REKLAMA

Czym żyli Polacy przed majówką 100 lat temu?

100-letni przegląd prasy
Data emisji:
2018-04-29 07:00
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
10 0 lat niepodległości w nie dołączył już do mnie Adam względnie dobra Damian dzień dobry rozpoczynamy nasze stuletnie przegląd prasy tradycyjnej już od jakiegoś czasu punkt naszego programu, w którym prezentujemy państwu brązu sprzed 100 lat z roku 19 18, jako że rok 19 18 jest przecież dla naszej historii bardzo ważne korzystamy przede wszystkim z serwisu Polona PL, dlaczego państwa zachęcamy, dlatego że można tam samodzielnie własne oczy nie po przeglądać się Rozwiń » tych starych gazet naprawdę wielka przygoda coś ciekawego możemy dziś zacząć trochę inaczej więcej szans zwykle zaczynamy od aktualność i od tego co działo się na świecie i teraz też aktualności, ale trochę inne zainspirował mnie podkład muzyczny naszego z dnia przeglądu stuletniego przez calutki prascy teraz poszedł jeszcze chciałbym powiedzieć, że poszło aż tak gazetami, ale to nie była prawda no bo przecież takie gazety na scenie wolność i 6 dziś podkłady słuchamy sędziowie się z Botaniki w ogrodzie botanicznym trwają już od dłuższego czasu ropa od wiosennej przygotowawcze do otwarcia ogrodu dla publiczności w ogród botaniczny, jaki w roku zeszłym otwarty będzie los bez spacerów publiczności już od dnia 1 maja, a łzy szkic o mamy niebywale wczesne ciepło w tym roku na takich ćwiczeniach obecny jest u nas po prostu osobliwością Nowogródek i na skwerach warszawskich zakwitły narcyzy co miesiąc wcześniej niż zwykle biały czarny czerwony motyle widujemy unoszące się w powietrzu już od kilku tygodni nawet na ulicach Warszawy donosił Kurier warszawski zupełnie się nie umawialiśmy z Adamem na tematy przyrodnicze, ale jest również mamy wątek właśnie związany z naturą, aczkolwiek nie chodzi o roślinę ptaki ziemia lubelska 2 4 kwietnia donosiła zagadką mówi Przybyszewski szef relacji z Sosnowca donoszą wśród wielkiej ilości ptactwo jak czajek do czasów wodnych Kurek dzikich kaczek LTE lub, w które z roku na rok odwiedzają przyległe do rzek miejscowych łąki dają się zauważyć gatunki niewidziane dotąd u nas ptaków wielkości dużej chmury w białych nakrapiane różne barwnymi akcentami oraz niebieskiego kolorów czarny kręgi poprzeczny wielkości trzeba mieć jak twierdzą posiadacze tych łąk nabrzeżnych ptactwo tego gatunku dawniej nie widziano stuletni przegląd prasy, a my wprowadziliśmy się w klimat majówkowy w końcu dzisiaj 20 09 . i kwietnia 1 maja otwarty zostanie w Warszawie ogród botaniczny zbliża się też przecież święto konstytucji 3 maja donosi o tym, placówkę dziennik placówka zbliża się rocznica 3 maja, która w całej Polsce czczona jest jako największe narodowe święto od czasu istnienia polskich formacji wojskowych po raz pierwszy mają one możliwość obchodzenia rocznicy w sposób zupełnie swobodnej inni czy mi inni kim nieskrępowany jesteśmy pewni, że pierwszy korpus Polski we wszystkich swych oddziałach i częściach uczci ten dzień w sposób godny wojska polskiego po raz pierwszy bowiem żołnierz nasz wystąpi w cieniu tej wielkiej rocznicy jako żołnierz wojska polskiego, gdzie te z innym powiedziałbym nieco w sprawach wojennych no bo w mamy rok 18 kwiecień, więc jeszcze wojna trwa co ciekawe dokonuje się również obliczeniem czasu kosztuje w Austrii wojnę Górno Ślązak na ten temat 2 9 kwietnia bardzo interesujące wyliczenia do głosu narodu donoszą z Wiednia na posiedzeniu komisji kontroli długów państwowych przedstawiono sprawozdanie zostanie długów nadzienie 30 czerwca po dzień przepraszam 30 czerwca 19 1 7 roku dziś w dniu tym wydatki wojenne w Austrii dosięgły sumy 4 2 miliard dół w koronie 2 9  000 000 ukazało się nad tą, że w porównaniu z pierwszym rokiem wojny wydatki wzrosły w roku drugiemu 15 miliardów w trzecim roku zwyżka wyniosła ponad 1 7 miliardów koron 1 dzień wolny kosztuje obecnie samą Austrii bez Węgier 4 9  000 000 koron droga sprawa taka wolna droga sprawa taka wojna tak trwa wojna, ale też pojawiają się pytania o to co dalej i tutaj sięgamy do pisma zezwolenia organu polskiego Stronnictwa Ludowego wyzwolenie pytanie brzmi, kto ma rządzić przez oferty Hager polo była przede wszystkim za damy wam pytanie Gomułki Polska jest najbardziej potrzebna mu szlachcie czy nam włościan niejeden z tych mądrali co to poza swoją wioskę czy gminę nosa nie wysunął odpowiedzi szlachcie, a jej się chciało rządów i chciał od wojny niektórzy przy świadczą prawda prawda albo ona źle było AJA powiem, że nieprawda, bo komu było dawniej najgorzej Cieślak ta tułała się za zarobkami po obcych czy Szlachta największe ciężary ponosiła czy Szlachta była na każdym kroku uzyskiwane przez rosyjskich urzędników czy Szlachta była włączona w wojsku po obcych krajach, żeby krew gdzieś w Mandżurii przelewać czy Szlachta była pozbawiona wszelkiej oświaty i ile psiego wychowania pytają ludowcy wyzwoleniu w organie polskiego Stronnictwa Ludowego wyzwolenie jeśli chodzi o to w jaki sposób ma wyglądać rzeczywistość powojenna no to faktycznie te dyskusje trwają nie tylko na terenach polskich, ale chociażby węgierskich i są tu dyskusje powiedziałabym uliczne PL dziennik Śląski 2 4 kwietnia informuje o strajku demonstracyjnym w Budapeszcie 4 i strajku tak jest napisane strajku robotnicy Budapeszt pańscy budapeszteński dokładny urządzili półgodzinną Straight demonstracyjny na rzecz powszechnego i tajnego prawa wyborczego na te pół godziny stanęła na robotę we wszystkich fabrykach i przedsiębiorstwach, a ruch tramwajów również uległ półgodzinnej przerwy to bardzo ciekawe nie słyszała muszę przyznać się takim od tego rodzaju strajkach w sprawie prawa wyborczego po prawie wyborczym wspomniałeś no to ja wracam do losów kobiet i znów sięgam do na posterunku z mocy prawa wyborczego dla kobiet w radzie miasta Krakowa jak wiadomo prawo wyborcze do rady miejskiej w Krakowie ma być zreformowany komisja statutowa obraduje już dosyć dawno rozważa żądania socjalistów, którzy pragną głosu dla szerokich mas rozważał też żądania kobiet okazało się jednak, że z tym głosowaniem nie było najlepiej czy jest taki dłuższy wywód na temat tego jak to się zmienia w Europie zachodniej w czasie wojny pojęcia oprawach należących się kobietą w całej Europie uległy takim zmianom praca kobiece taki jest bicie wykazała ich użyteczność społeczną gospodarczą, że mogłyśmy ruszyć słabiej niż rajcy krakowscy też zrobili w tej dziedzinie krok w kierunku postępu ktoś na niej zależało od 3 wróg sufrażystek angielskich naz w ulic, które przed wojną udaremnił prawo wyborcze dla kobiet wypowiedział się teraz zanim, gdyż nie wyobraża sobie bez współudziału kobiet za leczenie wszystkich ran zadanych życiu społecznemu przez wojnę czy może którykolwiek tutaj opuszczają fragment czy może którykolwiek z tych panów co głosowali przeciw prawu dla kobiet powiedzieć zamierza, że nie ma ani 1 wybitnej kobiety w Krakowie, której umysł i praca nie przydałaby się w radzie miejskiej na jeszcze prawo wyborcze dla kobiet to jeszcze jest kwestia kilku miesięcy wreszcie trzeba sobie te wyrwać się teraz mam dla państwa na krótki fragment z Kuriera poznańskiego muszę przyznać, że zwróciłam na niego uwagę zainteresowana tytułem Hej, zakończony w inny kropką wyraźną tendencję tu to Austria zdenerwowana itp prawdę bardzo się podobało, że mam nadzieję, że sprawa zasługuje na obsadę list przed bardzo poważne tony jest zabawny w związku z tym absolutnie twoje auto jest na miejscu tylko mały biznes trendy historyczne przed zacytowaniem inny tego fragmentu z Kuriera poznańskiego rzecz w tym, że cesarz Karol pierwszy ostry węgierski podejmował tajne próby negocjacji pokoju z Francją to nie dochodziło do pewnego rodzaju handlu nie był to handel publicznemu pewne rzeczy działa przez księcia Sykstus SA, który za chwilę pojawi się też w tekście i wydaje się, że znane nam już dobrze hrabia Czernin ten, który negocjował traktat brzeski rynek zareagował oburzyły stronę polską, więc nie jest lubiany przez polskich autorów nie zna, a to jest inny dyplomata austro-węgierskich odpowiedzialny w zasadzie za dyplomację tego kraju też nie zna podobno dokładnych szczegółów listu wysłanego do innych Francuzów, choć jego rola w tej sprawie nie do końca jasne w każdym razie hrabia cień czerninę obrażany co Francuzów także w odpowiedzi ujawnili list w sprawie negocjacji i właśnie tego dotyczy ta notka mam nadzieję, że państwo wybaczą ten dług wstęp do napraw zabawią wszak Austria zdenerwowana autor Grzybek ze ścisłością matematyczną pobiegły za sobą wypadki imienia magistra szkoły retorykę hrabia czernina wywołane po dziesięciodniowej wymienienie grzeczności między Paryżem, a Wiedniem z Klemens ogłosił listy do księcia z tekstu ustawy hrabia Czernin podał się do dymisji w ten sposób skończył się na razie działalność austro-węgierskiego dyplomaty dekadę ta Niemcy Austria Niemcy wciąż jeszcze lamentują z tego powodu przeraźliwie skoro rzeczową ocenę działalności hrabiego czernina niem może żal wyjaśnić godzi się zjawisko zbadać, po czym następuje długa sylwetka hrabiego czernina miałam paragraf § 1 10 0 pięćdziesiąty trzeci opisane przez Górno Ślązaka w § 1 5 3 ustawy tracą dorobek Otóż grożą kary więzienia 3 latach w pewnych okolicznościach i wyższą temu, kto gwałtem groźbą niesławą bojkotem stara się odwieść robotników od zmowy strajku celem uzyskania korzystniejszych warunków zarobkowych lub roboczych albo kto im od odmowy odstąpić nie przeszkadza paragraf trener w tej samej mierze formalnie zwraca się przeciwko robotnikom jak przeciwko pracodawcom, ale tak się może wydawać, bo jak zauważa autor Górno Ślązak artykuł podpisany nie jest to jednak bardziej uderza w robotników, dlatego że pracodawcy mają więcej możliwości tak jest do dziś więcej możliwości wpływu na to, żeby te strajki zakończyły ostatecznie nie ulega wątpliwości, że większość posłów na zniesienie tego paragrafu przez godzinę czasem ustną umowę o tych minut, a tak z minuty KO ja mam jeszcze 2 rzeczy to jedno wybiorę to dzięki dobrze bawić w to wybieram ogłoszenia, które znalazłem i powiedz mi czy zwróciło twoją uwagę uwagę, że po i tak wielokrotnie powtarzane grubymi literami do nas do nas do nas do nas do nas, ale już nie do końca wiedzą co to to one są one z czworga armatury żakiet towarów na rynkowe do nas po bluzki chustki do nas po mundurki fartuszki dla pensjonariuszy koszulki dla dziewcząt fartuchy gospodarskie garnitur i dla dzieci do nas po pończochy krawat skarpetki czarne parasole laski do nas po kapelusze słomkowe męskie od 7 Marek do nas pod kapeluszem damski z punkowej, a nawet do nas, bo monogramem Lasek furgonetek i woreczków damskich do nas aż do kina cienia kuchenną zabawki gry żeton pamiątkowy itp tasiemki ramy do obrazów fotografii do nas, czyli do kont dla Świętokrzyską 4 1 na jarmark rzemieślniczy tam się nazywa kadrowej taki zły, jakbyśmy powiedzieli współcześnie na koniec państwa tylko bowiem pewne dziwne rzeczy, które znalazłem w Dzienniku wileńskim 2 7 kwietnia Otóż jest to obwieszczenie MF nie urzędowe dotyczące tego, że właściciele wymienionych domów na konkretne ulice mają oddać mosiężne klamki w Beskidy mosiężnych klamek nie od dadzą to czeka ich kara, ale nie także muszą je oddać bez żadnej zapłaty nie jemy je wymienić na nowe w naprawdę nie jest nie wiem czy dochodziło w rodzaj estetyki jest mosiężny kran i mają wyglądać porządnie, ale tego typu ogłoszenie zostało zaprezentowane w Lesznie tam się zajmują się różnymi ramkami, a tymczasem słuchaj w zaborze okupacji austriackiej poszukują inżynierów do budowy dróg i mostów Adamowska Karolina Głowacka kolejny stuletnim przegląd prasy za tydzień o tej samej porze z 10 0 lat nie podlega Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: 100-LETNI PRZEGLĄD PRASY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA