REKLAMA

Jacyno: Rodzice osób niepełnosprawnych uczą nas, jak mogłaby wyglądać solidarność społeczna

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-04-28 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tokfm zaprasza Karolina Głowacka jest 11 7 rozpoczyna magazyn TOK FM, w którym będziemy mówili o wielu sprawach będziemy mówili m. in . o skarbach z dna Wisły będziemy mówili o mitach oraz gminy powiemy również dźwiękowym o roku dla niewidomych jest taki wynalazek powiem o życiu muzyce Krzysztofa Komedy oraz nowej mapie drogi mlecznej na magazyny Radia TOK FM zapraszam również w imieniu Małgorzaty Wólczyńskiej, który jest wydawcą nią programu oraz Szymona waluty, które Rozwiń » programy realizuje Karolina Głowacka przy mikrofonie natomiast rozpoczniemy od protestu ma rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych popieramy protest rodziców otwórzcie serca dla niepełnosprawnych pod takimi m. in. hasłami odbyła się wczoraj pikieta przed Sejmem trwający od południa wydarzenie zgromadziło osoby wspierające rodziców opiekunów niepełnosprawnych, którzy od ponad 1 0 dni protestują budynku parlamentu wczorajsze spotkanie protestujących z minister rodziny rzeczniczką rządu nie przyniosło porozumienia mamy, zwłaszcza państwo przeczytać przytoczyć fragment wpisu pani Doroty Danielewicz, który został opublikowany na Facebooku oraz odczytany na wczorajszym proteście to jest myślę, że znamienne znaczący głos pan cytuje fragmenty w relacji telewizyjnej 1 sem protestujących matek mówi do posłanki niezdarnie próbującej nawiązać z protestującą rozmowa pani nie wie co my czujemy i kończy nie będą w stanie wytłumaczyć jak się czują rodzice dzieci niepełnosprawnych takich, które zawsze będą zdane na czyjąś pomoc takich, które nigdy nie będą samodzielne, a ja wiem pisze Dorota Danielewicz i akty kobiet to się czujesz, bo jestem tobą tu matką i napisze teraz za ciebie, bo czuje to samo tą samą samotności rozpaczy i miłość matką dziecka, które nigdy nie będzie samodzielny i w rodzinę dalszej bliższa aha na tyle spraw ratuje świat angażuje się coś tak albo przeciwko czemuś tam jest tyle ważnych kwestii Unia Europejska konstytucja i głód w Afryce i ogólne i fatalne globalne ocieplenie tak mówisz myślisz ja jestem zależna od konstytucji Unii dlatego nikt inny nie pcha tego wózka tylko ty i t d . i t d. w naszym studiu prof. Małgorzata Jacyna dzień dobry dzień dobry z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ten głos, jaki cała sytuacja związana z protestem skłoniły nas do takiej rozmowy pod hasłem czy nie jest przypadkiem także stosunek państwa społeczeństwa do słabszych niepełnosprawnych jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym miarą cywilizacji i myślę tak, nawiązując dotknęły tych ostatnich słów, które pani przeczytała i myślę, że ta sprawa jest bardzo polityczna dobrze by też było być może z inną stworzyć taką specjalną przestrzeń wolną od moralizowania widzieć różne głosy jako pewną całość, a nie bezpośrednio się z nimi konfrontować wydaje mi się, że to jest bardzo ważna próba tak jak pani powiedziała dla państwa polskiego, ale też dla polskiego społeczeństwa, dlatego że zapytał tylko co ma pani namyśli mówiąc moralizowania wolno moralizowanie śledczego chodzi mi konto żony pojawia się wiele takich wypowiedzi jej, w które mają przywołać do porządku czy odwołują się do sumienia ludzi odwołują się do ich wiary tak i wydaje mi się jeśli te głosy się pojawiły to dobrze one tworzą tak jak powiedziałam pewną przestrzeń, ale chciałabym też, zabierając głos, by pokazać czy możliwa jest pewna dynamika tak jak ten protest na ten moment jak się wydaje utknął w danym miejscu to chciałabym zaproponować poszukiwanie innego języka dlatego uważam, że to jest test dla polskiego państwa i dla polskiego społeczeństwa, ponieważ oto mamy taką sytuację, którą nazwałabym afazją z zacięciem się okazuje się, że są tacy ludzie są takie sytuacje w odniesieniu, do których język ekonomiczny nie sprawdza się nie możemy wysuwać żadnych roszczeń żadnych żądań, udowadniając n p. użyteczność produkcyjności człowieka jego przyszłą samodzielność nie możemy powiedzieć, że to jest pewna, że inwestycja w naszą przyszłość krótko mówiąc widać człowieka nie da się skapitalizowane, lecz dlatego, jeżeli tak będzie, że przez najbliższe dni z powodu takich małych wakacji dyskusja o tym, ucichnie ja i tak będę dalej miała nadzieję na pozytywne rozwiązanie tej sprawy, dlatego że będę w tym widziałam medytacje tak jak powiedziałam wydaje mi się, że zobaczyliśmy, że wszyscy jesteśmy dotknięci pewną słabością, a mianowicie afazją z niemożnością wypowiedzenia pewnych problemów nazwania pełnego cierpienia zaradzenia jemu poza rachunkiem ekonomicznym czy my jako społeczeństwo jesteśmy zaskoczeni tym protestem, kiedy się pojawiają liczby ile osób dotyczy sytuacja, gdy faktu bycia uwielbienie we własnym domu z bardzo niewielkimi pieniędzmi wszystko, o czym tutaj mówimy i dodatki pielęgnacyjny 1 5 3 zł to jest walka o 500 zł zwaną minimalną w walce o liście do kina raz na pół roku n p. Anglii i a i to nie jest coś co dotyczy przecież nawet gdyby to dotyczyło 50 0 osób to byłoby ważne wchodzimy też to z Ghany jest przecież potężna mam wrażenie, że my wszyscy jesteśmy tym zaskoczeni jesteśmy nie jesteśmy zaskoczeni jesteśmy zaskoczeni, dlatego że te kwestie nie pojawiają się w sferze publicznej nie są przedmiotem publicznej debaty wężem po zmianie systemowej zmieniły się gwałtownie po nitki publiczne inni my stały się one domeną projektów, czyli takich działań krótkotrwałych adresowanego do konkretnych osób i ciele żyje przedsiębiorca ani pracowali no 3 miesiące najwyżej no może pół roku czasami, a następnie znikali zostawiali tych ludzi druga możliwość, która miała zastąpić polityki publiczne to akcje charytatywne i filantropia do tego jeszcze chciałabym powrócić do tych natomiast gdy w innych natomiast nie jesteśmy zaskoczeni, dlatego że brak przestrzeni na dyskusje tych spraw spowodowały, że my wszyscy wstydzimy się swoich słabości wszyscy nauczyliśmy się jesteśmy dobrze wytrenowani w ukrywaniu słabości niepokojów, dlatego że taki problem, jaki mają dorośli niepełnosprawni w pewnym sensie mamy my wszyscy, bo chcę po prostu jesteśmy wystawieni na ryzyko utraty zdrowia utraty samodzielności nie jest natomiast wymogiem obecności w sferze publicznej wymogiem związanym z konkurencją z rywalizacją jest ukrywanie ich tak no można powiedzieć, że nasza sfera publiczna przypomina coś co kiedyś Norbert Ernst Elias opisywał jako życie dworskie, gdzie nie można było objawiać się ze swoimi słabościami, gdzie trzeba, by było dowodzić swojej autonomii swojej siły swojej mocy, więc my i wiemy nie wiemy natomiast brakuje nam języka brakuje nam też być może takiej śmiałości w mówieniu o tym, że być może wszyscy jesteśmy przejęci strachem co z nami będzie mógł nim prof. Małgorzata Jacyno z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za chwilę będą raczej skrót informacji Radia TOK FM i wrócimy do tematu zastanowimy się nad właśnie przestrzenią publiczną, do której tak trudno się dostać się osobom z głęboką niepełnosprawnością i ich opiekunom może chociażby, dlatego że skoro nawet nie mogą być do kina raz na pół roku opowiadały o tym, inne matki takich osób u nas na antenie można, by tego wysłuchać to dług to gdzie mieście wystarczy sił, żeby się na do tej przestrzeni publicznej przebijać, ale właśnie może to jest sprawa państwa, żeby się tym zajęło ani żeber opiekunowie takich osób musieli jeszcze prosić i liczyć właśnie na film and rock, więc zagadnienie filantropię również w drugiej części naszej rozmowy prof. Małgorzata Jacyna jest z nami dzień dobry jeszcze raz pani profesor list z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o proteście opiekunów rodziców osób niepełnosprawnych, ale też w takim szerszym kontekście o widoczności chciałem z panią porozmawiać czy w zasadzie braku widoczności mieliśmy chociażby wczoraj na pikietę, na której można było zobaczyć się na rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych, ale to jest tylko ten ułamek procenta tym, które się udało dotrzeć, bo też mieć na antenie rozmowy, gdy pytaliśmy właśnie opiekunów matki czy się wybierać się oni mówią to niemożliwe wydostanie się z domu zorganizowanie całego transportu jest szalenie trudne jest to przestrzeń publiczna, w której praktycznie osób z głęboką niepełnosprawnością nie ma i właśnie tu walczyć o postulaty to chyba to co inne teraz dzieje w sejmie, że została przekroczona granica jest szturmem wbito się właśnie te przestrzeń publiczną tak to pokazuje, że jest to można powiedzieć serce polityczności, dlatego że kwestionuje to nasze wyobrażenia o podmiotowości w jakiej oczekuje od nas rynek i chciałabym odnieść się, ale do tego, o czym pani powiedziała widoczność Otóż niepełnosprawni są widoczni, ale są widoczni w pewien sposób powiedziałabym sprofilowane tak ci, który nie rani niepotrzebnie naszych uczuć nie kwestionuje naszego poczucia odrębności tak, dlatego że rzeczywiście pewne działania w ramach polityk publicznych do wsparcia Europejskiego, dlatego że takie są wymogi zostały podjęte, a więc n p. pojawiło się podjazdy z tym, że jeśli jest podjazd do kina tak jak rozmawiałyśmy dobrze, żeby człowiek nie musiał wjeżdżać od razu wyjeżdżać z tego kina ona musi mieć jeszcze pieniądze na to, żeby tam siedzieć razem z moich kibiców wybierze publicznością tak to jest 1 forma widoczności teraz chciałabym się odnieść do takiej formy i widoczności, która dla mnie szalenie kontrowersyjna, a mianowicie widoczność niepełnosprawnych w ramach różnych akcji Chaled charytatywnych takich zbiorowych akcji związanych z wpłatami wysyłaniem SMS-ów ratowanie MH zazwyczaj dzieci i chciałabym zwrócić uwagę na to właśnie z tego powodu, że to pokazuje jak nie mniej jak dziwne wybraliśmy rozwiązania brakuje infrastruktury brakuje systemowego wsparcia w związku z tym usiłujemy zainspirować indywidualne podmioty do tego, żeby zaangażowały się do ochrony da wsparcie innych tylko proszę zwrócić uwagę, jaka ja, z jaką widocznością niepełnosprawności mamy wtedy do czynienia skoro są ludzie, którzy nie mogą konkurować na rynku niech przynajmniej konkurują o moje uczucia moje wzruszenia, kto bardziej wyciśnie nic mi łzy ten otrzymał ode mnie SMS -a to mniej dramatyczna diagnoza kombajnista po tak, ale uważam, że właśnie dlatego dotyka nasz atak Azja, ponieważ i tak do tej pory wszystkie nasze działania czy większość działań były podporządkowane wymogom związanym z pewną podmiotowością powinni nas przynajmniej wtedy, kiedy wracamy po pracy powinni nas przynajmniej wzruszyć nie może być także urządzamy wyścig dla ludzi niepełnosprawnych, kto szybciej do nas dobiegnie po pomoc właśnie dla, ponieważ ponieważ moja wrażliwość może być bardzo wątpliwa czasami mogę być zmęczona albo zirytowany dlatego uważam, że to nimi ta decyzja powinna być powierzona dlatego uważam, że te rozwiązania powinny mieć charakter systemowy w związku z tym chciałbym o to zapytać, bo one filantropia i to słowo modna w dziewiętnastym wieku prawda damy z dobrego Towarzystwa im się zajmowały filantropią i dobrze wyselekcjonowanych ubogich robił to w rękawiczkach, żebyśmy przypadkiem nie pobrudzić nano tony schodzą na Nizinnej zajmują się w kimś tam i ci ludzie na dole byli od tej Filantropii zależni znane ludzie kochani trochę się jednak zmieniły, a ta czy chciałabym powiedzieć właśnie się zależność jest czymś normalnym, a my od kogo to jest pytanie w zależności od wszystkich jest czymś oczywistym mina na normalnym my dostajemy bardzo wiele rzeczy, o których nie myślimy, że są naszym majątkiem, że tworzą nasz kapitał ludzki otrzymujemy tradycje otrzymujemy język otrzymujemy obyczaje otrzymujemy nasze odruchy ludzkie otrzymujemy od innych bardzo wiele innych szczęście nie wszystkie też jakości są traktowane ekonomicznie i błędy mnie z tą, żeby wyobrazić sobie, że człowiek jest samodzielne, że może tworzyć swoje życie, że może zarządzać swoim, bo swoją trasę mniejszością inni swoją przyszłością tak tylko, że nam się opowiada, że właśnie możemy w tym zarządzać proszę do siebie proszę indywidualnie rozwijać swoją karierę jako profesor socjologii jako redaktor ktoś tam gdzieś tam każdy z nas, że inwalidztwo to jest nasze inwalidztwo musimy to musimy się teraz po my razem weszli nić czy jest naszym Imaginarium mieści się nam w naszej wyobraźni, ale możliwość nie dzielenia ludzi na ludzi drogich, w których warto inwestować inna ludzie tanich nie obiecujących, których nie chcemy inwestować natomiast jeśli chodzi o Filantropii dziewiętnastowieczną tonę jednak odbywała się w innych warunkach miała przede wszystkim bez mała charakter systemowy nie chciałabym bronić tego ani postulować powrót do tego chciałabym natomiast powiedzieć, że jesteśmy w takim momencie, kiedy warto zastanowić się nad tym czy jesteśmy rzeczywiście tacy progresywnie jak nam się wydaje też możemy widzieć naszą rzeczywistość jak koło może powolny czasami zatrzymaniami się, ale cywilizowanie dlatego, że jeżeli przyjrzeć się n p . w rzeczywistości miast francuskich dwunastym trzynastym biegu to filantropia przekształciła się tam bez wsparcie systemowe była instytucja jałmużny głów miejskich, którzy najpierw przekazywali ogromne sumy na rzecz miasta na rzecz kościoła, a wreszcie Stali się dzisiaj powiedzielibyśmy z filcu Łoś karami chodzili na ulicy i szukali tych, którym trzeba było pomóc praca zupełnie była wyłączona z rachunku ekonomicznego z księgowości tylko, że to zagadnienie bycia zależnym od kogoś i ich w gruncie rzeczy jednak proszenia o pomoc, z czym się muszą na co dzień borykać opiekunowie osób niepełnosprawnych, chyba że jest grupa wyjątkowa, że akurat te są na tyle majętni, że rzezie nie muszą o to prosić wysokość istotnej mam wrażenie, że też istotne jest z takiego wewnętrznego pod czuć się na również godności może wynika to napięcie wynika bierze się z tego, o czym pani mówi i z czym się zgadza to znaczy z tego, że nam się wydaje, że my jesteśmy właśnie zupełnie samodzielnie jacyś tacy jednostką owi decydujące złożoność Rosję oraz co zawdzięczamy, gdyż może ten konstruktor rozbili to to potężna granica, którą ten mur, który mam wrażenie jest tworzony między nazwijmy to pełnosprawnymi niepełnosprawnymi ten mur też milczenia, który teraz na szczęście trochę rozbija może to by się jakoś i jakoś itp nie rób murem tylko płotkiem, żebyśmy zrozumieli się lepiej wzajemnych właśnie dlatego mówimy o grunt pod kreślą znaczenie wsparcia systemowego infrastrukturalnego pani mówi o tym, że są ludzie, którzy nie powinni prosić inni powinni czeka właśnie to kiedy ktoś bliski choruje to to spędza nam sen z oczu nie śpimy do oglądanego rozwiązania systemowe infrastrukturalne ty znasz takie zbiorowe kolektywne czuwanie nasza zbiorowa bezsenność bank wtedy PiS i rzeczywiście mogę zamknąć oko k właśnie, dlatego że wiem ale, żeby jakiś sposób uczestniczymy w TR inny emeryt troszczenia się o innych nie boję się tego pytania a gdzie jest twój brat tak wiem, że Manny nie tylko wspólny system podatkowy, ale mamy też wspólne sumienie i takie rozwiązania systemowe infrastrukturalne byłyby największe jak się domyślam z tego powodu, że te potrzeby są bardzo zróżnicowane, a można powiedzieć, że systemowe wsparcie zostało po rozbierane tak przekazywane było o rodzinie sąsiadom przekazywane było znajomością przyjaźni te siły jeśli czytać jeśli odnieść się do różnych wskaźników zapadalności na depresję liczby samobójstw w Polsce i t d . te wszystkie wskaźniki mówią nam jedno, że nasze zasoby, które można, by było z, które mogłyby zastąpić wsparcie infrastrukturalne te zasoby się już wyczerpały jak to możliwe, że w przepisach pojawił się taki takie wrażenie, jakby niepełnosprawność kończyła się w momencie ukończenia osiemnastego roku życia Przyboś zmieniały przepisy i CEZ 1 właśnie z tych spra w, na które zwracają osoby inne opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych dzieci niepełnosprawne no to jeszcze odpowiednio sfilmowane także, by był przebłysk słońca ciepłe ciepłe barwy widzimy to przecież chyba Mach filantropijnych rozumiem, że one tak wyglądają, ale jeśli chodzi o dorosłych rosną w pieśniach nic tak tak można powiedzieć wyglądała zimnowojennej liberalizm to na czym jeździmy do wszystkich tak jak były układane w programy ekonomiczne to one w zasadzie do tych kwestii się nie odnosiłem problemem dla liberalizmu i to w początkowej jego fazie rozwoju było przede wszystkim to co zrobić z ludźmi, którzy wypadli z rynku ekonomicznego MEN monet inny też problem co zrobić z ludźmi jak mamy się odnosić jak mamy zorganizować swoją obecność z ludźmi, którzy nie postawił swojej nogi na rynku ekonomicznym jeśli chodzi o w analizie postępów nie robią postępów w co najwyżej możemy zahamować, ale ich po postęp choroby tak albo opóźniać przebieg tej choroby o wiele łatwiej jest co jest zrozumiałe, bo mamy tutaj do czynienia z takim rozdwojenie być może łatwiej jest udzielać pomocy wsparcia dzieciom z tego powodu, że są dziećmi ani niepełnosprawność no to jest jakaś tam dodatkowe, ale co liczyć na dzieciach, ale przede wszystkim dzieci także nie widać, że nie naszymi Imaginarium nie pojawia się niepełnosprawność zależność tak czy inny jesteśmy raczej wytrenowani w takim wyobrażam sobie podmiotowości, która potrafi wieść życie niezależne od innych i czy myśli pani, że obecne protesty na dyskusję na ten temat coś zmienią naszego społeczeństwa myślę, że zmienią niepokoi mnie to, że często pojawiają się argumenty ekonomiczne dotyczące tych propozycji związanych z rozwiązaniem tego problemu, kto ma płacić innym była taka propozycja daninę na handel z tak, aby bogaci płacili no to chciałabym powiedzieć, że te czuje się trochę wykluczona ja też bym chciała w tym uczestniczyć w myślę, że to jest wielka szansa jeśli w tej chwili istnieje nie skorzystamy to wrócimy do tego za jakiś czas i jeszcze raz będziemy się z tym mierzyć ważne, żeby o tym nie zapomnieć o o tym, proteście i osobach, które trwają w scenie oczywiście będziemy państwu relacjonować to coś się po to, co się dzieje pani prof. Małgorzata Jacyna z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję pani bardzo pani się z serca i 1 1 3 5 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA