REKLAMA

O tym jak współny przeciwnik połączył Polskę i Ukrainę - rocznica sojurzu Piłsudski - Petlura

Światopodgląd
Data emisji:
2018-04-26 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz, a państwo gościem jest teraz prof. Jan Jacek Bruski z uniwersytetu Jagiellońskiego zignorowanie prof. Anny Wintour redaktor przyjęły państ w UE tutaj złapać pana w Warszawie chciał, żebyśmy opowiedzieli słuchaczom czy wspomnieli polsko ukraińskie porozumieniem z 20 01 . 2 5 2 2 kwietnia 19 2 0 roku ich tak na przeznaczenie tego, że obie te daty funkcjonują w podręcznikach historii z prostego powodu, dlatego że polsko-ukraińska umowa Rozwiń » polityczna została podpisana w nocy z dwudziestego pierwsze oraz miejsce 2 kwietnia 1 500 dwudziestego roku o pierwszej minuty 4 0 dokładnie rzecz biorąc w Belwederze w popularnej świadomości funkcjonuje jako układ Piłsudski Petlura, choć to nie oni do końca też nie oni sygnowali, ale oni byli patronami politycznymi tego porozumienia wcale niełatwo go, dlatego że zawartego w wasze Bros większości opinii społeczeństwa ukraińskiego społeczeństwa od polskiej to zanim przejdziemy do szczegółów to jednak, żeby trochę tak słucham cię wskazać 3, gdy mówimy o tym, porozumieniu to w zasadzie, o czym mówimy to znaczy też trochę pytanie o pamięć o nim jak dla mnie to jest o tyle ważna pamięć, że to jest opowieść o tym, że jednak Polska i Ukraina pomimo różnic czy interesów czy różnic w pamięci wrażliwości, a mogą ze sobą współpracować i powinny ze sobą współpracować mają z tego 1 nie ustanie tego samego w różnych wersjach wroga wstyd, bo porozumienie przeciwko Walsh bolszewikom rok dwudziestym dałem dziś to będzie inne zagrożenia nie wiadomo co jeszcze będzie w przeszłości, ale też jakość stopu do refleksji, ponieważ jednak wydaje się, że w pamięci ukraińskiej to jest opowieść o zdradzie tak tak my Polacy pamiętamy lepiej pozytywne aspekty Sojuszu Piłsudski Petlura te momenty chwały, kiedy wojska polskie i sojusznicze wojska ukraińskie ruszyły na wschód odniosły rzeczywiście początkowo błyskotliwy sukces, zajmując na początku maja Kijów Ukraińcy pamiętają chyba lepiej niestety dalszy ciąg tego czy dasz konsekwencje tego porozumienia, jakie to nosi imię polskich interesów państwowych porzucono ich do morza dyskutować czy były jakieś inne wyjście czy nie porzucone ich przy stole rokowań pokojowych z bolszewikami w Rydze jesienią 19 2 0 roku wtedy Polska delegacja uznała mandat przedstawiciela Ukrainy sowieckiej, a więc przeciwnika politycznego rządu Petlury na jej zrzekła się tym samym Sojuszu zawartego w kwietniu kleszcza to więcej o tym, urząd, kiedy potem już samotna walka Ukraińców z armią czerwoną się zakończyła to te resztki armii ukraińskiej struktury rządowe Petrowski ukraińskie wycofały się na terytorium Polski to była niebagatelna liczba to było ponad 40  00 0 uchodźców cywilnych wojskowych oni znaleźli schronienie na terenie drugiej Rzeczpospolitej na długo noga na okres znacznej części tutaj z została przez całe lata dwudzieste trzydzieste aż do roku 4 0 czwartego 30 05 . no ci, którzy nie zdołali wówczas uciec padli ponownie w ręce bolszewików niestety tak jak powiedziałam, dlaczego z mojej perspektywy to jest ciekawa pamięć czy czegoś ważna pamięć, ale dla pana Sekuły historyka nam przy okazji dno trochę rozmawiamy przy okazji rocznicy, która była kilka dni temu w ale odbyło się też konferencja miała miejsce tutaj wspólna polsko-ukraińska konferencja tak się zastanawiam co dla pana najważniejsze rzeczy najciekawsze w tej w tej w tym zdarzeniu i też próby zrozumienia go opisania i t d. Noblem się, że bardzo ważne jest podkreślenie, że rów całej historii jest wieczny kontaktów polsko-ukraińskich bardzo trudnych nierzadko krwawych to był bodaj jedyny taki epizod na powszechnie znany rzeczywiście pozytywny epizod świadczący o tym, że można było dojść jakieś porozumienie z jakiegoś kompromisu podjąć się współpracą dotąd nie było wcale łatwe, dlatego że te armie, które potem razem walczyły przeciwko bolszewikom przeciwko armii czerwonej stały rok wcześniej naprzeciwko siebie Polacy Ukraińcy walczyli o Galicję wschodnią walczyli o Lwów udało się, gdyby od słońca ten bagaż resentymentów i w imię ważniejszych interesów politycznych czy nawet geopolitycznych zawrzeć jednak porozumienie zawrzeć Sojusz pewne sprawy okazały się nadrzędne no i wydają się, że takiego zrozumienia często brakuje aż takiego historycznego punktu widzenia dla badacza co jest gleby po dziś dzień najciekawsze czy jakoś kontrowersyjne niejasne w interpretacji dla mnie to zdrada cały czas jestem taka, bo my służymy Polsce dobrze, że powtarzamy że, chociaż Polska powinna ona po odsunęła bolszewików to jednak była na tyle słaba, że musiała pertraktować no i w pewnym sensie musiała zdradzić Ukrainy Szymona Petlury i dogadać z Ukrainą sowiecką najwyższy zostaną jak bardzo wzrósł o racjonalizacji, a jak bardzo takie trudne wybory, jakkolwiek dramatyczny incydent liczna, ale takie, które zapadają podejmuje z UKS dyskusja, która trwa już 1000, więc rozpoczęła się już rok 1 500 dwudziestym bici w cudzysłowie mówię realiści, którzy mówili tak nie mamy innego wyjścia musimy zresztą wielu z nich jakby od początku było przeciwnych porozumieniu z Ukraińcami to jest ten cały obóz narodowej demokracji szeroko rozumianej prawicy polskiej wówczas, ale byli tacy, którzy mówili dramatycznie jak Tadeusz Hołówko 1 z bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego riposty dramat z domu w końcu zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów tam zamordowany przez Ukraińców już w latach trzydziestych, ale właśnie, dlatego że był rzecznikiem porozumienia tutaj jest nas części z obu stron co liczyć ze strony Realu na faktach tak najbardziej nie przeszkadza im postaci, które są za porozumieniem za współpracą, ale chów kurcząt o taką nieporozumienia i dlatego został musiał zostać usunięte źródła tego porozumienia nie doszło, ale wracając jeszcze rok 1 500 dwudziestego to hołd koło pisał wprost bardzo dramatycznym tonie w euro opuściliśmy z radziliśmy Ukraińców w Rydze nacisną na taki pozytywny scenariusz to, że niepotrzebnie wycofaliśmy się z wojny przecież Polska odnosiła polskie wojsko odnosiły kolejne sukcesy należą było pójść za ciosem odzyskać ponownie tereny Białorusi Ukrainy zainstalować ciąg Petlury w Kijowie i zupełnie inaczej z innej pozycji rozmawialibyśmy wtedy z bolszewikami to nie byłoby tylko w misjach w interesie Ukraińców, ale było to też racjonalny z polskiego punktu widzenia jeśli wydaje Józef Piłsudski też tutaj targany różnego rodzaju wątpliwościami gniazd przepraszam panowie nas bardzo przepraszam tak to są takie słowa można to oczywiście traktować jako element z jakiś gry aktorskiej to są słowa, które Piłsudski wypowiadał powiedział my się nic 20 01 . roku w ich, wizytując obóz internowanych żołnierzy ukraińskich Szczypiorniak, ale nie leży to fraza oddaje to autentyczne o uczucia Piłsudskiego on rzeczywiście czuł, że Polska porzuciła swojego sojusznika, że było to działanie do końca honorowe, ale nie było innego wyjścia już ludzkim doszedł do wniosku, że Polska nie jest gotowa w do dalszej wojny nie jest gotowe do tego polskie społeczeństwo Polska opinia, która dramatycznie żądał jesienią b r . w pokoju, ale też Polska armia wkrótce się załamie, że musiałam ofensywa bardzo błyskotliwa nie może trwać długo, a teraz już tym wszystkim jeszcze inny aspekt trucia pamiętać co znaczy Piłsudski nie w okresie rozmów pokojowych w Rydze był już odsunięty na margines w pewnym sensie życia politycznego decydowały inne czynniki dostała większość sejmowa, która była zdecydowanie bardziej naprawo i niechętnie patrzyła na plany wcześniejsze federacyjne naczelnika państwa panie profesorze mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zaprosić pana i żeby porozmawiać o samym Szymonie tak duże, które wydają się niezwykle ciekawą postacią też tam bardzo ciekawy tekst pana o tym jak my w kolejnych pokoleniach 3 latach pamiętamy Petlury wielkość można, by go porównać do Piłsudskiego tylko, o ile Piłsudski został ojcem niepodległej Polski o tyle ich maturzystom nie udało w ratach to były postacie pod wieloma względami porównywalne z, chociaż Piłsudski był kilkanaście lat starszy z, ale były to bardzo czułe punkty wspólne Neo obydwaj byli utalentowanymi wojskowymi w Lesznie odebrali żadnego wykształcenia wojskowego obydwaj byli przede wszystkim początkowo bezprawnej publicystami i tutaj jakby na tym polu działali obydwaj związali się początkowo z ruchem socjalistycznym Piłsudski oczywiście czołowi działacze polskiej partii socjalistycznej i nie z Symantec, która 1 z przywódców bardzo podobny do PPS partii ukraiński, działając na Ukrainie naddnieprzańskiej przy czym ten socjalizm obydwoje porzucają w momencie, kiedy stają na czele państwa jako Piłsudskiego naczelnik państwa te, które jako przewodniczący dyrektoriatu naczelny Ataman wojsk UR LO z AIDS i wyraźnie akcentują przecież interes państwowy nie interesy partyjne odcinają się swoich partii PiS, że właśnie do tej rozłamu chciał, bo to jest dużo wątków miasta postać też rury nie jest taka jednoznaczna bardzo były takie dramatyczne oskarżenie o antysemityzm był jako pod jego dowództwem są, ale na koniec chciałam tylko zapytać jak bardzo by się pan zgodził, że ten Sojusz między Piłsudskim raper Żurom przeciwko bolszewikom to też w jaki sposób funkcjonowania czy kamień węgielny w tym polityki, którą różnie nazywamy Giedroycia owej najczęściej dziś nazywamy, czyli takiego przekonania, że potrzebne są to niepodległe państwa wokół wsi no dosyć uczyli tanie, bo po prostu są potrzebne dla naszego własnego bezpieczeństwa i Żydzi to też jest fundament tego przekonania tak bez słów zdań to co już po drugiej wojnie światowej, a jeszcze w latach trzydziestych i Jerzy Giedroyć lansował było prostym jak mi się rozwinięciem koncepcji nie jest już Czujkowski mówiącej o tzw. koncepcji federacyjnej Piłsudskiego realizowanej do 19 2 1 roku, która potem ewoluowała w tę samą koncepcję Prometeusz skąd, więc wsparcia wysiłków niepodległościowych różnych narodowości zamieszkujących dawną Rosję właśnie w imię osłabienia Rosji tworzenia takich stref bezpieczeństwa na Wschodzie wokół Polski w Enei i tworzenia i ścieki sfery, w której Polska mogła też realizować swój interes polityczny to w zmienionych warunkach po drugiej wojnie światowej realizowała kultura, bo ile oczywiście to nie jest takie proste przełożenie, ale widzimy tej kontynuacji znów Zawiszy z kolejnym bardzo ciekawym tematem, do którego chciał wrócić jak bardzo ta idea są dziś aktualna jak bardzo należałoby jak wzywają niektórzy je przedefiniować, ale mówi też kolejna rozmowa bardzo bardzo panie profesorze dziękuję prof. Jan Jacek Bruski z uniwersytetu Jagiellońskiego państwa gościem dziękuję państwu światopogląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA