REKLAMA

Bank Światowy rekomenduje osłabienie ochrony pracowników

Połączenie
Data emisji:
2018-04-20 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
in o włączenie ich różni od dziur trzynasta 4 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Dominika wczoraj z Instytutu spraw publicznych dzień dobry dzień dobry moment już państwo mówicie to dość ciekawym opracowaniu, które w tym roku dość niepokojące treści zamieściła mianowicie chodzi o tzw. ułożyć Development Report, czyli taki raport publikowany corocznie przez świat to bank światowy przedstawiające takie najważniejsze wyzwania dla rozwoju gospodarczego Rozwiń » można tak Polish Jazz bez wahania też identyfikujący przeszkody identyfikujące pewne hamulce, ale i tak Waldemar w tym roku co wyciągnął Guardioli w tym roku bank światowy napisał w swoim raporcie coś bardzo dziwnego mianowicie napisało czy to jest dziwne to inna rzecz was się tym zajmiemy napisał takie zdanie n p. wysokie płace minimalne oraz restrykcje w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników oraz sztywne formy umów sprawiają, że pracownicy są drożsi w stosunku do technologii to się identyfikuje jako pewien kłopot gardę odczytał to jako w zasadzie wezwanie do rezygnacji z ochrony miejsc pracy ochrony i być tak tzw. pracowniczej w i praw pracowniczych złowienia praw pracowniczych w krajach rozwijających się jako w zasadzie remedium na ewentualną stagnację gospodarczą to, że tak to można właściwie przeczytać to co bank światowy zamieścił czy to się zgadza z takim odczytaniem czy rzeczywiście to co diagnozuje bank światowy jest, a bez sensu we zgodne z rzeczywistością jeśli mamy do czynienia z taką sytuację chce nam przestawić Galliano to rzeczywiście jest to dziwna sytuacja i mam poczucie, że trochę wróciliśmy do lat dziewięćdziesiątych, kiedy to bank światowy proponował różnym krajom rozwijającym się, ale także krajom w nawet w naszym regionie rozwiązania skrajnie neoliberalne znamy jesteśmy przecież krajem, który takie rozwiązanie przyjął dokładnie taki oczywiście przez bardzo długi czas mieliśmy ogromny problem z umowami cywilnoprawnymi w dalszym ciągu mamy ja mówię tutaj w kontekście płacy minimalnej, bo jej nie było przecież do 20 17 szesnastego roku jeńcy rzeczywiście jest dziwna propozycja jest dziwna propozycja nie jest dla mnie niezrozumiała szczególnie w kontekście przeciwstawienia tej regulacji, jaką jest płaca minimalna automatyzacji tego się pojawi ten argument, że koszty pracy są już tak wysokie, że nie opłaca się ludzi zatrudniać i pojawi się większa automatyzacja w zasadzie chyba jednak powinniśmy się cieszyć z takiej sytuacji, kiedy praca ludzka może być zastąpiona przez maszyny przecież to jest pewien znak ma pewnego postępu technologicznego i cywilizacyjnego on ma swoje oczywiście konsekwencje społeczne ekonomiczne polegające na tym, że pojawia się to ryzyko w końca prac tak to jest ta idea, której się mówi już od oto co od dawna, ale wydaje się, że nie może straszył wetem końcem pracy o zasadzie przez co przez ostatnie 10 0 lat to taka sytuacja nie następuje, więc ta propozycja polegająca na zlikwidowaniu opłaty minimalnej i uelastycznieniu go kodeksów pracy czy regulacji pracy jest powtarzaniem tej samej recepty, która była publikowana przez bank światowy przez ostatnich 3 0 lat jest dla mnie dziwne, dlatego że wydawało się, że instytucje międzynarodowe i w tym bank światowy wyciągnęły nauczkę z kryzysu gospodarczego globalnego 2 00 8 plus IR raporty, które były wydawane na po tej dacie wydawało się, że są dużo łagodniejsze, że ten kurs jest dużo łagodniejszy podobnie inne sytuacje wygląda z międzynarodowym Funduszem walutowym, który Interu ma taką instytucją uznawaną za skrajnie neoliberalną też ten kurz został złagodzony naiwne my mamy tutaj po raz kolejny to propozycja, która sprowadza się do wyścigu na dno raj studium, bo tam, a zamiast tego przecież w debacie publicznej mamy argumenty, które proponują kilka kierunek zupełnie przeciwne czy podnoszenie standardów w polegający na tym, że wprawdzie automatyzacja się pojawia i wypiera kosztownych pracowników, ale tych pracowników można przeszkolić ich zatrudnić się w tym sektora, który się pojawiają w związku z rozwojem technologicznym tak dzięki swoim nowym kompetencjom ci ludzie mogą zarabiać więcej płacić wyższe składki wyższe wyższe podatki i nami to jest taka ucieczka do przodu Daniel rzeczywiście Afganistan, ale widać w tych przedsiębiorstwach, które ustawiono tzw. przemysł 4 0, czyli autom integrację zautomatyzowanych części linii produkcyjnej integrację technologiczną zaawansowaną leżał tam powstają nowe miejsca pracy to nie jest tak żony znikają, ale rzeczywiście popyt na pracownika tylko trochę innego niż do tej pory dokładnie tak to są pracownicy, którzy mają no i wyższe kompetencje po prostu oczywiście trzeba zainwestować takiego pracownika przeszkolić go, ale to jest nawet kilkumiesięczne kilkuletnie szkolenie w zależności od tego jak bardzo zaawansowany jest praca, a potem przez wiele wiele lat mamy korzyści gospodarcze ani dla dla państwa w postaci składek podatków, więc wydaje się, że oczywiście w punkcie startu to rozwiązanie ma wyższy próg będzie trzeba dużo zainwestować czasem początku, ale potem te benefity są są dużo większe w i oczywiście tutaj zaznacza się, że bank światowy daje teren komendanci raczej krajom rozwijającym się o nie krajom rozwiniętym Najder rzeczywiście nieco inny kontekst polegający na tym, że pracownicy objęci zarejestrowani tak samo ci, którzy pracują legalnie to jest tylko część rynku i regulacje związane z minimalną płacą sprawiają, że dostęp do tego ustabilizowanego chronionego rynku jest jest trudniejsze, ale w dalszym ciągu nie jest rozwiązanie tańczyły w obniżeniu płacy minimalnej czy rzeczywiście de regulowanych deregulacja ochrony pracowniczej nie jest rozwiązaniem trzeba podjąć działania instytucjonalne, które polegają na włączaniu wszystkich pracujących na ten oficjalny rynek pracy taki tym się powinny zajmować się odpowiednie instytucje takie jak w Polsce jest Państwowa Inspekcja Pracy, tak więc wydaje się, że to to rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjna i nie rozwiązuje problemu wprost przeciwnie w konserwuje pewien model gospodarki, który jest oparty właśnie niskie koszty pracy tak, by jeszcze będziemy obniżać płacę minimalną z i dalszym ciągu mogą i utrzymywać na siłę pracowników na tych samych stanowiskach bez szkoleń, chcąc uratować ich przeskoczył go negatywnymi konsekwencjami automaty z racji to w dalszym ciągu obserwujemy nasze gospodarki w tym niskim punkcie tak, jakbyśmy chcieli dokonać inwestycji w innowacyjność w automatyzację szkolenie pracowników to mielibyśmy oczywiście długofalowe korzyści z tego nic z tego punktu widzenia ten raport z banku światowego na tyle na ile go w o odczytuje właściwie, bo to ty też jest pytanie właśnie, które wydałeś na samym początku być może intencje są nieco inna, ale tak tak tak wiele z nich tak to brzmi właśnie w nie jest nie jest to propozycja rozwojowa i dalekowzroczność to zaskakujące to fakt, że płaca minimalna znowu przystaje takim jakimś chłopcem dobicia dla takich godnych długofalowych perspektyw ekonomicznych to jest dziwne, dlatego że w zasadzie, jeżeli popatrzeć i plus ochrona pracownicza jeśli popatrzeć na noc mechanizm Renatą wychodziło nam na to, że populizm kwitną jednak tam, gdzie złą stronę pracowniczą zdjęto idzie właśnie wprowadzono takie daleko idące regulacje jeśli chodzi o rynek pracy po to jest to jest myślę niepokoją się tak tak dokładnie te z wodą na młyn populistów, bo pojawiają się grupy, które są sfrustrowane z z powodów ekonomicznych na mamucie też pamiętać o tym, że funkcjonujemy w świecie, gdzie rosną nierówności Grand dochodowej majątkowe w więc, że to jest jeszcze kolejny czynnik, który sprawia że, że do frustracji są większe i taka propozycja polegająca na jeszcze większej deregulacji rynku pracy obniżeniu płacy minimalnej to to nie jest rozwiązanie na te problemy, z którymi się mierzymy obecnie jest nie tylko w świecie zachodnim, ale też właśnie w krajach rozwijających się na to też widać po Stanach Zjednoczonych prawda znaczy, że popatrzymy na sukces rampa no to widać, gdzie działa odnieść ją zbił ten największy kapitał jeśli chodzi o pewne treści, że to są jednak głównie te stany, które mają problem z taką siłą roboczą niezagospodarowaną białą tak jest tak jest już oczywiście jeśli spojrzymy na testy stabilne zachodnie gospodarki zachodniej Europie no to tam mamy bardzo wysoką płacę minimalną przecież silne kodeks pracy i co więcej coś, czego w Polsce zupełnie nie mamy, czyli rozbudowany system rokowań zbiorowych zbiorowych, czyli układy zbiorowe pracy silni partnerzy społeczni organizacje pracodawców związki zawodowe i to tam Naeem, a kierunkiem rozwoju właśnie innowacyjność taki, by jeszcze mówił jakiś rozwiązania w kontekście płace raczej się mówi rozwiązaniach polegających na powiązaniu wzrostu płac produktywnością ze wzrostem produktywności jest oczywiście sensowne, bo płace nie mogą rosnąć w długotrwale powyżej wzrostu produktywności, bo wtedy rzeczywiście pojawia się po wojnie zbilansowania gospodarce PIIB takie powiązanie wzrostu płac produktywnością nie jest sposobem na zrównoważony rozwój całej gospodarki przy zapewnieniu tych podstawowych potrzeb najniżej zarabiających w Polsce w ogóle nawet nie dochodzimy do tego poziomu rozmowy z takim czy w ogóle nie mówimy o powiązaniu produktywności z jest, że ze wzrostem płac mówi się u nas płacy minimalnej, która rosła w ostatnim czasie szybko nawet szybciej niż produktywność, ale raczej to jest kwestia nad zranienia znacznych zaległości z jeszcze z lat dziewięćdziesiątych z początku tego wieku są też nie ma nie ma żadnego tak, ale z drugiej strony to też jest niepokojące nie obserwujemy jak ta płaca minimalna rosną co działa na rynek pracy w znacznym rzeczywiście ją po prostu podnosimy, że w kinie nie badamy tego, jakie to będzie miało konsekwencje to ma jakieś konsekwencje dla konkretnych grup no oczywiście Renegade owoc jest bolączka, bo ma Polski skoro jesteśmy przy Polsce, że nie nie mam rozbudowanego systemu monitoringu tego co się dzieje na na rynku pracy i nie są opracowania też dotyczące polskiej wyrywkowe pokazujące, że wzrost płacy minimalnej może się wiązać z wypadaniem części pracowników natomiast to jest też do oszacowania mówią, że to jest bardzo niewielki odsetek będzie doc. Koli z podnoszenia płac minimalnych jest dużo wyższa niż strata, ale dobrze wiedzieć co się odbywa i tak dotyka dokładnie tak dobrze zrozumieć szczegółowymi, jaki obraz wysokiej rozdzielczości dziękuję bardzo Dominik Owczarek z Instytutu spra w publicznych muzealną w studiu 13 5 5 zaś informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA