REKLAMA

Co zawiera porozumienie w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych? I dlaczego podzieliło środowisko?

Połączenie
Data emisji:
2018-04-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:22 min.
Udostępnij:

Przekaz krajowej rady konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych poszedł w świat. Czy osoby, które działają w radzie i reprezentują środowisko działaczy, osoby niepełnosprawne i osoby zmagające się z niepełnosprawnością swoich bliskich, zdradziły protestujących? Dlaczego rada dogadywała się z rządem? Co właściwie zaszło? Rozwiń »

Gośćmi Jakuba Janiszewskiego są prawniczka dr Monika Zima-Parjaszewska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Aleksander Waszkielewicz z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Połączenie, 13:07 Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studio wejście do dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka, ale także działaczka polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzień dobry, i Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut rozwoju Regionalnego, dzień dobry, dzień dobry. Będziemy proszę państwa rozmawiali o tym, co wczoraj wydarzyło się w krajowej radzie konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych i o tym, wczorajszym przekazie, który poszedł w świat, dość niewesołą.  Rozwiń »
Mianowicie wynikało z niego, że osoby, które działają w krajowej radzie konsultacyjnej, które reprezentują tam środowisko i działa przy ich i środowisko samych osób niepełnosprawnych, a także osób, które w pewnym sensie zmagają się z niepełnosprawnością swoich bliskich tak n p. tym Monika i nikt tego nie ukrywała śmierć dziecka artystyczna impresja w reklamach niepełnosprawnością no właśnie to jest jakby jej ten stan ten kłopot z twoim wypadku istnieje i to co się w zasadzie wydarzyło to przedstawienie was waszych działaniach takiej piątej kolumny rządowej, która dzieli środowisko osób niepełnosprawnych, która niszczy ten protest szlachetny toczący się w sejmie dramatyczne posługujący się bardzo emocjonalnym językiem, w którym w zasadzie zdradza też kobiet teraz pytanie jak z tego wybrnąć, dlaczego wczoraj rzeczywiście się w tym też, że rzeczywiście rada dla tych dogadywał z rządem czy można powiedzieć, że rada jest rządowym organem co to właściwie zaszło, bo jest cała masa takich niejasności odnośnie tego czym w zasadzie jest rada, kto podpisał porozumienie czy podpisał je jako Fundacja czy podpisy jako osoba indywidualna z tymi pytaniami próbujemy sobie jakoś poradzić zacznijmy może z początku są to jest krajowa rada konsultacyjna 100 organizacji zawodowej społecznej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi czym jest nad ranem z organem doradczym pełnomocnika rządu d s. osób niepełnosprawnych krajowa rada konsultacyjna członków rady powołuje minister obecnie rodziny pracy pod swoistym odpowiedzialny za dział zabezpieczenia społecznego wyboru, bo akurat tej kadencji rad odbyły się w ubiegłym roku w ich procedura polega na tym, że zgłasza się członka rady konsultacyjnej jeśli chodzi o decyzji pozarządowa musi być poparty przez 15 organizacji tak, aby mieć szeroki mandat w środowisku do wypowiadania się w tych kwestiach, ale oprócz organizacji pozarządowych w radzie z ustawy to wynika są przedstawiciele pracodawców są przedstawiciele samorządów oraz są przedstawiciele resortów w związku z powyższym ideą tej rady jest dyskusja bardzo różna oczywiście ten neon wszechstronna z uwzględnieniem tych różnych perspektyw czy to się zawsze udaje kadencję poprzedni raz pokazują, że oczywiście można rozmawiać i oczywiście można pewne postulaty zrealizować, ale głównym celem rady, który strzałem z inicjatywy ustawodawczej, która z ciałem rządowym jako takim gronie jest też zespołem, który został powołany na chwilę jest opiniowanie inicjowanie komentowanie w mundurze stawianie najważniejszych problemów dotyczą środowiska osób z niepełnosprawnościami i zaraz biorąc pod uwagę skład tej rady to musimy mieć świadomość, że te problemy są naprawdę naprawdę bardzo różni tacy ludzie też przyszli wczoraj na pilne zwołanie zwołane wyjątkowe posiedzenie krajowej rady konsultacyjnej ostatnio spotkaliśmy się w lutym natomiast związków z wydarzeniami w sejmie, ale w związku z też z tym co się aktualnie dzieje w związku ze strategią na rzecz osób z niepełnosprawnościami dostępnością innymi wydarzeniami uznaliśmy, że rada konsultacyjna to jest też miejsce przestrzeń do tego, żeby po prostu dyskutować co w co zrobić, żeby realizować postulaty osób z niepełnosprawnościami im w takim kontekście tam przyszliśmy z taką ideą tą przyszliśmy natomiast od godziny 11 7 okazało się, że ta intencja dotychczasowa praktyka jeśli chodzi o funkcjonowanie rady i posiedzenie no po prostu się zmieniło jako coś zaczęło dziać państ w strefy mieliśmy gościa, który był też nie wcześniej niezapowiedziany, czyli pani minister Elżbietę Rafalską która, która przyszła na nasze posiedzenia inni przeszliśmy ją zobaczyliśmy, że są media, że są one, że są kamery, że pan jest bardzo dużo osób, których nie znamy, którzy zostali zaproszeni na to posiedzenie rada ma taką możliwość jako gość jako goście natomiast nie nikt nie ja zaproszą też to osoby tam było bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami tam byli przedstawiciele planów przywiezionych z pobliskich tego nie widzieliśmy ani w Narodowym wiedzieliśmy, że są osoby z Radzymina oraz DM 3 miejscowości szczęście podwarszawskiej też osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które przyszły posłuchać podyskutować trudno się rozmawia z takiej chwili ta dynamika tego spotkania była naprawdę zatrważające dane prognoza szliśmy w noc trzymać się porządku, a najważniejszym punktem tego porządku i myślę, że to bardzo ważne, że się podzieli ważniejszym punktem na popiersie prezentacja postulat za niezależnym życiem bardzo długa bardzo szczegółowa dyskusja nad nimi bardzo konkretnych postulatów z propozycją zmian konkretnych 40 kilku ustaw oraz tworzenie nowych ustaw, które gwarantowały niezależne życie osobom z niepełnosprawnościami w konsekwencji tego udało się im o tej różnorodności przyjąć jednomyślnie uchwałę rady konsultacyjnej, która popiera prawo do samodzielnego niezależnego życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami zwraca uwagę na szczególnie trudną sytuację wielu osób z niepełnosprawnościami ich rodzin uwzględnia postanowienia i tutaj ty będziesz wiedział, o co chodzi, czyli konwencji ONZ prawa osób z niepełnosprawnościami i przyjęcie konkretnych rozwiązaniach komuś przy 2, jakie rozwiązania w 2 było 8 takich rozwiązań kierunkowych przygody niezależne życie orzecznictwo realizujący prawa człowieka skupiający się na potrzebach i rosnące wsparcie systemu świadczeń finansowych, który kompensuje koszty i roztropności i wspiera aktywnie to są leży pełno zupełnie nowe efektywne wczesną interwencję imitację szeroką ofertę usług społecznych wspierających niezależne życie w tym asystentury osobistą przerwę wytchnienia, bo mieszkańcy zmagamy transport specjalistyczny aktywność zawodową społeczną w tym zatrudnienie wspomagane likwidację kładki świadczenie owej oraz możliwość łączenia pracy świadczeń dostępnych informacji koronację sporcie oraz były również kilkanaście par dotyczyły konkretnych rozwiązań można oglądać, ale bowiem, o czym dyskutowaliśmy co prawda nie stało się elementem tej uchwały będzie płacona przyszły rok, ale to co my wychodziliśmy z tym nie różni zaś w dyskusji 40 0 nowych mieszkań wspomaganych 20 20 roku mówi się całkowitego zakazu ubezwłasnowolnienia wskaźnika zatrudnienia wprowadzenie konkretnych ustaw do konkretnych oczywiście okresów, gdy odnosiliśmy czasomierz wojskowy dom Samopomocy typu DIN, których nie ma, a które są zgodne z intencjami wielu środowisk i rodziców asystent osobisty, więc dyskusja dotyczyła właśnie tych konkretów przyjęliśmy taką uchwałę w ich Alan co było naprawdę nie wiem czy pas ma świadomość jak wyglądają takie działanie słońca równie interesujące dyskutowane w trudno czasami pogodzić interes pracodawcy, który prowadzi w latach, a Monika rozumiem to za chwilę to nie przejedziemy natomiast tylko poprzednie posiedzenie rady 2 zlotym zlotym, a jako nasze w ogóle cyklicznie spotykają się modlono się spotykamy inne raz na kwartał natomiast jest informacja w ustawie, która wskazuje w rozporządzeniu do ustawy, że również innych sytuacjach dlatego wymagają łącznie niemal w nie ma wskazania, kiedy masz dokładnie odbywa co jest intencją przewodniczącego rady konsultacyjnej, ale również może być zwolniona z inicjatywy ministra nauki Wicia obecnie, czyli pełnomocnika rządu d s. osób niepełnosprawnych im się też wymieniamy informacjami oczywiście pomiędzy posiedzeniami trwa dyskusja panelowa OPTeam powstają zespoły różne problemowe, więc ta praca trwa od nastąpi w lutym 2 posiedzenie zostało zwołane oczywiście, że w kontekście zbieżności czasowej również z tym co dzieje się w sejmie, ale te postulaty, o których my słyszymy w sejmie to nie są postulaty włącznie małej grupy osób wśród osób postulaty środowiska Milner musieliśmy tak musicie również odnaleźć spotkać się zabrać głos z tez zaraz do tego przejdziemy, ale są zebry cały czas nie mówić o tym, porozumienie trudno było na pana przyjęliśmy uchwałę w związku z powyższym AM in po przyjęciu przez nas uchwały pani minister rolnictwa zaprezentowała zaprezentowała treścią porozumienia powiedziała, że biorąc pod uwagę są sytuacje inni to chcę, żeby rząd zobowiązał się do realizacji ważnych konkretów w użyciu tych konkretów swoim z nim w preambule tego porozumienia znalazły się informacje dotyczące godnego życia i realizacji praw człowieka co było dla nas miłą i miłą niespodzianką w preambule tego porozumienia nie było słowom protest nie było słowo konflikt nie było słowo w odniesieniu do nie było słów, a wcześniej domagali się podpisania porozumień absolutnie nie na własność absolutnie nie nie było też tego w porządku obrad, który został przedstawiony przegłosowany w porządku obrad była dyskusja nad postulatami niezależnego życia w Tajwan wnioski oczywiście jak zawsze to w takim podczas tego posiedzenia wygląda i pani minister przedstawiła mu treść tego porozumienia w tym porozumieniu były początkowo 4 punkty, które czynniki zostały nam przedstawione pierwszym to była podniesienie renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu niezdolności do pracy w innym był również propozycja funduszu solidarnościowego kolejny postój w pozwie propozycja ze strony rządu to byłaby było pakiet usług rehabilitacyjnych i Chin oraz program dostępny w KRUS i usług zawsze dom w podniosły się głosy również moje, że w MON oczekujemy, że rząd zobowiąże do pewnych działań, ale nie wszystkie te są przez nas zrozumiałej wystąpiliśmy przeciwko punktowi dotycząca mu funduszu solidarnościowego uznaliśmy, że pojawia się to tutaj element ma związek z jakimi dysponują Hamilton mnie znane to nie jest nasz postulat środowiska na pewno nie jest związany z ustawą z uchwałą własny niezależny w życiu, więc jeżeli mamy dyskutować o tych zobowiązaniach rządu były tak na to patrzyliśmy zobowiązania rządu żadnych działań to na pewno to nie jest nasz postulat po tym co się podpisuje umowy strony wiemy co później rząd z tym zrobić, a te wszystkie inne to są te, o których rozmawiamy my znamy konkretnie stąd w takim kierunku zaczęła jeszcze dyskusja ten punkt zresztą został usunięty z tego dumna z tego porozumienia no a potem zaczęło się robić nerwowo i zaraz przejdziemy do tego nerwowo 1 3 LO 1 8 za chwilę informacji PIT trzynasta 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studzi dr Monika żona Maria Żarska prawniczka działaczka polskiego stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz Aleksander Waszkiewicz Fundacja Instytut rozwoju Regionalnego w oboje wczoraj byli w krajowej radzie konsultacyjnej d s. osób niepełnosprawnych w tej radzie, w której doszło do tego straszliwego podziałało jak słyszymy zdrady w zasadzie tego co dzieje się tych osób, które protestują w sejmie tak zostało zinterpretowane tak zostało pokazane rada została przedstawiona jako organ rządowy, z którym rząd pod pisuje swoje porozumienie jest o tyle myślę dla stanowiąc, że faktycznie wychodzi z waszych słów na to, że podpisano porozumienie, ale nie z tymi środowiskami, które protestowały w sejmie tylko z innymi i tutaj niema przekłamania pytanie poco to zrobiono, ale wróćmy do tajnej do tego stwierdzenia na tym skończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy powiedziałaś, a potem zaczął robić nerwowo czy coś zaczęło dziać coś robić nerwowo, ponieważ coraz większej film głosów pokazywało, że istnieje ogromne ryzyko wykorzystania tego porozumienia w związku właśnie jest prostą w sejmie te głosy również moja osobista prowadziła do posiadania był bardzo mocną popierana przeze mnie na pewno przez przedstawicieli niektórych organizacji pozarządowych LM mówiliśmy przez cały czas mnie proszę nie wykorzysta w bok nie wykorzystujcie tej dyskusji w celach ministra politycznych i porozumienie zostało przedstawione, ale postawieni przed taką oto sytuację takim oto wyborem to chcecie, żeby rząd podniósł rentę socjalną czy nie podpisać się pod tym, żeby była dostępność każdej sfery życia czy nie no to wy jako taki organ nie chcecie, żebyśmy my jako rząd myśleli o usługach rehabilitacyjnych korzeni od lat mówi się szantażu trochę tak to wyglądało to władza taka pułapka jesteśmy przy stołach siedzi pan minister siedzi pani minister rozmawiano bardzo ważnych potrzebach nóg, a nawet się okazuje, że mamy na stole porozumienie, że właściwie to jest przygotowana nowa sytuacja choćby właśnie z wniosku z obecnością indeks obecnością tych działających kamer w miłym, ale my wy ni to co myślę, że wśród tych osób w ankietach były też się pojawiła to, że jednak do nosa i kilkunastoletnia monitory kilkudziesięciu, a nawet walka o bycie pilnowanie komentowanie dochodzenie postulowanie zgłaszanie postu również walka, a my też walczymy o bardzo wielu lat i czy to nie zostanie zaprzepaszczone jeśli my teraz w tym momencie nie zobowiążemy rządu do tego, żeby to zrobię to taki dylemat dokładniej tak się były bardzo długa dyskusja nad burzliwa, że też poproszono o media o o wyjście i też dyskutowaliśmy też prosiliśmy o obecność o o osób protestujących przedstawialiśmy Kielc tematy też się też też się boją, ale koniecznych na stole stanęło do czy mamy podnosić w rentę socjalną czy krajowa rada się czy krajowa rada odmówi wypowiedzenia się zmiany związane z umów, a w Ostrawie z ulgi rehabilitacyjnej MF to była sytuacja nawet teraz wymyśla sposób tyle czasu na naprawdę wyjątkowo trudna, a za nami głosy szepty osób, które też przyjechały przyszły po to, żeby ignorantem, żeby Ranczo podnieść albo, żeby walczyć o sumie agitacyjne zdobywa się wcześniej Ałan czy to jest ciało rządowe to też wielka odwaga, żeby być w ciele, która jest powołane przez minister pana ministra pani minister konkretną, a mimo wszystko mówić o swoich poglądach i walczyć tak skutecznie i konsekwentnie jak zrobiło się to przed tym jak było, że karanie konsultacyjnej i my staraliśmy się to przestaje to zrobili to rzeczywiście rozbieżności jak się zna mnie coś dla tego programu od wielu lat przecież to ja nie widzę rozbieżności między tym co mówiła wcześniej o tym co tutaj się znalazł mało tego w drugim pkt 2 jest naszą dietę ma, czyli zniesienie ceł na dopełnienie ubezwłasnowolnienia do roku 20 1 9, gdyby się to udało byłby to wielki sukces i trudno z tym w ogóle polemizować i koks i dyskutować rzeczywiście jest pytanie czy te punkty będą realizowane liczone będą, jakkolwiek przestrzegał wysta w albo zrobimy tak, żeby do tego przybliżyć i tyle na pewno nie jest konkretny podpis pod konkretnymi postulatami takiej osoby jak pani minister czy pan minister w albo powiem, że nie doszło do załatwienia tych 3 ważnych postulatów z takim celem krajowa rada konsultacyjna mieliśmy świadomość tego, o czym też tutaj cały czas rozmawiamy z żalem patrzymy na te problemy przez pryzmat różnych grup różnych osób różnych ich potrzeb różnych sytuacji życiowych co nam się dopatrzeć się, by patrzeć na to no to sytuacja też perspektywicznie no my wiemy, że Nitras to oczywiście muszą załatwić legislacją ustawą w bardzo szybko bardzo szybką, ale też widzimy wznoszono ostatnich lat takie szybkie rozwiązania nie zawsze byłem nie najlepsza anty, jeżeli przyjmiemy sobie jakiś cel tym celem dla wszystkich osób, które są w radzie, które też zagłosował za niezależnym życiem spoceni na człowieka właśnie przez pryzmat resortu, bo ten dam 200 zł cena 500 zlotych, a ten przystanek niż jakieś jedno działanie ale dlaczego my dążymy to ja wiem, że teraz są słowa, które no mało znaczą w obecności pewnie te wszystkie wydarzenia, ale powodem jest możliwość kompleksowego wsparcia jest możliwość skoordynowania działań jest możliwość orzekania o tym, czego osoba potrzebuje ktoś mówi chcieliśmy 500 zł, a my rozmawiamy, a ja znajdzie się ktoś, kto powie rząd potrzebuje 70 0 to co nie dostanie, więc chodzi o to, żeby to było funkcjonalne orzekania tych potrzebnych im o tym rozmawiamy i dzisiaj byliśmy tacy byliśmy przecież pod Sejmem to było coś dla nas trudna, bo my jesteśmy ze środowiska na własną my jesteśmy ze sobą mafia jest uderzające moment, kiedy występujesz tę uchwałę mniej lub nagle się okazuje, że Iwona Hartwich widać w jakim banku jest co pani rzeźbiła ja rozumiem rozumiem te emocje natomiast jak bardzo duże odebrała to rozmowa i jej finał to znaczy to, że bardzo spokojnie oni wolą też zaprosiła do dyskusji ja byłam dzisiaj dziesiątej sam też do Sejmu i też, że poprosiła o to, żeby zmobilizować inne osoby, które wspieramy, żeby przyszły na protest natychmiast okazała się informacja na naszej stronie internetowej stowarzyszenia na Facebooku o tym, zapraszamy rodziców informujemy o proteście takie informacje też był rozpowszechniony, więc finalnie ja rozumiem też emocje i to jak nasze w tym momencie pewnie pewnie czuła natomiast pomysł, że zna bardzo dobrze organizacje oraz główna teza tylko nie mówię, że środowisko jest bardzo zróżnicowany, ale własnej Dan jest pomówmy o tych różnicach czy to jest także jest duży rozdźwięk między tymi, którzy protestują w sejmie, a wami jeśli jest teraz gros dźwięk to, czego dotyczy pustych CSU takie same także my bywa, iż są nowe leki do różnicy między głównymi postulatami natomiast w celi w cel jest taki sam to właśnie godne niezależne samodzielne życie o wniosku wysokościami oraz ich rodzin takich jest wielką dyskusję o radzie wcześniej z faktu wszystko to osobom, o czym mówią matki dorosłych dzieci i wolnościami, by było mówione tak to to nie jest to jest to samo tak lumpeksy są też przedstawiciele wziętych organizm, ale są wzajemnie ufają w tym to jest dzisiaj też słyszeliśmy, że Jean te osoby głosujące mówiłem my przestaliśmy chodzić na te dyskusje nad stolikiem już przestaliśmy ME rozmawiać o jak kieruje organizacją, która prowadzi się dziś w terapii Zajęciowej 80 ośrodków mediacyjnych Ellen opiekuńczo wychowawczych agitacyjnych mając tylko w domu Samopomocy zakład aktywności zawodowej i mogące pozwolić na to, że nagle przestaje w ogóle z woli rozmawiać, bo tam są ludzie to 2 5  00 0 osób rocznie wspieranych w różnych w różnych działaniach w związku z tym, że brakuje kas systemowych rozwiązań to musimy myśleć w jaki sposób zabezpieczyć każdy dzień w do życia z projektu do projektu to ciasto skrytykowane przez innych, którzy nie są oni działają w organizacji, ale 2 5  000 osób rocznie, które wspieramy każdą z organizacji, która była inna wczoraj na KRK są konkretne liczby to jest konkretny wskaźnik zatrudnienia tych osób, w czym są też działania chcemy też działamy i nie możemy przestać rozmawiać przyszliśmy dzisiaj poparliśmy protestowaliśmy, bo naprawdę formalnie pytaliśmy go przed poniedziałkowym posiedzeniem rady oficjalnie rada Kongresu Endo i praw osób z niepełnosprawnościami złożyła oficjalne poparcie tych rannych tych postulatów i osób, które tam, które protestują, więc my nie byliśmy w kontrze nieśliśmy na żadne posiedzenie tajne jak, jakbyśmy chcieli coś załatwić na pewno nie w nie było to porozumienie wbre w tym postulatom i został przez cały czas podkreślam jedzie trwała 2 lata do pani Iwony posłami z masłem dostała odpowiedź nie istniał też rozumiem, że tam było gorąco więc, więc może niekoniecznie w tym, że możemy jesteśmy na nowe cechy przyniosłam, a przyniosłam publikację dla osób, które są też sam miałem w tekście łatwym, żebyśmy mogli porozmawiać o tych sprawach to osoby celem są z niepełnosprawnościami w różne pokazując, że muszę też działamy im to jest pewnie w dobra jak się okazało trudna sytuacja narząd różne nie zawsze wszyscy się widzimy po prostu w tych naszych działaniach to zostało w jaki sposób wykorzystane, ale my co mamy 1 te emocje, które towarzyszą matką są naprawdę całkowicie przerwany zrozumiałe gwiazdy przypomnę moją frustrację wynikającą z braku na początku ten brak wsparcia na małej Marysi szukania placówek tego rządu został festyn w Samarze nie wiem, gdzie są jednak mówi jedno drugie mówi drugi jest, że nie ma dobrej szkoły, że ja szukam, że przedyskutuje, że to to jest też, że to jest nasz największy absurd są dobre matki dzieci niepełnosprawnych nagłe złe matki dzieci niepełnosprawnych jedne są to drugie są tu macie coś takiego stało, że udało się w taki przekaz wygrał 8 zloty taka, że wśród samych osób i wolnościami czy też ich rodzin bardzo duża frustracja tak jak Holandia długoletnia to nie jest kwestia dzisiaj takiej, gdy nadeszła na pytanie, dlaczego to nie jest spór metod działania nie jest dla nas to nie jest prowadzone działania natomiast może warto powiedzieć, że tych metod działania leczniczych jest bardzo dużo włosów leczniczych to jest pisanie to skomentowanie tez udział w takich ciałach spotykanie się radykalnie się wzroku Pacek zarządzania był pałac, ale demonstracja była okupacja okupacja kalendarza i myślę, że to jest potencjał akurat tej grupy proszę zobaczyć, że w nową potrafimy się zmobilizować taki sposób jednak matki protestują gra Jean to poparcie ktoś się gmin pisze opinie zbieramy natychmiast n p. 1 5 0 podpisów pod takim Stanom, ale jest jeszcze jedno pytanie czy próbowałeś próbowaliście się w trakcie tego posiedzenia krajowej rady konsultacyjnej z tymi wszystkimi emocjami miejscem z tymi kłopotami, które się tam pojawiły skontaktować z protestującymi w sejmie, żeby jakoś inaczej wybrzmiało, żeby ten komunikat nie był taki dramatyczny, żeby one nie poczuły się zdradzony w tego nie zrobiliśmy dozorczyni z członków rady, o ile nie wiadomo oczywiście nie kontaktował się one nie z tymi matkami, ale pamiętaj, że byliśmy z serem w takiej wszelkim Kieruzel listy ze swojej walce byśmy w swojej walce z takim kierunku dyskusji tutaj chodzi o realizację tych postulatów, więc nawet powiem więcej myśleliśmy, że to jeszcze bardziej zmobilizuje rząd chce do tego po prostu ziarno będzie musiał wrócić do Sejmu i a w i rozwiązać rozwiązać problem dyskutować zastanawiać co dalej to też zobowiązał do Kongresu domyślała się zobaczyła, że przedstawicielka strony rządowej, owszem, pojechała do Sejmu oraz porozumieniem podpisanym z wami tego w ogóle nie wiedzieliśmy, siedząc z ronda wzięliśmy się o tym z dnia dopiero później, więc sezon to jest dla mnie osobiście bardzo trudne, więc wentylacji nie wyobrażam tego, że taki sposób zostaliśmy trochę wykorzystani właśnie się, że żadne nie wiedzieliśmy o tym w saniach siedzieli w przy stole porozumienie już spodziewać się troszkę jedno im innych zasad działania tak, że jesteśmy tam po to, żeby wspierać pełnomocnika rządu, dzieląc się opiniami natomiast nie po to, żeby ktoś pokazał, że jakaś część środowisk na myśli inaczej niż inna część środowiska będą bardzo się liczne wydarzyło się dzieli rządź, a jest jeszcze jedno tak po nad tą ustawą maksymy boską Brzeską wykorzystać na tej właśnie zdziałała cuda na nas bardzo boli tak, bo z osoby, które działają w dobrej wierze owej dobrej intencji sami wcześniej podczas naszych zaczęłyśmy, że ma te postulaty mają być spełnione insulin się pojawiają tak, iż teraz pytanie czy zmywarki czy my mówimy o wiek znajdzie to my nie przyjmiemy na następnym posiedzeniu Fedu to trochę tak trudno było to, że jedynym to też mogło być mówił o szerokim pakiecie, w jakich dojść tylko pojawia drugiej części posiedzenia dla ludzi czynnego nie przyjmiemy 4 im się poważnie jako partnerzy dialogu społecznym obywatelskim czy też zakładamy nie mamy dziś jedyną metodą jest bowiem tak Witos, która uznała też się też się też przyszedł po jawiło tak jakby przy czym może powinniśmy wejść ścięły 3 konie mam mandat tak, żeby być one podejmować decyzje pytanie czy działanie takie dzieła polega na tym, że chodziło o dotację na każdym posiedzeniu 12 ważnych ludzi powiedzmy to, że dzięki tym różnym metodom, a udało się osiągnąć też wiele rozwiązań, które wpisują się takie systemowe myślenie dało się w ostatnich latach bez względu oczywiście na nas na rządzących tych ludzi, którzy stają się decydentami do czegoś powoli przekonywać pokazywać tę perspektywę i my my w tej perspektywie będą zdecydowaliśmy się i to właśnie po deszczu zaś na początku nie indywidualnie, żeby była jasność pani minister zaprosiła te osoby, które są na sali rozumiem, że też końca zostało pewnie tam przewiezione do tego zachęcała do podpisania porozumienia w natomiast indywidualnie, kto chciał mógł podpisać natomiast o falę w uchwale rady zna się tam mój podpis jako po prostu przedstawiciela tego ciała, bo zgodnie z ustawą inwestują na reprezentuje i proszę zwrócić uwagę, że na jej terenie nie zostaliśmy dłużej na dalszej części to znaczy na prezentowaniu tego porozumienia podpisanego przez panią minister nas tam nie ma w tego, że zaraz po ziemi co wybrzmiało uznaliśmy, że ŻUŻEL za tonę stało się niedobrze czy trawa była w przypadku domów jak rozumiem albo wcale stoperami rzucasz to wszystko w albo podpisujesz tak dziękuję bardzo dr Monika Zioło pali szewska polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Aleksander Waszkiewicz Fundacja Instytut rozwoju Regionalnego transportu
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA