REKLAMA

"Kościół ma dwa lata, żeby dostosować się do RODO"

RODO
Data emisji:
2018-04-12 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Maciej Kawecki dyrektor departamentu zarządzania zarządzania danymi koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w ministerstwie cyfryzacji dzień dobry dobry witam państwa witam priorytet w RODO proszę państwa narodowe i innymi słowy nie wkroczyło do naszego studia na najbliższe 4 0 minut no i mnóstwo państwa pytań po ostatniej audycji na szczęście mamy cyklu środa 0 do zaproszą do słuchania od 12 40 Rozwiń » co środę w Aleksandra Dulkiewicz rozwód rozwiązuje te wszystkie problemy wątpliwości albo przyłącza się do pytań i zadaje i zostawia znakiem zapytania środa 0 do 12 4 0 w radiu TOK FM, ale w analizach rosną jakiś czas też ten temat nel z różnymi wątkami w tym państwo pytaniami analizy małpa to klub KSM proszę pisać dostać ostatnio mnóstwo maili liczy, że kolejnej też dziś spłyną w i najważniejsze jest News dnia dotyczący rodową Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ma wątpliwości czy w związku z przyjęciem przepisów o ochronie danych dla idealny będzie prowadzenie transmisji, ale z kamer w lokalach wyborczych te nowe pomysły wprowadza nowelizacja kodeksu wyborczego ma pan już jakąś chwilę jakiś pomysł odpowiedzi zawiodły czy to będzie legalne oczywiście my ja mogę powiedzieć, jaki jest nasze stanowisko czy ministerstwo cyfryzacji w ogóle w sprawie monitoringu trochę uważamy temat za nie odczuli go nie bagatelizuje on w ogóle monitoring jest bardzo ważnym w naszych przepisach krajowych przewidujemy ogrom zmian w zakresie monitoringu Floty może za chwilę natomiast akurat stanowisko, że po dwudziestym 5 maja, bo rozumiem, że o tym, mówimy wykorzystywaniem monitoringu w administracji publicznej stanie się nielegalny jest z tym, że minister cyfryzacji nie zgadza ich dużo goli pisał w nielegalny pisze, że zakres dostosowań ilość wagę ryzyka mogą w praktyce uniemożliwić Elektra nie jest transmiter kodeks wyborczy bardzo wyraźnie przewiduje zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego w lokalu wyborczym to co jest czym jest problem rzeczywiście to nie kwestie związane z dopuszczalnością wykorzystania kamery w lokalu wyborczym tylko problem tego, że w każdy z takich przypadków wymaga od tzw. oceny skutków, czyli taki lokal wyborczy będzie musiał dokonać ocen po prostu karteczkę już oswoić opinię prawną mówiąc już takim prostym językiem w jaki sposób wykorzystanie tej kamery mnie będzie miało wpły w na prywatność osób, które korzystają z takiego lokalu wyborczego natomiast problem oczywiście mamy w Polsce Okręgowe komisje wyborcze, które bojowy zbierają kumulują te lokale wyborcze i to będzie pewnie zadanie należące do Okręgowej komisji wyborczej natomiast tak jak mówię my się tematom temat monitoringu zajmujemy dzisiaj i domów jak w całkowitą prawdę wyszedłem z ministerstwa o godzinie 1 7 3 0, a przed wyjściem mieliśmy spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie rozmawialiśmy o przepisach regulujących monitoring wizyjny szkół i takie przepisy w projekcie przepisów wprowadzających rodu się znajdą, ale właśnie Bóg chciał, żebyśmy powiedzieli słuchaczom w jakiej ma związek ochrony danych osobowych z kamerami to znaczy, gdzie tutaj ewentualnie jest konflikt nie tyle konflikt co po prostu są kamery, które przetwarzają dane osobowe, czyli kamera jest kamerą wyraźną czy nie kamerom CCTV dzień widzimy człowieka uczeni, który gdzieś tam przemieszczać, korzystając z wyraźną to wtedy mówimy o przetwarzaniu danych osobowych zmiany wizerunku dokładnie tak w postaci wizerunku czasami tylko wizerunku może być także kamera Kamerun wizerunek i samochód, do którego wsiadamy i wtedy wiem odwiedzamy numer rejestracyjny i mój wizerunek i to się coś jeszcze dalej jeszcze iść dalej idącego drogą, ale sądy albo wizerunek miejsca przebywania dokładnie tak, ale są w kamery przemysłowe, które wizerunku, który na pewno danych danych osobowych migrować pan Marcin do nas napisał w zeszłym tygodniu bank właśnie jako właściciel agencji ochrony, montując tej systemy telewizji przemysłowej, ale utrwalające twarze nie tylko klientów interesantów w tych różnych urzędach sklepach, ale również przechodniów i teraz pan Marcin pyta czy w związku z tym na nas spoczywa jakieś nowe obowiązki Ren od 2 5 maja w związku z nowymi nie wszędzie tam nie byty to obowiązki z dnia już dziś to znaczy, jeżeli korzystamy z monitoringu i ITS 1 z mitów, które bardzo warto mówić tak Hunter jest idealnym przykładem tego, czyli rozbijanie mitów o tym, które urodziły się do około rok duże, że coś jest nowym obowiązkiem po dwudziestym 5 maja tak nie jest w przypadku monitoringu wizyjnego obowiązek oznaczenia danego obszaru, jaką monitorowany istnieje od dziewięćdziesiątego piątego roku, czyli od 2 3 lat, ale mówił pan panie dyrektorze przed chwilą w sprawie lokali wyborczych, że trzeba przygotować specjalne dokument oceniający ryzyka rozbieżnej absolutnie tylko dokładnie tak to nie dotyczy tylko lokalizacja port czy w tylko każdy podmiot, który korzysta z monitoringu musi przewidzieć dokonać jego wpływu tego monitoringu na prywatność wskazać, jakie środki zabezpieczające przyjął, a więc jeszcze prościej jak długo przechowuje taśmy z nagraniami czczone są usuwane po jakimś czasie są usuwane lider zdobywane, że dostęp do nich ma ograniczony krąg osób tych, o których wiemy, że mają dostęp i t d. mam nadzieję, że to naszym słuchaczowi wystarczy jeśli nie to do, dokąd może się zgłosić, gdy istnieje dziś Państwowa infolinia Amgen i istnieje w Wolinie jak najbardziej ją prowadzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest czynna od poniedziałku do piątku do godziny trzynastej proszę wybaczyć zapamięta tylko godzinę, ale nikt ostatnio nie wiem, od której ale wiem, że do trzynastej mnie telefon znajduje się na stronie generalnego inspektora Giodo Krupka go w krok Kate i ta może oczywiście dzwoń zadawać pytania te pytania, które kierowane są do nas do domu kierowanego przeze mnie departamentów, czyli departamentu zarządzania danymi też nie zostają nigdy bez odpowiedzi te czy nie nie było żadnej odpowiedzi, na którą byśmy nie odpowiedzieli czasami trzeba poczekać poznają trochę dłużej, gdy jeszcze wracając do pytań słuchaczy te 2 słuchasz słuchaczki pyta ją o to jak nowe przepisy te będą je będą miały wpły w na kościoły w Polsce Killing czytaj jakiegoś rodzaju wyłączenia będą dla kościołów, dlaczego nie nie tyle wyłączenia co Unia Europejska poszanowania autonomii kościoła to znaczy to, że kościoły w państwach człon nie są stroną traktatów unijnych nie są stroną umowy, którą zawiera, które zawierają państwa członkowskie, tworząc Unię Europejską w związku z tym Unia Europejska powiedziała bardzo wyraźnie, jeżeli do 20 1 6 roku w danym kościele istniało jakiekolwiek regulacje związane z ochroną prywatności to po tym okresie kościół może je zaadoptować Dorotą, ponieważ są takie przykłady takich rozwiązań, które są względem kościoła nieakceptowalne, a są zawarte w Rotundzie można rozwiązywać je prawo dobycia zapomnianym dziś 1 z dogmatów wiary w przypadku kościoła katolickiego przeprowadza się ogromny mówił o tym, goście, ale największa liczba słuchaczy statystycznie jest członkami tego kościoła nie jest jednak dogmatów wiary tzw. niezaprzeczalną ściganie niezbywalnych członkostwa czek sakramenty są niezbywalne, jeżeli zostałem ochrzczony to z punktu widzenia kościoła katolickiego członkiem jestem zawsze oczywiście mogę dokonać z danego aktu apostazji, ale to jest zerwanie to nie jest EW wykluczenie z kościoła tylko to jest akt, którym potwierdzam ze rwanie więzi z kościołem, ale dla kościoła katolickiego i cały czas jestem jego członkiem i teraz w jaki sposób możemy żądać od takiego kościoła i zmiany zasad, które obowiązują od tysięcy lat, bo w 20 1 6 roku zdecydowaliśmy się zreformować system ochrony prywatności właśnie dlatego Unia Europejska powiedziała kościele, jeżeli istniały zasad ochrony prywatności, a do 20 1 6 roku Tomasz 2 lata na ich dostosowanie do rodu, czyli mówiąc wprost, jeżeli jest to rozwiązanie, które jest sprzeczne z twoim dogmatem to wtedy możesz go zaadoptować do swojej regulacji w tym przypadku prawa do bycia zapomnianym nie będzie może zastosować tak jak mówią aż 2 Słowaczki napisały w tej sprawie sąd co zwykle jednak ten w 2 mamy źle się różnią od siebie i nie damy to taki sygnał, że to jakaś ważna sprawa obydwie wskazywały na kwestie właśnie apostazji odejście z kościołami i fakturze to ta instytucja wciąż kuleje równego ważniejsze problemy nie dotyczy danych osobowych klas zerowych już dóbr osobistych tak naprawdę mam wrażenie, że tam nie chodziło o to, żeby kościół wciąż pamięta, że byliśmy ochrzczeni chodziło o szereg innych danych, które kościół, ale na nasz temat gromadzi związanych z naszym majątkiem uczestniczy w życiu kościoła ze stanem rodzinnym i t d . tak dalej nie ma nic wspólnego sakramentami ma bardzo dużo wspólnego z prywatnością i rozumiem, że ten problem nie zostanie rozwiązany nie pozostanie jedynie dni drzemie w niej nie powiedziałem oczywiście zostanie rozwiązany, ponieważ kościół katolicki opracował dekret nowy dekret o przetwarzaniu danych osobowych w kościele, który został parę miesięcy temu skierowany do stolicy Apostolskiej celem uzyskania tzw . Jakubik KIO kognicja to jest takie potwierdzenie przez papieża dekretu o Potterze mógł wiązać wszystkie diecezje w Polsce i po uzyskaniu takiego rekord niczego nie mam wiedzy czy ono już nastąpiło zaraz nastąpi powinno nastąpić do 2 5 maja oczywiście ten dekret będzie regulował kwestie związane z przez zarząd w myśl dekretu znam też bardzo ograniczonym zakresie czy wiem o tym, że m. in. powołuje odrębny organ kościelny, który będzie mógł być adresatem skarg tu przerwa za chwilę wracamy w studiu Maciej Kawecki dyrektor departamentu zarządzania danymi ministerstwa cyfryzacji koordynujący prace nad reformą ochrony danych osobowych w Polsce za rozbój formacja wracamy audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną cały czas nasz gość Maciej Kawecki dyrektor departamentu zarządzania danymi ministerstwa cyfryzacji koordynator główny odpowiedzialny za pracę nad reformą ochrony danych osobowych rowerze śmieje, bo trochę już też sponsorów ten obowiązek przekazana została ustawa, ale raczej jej projekt do Sejmu SLD ustawa w DF 2 właśnie ona jest wdrożenie owa cywilne rozporządzenie unijne od 1 nazwa się ustawą o ochronie danych osobowych, ale rzeczywiście ona uzupełniana o rozporządzenie w tych obszarach, w których trzeba było uzupełnić ustanawia nowy organ państwowy procedury przed tym organem Ghany jechała do KRS, grając od kary dla administracji publicznej tak jak odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów nie był huk kodeksy branżowe wydawanie zasady wydawania kodeksów branżowych przez przedsiębiorców tego typu rzeczy ani zamrożonych bowiem dopiero trafiła do Sejmu wczoraj chyba nikt nie do Sejmu trafia dużo wcześniej mieli znowu ma nadzieję, że dalsze wdrażanie błąd mój błąd, ale nie jest tania nie jest jeszcze aktem prawnym, a 20 05. mając za pasem przewiduje pan w związku z tym jakieś kłopoty nie przewiduje nie przewidujemy żadnych kłopotów robimy wszystko, żeby do 2 5 maja ustawa weszła w życie razem z RODO i wydaje nam się, że jest to absolutnie realne prawdopodobne nawet więcej niż prawdopodobne mu mało czasu mają posłowie i tym bardziej ciekawi mnie czy będą mieli jakiś jeszcze uwagi, a tymczasem słuchaczy pan Andrzej czy wizerunek zdjęcie jest daną osobową, a jeśli tak czy zmienia się coś w zakresie publikacji zdjęć dzieci z uroczystości szkolnej czy będzie wymagana moja osoba jako rodzica zgoda zdjęcie jest daną osobową i to się nie zmienia, czyli jest będzie i było daną osobową i wykorzystanie wizerunku dziecka takiego, który jest rozpoznawalny, czyli wiemy o tym, że to jest ta Jadzia czy ten staż wymagany zgody rodzica wymagało od 7 10 09 . roku, bo ustawa oprawie autorskim, która chroni wizerunkiem jest właśnie siedemdziesiątego dziewiątego roku, więc jest wymagana od tych prawie 3 odpalili też wolałabym w chce wywiesić zdjęcia klasy czwartej bene drenażu powinna była i wciąż wina z czasów powinna była wcześniej powinna była w tym momencie usiłują chcieć stroje stronę internetową i zdjęcia z uroczystości szkolnych wycieczek szkolnych mało tego to jest bardzo ważne wykorzystywanie zdjęć, gdzie dany dzieciaków poprzez zamieszczanie na stronach szkół skanów i dyplomów to jest częsta praktyka, że wygra jakiś turniej wcześniej co było pośród trzeba było prosić, ale wcześniej robił, a to jest inna sprawa, że Nina i kto jest problem dodatkowo, że dla nas reforma jest, dlaczego taka trudna, bo my dopiero w tym momencie bardzo często zaczynamy dbać o dane osobowe, bo się pojawiły kary albo inaczej być może problem jest taki, że ta ustawa IT to rozwiązanie rząd do UE nie będzie tak samo przestrzegana wcześniejsze przepisy nie chciałbym, żeby tak było, ale i to jest jedyny plus kar, które są, w których widzę, które są wprowadzane do Rodanu zrobił bardzo dużo złego uważa w ogóle systemowi ochrony danych osobowych, bo o niczym się mówi tylko o karach czy zapomniał się schody po co to w ogóle Jerzym chronimy sam siebie tymi normami i na trasę Lehmann, który zadbał o to, żebyśmy trochę krwi w Senacie tak gwary paliw w ciążę troszeczkę inaczej rozumie, dlaczego wydano złe są ważne, ale daje nam rzeczywiście taką myśl, że bardzo wiele firm po prostu zignoruje te przepisy, że będzie traktował jako udziwnień nie pewne jest efekt, mówi że nagrania z Brukselą, a i to jest efekt mówi tylko o karach, jeżeli ja słyszałem, by będący fryzjerem czy taksówkarzem okaże 20  000  000 EUR to się pukam w głowę, bo na środę dla mnie w ogóle oderwana od jakiejkolwiek rzeczywistości lat gumy trochę ten mit zdejmujemy z tą kasą hotelach nie mówi Jerzy Gumiela absurdalne, gdyż one źródłem smrodu nasz cykl o 12 40 tam odpowiadamy na państwa pytania zaproszono ekspertów i okazać też możemy mówić jeśli zadadzą pani państwo takie pytanie natomiast myślę, że ważniejsze jest jednak w ogóle filozofia tych przepisów wracam jeszcze na chwilkę jeśli można do tego co mówił pan przed informacjami, bo tak jak wskazywałem et aż 2 słuchaczki o to pytały mówił pan o nic o tym, że kościół katolicki Elby nie będzie musiał jak rozumiem podlegać urodą RO lak z unijnym rozporządzeniu tylko będzie stosował bez nich ratrak trochę z tak swoje własne przepisy mówił pan o ograniczonym zakresie znam treść dekretu przygotowanego przez Polski Episkopat, dlaczego w ograniczonym zakresie, dlaczego to wszystko się, gdzie odbywa troszeczkę poza strukturami państwowymi w mój kościół ma swoją autonomię, dlaczego w ograniczonym zakresie znam takich nie dlatego, bo kościół ma swoją autonomię oczywiście takim forum dyskusji jest posiedzenie komisji wspólnej rządu i konferencji Episkopatu Polski takie posiedzenie się odbyło i na nim rozmawialiśmy właśnie o m. in . od treści dekretu m. in . o tym, że ma być wyodrębniony dodatkowy organ jest w nim okoliczności w ogóle zajęcie się tematem w tzw. międzyczasie niemy dokument powstał natomiast to jest autonomia kościoła, którą trzeba absolutnie uszanować każdego nie tylko na hotel Lidia Bobrowa stąd pomysł robiliśmy jeszcze jedno bardzo ważne, że to co my zrobiliśmy w ministerstwie cyfryzacji zorganizowaliśmy spotkanie z wszystkimi kościołami związkami wyznaniowymi i były wszy przedstawiciel przy różnych kościołów i metę wymieniał z nazw, żeby nie da się na żadną dyskryminacja przeróżnych, których pominąłem i mówiliśmy o tym, ale tuż za euro i tak oni nie będą podlegać tym, że mają wszystkie kościoły w Polsce mamy dziesiątki kościołów związków wyznaniowych, które do tej pory nie miał swojej wewnętrznej regulacji i do nich rozporządzenie znajdzie zastosowanie ma mieliśmy też również ogrom kościołów bardzo dużo do nas napływających do mojego departamentu skarg dotyczy przetwarzania danych osobowych nie przez kościół katolicki tygodnik nie wymienię nazwy znów kościoła jest n p . taki kościół, w którym mierzy się z niego wystąpi to przez 12 miesięcy takich walnych zgromadzeniach członków ogłasza się publicznie fakt tego, że ktoś wystąpił tu znów mamy problem, że ktoś czuje piętnowany społecznie w tym własnym środowisku dla związku z tym zażądał zaprzestania takiej praktyki odmówiono mu, jeżeli taki kościół nie miał swojej wewnętrznej regulacji 20 1 6 roku to będzie leniwych zastosowanie znajdzie ropę, a wracając do kościoła katolickiego, czyli tego, który przy w przeważającej mierze zbiera nasze dane w UE nie ma z tym kłopot, bo rzeczywiście rozporządzenie z PiS stwierdza, że jeśli jakiś kościół miał już swoje zasady, kto może ich i t d. stosować oczywiście jeśli są dostosowane do tego rozporządzenia i to jest kłopot, dlatego że kościół katolicki w dużej mierze zaciemnia obraz tego co robi z naszymi danymi jak nimi operuje jak są przetwarzane, kto ma do nich dostęp w jaki sposób można mieć wgląd do tych danych w jaki sposób można żądać usunięcia części tych danych zmodyfikowania części tych danych wszystko to było niedostępna obywatelom i to się nazywa wg polskiego ustawodawcy stare zasady no to niebyły Zastal to bubel za złe, bo akurat jest fragment rozporządzenia zwolnienie chce być precyzyjna RODO rzeczywiście stwierdza, że jeśli kościół miał zasady, a Polski ustawodawca w tym przypadku, gdy ministerstwo rząd stwierdza, że nas nasze innym tylko kościoła katolickiego nie dotyczy obowiązek tworzenia nowych zasad, bo on już stare zasady miał wg mnie nie ma żadnych zasad miał brak zasad miał instrukcje wniosek tłumaczy się kościół w 20 09 roku przyjął instrukcje w formie jakiegoś porozumienia z krwi, bo nowa przyjęta pomiędzy kościołem katolickim, a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, która określa takie zasady toczy ona była respektowana tego nie wiem prawdą jest rzeczywiście był czas traci ten temat troszkę ucichł natomiast był czas, kiedy po temat apostazji był bardzo silnie komentowany dlatego, bo sądy i na czym polega problem proszę zwrócić uwagę, że sądy pomiędzy sobą wydawały sprzeczne wyroki jeszcze zanim w ogóle zostałem radnym po prasowym administracji publicznej byłem pełnomocnikiem, a w 1 z takich spraw nie znam bardzo dobrze stąd znam temat Lidia Duda posługuje się tą terminologią Mother w ogóle przetwarzanie danych osobowych przez kościół katolicki i wiem o tym, że pomiędzy sądy między sobą nie zgadzały się, jaki jest uprawniony zakres ingerencji władzy w działanie kościoła, ale jaja to rozumiem, że była sprzeczność między orzecznictwem, ale są rządy radę tylko na prawo lub brak jasnego prawa natomiast państwo mówię w tym momencie ministerstwa pro posłowie mają możliwość zmiany tego prawa i wskazania, że n p. dany związek wyznaniowy czy kościół musi się w dużej mierze nie zorganizować na nowo tutaj jest mowa o tym, dokąd przedstawiciele kościoła mówią, że powołają specjalny organ było w czuwaniu nad ochroną danych z rożnych Giodo nie ma on kościelny ten Giodo kościelny ma być zgodny z rodu jeśli chodzi o cechę niezależności i wypełniania swoich zobowiązań zgodnie z RODO no, skąd gwarancja będzie płynąć, że tym razem inaczej niż w przypadku pedofilii w kościele komisji majątkowej w Kol kościelnej i szeregu innych spra w kościół zachowa się na poziomie europejskim, a nie na poziomie kościelny to jest to robić trochę, jakby był jakby, odpowiadając na to pytanie muszę porównać kościół był Polski w takim zakresie, że Polska ma swój własny porządek prawny i kościół też ma swój własny porządek i wodnego polskiego wiem wiem, że bojler na polskim przepisom jednak mimo wszystko po szkodzie buduje kościół to podlega prawu budowlanemu aniżeli wycina las no to podlega prawu ochrony środowiska nie podlega kodeksowi karnemu, ale i unika kontaktu natomiast my natomiast w DM IDM nadal jednak w zakresie powoływania organów no to może porównać z tym porządek prawny kościelny do porządku krajowego ma swój własny i teraz to pytanie musi być odwrócić, skąd mamy pewność, że Polski organ będzie je niezależny, mimo że krzyż nadal funkcjonuje w strukturze organów państwowego kontrolę możemy coś pytają żony nie inaczej powiem w polskie prawo przyznaje mu pewne gwarancje powoływania przez Sejm nieodwołalną ość kadencyjność i dokładnie te same gwarancje muszą znaleźć się w i pewnie się znajdą wprawie kościelnym mamy, więc chcieliśmy to przez lata ich kościół nie podlegał różnego rodzaju przepisom n p . nie mogliśmy wielu informacji od niego wydobyć, dlaczego teraz miałoby być inaczej ja wciąż, by pozostanę z tym pytaniem być może ono nie jest do pana dyrektora tylko do przedstawicieli kościoła, którzy walczyli o to, żeby obuwiu kościół katolicki o to, żeby właśnie móc stworzyć swój własny organ, mimo że w te łzy ME rok to nie wynika, że to kościół koniecznie musi tworzyć ten ten organ może to być po prostu musi być stworzony niekoniecznie wszystko, żeby mówić interpretuje się ten art. 90 pierwszy, że to jest organ powoływany przez związek wyznaniowy bądź kościół jak to będzie wyglądało co przygotują on duchowni towarzyszy dowiemy jak wreszcie ujawnią swoje pomysły, bo na razie tylko słyszymy w pogłoski i będziemy razem do tematu kolejne maile państwo spływają przekaże je wszystkie Aleksander Zienkiewicz, która prowadzi cykl środa 0 do 12 40, a już teraz dziękuje naszemu gościowi Maciej Kawecki z ministerstwa cyfryzacji koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych bardzo dziękuję dziękuję bardzo państwu dziękuję pani redaktor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RODO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA