REKLAMA

"Adwokaci potwierdzają: złe traktowanie ich klientów przez policję to codzienność"

Połączenie
Data emisji:
2018-04-26 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie zdjęć i Igor 13 4 3 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry ale, żeby mówić 0 i właściwie o przemocy policji w Polsce właściwie to jest ten temat stylu, do którego zmierzamy, choć pośrednio zajmiemy się w tej rozmowie z opinią przyjaciela sądu, którą przedstawiła Helsińska Fundacja praw człowieka Europejskiemu Trybunałowi praw człowieka w sprawie pobicia 2 Rozwiń » mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji co się wydarzyło w Krakowie 2 0 0 0 20 1 5 roku, czyli można powiedzieć na rok przed wydarzeniem, które w zasadzie chyba zmieniła debatę publiczną odnośnie przemocy policji, czyli na rok przed śmiercią Igora Stachowiaka we Wrocławiu tak jakby ta sprawa jest zdarzyła się do 2 tysiące piętnastym roku natomiast te natomiast problemy, z którymi się spotykamy, jakby problem przemocy policji, o którym dyskutujemy jest obecnie MEN ta debata jestem bardzo szeroka właśnie ze względu na przede wszystkim zdarzenia, po którym zły stan jest bardzo szeroka czarne Soroka w takich mediach jak n p. TOK FM Niewiem parę jeszcze innych takich kręgach szwedzkiego jechali ściska Fundacja praw człowieka Uniwersytet być może ja sądzę, że debata dotycząca stosowania tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania w tych kręgach, w których pan redaktor mówicie Uniwersyteckim wśród obrońców praw człowieka toczy się za wsze jeśli mówilibyśmy o działalności fundacji Helsińskiej to ona samego początku zajmuje się sytuacjami, które mogą być właśnie kwalifikowanej dla naruszyciela ze strony policji ale gdyby tak było jak pani mówi to bylibyśmy strażnicy frajerami, bo co oznaczało, że nic nie zmienia, ale dlatego w dlatego mówię w domu początek tygodnia powiedzonka natomiast jeśli chodzi o jest sytuacja i niech szczęście, do którego które miało miejsce w UE we Wrocławiu spowodowało mam wrażenie, że ta debata jest jednak szersza i ona się zatacza jednak szersze kręgi i wydaje mi się, że już nawet te same elementy samo co tam policja zdecydowała się na testowanie kamery nagrywające interwencję policji dowodzi, że jednak, że jednak coś się zmienia mentalność i we w przekonaniu o tym, że musimy przejść nie tylko od diagnozy i nie tylko od tegoż właśnie dyskutować w tych kręgach, o których pan redaktor wspomina i zostawić dom powiedzmy na jakąś marginalizację tego tematu, bo w inny, bo tak trochę, jakby też, że w tym kierunku mam wrażenie, że pan redaktor mówił natomiast wydaje się, że to powoduje, że jednak ta debata jest szersza przyznam też nie wyobrażam sobie oczywiście może jestem nieobiektywna w tym sądzie z racji tego, o czym się zajmuje na co dzień natomiast wydaje mi się, że materiały, które było upublicznionych w związku z interwencją policji we Wrocławiu ręczę, że nikt nie mógł przejść obok tego obojętne sądzę, że to jednak też spowodowało, że dotarło 4 do szybszego dokonałby się ani nie myliła mam takie obawy, że bardzo wiele materiałów wobec, których nie można przejść obojętnie, które zostały upublicznione w Polsce na różne tematy wciąż jest w jaki sposób negowana, więc co się może przydarzyć także tu oby tak było jak pani, mówi że się nie przydarza, ale dobrze wróćmy do tego co w tym zajmuje się teraz Strasburg i 4 do tej opinii waszej, a przede wszystkim do sprawy z 20 15 roku co tam się wtedy stało w tym Krakowa SLD w Krakowie to była interwencja w mieszkaniu funkcjonariusze publiczni rzecznik policjanci weszli do UE do mieszkania, które mają uznali, że uznali, że znajduje może znajdować się sprawca zdarzenia, którego o, którego szukają oczywiście tu muszę też, że 1 rzecz pracować my nie ma zbyt wiele informacji na temat tej sprawy, dlatego że tak naprawdę opieram się tylko włącznie na materiałach, które są dostępne publicznie na stronie Europejskiego Trybunału praw człowieka czy mamy bardzo ogólne informacje dotyczące, że była interwencja policji funkcjonariusze weszli skarżące LG tutaj et 2 skarżących mężczyzna tłumaczy, że w byli pobici na używano siły w stosunku do nich złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa natomiast główna prokuratura jak i sądy nie znalazł podsta w do dołów wszczęcia postępowania jak te tutaj dalej prowadzenia tej sprawy, więc tych szczegółów w tej sprawie nie mam nie mam dokumentów na tym dokumentami będzie pochylał się Europejski Trybunał praw człowieka natomiast to co jest naszym Kolonia koło jak kochać i fundacji praw człowieka jest to tak naprawdę co pan redaktor powiedział tylko ogrania PiS oraz ominie przyjaciela sądu czy też pokazanie tego co dzieje się aktualnie w Polsce, a tak naprawdę co działo się w 20 15 roku nowo Heniek 20 1 4 2 0 1 5, żeby przedstawić Trybunałowi szerszy kontekst tej tej sprawy znaczy powiedzieć, że może jest taki morzem morzem morzem powiedział o tym, że mamy systemowy problem z 2 prowadzenie postępowań karnych przy przypadku nadużywania siły przez funkcjonariuszy policji i na to też chcieliśmy zwrócić uwagę we naszej opinii przyjaciela sądu i żeber to niebyła tylko i wyłącznie nasza opinia, ponieważ wiadomo, że do fundacji Helsińskiej nie zgłoszą się wszystkie osoby, które uważają się za ofiary właśnie takich hal czynów to przeprowadziliśmy też, że badania wśród adwokatów, żeby poznać ich opinia na ten temat no bo adwokaci są często po pierwsze, pierwszymi osobami, którym ofiary tortur nieludzkiego poniżającego traktowania mówią o tych sytuacjach są często pierwszym powiernika takich informacji od ich reakcji też często zależy to co dalej się stanie z tą sprawą, a po drugie, adwokaci często są przy tej osobie w momencie, w którym to postępowanie przeciwko funkcjonariuszom policji, ale jestem prowadzone i chcieliśmy pokazać właśnie Trybunałowi w ten szerszy kontekst się tym zakresie jest wasz styl walki z badań wyszło przede wszystkim to, że wszyscy próba badawcza to było 4 7 o 4 7 adwokatów, więc oczywiście nam zależało, by zmagać z badań jakościowych, żeby poznać Anię ilościowe w tym zakresie wszyscy adwokaci cele, do których którzy wypełnili naszą ankietę stwierdzili, że ich klienci zgłaszają problem nieludzkiego lub poniżającego traktowania to skala jest bardzo bardzo różna i tutaj jak nie było nie byliśmy w stanie oczywiście określić jawi jak procentowo wyższe ze względu na ich próbę badawczą też jeździliśmy do tej Generali schować przede wszystkim adwokaci wskazują na problem trudności dowodowe ach, Lennon czy nie może z ich zazwyczaj tego typu postępowanie te słowa przeciwko słowu GI del często jak te trudności dowodowe powodują, że nie można jak by odpowiednio zidentyfikować i na zidentyfikować jak to zdarzenie wyglądało to ona co adwokaci zwracają też uwagę to jest kwestia lekceważenia tego typu zarzutów podejścia sądów nieadekwatnej reakcji na tego typu w na tego typu ciemne, więc CEM i ta opinia co do tych jest raczej powszechna i większość adwokatów takie takie zarzuty pod tego typu do tego typu postępowań formułowała, ale w co to może oznaczać to nieludzkie poniżające traktowanie w praktyce otrzyma 3 strony mamy do czynienia, bo to co się wydarzyło może powiedzieć tak to co się wydarzyło we Wrocławiu z Igorem Stachowiakiem to wyjątek to co się wydarzyło w Krakowie też jakiś inny wyjątek to w końcu, o czym tak dobrą sprawę dyskutuje czy w Bet to co co będzie badał Trybunał strasburski i co jest jakimś naszym punktem odniesienia to jest art. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka czy zakaz tortur nieludzkiego lub poniżającego traktowania w i to jest kategoria bardzo pojemna czyni i też stopniowane, bo mówimy, że to, które to jest ten najbardziej dolegliwy środek w najbardziej dolegliwe naruszenie pra w do człowieka natomiast 1 na drugim jest poniżające poniżające traktowanie to są wszystkie się wszystkie sytuacje pobicia z różnym natężeniem na użycie użycie paralizatora też będzie maksa na pewno kwalifikować się we z ramach UE w ramach tej grupy istotą zazwyczaj wszystkie przypadki nadużywania siły fizycznej natomiast oczywiście ten artykuł jak o nim mówimy nie dotyczy tylko policją dotyczy ich w ogóle nie państwa więcej, więc też, że może możemy tu mówić na ścieranie zapewnieniu opieki medycznej jeśli ktoś jest zatrzymany 3 dni, ale nie zwrócenie się do lekarza jeśli ktoś ma różnego rodzaju zgłasza dolegliwości musimy pamiętać, że większość maja tego roku minie 2 5 lat od objęcia Polski jurysdykcję Europejskiego Trybunału praw człowieka to nie jest pierwsza sprawa, z którym znów skarga, w której obywatel Polski zwraca się do Trybunału strat spółki z takim zarzutem tych spra w niestety niestety takie sprawy już nie niż my mieliśmy też sprawy, w których Europejski Trybunał praw człowieka stwierdził, że Polska naruszyła w inny art. 3 ERP, o ile dobrze pamiętam, by było około 5 0 spraw, w których ten zarzut został został stwierdzony za zasadne rozwiąże się w przygotowywaniu owej opinii musieliście państwo posiłkować nie tylko dane nie proszą pochodzącymi z adwokatów, ale w ogóle tym co jest dostępne są rozmaite jest w opracowaniach jest pytanie czy ten problem jest dostrzeżone przez samą policję uczony zidentyfikowane nazwane czyta się zużyła jeśli chodzi o chętnych do wzoru wiek jest zawsze naszą my naszą rolą tej Seattle przedstawienie Trybunałowi jak najbardziej obiektywnej sytuacji to znaczy, że w i dlatego w i z 1 strony przedstawiliśmy właśnie opinia adwokatów z drugiej strony sięgnęliśmy do raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji, który dotyczył właśnie lat 2 0 1 4 2 0 1 5 w UE i dotyczą tak naprawdę tego jak sami funkcjonariusze policji postrzegają problem agresji przemocy czy też nadużywania środków przymusu bezpośredniego i bez tego raportu również wynika, że około 4 5 % policjantów było w świadkiem sytuacji, w których ich użycie siły agresji ze strony funkcjonariuszy mogą być postrzegane za użycie nadmiernej, więc moim zdaniem jednak ten raport powinien świadczyć o tym, że już ta diagnoza jest nie tylko z jakby w przygotowywana i se SI być zidentyfikowana przez organizacje pozarządowe czy też przez Oxfam międzynarodową się pamiętać, że inna problem w ogóle stosowania przemocy, ale też na problem braku właśnie odpowiednich postępowań karnych w tym zakresie zwracają uwagę też inne organy międzynarodowe, czyli komitet przeciwko tak to mamy ONZ czy też komitety d s. zapobiegania torturom rady rady Europy, więc wydaje się, że ta diagnoza, że ten problem i jest i jest już zrobiona oczywiście na pewno inaczej będą ją oceniać organizacje pozarządowe, a w pewnym zakresie policja pewnie będzie mówiła szła w tym długą listą, na której pan redaktor mówi, że to są przypadki incydentalne miejmy nadzieję, że taka miejmy nadzieję, że tak jest jednak te dane z raportu NIK przygotowanego dla ministerstwa sprawę ile wewnętrznych administracji nim 4 5 % jednak nie jest za incydentalne to co jest szczególnie istotne po lewej do rozwiązania, które ewentualnie mogą zostać tutaj wdrożone tu bardzo wiele osób rozumie, że oprócz obserwatorów analityków w tej sytuacji mówi o konieczności szkoleń policjantów wyznaczanie muszą się nauczyć rozwiązywać sytuacje inaczej, że stosują przemoc to bardzo często są stosują, dlatego że nie wiedząc co mogliby zrobić zamiast tego artysty oczywiście szersza rozmowa i też inny temat dziękuję bardzo Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej fundacji praw człowieka była zamiast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA