REKLAMA

Czwarta część Magazynu EKG!

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-04-12 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka znów zaczynamy dogrywka magazynu narzekali, że Maciej Górski witam ponownie pani dr Małgorzata Bonikowska czy pan Ryszard Wojtkowski pan Marek Rozkrut zmian w pan prezes Witkowski to dla tych z państwa, którzy śledzili także naszą radiową część audycji mówił, że nie może doczekać tej komisji Zatorski podtrzymuje pan to stwierdzenie powiedział, że byłoby co ciekawe na tym, że ona będzie z tym miał charakter polityczny bez ograniczona Rozwiń » tylko jako bat na nowe Platformy to spełnienie wyludnienie odpowie na te pytania zasadnicze co się wydarzyło, kto za to odpowiada, tym bardziej że do tej już dziś uwagę, że te wszystkie rozwiązania, które dziś są prowadzone to są rozwiązania wymyślone z czasów Platformy, o czym dokładnie pamiętam były bardzo dokładnie krytykowałem, bo większość tych rozwiązań, ale dlatego, że tak wolno wchodził pierwszy, że muszą być przetestowane winnych krajach jest tylko Polski problem całej Unii Europejskiej de facto, a z drugiej strony one są szkodliwe dla przedsiębiorców naczyń za każdym razem, kiedy uderzamy w potencjalnie przestępców to najbardziej dostają w kość w ludzi, którzy normalnie funkcjonuje normalnie się w płacisz podatki jest to zawsze sobą, bo obosieczna broń nas stać nas w rzutach z pełną premedytacją nowej dęby manewr efekt taki, że w budżecie czy poprawia zobaczymy, jakie będzie miał długofalowy wpły w na gospodarkę na motorze nie ma żadnej tajemnicy i to jest dość oczywiste, że komisja AM ma cele jak zazwyczaj komisja śledcza polityczna z wyjaśnieniem problemów i zawiłości budżetowych podatkowych ekonomicznych będzie o wiele wiele trudniej, ale skoro ta interpretacja polityczna jest wiodącą, kto to pani doktor tu tak co mówi teoria co pokaże praktyka czy rzeczywiście dzięki takiej komisji, która będzie tak sformatowany mamy jak tekstowym kilkukrotnie jak brzmi ta uchwała PiS jest w stanie odzyskać coś w sondażach ja osobiście uważam, że proporcja, którą uda się powinna być adresowana jest także im więcej Commission komisji śledczych w parlamencie nie znaczy, że państwo już funkcjonuje, bo tu w ogóle nie jest najlepszy sposób na to, żeby wyjaśnić kwestie związane z mu na szkodę parafii, a potem aparatem skarbowym w tym, który jest w pierwszej kolejności od politycznej każdy polityk, który takiej komisji wchodzi liczył się z tym, że jest to Platforma dla niego takie miejsce, na którym może się wybić po -li tycz no bo zaczną być kojarzony z jakimś obszarem celnym im najczęściej przewodniczący komisji ma największe szanse cóż widać chociażby po komisji związany z pieśnią sprawami w Warszawie to może być bardzo dobra trampolina myślę, że to jest 1 z powodów, dla których te komisje tak się często proponuje, by Mn druga sprawa jest taka na ile rzeczywiście coś konstruktywnego styl z tego on może wejść się myślę, że komisje śledcze powinny być zarezerwowane d s. nauki każdy z najwyższej wagi i wtedy, iż jest ich niewiele, ale za to pracują do przerwy się te kwestie, których normalnie innym trybem wyjaśnić nie można tu głosy myślę, że w przypadku VAT-u niema naprawdę takiej potrzeby pan Marek Rozkrut pan opowiadał sporo o tej Luce VAT-owskich swoją część trzeciej naszej audycji jednocześnie przypomina już bez tych zbędnych przedłużających cytatów z tak komisja śledcza badacz ma ewentualne zaniechania w 2 urzędników państwowych, którzy z tą grupą Mokotowską mieli walczyć w rzeczy można dodać, że nie tylko VAT-owska mali i i akcyzowe mało, kto tak, że jest również tak przedmioty w grze tej zaznaczyłem ta luka VAT i struktura jest zróżnicowana nad nią wpływają różne czynniki także koniunktura analizowanie zmian w tej luki co się zmieniło w jakim zakresie jest bardzo trudne jest dużym wyzwaniem tak naprawdę można to bardziej analizować na poziomie konkretnych sektorów kibic, choć branża analizujemy sytuację no ale to wymaga także zastosowanie pewnych modeli jest to wiedza ekspercka czy ona być bardzo atrakcyjna dla powiedziałbym takiego media nowego powszechnego odbiorcy no to jest inna sprawa czy na pewno będzie przedmiotem dyskusji na komisji i szczerze wątpię w PZU ma jakby się znakomicie się groźnie brzmią znani chętnie ogląda natomiast potem to co można na tej podstawie, z czym można później zależy w bardzo nie nudno oszczędzony, ale jak mówi myślę, że kwestie finansowe to nie jest temat rzeczywiście, który może już obywatela zgromadzić przed telewizorami natomiast można na tym na podstawie tego co się z takiej komisji wynosi on bardzo łatwą do mediów Puszcza się czymś co jest pokrojone fragmentaryczna, ale z jakimś elementem walki politycznej lenne do 2, które z punktu zamach może być atrakcyjny tylko chyba w tej sprawy nie tędy droga, bo to niema być medialny sho w tylko ma być naprawdę rzetelne wyjaśnienie na niej oddziału NFZ sąd nad opozycją co się może on odbyć, ponieważ w środku Amber Gold okazało się, że są skoki w przypadku prywatyzacji Warszawy okazało się, że to wpisy są zaangażowane tra się okaże, że jakiś inicjatywy ustawodawczej był blokowany, żeby głosowali przeciwko w latach w całym 2 00 8 2 0 1 5, więc natomiast do tego w szkole nakłada się to, że ludzie wolą nie brzmią dziś Kaczyński mówiąc są to nagroda mówił, że poprzednia władza kradła biliony czy widać wyraźnie widać różnicy między PiS pijanemu miliarder i na takim poziomie eksperckim to będzie trudno mu nie one w dniach wolnych też mówić o bilionach miliardach to Niczyje różnicy, ale aktywną nie będzie już 10 2 0 30 4 3 70  000 to mniej więcej z tym sobie w stanie wyobrazić jakich pieniądzach mówimy albo wydają się, że jest to takie bardziej na namacalne dobrze jest państwo, ale nie samą komisją potencjalnie my, którzy się i będziemy się to właściwie temat, który pojawia się w bardzo podobnym wydaniu już od dłuższego czasu zawsze, kiedy obraduje rada polityki pieniężnej rozmawiamy o tym co się wydarzyło, ale właściwie w po ostatnich posiedzeniach wydarza się prawie to samo na zmiany stóp procentowych nie ma już prezes Glapiński podtrzymuje, że w najbliższym okresie nie widzi potrzeby do takich zmian dochodziło już w najbliższą środę rusza w duże, iż w 8 dzisiaj, że ostatnio w ostatni wydłuża ten okres tym nie widzi tej potrzeby najbliższych oczywiście takie poprawianie pan prezes Wojciechowski to jest to są już 2 2 lata nie dziwi mnie to proszę mi wyjaśnić, bo to bardzo ich bardzo ciekawa sprawa przez całe lata ekonomiści, którzy w każdym miesiącu nie tylko w interpretacji oni wyjaśniają nam słuchaczom co robi rada polityki pieniężnej nie mówili pamiętajcie państwo rada polityki pieniężnej podejmuje decyzje, które skutki będą miały za kilka kwartałów, jeżeli dzisiaj inflacja wyskoczyła to jutro zmiana stóp procentowych nic przecież nie da należy dzisiaj prezes Glapiński wychodzi mówi Janica takiej potrzeby w ciągu 2 lat, ale prawdopodobnie takiej potrzeby zmian stóp procentowych nie zobaczymy czy Wisłą po oddaloną od kilka kwartałów w przyszłość okresy, o których prezes mówi jest przez ekonomistów krytykowane, że jak komu może widzieć dwuletnią perspektywę nie doceniać ryzyka i t d. tak dalej, o co tu chodzić na taką mówiąc, że jeżeli w ciągu 2 lat nic się nie zmieni to tak naprawdę ktoś powinien mieć tyle głowy już horyzont ponad 3 letni, dlatego że za 2 lata też decyzje powinny dotyczyć tego w uzgodnieniach z sytuacji, która będzie za kolejne 1,5 2 lata w polityce pieniężnej tak pan redaktor powiedział polityka pieniężna powinna działać w sposób wyprzedzający, czyli powinniśmy wiedzieć co się stanie w przyszłości wpłynie także, gdy decyzja o stopach procentowych czy komisja nie ma wpływu na to co się stanie wkrótce już jakiś wpływ ma natomiast najsilniejszy wpły w zgodnie z modelami stosowanymi w Polsce ma miejsce gdzieś po 5 7 kwartałach, czyli mówimy o takie opóźnienie o zmiany stóp procentowych na najmniejszy wpły w także zmian na gospodarkę natomiast rzeczywiście pan prezes Glapiński nie tyle podtrzymał swe dotychczasowe stanowisko, że w najbliższym czasie nie należy oczekiwać zmian stóp procentowych, ale nawet zaznaczył zaryzykował takie stwierdzenie, że w horyzoncie 2 lat nie widzi jakiś takich zmian, które by miały wymusić zmianę polityki pieniężnej co więcej w tym ponad ten poza tym horyzontem wskazał, że już można będzie oczekiwać bardziej taki stymulujący polityki pieniężnej, czyli nie podwyżki stóp procentowych, ale jeśli obniżki tak silnych działań ze strony banku pieniężne, które miałoby wspierać gospodarkę, gdyż w tym horyzoncie może się okazać, że już gospodarka światowa na tyle spowolni żyje Polska gospodarka to odczuje ja zresztą to dziś mówi od pewnego czasu od ubiegłego roku, że w krótkim horyzoncie widzi co roku 20 18 może nawet części roku 20 19 rzeczywiście inflacja może być na tyle niska, że decydenci mogą się utwierdzać w tym w swoim stanowisku niestety, że analiza ważne, że robią słusznie bez niska inflacja niższa niż oczekiwał rynek i t d. musimy pamiętać, że znaczna część RCL w coraz większym stopniu tak naprawdę chcemy w Polsce są też determinowane tym co się dzieje za granicą, czyli z sytuacją cenami zagranicznymi to otwartość polskiej gospodarki rośnie coraz większy atak także jest część importu coraz większa część naszej konsumpcji również opiera się na wartości generowanych za granicą my na szczęście też coraz więcej eksportuje my, ale to oznacza, że ceny za granicą dzięki konkurencja zagraniczna w dużym stopniu determinuje także możliwość naszych krajowych przedsiębiorst w do podnoszenia cen, a jeżeli chodzi też jak popatrzymy na wyniki finansowe przedsiębiorstw za ostatni także dostępny kwartał dane pokazują, że mimo znaczącego wzrostu płac i te koszty coraz większym stopniu rosną w wyniku właśnie wzrostu płac i Thomas czeka tak będzie dalej na razie przynajmniej na poziomie średniej przeciętnej przychodem i wyniki też się na tyle poprawiają, że wiele przedsiębiorstw wciąż może sobie pozwolić na nie po nosie niecek, ale ma wiadomo też szereg, ale średnia coraz oczywiście w ramach tych średnich są też firmy, które są już na to pozwalać nie mogę, ale to oznacza w mojej ocenie może taka hipoteza jest taka że, o ile różne modele pokazują, że w ostatnich latach wpły w kanału kursowego, czyli zmiany kursu złotego na inflację jednak się zmniejszyły nie osłabiły mojej ocenie uważam, że za jakiś czas teraz, więc oprzeć się odbyć miał kłopot z tym, żeby utrzymać się, że tak powiem na rynku przy wzroście wynagrodzeń bez podnoszenia cen, a podnoszenie tych co może być dla nich utrudnione ze względu na konkurencję, jeżeli na kurs złotego, by się istotnie osłabił to nie scenariusz bazowy, którego bym oczekiwał w najbliższym czasie, ale jeżeli to się wydarzy jeśli osłabienie złotego w mojej ocenie może się przełożyć o wiele bardziej na inflację o wiele silniej aniżeli to wskazywałoby ostatnio modele z sennością prezes Glapiński powiedział, że to co się dzieje z rynkiem nie znajdzie odzwierciedlenia w modelach ja uważam, że tak są może dojść do sytuacji kiedyś na osłabienie złotego może stanowić pewien takiej choćby katalizator umożliwiające podniesienie płac w cenę przedsiębiorcom w szczególności tym, którzy już nie będą mogli sobie pozwolić na dalsze ograniczenie marż czy palenie mówi, że to się wydarzyło to należy w zastaw Rutkowskiego było wszystko w naszych słuchaczy, którzy są przedsiębiorcami, a dla nas konsumentów, którzy odbierają te usługi przechowalni tak naprawdę proszę państwa to jest element układanki od komunikacji władzy, która postanawia opowiedzieć w żałujemy do końca tą dobrą koniunkturę, jaką dzisiaj mamy nie robimy nic się przygotować się na spadek koniunktury w przyszłości Filip po raz choćby potop tak naprawdę to może być za 2 lata może być 0 hala to już będzie problem 3 czy kogoś innego jak tylko się po czternasty i patrzymy nawet jesteś wzorzec demokracji i sytuacji wewnętrznej przeciwwagę, kiedy w Orbán dochodził do władzy dziesiątym ósmy roku PKB dla per capita wydobywa się też czas pracy większą niż w Polsce odpowiedź da się do Unii nie rozwijali się średnio 1 4 % rocznie my czy i osiemdziesiątych procent rocznie dzisiaj Węgry PPK pizza są lepiej tylko dziś mniej Bruegel niedługo, bo i nocna narada dotleniają to jest taki po prostu mogą trafić jest krajem, który wpada w samouwielbienie i w pewien marazm też ma perspektywy wieloletnie mógłby ten kraj rozwinąć jesienią pójdziemy w tym samym kierunku będzie pełen prezes banku mówił, że występuje jako Prymus klasowy takie buty, bo jego zasługa, że taka sytuacja koniunktura w unii taka koniunktura na 9 banków są już gramatyki usłyszałam jego wypowiedź nową rolę zażenowany, że koleje po raz po raz kolejny taką Dudy przekaz jako Prymus klasowy rzuty po prostu nie musimy zrobić, by statek czyta to świetny poziom gospodarki i te 4 %, bo to jest genialne jest lepiej być nie może wszystko to po prostu jest nasza zasługa, ale myślę, że Węgry przekroczyły trochę czerwoną linię teraz także Dworakowska jednak jest to ewidentne, że nastąpiły tam wypaczenia w trakcie głosowania są dobre rzeczy podnoszony przez obserwatorów, a więc nie mógłbym Otóż są zachowania, które wykraczają daleko położone poza standardy via San ni świadczą właśnie to jest kluczowe pytanie i co widzę życie możesz nic co łączy ich szkoła w zobaczymy na pewno teraz trend ten jest sprzyjający przykręcanie śruby takiej władzy bardziej autorytarny niż otwartej enumeratywne Demokratycznej, ale są też obywatele wciąż jednak ciągle wierzyć w to, że jednak Węgry to jest to mentalność ludzi na naszym Europejska nazwijmy to gdzieś jest też pewnie nam na jakiś limit tego typu akceptacji tego typu zdarzeń tam jest problem też są alternatywą oczywiście co w sytuacji, w której to też lekcja tak naprawdę tego nie ma natomiast tylko żywa wiara to polityka patriotycznego deszczowe doprowadza do tego, że kraj, który z liderem w regionie Tomasz Lenz i liczą na to, że może nastąpić zbitka tych 2 czynników, czyli właśnie spod kół Annę drób formowania gospodarczego w efektywny sposób plus, a razem zawsze życzy ekonomiczne są podstawowe dla ludzi jednak był przychodem to co się dzieje na ich własną sytuację niema ekonomii bez polityki polityki w zakonach jest tym stwierdzeniem kończymy dogrywka w dzisiejszym magazynie EKG, ale wykład o stopach procentowych panie rektorze był bardzo bardzo potrzebne pani Małgorzata Bonikowska dziękuję bardzo dziękuję pan Ryszard Wojtkowski bardzo dziękuję pan Marek Rozkrut bardzo dziękuje idźmy razem w kawie w najbliższej wydanie w piątek, gdy w piątek tak i rys 1 3 piątek po dziewiątej w radiu TOK FM jak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA