REKLAMA

Wyrok TSUE w sprawie Puszczy Białowieskiej. Co teraz z procesami Obrońców Puszczy?

Połączenie
Data emisji:
2018-04-18 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od dziur i czternastą od 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Piotr Mierzejewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry dzisiaj z wyrokiem Trybunału sprawiedliwości orzekł, że Polska naruszyła prawo Unii poprzez usuwanie ich wycinka z rocznej liczby drze w w Puszczy Białowieskiej zdaniem Trybunału działania doprowadzą do zaniku części chronionego obszaru natura 2 00 0 tak powiedział wczoraj w Luksemburgu rzecznik Rozwiń » Trybunału sprawiedliwości Ireneusz szkoleniowca moje pytanie czy ten wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został opublikowany John rzeczywiście potwierdzają czy jest tak miażdżące dla polskiego można, by to ze słów rzecznika wywnioskować pan czytał ten kilkadziesiąt zapewne się wzrokiem niczym blisko 5 0 stron i generalnie jego analiza ich lektura do przyjemnych nie należy bowiem w sposób jednoznaczny wskazuje, że akcja wycinania nie była poparta żadnymi przesłankami natury ani naukowe co jest wymogiem ani nie była poprzedzona właściwą analizę mającą na celu udowodnienie tego, że jest niezbędna jest konieczna i że te środki te będą podejmowane rzeczywiście będą stanowiły te środek zera czy przeciwko słynnemu kanonikowi drukarza owi okazuje się, że nie ma takich dowodów naukowych i generalnie dalej, która jest można powiedzieć porażająca czy można powiedzieć, że to co słyszeliśmy od obrońców Puszczy rozmaitych autorytetów, które to strony wspierały NATO rzeczywiście ta wizja komercyjnego pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej zaczną się niestety dosyć ponury sposób potwierdzać zresztą słowa rzecznika Tesco padło Trybunał podkreślił, że w Polskim planie zadań ochronnych z 20 1 5 roku jako potencjalne zagrożenie dla Puszczy został zidentyfikowany nie kornik drukarz, lecz właśnie usuwania ponadstuletnich świerków i sosen zasiedlonych przez tego szkodnika drugą stronę, że teraz zadajemy sobie pytanie co wynika z faktu, że Trybunał orzekł w ten sposób kar finansowych nie będzie, bo Polska przestała czuć a jaki to może mieć wpły w na proces obrońców Puszczy, które się toczą przed sądem bardzo ciekawe sprawę z punktu widzenia prawnika natomiast na nie komfortowa sytuacja cały czas z punktu widzenia osób, przeciwko którym te postępowania się to co z informacji posiadanych przez rzecznika wynika, że obecnie na różnym etapie znajduje się około 1 5 0 postępowań są to przede wszystkim spra w na gruncie kodeksu wykroczeń, które zaczyna przeżywać swego rodzaju renesans co w pewien sposób mnie kojarzy się z naszymi wschodnimi sąsiadami, gdzie tam jest takim środkiem na osoby niepokorny walczący często w słusznych sprawach można generalnie podzielić na takie 2 są 3 grupy dzieci te czyny, które są przedmiotem tych postępowań pies czy to będzie działania polegające na uniemożliwieniu wywożenia drewna bądź pracy przez rowy stery w druga kwestia to będą sprawy dotyczące wchodzenia na teren lasu Puszczy, który jest zamknięty niedostępny z uwagi na te prace tu odbywa się tak złego tzw. obywatelskie marsz nieposłuszeństwa, jaki również kwestie dotyczące po prostu na przygotowania się do 3 w Nieopuszczaj mnie terenu Puszczy na wezwanie chociażby straży leśnej dochodzi do takiej sytuacji, że co do potwierdzeniem tego jest ten wyrok Trybunału w Luksemburgu, że na koncie środków krajowych brak możliwości ze strony organizacji ekologicznych podejmowanych działań zgodnie z prawem w celu protestować warto się cofnąć troszeczkę bo zanim sprawa trafiła pod obrady Trybunału rzecznik obywatelskich zaskarżył decyzję ministra środowiska, która zatwierdzała aneks do planu urządzenia lasu w wersji skierował skargę do polskiego sądownictwa jasnego podnosił, że jest to niezgodne z prawem unijnym, że narusza prawo organizacji ekologicznych do udziałów w postępowaniu wszystkim chodzi o konwencję z Aarhus jak również te są przez Trybunał wskazane dyrektywy siedliskową i taśm niestety zarówno sąd wojewódzki jak Naczelny Sąd Administracyjny w nie podjęły się merytorycznej oceny zgodności z prawem unijnym, odrzucając skargę rzecznika wskazują, że tego typu spraw nie podlegają kontroli sądów administracyjnych, ponieważ jest akt wewnętrzny zarządzania mieniem przez skarb państwa trudno się z tym zgodzić, ponieważ Puszcza tego dobro narodowe jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków i w tym zakresie z kontrolą Obywatelska jest szczególnie istotna i wymagane przykro jest również to, że Naczelny Sąd Administracyjny nawet nie wyznaczył rozprawę tylko w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym w ogóle się wnoszą do kwestii merytorycznych bardzo lakoniczny sposób odrzucił skargę rzecznika prowadzę z, ale z informacji posiadam i wracając do wątku osób, które mają postępowania wykroczeniowego warto wskazać, że pewnego rodzaju pozytyw w tym działaniu rzecznika jest taki, że w kilku sprawach sąd karny, orzekając o wykroczenia owej powoływał się na działania rzecznika, który na gruncie krajowym odniosły swojego skutku i damska w 1 ze spraw uznał, że brak możliwości protestowania działania w ramach porządku krajowego upoważnia takie osoby do podejmowania tych działań powiedziała one w stanie wyższej konieczności, ponieważ poziom porządek wewnętrzny nie dawał im żadnych instrumentów za pomocą, których mogłyby n p. przystąpić do postępowania i kwestionować stanowisko ministra i tych spraw wspomniana wstęp jest około 1 50 na rzecz obywatelskich analizuje też spraw, ale to co jest istotne po wyroku Trybunału to sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ sąd w wskazał, że działania Polski naruszały prawo unijne, że był nielegalny i w związku z tym powstaje problem jak sądy, a ich oskarżyć cel publiczny, który w tym, przy którym w tym przypadku jest policja będzie podchodzić do celów tych osób jednak optycznych optyka się zmienia tutaj działanie, które wówczas mogło być uznawane za działanie niezgodne z prawem odzież można tu polemizować w świetle tego wyroku wydaje się być działaniem mieszczącym się w prawie do wyrażania protestu w tym spontanicznych manifestacji na terenie lasu jak również, dlatego że jednak to było działanie w stanie wyższej konieczności, ponieważ no nie sposób się nie zgodzić z poglądem, że ochrona Puszczy jest wartością o wiele większą niż wtargnięcie w trakcie wycinki pić ja zapytam inaczej, jeżeli mówisz, że każdy sąd krajowy w każdej instancji zarazem sąd Unii Europejskiej to czy istnieje taka możliwość, by sądy krajowe pomijały decyzje Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie wycinki Puszczy Białowieskiej każdy z jak zauważył jak każdy sąd jest niezawisłym orzekaniu tak stanowi konstytucja w związku z tym to jest uzależnione od woli sędziego jego decyzji natomiast buddyzm z taką sytuację wyobrazić, żeby ten wyrok Trybunału nie był brany przy orzekaniu o tym czy w ogóle był to czyn zawiniony czyn, ale rozumiem, że hipotetycznie może sobie wyobrazić taką sytuację, że będą orzekane kary grzywny także będą orzekane jakiejś formy kar dla osób, które w tych protestach brały udział oczywiście wykluczyć tego nie można dlatego rzecznik stara się cały czas monitorować przebieg tych postępowań, ale rozumiem, że ci, którzy nawet zostaną tak w ten sposób ukarani będą mogli pójść do sądu wyższej instancji, po czym jakby przejść całą ścieżkę i pytanie oczywiście czy na którymś etapie, który sąd zwrócił uwagę na decyzję Trybunału sprawiedliwości nie oglądając znam dobrze całej swojej niezawisłości, które przez chwilę tutaj pan powiedział dziękuję bardzo Piotr Mierzejewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich go państwo i moim gościem 14 3 3 za chwilę informacje program przygotowała Elżbieta Majewska i zrealizował Krzysztof Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA