REKLAMA

Pilitowski: Pierwsze posiedzenie KRS pokazało brak gotowości jej członków do nowych funkcji

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-04-28 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed Sądem Okręgowym to weekendowy poranek stąd też do urzędu to od oczu ma 4 1 Bartosz Pilitowski jest w naszym studiu dzień dobry Fundacja Carrefour Polska wczoraj mieliśmy pierwsze posiedzenie krajowej rady sądownictwa przed siedzibą KRS były protesty organizowane m. in . przez akcję demokracja pod hasłem nie dla apolitycznych sędziów w czasie posiedzenia z kolei były pewne problemy z ustaleniem procedury wyboru przewodniczącego w końcu mieliśmy głosowania, w którym 2 Rozwiń » głosy były nieważne w tym 1 na pewno to Borysa budki, ponieważ poinformował o tym, posła Platformy Obywatelskiej sam poseł Borys Budka opuścił posiedzenie KRS po wyborze przewodniczącego i podobnie uczyniła prof. Małgorzata Gersdorf mieliśmy również głośno komentowany epizod werbalny Wiesław Johann powiedział do nowego rzecznika KRS Maciejem litery Maćku przetrzyj ten fotel po żurku dobrze mając namyśli byłego rzecznika Waldemara Żurka rzecz była tłumaczona później żartem, jakie wrażenia po pierwszym posiedzeniu po pierwsze, dużym wyzwaniem jest znalezienie się w nowej sytuacji posiedzenia niegdyś, że pierwszego posiedzenia w swoim życiu to jeszcze w krajowej rady sądownictwa bardzo ważnego organu Konstytucyjnego to jeszcze na posiedzeniu, które transmitowane online wszystko na żywo są oglądane przez prezesa społeczeństwo to widać, że tutaj ta Solidarność charakterystyczny dla spotkań zamkniętych należy pozostała i mam wrażenie, że taka atmosfera trochę spotkań panowała tam nie do końca pasującą właśnie tego kontekstu nowego, czyli tych tych transmisji online, ale także do kontekstu tego, jakim jest właśnie ten organ tutaj miejsce na żarty, nawet jeżeli one były niewinne i to był żart ta znając znając pana sędziego Johanna i relacje między panem sędzią jest panem sędzią żurkiem są panowie, którzy się prywatnie są po prostu lubią no potrafią sobie żarty z siebie żartować sobie dokuczać jak widać natomiast moim zdaniem to był żart nawiązanie do nazwiska no ze stron nie na miejscu zdecydowanie nieudany ale, ale jednak nie nie przepisy w ogóle to panu sędziemu w Niechanowie jakiś się takich niecnych intencji zawsze wypowiadał się on innym grupom sędzi i pan sędziów i bezkrytycznie, jeżeli chodzi o sposób sprawowania swej funkcji natomiast, jeżeli chodzi o życie osobiste to co panowie się osobiście lubię i to nie nie doszukiwałbym się takich takich intencji, ale proszę zwrócić uwagę, skąd serii jak mocno zareagowano na tę słowa które, gdzie było powiedziane bardzo głośne były słyszalne są emocje w e-commerce kontakt z łuku KRS jest w tej chwili taki, że ze względu na przede wszystkim zmiana sposobu wyboru, która jest kwestią vana, ale także fakt skrócenia kadencji poprzednich członków Sojuszu z prawdą bardzo kontrowersyjny, ponieważ konstytucja mówi wyraźnie o czteroletniej kadencji można ewentualnie argumentować, że konstytucja mówi o 1 kadencji to już było przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego prosto w pewnym momencie krajowa rada uznała, że może dobierać kolejnych członków, jakby na niezależną kadencje i ta kadencja się w cudzysłowie rozjechały i nie można już było mówić o 1 czteroletniej kadencji, więc to była po pewnym powód, dla którego ewentualnie można było dokonać korekty ale, ale jednak można było poczekać co najmniej miesiąc wtedy chcieli tylko miesiąc w zasadzie wtedy właśnie ta wspólna kadencja większości członków, by się kończyła natomiast na nie zrobiono tego teraz sposób wyboru można z rozkładu budzą wątpliwości chociażby to nie jest tani pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani prof. Gersdorf, która zwróciła na to co kolejny raz uwagę, że jej zdaniem rada, w której składzie nie ma sędziów chociażby wojskowych już, że już jest radną, której skład nie odpowiada opisowi zawartemu w konstytucji w głośnym państwo jako Fundacja postulują szeroką przejrzystość procedur wyboru awansu sędziów, a jeśli chodzi o sędziów, którzy właśnie decydują o kolejnych awansach, czyli tych sędziów, którzy zasiadają w KRS to przecież mamy bardzo wiele niewiadomych mamy przede wszystkim widocznie sytuacja, w której przez długi czas ogłoszenia wolnych stanowisk sędziowskich, czyli uruchomienia konkursów na na zajęcie stanowiska były sushi zamrożone Ministerstwo Sprawiedliwości, która ma prerogatywy nie ogłaszał konkursu, więc tak naprawdę oczekuje w tej chwili tym powołaniem Łęczna w sezonie wart kilkaset co najmniej stanowisk w sądach powszechnych to jest bardzo dużo rada co prawda co roku odnotowywała około 500 sędziów zarówno na pierwsze stanowisko jak i awansowała do awansu sędziów, ale w tym w tym roku to jest ogromna potrzeba nagle trzeba będzie przeprowadzić bardzo dużo konkursów zostały też nie rozpatrzono wiele wniosków jest nie rozpatrzonych przeniesienie sędziego stan spoczynku rzeźby ze zmienną są zdrowe to są rzeczy kluczowe dla funkcjonowania tych osób, więc na Radom teraz ogromna ogromną ilość pracy i obrony odpowiedzialność na nim ciąży, dlatego że nie będzie tylko włącznie wybór kogo awansować na szkodę Sądu Okręgowego, ale to będzie wybór kogo powołać się skok do nowej Izby w sądzie dyscyplinarnym w serce się w Sądzie Najwyższym i tutaj mamy rocznie rośnie z Izbą dyscyplinarną, która będzie miała władzę do tego, żeby sędziego z urzędu zdjąć to muszą być naprawdę osoby, która przede wszystkim są naprawdę dają rękojmi niezawisłości, bo inaczej no właśnie będzie obawa, że ta nowa izba jest zagrożeniem dla z kolei niezawisłości sędziów sądów chociażby powszechnie kolejna izba, która powstała izba spra w publicznych będzie rozpatrywała nowa izba, bo wcześniej też była izba reszty sprawami zajmowała aleją podzielono PIR na nowo będzie obsadzony skład Izby najprawdopodobniej na nowo będzie sezonu skład Izby zajmującej się sprawami choćby wyborczymi, więc znowu bardzo ważny dla społeczeństwa, że decyzja, więc osoby, które będą podejmowały czy mam namyśli tych nowych sędziów Sądu Najwyższego to powinny być osoby najwyższej próby o wielkiej wiedzy prawniczej to na pewno, ale przede wszystkim osoby, które mają opinię osób nie za niezależnych i muszą być akceptowane przez krzyż jak największą część społeczeństwa tak, aby te decyzje właśnie byłyby uznawane, żeby nie było tutaj wątpliwości jest obraz z Włoch, chociaż są one pozytywne, a do tego w treści z branży powinna dążyć to jest obowiązek to jest nasze państwo i jest wartością ponad sporami politycznymi w USA to to nowe państwo które, która służy, które ktoś jakimś sensie ma nad nami władzę, bo mają je tam państwo oddaliśmy to było państwo, któremu ufamy i to ufamy w większości i teraz w tej sytuacji, w której niektóre mamy do czynienia ze zdradą, której w składce, skąd testowany jest jest podawany Kret z szeroko przez sprzedaż przez środowiska prawnicze bardzo trudno będzie otwierać właśnie zbudować zaufanie dlatego tak istotne jest, aby z Koroną już działa, bo jak widać na pierwsze posiedzenie się odbyło został wybrany przewodniczący i teraz po prostu zacznie działać zacznie przeprowadzać konkursu my, korzystając z imieniem z domniemania konstytucyjności tej ustawy na mocy, której została wybrana to w naszym wspólnym interesie jest, aby to konkurs był jak najbardziej przejrzyste najbardziej obiektywne tak, aby właśnie do sądu trafiały osoby o najlepszych kwalifikacjach, o ile właśnie decyzja KRS będą wiarygodne a, zważywszy na to, że sam skład jest obarczone bardzo mocnym ujmijmy to grzechem pierworodnym, a przecież może do państwa raport tuła raport fundacji kart, choć Polska, skąd biorą się sędziowie to jest właśnie rzecz dotycząca transparentności obiektywizmu procedur wyboru i awansowania sędziów, jakie my macie w niej ski z tego raportu Fundacja przebadała procedury stosowane przez krajową radę sądownictwa właśnie w zakresie selekcji kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie o to, żeby sprawdzić, dlaczego w mam do czynienia z sytuacją, w której duża część polskich sędziów w badaniach europejskich prowadzony przez Europejską sieć rad sądownictwa czy instytucje no właśnie z przestrzeni założoną, dlaczego bardzo duża część sędziów w tych badaniach właśnie stwierdza, że nie wierzy w to, że awans na stanowisko sędziowskie w Polsce były przeprowadzone w sposób obiektywny transparenty to taka tak jest, ale jego okres za dostęp do tej pory do tej pory właśnie tak też tak niestety było to inna ten raport dotyczył ostatnich 4 lat przebadaliśmy ustawy uchwały krajowej rady sądownictwa o 20 1 4 roku ponadto przeprowadziliśmy serię wywiadów zarówno z członkami tej ostatniej kadencji z aktualnymi członkami krajowej rady sądownictwa jak również z członkami poprzednich kadencji po to, żeby zrozumieć jak ja się procedury stosowała krajowa rada sądownictwa przeprowadziliśmy też wywiady z kandydatami z sumami, które same kandydowały dostały się łącznie na stanowisko, na które kandydowało ich zasobami, które bardzo ważną funkcję pełnią w tej procedurze, czyli sędziami wizytatora ami, którzy sporządzają takie oceny kandydatów i przede wszystkim wnioski z tego z tego badania jest to, że to opinia negatywna na temat transparentności obiektywizmu tych tych procedur nie był bez podstaw to znaczy rzeczywiście ta procedura może dostać kredyt nie pisano w przepisach nadal postawa pozostawiała tak dużą dozę dowolności w stosowaniu różnych procedur, że kandydaci, którzy startowali nie do końca mogli być pewni na podstawie jakich kryteriów będą oni wybrani i to dotyczyło różnych etapów to nie tylko jest w cudzysłowie zarząd do samej krajowej rady sądownictwa ma pracę Maranda starała się bardzo mocno, żeby jej działania były transparentne natomiast to jest też zarzut do tych etapów poprzedzających rada korzysta w wyborze sędziów z opinii środowiska lokalnego ten proces wygląda taki sposób, że kandydaci, którzy zgłaszają na wolne stanowisko najpier w są oceniani oraz opiniowanie przez lokalne środowisko przez Kolegium oraz gromadzenie sędziów danego okręgu bądź operacji, czyli nona taki wyższy koszt na poziomie sędziowie przy udziale sędziów tych niższych szczebli oceniają ich opinię kandydatów i właśnie ta opinia ta ocena w dużej mierze zaważyła na decyzję sami radę oczywiście się zdarzają przypadki, że rada decydowała o wyborze kandydata, który nie ma tego poparcia, ale to były sporadyczne przypadki i problem polega na tym, że n p. sam proces głosowania na tych zgromadzeniach w bardzo różne w niektórych sądach głos można było oddać wielokrotnie to też było zaś przedmiotem dyskusji zamiera wygląda jak sumy, jaką metodą głosować w ogóle i chodzi o to, że to właśnie nie ma tutaj standardów nie ma nie ma pewnych procedur różnie zgromadzenia postępowały co miał później wpły w na na wybór tak samo jeśli chodzi oceny wizytator, sporządzając ocenę stosować różną skalę ocen, czyli krótko mówiąc niektórzy wizytatorzy zatrzymywali się na scenie bardzo dobrej prawda to była najwyższa ocena, ale byli też tacy, którzy jeszcze dodatkowo mieli ocenę wyjątkowy celujące prawda i t d. więc ktoś, kto trafi na wizytatora, który go skala ocen kończy się na bardzo dobrej otrzymał bardzo dobrą, a ktoś inny trafił na innego imprezę, ale to brzmi trochę śmieszne niestety tak jest, że w bardzo ważna instytucja naszego państwa sądownictwo władza publiczna jest w Polsce wybiera to prawda w sposób kompletnie nieprofesjonalne mam namyśli to nieprofesjonalne w tym rozumieniu, że nie osoby, które to robią są nieprofesjonalne merytoryczne przygotowanie absolutnie tak procedury i metod stosowane są uzupełnieniem ustalone jest pani zupełnie zupełnie dowolny to jest to jest ogromne marnotrawstwo czy spodziewa się pan im środowisko młodzi prawnicy, z którymi pan rozmawia pan, że to nowa krajowa rada sądownictwa może naprawić tam też różne kłopoty, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, w którym pan mówi, o którym robi mój państwa raport w porze może przytoczę tutaj wypowiedź właśnie dzięki takiej osoby, z którą rozmawiałem wczoraj osoby, która właśnie należę do tych tych powiedzmy młodych pokoleń młodych prawników osoba, która zasłoni kwalifikacje ma, ponieważ są już pracuje w sądzie, ale także na uczelni jest pracownikiem naukowym i starała się o stanowisko sędziowskie i mam opisała ten trend ocen, z jaką właśnie tak niestety nierzetelne przy czym wyraziła brak nadziei, że to się poprawi może to wynikać z tego, że oczywiście ten ten wybór był obarczony tym na tym pięknym polityczności ze względu na to, że partie polityczne musiały wskazać kandydatów, ale może też obawa obawa bierze się z tego, że rząd niestety n p. obecni członkowie prawie rady sądownictwa no nie zaprzeczyli temu, że będą sami starać się o awans, czyli konno niejako sędziami w swojej sprawie dura, a co za tym idzie niekoniecznie będzie zależało, żeby te procedury było obiektywne wydają się, że pierwszą rzeczą jest konto nowa rada powinna zrobić to ustalać ustalić właśnie obiektywne kryteria, czyli wzorzec kompetencji sędziego tak jak robimy, kiedy rekrutujemy na jakieś ważne stanowisko menedżerskie w firmie to bez czegoś takiego w ogóle nie zaczną rekrutacji następnie 2 nasze kompetencje mocą różnych metod, aby być pewnym, że osoby, która chcemy wybrać rzeczywiście te kompetencje potrzebne mają czy jest pan zobiektywizowany proces w 2 i na koniec ten ten wybór jest podyktowany właśnie przede wszystkim tym w tym wynikiem obiektywnym wynikiem okazuje się, że kiedy stosowane są te metody nowoczesne Kielce jest oparty o cenne wzorzec kompetencyjny hotel oto cena za mocną za pomocą obiektywnych metod to później można powiedzieć zadowolenie z tego czym pracownik są dobrze wybrany księżom pasuje nam na pana stanowisko jest w literaturze naukowej oceniany jako dwukrotnie wyższy niż po prostu wybór przeprowadzony po zamku w wywiadzie intuicyjnie na podstawie CV jest się po prostu opłaca i dlatego firmy stosują dlatego wydają środki na to, żeby te metody, by jak najbardziej precyzyjny myślę, że rywala z lisem mogłaby skorzystać z tych doświadczeń, wdrażając właśnie takie takie procedury także u siebie ona na pewno na tym skorzystała, bo to budowało zaufanie do nich, że mimo pewnego właśnie takich pań powiedziała grzechu pierworodnego być może, która na nich na nich ciąży to mimo wszystko ona potrafiła się jednak wybić na niezależność i pokazać, że ten wybór wykonuje w sposób obiektywny wtedy, nawet jeżeli taki konkurs konkursy startowały członek rady sądownictwa i czy z tych obiektywnych przesłanek, by wynikało, że ma najlepsze kompetencje ciągnie, ale jeżeli stanowią zostawione te procedury co się teraz będzie to absolutnie fatalnie wyglądał Bartosz Pilitowski Carrefour Polska polecamy państwu raport jest dostępny bezpłatnie na stronach fundacji kart uczy grupka PL, skąd biorą się sędziowie dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję również siódma 5 7 za chwilę informacje o informacjach rozmawiamy o tym jak doszło do tego, że Korea Północna Korea Południowa zaczęły ze sobą rozmawiać tak otwarcie dla Andrew Burn to weekendowy poranek itd itd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA