REKLAMA

Spełniając warunki KE Polska stanie się krajem praworządnym?

Analizy
Data emisji:
2018-04-20 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
09:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Lewicka witam państwa raz jeszcze Ewa Ivanova z gazety wyborczej dzień dobry pani redaktor w naszym studiu dzień dobry witam państwa będziemy rozmawiać o tym, dialogu na linii Warszawa Bruksela, bo chyba toczy się bardzo intensywnie intensywniej niż to co obserwujemy podczas kolejnych spotkań i wizyty teraz pojawiają się informacje medialne o rzekomych 3 warunkach, które komisja Europejska ma stawiać polskiemu urzędowi, który to warunki właściwie ich spełnienie Rozwiń » miałoby gwarantować zawieszenie bądź wycofanie się z procedury praworządności, którą to procedura komisja bez naszego kraju prowadzimy te 3 warunki to po pierwsze na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego po pozostaje Małgorzata Gersdorf po drugie, zostają sędziowie po sześćdziesiątym piątym roku życia w Sądzie Najwyższym czy Sąd Najwyższy nie zostaję wyczyszczony z około 40 % składu jeśli się mylić, ale marzenia inna i wreszcie trzecia rzecz po likwidacji albo mocne ograniczenie skargi nadzwyczajnej to z kolei był pomysł pana prezydenta Anny i to miało nam wzruszyć się w ciągu 3 lat od wejścia w życie tejże ustawy prawomocne wyroki z ostatnich 20 lat jak pani zapatruje się na ten nr 3 warunki komisji jeśli rzeczywiście te informacje się potwierdzą to oznacza, że topole, a w dyskusji pole negocjacji zostało bardzo mocno zawężone, bo przypomnę, że orzeczenie Sądu Najwyższego stada właściwie do Sądu Najwyższego przypomnę, że te wszystkie rekomendacje 4 e-faktura, które mieliśmy od 20 16 0 QR dotyczyły i Sądu Najwyższego i sądów powszechnych i krajowej rady sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego, a także, że dobrze pamiętam prokuratury także ustawa o prokuraturze w pewnym momencie FOT kolejnych rekomendacjach się pojawiła tak tylko z tego co pamiętam ona nie była objęta bezpośrednio stosowaniem tego art. 7 a, po które sięgnięto w tym przypadku im nie z moich informacji wynika, że na pewno potwierdza się na torze zrezygnowano z tych wszystkich postulatów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego to jest powiedziałbym dosyć smutna wiadomość dlatego, że to oznacza, że tak naprawdę nie ma już o po co stawiać postulatów dotyczących przywrócenia prawidłowo powołanych to co do Trybunału Konstytucyjnego 3 sędziów, których stanowiska przypomnę zajęli PS sędziowie dublerzy łączy rozstrzyganie kwestii legalności jej powołanie Julii Przyłębskiej na stanowisko tak na środę Trybunał Konstytucyjny w tym, że możemy zapomnieć podobnie jak odzież w grudniu 20 1 1 roku, kiedy były to ostatnie rekomendacje dane w Polsce niż 3 miesiące na odpowiedź to tam był punkt rekomendacji właśnie poświęcony Trybunałowi przywrócenie niezależności legitymacji Trybunału Konstytucyjnego oraz zapewnienia, by prezes wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz wyrok Trybunału był opublikowany w całości wykonywane wykonywane, bo przecież to Oziem mamy ustawę, która nam opublikuje wyroki, które nie obowiązują rozstrzygnięcia na Rosję 3 × dziennie jak nazywa się z żelazną ustawodawca to są rozstrzygnięcia sprawy, że dane zostały z naruszeniem prawa i może rzeczywiście we wszystkich tych rekomendacjach i tych ostatnich sporo, bo powtarzają się cały czas wszystkie postulaty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego włącznie z tym, żeby zostały opublikowane i wykonane wyroki Trybunału Konstytucyjnego, ale z tych informacji, które ja mam i która gra, w które potwierdzają się w tych doniesieniach radio RMF FM jedno wynika, że rzeczywiście w przypadku Trybunału Konstytucyjnego już niemal nie ma tej karty jak ważna na stole negocjacyjnym Glaza to oznacza czy to oznacza, że tam komisja Europejska ogranicza swoje postulaty, ponieważ wie, że więcej nie będzie w stanie wywalczyć zaczął nawet kilka tygodni temu, kiedy ten dialog ruszą z miejsca po rekonstrukcji rządu po zmianie premiera po zmianie ministra spra w zagranicznych pojawił się taki dość wyraźne głosy polityków prawa i sprawiedliwości o tym, że nie ma możliwości, aby wrócić do sytuacji sprzed 2 i pół roku bo gdyby nadal komisja Europejska upierała się, że trzeba zrealizować wszystkie rekomendacje to właściwie oznaczałoby, że wracamy do kiedy do listopada 20 1 5 roku do punktu wyjścia do momentu wyboru prawa i sprawiedliwości na, ale to oznacza, że biegły polityka faktów dokonanych i jak we, a presja siły ponad prawem wywiera wpły w na skutki komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że pewna zmiana nawet jeśli odbyło się z pogwałceniem prawa, ale są nieodwracalne no po zaczynają akceptować to jest bardzo niebezpieczne Bertrand i bardzo zła wiadomość nie tylko dla sędziów, ale też dla obywateli trwają jakieś polityczne targi, bo wiadomo też, że dla obu stron ten konflikt jest cel nie na rękę o tym, mówią wyraźnie politycy prawa sprawiedliwości o tym, mówić ostatnio Konrad Szymański wiceszef MSZ tu, twierdząc że ten spór przynosi Polsce straty poboczne i należy te emocje wyciszać, a najlepiej sprawę zamknąć i nieoficjalnie mówią też o tym, politycy brukselscy, że komisja Europejska już nie ma ochotę zajmować się praworządnością w Polsce na to by też pytanie o to w jaki sposób będzie wyglądał cały system, na które składa się praworządność w państwach unijnych, bo nie zapominajmy, że Polska nie jest samotną wyspą jest ważnym elementem pewną częścią składową oraz możliwości w Polsce jest częścią Europejskiego wymiaru sprawiedliwości ładnie dokładnie tak jeśli nie będziemy mieć zaufania do wymiaru sprawiedliwości w 1 z państwa unijne na to tak naprawdę przestaną ufać sobie wzajemnie też sądy krajowe poszczególnych państw prawda dowodem na to jest teza chociażby ta skarga sformułowana przez sędzię i irlandzką tak to do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej lub już 3 1 maja będzie rozprawa w tej sprawie być może na orzeczenie będzie już ofert czerwcowe dane to oczywiście też będziemy pewien znak dla naszego wymiaru sprawiedliwości jest postrzegany jak będzie traktowany mniej czy można być trochę praworządnym trochę mnie czy prawo rząd goście z taką cechą stopniu wanną, bo jak jesteśmy w ciąży albo jesteśmy albo nie jesteśmy nie można być trochę odciążyć można być państwem trochę bardziej go trochę mniej praworządne myślę, że podobnie jest teraz praworządnością, że w sensie takim prawnym albo przestrzega się z systemu systemu prawa unijnego i pewnych norm, które są w tym systemie narzuconej zaakceptowane przez przecież wszystkich członków albo się ich nie akceptuje inie realizuje w porządkach wewnętrznych państw i tak jest w przypadku Polski natomiast oczywiście UR w inny sposób te te wszystkie dyskusje toczą się jak na płaszczyźnie politycznej, bo tutaj pojawia się jak bez stopniowania z punktu widzenia politycznego natomiast z punktu widzenia prawnego nie da się powiedzieć, że państwo jest mniej lub bardziej praworządne albo sprowadzone albo nie jest praworządne Jarosław Gowin lider partii porozumienie dzisiaj powiedział, że liczy na to, że w maju będziemy mieli ten niepotrzebny spór z komisją Europejską już za sobą i polityk wyraził przy tym pogląd, że Europa znajduje się na zakręcie i Polska to jest najmniejszy problem unijne, więc może to jest przyczyna leżała te oczekiwania od komisji Europejskiej tak się zostało ograniczone nie mam pojęcia, dlaczego zostałem nieograniczonej mam nadzieję, że to się do końca nie potwierdzi przynajmniej z moich informacji wynika, że oprócz tej kwestii związanej z Sądem Najwyższym, a obecnie my się tych warunków brzegowych niewykluczone, że pojawi się też jeszcze kwestia KRS takie przypomnę, że prezydent zasadnicze zasadniczy problem taka co, do którego rekomendacji też były jasne tylko wobec dolara, czego dotyczą te rekomendacje rekomendacja mówiły o tym, że nie można skracać kadencji członków KRS -u, która to kadencja została już skrócona i że nie politycy powinni wybierać członków sędziów KRS-u co politycy już uczynili, więc Emin wydaje się, że jest patowa sytuacja, do której prawo sprawiedliwość miało ochotę dopełnić tej rekomendacji na to jak pani sobie wyobraża tak politycznie poproszą o tych, którym kadencje już skłócona, żeby wrócił łaskawie na swoje miejsca tym, których wybrano również dziękuję bardzo tutaj już zmiany zaszły oczywiście bardzo daleko w sensie politycznym, ale jeśli te zmiany w KRS nie zostaną postawione te zmiany nie zostaną od odwróconej na nich znajdą się, jakby w tych warunkach brzegowych to po tak naprawdę te zmiany, które dotyczą Sądu Najwyższego będą bez znaczenia, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że to za pośrednictwem Caritasu tego nowego KRS owoców, do którego wybrano na zasadach politycznych przedstawicieli sądownictwa i to właśnie w tym w tym okresie poprzez KRS będzie dokonywany wybór sędziów, którzy zasiądą w nowych i izbach przypomnę, że będzie to izba dyscyplinarna, która będzie rozstrzygała sprawy dyscyplinarnej sędziów prokuratorów i pozostałych zawodów prawniczych, ale też izba nowa zupełnie nadzwyczajna KK izba nadzwyczajnej kontroli, która będzie się zajmowała kwestię ważności wyborów kwestią ważności referendów i która no jak rozumiem skoro warunkiem będzie wycofanie się ze skargi nadzwyczajnej już nie miała się zajmować kwestią skargi nadzwyczajnej tak bardzo dziękujemy Ewa Ivanova Gazeta wyborcza gościom Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA