnej ze prawem, by dalej może pani chyba sugerować rozwiązania, w którym na wypłaca odszkodowania za proces co, do którego legalności jeszcze nie mamy jasność inny na to, że może to w niejasny sposób jak powinno być w było sprawiedliwie i ale trudno miał wyznać, że usprawiedliwiona na pewno najpier w musimy stwierdzić, że tak jak pani doktor wspomniała, że doszło, że reprywatyzacja była niezgodna z prawem natomiast tutaj misy daje największe rzeki Bug Barnaś myślę też reprywatyzacji to nie jest tak, że krzywda społeczna dzieje się tylko wtedy, gdy reprywatyzacja była niezgodna z prawną właśnie w jest kluczowa sprawa wyszła, gdy nawet po pożarze utrudnia nam wszystkim jeszcze bardziej krzywda dzieje się również poza procesem reprywatyzacji godnych tak dokładnie tak to byśmy sobie, bo mamy taki mit, który jest skuteczny powielany przez często przez media często przez działaczy lokatorskich ruchy miejskie instytucje przez chwilę też tak, by przekonać, że to dzika reprywatyzacja, czyli prywatyzacja niezgodna z prawem to jest 100 % reprywatyzacji, ale i, o ile może mówić, że niezgody jest niezgodna z naszym takim poczuciem sprawiedliwości społecznej to często z literą prawa jest jak najbardziej zgodna, żeby nie być gołosłowną podam statystyki, które potwierdzałoby taką tezę Duszek CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do wszystkiego ratusza już, kiedy rządził PiS wybrał na 1 200 decyzji o 50, który zbada dodatek 5 0 decyzji tylko w 3 przypadkach złożył zawiadomienie do prokuratury, a około 1 0 stwierdziło, że być może doszło do wydania decyzji niezgodnej z prawem co oznacza w sytuacji podkreślał, w której tak naprawdę marzeniem CBA byłoby pokazanie, że Socha 50 tak jest albo albo i 100 % to jest to jest 1 wielki wałek w NBA to jest TSL była bardzo ważny moment, bo mówimy w takim razie o lokatorach, których też dotykał proces czyszczenia kamienicy wyrzucania próby pozbycia się, mimo że reprywatyzacja przebiega zgodnie z prawem, ponieważ i tak chciano się ich pozbyć w i to jest ta grupa, której rozumiem te odszkodowania nie dotkną naczynie nie nie mają na nią szans, by tak, ale szczerze mówiąc trudno sobie wyobrazić w znacznym i o nim nie do żony albo rozdać trochę taki nie, dlatego że ustawa o komisji weryfikacyjnej wprowadziła taką przesłankę, że jeżeli w ogóle nawet wszystko było w porządku zgodnie z prawem, ale później już po reprywatyzacji doszło do nękania lokatorów to uznaje się, że taka decyzja też była wydana niezgodnie z Hanoi ma fiata 1 klub prawo sprawiedliwość jak oni szeroko stanowią zgraną wysypu jakkolwiek by zrozumieć, że trzeba poczekać na pewno aż komisja wyda decyzję, ale komisja już do swojej ustawy przewidziała taką sytuację, kiedy wszystko jest zgodny z prawem i koniec końców i tak się okaże, że było to w niezgodzie z prawem, nawet jeżeli przez te wszystko było na tym poziomie na tym poziomie wydawania decyzji przez ratusz PL ja mówię, że prawo spędziły stanowi szeroko prawo tekst z rozmachem, ale też nie do końca jasno stanowi bez, że Rzeczpospolita donosiła, że ratusz warszawski ma kłopoty zrozum zrozumieniem Lennon noweli ustawy o komisji weryfikacyjnej, czyli pamiętają państwo przez jakiś czas funkcjonował ustawa z komisją komisja ruszyła, a potem się okazało w praniu, że potrzeba tej komisji więcej kompetencji między nimi chodziło o wyzwania Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale nie tylko wsi i Otóż tak stołeczny ratusz pyta co zrobić jeśli po wydaniu przez komisję decyzji uchylającej reprywatyzację w i nakazując przywrócenie KN w lokalu lub renty dawnemu najemcy okaże się, że ten lokal przestał istnieć, ponieważ n p. wykonane dziś szeroki remont i całość została przebudowana na nowo podzielona i ratusz nie wie co zrobić minister, jaki odpowiada należy przywrócić lokatorom i mieszkania, bo to wynika z przepisów prawa na co miasto mówi, ale to nie wyjaśnia nasze wątpliwości, że pani podpowiedziała ratuszowi, że no niestety nie mam pojęcia tak naprawdę jak płyn do Polsatu pytany o realne pogorszenie drony tutaj wymyślają i tworzących najbardziej realny oczywiście nie mam dokładnych statystyk ile mieszkań przebudowana można się domyślać, że jest, choć deweloper notował zmienia układ niektórych mieszkań po części rozbudowuje i t d. w zależności od swoich potrzeb i w zależności od tego jaka jest to decyzja o pozwoleniu na tego minister jak nie wie nie może on uściślić dla ratusza sposobu rozumienia ustawy szczerze mówiąc myślę, że to jest część ekip rozgrywek między komisją, a inne ratuszem i na tych rozgrywkach najbardziej tracą lokatorzy, a chodzi po prostu taką dezinformację ogólną lokatorzy często nie wiedzą n p. do końca mają płacić czynsz czy do teraz już trochę to jest sytuacja ta przez nowelizację przepisów o komisji i o to, że wprowadzono coś takiego jak zarząd tymczasowy Gminny zjazd z takim, a nie zrozumiemy dobrze mieli problem, bo tak nie był ten właściciel po reprywatyzacji, ale jednocześnie na zaporę wywołała decyzja wiem co decyzja o tym, że reprywatyzacja była nielegalna co nazwano ten ton to, ale jednocześnie urząd miasta jeszcze nie przejmował kamienice i była pustka dodał, choć wciąż w księgach wieczystych figurował ten właściciel, gdy beneficjent reprywatyzacji na drugą nogę poniżej dolnych, którzy nikomu drży głos młodych grupa rozdzieliła żyją z USA dosyć duże zbyt duże zamieszanie i to miasto nie było w stanie odpowiedzieć do kogo mają siłę uściślono jej powstają tymczasowe zarządy też tak no to jest jednak wprost, że komisja bardzo szybko nowelizuje swoją ustawą, na podstawie których działa i te wszystkie błędy, które się pojawić mają przejść takie niedociągnięcia są ranni podczas gdy rywale szybko takie, by nowelizowane jest wizja Mszany Dolnej, gdzie indziej narzekamy, że prawo sprawiedliwość do ustawy w ogóle bez konsultacji bez przygotowania przyjmuje proszę, owszem, może bez przygotowania, ale potem się poprawia i jest, gdy jest dobrze czy to pozwala m. in . miasto bez odpowiedzi jeśli chodzi o swoje wątpliwości jak sam wiceprezydent Pahl powiedział w SM Zawiercie nasze wykonywanie przez nas obowiązków jest objęty obarczone wysokim prawdopodobieństwem sporów sądowych oraz to nóż później będziemy płacić kończymy tę część będziemy wracać do gmin do tematu z m. in . z Beatą siemienia koło prawniczką z komitetu obrony praw lokatorów dziękuję za spotkanie bardzo ciasnej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA