REKLAMA

Co wyniki egzaminów mówią o dzieciach?

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2018-04-22 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Przemysław Iwańczyk kończą się państwo w naszym stałym cyklu magazynu Radia TOK FM chciałbym przywitać mojego i państwa gościa pan prof. Marek Konopczyński z nami dzień dobry dzień dobry witam kierownik katedry pedagogiki specjalnej Uniwersytetu w Białymstoku także komitet nauk pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk pozwoli pan panie profesorze państwo również, że rozpoczną nasz pro domo sua zacytowanie pewnego listu listu dyrektora szkoły do rodziców, a nie do uczniów Rozwiń » drodzy rodzice już wkrótce rozpoczną się egzaminy i wiem, że martwić się, żeby wasze dzieci zdały jej jak najlepiej jednak proszę pamiętajcie, że wśród uczniów zasiadających do testów będzie artysta, który nie potrzebuje zrozumieć matematyki znajdzie się wśród nich także przedsiębiorca, któremu niezależne historii czy literaturze angielskiej jest tam też muzykę, dla którego cena z chemii nie ma znaczenia jest sportowy jest, dla którego sprawność fizyczna jest ważniejsza niż fizyka i 16 dziecko uzyska najlepsze noty wspaniale, ale jeśli nie proszę nie pozbawiać go pewności siebie i poczucie godności powiedzcie w porządku to tylko egzamin wasze dzieci stworzone są do o wiele większych rzeczy w życiu powiedzcie im, że nieważne ile zdobyli punktów i tak ich kochacie nie osądzać proszę uczynić to ja, kiedy tak zrobić się zobaczyć jak wasze dzieci podbijają świat 1 egzamin czy niższa ocena nie odbierze marzeń talentów i proszę nie myślcie, że lekarze czy inżynierowie to jedyni szczęśliwi ludzie na świecie z serdecznymi pozdrowieniami nic dodać nic ująć w bardzo piękne przez pedagogiczne przesłanie w trochę z o stylu myślenia Janusza Korczaka wielkiej wielkiego pedagoga polskiego rej i ich oddający, jakby istoty i sen z edukacji, bo edukacja to nie jest sprawdzanie to nie jest pilnowanie to nie jest układanie na siłę jakich informacji edukacja to jest w stymulowanie 3 3 tworzenie możliwości rozwoju, a rozwój to jest coś więcej wiadomości niż wiedza rozwój to jest pewny pewien sposób rozumienia siebie rozumienie otaczającego świata i swojego miejsca w tym świetle panie profesorze idąc za tymi słowy należałoby zburzyć całkowicie z systemu oświaty przynajmniej ten, który obowiązuje u nas i zacząć budować na nowo w Google, a nie ulega wątpliwości, że system oświaty jest to nie tylko w Polsce zakorzeniony w taki myśli jeszcze dziewiętnastowiecznej podporządkowanie ułożenia sobie młodego pokolenia wg zasad starszego pokolenia będą na naszych oczach trochę pointuje m. in . dzięki wolności cyfrowej prawda dzięki internetowi gdzie, gdzie młodzież czuje się wolna stąd być może tak często tam się się przenosi jej ja powiem tak dzięki państwa stacji dzięki TOK FM parę lat temu, występując tak jest w dość cyklicznie u państwa bardzo krytykowałem pewien egzaminy chodziła egzamin szóstoklasisty, który to egzamin do niczego nie służył udało się ten egzamin w jakimś sensie w jakim sensie sprowokowany tutaj myślenie za mnie tutaj sprowokowane w tym studio w przestał istnieć mam nadzieję, że jeżeli będziemy dalej mówi obecny szef terminów niektórych egzaminów to być może to szkoła się stanie bardziej przyjazne Otóż trzeba mieć jedno jedno na jej rzecz na względzie nigdy żaden egzamin nie nie jest w stanie obiektywnie pokazać wiedzy młodego człowieka zbyt dużo różnych czynników ma wpływ na to, że nie da się wciągu półgodziny godziny 3 1 5 minut pokazać co się naprawdę wie kim się jest pani Ewa zarzut wobec tego w jaki sposób wyznaczyć kryteria, które weryfikowały, by zdobywaną wiedzę i właśnie, który w domach, bo umówmy się, że są też list tak na marginesie pozwolę sobie na dygresję znakomicie nadaje się też inne będą dyskusje o sporcie dzieci młodzież dokładnie to samo można przeczytać każdemu rodzicowi dziecka uprawiającego sport o sztuce też każdemu, kto uprawia jakąś jako sztukę prawda, kto jest jak tak, ale 2 × w roku sprawy zmierzając nauczanie system nauczania to też niestety sztuka selekcji no bo gdyby tej selekcji nie były, jakkolwiek jest ona przeprowadzona to wszyscy chcieliby posłać swoje dzieci na najlepsze uniwersytety na świecie znana, ale właśnie to jest pytanie czy edukacja ma być selekcję, bo tak była budowana bardzo dawno temu czy Radek niedługo edukacja ma być pewnym dobrem wspólnym pewne pewne MO pewnym przywilejem, ale wcale nie dzielącym ludzi na lepszych gorszych proszę zobaczyć, że w tej chwili właśnie poprzez egzaminy dzielimy młodzież na młodzież lepszą i gorszą czytaj też do niej sią nie niezdolną to nie jest kreatywne podejście edukacja powinna być czymś zbiorem informacji wbre w wiedzy, który kreuje młodego człowieka i w jaki sposób w cudzysłowie selekcję robić po pierwsze, czy żona potrzebna, jeżeli mówimy o systemie edukacyjnym edukacji i ekskluzywnej włączającej wszystkich to takiego problemu przecież nie mamy proszę zobaczyć w nauczaniu początkowym w klasach 1 3 czy w szkole podstawowej nie ma problemu lepszy gorszy każdy prawda każdy potem dzielić pokoju sztucznie byśmy sobie stworzyli następny poziom edukacji, czyli edukacja już na poziomie średnim i tutaj już staramy się je jakiś wyścig szczurów uprawiać pytanie jest, dlaczego i do czasu przecież i tak w tej chwili przy otwartym systemie szkolnictwa wyższego każdy może studiować każdy, kto zrobił maturę pytanie czy matura ma być w tej formule, który jest to też jest egzamin to też jest egzamin jest ich, ale o zgrozo, że idąc dalej na tych studiach też przeprowadzane są egzaminy wiem, że dotyczą one już osób dorosłych na niedzielę jednak też w weryfikują poziom zdobytej wiedzy poprzez egzamin i tutaj do tupania istoty problemu panie redaktorze, ponieważ inną miarą ner inną miarę należy przykładać do ludzi dorosłych inną miarę do dzieci Polska szkoła niestety powoduje tak wysoki poziom frustracji nie tylko dzieci, ale ich rodziców i można powiedzieć, że w pewnym sensie łatwiej ach, była Mie kręgosłupy to znaczy młody człowiek wychodzący z polskiej szkoły czuje się lekko upokorzony i czuje się taki był gorszy gorszym obywatelem, dlatego że na każdym szczeblu od począwszy od egzaminów tak z tzw. gimnazjalnego potem przez przez egzaminy licealne, bo jeszcze egzaminy gimnazjalne są tu trzeba pamiętać niedawno właśnie mieliśmy do czynienia taki młody człowiek właśnie podlega takiej nie tylko zewnętrznej selekcji, ale i auto selekcji to znaczy porównuje się do innych i gdzieś tam się próbuje blokować pytanie poco, jeżeli mówimy otwartości edukacji to nie jest już jako dorosły, który wybiera jakiś swój profil zawodowy niech tam szermierzy i absolutnie uważam, że na poziomie szkolnictwa wyższego na poziomie szkół wyższych powinna być selekcja naturalna to znaczy zdolniejsi powinni pójść dalej, bo od tego również zależy na Śląsku może wyobrazić lekarza, który jest słabo wykształcony proszę wyobrazić sprawnie graczy jakiegoś innego żarliwym przedstawiciela zawodu, od którego zależy nasze życie nasze zdrowie prawda nasza czy funkcjonowanie państwa są plany PiS, ale w te pójdą dalej trzeci, z czym nie musimy, aby poczekać na to aż nasze szkoły zostaną opanowane, by w pozytywnym znaczeniu tego słowa przez nauczycieli też wykształcenie innych już w modelu, którym pan profesor mówi były dość moje 1 1 letnie dziecko słyszy od nauczyciela matematyki, który mówi z moich czasów te nie mogą nawet odezwać się na lekcji, a tutaj wygadać albo słyszy moje dziecko obecności rodziców on nic nie umie tak to, choćbyśmy narzucili tutaj ramy najlepsi na świecie w zgodzie z istotą edukowania co to i tak niczego nie osiągniemy to taka jak bardzo mogę podać szereg innych bardziej, że drastycznych przykładów ruch, a Doda to dotykamy problemu może najważniejszego w tym momencie, czyli przygotowanie szkoły w porozumieniu nauczycieli z całej kadry szkolnej do pewnego nowego patrzenia na edukację w betonowym tak pewnym fenomenem jest to, że w tej chwili młodzi ludzie my bardzo często przy czym nagminnie korzystają z tzw. innych cyber wolności z internetu i robią to jak wynika zbadań, które współorganizował remis pół prowadziłem razem ze znaczkiem w robią to również w trakcie lekcji w czasie pobytu z kolei powstaje pytanie, dlaczego z 1 strony może, dlatego że ta szkoła nie jest atrakcyjna, bo bardziej około 30 % i informacji, które się z układa wiedzy przydatna jest później dorosłym życiu aż 70 % informacji przydatnych ze źródeł pozaszkolnych pochodzi, a do tej szkoły kilkanaście lat ICO trzeba uczęszczać, a po drugie to chyba jest problem wolności wie pan to jest także każdy człowiek chce mieć pewną przestrzeń wolności szkoła w tej przestrzeni wolności nie daje jest młody człowiek sami o sobie buduje swój język obcy w cyberprzestrzeni sam buduje sobie to przestrzeń w internecie i gdybyśmy na to zjawisko spojrzeli w takiej oto sposób tu można stworzyć model szkoły wcale nie cybernetycznej w cenie na odległość tylko model szkoły, który daje pewną pewną przestrzeń wolności każdemu człowiekowi wolność jest sobie uświadamia to czy nie jest niezbędnym elementem życia wolność rozumiana jako to mamy możliwość podejmowania wyborów proszę być jak i jaki jako możliwość podejmowania wyborów w Polskiej szkole ma dziecko żadnych narzucony program narzuconej treści narzucony nauczyciel nie ma możliwości, żeby to jest wybór dotyczy to właśnie podejmowanej przez rodziców czy lekcja religii czy etyki no no tak, ale to nie mówmy, bo to jest taki VAT za wąski zamówił już o tym, ale nie jedyny wybór tak jest będę bardzo wąskiej i tych sugerowanych tak powiem, więc w związku z tym, iż jak ja bym ten wybór widział przede wszystkim trzeba byłoby zlikwidować podział na przedmioty w i zajmować się pewnie przestrzeniami przestrzeniami przestrzeń społeczna przestrzeń gry logiczne prawda przestrzeń nauk ścisłych i wówczas ten młody człowiek powinien móc móc współ kierować się, by ścieżkę intelektualną w ramach tego tego przedmiotu w ramach tej całej Unii przedmiotu tylko o tej przestrzeni, czyli tego bloku przedmiotów owego duch na pewno takie eksperymenty istnieją na świecie i PiS cieszą się dobrym zainteresowaniem to, że ktoś powie dziecku nie można dać zbyt wiele wolności było ono wówczas wejdzie na głowę WTO, że się kolokwia liczbami i powierzenie mu nie pasuje to wtedy niestety czasami ten sam model myślenia się na dorosłych ludzi jest przykładem przyroda dorosły nie można dużo wolności, bo nie wiadomo co wiąże obie nieprawda dziecko w ramach swojego funkcjonowania naprawdę wie co robić ze swoją wolnością naszym zadaniem rodziców zadaniem pedagogów nauczycieli jest oczywiście tworzyć ramy tej wolności poza poza którymi to ramami już jest pewne realne niebezpieczeństwo dla dla tego dziecka natomiast z jedno stworzenie edukacji, która ograniczała się z maksymalnie właśnie takie podejście wolności czytamy w realną wolność kończy się tym kończy się ucieczką w świat cyberprzestrzeni albo ucieczką z z 1 strony, gdzie z agresją albo ucieczką w depresji, więc są to nic dobrego nic dobrego nie wróży ponadto czas skończyć zmyśleniem, że egzamin cokolwiek może stwierdzić określić jakiś tam poziom wiedzy to po co proszę mi powiedzieć są różnego rodzaju sprawdziany różnego rodzaju rozmowy różnego rodzaju oceny tego ucznia w trakcie jego kształcenia, dlaczego taka fińska szkoła z kim może się podwoić 1 z najlepszych na świecie może sobie pozwolić na to, żeby nie egzaminować mnie oceniać tylko by porównywać się, by stan wiedzy ucznia do tego, by maksymalnego poziomu, a Polska szkoła czy tworzy i egzaminy i potem wszyscy znają wyniki tych egzaminów i śmieją się z tych dzieci, które słabiej wypadł Leo Mes SI panie profesorze po pozwoliłem sobie na 1 taką analogią dotyczącą sportu, które pozwolą sobie na drugą przy żaden sportowiec, który jest obserwowany przez kogoś jako potencjalnie dobry, więc szansę na zawodową karierę nie zaobserwowano na podstawie 1 występu w meczu tylko na podstawie szeregu występów zachowań na treningu Witolda Ależ oczywiście to bardzo dobry przykład jest, jeżeli prowadzimy dziecko przez ileś lat to dużo o tym, dziecku wiemy prawda jako nauczyciele jako środowisko szkolne, a potem się pod, a potem wtłaczane w ten egzamin, czyli przywraca w zasadzie wszystko było bardzo dużo unieważnia unieważnia 3 osobowej tyle lat świadczy prawda, a stąd ja jestem przeciwnikiem n p. zewnętrznych egzaminów maturalnych, bo uważam, że powinno się wrócić do starej dobrej zasady egzaminowania przez osoby, które nie znają, czyli wewnętrzne egzaminy szkolne i matura już nie jest tym samym co kiedyś, a poza tym jest też inny próg wymagań wobec ucznia, który ma predyspozycje niż wobec stanu oczywiście, gdy dwójka dwójce nierówna tak jak piątka piątce nierówna mam nadzieję panie profesorze właściwie z tym pewien, że w ślad za tym listem, bo wiele pięknie rozpoczynający się kariery już wdanych dziedzinach życia właśnie po niepowodzeniu przed maturami 7 zaapelował do rodziców, żeby rodzice myśleli podobnie nie ma tragedii, jeżeli chodzi jej coś się noga romskiej, jaka jest słabsza ocena będzie naturalna proszenie traktować jako osobistej porażki porażki dziecka, ponieważ egzamin to jest zawsze loteria i egzamin jest zawsze czymś co nigdy nie oddaje prawdziwej wiedzy kompetencji umiejętności dziecka pan prof. Marek Konopczyński kierownik katedry pedagogiki specjalnej Uniwersytetu w Białymstoku komitet nauk pedagogicznych pan był moim państwowości dziękuję bardzo dziękuję państwu także dziękuję, zapraszając na informację Radia TOK FM i zapraszając również na cudowne lata dziś moim państwo gościem będzie pan Andrzej marzec były pracownik polskiej agencji artystycznej Pala c, który sprowadzał do Polski największe gwiazdy z Rolling Stonesi za rozmowę z rolą natknąłem się na czarno, ale też wykreował polskie gwiazdy za granicą z Czesławem Niemenem na czele zostańcie państwo z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA