REKLAMA

Uchodźca w Biblii jako impuls etyczny dla Kościołów. Rozmowa z bp prof. Marcinem Hintzem

OFF Czarek
Data emisji:
2018-04-19 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio gości biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej i wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dzień dobry witam serdecznie dzień dobry witam pana i radiosłuchaczy gdańskiej rocznik ewangelicki w 2 000 przez własną dietę w wysokości 2 0 1 7, ale rozpoczętego 2 0 1 6, bo wróciła cud to do siebie, że wprawdzie czytam je raz w roku, ale za to dużo roczniki są o to, żeby stać tylko raz Rozwiń » w roku, ale zadanie ściągać wielokrotnie dlatego not 11 lat wydajemy z w diecezji gdańskiej parafii Gdańsk działaczka ewangelickiej, który ma być forum dyskusji o dziedzictwie protestantyzmu, ale również o współczesnych tematach tematach kontrowersyjnych filozoficznych teologicznych, które wymagają naszego namysłu naszej refleksji i mało innym pomóc zrozumieć świat jakże skomplikowane, w którym żyjemy w 100 0 biskup jest autorem takich w rozważania na temat obrazu i uchodźstwa w Biblii i ten obraz swoistą ma być impulsem etycznym dla kościoła dzisiaj tak rzeczywiście w wyroku 15 szesnastym było bardzo wiele debat z natury naszego kraju poświęcony kwestii uchodźstwa wiele z nich miało ekumeniczny wymiar jak n p . bardzo ważne dla mnie spotkanie w Poznaniu stało się tak naprawdę kanwą do napisania tego artykułu widzieliśmy jak polskie społeczeństwo się polaryzuje wówczas w tej właśnie kwestii jak instrumentalnie ta kwestia wykorzystywana przez polityków przede wszystkim i uważam, że trzeba pokazać siłę takim biblijny opis obraz tego jak i uchodźstwa można podejść i na ile ten biblijny o obraz może być dla nas impulsem dla zrozumienia sytuacji, które się znaleźliśmy takie jest tło napisania tego tekstu ukazał się w 20 1 6 roku oczywiście w gdańskim roczniku ewangelickim wznosili ksiądz biskup, że podejście Polaków do uchodźców do problematyki uchodźców czy czy też jakiś taki bardzo jedno w miarowym opisywanie problemu uchodźstwa świadczy o porażce w kościoła w Polsce czy kościołów w Polsce, że pomimo tego, że mają olbrzymi wpływ na swoje wiernych to nie potrafili przekazać tego przekazu miłości tylko raczej przekaz podziału i k i fobii rzeczywiście kościoły czy te są współodpowiedzialne za to, jaką mamy postawę wobec obcego wobec tego nieznanego, ale wydaje mi się, że jednak wiele kwot wyjąć z po stronie polityków, którzy tę debatę wykorzystali w sposób czysto instrumentalny dla budowania lęków właśnie owych fobii i odwoływania się do dawnych pewnych stereotypów tradycji myślowych myśli mamy ważny dzień rocznice powstania w getcie, które było wielką tragedią, ale też co roku się wydaje jest też ważnym impulsem do tego, by zastanowić, jaki nas jest stosunek do Żydów do narodu żydowskiego do państwa Izrael współcześnie do całej tej tradycji polskiego przepraszam tak powiem antysemityzmu, bo niestety to jest bardzo głęboko gdzieś schowane, ale takie myślenie wielu obszarach naszego społeczeństwa występuje, więc kwestii uchodźstwa możemy dzisiaj połączyć z tą rocznicą i z pytaniem się na stosunek do obcego do innego do tego wszystkiego co jest nieznane i rzeczywiście w tym obszarze mamy sobie jako chrześcijanie wiele do zarzucenia, że to orędzie miłości przekaz otwarcia jej nie spotyka się z takim oddźwiękiem szerokich mas społeczeństwa jak to powinnyśmy jestem taka jest prawda zgadza się tu torf i co w związku z tym należałoby poczynić w związku z tym moim wkładem jest właśnie ten artykuł o udział w różnych debatach poświęconych tej problematyce poruszanie tej kwestii w kazaniach wykładach rysy dyskusja, kto ma miejsce również udział dzisiaj tutaj w tej audycji jest właśnie świadectwem tego, że musimy pokazywać zupełnie inną stronę chrześcijaństwa nie tą zamkniętą, lecz otwartą i budowaną właśnie na Opolszczyźnie miłości, bo jeżeli jest jakaś inna, bo myślę sobie że, gdybyśmy mieli sprowadzić przekaz chrześcijański do jakiegoś minimum no to pewnie w tym niezbędnym minimum byłoby miłość wobec bliźniego tak czy, jeżeli ktoś coś zupełnie redukcja niż styczniu podejdą sprawy no to ja już pokazał taką interpretacją Dekalogu nie mógł bliźniego swego jak siebie samego marzec wpierw akceptacja siebie samego, żeby móc tą miłością Pusz kierunku drugiego człowieka jeśli ja sam siebie nie akceptuje jestem ciągle sfrustrowany niezadowolony to trudno żądać od takiej osoby, że będzie pełna miłości otwartość dla drugiego człowieka dlatego Jezus po coś bardzo bardzo nas fundamentalnego, że miłość bliźniego wypływa z naszej postawy wewnętrzny, a skoro u nas tej miłości bliźniego jest tak mało tak mało jest taki postawy otwarcia na tego nieznanego człowieka to znaczy, że tak wiele z nas lęków fobii i brokułów o auta akceptacji akceptacji samego siebie czy los naszego losu czy sądzi ksiądz biskup, że skoro przez 100 0 lat w Polsce nie przedarła się tak kluczowa rzecz miłości do drugiego człowieka to może należałoby powiedzieć no to chyba już się nie przedrze to może faktycznie po prostu jako kościoły ponieśliśmy porażkę przez 1000 lat nie potrafiliśmy przekonać mieszkańców do tego, że można zobaczyć w drugim człowieku Boga, którego wierzymy Jan takie geny realizował z całych dziejów państwa polskiego, że przez cały czas było aż tak źle wydają się, że okres szesnastego wieku wtedy, gdy się paliło reformacja renesans ewangelicy zoom polskie społeczeństwo było otwarte, bo naprawdę wzorcem dla Europy to nie jest jakaś nasza mitologia, że mamy złoty wiek wiek tolerancji otwarcia się porównać liczby chociażby stosów w Polsce w innych krajach prześladowań, jakie miało miejsce w Polsce 16 wieku w innych krajach to naprawdę wtedy możemy powiedzieć Polacy byli ich pełnej otwartości życzyli też następnych wiekach naprawdę myślę, że to był dobry lata 7 dni, mimo że była kontrreformacja podrasowanych jest czymś strasznym to ona tutaj przebiegała jednak w sposób bardzo łagodny, bo taka mit kontrreformacji powiedział jeśli spojrzy się na to co działo się w innych krajach jej w Tyrze na tle innych dużo bardziej krwiożerczy wypadamy dobrze, ale nasz, ale myśmy ale, gdybyśmy odrzucili tło nie pozwala się do tych gorszych tylko do takiego wzorca dobrego człowieka w wielką tragedią polskiego społeczeństwa o jest to, że staliśmy się społeczeństwem Mono, czyli Mono etnicznym Mono koncesyjnym Mono Narodowym w pod każdym względem to 10 0 czterdziesty piąty, gdy przez te 90 0 lat polskiej tradycji mamy społeczeństwo wielu kultur wielu religii języków zeznań tradycji spojrzenie na świat to było wielkim bogactwem Rzeczypospolitej w czterdziestym piątym roku w układ ciał Gdański zaproponował nam Mono etnicznym obraz społeczeństwa i myślę, że jest to stało się to czymś bardzo bardzo złym dla budowania naszej tożsamości, że uznano, że jest 1 formuła Polak to ten, kto mówi w języku polskim, a później jeszcze doszła retoryka Polak katolik, że to jest utożsamiane ci prawosławni ewangelicy Żydzi to nie są Polacy jedno 60 ósmy roku pokazał właśnie jak bolesna może być ta retoryka i jaki miał straszne konsekwencje naszego społeczeństwa w wrócimy do obrazu, choć uchodźstwa wbił -li po informacjach radio TOK FM biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca szczecińskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwem gościem informacje o 1 1 20 po informacje wracamy do lat biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwem gościem Anny, a w gdańskim roczniku ewangelickim ADR 2 0 16 bardzo intrygujący tekst obraz uchodźstwa w Biblii jako impuls etyczny dla kościołów dzisiaj tekst autorstwa księdza biskupa wrażenie, że jednakowoż to uchodźstwa biblijne jest takim uchodźstwa pięknym ma to romantyczny takim trochę czy on jest pozbawione takiej prozy życia oczyszczony z symboliczną Marek dokładnie dokładnie tak troszeczkę inną inny cel jako jako pomimo motyw opowieści tak ale, ale myślę sobie, że jednak ogłoszony właśnie taki dostojny godny piękne sekcji w przeciwieństwie do Bydgoszczy musiał się mierzyć mierzyły pewnie będą się mierzyć się setki tysięcy 3  000 00 0 ludzi zgadzam się, że narracja biblijna jest nakierowana na określone cele cele to logiczne dydaktycznej rzeczywiście nie ma opisu drogi, ale tego co się dzieje w związku z ucieczką całego bólu cierpienia jest to element, który ukazuje ludzką egzystencję i oczywiście można powiedzieć, że ten obraz jest wyidealizowany, bo autorzy biblijni koncentrują się na bardzo syntetycznym przekaże, gdybyśmy chcieli opisywać drogę Mojżesza wypędzonego jak się błąkał po tym wielkim terenie pustynnym jak dotarł dopiero do tego jednak do swego teścia Emilia nitów podjęty to Biblia Biała nie w 1 20 0 1 30 0 stronach obecny najnowsze wydanie tłumaczenie ekumenicznego tylko byłaby to księga, której nikt nie chciałby czytać to władcy pierścieni to jedno tylko się z zapartym tchem, ale to kwestia też wydania grubości model, ale poważnie mówiąc o opis biblijny służy przekazaniu pewnego przesłania ma określony cel, a nie koncentruje się na szczegółach n p. o świątyniach budowano świątynie tak samo z bardzo syntetyczny można, by o tym, pisać jak ginęli robotnicy przy budowaniu świątyń, bo to było gdzieś rzeczą normalną proza życia jak były problemy z dostawą materiałów nie jest obraz Salomon bierze buduje świątynię świątynia służy później po 7 latach prawdopodobnie społeczności Izraela uchodźcy biblijni ETO o jej nie jest coś jednorodnego bardzo różne sytuacje, gdy droga z wyboru droga na powołanie odbyły się w tekście do Abrahama do no ego, który też przecież musiał porzucić swój dawny świat zbudować jeszcze do tego pojazd, czyli Voo Arkę, żeby móc się uratować jej obraz znajdujemy tylko wandali Mateusza, który zasygnalizowany, czyli Jezus jako dziecko swoimi rodzicami z Józefem Marią muszą uciekać przed Herodem do Egiptu jedno zdanie i powrót, a także to rzeczywiście nie ma tego bólu i rozpatrzy tej ucieczki napięcia tylko jest powrót i skutek, który z tym związany dlatego obraz biblijny w każdym wypadku chce nam coś jasnego powiedzieć, iż w tym tekście, który z przywołanych w gdańskim szykowany bliskim mówi o efekcie przemiany trzeba wejść, by odnaleźć coś nowego, że jeszcze 1 moty w, który u Tomasza z Akwinu i później w teologii ewangelickiej w twojej drodze Homo via tor czy ten, kto nie ma stałego miejsca, ale ciągle szuka poszukuje i świadomość tego jak mówi Święty Augustyn, że serce nasze dni spokoju, dopóki nie spocznie on, a więc świadomość ciągłej przy godności bytu tymczasowość naszego życia jest 1 z elementów życia uchodźcy, ale każdego człowieka dodam tylko, że ten tekst trzeba przeczytać, żeby mieć papierową wersję możemy się na stronę, gdzie RR Krupka luteranie krótko PL, gdzie teksty są dostępne test wielka zdobycz współczesnej cywilizacji, że nie musimy drukować marnować tyle papieru, że możemy elektroniczne tych tekstów również dociera, ale też z papieru, ale jest wersji papierowej, bo jednak papier do takiej książka ta książka dla tych zwierząt nie przetrwa jest szansa, że przetrwa tak mamy nadzieję no dobrze ale jaki chcą mieć co mielibyśmy je wyciągnąć z tych historii biblijnych, jaka nauka czy są najważniejsze ma przekaz, jaki płynie z tego biblijnego obrazu jest motyw gościnności wręcz mówimy o biblijnym nakaże gościnności Emilia nici wcale nie lubili i chaldejczyków czy Izrael Izraelitów Mojżesz jest człowiekiem, który wypędzono z Egiptu prawdopodobnie ściganym przez tajne służby egipskie moglibyśmy tak dzisiejszym językiem powiedzieć na pewno oszukani ludzie faraona, a Jędra kopalni diamentów udzielano schronienia w tamtym obszarze w tamtej cywilizacji, bo coś jasnego jeślibyśmy nie przybyli też przyjęli do siebie po swój dach uchodźcy Przybysz on mógł zginąć zima jest tam faktycznie istnieje, ale noc jest bardzo zimno, a IT skoki temperatury mogą człowieka zabić, a więc nastawni kogoś poza bramami albo poza namiotem skutkuje, że jest on rzuca na pastwę dzikich zwierząt chłodu choroby i w ten sposób byśmy odpowiedzialni za to de facto, że ten człowiek może umorzyć, a więc gościnność jest czymś zrozumiałym i ja jestem w drodze wstajemy przyjęty i muszę przyjąć innego gościć go z niska gościnność jest nakazem, który nie tylko obowiązuje Izraelitów później Żydów, ale i jest charakterystyczną cechą tamtego świata w duże problemy czy też lęk rozpoczyna się w momencie, kiedy Bydgoszcz jest więcej i wkracza polityka, która z tej większej liczby gości stara się uczynić w jakąś taką wizję, która zagraża tylko teraz lekarze z dużą wartością, które nie mogą być chyba zbyt silnie zakorzenione skoro w mogą tak łatwo zostać zniszczone jej ręki rzeczywiście czymś obecnym w po nowoczesnej kulturze po roku 20 01 o tym, też wspomina w tym tekście został on wykorzystany instrumentalnie Królewskim przez amerykańskie władze wtedy 2 000 pierwsze roku atak na US Airways Center i później druga wojna w Zatoce była jak się spojrzy na amerykańskie społeczeństwo odpowiedzią polityków na zapotrzebowanie społeczne Amerykanie naprawdę chcieli ogromnego odwetu na raka idzie i prezydent znalazł podstawy to okazało się później zupełnie wątpliwe dotyczące broni chemicznej i innych masowego rażenia w autach środek masowego rażenia ulegliśmy temu nawet w Europie szczególnie w Polsce, że to wojny Skonieczna wojna prewencyjna uzasadniona ja niestety muszę też przyznać popełnił taki tekst ideologiczny, w którym odwołam się do pojęcia wojny prewencyjnej i stwierdzając że ta argumentacja przedstawiona przez Amerykanów może mieć pewne uzasadnienie zawsze mam świadomość, że wojna jest złem jest ostatecznością koniecznością, ale że możemy bronić swojego domu, bo to jest założenia wojny jako takiej wojny sprawiedliwej także z nastawieniem drugiego policzka nie obowiązuje już obowiązuje w Koziej został zniesiony nic nie stało wzniesionego w przypadku myślenia o społeczeństwo jako takim nie odnosimy tego do indywidualnej relacji to Marcin Luter wystawił to w nauce od pół władza mówiąc o bezpośrednich relacjach międzyludzkich i tam powinniśmy nastawić policzek, ale wtedy, gdy działa w imieniu społeczeństwa w imieniu władz jako wierzymy musimy chronić słabszych i wtedy musimy być konsekwentni w podejmowaniu trudnych decyzji i również musimy twardo wtedy dzierżyć mieć w rynku, który standardy także, jaki sens bronienia słabszych naszych skoro zabijamy słabszych innych bilans jej jest taki sam czy myślę, że każdy z nas broni swego domu miru domowego jeśli jest nasze dzieci są atakowane nasi najbliżsi atakowani jesteśmy gotowi stanąć obronie to na czym ma polegać na stole drugiego policzka już po co w osobistych relacjach międzyludzkich spotykamy się bezpośrednio nas to dotyczy mnie jako Marcina Hinca jako Cezary łasiczka i wtedy jesteśmy zobowiązani do przyjęcia na siebie tego właśnie ciężaru tej niesprawiedliwości nas spotyka i jeśli tak jesteśmy spod tego osobiście powinienem na siebie wziąć, ale mam obowiązek również chronić tych, którzy są mi polegli, za który chce ponoszą odpowiedzialność, kto powinien chronić, ale to nie jest trochę taki § 2 2 en tu no bo tak można bowiem ochrona nie to było oczywiście dało się zabić no ale teraz będę walczył o dzieci społeczeństwo toż to jest czysta polityka to politycy nas, ale też może być i hierarchowie kościołów na spróbują zniewolić mówiąc to dla naszego dobra nie uprawiali seksu w takich okolicznościach, bo to dlatego dobra, ale nie wychodzi albo wychodzą tego, bo to dlatego dobra i t d . tak, ale na to jest ciągle ktoś robi coś dla nas dla naszego dobra i ja myślę, że albo wierzymy, że nie nastawienie do i czy nastawienie jest prosty i po prostu nie zmienia się rozmył nie jest problem rasizmu nie jest ich rosnąca było proste to by Jezus tak tego nie podkreślał i nie pokazałby radykalność swego żądania zrozumieć nie sprzeciwiać się złu jest oczywiście się złu, które was bezpośrednio spotyka w tej części nie doczytałem ona, że dojdzie czy to na pewno jest nie, ale Alijew Biblia jest taką księgą, która wymaga egzegezy hermeneutyki ogólnego rozumienia nie wolno wyrywać fragmentów gry, ale widzi nazwisko to zrobił nie zrobił tego oczywiście w gdańskim roczniku ewangelickim 2 0 1 6 o wpisie ksiądz biskup, o ile w tej pielgrzymce w ucieczce z Egiptu tak dalej z geneza każe powiedzieć nam, że nie było tego, że to, bo stworzone po to, żeby usprawiedliwić inny werset ze starego testamentu z Egiptu wezwałem mego syna, tak więc napisałem, że Ewangelista Mateusz jako jedyny o tym, wspomina Kalisz Arena wojewodą uwierzyli, że na rywala zabieganie opowieść jej mąż był tego nie wiemy wszak tak samo jak nie wiemy czy nie sprzeciwiać się złu oznacza po prostu nie sprzeciwiać się zło czy egzegeza interpretację, ale są wzywani do własnych potrzeb nie da jest wyraźnie powiedziane, że zło dobrem zwyciężaj to jest to jest dodane w Syrii wojna prewencyjna nie jest rozumiana jako dobro nie doszliśmy też do od kwestii uchodźstwa do wojny prewencyjnej może niepotrzebnie Opoczna w tym kierunku, choć wcale nie jest się interesują się takie ukazując, że to co może 6 lat nie ZO LOK też może się mylić w swoich analizach, gdy posiada niepełne dane jestem głęboko przekonany, że w 20 01 roku byliśmy w 20 02 roku ślub głęboko manipulować przez polityków, którzy pokazywali nam tzw. twarde dane dotyczące tego co się dzieje w Iraku i mówiąc że to jest pomoc tym ludziom, którzy tam znajdują się w stacji bez wyjścia tragicznej i jedyną dobrą rzeczą możemy zrobić obalenie tyrana Saddama Husajna, bo on morduje ludzi na skalę masową i wtedy ta wojna, która będzie w Iraku będzie pomocą ludziom ani grą interesów między wielkimi mocarstwami wrócimy do naszej rozmowy to informacja Radia TOK FM ksiądz biskup nawet prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca szczecińskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jest państwem gościem informacje o 11 4 0 po informacjach wracamy w tych biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie studium jestem wspieraliśmy się do rzeczy także informacjami, ale w rozmiarze gdzieś w wezwanie brat jest w następującej natury Otóż ja jak w jak i jaka powinna być relacja człowieka i tekstu tak mamy tekst, który tak jak mówiliśmy o obrazie uchodźstwa VIP jest tekstem, który przekazuje pewną historię pełną opowie się także pewne normy na pisane niepisane pewne rzeczy, które albo były w ówczesnym czasie ważne dla pewnych społeczeńst w albo autorzy uważali, że powinny być ważne pewne nakazy zakazy wskazówki i oczywiście z racji tego, że mamy do czynienia z tekstem pisanym z różnymi formami Anię z ustawą czy z Łeby przypowieścią zupełnie oderwane żyć co się na to autorzy stosowali różne narzędzia tak i teraz sprawa się komplikuje, jeżeli pełny tekst uznamy za 2 teksty wyjątkowe czy obecny w święta tak teraz jak interpretować na ile liberalnie albo na ile ortodoksyjny Intersport, który trwa w chrześcijaństwie praktycznie od samego początku wiemy od 2 szkołach interpretacji Biblii szkole Andrzeja chińskiej i szkole Aleksandra liski Aleksandria to jest alegoryczne czytanie Biblii, żeby Williama 4 warstwy, w których należy się posłów, by poruszać się odkrywać tekst literalny moralny jest tekst alegoryczny tekst również dotyczące eschatologii rzeczy przyszły właśnie każdy tekst powinien być 4 płaszczyznach odczytywany jest szkoła będzie chińska, która nie posiadała wielkich osobowości to takie też ciekawe, ale było bardzo zwarta mówiła, że tekst biblijny powinniśmy czytać tak jak on jest zapisany czy to co jest w jej obliczu literalnie dosłownie historycznie nie szuka 02 03. czwartego dna, bo wtedy udzielamy TEN-T ze świętości Bóg mówi do nas jasno klarownie przecież Bóg jest moim świętym wszechmogącym, a więc nie ma potrzeby doszukiwania się czegoś, czego tam tak naprawdę nie ma i przez całe lata ten spór trwał przez średniowieczne z całą nową żywność dzisiaj dzisiaj mówimy o ochronę nauce biblijnej całej sztuce rozumienia tekstu biblijnego, która w tradycji ewangelickiej przede wszystkim nawiązuje do tego co jest tym punktem centralnym reformacja przekazała przekaz następującej treści to jest ewangeliczne to jest biblijne co uprawia Chrystusa, czyli coś im bliżej Chrystusa jego przekazu tym jest to bardziej prawdziwe dla nas ważniejsze i w tej tradycji patrząc powinniśmy koncentrować się jeśli chodzi o etykę na przekazie Jezusa, czyli przede wszystkim na przekazie i miłości bliźniego przekaże otwartości na drugiego człowieka i w tych narracjach czy obraz dotyczący kwestii uchodźstwa powinniśmy zobaczyć drugiego człowieka, który nie chce nam tylko zabrać naszego stanowiska pracy nie chce nam pod rzucać bomb, ale w naszej sytuacji bez wyjścia i powinniśmy mu stara się pomóc, ale właśnie, że teraz przyłożymy to rozumowanie księdza biskupa to możemy powiedzieć tak Biblia nakazuje mi gościnność więcej, a jeżeli sobie mieszkam sam w domu to przyjmę tych uchodźców i ich goście i zaopiekuje się i pomogę no ale teraz ja jako odpowiedzialny członek społeczeństwa o ochronie swoich dzieci swój naród nasz gość katolicką chrześcijańskiej przez zalewem obcej religii uchroni ich przed terroryzmem uchroni przed zniewoleniem uchroni przed gwałtami i uchronienie ich przed bezrobociem tak i teraz tomik Biblia też zamazuje i w takim razie zamknęło podwoje myślę, że ta retoryka Testa przywołana, która ciągle w tym przekazie politycznym, bo retoryka księdza biskupa Andrzeja jak ja tak, ale jaja, ale chcemy wspólnie z toalet jako członek społeczeństwa ja takiego czegoś nigdy nie powiedziałem i uważam, że to jest manipulacja i wykorzystywanie pewnych nastrojów do takich właśnie narracji to co Polska miała tak naprawdę jako pewna konieczność przyjęcia 7 8 7 000 uchodźców to nie oszukujmy się jest to liczba marginalna w skali naszego kraju, licząc liczbę powiatów miejscowości, a ja chciał pokazać taki pozytywny przykładach można to było zrobić, a propos przykład Sopotu, gdzie miasto zaproponowało przyjmiemy chorych dzieci wyleczymy je damy im pewną perspektywę nadziei to jest prawdziwa pomoc i gdzie inne miasto mówi też przyjmiemy tyle tyle osób damy im domy o kilka poszczególne parafie się zajmuje im pokażą im pewną perspektywę życia tu nie chodzi o to by nagle stworzyć obozy, w których zamkniemy, bo to dajemy rzeczywiście pożywkę tylko do tworzenia się wśród nich frustracji agresji i zachowań, które są bez wątpienia dobrym działaniem dla organizacji terrorystycznych, ale przyjąć i rzeczywiście lokalnie i 7 0 0 0 60  0 00 70  00 0 w Polsce, gdyby było przyjęte naprawdę sposób gościnny odpowiedzialny myślę, że wszystkim nam by to dobrze zrobiłoby się straszliwie bardziej otwartymi i myśmy również zyskali fachowców, bo my tak patrzymy na tych biednych Syryjczyków jako ludzi, które są zaraz miejsca pracy są niewykształceni, a często to są ludzie znakomicie wykształceni lekarze inżynierowie, którzy szukają tej pracy całe rodziny na pewno jest w Polsce się odnalazły i jeśli nie byłby traktowany w sposób tak jak się w niektórych krajach ich traktujesz, zamykając w obozach i proponując im w normalnej sytuacji, czyli przyjęcia przez poszczególne małe społeczności miasta wioski krzyż i również kościół katolicki zaproponował, że w parafiach ludzie się zajmą nimi dadzą im warunki nie może wszystkich parafii ewangelickiej również włączyły się to kościół ewangelicko-augsburski w Polsce zaproponował konkretne rozwiązania właśnie takich osób, żeby zająć się nimi prawdziwi, czyli dać im pomóc taką, jaką dał teść Mojżesza i Pietro i choć Mojżeszowi obawia się ksiądz biskup terroryzmu nie da w Polsce się naprawdę nie dam radę myślę, że to jest coś co jest wykorzystywane przez polityków dla trzymania nas takich Stanach lękowych, które są bardzo wygodne później do kreowania odpowiedniej polityki społecznej nie boi się terroryzmu myślę, że Polska jest w dalszym ciągu krajem, który jest poza główną areną wydarzeń politycznych inni wydają się, żeby to było u nas możliwe wsi spokojna wsi troszkę tak Niemcy mają z tym oczywiście problem, ale zamachy terrorystyczne w Niemczech to nie są jej konsekwencje dla uchodźców zostali przyjęci w ostatni w latach 2, czyli tej fali serii, ale pewnej polityki detronizacji też się wydaje wszystkim te plany są obozy uchodźców, których ludzie spędzają miesiąc później lata jak najgorszym rozwiązaniem, że trzeba współdziałać, żeby tych ludzi asymilować się dać im mieszkania miejsca pracy nie wszystkich w 1 bloku i po enerdowskiej bloku gdzieś na Wschodzie Niemiec umieścić i wtedy, żebyśmy w swoim sosie dawać żadnych nadziei ale, żeby społeczeństwo przyjęło ich być nauczyło języka kultury i dało im szansę asymilacji Tomi się wydaje, że jest jedyna droga, żebyśmy nie budowali między sobą murów, żeby właśnie tego terroryzmu nie było także propozycje, które w Polsce żurnalistom padało wydam się być bardzo racjonalne oczywiście to pomost, który Caritas udziela poprzez pomoc na miejscu jest też wyraz naszego wsparcia dla tych ludzi, którzy tam są w Wiśle federacja luterańska nasz kościół bierze udział w tego typu pomocy się bać bawią śmierć na polskich drogach też bym się tego bardziej obawiał się jak wizach, którzy jeżdżą więcej ofiar co roku mamy wyniku tego już zamachów terrorystycznych Lotos Polska jest chyba na 04 05. miejscu od końca tak w Europie jeśli chodzi o liczbę zabitych na 1000 mieszkańców, więc to jest coś co jest autentyczne to jest terroryzm na drogach i myślę, że niektórych ludzi jeżdżących po polskich drogach można nazwać terrorystami, bo to są robione jest po prostu zatrważające a jakie obowiązki stoją w takim razie w kontekście tego, o czym rozmawiamy przed hierarchami kościoła w jam nie będzie przed hierarchami, ale przed kościołami przed każdym człowiekiem, bo kościół ewangelicki Lilla House wyżej lepiej go widać jak go słychać lepiej go słychać 3 z wyżej to w środku szef londyńskiego tego się nie powiedzieli potwierdzam, ale rzeczywiście powinien być słyszalny, bo jeśli przywódca lider biskup nie chce być słyszalny not to znaczy, że nie jest źle pełni swoją funkcję powinno być wyraźnym głosem, że Biblia nie jest księgą, która wspiera stany lękowe, lecz wręcz odwrotnie Jezus jest tym, który przychodzi do ludzi serio, a Sound sądem ostatecznym gniewem Boga przez co parę stąd też powraca w Fed znowu niewoli i jeżeli od tego doniesienie do swojej nerwicy to nie oddzielono od dziś trzeba dać się komplementarny całościowo ja myślę, że przesłanie 1 z przesłaniem pełnym nadziei to patologia ostatnie już zapowiedziały o tej grubej księgi no no a jak jest dużo gwałtów morderst w religii był gwałt memoriałową, gdzie Ewangelia Julian już na drogach są czymś niestety wpisanym naszą rzeczywistość, gdyby byli o tym nie mówią baby się fałszywą, a mówi o człowieku takim, jakim człowiekiem grzesznym i my o tym, zapomnieliśmy człowiek jest niedoskonały dzisiaj wszyscy mówią no zabiłeś, bo miałeś pod górkę, bo miały się złe dzieciństwo, bo nauczycielka w szkole ci nie słuchała staramy się wytłumaczyć człowieka z jego odpowiedzialności za czyny, a Biblia mówi wprost zło jest złem i myśmy o tym, troszeczkę zapomnieli, ale to co jest przenosi na świat przychodzi z orędziem usprawiedliwienia grzechów przynosi nam inną perspektywę i nadzieje jak jestem głęboko przekonany, że Biblia jest właśnie księgą na dziś wasz nowy testament jest księgą Ewangelii, czyli dobrej Nowiny to nie jest zła nowina, że Szczecin człowiekowi zginiesz i test piekła dla siebie, ale prawdziwym miejscem nie jest księga, która mówi o miłości o wierze i o nadziei tych 3 lat tak jak mówimy to logiczny za apostołem Pawłem za lisem do Koryntian i to jest ten przekaz, który dziś hierarchowie ci biskupi czy przy wódce liderzy kościelni powinni przekazywać światu i ich podziemnej to jest o linii, a przekazują przekazują nie wszyscy, ale ewangelicy naprawdę przekazują w fakturze nie przekazują to ci, którzy się zamykają jej w stereotypach i zamykają się przed innymi w pewnym sensie uciekają tego orędzia, a czy środki Raków różnych kościołów też pany takie niepisane prawo, że się źle nie mówi o ofiarach innych denominacji czy PiS panuje niepisane prawo i tego nie powiedział, ale my ewangelicy staramy się innych kościołów nie krytykować jeśli już to wolimy się uderzyć w swoje piersi tak jak się powiedziałem mam świadomość tego, że w 20 0 2 roku powiedziałem dość dyskretna zacząłem gadać jest i to uważam, że jest gejem dobre świadectwo jeśli potrafię powiedzieć nie, że wszystkie wypowiedzi są nieomylne, ale również, że jestem w stanie przyznać do tego, że kiedyś coś właśnie w tym okropnym dzisiaj mówimy jego polityki globalizacji podziałem niewłaściwego no dobrze przygotowani, chociaż nie wiem niech się przed powieszeniem przebywa czasowo zoo jest bardziej takie auto oczyszczające nie nie tak to powiedzieć, że świat współczesny tak trudne mamy i w Rzymie osobistej jesteśmy bombardowani taką ilością danych często nie do potrafimy dokonać selekcji tego co jest śmieciem CEZ lewą kasę jest oczywiście żart w tym wiadomościach i również 3 Biblia księgą cały czas tak głęboko tak trudno, że trzeba do nich bardzo rozsądnie podchodzić wszystkim z 1 z pokorą jeśli jazd nad biblią nad tekstem to mogę dostać po głowie to silną presję na ciężką biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca szczecińskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był państwem gościem bardzo dziękuję ja również dziękuję informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program, a dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara a gdy kościół czuwał Krzysztof Woś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA