REKLAMA

Czy Marks miał rację, nazywając kapitalizm ideologią?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-04-17 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
druga godzina filozofów Tomasz wstawić chiński w studiu zaś długo nie słyszany dr Jacek Dobrowolski Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór w dobry wieczór co tam słychać Jacku dnia w KO w grobie karierę akademicką rozwijać nową orbitę myśli rozwija nową orgia myśli i Andrzeja to jest ważne kontempluje no właśnie myśmy kiedyś tutaj żadnej książki, a jedno za legalną jazdę radzono niewolnicy i panowie musimy o tej książce porozmawiać wkrótce Rozwiń » polaryzują się zdecydowanie myśmy rozmawiali, kiedy się nowy Jork myśli o tym, projekcie, ale powiedz kilka słów jak się ten projekt rozwija, bo to jest ciekawa inicjatywa dostępna w internecie niekomercyjna filozoficzna czegóż chcieć więcej od nowa orgia myśli magazyn na filozoficzny no literacko społeczno-polityczną kulturalną w ich na 1 oddechu na 1 oddechu wszystko zmyślnie kamień miasto zjednoczyło się handlem na powstała na 2 lata temu też w kwietniu, więc właśnie obchodzimy już drugą rocznicę jej działalności jest to nowa umysłową portal filozoficzny no i literackiej własnego wnętrza pisany tworzony przez ludzi, którzy uważają, że filozofia jest pewnego rodzaju literaturą literatura jest najciekawsza wtedy, kiedy jest filozofią na jej z tego punktu widzenia staramy się opisać rzeczywistość czy we wszystkich jej aspektach, które na sumę interesują czysto 2 lata uruchomiliśmy 3 przeszliśmy kilka takich nazwijmy to wątków tematycznych to te wątki, jakby się ukazywały nasady takich tematów przewodnich, które jednakowoż wszystkie, jakby nawet, jeżeli już przeszła nad tą wciąż pozostają aktualne w marcu wszystkie te wątpliwości cały czas uważamy za interesujące dla nas mieliśmy wątek dotyczący sztuki mieliśmy dom wątek dotyczący rozkoszy tego zaczęliśmy drogiej sercu u nas się z drogi naszym naszym sercom mieliśmy w końcu wątek teściową przemoc obecnie wątkiem głównym głównie przez nas realizowany jest feminizm bez granic ona zaprawą zaproponowała mu literaturoznawcy nie Agata Araszkiewicz, która nie chce, by dać naszym naszą współgra z aktorką kompozytorką producentką jak do tego cyklu na jego łamach ukazała się bardzo wiele jak sądzę ciekawych publikacji z zakresu chemii czy aby OFE i filozofii feminizmu tak niedługo filozofii zresztą Moto show o prawie o socjologii religii jest tego punktu widzenia stopera co teraz także zapraszam wszystkich do lektury no właśnie, ale dziś omówimy sobie trochę żal mam też czytać wiele moich tekstów no właśnie to jest mam nadzieję oczywista dzisiaj czymś innym trochę porozmawiamy, bo o kapitalizmie chciał pomówić, ale chęci, skąd się ten pomysł wziął to temat jest w przepastnej ogromny potężny wręcz, którego rzecz jasna nie uda nam się nawet 0 0 1 % tutaj wyczerpać natomiast pomyślałem, że chyba warto o tym, pomówić z tobą, bo pewna moja znajoma osoba skądinąd swój świat była wykształcona bardzo wnikliwie myślałem co zaskoczyła mnie niezwykle akt któregoś dnia, kiedy rozmawialiśmy już nawet nie pamiętam dokładnie, o czym ja coś takiego powiedziałem że, odnosząc się do do do jakichś tam rozważań związanych z tym w jaki sposób państwo powinno funkcjonować jak powinny kształtować relacje pomiędzy państwem, a rynkiem w takim najogólniej szansę się, że mianowicie mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju ideologią, ale i ta osoba powiedziała mi no tak tutaj tak, ale przecież kapitalizm to nie jest żadna ideologia to po prostu tak z natury się ukształtowało, że te wszystkie relacje stosunki, ale także te rozmaite sposoby monetyzować Ania i od towarów Jania pewnych relacji przedmiotów nie są produktem żadnej ideologicznej narracji tylko są po prostu no właśnie jakoś ekspresją pewnego naturalnego porządku i socjalizm tak to jest geologia interwencjonizm państwowy to jest ideologią państwo dobrobytu to jest geologia, ale wolny rynek to nie jest żadna ideologia no i właśnie to jest ideologia czy nie jest geologia każda ideologia jest nie tylko ideologią to jest chyba najbardziej mnie od tego, bo WL zaznaczam, że nie ma czegoś takiego są każdy z lobbystą Izolator byłby wyłącznie na ideologię każda ideologa musi w pewnym sensie oddawać rzeczywistość musi ją jakoś tam się w obecnych kształtować również maskować się kształtować legitymizować także ideologa po pierwsze, ideologa ma wiele różnych funkcji obleje 3 i celów i to 1 rzecz druga zaś, że są oczywiście można w ogóle zaryzykować taką tezę, że w ogóle wszelka świadomość, że rzeczywistość i społecznej, a niektórzy może nawet powiedzą, że naturalnej, chociaż ja aż tak was hop dziś po SUV -a żeby, żeby uważać z dajmy na to nauki ścisłe są wyrazem jakiejś ideologii, ale jeśli chodzi o nauki społeczne to w zasadzie wszystkie nauki społeczne są w pewnym sensie ideologami i tylko ludzie różnią się po pierwszej właśnie perspektywą podejścia, a po drugie, nałożył właśnie w 2 i miasteczek kosztem tego czyje są to idealne nogi czyje są te idee którymi, które tej ideologii ja, a pamiętajmy o tym, że biologia też m. in. zaś są służy, jakim interesom i te interesy promuje maskuje, ale i, ale i promuje jej służy jakimś związku tym grupom, tak więc niezależnie od tego, że wszystko w naukach społecznych można uznać za ideologię zawsze pozostają pytania bez tego, czyja jest ta ideologia i kto tutaj tę czyje interesy ona ona głos i realizuje w tym sensie zarówno twierdzenie, że kapitalizm jest idolem biją na jakiej twierdzenie, że kapitalizm jest czymś naturalnym też jest ideologią Adasiu i w tym sensie można powiedzieć, że nie ma w kapitalizmie nic nienaturalnego, ale właśnie tutaj nie można na tym poprzestać, bo oczywiście ci, którzy tak mówią o nim mówią tego co jest jawną niedorzecznością czy kompletną bzdurą to nic tak do czego się do tego się odnoszą na torze chyba głównie, dlatego że kapitalizm jest to zaś tworem, jakby nie zaprojektowanym odgórnie przez jakiegoś stratega czy filozofia nie jest tak, że ktoś usiadł za 2 na umowach waha wymyślił kapitalizm, a następnie zaaplikował go do takiej rzeczywistości społecznej, jakby kapitalizm można, by powstał na naszym spontanicznie tak wynikową wielu nieskoordynowanych niezharmonizowanych ze sobą już na pewno nie niekontrolowanych przez jakieś środki jakiekolwiek by one były procesów ten proces toczyć można powiedzieć miały charakter ma to po nieważne spontaniczny no to ile jest to w sposób naturalny także my tak myślę, że nie jest jakimiś absolutnie nieprawdziwym stwierdzeniem teza, że kapitalizm jest naturalne nim być może będzie to danych, których zaskoczonym, ale myślę, że dla niektórych nie będzie zaskoczeniem jeśli zauważę, że można jak najbardziej główna 3, że Karol Marks uważał kapitalizm za coś naturalnego z naturalnego w tym sensie w jakim taka rola Marksa kapitalizm po prostu 1 z etapów w złym historycznego rozwoju społecznego, więc jeżeli połowy lat zrozumiemy, jeżeli my uważamy, że naturalne jest to jak historia się to czy z koniecznością jakoś to koniecznością własne i tak konieczność koniec końców się tam odnosi w gruncie rzeczy do praw natury jakichś tam to w tym sensie to wszystko są w historii miało miejsce feudalizm kapitalizm niewolnictwo i t d. zbieractwo łowiectwo wszystko to jest naturalne, ale najbardziej naturalny jest komunizm, który nadaje się w RPA najbardziej oczywiście, jakby kończąc to opowieść Marksa tak nasze akcje zdaniem Marksa na końcu tego wszystkiego co na końcu tego wszystkiego musi być komunizm nikt jeszcze nie powiedział, że nie mamy jeszcze ostatecznej i nigdy nie będzie wyjazd z własnego dowodu na to, że nie jest to prawda śmiech tak długo jak flaki z korzeniami, którzy będą mieli tylko nie, ale tak długo, chociaż macie, którzy dożyją komunizm uważa, że to tak wyraziłem takie wahanie no bo może im dożyje może je my dożyjemy nigdy nie wiadomo przypominam, że jak wynikała z bardzo zasadne krytyki rozumowania indukcyjnego przeprowadzone przez Davida sił ma z tego, że inni umarli dotąd nie oznacza, że my umrzemy z koniecznością co na to nie wynika także nie wynika nie ma żadnej z jakiej się jakiegoś twardego o pewnego dowodu na to, że Marks nie miał racji właśnie niektórzy twierdzą, że historia to, że historia, a komunizmu w przeciwieństwie do teorii komunizmu, jakby pokazała, że to się tak dużego sklasyfikowano aż go, jakby unieważniła noże pokazała, że to jest jak niektórzy, by powiedzieli zbrodnicza zbrodnicza utopia niby powiedzieli, że przesadnie teoretyczna idealistyczna idea liczymy oczywiście zostaje nieco żartobliwie prowokacyjnie mówimy, że nie wiadomo ostatecznie czy Marks na raty co sprawi, by czytanie maluje się skądinąd skłaniam najbardziej do tezy, że miał być może rzeczywiście rację mają ci, którzy twierdzą, że jest to tylko włącznie utopia, a jakaś tam próba racjonalizacji biegu historii to jest chyba największa słabość teorii Marksa, że on zakłada, że historia biegnie w jakiś tam przewidywalny racjonalny sposób, że zostali bez tego co się stało dotychczas można wyprowadzić i żelazne prawa do zrobienia niestety tak nie jest znana niestety najprawdopodobniej tak nie jest chociaż, że jeśli się zagłębić w te jego podstawowe myśli dotycząca właśnie w rozwoju kapitalizmu i jego kolejnych stadionów to on wydaje się, że znowu to się staje, w jakich w ten sposób aktualny nasz obecny kształt obecne stadium rozwoju kapitalizmu wydaje się być jakiś sposób jak najbardziej przekłada blachy na kategorie, które Marks wprowadza bardzo proszę rozwinęło co ciekawe dla mniej i moim zdaniem najciekawszym przykładem pokazującym na absurd pokazującym absurdalność własności prywatnej jest Facebook kto jak by tworzyć wartość Facebooka lud Facebooka tworzy jego dzielimy przez stronę lustra z 2 kamer 300 zlote Facebooka tworzymy wartość, jaką ten produkt ma na niej przeze mnie ci, którzy tam siedzą sztaby i wymyślają jakieś algorytmy oni są, jakby tylko włączę tutaj technikami, którzy służą naszej kreatywności naszej produkcji do tego, żeby ona, bo jak najbardziej właśnie produkty na kreatywnej oraz przestrzeń miała się na cały świat tworzyła wielką wielką rzeź ludu światowego ludów Facebooka, który w pocie czoła Dowhan wytwarza Frącek dzień w lewo w Azji jest rodzajem oraz Bartosz der post like IT pomoc to rzecz jest po prostu Orkana jest co ty są, ale wszystko jest nie nasza to wszystko jest nie nasza lub dla Facebooka jest Facebooka wywłaszczony w stopniu całkowite takie co więcej sam to właściwie podpisuje to w ogłaszaniu aktów władzy jest zarazem zraża jak by jak łatwo sobie wyobrazić, że tworzymy, jakby obalamy własność prywatną Facebooka uspołecznionego i wszyscy stajemy się właścicielami tego no tak kontynent produkujemy bardzo dobrze zróbmy wydaje mi się, że to ludów Facebooka albo w realnym kapitalizmem, ale się mediów społecznościowych już własne to bardzo jej włosy zbliżone do marksistowskiej go opisu schyłku kapitalizmu i warunków możliwość jego przekształcenia się w komunizm niższe kapitalizm industrialne fabryczne, bo rzeczywiście, o ile właśnie płatny społeczna własność fabryki, zwłaszcza ich zarządzanie prawda może się wydawać się, zwłaszcza w kasie snują na tle takiej krytyki pada PRL ludzie się ZO mówi wielu się okazało to co się dzieje w fabrykach mówi 1 osoba po etapie zarząd Hawe powinna w filmach Barei w euro, a tak co się dzieje, kiedy tak, żeby się niezdolny zgodzić, że te społeczne zarządzanie no właśnie ta skądinąd jest się wielce wielce wątpliwe są to oczywiste było społeczne zarządzanie prawda natomiast cenom wielu uważa, że jak fabryki nie ma właściciel prywatnej, które batem stoi pilnuje zysku to ta fabryka się rozleci, ale byli przepraszam, że ci wejdę w Odessie ciekawy wątek w ogóle chyba jedynym takim naprawdę jeszcze wciąż strzeże przekonanym do racjonalności reali styczności idei no właśnie przejęcie środków produkcji przez robotników dzisiaj jest nam cząstki przekonany anarchia syndyka listach, które naprawdę uważa, że my powinniśmy my pracownicy powinniśmy w Polsce przejęć na własność wszystkie firmy litewskie środki i t d . i on bardzo ciekawie pewne rzeczy analizuje pod tym kątem m. in. właśnie te kwestie związane z no i brakiem pewnych kompetencji specjalistycznych do realizowania takich zalania powiedziałeś tłumaczy właśnie naturą tego kapitalizmu zbudowanego na zindywidualizowane własności prywatnej i korporacyjne i korporacyjnej, gdyby ten ustrój inaczej wyglądało to właśnie byśmy wszyscy mieli kompetencje do tego, żeby takie rządy sprawować, bo po prostu byłoby mniej takich specjalizacji, które są po prostu par excellence właśnie efektem tego porządku ustrój owe ustrojowego, gdzie ludzie są, jakby aliena wanie od całej reszty społeczności właśnie wpuszczani jakiś bardzo egzotyczne specjalizacje, ale i to wzmacnia wraz z zgadzam się druga rzecz, jaką mogłem tutaj może jeszcze bardziej prowokacyjnie w, wyciągając jest to, że w ogóle przeceniamy chyba mogę coś takiego jak mi do zarządzania to układ daje mi z tego, że przedsiębiorstwo musi być zarządzane przez najlepszych ekspertów każdy, kto w jakimkolwiek przedsiębiorstwie pracowało powie, że 9 9 % tego sukcesu polega na tym co robią te mróweczki średnia to, że oni to tutaj czas pracowicie skrupulatniej pilnie wypełniają procedury badania, które mają do zrobienia, a to, kto jest w zarządzie to efekt mniej ważne to wszyscy wiemy, że to są bardzo często też polityczni nominaci skądinąd naprawdę dalecy od tego, żeby się znać na tych przedsiębiorstwach, ale skądinąd zajmiemy przedsiębiorstwo handlowo-usługowe nieobjętych Mytych w tych starych skalę, którym chwali pani Kaja Godek z 2 w zarządzie zasiada jakoś nie ma chyba właśnie problemów ekologicznych poważnych jak wpadło w tarapaty idealnie nie wpadła jego wartość rynkowa, dlatego że w jego zarządzie zasiada pani Kaja Godek, która może jest ekspertką rozkaz Rachwał bas goryla właśnie jest jak słusznie zakładały, że się Wierzba, ale właśnie paradoks polega na tym, że uda się na tym nie musi znać bo, bo tak naprawdę ważne, żeby się tam dali ci, którzy to bezpośrednio pada nadzorują ma w zarządach to przeważnie tak i tak mamy syna synekury poprowadzić, więc z zarządu są taką formą takiego pseudo właściciel jest trwale do rady ocena została ona się, bo to jest ważny krok on się przewróci się w realiach, gdy Robert Och, aby to rada nadzorcza, bo jest co dziś każdy z nas marzy o tym, chyba, żeby nasze barwy Lechii bardzo proszę nas żadne udzielana na nas, że jest lżejszy głuchy zwłaszcza, że to właśnie wiadomo, że nie trzeba wcale do tego kompot 1 100, więc tam siedzi wiele przykładów wciąż jest, że żadne nie zasiadam czeka właśnie jest dosyć wie, że nie zasiadam, ale wracając do tego Facebooka, bo nie bardzo nas ludzi o wydawał słyszeli, że na niejednej raczej się moglibyśmy uznać to da moglibyśmy też nadawać tzw. ogólny kierunek ogólny kierunek strategia, bo ta dalekosiężne moglibyśmy tworzyć nie sądzę, żebyśmy mogli być kimś gorszym niż n p. panika Jagoda no i zapraszamy w każdym razie do załamania ofertę z NFOŚiGW do jakiejś rady nadzorczej posła troszczymy się o przesyłanie ofert pracy w radach nadzorczych dla nas ma adres wieczoru małpa to krok KSM z adnotacją rada nadzorcza wstawić chiński dobro wolskim będziemy to komu rozpatrywali tę drużynę, machając do wątku Lassie żaba chcemy, aby to ta jest tak dała się, że tak, że tak kierownictwo warto oczywiście premier o Facebooku powiedzieć jest bardzo ciekawa o tym, Facebook, który moglibyśmy przejąć my jako ten lud, który jest właściwy, zwłaszcza żony, ale jeszcze zastanawiam czy to właśnie jest także łatwiej było taką fabrykę przejąć niż tego Facebooka, że wieś w fabryce za przychodzić po momencie organizm jeszcze razem z kolegami ach, i ruszasz tam do pokojów hiszpańskich ta rada nadzorcza, by wygłosić tyradę na taczkach, a co tutaj zrobić jak właściwie przejąć ten Facebook, ale technicznie tanich wiadomo właśnie jak to się robi i też może właśnie największa bolączka zawsze komunistów, że nie wiadomo jak to zrobić jak w oczko w urzędach brak legendami jak mówił prezes Zamora profesor schronisko powinny się niejako niejako samo zrobić wywiad jest to, aby jak sugerował Marks to powinna być automatycznie na mocy praw dziejowych nastąpić, ale jak konkretnie ma się do tego przyczynić Konga na jednostki, a to właśnie zawsze wielkie praktyczne pytania, na które na, które no jak wiemy Lenin dniach fachowiec, ale nie będziemy tutaj rozmawiać co imienia Lenina porozmawiamy kapitalizm, więc jest jakiś związek z pełną bez wątpienia nowa siedziba mówiłeś o tym, że jest ta to co ten Facebook ta okoliczność, że jesteśmy wszyscy nudę Facebooka, który właściwie degeneruje te monstrualne dochody, które spływają następnie do do do kilku osób rezygnuje generują takie rzeczy dość ładne podważanie, jakie tutaj widać takiej logice leżałem, jakby Facebook dostarcza, a jakiś produkt i metal produkt w razie nie do pomnażania my jesteśmy tym produktem prawda w logice kapitalizmu my którzy, jakby jestem w zasadzie głównymi producentami jest testem jesteśmy tak naprawdę produktem na tym polega, a 1 akcja oddaj mówił, o której Marks mówił prawda bo, chociaż my dostarczamy wartość, jaką Facebook stanowi no bo ciemno dostaje bo, gdybyśmy tam nie dawali swoich postów podobno tylko jakimś szkieletowe tam szkieletowym formatem internetowym, któremu mecz z 100 0 jakieś 100 0 odmian rozmaitych i 1000 konkurentów to, że wszystko byłoby nic niewarte, gdyby nie użytkownik wypada, więc zamiast formuła polega na tym, że my jesteśmy, jakby towarem, a my jesteśmy Towarowa ma zaś w ścisłym sensie ścisłym na danych to jest jakby nawet nie znaczy to co my robimy prawda jest jakby ale i tak mamy jednocześnie nago, bo jesteśmy sprzedawanie tym reklamodawcom, którzy potem dzięki tej wiedzy, którą my im dostarczamy via Facebook mogą osoby profilowane nasza nasze preferencje nasze upodobania inna z bombardować wysoce zindywidualizowane między reklamami, ale właśnie, o ile właśnie pobyt na razie widać w jakim sensie fabryka produkuje pewien produkt i nie było żaden robotnik nie mogą być jak producentem tego produktu to myślę, że ta fabryka, jakby dostarcza mu jak coś takiego kontekstu niezbędnego poda natomiast w wypadku Facebooka na naszą działalność w porównaniu z tym co sam Facebook, jakby tworzy jest małe postu gigantyczna ta dysproporcja mera lotnicy Facebook farmera woźnice my robotnicy Facebooka będą w terenie w wodzie ciało my niczego o właściciela ma sens, bo rada tak ewidentna tutaj w 2 nie da się wprowadzić tego kłamstwa, że tutaj są jacyś podejrzani są pracodawcami w dawaniu tworzą miejsca prac to my tworzymy w oparciu o umowę chcemy wyraźnie tak dla ani Lotos tak widać tutaj także przykłady Facebooka, że najlepiej wytłumaczyć na czym polega absurd kapitalizmu to wszystko jednocześnie jest w prywatnych rękach pod należała człowiek tego meczu ligowego facet hostie wymyślił Malta też miał po dadzą taką Platformę pewnie w tamtych czasach wymyśliło bowiem zastój innych jest takich równia błyskotliwe młodzieńców, którzy również wpadli na mniej więcej podobny pomysł mniej więcej podobnym czasie badań kilku razem z tym wygasiła, ale i samą drogą na Harvardzie, więc tutaj też oczywiście o powodzeniu akurat tego przedsięwzięcia ani innych podobnych zabaw na wolnym czasie również, które ktoś tam w celu realizowała 3 decydowała m. in. właśnie uprzywilejowana pozycja geograficzna uprzywilejowane miejsce także także radni w ich dług mógłby powstać Vonn w Schwedt w Chinach co też działo się n p. stąd, że w opozycji, zwłaszcza że rodzice też byli w określonej klasie społecznej wy generowali określone dochody i t d. umożliwiające właśnie studiowanie na metce Terence 0 dodaje, kiedy chcesz mieć takiej po prostu tak, że to element, który Arian jest genialnym dzieckiem, które wymierzone w nowy świat prawda mediów społecznościowych niczym Newton AAA AAA AAA, a Wołoch, a Edison przeprowadziło nas wprowadzono zwany był albo Einstein Zenon nie ma dajemy jedno to jest jednak działał z rynku dla dlatego skądinąd wydaje mi się całkiem sympatycznego człowieka, jakim jest pan Marek Suker Baltony udajemy się z jakimi zmaga geniuszem są w morderstwie reż Jarosław Murgała styl był mocno zażenowana wymianami nagle dotarło z przesłuchaniach brałem udział bierze na swoje z 2 hołd małemu jest taki, że oto twoja mina, kiedy miałeś zamiar tylko Włosi stworzyć portal oceniający urobek wielkiej na kampusie, a przed upadkiem stworzył państwo jest dzięki załodze instalował się faszystowski charakter charyzmę w USA, a zysk netto 30 0 woła no tak po co nowego rozdania mamy w sobie zagrają z działem nagrodzonych Noblem jak ją głowa się zawali dodaje płyta ta różnica powiedział w intencji ruchu no to bez wątpienia nikt do tej nie mógł wiedzieć co z tego wyniknie, a nawet to jest przykład dziś oszałamiającej pośród tego czym jest kapitalizm badawczym jest też sukces kapitalistyczne czy miała jego jak wielkim mitem jest ta jednostka prawna, która tę w tym kapitalizmie właśnie rzekomo są swoją unikalną genialną jednostkową mocną tworzy z niczego biznes start-up wygląda jak Nihil otworzy nowe nowe wartości mimo wszystko, by Facebook najlepiej pokazuje jak bardzo właśnie wszelka wartości jest działalnością społeczną ogólną sieciową wspólnotową niczym nie byłoby fajnie bo gdyby nieme i mogłoby się 1 000 000 co UK Robert marką cukier bar głów jeszcze inteligentniejszy niż on jeszcze bardziej zaangażowanych jeszcze bardziej jeszcze bardziej niż firm hazardowych, ale oni sami by tego nie stworzyli domy tworzymy wartość Facebooka panna jesteśmy w niej wywłaszczeni no właśnie jej powiedziała jak chce jak ja go społecznicy jak technicznie to co zrobić tego nie poniosła, ale jakichś hakerów do tego zatrudnić jakaś rewolucja harówką, ale ta jest właściwie trwają rozmowy Harri et Veritas teoretycznie możliwe, żeby przejąć te serwery nie nawołuje do takich rzeczy powierzchniach jutro się, ale za Jacek Dobrowolski nie znam takiego człowieka w ogóle nigdy nie było takiego fana tutaj w Instytucie filozofii powiedziała maja do nieba nadzorowali pan jak tylko stawiam pytania nogą już tzw. umowach jest wakacyjny jak już u społecznicy Facebook daje pocieszenie w myśl tych serwerów, czyli tak łatwo przejąć zamierza się wydaje zezwolenie na bardzo starannie pilnowana jak są dla PSL Nowosad, że jest jakaś serwerownia Facebooka, gdyż za kołem podbiegunowym, gdzie w Norwegii, więc to są takie miejsca, a że są jakieś takie miał Mariusz umocnione twierdzi w ich, więc warto złożyć pokazujecie kawie właśnie czym jest kapitalizm gdzieś tam musi być jakaś motywacja, dla której pilnują umorzono nie jakieś granice żołnierze niedźwiedzie polarne, ale jednak studia na odludziu prawda gdzieś tam pilnowane takimi zasiekami zmutowane gdzieś na murach to jest jakaś przemoc w tym wszystkim jakaś gotowość do użycia do użycia środków przemoc środków przymusu powiedziała, że to jest w jakimś sensie model paradygmat późnej fazy kapitalizmu ten Facebook mamy taką sytuację, że goście rozmawiamy z w kontekście szerokim z 1 strony, a z drugiej strony już od wielu lat mówi się o kryzysie Zachodniego kapitalizmu o tym, że coś tutaj poszło nie te strony do końca, w którą miało pójść te procesy, o których mówisz takiego wywłaszczenia alienacji są rzeczywiście bardzo silna w dzisiejszym świecie jak popatrzymy jeszcze Niewiem na pierwszą połowę dwudziestego wieku i na kryzys w pierwszej połowie dwudziestego wieku wielki w stanach Zjednoczonych no to jednak mamy rzeczywistość, której wprawdzie z 1 strony panuje bieda i i te, jakby fundamenty gospodarki się sypią, ale z drugiej strony działają rozmaite instytucje związki zawodowe, jakie sposoby oddolna organizowania się pracowników właśnie one funkcjonują wówczas bardzo intensywnie to prawdopodobnie też pozwala ten kryzys kryzys to macie przezwyciężyć jakoś tam poprawić sytuację ludzi, którzy są w drabinie stosunkowo w pracy najniżej to jest jeszcze też, że taki czas, w którym w każdym razie myślisz o tym, że ma jeśli tutaj coś się nie udało no to jeszcze mamy 2 0 różnych innych wariantów, który w co do takich stron, które można pójść inni natomiast dziś jest takie po pierwsze, poczucie, że pula możliwości się wyczerpała, że właściwie zjada własną o własny ogon ten system po drugie, rozwarstwienie społeczne też cecha charakterystyczna kapo kapitalizmu, który w, którym m. in. polega na kim akumulowanie mu majątku w pewnych warstwach Smoła trzcinowe bogaci będą bogatsi, a biedni w 1 z nich tak jest no to wtedy chwili funkcjonujemy właściwie w takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z radykalnym rozwarstwienia i powiększającym się z roku na rok już pewnie sławetna organizacja Oxfam psy, a od swojego raportu nie wyda kolejnego po skandalach, które wstrząsnęły nią i doprowadził jakieś całkowitego rozpadu tego wydawałoby się niegdyś zacnego przedsiębiorstwa charytatywnego, ale z tych raportów dotychczasowych toto to bardzo wyraźnie nam na danych statystycznych było było widoczne na no właśnie czy czy to jest twoim zdaniem taki moment, w którym w, którym to do daczy dochodzi czy dojdzie za moment do jakiego dziś gruntownego przesilenia czy ten system ma tak potężne mechanizmy wbudowane samo zachowawczy, że właściwie nic tutaj szczególnego się nie wydarzy tylko po prostu bogatsze będą coraz bogatsze biedniejsze coraz biedniejsi atak, ponieważ w tym, że w całej tej dynamice, bo ostatecznie nie ma żadnej jej na żadnej racjonalności to znaczy w tym, żeby bogaci byli jeszcze bogatsi jest racjonalność tych bogatych, ale noc całość tak racjonalnie rzecz biorąc nie mogą zrobić z tym jeszcze dodatkowymi bogactwami, które jeszcze wygenerują to znaczy, że jest już ma tam ponad te kilka miliardów to się dodatkowe kilka miliardów naprawdę już nikt nie zmieniał swojej sytuacji, a za tonę, a zgon 2 Lexus RX AAA AAA w nowych barw i oczywiście nie wiem tak doświadczony naród, ale w ekstra, polując pewne teorie tzw. jak to się nazywa marginalne i marginalizując czuje się, jakby też przyjemność wód morza na przyjemność przełożyć to zdarza im im więcej działek ma tym więcej potrzebuję, żeby żaby tym mniej jest satysfakcja ze swoją powiększyć po radnego powyżej pewnego progu jak pokazują rozmaite badania powyżej pewnego progu zamożności bogactwa czy jak to tam nazwać po prostu nie ma takiego bodźca, który by kibice stanowił istotną istotną wartość istotną jakość, która by jeszcze bardziej polepsza mała na poziomie szczęścia satysfakcji z pełnienia i tak dają nadzieję, że jest właściwe dramatyczna sytuacja jest bardzo kobiet niż miliarderzy też nie jest ich żal i też, że współczuje importuje chce, dochodząc do ściany w UE w debacie SK może być straszną musi być odważny człowiek dochodzi do takiego punktu co naprawdę już Litwa może zrobić nie daje mu żadnej, ale to żadnej dodatkowej satysfakcji wszystko zaczyna nudzić powoli, by właściwie życie powoli staje się dzielnicą ostrą posiadam jakieś nihilizm depresje nic już nas na most nie może nas obudzić nad niem podróż w kosmos nam, że nie może wydawać ekscytująca no bo oto robiliśmy rok temu prawna, więc i t d. więc na pewnym poziomie nie ma żadnej, ale to żadnej racjonalności w tym, że bogaci byli jeszcze bogatsi na nie mówiąc o tym, że nie ma żadnych otrzymywał gości w tym, żeby biedy byli jeszcze biedniejsi rada, zwłaszcza po torze być bogaci nic na tym nie jest trochę tak, że wielu ludzi bardzo wiele tradycji satysfakcja, a ich maleje i albo ich też, jakby zdolność do osiągnięcia satysfakcji maleje i kurczy się kosztem, ale to jest kosztem czegoś co władcy nie przynosi innym żadnej satysfakcji, bo ta woda nie ma w tym chyba wielkiej ani jakieś przyjemności ani tego także w trybie wydaje się, że nie ma w tym, że nic rozumnego w tym procesie jako takim i w tym sensie kapitalizm masce jest pewnego rodzaju szaleństwem testowego dają obłędem w zasady jest obłąkana niczym konsumowania z używaniem na potęgę we wszystkich dostępnych środków po to, żeby jak najszybciej wygenerować maksymalny zysk nie myślę, że tutaj o oszczędzaniu Długołęki mysi długodystansowych perspektywach już kumulowania zasobów nie wiem na przyszłość tak, bo jest tak, by wasze skrócenia perspektywy natychmiastowo śledczy profit, która zawsze przeważa nad wszystkim także mamy mnóstwo generuje mnóstwo jakichś produktów czy cieczy czy odczyty czy towarów czy usług, które nasze są zbędne tak to prawda marnują się z nas to marnotrawstwo Night to zaś polega na produkcji potrzeb ze sobą z jej hodowcy potrzeb, które właściwie na memy są ponad ponad jakąś taką macie wiadomo, że tutaj trudno by co jest naturalne to nie jest naturalne, ale albo na leki mimo wszystko poziom rozsądku gdzieś tam prawda w niektórych rejonach świata konsumpcja wyrasta podczas gdy gdzie indziej ta konsumpcja jest właśnie ograniczona i zawsze na jakieś tam minimalnym poziomie przeżycia, a więc VAT są tak kampania absurdalną nierówną dystrybucję dóbr w ramach której, chociaż nasza planeta mogłaby nie każdemu nieomal jej mieszkańcowi zapewnić pobyt może nie bardzo o wysoki standard życia, ale na pewno przyzwoite prawda mamy taką sytuację, że jeszcze połowa ludzi żyje nam, że jakieś tam niewielki i pół procenta, bo chyba około pół procenta on mieszkańców ziemi pół procenta podkreślmy tak to są ludzie bardzo zamożni mentalnego czekać tam klasa średnia to razem globalnie to dom jest jakieś dodatkowe kilka do 10 % zależy jak to liczyć jeszcze raz to takich spółek nie waży, ale też nie nie bardzo średniaków kogoś takiego ubogiego obecna aspirujące do klasy średniej Polak jest takie globalnej rzeszy ludzi nie biednych, ale też nie, ale też nic poważnego powodu, jakim poziomem przyzwoitości prawda dość Nisko ustawione mecze są tutaj tutaj oczywiście pojawia się pytanie od razu by być, gdyby to tak, gdyby nie, dlaczego właściwie powinno być inaczej, dlaczego uważa że, że miałoby być inaczej ja przypominam sobie taką słynną rozmowę możliwa jest nasze naturalne ważny dla wyjściowego pytania, ale wiesz przebrania z taką rozmowę o słynną w 1 z telewizji pomiędzy Pawła Demirskiego, a Michałem Żebrowskim nie wiem czy Hong Kong za okres, kiedy stres nawet do obejrzenia państwo znajdą tę rozmowę to ta dama grała ja mam krowę to nie tylko ja mam proszę pana, ale nie oni mi te krowy nie dał sam zapracowałem no tam Demirski występował jako jako rzecznik ma jednak takiego stanowiska, że kształt transformacji ustrojowej po osiemdziesiątym dziewiątym roku niekoniecznie był wyłącznie idealny wspaniały i sprawiedliwe tylko, że się zdarzyło wiele takich rzeczy, które na, które dno doprowadziły do właśnie nierównomiernego rozprowadzenia szans nawet nie na nie dochodów czy 3 chłodnice cieczy jak się mają ku bota wiadomo, że nie o to chodzi tylko właśnie nierównomiernego rozłożenia szans na co Michał Żebrowski opowiadał pan nie MO ja mam tutaj pan grał Wiedźmina grał pan w oświęcimskim a, a ja grałem Wiedźmina proszę pana z 1 słowem, że jak i sam sobie tutaj to ja naładowany ideałami, ale należy a, a ja mamy góry, ale pan mi dał te kuria sobie sam Traore mówiłem zastała je za swoje w tym wypadku to chyba rzeczywiście łatwo możemy powiedzieć to jest to właśnie do loga już takim najbardziej i jaskra wy daniu nadawał ideologię wracają, że mało tego wyjściowego pytania 1 są powiedzmy bardziej nazwijmy to z życia wzięte, a inne mniej, ale i na baszcie wszelkie badania empiryczne pokazują, że minimalna i w ogóle nie ma zasady jakiejś znaczącej korelacji pomiędzy nie nasz wkład i ilorazem inteligencji na jakąś tam mierzonym właśnie wiadomo, że ludzie bogaci są oczywiście przeważnie inteligentniejsze Nilu niż ludzie biedni to tego skądinąd cele takie jest ale, ale to nie miały nie wynika z tego że, że właśnie taka jest ich nagroda prawda też raczej także na tej bogactwo wytwarza pewnego rodzaju uwarunkowania społeczne, dzięki którym ludzka inteligencja się lepiej po prostu może może rozwijać na jakimś tam poziomie po prostu jest może być jakieś tam kilka punktów większa natomiast nie ma jakiejś takiej wyraźnej korelacji, zwłaszcza takich wydała takich badaniach USG graficznych przy takich długoletnich na jakieś tam próbce ludzi tam banda mnie mierzono ich ciemna to IQ na wejściu, a potem po kilkunastu latach sprawdzano, jakie mają dochody, jakie mają sukcesy, więc ich nie ma takiej wyraźnej korelacji między talentami, a talentami, a poziomem zamożności przeważnie jednak możności w dużej mierze kwestią szczęścia po prostu tak w momencie urodzenia i ewentualnie jeszcze Fartu Fartu życiowego to jest w łącznej 90 % przy czym sukcesu takiego ogłasza wielkiego sukcesu ekonomicznego nie mówimy o takich się jednak faktu wywodzi się dzięki swoim prawda pracowitym talentom będą tam zapracowali jako ordynatorzy czy czytał nie wiem czy rzeczy czy prawnicy i naprawdę dobrze zarabiają, bo są dobrymi prawnikami mówimy tutaj 1 o ludziach, że jest o wiele więcej niż ci zarabiają w Brunei i NATO te przeważnie właśnie w dziedziczne pana to jest po prostu dziedziczny naj co więcej, jeżeli chodzi, o ile i państwowe oraz sposób tego nie nie korygujemy totalnie to po to, dziedziczna, że właśnie staje się coraz bardziej jak ufortyfikowana ICO bardziej mnie i coraz bardziej właśnie in ekskluzywna pana 20 można się zastanawiać się niby dlaczego miałby tak nie na właściwie skoro tak się dzieje ja to czemu temu zapobiegać, jakim prawem, jakim prawem to on można, by również na wypowiedziach czemu zapobiegamy chorobom prawda no bo niektórzy czerpią z tego powodu, żeby nikt nie cierpią z powodu chorób dawno byśmy mieli po drzwiach wisi przed sobą że, więc i innym rzeczom, które powodują ból wielu ludzi cierpi niewłaściwe staramy się jakoś tam zapobiegać czynami łagodzić, a Godzisz te cierpienia uważa się generalnie to nie jest jakiś pogląd sam w sobie komunistyczny wziąłem czynny i rząd powinien w jaki sposób prowadzić politykę, która o generale nie prowadzi do poprawy warunków życia całej populacji, a też Demokratom podstawowe zasady, że jakiś alfabet z dniem demokracji nowoczesnego społeczeństwa nowoczesnej polityki jak to po odrzucamy w zasadzie cofa się do nie wiem, czego w zasadzie bombą świadomie czy też w ogóle inna jest czas panowało reguły są dla DPS jak to się cofa do 1 Wieczorek cofa się gaszeniem tego stanu natury być mowy nie ma na to w jakim stanie natury możemy sobie wyobrażać, że rzeczywiście nie ma żadnych mechanizmów są redystrybucji i dokładnie właśnie każdy zarabia tyle ile każdy ma takie dokładnie dochodu jak to określa on wolny rynek należy to właśnie doprowadziła do do dat czegoś co o PIT dla ponad zwiększyło per saldo liczba sfrustrowanych niezadowolonych cierpiących po, nawet jeżeli być może mamy nie jakieś tam nieliczną elitę jednostek, która może się cieszyć się tymi dodatkowymi przywilejami Beneluksu sami i i zabytkami to ile nie zakładamy, że to są jacyś nabył udziały, a w niemal 1 mogliby uważać, że nie ma aktu Garbarek jest nad człowiek jest w zeznaniach za ich rozdzielić nadczłowieka widzę tak Janina mona Zielona maska patrzeć to widzi dla człowieka w Reptowie nie stawiali na absolutny w ich, więc nie ma żadnego powodu, żeby ta jakże byłoby Kindle Touch tagów, a także forsowali tych przywilejów pozbyć, bo wszyscy jesteśmy równi powinniśmy co najmniej równe są stale pamiętać, że tak jak jest to, że są dość potężni i w związku, z czym ono będą się starali zachować te przywileje i starają się zachować te przywileje, ale w batalionie przypominają marksistowską burżuazji absolutnie nie jest jednak nie będą jednak amen może to po prostu przebrani burżuazja zalet Kylian pamiętaj, że red Indianie są zmienne kształt dni, więc mogą różne kształty ciążach orgazm jest zawsze rządzą, więc są klasą panującą, więc Marks nazwał, by zburzył Jan tak jest niezależnie od ich pochodzenia planetarnego gdzieś w konstelacji wraku przypomnijmy w no cóż, że dla marksistów nie liczyć się w kontaktach z kontaktu z kontry, ale z AAA AAA w bardzo dobrze stop wyzyskowi przez repatrianta tak bym zakończył teraz mogła na jej proletariusze wszystkich krajów i Facebookowi dla wszystkich krajów łączcie się tak jest bardzo dziękuję dr Jacek Dobrowolski Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i nowa orgia myśli dziękuję bardzo dziękuję państwu też dziękuję kończymy wieczór Radia TOK FM w tym 2 godziny filozofów Mateusz Luft ten program przygotował i wydawał się nazywam Tomasz stał Wyszyński w dobrej nocy rzeczy i do usłyszenia po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA