REKLAMA

Gwałt i przemoc ekonomiczna - rząd nadal nie zajmuje się tymi problemami

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2018-04-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM bank jest trzecim po godzinie dwudziestej drugiej rzeczy Radia TOK FM takie godziny temu państwa nocowałem dzisiejsze wydanie programu dość przemocy w każdy czwartek o godzinie 20 02. w naszym studiu Weronika Rokicka Amnesty International dobry wieczór i Grzegorz Wrona adwokat certyfikowany specjalista i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dobry wieczór dobrych zresztą Grzegorza Wrony znają słuchacze, ponieważ od czasu do czasu się pojawiał Rozwiń » się nazwać TOK FM dziś chciałbym, żebyśmy i będą to proszę najpier w panią Weronikę dziecko, żeby wytłumaczył naszym słuchaczom, dlaczego Amnesty International International zdecydowało się w takt opowiedziałem skoczą parę minut temu przed informacjami proszę wybaczyć jeśli niezbyt dokładnie robi państwo chcieliśmy sprawdzić jak konwencja rady Europy o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej albo między tą konwencją, a rzeczywistością w Polsce jest pewien rozzie w dlatego państwo postanowili zbadać jak duży jest to rozwój wsi szczegół to wynika taka jest natura Amnesty International 3 punkty mają państwo w różnych krajach po prostu takie programy, że badają państwo jak ta konwencja funkcjonuje wśród tych 2 6, które rośnie tak, które nam podpisałoby, bo daje, że część drzew, gdzie jest początek tej historii Chin, ale początek tej historii jest przede wszystkim w tym, że minęło minęły właśnie już, że 3 lata od ratyfikacji przez Polskę tej konwencji popularnie zwanej konwencji antyprzemocowej, więc to jest już takiej prawda okres, po którym możemy się zastanawiać czy ta konwencja jest rzeczywiście wdrożona naszą motywacją do zrobienia tego teraz byłoby też fakt, że za rok lub innym wspólnie do polskiego rządu pytania od gry wiało od instytucji ciała monitorującego miałem ksywę implementacja tej konwencji przez państwa, które ją ratyfikowały Polska będzie musiała przedstawić się takie takie sprawozdanie odpowiedzi napytania tego ciała monitorującego w tym procesie również głos będą mogły za zabrać się organizacja pozarządowa i my traktujemy tę analizę co przygotowały trwaliśmy jako taki punkt wyjścia do rozmowy też w gronie organizacji pozarządowych, ale dlatego, że organizacje pozarządowe też będą mogły w tym procesie oceny polskiej wdrażania konwencji przez Polskę też będą mogły zabrać głos, przedstawiając swój raport alternatywne do tego, które doktorem, który przedstawi rząd jest czymś takim momentem mamy rok jeszcze na jako organizacje pozarządowe na prace nad takim małym apotem alternatywnym winny my jak amnezji to nasza na pewno będziemy chcieli się w trans stan na proces włączyć no ale przede wszystkim mamy inne kluczowe jest to, że no właśnie minęły 3 lata od ratyfikacji konwencji przez po przez Polskę Bernd ta ten rozdźwięk między rzeczywistością Łabuza założeniami zapisami konwencji, ale w naszej ocenie jest ich jest duży dlatego wydawało nam się, że warto warto ten temat ten temat podnieść oczywiście tematyka praw kobiet ostatnio w Polsce jest zdominowana przez temat przerasta matce praw reprodukcyjnych dostępu do z legalnej aborcji dostępu do antykoncepcji awaryjnej tak dalej temat przemocy wobec kobiet Trocha wydaje się, że zszedł na dalszy plan wydaje nam się, żeby warto, żeby wrócił też do debaty publicznej albo to jest pani powiedziała o tym, że z jakiego powodu państwo ten swoisty raport, a przygotowali, ale ta historia ma zaskakująco pewnie nas nacisk naciąg dalszy ciąg, dlatego że państwo Szczytna pod wysłali jak rozumiem rządowi oczywiście to jest naturalny w naturalny proces to rząd będzie się będzie się prezentował przed wylotem ciała monitorujące przed kradzieżą sformułowania pytania albo, że pani zapytań państwo wysłali rządowi w takim mieście i co rząd na to oczywiście co rząd na to i dostaliśmy odpowiedź tak, że nawet 3 odpowiedzi MF wciąż bardzo chcielibyśmy też, że wysłaliśmy tam inne tę analizę do Ministerstwa Sprawiedliwości ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej do Rzymu oczywiście pełnomocnika rządu do sprawy równego traktowania jak również do Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo też o tym, sesjach nie chcielibyśmy zapominać na pewno ma odmianą nie dostaliśmy nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, ale dostaliśmy odpowiedź, że od pełnomocnika w imieniu całego rządu jak również razem osobno od Ministerstwa Sprawiedliwości my próbowaliśmy pełnomocnika rządu d s. równego traktowania zaprosić wystosowaliśmy zaproszenie, ale i okazało się, że niestety minister nie mógł się dziś pojawić w studiu, ale liczymy na jego zapewnienia, że temat ten jest dla niego ważny i w naszym studiu w przyszłości się pojawi liczymy liczymy jeśli pełnomocnik ma służyć zapraszamy bardzo serdecznie do rozmowy na ten temat dyktowało co może zapytać co w państwa Anny analizie są brali pod uwagę wszystkie rozumy oficjalne dane związane z tektury są dostępne związane z zwalczaniem przemocy ze skalą przemocy też tak, ale zrób z tym jak jak państwo znacie czy też zapobiegać tak przemoc i jeśli pani patrzy na te 3 lata, które minęło co do podręcznika do teraz to pani perspektywy to takie te największe najbardziej takie zasadnicze punkty, w których się mija to co w konwencji zapisano na to co się w Polsce dzieje to jak gdyby w błąd my wskazujemy na takie 4 główne milczy też 4 5 głównych obszarów w 2 to są takie obszary byśmy spojrzeli bardziej AM horyzontalne, czyli kwestia tego jak i w jakim stopniu bierze się pod uwagę w kształcie waniu polityki zwalczania przeciwdziałania przemocy wobec kobiet przemocy domowej głos organizacji pozarządowych i innych tutaj oceniamy ten dialog ze społeczeństwem obywatelskim bardzo krytycznie, a jest to jedno z 1 z wymogów konwencji, żeby tego typu polityka państwa była prowadzona w dialogu z organizacjami pozarządowymi, które pracują z osobami świadczącymi przemocy druga taka kwestia horyzontalna jest kwestia edukacji, ale i tutaj jest z 1 strony dotyczy to nowa nie bardzo szeroką edukację zarówno na edukacji rozumianej jako edukacja szkolna formalne nieformalne w środowisku szkolnym, ale również wszelkie szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się tym tematem PiS na 3 takie konkretna konkretna kwestie związane z realnym głównie nie dostosowaniem polskiego prawa do wymogów konwencji pierwszy z tych piaszczystych żebraków, na które wskazujemy to brak definicji przemocy ekonomicznej w Polskim prawie druga kwestia to jest RWE Anna kwestia definicji przestępst w zgwałcenia, którą uważamy, że jest chce już niemożna oceniać jest niepełna 3 jest, że nie spełnia do końca standardu standardu konwencji my chcielibyśmy, żeby mieć też konwencja postuluje, żeby nasza definicja przemocy seksualnej grała przede wszystkim pod uwagę kwestie braku zgody osoby doświadczające jej przemocy, a nie to trzecia osoba się murem broniła czy próbowała odeprzeć odeprzeć atak i dodaje polskie prawo ci nie zapewnia tego wypełnienia tego standardu konwencji wejść w skrócie jeśli w Polsce nie ma wyraźnej aktywnej obrony tak totalnie mówimy o przestępstwie zgwałcenia tak park, a państwo uważają, że z zapisów konwencji ewidentnie wynika to, że ta definicja zgwałcenia powinna zawierać taki element całej sytuacji, gdzie ewidentnie nie ma takiej potrzeby, żeby ktoś się aktywnie broni tak tak wystarczy, że nie było zgody na akt seksualny uważają, że bardzo ważne, tak więc dobrowolne świadome albo też jest kluczowe, żeby to była dobra sytuacja, w której ta osoba, która właśnie doświadczyła tego raczej im tej przemocy czy była tak wbrew swojej woli uczestniczyła w tym akcie seksualnym żeby, żebym miała była w stanie była w stanie taką zgodę wyrazić często jest to druga druga z tych kwestii nami trzecia kwestia która, która dotyczy głównie przemoc, że inne są winni przemocy domowej kwestia skutecznej izolacji sprawców przemocy domowej od osób, które doświadczają tej przemocy i tutaj to jest coś jest postulat, które od lat był jest zgłaszany przez środowisko organizacji pozarządowych i też dość jasno konwencja anty przymocował, mówi że mnie kwestia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy czy zagrożonych przemocą domową powinna stać na pierwszym miejscu i w naszym w naszej ocenie polskie prawo nie zapewnia tego, że tego priorytetu PMI dla bezpieczeństwa osób doświadczających zagrożonych przemocą i oto w studiu Radia TOK FM na stole są wydrukowane odpowiedzi od ministra sprawiedliwości i od pełnomocnika rządu d s. równego traktowania i zaczynając od samego początku pani Violetty w organizacjach pozarządowych biorą łapówki wyraźnie stanowią już napisane, że nawet więcej w 20 16 20 1 7 roku więcej organizacji pozarządowych otrzymało wsparcie finansowe, gdy w poprzednich latach w Lesznie umierać plaż tak rzeczywiście też warto podkreślić, że w obu pismach i od Ministerstwa Sprawiedliwości od pełnomocnika jest też załączona lista tych organizacji, które są beneficjentem tego wsparcia warto podkreślić, że ta lista się bardzo mocno zmieniła na przestrzeni na przestrzeni ostatnich lat część z tych spra w była też się głośna medialnie wiele organizacji, które wcześniej wspierały osoby doświadczające przemocy czy to kobiety czy to dzieci takiej takiego takich funduszy rządowych obecnie nie dostaje na tej liście dużo organizacji terenowych organizacji też Reja w zadam sobie trud, żeby grę wchodzi na stronę tych organizacji większość z nich, żeby zobaczyć jak te strony internetowe wyglądają jak ten organizacje chwalą się tym, żebym porządkują te pieniądze jak rozumiem na wsparcie dla ofiar przemocy domowej i rzeczy widzieli, że na tych stronach tych informacji jest bardzo niewiele z przynajmniej na tym poziomie stron internetowych jakiś raport z merytorycznej działalności n p. bardzo ciężko jest się dowiedzieć się co do organizacji robią czy rzeczywiście ta pomoc trafia do do osób poszkodowanych czeka czy zewnętrzny w organ oceniający wdrożenie konwencji będzie n p . tak wnikliwie to wszystko sprawia, że uwierzy bardziej temu co pisze ministerstwo wywiąże się go pełnomocnik czyszczący piszą państwo się niebawem ktoś tam nie będzie z instytucji międzynarodowych, choć na stronie incydentem nowe wieczorne jakiś z całym szacunkiem, ale nie wiem czy stowarzyszenia się w Siedlcach czy Caritas diecezji Siedleckiej prawda żeby, żeby to jak z Wisłą przeciwko słowu w ale są twarze, żeby słowo przeciwko słowu już będzie bardzo brzydko opolscy świadczy o, ponieważ tak chciała inicjatywa jak raport Amnesty International wysłanego do rządu nie jest działaniem ani przeciwko rządowi ani wymierzonym w krytykę nawet rządu tylko jest pomocą dla rządzących, aby wskazać, w których miejscach z punktu widzenia niezależnych podmiotów nie funkcjonuje lub nienależycie funkcjonuje prawo nie po to, wystarczy się taki raport do określonych w ministerstwie ministerstwa powiedział wymienienie my uważamy inaczej tylko, żeby się temu przyjrzeć, żeby powiedzieć dziękuję, że Czuwajcie piszecie pracujecie my się musimy w związku z tym, że dopisać się temu przyjrzeć co najwyżej spłyną 2 przeciwstawne stanowiska do Gremio w tym organizacja pozarządowa powitanie Dziadoń viatoll działa w, a poziom merytoryczny odpowiedzi będzie tak jak układa to na stole, bo ja nie mam wątpliwości do tego, po której stronie gremia się powiodło się chociażby z takiego czysto merytorycznego punktu widzenia w nie pochyla ono się nad tym, że skoro jest informacja o tym, że pewne rzeczy nie działają należy to informacje zweryfikować nie z nią polemizować w lotach, ale wróćmy do organizacji pozarządowych jak jest generalny nie ma nie ma realnego wskaźnika papierka luksusowego, który nam pokaże bardzo wyraźnie rząd korzysta z wiedzy doświadczenia organizacji pozarządowych w dziennym tutaj przez ministerstwo mówi podaje liczby i kwoty tak w temacie organizacji pozarządowych tak, ale rozumiem, że jak najbardziej można zadać pytanie o to czy młodsze ministerstwo w dalszym oczywiście w toku można zadać pytanie czy ministerstwo otrzymuje od organizacji, którym przekazuje finansowanie czy otrzymuje raporty są z działań trzeba uczyć no właśnie te organizacje się właściwie rozliczają przypomnijmy pełen duchów przepraszam za mąż z Legią kolegialnego słowa naloty na biura kilku organizacji kobiecych przede wszystkim centrum praw kobiet jakiś czas temu przecież ta po znowu się tego słowa naloty miały miejsce, dlatego że było przypuszczenie, że jakiś tam sposób Wiśle były wydatkowane pieniądze i ślad były, jakiej się tak jakieś błędy rozumiem, że po stronie ministerstwa urzędników, którzy jakoś się źle nadzorowali wydawanie tych tych funduszy, czyli ministerstwo rozumie ma w mechanizmie oczywiście powinno mieć mechanizm, żeby sprawdzić czy te organizacje prawidłowo wydatkują na fundusze czy te fundusze rzeczywiście trafiają do dużo to poszkodowany, więc rozumiem, że jak się macha mechanizm jest powinien być sprawdzenia 3 czy rzeczywiście ta pomoc jest, aby zjednać, a druga rzecz jest taka, żeby osoba doznająca przemocy odważyła się zgłosić do organizacji pozarządowej musi mieć dodaje organizator musi wiedzieć, że jest taka organizacja musi mieć dostęp do organizacji musi mieć do nich zaufanie te 3 elementy zdobywa się latami to nie jest tak, że mumia dzisiaj czy założą organizację pełno portiera uległ dostałem pieniądze będę przyjmował to tak nie działa to jest bardzo trudna żmudna latami wypracował na pracę i jeżeli my chcemy do tych renomowanych od lat dotowanych organizacji dodawać kolejne tak wyglądałby proces rozszerzania tej pomocy jak najbardziej właśnie o to, żeby ten krąg potencjalnych dostępność, bo jak najszerszy, ale nie możemy już takiego numeru, że wykreślił te co się ludzie od razu dostają już sadzimy coś na zasadzie eksperymentu zobaczymy co z tego wyjdzie po rozliczyć pewnie można wiele rzeczy natomiast w jakości świadczenia usług i pewnie już tak łatwo nie sprawdzimy co się tu pytać, a już jest taki mają już niezwykle trudno będzie z zbadać strukturę osób, które się zwrócą o pomoc jak i organizacji pro 2, ale jeżeli się tego nie sprawdza panie redaktorze tylko daje się środki nie interesuje nas z dostępem do zasilania najlepiej prawda, bo weryfikacja tych środków i przyznanie tych środków powinno się opierać na bazie takich kryteriach merytorycznych, a ponieważ nie przyszła żadna odpowiedź ministerstwa edukacji przez tę edukację tu jedno w wywarze z ważnych rzeczy w w tych szpitalach, o których mówimy o 3 BM tak to znaczy liczymy oczywiście cały czas, że taka odpowiedź czy przejdzie również zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed wszystkim, dlatego że wycofano edukacja antydyskryminacyjna zasiłku, czyli ten taki element, które były jeszcze ratował w jaki sposób polską szkołę, że jakiś taki element edukacji antyprzemocowej antydyskryminacyjnych w ogóle jakieś treści tego typu były były w programach, ale jak sobie spojrzymy na te tematy na tę tematykę poruszaną w naszej analizie to tak naprawdę się tematyka poruszana przez konwencje anty przymusowo można sobie wyobrazić bardzo wielu elementach programu szkolnego zarówno n p. na każdym takim przedmiocie jak przedsiębiorczość, gdzie można byłoby mówić o przemocy ekonomicznej możemy sobie wyobrazić, że w ramach liceum w niemym dialogi 3 tak będzie brzmiała odpowiedź ministerstwa edukacji właściwie nie ma osobnego przedmiotu w ogóle go nie planujemy nie planowaliśmy, ale ta muzyka na pewno się pojawi niech to będzie lista różnych lekcji pewnie tak wygląda to co jest dobrze oczywiście i my też oczywiście mamy świadomość, że są nauczyciele zaangażowani nauczyciele nauczycielki, którzy autentycznie prowadzą zajęcia z określonych przedmiotów czy to będzie biologia 3 przygotowanie do życia w rodzinie czy to będzie nawet, że mój język Polski historia właśnie przedsiębiorczość oni będą tego typu treści w swoich zieleni to po na swoje zajęcia po nim zawierać pełen jest z tym, że w tym momencie robimy wszystko zależy od indywidualnego nauczyciela nauczycielki to jest główny problem, że nie jest nie ma systemowego podejścia wszystko zależy od Goethego na kogoś trafi alei od takiego prywatnego zaangażowania indywidualnych osób pracujących w szkole, a nie ma w tym momencie systemowego podejścia, w którym no właśnie te treści byłoby po prostu zawarte w programach nauczania tych przedmiotów czy nauczyciel bez względu na to co myślą o tym, musieliby ten program przerobić, ale w ramach tego programu n p. porozmawiać o przemocy ekonomicznej na lekcji przedsiębiorczości 2 i edukacja to nie tylko szkoły to również nie wiem policja to również są pracownicy absolutnie mu środków bądź społecznej z profesor szersze pojęcie, ale państwo tak to zrozumieli tak oczywiście to jest oczywiście to te postulaty mchy, z którymi zwróciliśmy się czy rekomendacji Stróż wróciliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dotyczyły ich kompetencji, czyli klas szkoły te i inne elementy zawarliśmy z w rekomendacjach n p. dla ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej czy dla Ministerstwa Sprawiedliwości zależy od kochania, czyli edukacja, a w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości jest coś na temat właśnie tego czy jakie szkolenia są inni nie z tego co z tego co pamiętam ten element pominięto, uznając być może są dla nich ważniejsze od, których trzeba pilnie klinik napisać z tym, że warto podkreślić, że odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości dość jednoznaczna dobrze wywiązujemy się ze swoich zadań zwalczania przemocy wobec kobiet przemocy domowej, więc nie ma potrzeby jakichś zasadniczych zmian w BMW jest słuchaczem czwartkowy szczyt cyfry tam tabelki są załączone do wody w odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości tak są załączone do ZUS trzeba też powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pewną zmianę prawną zmianę kodeksu karnego, ale jest ona Wilders skrajnie wąska bym tak to bym tak to nazwała, bo być może państwo pamiętacie jakiś czas temu po wyjątkowo brutalnym gwałcie we włoszech w Rimini Napoli za Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że miejsce całkowicie inna kwestia walki z przemocą wobec kobiet jest bardzo trudna to one na nich i że to jest bardzo ważne tematy trzeba bezwzględnie walczy z przemocą seksualną wobec kobiet, więc ministerstwo uznało, że wprowadzi taką bardzo kosmetyczną kosmetyczną niewielką zmianę, ale przy okazji tej zmiany BMW i inne mniejsze za to zmianą żadna żadna z nich właśnie szersza zmiana jest bardzo wąska zmiana, która będzie dotyczyć 3 m. in. AM się, w którym podwyższenia rozwiedzionych tak za gwałt ze szczególnym okrucieństwem na kobiecie ciężarnej, ale i zwiększenia kary za recydywa, czyli za ponowna winnym popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, więc bardzo bardzo wolniutko też nie ma to nic wspólnego prawda z tymi deklaracjami ministerstwa sprzed jest właśnie jakiegoś czas potem urwał się w Rimini Jacques ministerstwo tak zdeterminowany do tego, żeby walczyć z przemocą seksualną jak widać na nie do końca Grzegorz, o ile w raporcie Amnesty International nie wzbudziło jakiegoś zdziwienia po narobić rzeczywistość, którą się stykamy na co dzień o tyle lektura tych odpowiedzi w szczególności tropić pełnomocnika ani Ministerstwo Sprawiedliwości na wprawiła w niezwykły smutek, ponieważ są tam treści, które w, które świadczą o tym, jakimi jesteśmy poziomie rozmowy, ponieważ Szanowni państwo, jeżeli ja czytam, że przemoc ekonomiczna jest zdaniem ministerstwa ujęta w kodeksie karnym w postaci tego, że można kogoś skazać za znęcanie się psychiczne, a minister twierdzi, że jego zdaniem formą znęcania psychicznego może być właśnie przemoc ekonomiczna SA tez bardzo ciekawe z punktu widzenia, a na wykładu na Uniwersytecie natomiast nie ma nic wspólnego z rzeczywistością orzeczniczą, jeżeli chodzi o przestępstwo znęcania poseł ministerstwo kazało odzież 1 wyrok, gdzie uznaje się przemoc ekonomiczną za formę znęcania się wstydzić swego już samo skazanie za znęcanie psychiczne jest niezwykle rzadki i trudne do osiągnięcia w i oparte na groźbach karalnych zniewaga obelga, a w poniżaniu wielokrotnym, a ujęcie w opisie czynu jakiejkolwiek formy przemocy ekonomicznej jest w Janinie z nami spotka się, a będziemy mieć w ogóle tylko za to wskazać, czyja Puszcza to w praktyce nie występuje z mówieniem, że nauczyciel może to się mieścić w pojęciu znęcania jest jak obrażanie inteligencji wiele osób, które doznają tych form przemocy w jeszcze gorzej jest zgwałcenia, bo jeżeli czytam taki tekst, że jeżeli osoba pokrzywdzona nie chce mieć kontaktu seksualnego to wymarzona zresztą też sposób, że się oni przecież mogę to w kodeksie tak w domyśle silnie broni to znaczy, że wyraża zgodę podając, że państwo dziewiętnasty wiek ma od ISD ma właśnie o to chodzi z różnych przyczyn związanych ze stresem strachem i wieloma innymi czynnikami zależność są sprawcy właśnie osoba pokrzywdzona nie musisz bo, choć to na tym polega spór na tym polega tu wahadłowo nie w razie nie zrozumieli, o czym jest konwencja, ale mówienie z osobą doznającą przemocy ekonomicznej w nas takie zasady to trzeba się było bronić i dość, że państwo po prostu urągający wszystkiemu, ale co ciekawe w takim razie, jaka była intencja osób piszących o odpowiedź czy podsądny Brzozowo 2 2 scenariusze pierwszy był taki, który chyba na początku naszej rozmowy pan za Weronika Rudnicka opowiadał o od o tym, skąd się ten raport, jeżeli tak dalej podobnie czas harfy posiadać będzie zawsze ktoś dopisał do odpowiedzi w 1 przypadku jest drugim szosy tak czeka nas w bliskim czasie mrozów kilkanaście miesięcy tak i tak przegląd jak funkcjonuje konwencja w Polsce, więc popatrzmy na to trochę oczyma Amnesty International popatrz na tę spółkę z kryzysu kluczowe kluczowe możliwe odpowiedzi za rok się przydadzą tak niewiele się pewnie w tej kwestii zmienić tekst, a drugi scenariusz proszę powiedzieć pas zarzucał mogą się wydarzyć w taki, że poważnie przesłuchać pomyślał tak zaraz zaraz chyba wewnętrznie nie zrobiliśmy nigdy takiego monitoringu po 3 latach działania tej konwencji nie rób on było ciasto zrobione w taki, by z wąskich zachowane fragmenty rzeczywistości, a w ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich chodzi o przestępstwa z nienawiści soul coraz mniej jest w Polsce na to szybko się zjawią ministerstwo z policją oraz nowe tabelki policzyliśmy jest coraz mniej tak w takich różnych medialnych sporach czasami jest próba monitorowania pewnych zjawisk w naszym kraju tego jak powodzie i tutaj być może też tak było, że że, że ktoś, kto ktoś po prostu wewnętrznie tekstowych uważam, że Ministerstwo Sprawiedliwości robi takie monitoring jak konwencja w Polsce działa samo siebie czy tak tak jest w gminie zmuszony przez nikogo odda kre w ujemne trudno mi się raczej wydaje, że te odpowiedzi były no właśnie niewypowiedziane przez przestawił przez te lata nikt nie zadał Ministerstwu Sprawiedliwości 3 3 pełnomocnikowi pytania no właśnie jest to zaskakujące, że wszyscy pamiętamy co znaczyło w dyskusji publicznej w Polsce konwencji antyprzemocowej no przecież to Bóg o ileż poziomów mocy wyżej w parlamencie od od Bandery i tych wszystkich rzeczy to było to był to naprawdę moment, kiedy publicyści tony papieru marnowali jednak na to jak każdy zapytał tak, a później zapomnieliśmy o tej konwencji antyprzemocowej fakt, że oczywiście ta konwencja warto podkreślona została ratyfikowana nie była to 1 z ostatnich 1 ostatni podpis złożony przez prezydenta Komorowskiego przez końcem kadencji, więc ta konwencja została pozostawiona nowemu rządowi nowemu prawda znów przyszedł nowy prezes na później nowy rząd, który miałby tę konwencję realizować CIM tak nie padały takie, że takie pytania o to by jak w jakiej się w Polsce realizacja tej konwencji no właśnie jak zadaliśmy to pytanie to to element dostaliśmy odpowiedź Otóż tak duża inną właśnie nie nigdy nie widzimy potrzeby zmian wszystko w czytam widzimy potrzebę to niech tylko kosmetycznych zmian my nic się w Polsce nie dzieje Pm Warta to może wystawić też wypowiedziało prezesa partii rządzącej, która parę tygodni temu podczas wojny, jakiego się po wiecu spotkania z z elektoratem powiedział, że z przemocą wobec kobiet w Polsce nie ma problemu, że skala jest niewielka w Polsce panuje oczywiście szacunek dla kobiet i dlatego dlatego w Polsce się tym, że nie zajmujemy oczywiście m. in. niema tej przemocy, dlatego że MF nie wpuściliśmy do Polski uchodźców, więc taka była taka była wypowiedź gdzieś tam ta wypowiedź prezesa Kaczyńskiego jakoś się kupy gdzieś tam hoteli tej odpowiedzi widzimy też w tych odpowiedziach Ministerstwa Sprawiedliwości od pełnomocnika w tym, by nie widzimy potrzeby zmian wszystko działa dobrze to jest na ten moment realnym odpowiedź polskiego rządu laik jak spojrzy na te tabelki dowie się, że n p . liczba zatrzymanych sprawców przemocy w rodzinie przez jednostki policji na 16  00 0 ton nawet nie będzie miał świadomość to jest dużo czy też mało czy to jest jakiś radykalny wzrost spadek o takim samym końcu co to znaczy, że go zatrzymano w ale my nie dyskutujemy w ogóle nad na poziomie, który powinniśmy, bo my nie nie można łatać statystyką przepisów, które funkcjonują, których nie kwestionujemy, że funkcjonują w tych dziur, których po prostu nie ma legislacyjne nie ma w nich legislacyjnych rozwiązanie to chyba akurat jest przyznane, że nie ma takiej możliwości, żeby w każdym wypadku to policja mogła tego sprawcę nieszczęścia zabrać do łez przyznane w natomiast akurat wspólną, a ja rozumiem, że pan prezydent Komorowski podpisał jako 1 z ostatnich swoich czynności, ale on chyba tak nie myślę, że to odpisywał, że to jest 1 z jego ostatnich czynności można liczyć na Solnego, ale dojeżdża sytuacja tego rodzaju, że w przypadku przestępstwa zgwałcenia, bo na tym zyskuje, bo to jest najistotniejsze, a rzecz ta dyskusja naprawdę powinna być merytoryczna prawnicza chodzi o prawną definicję gwałtu nijak nie da się obronić tezy, że ta, którą mamy zupełnie nową definicję konwencyjne, bo jest Polska definicja jest po prostu węższa ostrożnie wprowadza dodatkowo ograniczenia i teraz ja bym bardzo się cieszył, gdybyśmy usiedli zaczęli rozmawiać czy rozstrzelać jak nie to dlaczego nie, a jak tak to dlaczego i w jaki sposób to jest trudne to nie jest tak, że my tutaj mamy jedynie proste rozwiązania, żebym tak różowo nie będzie różowo jak dowodowo spraw mają wyglądać jak ma wyglądać oprócz to wszystko trzeba bardzo precyzyjnie przemyśleć, a to nie jest otwarcie rozmowy merytoryczne to jest my to jest to to jest niezrozumienie zasygnalizowanego problemu no właśnie wyjście przed się przed ZS w litografii to tak myślałem, że notatki zrobiłem co jakiś efekt twórczy mamy 2 odpowiedzi na państwa na pełny raport Amnesty International i czy efektem tego będzie jakaś rozmowa jakiś dialog to są odpowiedzi, które z odpowiedziami Alex w Sopocie p t . to tyle jeśli chodzi o relacje rząd to organizacje pozarządowe czy tak czy jakiekolwiek zewnętrzne wobec rządu tak to jest tak sformułowane w takt to to jest trochę tak sformułowanym oczywiście będziemy odpowiadać na to, że oba te pisma, żeby to jedynie nie odcinać się bynajmniej dialogu no ale obawiamy się, że ten dialog w no właśnie Ależ tak bardzo z udziałem instytucji analizowanych czy taki bardziej no właśnie przeniesione na inny poziom ten dialog powrócił przy okazji monitoringu ze strony gra w Rio w przyszłym roku z tym, że ktoś będzie prawda trochę na innym poziomie, a będzie grać, więc na jaw, że mało, kto wygra będzie wyglądał prawie podam przykład powie Amnesty International napisał coś takiego inaczej jest także Grecją oczekuje, że z naszych informacji wynika oczekuje, że organizacje z pozarządowe złożą 1 wspólny raport może być też rozumiem łatwiej było łatwiej było, ale ma oceniać Mężydło połączone siły organizacji pozarządowych rozkładają 1 port i jest on właśnie raport alternatywny do tego, które przewiduje rząd możemy na chwilę powrócić do do do kwestii przemocy ekonomicznej, bo wydają się, że jestem trochę rzadko pojawia się w mediach w ogóle jest jednak sprawa dość dość nowa na i skoro pan Grzegorz Wrona, mówi że niema mrozów nie znajdziemy obu rzadko się znajdzie prawie w ogóle uzasadnienie wyroku, gdzie mówi się od tej przemocy ekonomicznej albo czy też, ale Glinka-Mogentale, ale jak rozumiem teraz i w praktyce jest tak możliwe, że jakiś sędzia gdzieś w Rosji właśnie zastanawia nas jako sprawującemu miałby narzędzia, żeby wydać wyrok i chociażby jego uzasadnienie Polic z powodu przemocy ekonomicznej co było dowodem na przemoc ekonomiczną czy teraz sprawnie to jest w nie do zrobienia o tyle kwestia wiedzy tych sędziów i albo przyzwyczajenia i treningu czy też kwestia braku właśnie podstawy prawnej tak zapytał, gdybyśmy rozpoczęli rozmowy na temat tego co ma się nazywać znęcaniem i w ramach tego pokazywali, jaka jest sytuacja psychologiczna osoby doznające przemocy ekonomicznej jak to jest trudne jak sytuacja ekonomiczna jest świetnym mechanizmem kontroli zachowania osoby podporządkowanej TOZ całą pewnością można zmienić stąd praktyka i to co pan lato, ale raczej jak i inne prawa bez zmiany prawa, owszem, tylko trzeba sobie powiedzieć 1 podstawową rzecz wtedy to ochrona nie jest równa dla wszystkich to znaczy, jeżeli dzisiaj pójdę do sądu dla Warszawy-Mokotowa i przekonań sędziego, że jest tak pan reakcji mówi i on zacznie wydawać jakieś wyroki to ktoś, kto pójdzie dla do sądu w Lublinie nie będzie miał takiej szansy tak nudno, bo musielibyśmy ustalić, że mamy wszyscy zaś po to, podnosić nagle wszyscy ci sędziowie zaczną to zauważać to bardzo żmudnym bardzo trudny proces, który w Polsce w ogóle nie ma tradycji takie ustanawianie i stosowaniu prawa pojęcie znęcania się funkcjonuje w Polskim prawie 19 3 2 roku, ale zmieniało się trochę czasu, w którym się to pojęcie wykluło co my po tym, pojęciu zrozumiemy nie chciałbym, żeby kolejne 70 8 2 tony zajęło doprowadzenie do tego, że będziemy pod tym pojęciem również rozumieć przemoc ekonomiczną to bardzo się cieszę, że minister też tak to rozumiem takie, że zdaniem ministra tak nie jest to bardzo sympatyczna deklaracja o tylko rząd wyroków na szczęście nie wydaje na to miasto jest sytuacja taka że przemoc, która przyjmuje formę znęcania musi być do Legii Liwa musi być długotrwała musi być intensywna musi być spełnione wszystkie elementy i teraz, jeżeli ktoś wydziela środki finansowe to czy to spełnia kryteria się niespełna pochodzący stąd dyskusje z narażamy się na to, że każdy, kto oceni inaczej roboty są trendy teraz jak i słucham tego co pan mówi też zostanę remont nad tym w jaki sposób niektóre sytuacje życiowe kwalifikować się, kiedy jest trudne dla ludzi, którzy się znajdujemy dziś takie takiej relacji właśnie przemoc owej jest do tego jak dołożę sędziego, który patrzy na to z dystansu próbuje ocenić, a jeszcze 6 BM redaktor wyobrazić przed chwilą pan orzekał w sprawie znęcania, gdzie była złamana szczęka bar i ktoś był hospitalizowany, po czym przychodzi pani, która mówi no może nie daje mi na marne, a na jedzenie tak i my mamy uznać, że to jest ten sam przepis ciężko będzie tej drugiej stronie realną nadużył pan argumentu najprostszego argument na to, że przepis powinien ulec zmianie bar w przed rozmowy dyskusje szkolenia, by krajowa rada sądownicza i inne wszystkie instytucje nie minister zdrowia musimy zmienić przepisy, ale jak to jest kolejny bardzo ciekawe pytanie jak to zrobić no to trzeba uczyć się zastanowić, bo nikt na pewno taka, a my tak tam manipulacja przy przepisie, która miała miejsce w zeszłym roku, gdzie wprowadzono pojęcie osoby nieporadnej ze względu na wieko przymocowane skutki nikt nie wie, o co chodzi w ogóle do ZUS to bardziej rozwinąć będą rosły wynajmowanie wiedzie w zeszłym roku zmieniono treść przepisu o znęcaniu, wprowadzając nowy paragraf, w którym uznano, że w dal wyższą odpowiedzialność karną przewidzianą, jeżeli ktoś znęca osobą nieporadną ze względu na wiek, czyli jako czy sam wiek miałoby determinować nieporadność no wiadomość, choć odziedziczył ją starsza osoba żyje dzieci, do którego wieku albo, którego jego osoby starsze, od którego wieku to co znaczy osoba starsza, a szczególnie dotknięte tego tematu tak i teraz jakby w przepisach przestojem z niego stosowania praktycznie Jan pos taka zmiana to nie to do niczego nas nie przybliża ronda zbagatelizowano bardzo ważny problem, bo ja też osobiście uważam, że są grupy osób są bardziej narażone i pewnie taka może być większa nawet w czasie zastanowić, jakie to są grupy natomiast ja wolę jeszcze 1 rzecz po odpowiedzi, które państwo uzyska liście będą bezcennym materiałem, ponieważ wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się proces legislacyjny w zakresie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o ile wiadomo będziemy w stanie my wszyscy przed dyskusją nie o zgodności z konwencją stąd Wolską, bo tak się potocznie mówi Ola konwencji antyprzemocowej tylko od 2 Les zmniejszenie tego co już mamy w, a więc ta buda albumem Giant ominiemy wszystkie wspomniane i t d. bo będzie można pograć w sprzeczności myślenia po stronie rządzących równa albo uchronić się to co mamy, bo się z tego sprawę zdaje się przed gremium albo zmniejszać ten poziom ochrony dla cudzoziemców, o czym rozmawiamy to jest kwestia tego, czego 3 dni po dziś zaś w Sławnie słodką, czyli tych wyłączeń, które państwo mogą w trakcie ratyfikacji konwencji nie może nie dotyczy tego, że ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który jest tajny przez spółkę w cudzysłowie oczywiście w razie czego nikt nie widziała wszyscy wiedzą, że jest czekamy aż zostanie pokazany natomiast no, o ile wiadomo z prac zespołu monitorującego chociażby nie jest to zwiększenie ochrony osób doznających przemocy natomiast poprzez różne zmiany definicji przemocy w rodzinie m. in . poprzez zmiany funkcjonowania systemu, bo w zakresie procedur niebieskich kart można już są wprowadzone zmiany, które mają się nijak do zapisów konwencji innych torach widział go oczywiście nie widziałem nie widziałem, ale słyszał pan do tego się bardzo cieszy, że są te dokumenty, które mamy na stole potem widzę w 2 w związku z tym jest bowiem spokojny, ale jeszcze wrócą do tabelek, dlaczego wysysa tabelki liczby osób zatrzymanych chwilę i losową w wielu przypadkach zastosowano tymczasowy areszt wie, że zastosowano nakaz opuszczenia lokalu to od lat i nagle dla osoby nie u z nieuzbrojonym okiem to czytając tak to można być narzędziem w Super to, że na 20 1 6 roku 7 8 2 osoby dostały nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonych osób po co ministerstwu, że masz już panie daj głos wzywani na skalę jak w różnych miejscach w Warszawie udzielam porad darmowych dla osób, które z nich korzystają w 3 takich miejscach liczba osób, które jak konsul w liczbach konsultacji rocznie jest granica między 500 600 przypadkowych świadków ja 1 z 1 1 prawnik, a takich prawników jak ja jest setki awans, mówi że 70 0 ileś osób wyrwało w Polsce ma bowiem wydatki nadawców w ofertach warto by w stylu, ale ich czytać to, że może oczywiście te kilkanaście tysięcy, o których pan redaktor mówi to są złożone przez prokuratora wnioski do sądów prawda jak sobie spojrzymy na to ile sąd wydał w tych nakazów to już mamy od tej nie widzę w tym momencie te tabelki, ale to już mamy dużo dużo mniej wiemy, że tak to jest z nią bardzo bardzo niewiele więcej wniosków rzeczywiście o zastosowanie w lewo jest prosty trik stosowany był wyjazd do czytania, ale negatywnie, lecz interweniowania rozgrywali mecze Wisły na stosowanie przemocy w rodzinie w tysiące szesnastym roku jej historii wyrazili zatrzymanych sprawców przemocy w rodzinie przez jednostkę policji, a 16  800 zlote i oczywiście po tym co w bazie już na powodziową zaczynał w przypomnę, że w kraju żyje 3 6 MOL 8  000 000 ludzi, ale nie wystarczy, że państwa mamy zgłoszenia mamy interwencja jest zatrzymanie dobrze za używanie może trwać wiele do 7 2 godzin tak maksymalnie 4 2 plus nowa sieć ludzi na podjęcie cię aresztuje czy nie, jeżeli wniosek garaż nie ma sprawnie składać jest to te osoby wracają teraz, jeżeli stosuje się wobec nich nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania prokuratorski, którzy jednak liczba zdecydowanie mniejsza, ale i tak jeszcze nie najgorsza, a zaraz potem idziemy do sądu akt oskarżenia sąd wydaje wyrok i kłutych ta liczba naprawdę mało chcę powiedzieć o obronie sąd, że nie było także tutaj Myjak powtórzymy bardzo często jest także w chwili wydawania wyroku sprawca nie mieszka z osobą doznającą przemocy w Pekinie mieszka się nie usuwano, bo wiadomo progach albo doszło do różnych innych między czasie jest to tutaj akurat chciał być bardziej ostrożny, ale my walczymy o ten pierwszy moment o tym pierwszym skoro 16  000 zostało zatrzymanych są silni potem dzieje w tym 16  000 wracają do miejsca zamieszkania jeśli tak to znaczy właśnie druga do dnia co czytam w ten sposób, że większa część, tak więc też o to chodzi o VAT w stylu, ale luka pomiędzy tym co konwencja ta wymaga od państwa skoro już podpisało konwencję nie chodzi o to już wrócić na zawsze do Tartaru go zrzucić go chodzi o to, żeby dać kilkudniową przestrzeń kilkudniową przestrzeń osoba znająca przemoc może się przygotować uzyskać pomoc psychologiczną prawną i przy ich na równych prawach ze sprawcą występować potem przed policją, a przed 2 tylko tyle w dziejach ziemi w tego typu praktyka jest zazwyczaj stosowane w kraju, gdzie to jest traktowane jako 1 z takiej postawy dogmatów tak w działaniu lasera praktykanci mogą zostać przyznała, że dzieci nie ma ono wodę taki standard czy igrzyska rozmawialiśmy wczoraj po poszczególnych elementach tego co znajduje się w raporcie Amnesty International, a my mówiliśmy o edukacji organizacjach pozarządowych dialogu z nimi o przemocy ekonomicznej od definicji zgwałcenia twórcy zabytek czy podczas pisania tego raportu były takie rzeczy, które ewidentnie w konwencji są lektury z różnych względów pasów twierdzi, że nie dotykają tego, bo raport wyliczył 10  00 0 stron czy nie czy budżet państwa żadna nacja skupić ICO tylko właśnie z tego powodu to skala największa czy też z konwencją w ogóle mogłaby pani tak zaraz po tak silny, że trochę jest także ratyfikowaliśmy, ale czy naprawdę została tak w sposób taki naprawdę solidny przepisana tony na chcieliśmy wskazać na wybrane problemy, które w naszym w naszej ocenie wprowadzenie ich życia można byłoby wprowadzić w życie i naprawdę nie wymagałoby to nie wymagałoby to, że tak pan dużego dużego wysiłku my też na pewno dużo jest jeszcze elementów, które warto byłoby warto byłoby im się przyjrzeć się bliżej szczególnie z praktyki stosowania prawa liczymy na to, że kiedyś będzie powstawał raport z Grecją raport z serem no właśnie przynajmniej w oczekiwaniu gra nie będzie raportem wielu organizacji pozarządowych, że nas, że ktoś będzie taki rozbudowany dokument jak czytałam raporty składane przez organizacje z innych krajów to były te raporty około 20 0 stronicowa taki raport alternatywne przygotowane przez środowisko pozarządowa, ale i to są złe wiadomo dużo bardziej wyczerpujące dokumenty niż to nasz mecenas traktowaliśmy jako tak naprawdę, ale początek początek rozmowę o raporcie alternatywnym do gry wiem, że rozmowa na rozmowy z rządem porozumienie, którego częścią jest też odpowiedź od 2 minister czeka na odpowiedź czy ministerstwo edukacji tak oczywiście też chyba warto podkreślić coś, o czym ma pełen chwilka żeśmy rozmawiali przez psy przed programem to 3 1 to jest w ogóle temat sery które, jeżeli będą negatywna zmiany dokonywać w prawie 3 to jest temat, które tym przemocy wobec kobiet przemocy domowej, który byłby w stanie wyprowadzić Polki na ulicę Werony da się ciekawy temat celem widzimy, że ten temat przemocy wobec kobiety bez przemocy domowej trochę jest trochę jest, że mieliśmy mitu oczywiście, ale trochę jest zapomniany dziś ta kwestia praw reprodukcyjnych prawda wyszła na pierwszy plan z w tym obszarze w obszarze praw kobiet BM na ciekawe czy bezboleśnie będą w stanie się zmobilizować też w tym zawodzie tanie, bo odpowiedzi na to pytanie jest jednocześnie odpowiedź na inne pytanie na czym najlepiej społeczeństwo to co pan Grzegorz Wrona opowiadał o tym jak działa e -sąd jak orzeka, ale jak to skomplikowany czynny jest też jako społeczeństwo wstanie przeskoczyć kilka ogniw i powiedzieć sobie no tak jak będzie mniej z tak brak definicji zgwałcenia takiej takich jak powinna być tak to ileś tysięcy ludzi w Polsce ucierpi z tego powodu czy będziemy mogli wykonać taki skok myślowy, bo to są skomplikowane rzeczy nikt z nas codziennie myśli sobie, gdybym przypadkiem co się stało to biedny sędzia nie ma nawet podstawy prawnej przecież nawet w uzasadnieniu wyroku nie napisze albo przemoc ekonomiczna też drugi temat nonsens strasznie skomplikowana sprawa ska oraz osób, która doznaje przemocy ekonomicznej tak olbrzymia, że powiedzenie czegoś takiego na pewno wyzwoli reakcje sprzeciwu powiedzenie każdej osobie, która w życiu doznała przemocy seksualnej od swojego przełożonego od osoby najbliższej krzyżackie nie mogła się sprzeciwić, bo wołał do sprzeciwu rodziny albo zwolnienie z pracy, a takich osób jest setki tysięcy mamy na to badania bardzo dobre precyzyjnie wykonane przecież przez agencję praw podstawowych nie przez przez tajgę ataków przez agencję praw do zasady zwrotu tak to, jeżeli usłyszą coś takiego, że rocznie, bo miastom to robić no to myślę, że ludzie nie przejdą na porządku dziennego nad taką informację tę odpowiedzi są dostępne chyba na państwa strony ta prawda zapraszamy do lektury Amnesty krótka oś Rodka PL można znaleźć w zakładce prawa człowieka w Polsce drodzy słuchacze drugiej składki w razie wolnej chwili, a jeśli państwu teraz mamy często teraz zapoznać się z tym co minister sprawiedliwości i pełnomocnik rządu równego traktowania odpisali na raport Amnesty International kończymy dzisiejsze nasze spotkanie bardzo, dziękując gościom za wizytę pani Weronika Rokicka Amnesty International bardzo dziękuję dziękuję i Grzegorz Wrona adwokat certyfikowany specjalista w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA