REKLAMA

"Rozmawiajmy o ustroju, ale najpierw zacznijmy przestrzegać obowiązującej Konstytucji"

Data emisji:
2018-04-16 18:20
Audycja:
Analizy
Prowadzący:
Czas trwania:
24:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Karmelicka kolejny gość prof. Marek Chmaj konstytucjonalista kłania się pani prof. Jana Kidawę adresat przekona druki ankiety konstytucyjnej, którą UE prawo sprawiedliwość prawo sprawiedliwość nie mylmy tego referendum konstytucyjnym zwanym tras konsultacyjną ogłosił pan prezydent chce niemalże rok temu na inne dni był adresatem tej ankiety konstytucyjnej skierowano do prawników konstytucjonalistów mentalnie odpowiedzią na tę ankietę, ale 13 prawników odpowiedział dziś Rozwiń » prawo sprawiedliwość te wnioski zebrało książkę ponad 2 6 0 stron, a prof. Anna Łabno, przedstawiając wyniki też ankiety konstytucyjnej powiedziała, że podstawowy cel stworzenie silnego ośrodka władzy w postaci premiera, a to wszystko w kontekście jakichś takich rozmów o tym, że nowa ustawa zasadnicza w bardzo by się PiS-owi przydała no rzeczywiście pan spojrzał na tę ankietę konstytucyjną na te pytania, które zostały sformułowane i dlaczego niech pan ochotę na to odpowiada na popiersie dostałem ten list z propozycją wypełnienia ankiety z Nowogrodzkiej w podróż jest zaproponowano mi pieniądze za wypełnienie tej ankiety można powiedzieć elementarz zaprasza 30 zł 2 000 zł w po trzecie dno w tym jako naukowiec ja z przyjemnością takie ankiety wypełnia, ale nieodpłatnie, bo nie widzę powodu, że miał to zrobić dla jakiejkolwiek partii politycznej za pieniądze i po czwarte najważniejsza rzecz, która wpłynęła na moją decyzję, że nie wszedłem też mówić tu ankietę Otóż teraz stanowcze nie mamy tzw. momentu Konstytucyjnego mamy sytuację, w której konstytucje wielokrotnie łamana nagina na przepisy konstytucji są zmieniane tak naprawdę ustawodawcy zwykłemu skoro PiS nie szanuje obecnej konstytucji skoro Sejm wielokrotnie dopuścił się złamania jej przepisów to młody mówienie dyskutowanie o koncepcjach zmian konstytucji jest teraz nieuprawnione nieuprawnione do kosza może PiS-owi potrzebne znała konstytucja z Rzymu główka w tej konstytucji przestrzegać powiem żartobliwie, ale zapytam czy zupełnie innego panie profesorze, kiedy usłyszał, że będzie konferencja poświęcona diecie konstytucyjnej to pomyślałam sobie to ma wspólnego z tym co głosił pan prezydent za chwilę będziesz, czyli co 3 maja 20 1 7 roku pan prezydent zapowiedział referendum konstytucyjne od samego początku było widać, że prawo sprawiedliwość jest ono kompletnie nie na rękę nadal pan prezydent nie skrywał wniosku do Senatu nadal Senat się tą sprawą nie zajął marszałek Stanisław Karczewski no ma różne wątpliwości począwszy od terminu, a skończywszy na liczbie i rodzaju zadawanych pytań jest rzeczywiście mamy tutaj bardzo dziwną sytuację zapewne zupełnie przypadkowo w prezydent bowiem już kilka miesięcy temu ogłosił, że na początku maja przedstawi główne tezy do referendum Konstytucyjnego tezy propozycje pytań tych tez propozycja ma być kilkanaście, a on już pewną meczu było kilkadziesiąt to już w lutym, a prezydencki minister Paweł Mucha, która odpowiada za referendum konstytucyjne powiedział, że tych pytań zostało sformułowanych 6 0 oczywiście tak wiele nie znalazł się w referendum w właściwość już czekaliśmy z niecierpliwością cóż takiego wymyślono w kancelarii prezydenta, gdy nagle przedstawiono wyniki ankiety konstytucyjnej co więcej ta ankieta została rozesłana w 20 1 7 roku w styczniu lutym, a termin na jej wypełnienie chyba został oddany do końca maja 2 Allianz 20 17 roku mają prawo sprawiedliwość dysponuje tymi odpowiedziami tych, którzy się zdecydowanie odpowiedziało 1 3 prawników no rzeczywiście tutaj ogłaszać, iż tak zupełnie przypadkowo po 1 0 miesiącach od otrzymania wyników tej ankiety, na które dzisiaj jeszcze szumnie na spotkaniu, w którym brała udział cała wierchuszka polityczna PiS ogłoszono wyniki ankiet wełny czy taka konkurencja, bo był o to pytany w inny Krzysztof Łapiński rzecznik pana prezydenta OFE Polsat News i stwierdził, że pan prezydent cieszy się ze wszelkich inicjaty w w debacie o proponowanych przez niego zmiany konstytucji także z akt prawa sprawiedliwości to nie jest tak, że prezydent sobie monopolizuje temat referendum Konstytucyjnego zmian w konstytucji czy dyskusji konstytucyjnej im więcej środowisk się w to włączona w tym lepiej należy każdej takiej inicjatywie przyklasnąć w co możemy rozmawiać o ustroju, ale najpierw to co mówiliśmy, że to co mówiłem na początku zaczniemy przestrzegać obecnie obowiązującej konstytucji przypomnę, że ona weszła w życie 17 października 19 90 siódmy roku MF liczy ponad 20 lat sprawdziła się w praktyce umożliwiła sprawne rządzenie naszym państwem nawet w sytuacjach kryzysowych nawet po Smoleńsku co więcej wpłynęła znacząco na przestrzeganie wolności praw obywatelskich ma błędy w oczywiście ma usterki te usterki spowodowały, że możliwe było wymontowanie tzw. bezpieczników władzy sądowniczej i z monopoli zerwanie władzy w państwie przez 1 siłę polityczną czy taka sytuacja, jaka jest obecnie nie została przewidziana przez twórców konstytucji no trudno zakładać prawo siły na trudno zakładać, że znajdzie się jakieś ugrupowanie które, łamiąc wprost przepisy konstytucji najpierw go najpier w zneutralizuje Trybunał Konstytucyjny następnie zneutralizuje Sąd Najwyższy wcześnie jeszcze sądy powszechne no i lub wprowadzić szereg rozwiązań niekonstytucyjnych bądź pozakonstytucyjny do obowiązującego systemu prawa w tej ankiecie konstytucyjnej, która została rozebrana teraz została zebrana w książce były takie pytania, które dotyczyły innych m. in . praw i wolności i ma jakieś zasady dotyczące obywatelstwa powinny być uregulowane w konstytucji, jakie środki ochrony prawi wolności powinna konstytucja regulować powinny być kompetencje prezydenta jego pozycja ustrojowa pana prezydenta, jaki model władzy sądowniczej, jaki model prokuratury Nate pytania, by zdaniem pana układają się jako 1 logiczną całość czy były takie, choć zasadą Lassa czy były też są inne trudno powiedzieć była jakaś teza w każdym razie twórcy tej ankiety pytali niemalże o wszystkie rozdziały konstytucji i o pomysły na to, żeby obecnie obowiązującą konstytucję jakoś zmienić zapewne zmienić, ale przy do końca nie wiem czy ankieterzy pytają o zupełnie nową konstytucję czy tylko o nowelizację, a obecnie obowiązującej, ale obawiam się, że wyniki tej ankiety mogą zostać wykorzystane jako pretekst do określonych rozwiązań ustawowych bądź ustrojowych nie bierze dobre intencje prawo sprawiedliwość dwukrotnie przedstawiał projekty konstytucyjne to było 20 05 20 09, a w roku ten drugi projekt był inna na projekty wrażliwe, ponieważ w trakcie kampanii wyborczej zniknęło ze strony prawa i sprawiedliwości prawo sprawdź już nie chciało się nim chwalić się, by wrócą do tego co widziałam inne pani prof. Anna Łabno, pod którą redakcja m. in. ta ankieta konstytucyjna ta książka ankiecie konstytucyjnej powstała mówi o tym, że podstawowy cel to stworzenie silnego ośrodka władzy w postaci premiera a, czyli próba wyjścia z SLD pewnej kolizji, do której doszło przy okazji rywalizacji Donalda Tuska Lecha Kaczyńskiego krzesło doskonale pan profesor zapewne pamięta te n p . w sytuacji, gdy premier Tusk i pan prezydent Kaczyński walczyli o przywództwo na szczytach UE brukselskiej wtedy Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie się wypowiadał, którzy prowadzili reprezentuje kraj, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ale to w ostrej sprzeczności z tym, o czym mówił pan prezydent, ogłaszając referendum konstytucyjne, czyli mówiąc o tym, że marzy, by bić tak wzmocnić się kompetencje role pana prezydenta tutaj mamy 2 rzeczy po pierwsze nie zawsze politycy mają tyle cierpliwości, żeby przeczytać kilka przepisów konstytucji przepisy te traktuje się systemowe, a nie wyrywa się skontaktować się one regulacje z kontekstu ten spór słynne Tusk Kaczyński byłby sporym studiem sztucznym ambicjonalne, ponieważ konstytucja bardzo precyzyjnie w art. 1 4 6 wskazuje, że polityką zagraniczną Rzeczypospolitej polskiej sprawuje rada ministrów w politykę wewnętrzną również natomiast prezydent jest najwyższym reprezentantem państwa w stosunkach wewnętrznych czy zewnętrznych i stosunkach zewnętrznych jako reprezentant ma 3 kompetencje mianuje ambasadorów przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów innych państ w i ratyfikują bądź wypowiada umowy międzynarodowe z bardzo precyzyjne oczywiście prezydent może jechać na posiedzenia rady Europejskiej może brać udział, ale jeżeli ma odpowiednie pełnomocnictwa od rządu, bo jeżeli nie ma kto nie może podejmować żadnych decyzji, a zatem tamten spór był sztuczny deszcz to samo stwierdził Trybunał Konstytucyjny natomiast dzisiaj nasza konstytucja jest bardzo zbliżona do systemu rządów kanclerz zyski zbliżone, ale ma pewne odrębności mamy niezwykle silną pozycję premiera mieli jeszcze premiery z przywódcą swojej partii to możemy to zobaczyć w nim realnie natomiast, jeżeli premier jest tylko Konradem tak nominowano, ale prawdziwe decyzje zapadają, gdzie indziej na to to mimo wszystko wcale nie kształtuje jakikolwiek sposób czy jest jakikolwiek sposób ustroju jest osoba, która podejmuje najważniejsze decyzję ta osoba ma wpły w na rząd mamy premiera, który może zdymisjonować inaczej może wnioskować do prezydenta dymisję wszystkich ministrów rządzie i może żądać od prezydenta powołania nowych ministrów prezydent w tej sprawie nie ma prawa weta nie może odmówić mamy prezydenta zupełnie niepotrzebnie wybieranego w wyborach powszechnych, który ma naprawdę szeroką legitymacją do sprawowania władzy prezydenta, który nie ma zbyt wielkich uprawnień władczych w tym no właśnie ten należałoby Gwyneth to jeszcze zmienić się podstawowym celem powinno być stworzenie 1 silnego ośrodka władzy, który nie powinien być skonfrontowany z innym Prezydenckim ciąg dalszy z prof. Anny Łabno mimo takiego usytuowania tych najśmieszniejsze kwestia usytuowania głowy państwa przy m. in . o umiejętnościach politycznych prezydent miałby ogromne możliwości uczestniczenia we władzy politycznej, czyli to on ile władza sobie prezydent wyrobie to zależy od niego jeśli będzie miał umiejętności polityczne to coś będzie znaczą na scenie politycznej, a jeżeli nie no to nie to nie przypomina myślenie Lecha Wałęsy tyle ile wywalczy tyle będzie mego pamiętamy co mówił wtedy czy Wałęsa czy jego prawnik Lech Falandysz, ale i tych czasów już nie ma dziś mamy naprawdę słabego prezydenta zupełnie niepotrzebnie wybieranego w wyborach powszechnych kandydaci opowiadają najróżniejsze historie w kampanii wyborczej z góry wiedząc, że żadne z tych obietnic nie mogą być zrealizowane, ponieważ prezydent nie ma odpowiednich uprawnień władczych może wnieść projekt ustawy, ale jeżeli będzie ten projekt miał poparcia w sejmie później w Senacie to z tego projektu nic nie będzie, a zatem uczestniczymy w pewnej grze takie apele c wybieramy prezydenta bardzo w bardzo kosztowny sposób ten prezydent ma silny mandat, ale nie ma kompetencji no właśnie musimy coś z tym zrobić albo zmniejsza mandat wybieramy prezydenta nie przez zgromadzenie narodowe albo dajmy prezydentowi szersze kompetencje Abarth analiz w naszym studiu prof. Marek Chmaj konstytucjonalista w pierwszej części naszej rozmowy rozmawialiśmy o analizie konstytucyjnej, którą przygotowało prawo sprawiedliwość raz jeszcze kłania się pani prof. Hasan wrócimy, a teraz pytam o to referendum konstytucyjne zwane konsultacyjnym teraz, z którym chcieli nie wiadomo co ma być, ponieważ pan prezydent już wielokrotnie się zapowiedziały rok temu 3 maja 20 17 roku wielokrotnie mówił, że ono powinno być zorganizowane powinno być zorganizowane 1 1 listopada od 10 11. listopada, ale n p . dzisiaj szef komitetu stałego rady ministrów Jacek Sasin powiedział tak referendum ma sens wtedy, kiedy jest projekt jak wszyscy się obudzili się eksperci mówili od początku, że głosuje się na konkretny projekt konstytucja nie na jakieś pytania dotyczące hipotetycznej zmiany konstytucji albo stworzenia nowej no, więc referendum ma sens wtedy, kiedy jest projekt, kiedy można nad tym dyskutować się koncepcja pana prezydenta jest taka, aby były pytania, by było ich bardzo wiele tez pewne Novum w Polskiej polityce nie wiem, jaki będzie efekt tego referendum Konstytucyjnego mówi Jacek Sasin czy w ogóle będzie referendum konstytucyjne na pana Konstytucyjny nos trudno powiedzieć, bo prezydenccy dał się wmanewrować w pewne koncepcje swoich współpracowników to wszystko brzmiało w projekcie zapewne bardzo interesującą zarządzone referendum w Koszalinie ofensywę wchodzimy do ofensywy robimy kampanie podkreślamy rolę prezydenta jako podróży po Polsce też odwiedzania małych miast i w miejscowości podsumowanie tego wszystkiego już przeszło, że przeszkadzam 2 6 kwietnia będzie wielka debata konstytucyjna WHO w Dacii to wszystko brzmiało ciekawie w swoim zarysie natomiast teraz my mówimy sprawdzam też mówiliśmy od początku, że chcemy znać zakres tego referendum wskazywaliśmy, że jeżeli referendum ma być ustrojowe to musi obejmować szereg bardzo szczegółowych zagadnień paręnaście pytanie odnoszące się do konkretnych rozwiązań może to być referendum na 1 konkretny projekt pod takie referendum jest niemożliwe to znaczy nie możemy referendum pojęcie za określoną ustawowo czy za zmianą konstytucji w całości na inne, a zatem prezydent dał się wmanewrować teraz mamy tu ankietę konstytucyjną, która została ogłoszona dzisiaj przebiec przez PiS ankietę, która podkreśla czy zawiera szereg rozwiązań, ale m. in. podkreślono, że trzeba wprowadzić rząd kanclerz skargą, że byłyby one najciekawsze z punktu widzenia ustrojowego i mamy prezydenta, który nagle został zepchnięty do narożnika, a przypomnę, że na zarządzanie zarządzenie referendum prezydent musi mieć zgodę na tu wyrażoną bezwzględną większością głosów w RFN, czyli tak zależy mu prezent od dna od senatorów prawa sprawiedliwości od Jarosława Kaczyńskiego ja mam z tym frank jeszcze 1 gigantyczny problem, ponieważ guz jamy za jakiś projekt konstytucji to właśnie ktoś wziął się do niego odnieść ale kiedy pytają nas on konkretne rozwiązania czy też za systemem kanclerskim czy za Prezydenckim z takim modelem władzy sądowniczej jest czysta woda prokuratury Noto i wychodzi powinna jednak niedostatek wiedzy obywateli UE, którzy nie są profesjonalistami i szefa tej dziedzinie n p. tylko 4 2 % Polaków rozumie termin inflacja tak jest w sumie pokazują badania socjologiczne z różnych innymi poważnymi terminami pewnymi kluczowymi dla ustroju zagadnieniami jak ludzie mają decydować w sprawie konstytucji albo nawet co byłoby, gdyby były odpowiedzi wewnętrznie sprzeczne tak to mamy problem, ponieważ politycy uważają nas obywateli podświadomie chce mało rozumu zbiorowość asfaltem chcą, żeby pytanie referendalne było jak najkrótsze jak najdroższe i żeby ci sugerowało zagłosowanie na atak na Tajwan prezydenccy w związku z tym co pan mówi uważane za bardzo różną zbiorowość, których chce nam zadać kilkanaście szczegółowych pytań, które mają rozstrzygnąć modelu ustrojowym naszego kraju tak, ale to może być pytanie nie czy jesteś nad systemem kanclerskim czy parlamentarno-gabinetowy im tylko czy jesteś za i to musi być konkretny problem zawarty w pytaniu do niej może być jakieś abstrakcyjne określenie, które trudno zdekodować na język potoczny, a zatem, jeżeli prezydent chce przeprowadzić bardzo szeroką reformę ustrojową do tych pytań naprawdę musi być sporo i one muszą być atrakcyjne dla obywatela droższe pomyśleć ilu obywateli ekscytuje się uprawnieniami prezydenta bądź modelem prokuratury n p. na niewielką ich niewielu ich aż nagle trzeba zachęcić obywateli do tego, żeby wzięli udział w referendum, a przypomnę, że zgodnie z art. 1 2 5 konstytucji wynik referendum są wiążące, jeżeli byśmy w nim udział przynajmniej połowa uprawnionych ostatnia porażka była porażka Bronisława Komorowskiego w kampanii wyborczej 20 15 roku, gdy to do urn poszło niespełna 8 % Polaków w tym bardzo się tak wypowiadać w sprawie mandatowe okręgów wyborczych finansowania partii politycznych z budżetu i interpretowanie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika bo, chociaż i tak jest już, bo wtedy rozstrzygnięta przez Sejm, więc pytanie było bez sensu, ale w ogóle się referendalna historia pokazuje, że my nie jesteśmy zbyt chętni, żeby w referendach brać udział tylko właściwie referendum akcesyjnym co cieszyło się było dwudniowe cieszyło się sporą popularnością, ale przytyki to był wtedy wysiłek polityczny medialny kościół zaangażowany żona Irena las no tak tak, żeby Polacy poszli zagłosowali tak, bo jeżeli nie no to nie wiedział do Unii Europejskiej rzeczywiście politycy niechętnie pytają nas o to co nas naprawdę interesują starają się zainteresować obywateli swoimi problemami swoimi rozgrywkami, ale cenzurują autentyczne cenzurują to co będzie następnie w pytaniu referendalnym proszę popatrzeć mamy spory ideologiczne, które toczą się już od 20 kilku lat spory ruch aborcję o eutanazję in vitro o związki partnerskie mamy spory też związane z kwestiami społecznymi zdrowotnymi legalność dostępność marihuany tych pytań, które tak naprawdę nurtują notują różne środowiska jest naprawdę bardzo wiele, ale politycy niechętnie pytają nas to naprawdę interesujące kwestie uważając, że oni sami nas najlepiej zadowolony czy zaspokoją nasze potrzeby, podejmując decyzję naszej gminy, a po słynnej bazy genetycznej analizy dziennikarz potrafi czas pokaże czy to referendum w ogóle dojdzie do skutku po co było drugim po co było absolutnym Liza konstytucyjna, którą dziś się nam zaprezentowano, a ja jeszcze chciał pana profesora zapytać o kwestie Stanisława Gawłowskiego o kilkanaście godzin trwało posiedzenie aresztowe sąd wydał zgodę na trzymiesięczny areszt dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej ma zarzut korupcyjny m. in . no jakoś na to zapatruje jestem bardzo zasmucony uważamy się pani sędzia popełniła błąd być może wynikające z braku czasu i z analizy akt zarzutów było 5 były ogłoszone jeszcze w grudniu we wniosku marszałka Sejmu poseł Gawłowski od razu zrzekł się immunitetu co więcej starły się już kilkakrotnie w prokuraturze, domagając się tego, żeby zarzuty zostały ustawione tak i deklarując pełną współpracę w w prowadzonym śledztwie, oddając swoją osobą do dyspozycji prokuratury prokuratura zażądała tymczasowego aresztu zakładając, że w tym poseł Gawłowski może utrudniać postępowanie poprzez niestawienie się w prokuraturze stawił się sam po drugie, wskazywała na na obawę matactwa część osób miało szansę mataczyć już od wielu miesięcy jeżeli, by chciał mu tak postępowanie przeciwko w sprawie tych przestępst w, które zarzuca prokuratura toczy się w prokuraturze już chyba z 5 lat 3 było wiele okazji, żeby prowadzić czynności dowodowe same zarzuty są znane od 4 miesięcy, a on jak sędzia, która wydała postanowienie aresztowe wskazała w swoim ustnym uzasadnieniu zachodzi obawa matactwa, ponieważ poseł Gawłowski wypowiada się medialnie i pelet i te medialne wypowiedzi mogą wpłynąć na zeznania potencjalnych świadków na to prokuratura też wypowiadał je pisać każdy właściciel Pogadaj politycy PiS coś, wypowiadając te zeznania nie wpływają na wina dla świadków co więcej te zarzuty w większości zostały już przez posła Gawłowskiego i przez jego mecenasów albo podważone albo nawet wręcz ośmieszony n p. zarzut z przyjęciem 2 zegarków, z których 1 poseł Gawłowski miał na ręku na długo przedtem jakoś nie umiał przyjąć w dodatku miał na zimno i na rachunek tata miał inny zegarek tej samej firmy kupiony przez żonę zresztą zachował z żona zachowała zarówno pudełko jak i gwarancji jak dowód w szczęśliwy zbieg okoliczności więcej, a tylko ten zegarek w posum miał na rynku natomiast ten zegarek, który potencjalnie hipotetycznie Emu wręczono okazało się, że rok później na rynku 1 z tych, którzy mieli mokre czy to znaczy wręczyła im na rynku jak się pan zapatruje na taką niesymetryczność sytuacji, bo tutaj Sejm decydował w zeszłym tygodniu o zgodzie na zatrzymanie aresztowanie Gawłowskiego na to się zgodziła jakiś czas temu Senat zdecydował o zgodzie na zatrzymanie aresztowanie senatora koguta, który także, a zarzuty korupcyjne się nie zgodził senator Kogut jest z PiS -u Gawłowski jest Platforma co więcej są w odniesieniu do senatora koguta były bardzo bardzo mocne dowody m. in . z podsłuchów rozmów telefonicznych w stosunku do posła Gawłowskiego większość dowodów i rozlania tak tak jest oparty na zeznania świadków osób, które są w areszcie tymczasowym połączeniem więzieniu albo osób związanych jak 1 z świat prawo sprawiedliwość dokładnie Wiktora i ta osoba z resztą uzyskała w innych innym postępowaniu status świadka koronnego zapewne jakieś zasługi dla prokuratury i przypomniała sobie o zarzutach wobec Gawłowskiego po 2 latach nawet po 4, bo to, by zarzuty były odnośnie do wzięcia łapówki w 20 1 1 roku ta osoba przypomniał sobie od 2 20 1 6 prędkością 20 13 toczą się śledztwa, ale w innych sprawach ich bardzo to wszystko skomplikowane, czyli rozumiem, że ta niesymetryczność pana razi bardzo zresztą dla po co było stosować areszt tymczasowy skoro dziś poseł Wojciech tlące się pani sędzia też, że miasto uzasadnić właśnie potrzebą konfrontacji między tymi, którzy mówią, że Gawłowski brał łapówkę n p. od nich brał łapówkę, a Gawłowskim wydłużenie o tak, ale ci świadkowie zostali przesłuchani zeznania są tak tak poza tym przecież nie zachodzi obawa ucieczki posła Gawłowskiego zdały wręczania zresztą na 1 30 sztuk te były poręczenia składany przez osoby, które z osobami publicznymi cieszą się z auta z zaufaniem społecznym tak m. in . Lech Wałęsa, ale też wiele wiele śledzt w internet Group PL forum fakt, iż Komorowski będzie się stawiało będzie dostawał będzie współpraca i wielu opozycjonistów z okresu PRL-u podkreślając, że raz już oni wycierpieli jako więźniowie polityczni w związku z tym nie chcą, żeby to się powtórzyła tak to osoby mówi, o ile jeszcze kwestia immunitetu także pewna niesymetryczność Dominik Tarczyński albo Patryk, jaki to nie dostają się nie godzi, ale Ryszard Petru czy Kamila Gasiuk-Pihowicz stoi, owszem, tak Małgorzata Zwiercan lewa jeździ też nie było głosowania nad uchyleniem immunitetu głosowało zaledwie 1 z ojcem ponad 1,5 roku temu tak to już dawno w atak, ale na to jest czas natomiast posła Gawłowskiego należało przymusowo doprowadzić na posiedzenie sądu i następnie umieści w areszcie mam nadzieję, że Sąd Okręgowy, który będzie rozpoznawał zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego podejdzie do sprawy naprawdę w sposób niezawisły i oceni bardzo obszerny materiał dowodowy ten materiał kilkadziesiąt akt prokuratura miała przez parę miesięcy, a sędzia miała do nich dostęp hipotetycznie przez kilka godzin bardzo dziękuję pani prof. prof. Chmaj konstytucjonalista był ostatnim gościem analiz w poniedziałek raz jeszcze dziękuję panie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Teraz 30% zniżki na Dostęp Premium! Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW", aby słuchać podcastów TOK FM na komputerze i w aplikacji mobilnej już dziś.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!