REKLAMA

OC, AC - kiedy będzie taniej? Prądzyński: Taniej już nie będzie. Musimy dbać o to, żeby nie było drożej.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-04-25 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: Ubezpieczyciele są tymi, którzy mogą przyczynić się do sukcesu #PPK Ubezpieczyciele mają najlepsze kontakty z pracodawcami. Są tymi, którzy mogą spełnić rolę edukacyjną. Ubezpieczyciele są przygotowani, żeby obsługiwać duże grupy pracowników.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynek także Maciej Głogowski dzień dobry naszym pierwszym gościem jest dziś pan Jan Grzegorz Prądzyński prezes polskiej Izby ubezpieczeń dzień dobry panie prezesie, gdzie nowe panie redaktorze dzień dobry państwu, kiedy będzie taniej zależy czy gmach domu OC ubezpieczenie n p. a c dziś można tutaj zaraz inne wymyślić proszę bardzo taniej nie będzie taniej już nie będzie drodzy państwo taniej już nie będzie Rozwiń » natomiast musimy dbać o to, żeby nie było gorzej no ale niestety wszystko co się zdarza ostatnimi czasy niestety nie idzie w kierunku czym może być gorzej, dlaczego może być 2 innych panie redaktorze niestety istnieje niestety jest także wprowadzone w OC komunikacyjne to swego rodzaju równowaga pomiędzy tym co płacą kierowcy, a tym co ubezpieczyciele z tych pieniędzy wypłacają poszkodowanym w, jeżeli w związku z tym ten katalog wypłat powinien być określony i zamknięty naj niestety cały czas ten katalog otwieramy co chwila dorzucamy nowe tytuły wypłat w związku z tym odszkodowania zadośćuczynienia sądy uznają, kto jest osobą najbliższą aktywnie prawne oświadczenia, iż ubezpieczenie wymusza to nie podoba, ale klientom bardziej to nie jest nam się nie podoba my możemy wypłacać wszystko na to opóźnienie można się dziwić im zadawać sobie pytanie zadawać można zawsze to zadanie można zadawać można natomiast ten opóźnia odpowiedź jest, że trzeba przewidywać podwyżki, jeżeli dochodzimy do tego, że był oczywiście skrajny przypadek, że 2 9 osób zgłasza się jako najbliższa rodzina poszkodowanego najbliższe osoby do nawet nie chodzi na najbliższe osoby i tym 2 9 osobom trzeba wypłacić zadośćuczynienie no to oczywiście te pieniądze trafiają ze składek płaconych przez wszystkich kierowców dobrze jak dotąd tak chcę po kolei ile właściwie czym sam biznes OC jest dla branży sektora ubezpieczeniowego dochodowym biznesem w trzeba pamiętać, że przez agentów 20 1 6 roku przez 10 lat, czyli od 20 0 6 do 20 1 6 roku ubezpieczyciele stracili około 7 i pół miliarda złotych na OC komunikacyjne to taka skala była straty w związku z tym 2 16 ton śmieci trzeba było wyrównać stąd były podwyżki dziś jest równowaga na rynku OC komunikacyjnego co nie znaczy, że wszyscy ubezpieczyciele zarabiają głównego równowaga jest bardzo krucha to jest kilkaset milionów złotych w skali całego rynku zysku, ale tak jak nas, że OC komunikacyjne OC komunikacyjne ma duże nie przekłada na maturze wszyscy ubezpieczyciele zarabiają są też ubezpieczyciele, którzy narazili sztuka są pieniądze na OC komunikacyjne, ale to znaczy, że to co powinniśmy zapamiętać naszej rozmowy to jest właściwie przy właściwie przyjęcie do wiadomości zaakceptowanie, że może zdarzyć się sytuacja, w której ubezpieczony co roku nasz n p. samochód ten boom o tym rozmawiamy i to co jest z roku na rok, mimo że samochód starszy wcale nie jest niższe, choć wydawałoby się to logiczne ten wymiar tego co już jest posłużę się takim populistycznym stwierdza panie redaktorze nie dyrygentem proszę pamiętać jednak, że szkody, jakie może popełnić samochód piętnastoletni będą w takiej samej wartości inni jak szkody popełnione z samochodem dwuletnim pan myśli oczywiście o koszcie naprawy, a koszt naprawy testy najdrobniejsze części szkodach, jakie można wyrządzić mnie, że nie będzie to wypadek, w którym ktoś będzie będzie szkoda tzw. osobowa no to wówczas czy już tak powinna poszkodowany został przejechany samochodem dziesięcioletnie czy dwuletnim nie ma to dla niego znaczenia koszty leczenia renty rehabilitacji czy też w przypadku śmieci też zadośćuczynienia będą dokładnie taki sam, więc nie można OC komunikacyjnego odnosić tylko do wieku samochodu tylko trzeba patrzeć na potencjalne szkody, jakie ten samochód może wziąć to jasne przynajmniej mamy jasność się, pamiętając pana początkowe stwierdzenie, że raczej nie należy spodziewać się, by było taniej nie należy się spodziewać, żeby było taniej natomiast powinniśmy zrobić wszystko w Polsce, żeby nie było gorzej może tak zależy od nas klientów nie to nie zależy od nas klientów tylko to zależy od państwa od ustawodawcy, więc troszeczkę za pana pośrednictwem taki apel stosuje się, żebyśmy jednak w końcu boja to powtarzam jak mantrę od lat względy niekoniecznie ktoś chce słuchać trzeba uregulować problem zarówno odszkodowań, jakie zadośćuczynień zaczniemy na początku zadośćuczynień to już będzie wielki krok do przodu czyli, żeby ich nie wypłacać w marszu oczywiście wypłacać jak najbardziej nikt nigdy nie jest przeciwko wypłacaniu zadośćuczynień, ale tak jak w całej Europie wszędzie w Europie już w tej chwili zadość nie został uregulowany, a każdy kraj przyjął swoje swoje rozwiązanie to, czego konkretnie oczekują oczekuje n p. bardzo konkretnego określenia, kto to są najbliższe osoby dla poszkodowanego wszędzie to jest określone tak samo ile się należy zadośćuczynienia za n p. śmierci osoby bliskiej to mam wpisać do ustawy, że należy się x powiem panu jak jest to zorganizowane n p . Hiszpanii Francji Hiszpanii Francji są tabele, które bardzo klarownie i opisują, jakie kwoty należą się komu i to tworzy przewidywalność przewidywalność dla poszkodowanego no bo w przypadku, kiedy po szkoda jest wypadek i godzina n p. dzisiaj w Polsce w ogóle nie wie, jakie pieniądze w jakiej wysokości niż należą we Francji czy Hiszpanii takiego problemu nie ma w skrajnym kierunku poszła Szwecja, która bardzo zawieść ani innego powiedzieli, że śmierć osoby bliskiej bólu po śmierci osób bliskich nie można zastąpić 1 z pieniędzmi czy złagodzić pieniędzmi w związku z tym poradzili bardzo ostre regulacje Niemcy, którzy doprowadzają tak samo poszli w kierunku, że to jest 1 , 5 raza średnie wynagrodzenie w Niemczech musimy pamiętać o zadośćuczynienie odszkodowania co 2 różne rzeczy zadośćuczynień rozmawialiśmy zadośćuczynić tak jest, jeżeli będziemy to uregulować bardzo mocna to zawsze zazwyczaj, która branża, której się nie pytano go finansował to co się będzie działo zawsze się odwołuje najpier w porozmawiajmy o regulacjach, bo wtedy regulacje stworzą jakieś ramy, dzięki którym być może my będziemy mogli lepiej przewidywać, jakie będą nimi wydatki w naszym biznesie w związku z tym, a w związku z tym jak obciążać swoich klientów, czyli rozumiem, że jeżeli uregulujemy kwestie zadośćuczynień to w branży ubezpieczeniowej będzie łatwiej przewidywać, jakie mogą się spotkać koszty i przełoży się to też nam na cenę dla klientów detalicznych, a przede wszystkim musi pan pamięta, że to będzie bardzo korzystne dla poszkodowanego poszkodowany od razu będzie wiedział ile musi należeć nie będzie musiał iść do sądu nie będzie musiał wynajmować pełnomocnika to jest bardzo zadośćuczynienia odszkodowania jest tutaj ponoć szykuje odszkodowanie są wymierne odszkodowania dotyczą kosztów, które są wymierne i tutaj to oczywiście one idą na pukanie do góry no bo jeździmy coraz nowszymi samochodami koszty tłumaczenia są coraz wyższe i i w związku z tym też do procedury kosztują coraz więcej czystych odszkodowaniach nie ma miejsca dla żadnego z żadnej regulacji, ponieważ to jest wypłacane w stosunku do kosztów, które są ponoszone czy to kosztów leczenia czy kosztów rehabilitacji, jeżeli mówimy o rentę no to renta jest przyznawana przez sąd w zależności od stanu faktycznego o zamożności osoby o tego ubytku, który się zdarzą także to są 2 różne rzeczy zadośćuczynienia odszkodowania to są 2 różne rzeczy, których biznes, który rodzaj ubezpieczeń, które są oferowane klientom ci, którym jako klienci kupujemy ma najwyższe dynamiki wzrostu w co najczęściej ubezpieczamy czy w czasie zmieniona przez 3 ostatnich lat co oczywiście, że nie mówimy o ubezpieczeniach detalicznych w ubezpieczeniach majątkowych do klientów indywidualnych domu z dużą satysfakcją odnotowujemy, że jest wzrostu ubezpieczeń majątku, czyli domów mieszkań no to jest bardzo ważne tyjemy przedtem w Polsce dom bardzo było ciężko na początku przekonać dziś warto ubezpieczyć swój majątek, ale w tej chwili widzimy, że już z nas znacząca część domów mieszkań jest już w Polsce ubezpieczona, ale tam z kosztami cenami też w Chinach nie złożył mu oczywiście jak naturalny wzrost między nie ma żadnych wielkich natomiast są ubezpieczenia bardzo istotne dla Polaków, które niestety się sprzedają pożyczkę na marży systemu Putina na myśli ubezpieczenia zdrowotne na dalszym ciągu nie znaleźliśmy w Polsce rozwiązania dotyczącego dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, a wydawało się, że to patrząc z tureccy szeroko rozumianej służbie zdrowia takie potencjalnie rozwojowy rynek nowa to zarówno potencjalnie rozwojowy rynek dla ubezpieczycieli przede wszystkim to jest potrzeba dla Polaków w 2  000 00 0 Polaków się już ubezpiecza już wykupuje różnych formach ubezpieczenia zdrowotne w oko pamiętajmy to jest kompletnie poza systemem ochrony zdrowia no tak, ale nikt tutaj, odwołując się właśnie do wcześniejszej komunalnego przez pana temat regulacji jest taka niepewność regulacyjna dotycząca n p . służby zdrowia i tak dynamicznie wprowadzane są zmiany, że w sumie nie wiadomo czy na ile jest to perspektywiczny biznes na tych, którzy tego rodzaju usługi w sektorze prywatnym mieliby dostarczać, a może zostawmy to, bo na koniec jeszcze jedno pytanie, by sektor ubezpieczeniowy jej boku paniach przedstawicieli środowiska ubezpieczeniowego rozumiem chcecie, by z firmą ubezpieczeniową ubezpieczyciele byli włączeni jako dostawcy tych pracowniczych programów kapitałowych, których rząd teraz tak dużo mówi, dlaczego ubezpieczyciele chcą oferować te pracownicze programy kapitałowe my jesteśmy zdania, że ubezpieczyciele są tymi, którzy mogą naprawdę znacząco przyczynić się do sukcesu pracowniczych programów kapitałowych, ponieważ to ubezpieczyciele mają najlepsze kontakty z pracodawcami to ubezpieczyciel zarówno, oferując ubezpieczenia majątku pracodawców, ale również ubezpieczenie grupowe są tymi, którzy mogą spełnić tą olbrzymią rolę edukacyjną i pomocniczą 3 kółka negowanie i przy zapewnieniu powszechności pracowniczych programów kapitałowych też trzeba pamiętać, że ubezpieczyciele są przygotowani mają know-howi są przygotowani do tego, żeby obsługiwać duże grupy pracowników i to się zdarzy w znacznej mierze nie myślimy, że pracownicze programy kapitałowe będą wprowadzone przy takim jednak w stopniu skomplikowania dla celów i pracodawców pracowników bez zadawania pytań moim zdaniem setki, jeżeli nie tysiące telefonów dziennie będą musiały być obsłużony z pytaniami czasami bardzo mądrymi czasami bardzo ostrymi leczy rany nie odpowiedzieć tylko na razie ubezpieczyciele mają infrastrukturę, żeby to zrobić i po powieść niech nam pan państwu naszym słuchaczom powie i jak dużo spra w przeciwko ubezpieczycielom właśnie ze względu na odmowę wypłaty odszkodowania albo zadośćuczynienia trafia w każdym kolejnym roku do sądów, lecz nie powiem panu w ilościach konkretnie natomiast w procentach mogę powiedzieć to dotyczy mniej więcej 20 %, a obok wszystkich to jest średnio na korzystny dla to jest mniej więcej średnia utrzymujące się, dlaczego dlatego, że chcemy rozmawiać wypalenie nie odmawiamy wypłaty to po prostu jest tak że, ponieważ nie ma tej przewidywalności, której tyle mówi dziś w poprzednią nikt nie może wiedzieć ile musi należny w przypadku ciężkiego wypadku, więc oczywiście 8 2 0 zlotego jest to procent wygrywa się bardzo różnie znaczy wszystko zależy co pan nazywa wygraną co pan Zagłoba sąd przyzna rację ubezpieczycielowi albo osobie poszkodowanej Montrose nie można też w tych kategoriach rozpatrywać dziś ubezpieczyciele w tym najcięższych przypadkach ponieść absolutnie nie wiedzą, jakie kwoty mają wypłacić, o czym kują od sądu określenia tej kwoty i dlatego UE, a poszkodowani nie wiedząc ile im się należy też idą do sądu, żebyś go zapytać czy jak co oczywiście do sądu pan Jan Grzegorz Prądzyński prezes polskiej Izby ubezpieczeń był gościem magazynu dekadzie dziękuję bardzo dziękuję informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część naszej audycji już teraz zapraszam ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NULL
Array