REKLAMA

Pogańskie korzenie Litwy

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-04-19 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM bank z ruchem Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM w naszym studiu Łukasz Turski Uniwersytet warszawski Instytut etnologii antropologii kulturowej dobry wieczór do wieczora można wytłumaczyć pewien fenomen, z którym zetknąłem się na Litwie polega na tym, że kiedy zwróciłem uwagę, że duża część plażowiczów w trakcie wakacji na Litwie zażywa kąpieli nago, a później widziałem, że duża część tych samych inny plażowicz z wrogością przeto obejmuje Rozwiń » drzewa na aborcję twierdzi, że czerpie z nich dobrą energię, gdy rozpocząłem takie różne nieśmiałe rozmowy z nimi coś co dziwne zachowania to część z nich odpowiada no jak to to pan nie wie przecież my jesteśmy ostatnim ochrzczonym narodem w Europie my jesteśmy naprawdę poganami to jest taki stosunek do natury tutaj oraz na Litwie pan to by traktować jako raczej wyraz takiej takiego auta wizerunku czy faktycznie tworzy jakiś naród został ochrzczony jako ostatni w Europie to ma znaczenie ja myślę, że być wyjątkowym jedynym niepowtarzalnym i wschodniej, który w styczniu pewnie dla większości narodów, że niektórzy są pierwsi z nich są ostatni to ma być powodem do chluby czy dumy, a z kolei inni ludzie kąpią się nago i obejmuje ogół pnie drze w, aby kamienie nie tylko na Litwie i nie tylko, odwołując się udało jak dziś kultów przedchrześcijańskich ja myślę, że o takich zagadnieniach tak jak pan wspomniał swoją wizytę na Litwie, kiedy właśnie był pan zaskoczony takim takim zachowaniem deklaracją to jest rzeczywiście charakterystycznej myślę, że to ma znacznie głębszy kontekst związany z historią państwa litewskiego historią państwa litewskiego formowanie się narodu litewskiego społeczeństwo litewskiego i z takim zjawiskiem czy procesem poszukiwania swoich korzeni i mówiąc o takim zjawiskom, które niewątpliwie widoczne, gdyby pan był w innym okresie 2 4 czerwca w Wilnie w Kownie czy w innych wielkich miastach z pewnością zobaczyłby Panny wieczorem ludzie idący z Lechem na Litwie na wzgórza Belmonte, a często w strojach ludowych z jakimi się w jakiś Kowala bursztynowych ani kiedy idą świętować się święto na SOS święto wiosny krótszej nocy w roku, w którym od kilku już lat jest świętem państwowym na Litwie jest to dzień wolny od prac w święto Rosy święto lasu w języku litewskim to 1 z Pogoni w Gnienie nie poganie właśnie tutaj i uśmiechnęliśmy się, jakby na skrytykował za to hl, ponieważ mam wrażenie, że bardzo często w Polsce, kiedy pojawia się wątek pogański w odniesieniu do Litwy gdzieś budzi się w nas trochę taki hotel nacjonalizmem, jeżeli mówimy o tym, pogańskie to trochę na zasadzie ciekawostki trochę takiej egzotyki natomiast ja bym to potraktował jako bardzo poważne zjawisko, które na Litwie ma już bardzo długie korzenie i mówiąc o pogaństwo jako w pewnym źródle identyfikacji przy czym tożsamości nie modli się do średniowiecza, ale bardziej do pewnych procesów, które zaczęły się kształtować w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, kiedy w Europie nie tylko zresztą w Europie wschodniej kształtowały się go nowe dowody na to słowacki naród czeski naród estoński naród litewski, które poszukiwały takich właśnie korzeni trochę, przeciwstawiając się w UE na pewnym dominujący nad wodą trendom 3 3 3 czy religia ma w i na przełomie dziewiętnastego dwudziestego wieku powstawały takie pierwsze organizacje nawiązujące do dawnych kultów cała ta organizacje najczęściej nazywały się da mu 2 BMW, które nawiązywały do takiego jeszcze kult takich pogańskich miejsc kultowych średniowiecznych znajdowały się w ski i nadzorowi nad nadrobi pisali o tym, kronikarze średniowieczni jednocześnie wskazują, że nie są kontynuatorami mówiąc o pogańskie na Litwie jak zwrócił uwagę na takie ważny kontekst, bo to kontekst powodują u bardzo często, że jakieś zjawiska mają swój niepowtarzalny niepowtarzalny charakter pogaństwo 3 powrót do kup kultów przedchrześcijańskich w Republice litewskiej bardzo nasiliły się u w okresie międzywojennym dwudziestolecia międzywojennego oraz po upadku związku Radzieckiego w Giodo ma w ciągu zwrócić uwagę na to, że ten kontekst czasowy przestrzenny lat dziewięćdziesiątych w Europie wschodniej no to jest ten czas, kiedy rzeczywiście pojawiają się nowe organizmy polityczne nowe państwa, których obywatele czy też ich elity starają się u podmiotu, aby swoje społeczeństwa, ponieważ słuchaczy jednak by ten wybuch pogaństwa nie dotyczą tylko samej Litwy organizacje pożytku powstawały w Łotwie taka organizacja dies, której powstawały w na Ukrainie willa 3 i wideo na Ukrainie skalne Williama o takie różne ugrupowania pogańskie rozwijał się w diasporze litewski n p . w stanach Zjednoczonych rusza akcja wymieńmy coś co łączyło je wytyczyć wymyślenie czy one powstawały w czy jest jakiś wspólny mianownik tych różnych ruchów, które przymiotnik pogański może być bardzo wieloznaczna czy słuchaczy słuchaczy czy to jest także szatnie, więc opozycja do chrześcijaństwa była tutaj jakimś wspólnym elementem niewątpliwie tak w przypadku Litwy niewątpliwie tak przynajmniej części elit litewskich, które chciały pokazać Litwę jako o bardzo specyficzny wyjątkowy na łut ja, by przeciwstawić się u wspólnej historii polsko litewskiej w chrześcijaństwo narzucone był zamach to one m. in . przez Polaków, Ergo to są nasze istotą ową nasze to jest to przez chrześcijańskie, czyli Wolański i najbardziej nie ma w tym zresztą niczego dziwnego prawda my też lubimy odwoływać się do jakich w przyszłości nawiązywać, pokazując pewną pewną kontynuację i w Republice litewskiej jest bardzo widoczne taki trend wskazujący, że niepodległe państwo litewskie jest kontynuatorem wielkiego Księstwa litewskiego, która było państwem potężnym od morza umorzono przedstawia się jako państwo tolerancyjne otwarte na innych i w zasadzie tylko na moment ten czas taki archetyp liczna jest czystości został zaburzony za sprawą przyjęcia chrześcijaństwa z rąk polskich polskich biskupów to co jest ciekawe co potem w odniesieniu do historii pewien spór historyczny w jest bardzo obecny wśród 3 obywateli litewskich my przyzwyczailiśmy się u do tego do opinii że, choć Litwa przyjęła chrzest w 1 30 0 osiemdziesiątym siódmym roku, jeżeli pan czy państwo wejdą do katedry wileńskiej Świętego Stanisława na filarze znajdzie pan czy znajdą państwo tablice in pamiątkową informującą, że Litwa przyjęła chrzest w 10 0 lat wcześniej w 1 20 0 pięćdziesiątym trzeci 2 50 pierwszym roku za sprawą koronacji and MEN IOK, czyli Mindaugasa tak uważają historycy litewscy i też uważam, że mają do tego prawo to kwestia a jakby konstruowania swojej przyszłości związana z określonym momentem historycznym z określonym znowu w tym kontekstem powstawania państwa w reali w warunkach postradzieckich poczucie zagrożenia jednocześnie wielkiego potencjału tego sąsiada z Polski powoduje to, że pewne idee zaczynają się rozwijać kontynuować na ligi dziś mamy do czynienia z tak pół na styku ideą narodową, aczkolwiek ciekawe ciekawe jest to, że takie, którym pan wspominał o tym, że to trochę byśmy inaczej myśleć, używając słów przymiotnika pogański w przypadku Litwy, gdyż im pan wspomniał o święcie, które na świętym wolnym od o praca, ale z dniem wolnym od pracy, ale nic z tego co pamiętam też podłóg statystyk to społeczeństwo litewskie jest społeczeństwem, gdzie największy procent obywateli się w grę przyznaje to także to jest ich religia ci to wizja świata nie myślę, że że, że nie to jest raczej pewien sentyment całość rocznego, o co jest traktowane jako swoje coś co wyróżnia przedstawicieli narodu narodu litewskiego część geologów litewskich uważa, że jest to społeczeństwo chłopskie i to jest i to stanowi jego siłę znowu to jest do przeciwstawienia się w udo od tej historii kształtowania się go inteligencji litewskiej związanej z ze społeczeństwem przez polską z polską historią ulica 4 elita była sparaliżowana tak jak różnie definiowały jako poliglota natomiast na to miasto właśnie stąd poszukiwanie korzeni w w ziemi litewskiej w kółkach rolniczych w tej zamierzchłej przeszłości nie jest przypadkiem może już w latach dwudziestych Brew pojawił się taki co je ukazujące związek kultury literackiej tekstów litewskich n p. z hymnami buddyjski mnich ze starożytnymi informuje ze starożytnymi Indiami niektórzy zaangażowani etnicznie historycy wskazują związana przykład wskazują na związek prastarej starożytnej kultury litewskiej z kulkami słońca w starożytnym Egipcie w niektórzy będą się uśmiechali mówią, że tu nie ma żadnego żadnego sensu, ale niektórzy będą mówili, że może to jest właśnie ten pomysł wynajdywania swojej przyszłości wynajdywania swojej tradycji, jeżeli kiedyś poszukiwaliśmy swojej przeszłości u Sarmata słów, jeżeli Anglicy dawno temu odwoływali się udo zaginionych plemion Izraela i t d . i t d . to spójrzmy na to się, że jak na pewne właśnie zjawisko dla budowania historii ktoś w określonym momencie historycznym w określonych realiach politycznych po prostu buduje się tego rodzaju ideę narodową chcemy przekonać społeczeństwo o ich wyjątkowości to statystyka bez polskiej perspektywy w tym co pan mówi to jest spojrzenie na innych chłopskie korzenie w sposób pozytywny w oczy patrzymy z kim z perspektywy społeczeństwa polskiego, w które ewidentnie mówi Otto Otto to elita szlachecka była w nosicielem prawdziwej kultury tradycji i te istoty polskości do tego stopnia, że niektórzy zbada czy teraz każdy z ram czasowych podział tak klną chłopi to były to dojechałem do domu duchów wybucha to była inna rasa Sarmaci to jednak też była inna rasą wyższą lepsza tych danych, aby oddalić się w ten sposób, że można traktować chłopstwo 3 dni ludzi żyjących na wsiach blisko ziemi rolników jako naturalną naturalne po grzebie w dla dla tożsamości to na pewno ja bym ostrożnie do tego ostrożnie się po sobie zespół z zasłon chłopskie nadal ma bardzo taki też kolonialne w młodzieżowym Milanu i dlatego mówi odwoływanie się przed związków, że miał różnych kultur przedchrześcijańskich, dlatego że że gdzieś to słowo chłopstwo ma takie negatywne konotacje trochę wartość czując, że właśnie to jest tak, ale pytanie czy nawet mniejsze mówi Polsce nowość to właśnie moim zdaniem wyjątkowo trudno jest mówienie o problematyce pogańskiej, zważywszy na konto wspólnej historii polsko polsko litewskiej, gdzie my zawsze byliśmy tą stroną, jakby dominującą kolonizują South, by właśnie Litwini prawda, którzy byli tymi chłopakami gdzieś za złe, że w Żmudzi ciężko ciężko ciężko ogląda produkt lokalny król właśnie, żeby wyłapać w nim właśnie nie oglądałem ich raczej nie zanosi się, że ranking kont, ale także w Chinach rośnie w falbany zacznie oglądać każdy odcinek szukać tego potwierdzenia tego co patrzeć na podział serial William przyda się, żeby rząd jako pierwszy odcinek od Groznego wynikało, że Polacy mieszkali w moro takich zamkach z czerwonej cegły wielkich takich notabene klasycznych ba krzyżackich ich, ale jeśli pokazywana była elita litewska nurtów drewnianych chatach krytych strzechą w ich także jesteśmy w domu dachy i od tych drewnianych chat krytych strzechą pół wydaje się, że dobry moment, żeby teraz o tym, powiedzieć, ponieważ chyba 3 albo 4 lata temu w błąd wybory parlamentarne wygrało ugrupowanie litewskiego biznesmena Adama u nas Karbowski SA ugrupowanie litewski związek rolników i zielonych rolników i zielonych zielonych czakramu na Skaba łuski z siłowni prosperującym biznesmenem, który od 2 w siłę otworzyć się przyznaje się do korzeni pogańskich stworzyło modelową wieś pogańską Wenecja miasto, gdzie mieszka tu się znajduje niedaleko niedaleko miasta szable, gdzie na uroczystości przyjeżdżają tam tysiące ludzi w okresie przesilenia przesilenia słonecznego w jest to wieś, który zbudował mnóstwo kurhanów kamiennych obelisków różnych kręgów ekranów solarnych twierdzą, że tak właśnie powinna wyglądać prawdziwa niczym nieskażona wieś litewska, ponieważ to ma być to alternatywna alternatywa do tego zabrudzone geo Zachodu w i pamiętam rozmowę z 1 z pracowniczek muzeum Etnograficznego przy części działu Etnograficznego przed laty chyba przed 2 0 w Wilnie, który właśnie mówił o tej pierwotnej czystości narodu litewskiego związanej z tym, że oni jako ostatni przyjęli chrześcijaństwo to jest bardzo ważne ciekawe i to on odwoływanie się udało do tej czystości tej sfery związanej z rolnictwem uprawą ziemi to znowu ma bardzo długą tradycję ponieważ od 2 łuba niż był to tych kultów przedchrześcijańskich czy do właśnie rolnictwo stanowiło bardzo istotny aspekt oporu w Opolu w czasach związku Radzieckiego rzeźba litewska jest bardzo charakterystyczną to są takie często po prostu zwolnić salony rzeźby z deformacjami ciała na, gdzie często jest niesłychana Express jak krzyk wydobywają niemy krzyk wydobywający się z ust, że ZUS w postaci no w dobie socrealizmu tego rodzaju ekspresja sztuki była czymś niesłychanym dla mnie esencją tego, o czym, o czym mówimy jest to warto zobaczyć na Uniwersytecie wileńskim czy też dawniej Stefana Batorego na wydziale na wydziale wirtualni styki znajdują się freski te freski namalował pety zasypują przez 1 z takich malarzy właśnie odwołują seksie dawnych kultów przez chrześcijańskich kościołów 30 trzydziestym roku, który na przestrzeni kilku lat między 7 10 06 . po osiemdziesiątym czwartym rokiem jesteśmy w przestrzeniach związku Radzieckiego to jest Zarzecza Leonida Breżniewa i wielkiej transformacji właśnie na wydziale litu Unia liczyła mistyki malarz namalował, jakby mapy Cosmo gonić na ulicy to jest fascynujące barwy żyje miała drzewo Cosmo graniczne to rzeczywiście codzienne czynności związane z uprawą ziemi w salonach, ale w takim magicznym jednak to, że dziwką są to formalnie dzwoni ziemniaków jak był urasta do rangi jakiegoś mistycznego artystycznego wydarzenia i to ma być właśnie to esencja tej nieprawdopodobnej energii tkwiącej w ziemi dającej ludziom siłę siłę do działania także wydają się, że to jest bardzo takie istotne tło, kiedy mówimy o takich zwyczajnych codziennych sytuacjach, dlatego że pan wspomniał o od obejmowania uznał, że w ekologii jasne, że tak, dlatego że kasztanów tylko afgańskiej w Europie wschodniej one nie funkcjonują w próżni jest cała sieć przecież tych ugrupowań Romów, a najpoważniejszy ugrupowanie pogańskich temat swoich posłów także w parlamencie, a 4 lata temu zbawi nas kilkunastu litewskiej i etnolog artysta filozof, który założył Stowarzyszenie Romów jako student przez 10 07 . roku w czasie odwilży odwilży Chruszczowa niewątpliwie w to powstawanie w latach 60 w drugiej połowie w związku Radzieckim zresztą wiązało się z proklamowaniem ery Wodnika w Europie zachodniej i właśnie te w tej nowej poszukiwania nowej duchowości, która by przeciwstawiała się dominujący ma dominującą nutą na Zachodzie było to chrześcijaństwo w bitwie także chrześcijaństwo dodatkowo miało to wymiar taki wynik niepodległość chciał nie chcę nazywać niepodległościową od dziś dziś Narodowy coś, czego w moim przekonaniu nie było nigdzie indziej poza poza Litwą pamiętam rozmowy z Jonasem kilkunastu przed 2 0 lat, kiedy mówił o tym, że pod koniec lat sześćdziesiątych w socjalistycznej Republice Litwy litewskiej rozwijał się podziemny ruch folklorystyczny było to takie działanie przedstawicieli inteligencji wileńskiej litewskiego pochodzenia przede wszystkim, gdzie architekci urządzali ekspedycje gdzieś na Żmudź powiślak to, żeby rejestrować konstrukcjach drewnianych chałup lekarze ze szpitala z kolei zbierali za mowy czy jakiś takie aspekty ludowej medycyny po to, żeby poznać właśnie ten fascynujący źle to znaczy, że to wspólnicy to trochę przypomina choćby ten dziewiętnastowieczny romantyzm w Polsce, kiedy sięgano do ludu ludu jako skarbnicy prawdziwej wiedzy niezniszczone z 1 strony tym ścieżki łukiem tak tylko, ale to luty był depozytariuszem mit prawdziwej tożsamości tajemnicy w ogóle istnienia tak kluby, które można twierdzić, że to to samo funkcjonowało w dyby ponad 10 0 lat później w ramach jakiś okres jednak totalitarnego systemu to jasne, że taka nawet bym powiedział, że -li i właśnie w czasach biblijnych naj polityki już właśnie tej wolnej niepodległej Litwy także, a także jest to ta dowodzi, że to chyba tutaj można mieć także go można jak rozumiem było głosować na kogoś, kto jednak to ewidentnie miał taki światopogląd takiej mówią o sobie, że z poganinem można było głosować też dostęp do Sejmu dajmy na to uwagę na czystym jest jeszcze bardziej, że bardziej złożona rzecz, ponieważ sznurek pamiętam, że z rozmów licznych zdjęć z obserwacji tego tego zjawiska zdecydowano grało o słup przeciwstawiało się, jakby takiej instytucji analiza racji tego pogaństwa w dłoni z pewną obawą podchodzi do tych liderów politycznych, którzy domagali się nawet w konstytucji Republiki litewskiej uprzywilejowania w litewskiej wiatr etnicznej w konserwacji tak były takie wydarzenia polityczne, a politycy mają różne pomysły prawda preambuła Litwa jako kraj pogrążony w nie wpłynie nie nie preambuła TL chodziło o o pewne uprzywilejowanie religii etnicznej kosztem kosztem innych, jeżeli chodzi o dotację tego typu, ale tego typu rzeczy przede wszystkim z zaznaczeniem, że jest to Bałtycka wiata etniczna i tu to innych obywateli było przeciwko temu tym działaniu jednocześnie z bardzo dużym sentymentem w no, jakby od 2, odnosząc się właśnie o tej dawnej dawnej przeszłości może tam może to szczyt opowiada nam wszystkim młodym jest tak, by byt tak szczegółowo kwestię mianowicie wobec syna przed inwestowaniem na Łotwie kogoś, kto też myśli właśnie o korzeniach chrześcijańskich i czy etniczna innym tatami w dziale 3 liga Bałtycka Litwina byłaby bezpośrednio związana z tożsamością litewską jeleni byłaby tą samą co ma przody jakiś pogański ciągoty kogoś na Łotwie tak to on to znaczy takie przypisane do nart narodu takimi jak to z pewnością mieć wynosić właśnie takiej Solidarności pogańskiej taki natłok tak bym go pewnie pewnie pewnie określił tak jak wspomniałem to kontakt z kontekstu są różne też różne, ponieważ ten pogański litewski na bardzo mocno wychodził ten element chrześcijaństwa przyjętego z rąk sąd Polski motyw króla Jagiełły, który nie jest tak bardzo lubiany Litwini, jeżeli chodzi o postaci historyczne mają swoich bohaterów Giedymina Witolda MEN do Boga to są ci herosi historii, czyli Jagiełło to nie jest jakiś jakaś postać, którą można się chlubić w Litwie kowieńskiej w latach dwudziestych odbył się nawet społeczny sąd nad królem Jagiełłą uczyli ją Gaj no, który został skazany na wieczne wykreślenie z historii bez historii Litwy taki poziom długu w latach dwudziestych na po tym, jak Polska zajęła Wilno to są wszystko takie sprawy historyczne polityczne ten związek jest bardzo bardzo silny nałóg w Estonii w latach dziewięćdziesiątych bardzo mocno eksploatowano znowu te związki z ziemią, jakby pokazywano, że Stonio kultura ludowa estońska jest już bardzo ważnym pamiętam naprzód dziewięćdziesiątych pewien festiwal pieśni, gdy trwał 3 dni, który zgromadził zdaje się około 70  000 ludzi dziś mogę mylić Bush po prostu dokładnie pamiętam, w którym uczestniczyła para prezydencka, gdzie żona prezydencka miała nałożona taki taką usługę nie nawiązującą do takich średniowiecznych pewnie tak jak w konflikty wśród królów nie miała pieniędzy Ruud i para prezydencka po prostu wokół ogniska tak, by wspólnie z uczestnikami i śpiewała pieśni w Republice litewskiej, kiedy było zaprzysiężenie prezydenta Brazauskasa uroczystości odbywały się ołówkiem w parlamencie i w katedrze, a w tym samym czasie ugrupowań grupa domów wolno sprawowała pogański rytuał zaprzysiężenia prezydenta na Górze Zamkowej trafi do ataku znajduje się matka PW Świętego Stanisława, paląc wtedy ogień i k, składając ofiarę Adam Smith odłów i z ziarna topole nie ogniw jest czymś takim bardzo symbolicznym w zasadzie, kiedy są tylko jakieś ważne wydarzenia dla państwa litewskiego rządu uważa pali ogień tak było właśnie w przypadku wizyty Jana Pawła II jako znak znak protestu znak protestu jako znak protestu dla tak było w czasie wyborów prezydenckich jako zupełnie wyjątkowe wydarzenie, ale w latach dziewięćdziesiątych n p . w niektórych szkołach z okazji zakończenia roku szkolnego nauczyciele wspólnie z dziećmi także po tych oficjalnych jak w obchodach jechały 3 gdzieś tam do pobliskiego lasku czy do parku po to, właśnie, żeby zapalić ogień jako tak widoczna sensu na zakończenie jako coś ważnego jednocześnie coś mu coś co wspólne chwile trzeba, przyglądając się w bitwie dni przed całą całej pana wiedzy czy bandy trafił gdzieś na jakieś ślady sprzeczności z połowy po rozpadzie związku Radzieckiego sprzeczności pomiędzy tymi korzeniami w litewskim, które są w dziś nie antychrześcijańskie głosu na pewną praw chrześcijan niskie, ale korzeniami i Gnieźnie korzeniami, a w tym co w Europie nazywa się tradycji judeochrześcijańskiej toczy oczywiście geografia i chronologia jest jasna zwycięstwo przyszło na Litwę z Zachodu takie do Polski przyszła z Zachodu czy wraz z południa, ale zachód wyobrażony w Polsce imali się wydawać, by się go też podobna rzecz modernizację gdzieś tam wśród wartości jest chrześcijaństwa też za świecenie i t d . tak bardzo, ale jak to w ogóle wygląda na Litwie skoro to my tutaj mamy te swoje po stronie wartości im bliżej ziemi ten Miś jest więcej takich, a w tamtych zachód, do którego weszliśmy, bo Unia Europejska, do którego weszliśmy do strefy Schengen, do którego weszliśmy, bo w, o czym mówi warto zrzec strefa euro mamy na liście mamy euro tak w czytelni stoi takich sprzeczności z Tbilisi jest stworzenie ja myślę, że poszczególne zjawiska one raczej się nie wykluczają krzyżują i miejscach skrzyżowań powstały po prostu najciekawsze Echa chęć ciekawsze rzeczy tutaj wspomniany przez nas demona ska ba Ustki jest pewnie ze znakomitym przykładem, ponieważ doskonale funkcjonuje w świecie liberalnej ekonomii na to jak powiedziałem jest 1 z najbogatszych ludzi na no no na Litwie są nie przeszkadza mu być jednocześnie, a jednocześnie wielkim romantykiem zdarzało mi się w latach dziewięćdziesiątych uczestniczyć w tych obrzędach tak to nazwijmy święcenia ognia, w których uczestniczyli duchowni księża katoliccy taki odpowiednik młodzieżowej oazy, kiedy odprawiali wieczorny 20 04. mszę świętą następnie młodzież razem z księdzem po prostu palili ognisko no i świętowali do rana najkrótszą noc noc lokum, jeżeli sięgniemy do takich opracowań naukowych jak litewska sztuka ludowa znajdziemy tam informacje o wóz z nieprawdą pod takim uzasadnieniu się u tradycji chrześcijańskiej i tej przedchrześcijańskiej w nim 2, czego najlepszym wyrazem ma być krzyż litewski krzyż drewniany bogato ozdobiony taką ustny cel kołu ażurową u, gdzie w zasadzie no no no po prostu z tego ni przez skrzyżowania z 2 2 bez zmian rozchodzą się promienie słoneczne prawda to słońce siła słońca ma być czymś bardzo, ale bardzo, ale bardzo ważnym zresztą można o też słyszałem z takich właśnie rozmów z duchownymi katolickimi w latach dziewięćdziesiątych, którzy mówili, że w zasadzie no i inni je można mówić o takiej licencji święte jak święta Schauble, czyli po prostu święte słońce no to nam właśnie pokazuje nad miejscową, jakby to skrzyżowanie rozmaitych rozmaitych porządków, które na pierwszy z naszych powiedzmy perspektywy zewnętrznych obserwatorów wydają się być na sprzecznymi natomiast zostaną ustanowione bazach wokół harmonijną całość z punktu widzenia uczestników tych zjawisk procesów słucham pana i myślę sobie, że duża część naszych słuchaczy słuchaczek właśnie zmieniła teraz swoje plany wakacyjne wtorki w trakcie 2 3 programu Piwosze w internecie, rezerwując bilet gdzieś dzieli Grzesiu naliczy fascynująca momentami z częstego wróciliśmy egzotyczna kultura społeczeństwo naród żyjący w tym tuż obok bardzo dziękuję Łukasz Młynarski Uniwersytet warszawski Instytut etnologii antropologii kulturowej dziękuję bardzo dziś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA