REKLAMA

"Ten wyrok nie dotyczy tylko Puszczy Białowieskiej"

Analizy
Data emisji:
2018-04-17 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agata Szafran prawnicy dla ziemi gościom analiz witam pani mecenas Czech doprecyzowane mamy ostateczny wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska, prowadząc zwiększoną wycinkę naruszyła prawo unijne w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej uchybiła zobowiązaniom zarówno w odniesieniu do dyrektywy siedliskowej, jaki ptasiej tak orzekł, że Trybunał nowość oznacza to, że ubiegłoroczne zwiększona wycinka Puszczy Białowieskiej była po prostu nielegalne no i co Rozwiń » dalej coś no i należy podkreślić, że dzisiaj naprawdę bardzo ważny moment, który kończy im taką prawną batalię, którą ciągnie się dokładnie od 2 lat, bo dokładnie prawie 2 lata temu jako organizacje pozarządowe złożyliśmy skargę do komisji Europejskiej, gdzie podniesie się dokładnie te same argumenty, które dzisiaj przyznał Trybunał w taki koń podzielił opinię komisja Europejska całość dokładnie w całości komisja Europejska oaza miała 4 argumenty 4 zarzuty wobec działalności polskiego rządu i te 4 argumenty zostały, jakby potwierdzona przez Trybunał wyrok jest ostateczny ono obowiązuje od dzisiaj i Anny władze polskie a, czyli minister środowiska w tym przypadku musi niezwłocznie wykonać ten wyrok nie jest sprecyzowane wprawił Unii Europejskiej co tak naprawdę, kiedy tak to nic to ta niezwłoczność powinno nastąpić to może mówisz tak o takich działaniach bez zbędnej zwłoki tak natomiast pan co to oznacza dokonanie tego wyroku, ponieważ Legia ma charakter już z Puszczy Białowieskiej wyjechały było to związane nie jest ze sprawą przed Trybunałem, chociaż pewnie też, ale z rekonstrukcją rządu z tym, że minister Szyszko odszedł, a przyszedł minister Kowalczyk w UE wycięto blisko 200  000 drze w ponad połowę tych najcenniejszych na ponad stuletnich najmem do tych drze w nie osadził się z powrotem tak ziemi co znaczy wykonanie wyroku tutaj podstawową rzeczą będzie uchylenie tych decyzji, która zezwoliła na to wycinka, ponieważ to w te decyzje są nadal w mocy wychodzili chodzi o słynne aneks do planu urządzania lasu nadleśnictwa Białowieża, który umożliwiał trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża tak tak to jest podstawowy dokument, który powinien minister środowiska uchylić uchylić, a plus dodatkowo inne decyzje i tutaj mowa jest konkretną decyzję nr 5 1 i dyrektora generalnego lasów państwowych, która umożliwiła wycinkę nawet najstarszych częściach lasu i Arnold wyrok co jest też powinna też podkreślam dotyczy całej Puszczy Białowieskiej mówimy tylko w Nadleśnictwie Białowieża, ale także o innych nadleśnictwach na terenie Puszczy oznacza on także ma ona skutki, jakby co do niczego co zaszło czy tak czy Trybunał powiedział, że te decyzje naruszyły prawo to COS to co zostało zrobione wpuszczać też naruszyło prawo została zdewastowana takie były różne gatunki siedliska Egipt nastąpią pewne szkoda natomiast on ma także znaczenie na przyszłość czy wszelkie decyzje będą teraz podejmowane w rynku, a dotyczące Puszczy Białowieskiej będą musiały być zgodna z tym wyrokiem Trybunału, czyli na następne, gdy ewentualne decyzje o podwyższonych limitach drewna będą musiały być z tym co zostało powiedziane tutaj w tym roku i ten wyrok ustanawia pewne zasady za nas w momentach mecenasa czy ten wyrok sam określa ile tego drewna z Puszczy Białowieskiej możemy pozyskiwać klientów nie tu nie chodzi o konkretne liczby tylko chodzi o pewną metodyka inni jak takiej jak taki w ogóle decyzja podejmowana IBF, więc ten wyrok jest nie tylko dotyczy Puszczy Białowieskiej na takim faktom możesz być losowane każdego lasu cennego Przyrodniczego w Polsce bo, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że to musi być las, które są objęte programem ochrony natury 2 000 co, gdzie dużą część lasów w Polsce ma taką ochronę takich duża część lasów jest and natura 2 000, czyli ona podlega także pewnym wymogom z unijnego prawa do tak, ale nadal nie rozumiemy, a on jak ten wyrok zmienia te metodykę inne decydowania o tym ile tych drze w możemy wyrokować ile nie, bo minister Szyszko tym swoim aneksem zwiększył trzykrotnie cięcia to pytanie czy n p . raz kolejny minister Henryk Kowalczyk może stwierdzić, że zwiększa 1 , 5 krotnie albo dwukrotnie w zupełne zasady, które mówią, kiedy taką decyzję można podjąć innych niż te zasady mówią o tym, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzje tutaj konkretnie mowa to z minister środowiska on w momencie podejmowania decyzji musi być pewny, że ta decyzja to zwiększenie wycinki nie będzie nie może mieć negatywnego wpływu na dany obszar należy też minister Szyszko był przekonany, że ta wycinka nie ma negatywnego wpływu wręcz przeciwnie ta wycinka chroni Puszczę przed negatywnym wpływem kornika drukarza i Trybunał bardzo mocno jazd i klarownie rozprawić z tą argumentacją powiedział, że minister środowiska, czyli Jan Szyszko my w marcu 20 16 roku nie mógł być pewny, że to nie będzie takim jak i nie będzie miał takiego negatywnego wpływu na innych bardzo ważny jest, że każda teraz, gdy decyzja dotycząca Puszczy Białowieskiej także innych cennych lasów Puszcza w Puszczy Karpackiej n p. będzie musiała też podatek zwany ocenie siedliskowej i do tej pory taką oceną ślisko wasz, choć planu urządzania lasu nie była Penn robiona i to dokłada o wiele większe obowiązki teraz na rzecz lasów państwowych, ponieważ animuszu muszą zbadać bardzo dokładnie, jaki wpływ będzie miał wycinka na konkretne gatunki zamieszkujące konkretne lasy jak rozumiem trochę to wiąże ręce taki bardzo, ponieważ to musi być zrobione bardzo dobrze TEN -T Trybunał właśnie w pół pół pół roku właśnie dotyczy to właśnie tych zasad jak co musi być zrobione i aby taka decydent, łamiąc zjazd mogą być podpisana i twarz do dziś mówią też ten Trybunał wyznacza pewne zasady teraz o wiele wyższy standard jak lasy państwowe będą musiały standardy na wyższy standard Liege w państwowych wiele jest teraz w wspomnianych przeze mnie Jan Szyszko, czyli były minister środowiska został złowiony przez polską agencję prasową od niósł się do tego wyroku SN odpowiedział dziennikarzom, że obecnie przebywa w podróż, odwiedzając różne miejsca w kraju inni mają okazję szczegółowo zapoznać się z wyrokiem Trybunału, ale stwierdził, że na uroczyście przecięta tylko z tej podróży wróci odniesie się do sprawy i uznał, że decyzja Trybunału jest wyśmienita wsparcie do dyskusji na temat natury 2 00 0 i jej funkcjonowania tak ani myślał czy Jan Szyszko chce dyskutować w drzewo zawsze nie wiem w AMD dyskusja trwała trwała wiele lat temu przez ostatnie dać nam przy szkołach i nie skończyła tak jak się skończyła mamy teraz konsekwencje mamy wyrok, w którym ma talent to co jest smutne to Rzeczpospolita Polska została uznana winną tak, bo tak jest to jest wyrok przeciwko Polsce i to smutne, że to działania właśnie minister środowiska do tego doprowadziły ministra, który powinien dbać o nasze dziedzictwo narodowe nasz skarb Puszczę Białowieską, a w konsekwencji mamy Anny Brok przeciwko naszemu krajowi inni, ale jeśli teraz nowy minister nie wykona tej decyzji mają tego wyroku to czekają nas RM i konsekwencje finansowe ewentualne kary już teraz bardzo wysokie, które zapłacimy z budżetu państwa, czyli z naszych pieniędzy, ale to chyba ani grosza, ponieważ jest komunikat Ministerstwa Środowiska Henryk Kowalczyk minister poinformował, że Polska uszanuje wyrok Trybunału w sprawie Puszczy wkrótce Ministerstwo Środowiska przekaże komisji Europejskiej propozycji kompromisowych rozwiązań dotyczących ochrony Puszczy czy i jak rozumiemy ministerstwo oczywiście w tym oświadczeniu upiera się także, że wszelkie dotychczasowe działania były podyktowane troską o zachowanie Puszczę jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń szli jak rozumiem będą trwały jeszcze jakieś dyskusje na linii Warszawa Bruksela co z tą puszczą robić dalej tak to prawda inni na dyskusję już niema czasu, ale teraz jest najważniejsze są działania i jasne jest dla mnie i dla nas dla innych organizacji pozarządowych dla komisji również dla Trybunału co masz teraz zrobić, więc uchylić decyzję i Dauhy i te tu uchylenie leży w gestii ministra środowiska to jest to co musi teraz zrobić i teraz nie ma miejsca na jakiś dyskusje czy przystanki oś kompromisu, bo Tonio tutaj chodzi chodzi o pełne wykonanie wyroku, a żadne szlaki pozowała pozorne działania nie będą służyły temu wykonaniu wyroku i komisja Europejska, bo tutaj to komisja Europejska będzie teraz badać czy ten wyrok jest wykonywany przez władze polskie komisja Europejska, by inni i zawsze jest bardzo rygorystyczna jeśli chodzi o wykonywaniu wyroków czyli, jeżeli Polska będzie zwlekała i będzie przedstawiała jakiś taki pozorny czy też tymczasowe rozwiązania to nie przekona komisji Europejskiej i to spowoduje ewentualne kolejne postępowanie przeciwko naszemu krajowi i wtedy już barw i komu realne kwoty sięgające milionów euro, które trzeba mnie zapłacić natychmiast budżetu państwa jeszcze chciałbym panią mecenas zapytać o to jak ten wyrok może wpłynąć na sprawy, które mają albo mieć będą przed polskimi sądami aktywiści, którzy bardzo ofiarnie przez wiele miesięcy bronić Puszczy Białowieskiej przed hard sterami innym oczywiście my leśnicy przeciwko aktywistom skierowali do sądów ponad 1 5 0 spra w czy polskie sądy, wydając rozstrzygnięcia będą mogły uwzględniać ten wyrok Trybunału dotyczy spraw, które się toczą przeciwko aktywistom nie mają na celu zbadanie legalności wycinki tak natomiast inni ten wyrok będzie na pewno powinien brać być brany przez długi pod uwagę przez sądy czas rozpatrywania brak trojga właściwość sprawia to oczywiście zupełnie tak jako laik zinterpretuje, ale skoro bronili słusznej sprawy inni Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał rację aktywistom ani ministrowi Szyszce i leśnikom nową to jednak gdzieś w tle głowy sędziego powinno być powinno być nie jestem przekonana, że będzie to brane pod uwagę to miasteczek mówi emerytom tych spraw nie dotyczy legalności wycinki tylko jakby naruszenia porządku publicznego tak to zupełne inne zasady, które sąd bierze pod uwagę, badając czy dana osoba dorosła takie jest im zasady czy też nie natomiast jestem pewna, że sąd będzie brał pod uwagę ten wyrok i to jest na pewno bardzo silna przesłanka ku uniewinnieniu tych osób, a czy jest jakaś przesłanka do odpowiedzialności karnej wspomnianego ministra szyszki czy Konrada Tomaszewskiego dyrektora generalnego lasów państwowych tutaj sprawa nie jest taka oczywista, ponieważ on to zły już dyrektorem jest nadal posiadają immunitet chroni immunitet poselski są one także działały w ramach przysługujących im, jakby mniej kompetencji i działały na podstawie litery prawa tak jakby miały pewne umocowanie, aby pewne decyzje zrobić tak wydać czy też podpisać aneks czy też wydać mu konkretne decyzje, aby doprowadzić do odpowiedzialności karnej urzędników to musi musi zaś jest pełna bezkarność i tyle tej bezkarności będzie trudna do udowodnienia w bardzo dziękuję pani mecenas Agata Szafran prawnicy dla ziemi była ostatnim gościem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA