REKLAMA

Czy współpraca krajów Unii Europejskiej w sferze dyplomacji jest skuteczna?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2018-04-16 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:51 min.
Udostępnij:

Dziś w Magazynie Europejskim porozmawiamy o tym, czym jest unijna dyplomacja. Czy Unia Europejska jest graczem na arenie światowej? Czy takie akcje, jak militarna interwencja w Syrii, są konsultowane z krajami Wspólnoty? Rozwiń »

O tym w rozmowie Macieja Zakrockiego z Janem Truszczyńskim - byłym wiceministrem spraw zagranicznych i ambasadorem przy Unii Europejskiej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
razem Europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry znakomitej komedii Stanisława Barei 19 7 2 roku poszukiwany poszukiwana Mieczysław Czechowicz tłumaczył Marysi, czyli Wojciechowi pokorze czemu bada zawartość cukru w cukrze, bo n p. w 1 sklepie tylko na półkach po uderzeniu w cukier ma 80 % cukrów grubszych, a w drugim sklepie ma 90 % cukru w cukrze komisja Europejska nie chce już tego badać co Czechowicz zbadał dawno, ale postanowiła, że na terenie całej Unii będzie Rozwiń » taka sama zawartość czekolady w czekoladzie, który w paluszkach rybnych, a jak któraś z filmu złamie zasadę tej samej wartości dla konsumenta na Zachodzie na Wschodzie to zapłaci karę w wysokości nawet 4 % rocznego przychodu i dziękujemy komisji radni trzeba będzie jeździć po proszek doprania do Niemiec komisja Europejska parlament nie zrezygnują też badania zawartości praworządności w państwach członkowskich, choć mogą teraz mieć poważny orzech do zgryzienia z powodu ostatnich wyborów na Węgrzech trzeba bowiem przyznać, że skala zwycięstwa koalicji Viktora Orbana zaskoczyła wszystkich nawet jego zwolenników można było odnieść wrażenie w pierwszych reakcjach, że niektórzy nie bardzo wiedzieli co powiedzieć i ograniczali się do klasycznych banalnych komunikatów tak zrobił też w powyborczy poniedziałek rzecznik komisji Europejskiej zwykle dowcipnej na torze Mar Galicji w Chinach prezydent ją przewodniczący Juncker wyśle dzisiaj do pana premiera Orbana gratulacje w związku z wybranymi wczoraj wyraźnie przez jego partii wyborami parlamentarnymi na Węgrzech mówi przewodniczący zadzwoni do pana Urbana, by przedyskutować ważne wspólne sprawy jest dopiero kilka dni później na forum europejskim wróciły stare wątki dyskusji o Węgrzech komisja wolności obywatelskich sprawiedliwości spra w wewnętrznych parlamentu Europejskiego dyskutowano w czwartek raporcie, jaki przygotowało sytuacji na Węgrzech posłanka z Holandii z grupy zielonych Judith w Argentynie autorka zwróciła uwagę, że dokonano tam 6 zmian konstytucji od 20 1 2 roku ograniczono kompetencje Trybunału Konstytucyjnego zwykłe sądy zostały podporządkowane władzy wykonawczej i straciły swoją niezależność przez restrykcyjne prawo medialne ograniczono wolność wypowiedzi utworzona rada d s. mediów bada treści prezentowane w mediach nakłada kary pieniężne za produkcje, które nie są zrównoważone politycznie pojawi się też problemy dotyczące wolności akademickiej wolności religijnej, gdyż wyrejestrowano wcześniej zarejestrowane kościoły no imamy problem z wolnością zrzeszania się co dotyczy przyszłości organizacji pozarządowych to prawo jeszcze nie weszło jest na razie dyskutowane w ramach rządowej akcji znanej pod hasłem stop szarości wszystko to może mieć wielkie reperkusje dla społeczeństwa obywatelskiego kościelnych włości w 300 lajków lista przerażająco imponująca, tyle że dyskusja o niej parlamentu Europejskiego w kilka dni po takim zwycięstwie Orbána czy tak wysokiej frekwencji staje się zdecydowanie trudniejsza co słychać w wypowiedziach z prawej strony Europejskiej sceny politycznej n p. poseł Marek Jurek, choć przyznał, że raport był pisany rzetelnie to jednocześnie apelował, by szanować demokratyczne wybory Węgrów i pamiętajmy jednak, że u podstaw ataków na węgiel leżą różnice kulturowe, które nas dzielą posłanka z grupy liberałów Holenderka Sufin Welt w mocnych słowach opisała sytuację na Węgrzech pytanie, które dzisiaj powinniśmy sobie zadać niezależnie od kontekstu art. 7 brzmi następująco czy gdyby dzisiaj Węgry starały się o członkostwo w unii Europejskiej to byśmy nie przyjęli mnie nie zrobilibyśmy tego no i wójt, a to wszystko odpowiedziała pani Kinga galę Węgierka należąca do partii Fides Viktora Orbana wiceprzewodnicząca komisji UE gwiazd, ale chciałabym podkreślić, że podstawą praworządności jest zaakceptowanie wyniku demokratycznych wyborów OBWE nie zakwestionował legalności wyborów na Węgrzech jak chce powtórzyć po raz kolejny nie można bronić Węgrów wbre w ich woli podpalenie z pewnością to będzie główny argument w dalszej części tej dyskusji nad, której finałem będzie głosowanie raportu w czerwcu w komisji, a we wrześniu przez cały parlament bez wątpienia unijne działania wobec Węgier w związku z powstaniem tam zagrożeń dla praworządności w kontekście dużego poparcia, jakie od Węgrów otrzymał Viktor Orbán będą miały też wpły w na Polski spór z komisją Europejską po wizycie w Warszawie 1000 domów oraz inne romans powiadomił Kolegium komisarzy w swoich wnioskach z odbytych rozmów, a na konferencji prasowej podkreślił AM plan jestem zadowolony, że prowadzimy dialog widzę wolę polskiego rządu znalezienie rozwiązania imam nadzieję, że będziemy w stanie osiągnąć postęp w najbliższych dniach tygodniach lub XC Cup w sobotę rano zaniepokoił świat atak rakietowy na serio, o czym powiadomił nas jego główny autor Donald Tramp prezydent już na początku wystąpienia zaznaczył, że to TK, by dla, której się wspólną operację z udziałem sił Francji Wielkiej Brytanii właśnie trwa dziękujemy obu tym krajom UE efektem oba w w imieniu Unii Europejskiej wypowiedzieli się inni liderzy Donald Tusk napisał na Twitterze, że Unia będzie stać naszymi sojusznikami po stronie sprawiedliwości odpowiedzialna za Europejską politykę zagraniczną Federica Mogherini powiedziała, że Unia popiera wszystkie działania, których celem jest zapobieganie użycia broni chemicznej w ale tak sądzę ważne słowa padły z Ustki szefa parlamentu Europejskiego Antonio Tajani jego Europa musi odgrywać większą rolę w zapewnianiu pokoju i zapobieganie pogarszaniu się kryzysów humanitarnych jak to on, w którym czerpią Syryjczycy w prawo szkoda, że to tylko słowa, które słyszymy od lat, a gościem magazynu Europejskiego jest pan Jan Truszczyński dyplomata były główny negocjator członkostwa Polski w unii Europejskiej były dyrektor generalny d s. edukacji kultury w komisji Europejskiej witam pana niedobre i wracam do tych słów Antonio Tajani jego Europa musi odgrywać większą rolę w zapewnianiu pokoju i zapobieganiu pogarszania się kryzysów humanitarnych tak dalej to tylko, że jak słyszy od momentu, kiedy traktat lizboński wszedł w życie, a przypominam było to w grudniu 20 0 9 roku wtedy powstała Europejska służba działań wewnętrznych i nic się z nią nieliczne, ale był tak daleko nie są tu wie pan oczywiście jest bardzo trudno zgrać i skoordynować instrumenty uliczne którymi dysponuje Unia Europejska z tym co robią państwa członkowskie zobowiązały się, że my nie mamy w istocie wspólnej polityki zagranicznej mamy współpracę obyty lojalną od skuteczną 2 8 krajów członkowskich, które posługują się służbą, o których pan przed chwilą powiedział, ale nie mamy to nie przekłada się co na wspólną politykę zagraniczną rzeczywiście wspólną no ale jak czytamy nawet na stronach unijnych co to jest Europejska służba działań zewnętrznych, jaka jest jej rola to odpowiedź jest taka odpowiada za stosunki dyplomatyczne Unii z państwami spoza Unii oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej ma zagwarantować, by polityka zagraniczna Unii była bardziej spójna skuteczna oraz zwiększyła się rola Unii na świecie, bo to ja panu mogę też odbić to po prostu tępił SKS traktatem nie pamięta dokładnie ach, ale mogę, by także ta polityka jest rozwijana, a definiowana prowadzona na podstawie wzajemnej współpracy i tyle Solidarności rosnącej współpracy Solidarności krajów członkowskich oraz na rosnącej konwergencji i działań w sferze stosunków zewnętrznych, czyli nie jest to byt odrębny albo, tym bardziej nie jest to byt zastępujące to co robią same kraje członkowskie jest to by któryś zależny jest od tego jaka jest jakość rozumienia wspólnego interesu w świecie i jakości wspólne słabo skoordynowane działania podejmowane przez państwa członkowskie nie łudźmy się to nie będzie po niej jesteśmy 1 państwem nie jesteśmy federacją nie mamy 1 polityki zagranicznej mamy starania o to, żeby bardziej je unisono odrywać swoją rolę w Operze na scenie globalnej czy Federica Mogherini pana zdaniem wiedziała o ataku rakietowym na Syrię przed, a nie dopiero jak w sobotę wygłosiła swój komunikat w tej sprawie myślę, że o tym kiedy będzie dokładny moment ataku nie musiałaby z Grecji nie sądzę, żeby została poinformowana skoro mamy centrum kryzysowe w Unii Europejskiej i mogło oczywiście zostać powiadomione natomiast, że jeśli cios wszyję poprzez Unię Europejską jako taka nie prowadzi działań operacyjnych nie jest aktorem zaangażowanym we wsparcie militarne którejkolwiek ze stron walczących w tym konflikcie, ale jeżeli państwo członkowskie Unii Europejskiej jak ciągle wielka Brytania i Francja bierze udział w takiej operacji jednocześnie przynajmniej teoretycznie podnosi poziom zagrożenia chociażby jakimś odwetowym atakiem terrorystycznym na terytorium Unii Europejskiej w tym sensie mówią o tym, żeby to gdzieś bym oczekiwał jednak takiej większej współpracy, nawet jeżeli ciągle jest tak jak jest, czyli to są to daleko idące jeszcze działania nie takie jak państwa czy federacji no to oczywiście można szukać dziury w całym stąpa tego nie robi pan tylko ma wątpliwości jak widzą jak słyszą czym to jest wszystko dostatecznie skuteczne i dostatecznie sprawny no oczywiście nie jest, ale jest druga strona medalu Unia Europejska to jest większość pomocy rozwojowej dostarczanej w świecie przez państwa bogatsze państwo słabiej rozwinięte Unia Europejska to jest z wielkim wielkim postępem największy dawca pomocy humanitarnej i niehumanitarny związanej z kryzysem, a my z Syrii i konfliktem zbrojnym, który ma tam miejsce Unia Europejska stosuje sankcji stosuje się w miarę skutecznie, aczkolwiek sankcje wymagania w tym jednomyślność Unii Europejskiej przydałoby się więcej głosowania większościowego w również wizję polityki karnej za granicę, by je mamy, ale na ograniczoną skalę n p . w obszarze sankcji nie mamy 1 bądź też przydałoby się kwalifikować nawet większe zamiast tego są zatem środki możliwości podniesienia skuteczności wspólnego działania, które jeszcze nie sięgnęliśmy czy te kolejne zdarzenia, bo przypominam również historie chociażby z konfliktem na Ukrainie no, kiedy doszło do tego konfliktu w taki, by w takim bardzo gorącym okresie doznał groźnie Unia Europejska, mimo że dotyczyło to państwo w swojej sąsiedzkiego objętego polityką sąsiedztwa rozmowami o partnerstwie i t d . na słynne porozumienia mińskie zawierane są oni w imieniu Unii Europejskiej tylko biorą w tym udział znał już konkretne państwo pytam o to m. in . dlatego że to jest ciągle szukamy również odpowiedzi dla tych eurosceptyków pozytywnych odpowiedzi Unii Europejskiej, że jednak jest to podmiot prawa Międzynarodowego i właśnie po traktacie lizbońskim ma narzędzia do działania, ale wydaje się, że są nieskuteczne dobrze, że pan mówił o Ukrainę, bo pan mówi o Ukrainie to ja dodam, że w 20 0 4 roku zażegnanie kryzysu związanego z o swe zastosowanie drugiej tury wyborów prezydenckich nie byłoby możliwe bez zaangażowania pod flagą Unii Europejskiej ostatecznie wtedy Solana jako sekretarz generalny uczestniczył w rozmowach prowadzonych przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 20 1 4 roku z faktem jest nie byliśmy jako Unia na pierwszej linii frontu, ale do 2 miesiące wcześniej 3 ministrowie spra w zagranicznych pojechali jednak z błogosławieństwem i pod flagą Unii Europejskiej, a nie wyłącznie jako reprezentanci Niemiec Francji Polski, więc nie można mówić, że Unia Europejska nie jest obecna, a dodam jeszcze tego, że jest o nie chodzi tylko pieniądze w polityce zagranicznej, ale jest zdecydowanie największym darczyńcą i pomocnicze MO Ukrainy obecnej w jej wysiłkach informacyjnych reformatorskich opady SCC nie jesteśmy aktorem militarnym to prawda to jest oczywiście jakaś kwestia przyszłości, ale już teraz na koniec w ogóle bym pojadę jak stary płyniemy brytyjskiego populista albo Brexit owiec i powiem, że wg danych z 20 1 3 roku dziś razem taki tekst w Telegraf i z tego okresu już Europejska służba działań zewnętrznych miała 1 4 0 placówek zagranicznych roczne koszty utrzymywania to było 4 20  000 00 0 funtów no i sama placówka w Turcji zatrudnia to są też dane z tego roku 1 40 osób mogą się ludzie wciąż czują się za zabierać po co to wszystko, a my n p. jeśli był mówimy o Turcji po to, żeby obsługiwać wielkiej skali program pozwalający Turcji dostosowywać się stopniowo do warunków przyszłego ewentualnego członkostwa w unii Europejskiej nie zapominajmy, że te ambasady della Valle delegatury Unii Europejskiej to są w znacznej części inny organ oraz ciała złożone z pracowników zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem pomocy, której Unia Europejska udziela krajom trzecim to jest podstawowa sól działalności naszej w Turcji kulturalna edukacyjna radny Infrastrukturalna jak pan jeszcze chce, a do tego oczywiście jest obserwacja polityczne stosunki polityczne, ale one nie stanowią głównego dania na znaczeniu i nie są nawet w normalnie są nie są najważniejsze w porównaniu z tym co robimy w sensie pomocy praktycznej, czyli jak rozumiem na pełniejszą politykę wspólnotową zagraniczną obronną to jeszcze trochę poczekamy teraz dziękuje z nami był Jan Truszczyński, a zawsze lepsze dla innych wydarzeń europejskich, który przygotował Magdalena Paciorek w Europie pojawiło się demokracji nie liberalne to m. in. Polska i Węgry to słowa prezydenta Francji z wczorajszego wywiadu telewizyjnego Emmanuel Macron stwierdził też, że w ramach unijnej integracji Francja pójdzie naprzód z tymi, którzy tego chcą inni jak dodał zostaną na marginesie swojej wizji Europejskiej przyszłości Makrum zaprezentuje jutro w europarlamencie w Strasburgu kolejne kłopoty europosła Ryszarda Czarneckiego deputowany z ramienia PiS-u najpier w został pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego Izby teraz parlament zabronił mu uczestniczenie w misjach obserwacyjnych podczas zagranicznych wyborów, a to, dlatego że czarne Skiby proszę obserwować wybory w Azerbejdżanie bez zgody europarlamentu zakaz obowiązujący do końca kadencji dostali też towarzyszący Czarneckiemu Kosma Złotowski i Brytyjczyk David kabel banner man to magazyn Europejskiej do usłyszenia kolejny poniedziałek o 1 4 4 0 80 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA