REKLAMA

Bogacze jak smog, czyli o równości w pracy (powtórka)

Emancypantki
Data emisji:
2018-05-01 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
emancypacji taki bunt bunt w kasach listy 3 dni temu Zieliński itp dziś chciałem porozmawiać z państwem o tym jakie miejsce pracy, jakie warunki pracy, jakie środowisko społeczne w pracy najbardziej sprzyja równości, a zatem najbardziej sprzyja również feminizmu mówi tam, gdzie jest równość się tam jest demokracja tam jest poszanowanie podmiotowości tam dobrze czują się gminy osoby, które w innych warunkach są faworyzowane tam również dobrze w pełni podmiotowo Rozwiń » czują się kobiety czy równości w pracy albo w jakiejkolwiek innej sferze życia w ogóle jest możliwa sporo dyskusji na ten temat sporo argumentów za i przeciw często słyszy się, że równość jest wymysłem niemożliwym do zrealizowania, bo przecież ludzie są różni ani równi no i ten argument opiera się na pewnego rodzaju nieporozumień może ludzi również te mają być ludzie jednak mówi nic bardziej mylnego w tych środowiskach w tych krajach tych kulturach społeczeństw, które charakteryzują się wysokim stopniem równości szans równość praw społeczeństwo bardzo zróżnicowane to właśnie tam każdy rzeczywiście może być sobą i to wtedy okazuje się jak bardzo jesteśmy różni Kolorowi w debacie czy w dyskusjach na temat nierówności ekonomicznej n p. oni też dzisiaj będziemy rozmawiać, nawiązując do warunków pracy pojawiają się też argumenty, że równość płac nikt nie nastąpi, bo nie ma czegoś takiego jak równość wysiłku energii entuzjazmu wobec praca przede wszystkim nie ma równości zasług to myślę, że doskonały jest cytat z Georga Bernarda Shawa, które na ten argument odpowiada tym słowem tylko tam, gdzie jest równość warunków materialnych może uwidocznić się wybitności zasług w, choć oczywiście nie tylko o równość materialną nie tylko o równe szanse na zarobek, ale również równe szanse do samostanowienia dzisiaj będę skupiał się przede wszystkim na środowisku zawodowym samorealizacji na polu zawodowym na polu współpracy z innymi ludźmi dlatego też temat pieniędzy temat nierówności finansowych będzie wracał jak bumerang w dzisiejszym pokażcie patrzymy w ogóle jako ludzie, ale jako fanki jako istoty, które wyewoluowały w społecznościach zbierać wkoło świeckich do pewnego typu funkcjonowania między ludzkiego czy my w ogóle jesteśmy zdolni domowe równego traktowania siebie nawzajem stosunkowo przynajmniej równego traktowania siebie nawzajem Otóż okazuje się, że słynne neurony lustrzane, o których naukowcy w ostatnich latach rozpisują się szeroko one właśnie neurony lustrzane, które pozwalają się uczyć się dzięki utożsamianiu się z innymi dzięki naśladownictwo one również odpowiedzialne są za silne poczucie sprawiedliwości w naszym ludzkim gatunku są naukowcy, którzy twierdzą, że nasz gatunek rozkwita właśnie w atmosferze stosunkowo sprawiedliwego podziału dóbr w atmosferze współpracy z VAT w sferze zaufanie właśnie w atmosferze takiej grupowej plemiennej kooperacji i okazuje się, że dla naszego gatunku życie w strukturach społecznych, które oparte są na bardzo jaskrawych nierównościach świadomość tych nierówności akty wykluczenia sprawiają człowiekowi ogromny ból i tutaj już mam namyśli konkretne badania rewolucjonistów okazuje się, że również takie ewolucyjna antropologiczna rozumienie natury ludzkiej pozwala zrozumieć, dlaczego w społeczeństwach, gdzie te nierówności na różnych poziomach i edukacyjnymi finansowym i prawnym są ogromne, dlaczego te społeczeństwa są dysfunkcjonalne dane, o których mówię zaczerpnęła z książki zatytułowanej duch równości i tę książkę chciałabym dzisiaj państwu polecić jako kolejną niektóre sprzyjającą feminizmu mówi książka nie jest stricte feministyczne jej autorami są brytyjscy badacze naukowcy HP GBC, która specjalizuje się w antropologii fizycznej, ale też w naukach ożywieniu i życia Artur Hinson, który z 1 strony zajmuje się uwarunkowanie Mes społecznym zdrowia i wpływ nierówności na kondycję społeczeństwa, a z drugiej strony specjalizuje się w historii gospodarczej i to właśnie tych dwoje badaczy napisał książkę duch równości z podtytułem tam, gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej książka nie jest nowa żona została wydana w 20 1 1 roku, ale on mnie na półce ma miejsce, choć morowe wśród różnych ważnych i nieusuwalnych znajdzie teczki książek kilka miesięcy temu przez moją prywatną biblioteczka przeszła burza minimalizmu pozbyłam się mniej więcej 2 3 mojego księgozbioru, ale ten najważniejszy najbardziej wartościowe merytoryczne i zawsze aktualne lektury pozostały im m. in. ta książka duch równości, która cały czas jest dziś dostępna w internecie czy też państwo jest zainteresowany lub można poszukać się wystąpień artykułów wywiadów z autorami tej książki poszerzyć wiedzę na temat tez przez nich proponowanych autorzy założyli również fundacje i kłaść tych ciast na fundację, która ma popularyzować wiedzę na temat korzyści funkcjonowania społeczeństwa o bardzo niskim wskaźniku nierówności cały też książka duch równości z podsumowaniem ich kilkudziesięcioletnich badań, których pierwotnym celem było niewinne wyjaśnienie przyczyn znacznych różnic w przeciętnej długości życia w złym stanie zdrowia innych ludzi żyjących na różnych poziomach hierarchii społecznej jak badacze zaczęli zgłębiać temat ci zorientowali jak wiele polityka jak wiele praw człowieka jak wiele prawo pracy ma do czynienia ze stanem zdrowia jak bardzo różnice wewnątrz 1 społeczeństwa napędzają się nawzajem i pogłębiają się nawzajem NATO postanowili właśnie nie tylko napisać książkę na ten temat, ale też założycielki fundacji, która popularyzuje wszelkie najnowsze na ten temat zebrane dane książka ma charakter popularnonaukowy autorzy deklarują przywiązanie do wiedzy opartej na faktach do wiedzy opartej na wymiernych obiektywnych wynikach prac badawczych bogata jest wykresy tabele odniesienia nazwiska badaczy nas do ośrodków badawczych opisuje dotyczy wielu sfer związanych z nierównościami, które nas dotykają w życiu codziennym to są nierówność materialna oczywiście, ale też, ale to są nierówności związane z dostępem do edukacji nierówności związane ze zdrowiem, czyli z dostępem do n p. wiedzy o zdrowie, ale także z dostępem do ubezpieczenia społecznego z dostępem do opieki zdrowotnej to są nierówności związane z penalizacją biedy okazuje się, że by tam, gdzie nierówności społeczne są bardzo duże tam również jest większa przestępczość, ale to co dzisiaj nieszczególnie interesuje no to jest cały rozdział czy też właściwie cała część książki poświęcona temu jak wyglądają optymalne warunki pracy dla osób, które dotychczas bywają też faworyzowane w pracy, których prawa bywają pomijane, które są dyskryminowane, czyli n p. dla kobiet w kantorze sporo miejsca poświęcili pozycji sytuacji moralności grze Czechom osób obrzydliwie bogatych to są życiorysy to są osoby, które rozpalają naszą wyobraźnię to są historie, które znamy Selectours kina rzadko kiedy mamy do czynienia z tym 1 % ludzi, którzy trzęsą losami naszej planety, ale tutaj chodzi nie tylko ten 1 % autorzy skupiają się na ludziach, którzy nadużywają władzy z powodu swej pozycji finansowej, którzy mają zaburzone postrzeganie siebie swojej pozycji ze względu na przewagi finansową piszą wręcz bogactwo, zwłaszcza ta odziedziczone jest kiepskim wskaźnikiem rzeczywistych zasług oraz piszą, że być może to osoby, które są najbogatszej, które są oderwane od rzeczywistości prawdopodobnie nie zdają sobie nawet sprawę jak ich status degraduje stan zdrowia stan umysłu i dobre samopoczucie osób, które mają taką osobą do czynienia w cytatach Sęk w tym, że posiadacz rzeczy gorszej jakości wydaje się człowiekiem gorszej jakości w porównaniu z bogatymi słownymi wszyscy pozostali wydają się gorsi, a im większe różnice w tym bardziej rzucają się unowocześnia i tym ważniejsze stają w miarę jak nierówność zaostrza rywalizację o status trzeba się bardziej wysilać, aby nie wypaść z gry bogaczy może wierzyć, że jego gotowość wydawania dużych sum na artykuły luksusowe oznacza zwracanie uwagi na szczegóły lub zamiłowanie do fachowej roboty w rzeczywistości chodzi jednak o to co owe artykuły mówią o nim jak sytuują go w porównaniu z innymi my tutaj autorzy podają szereg badań, które mówią o tym, że nie chodzi o to co my mamy jak wiele mamy tylko jak bardzo jesteśmy wyżej w stosunku do osób, które nas otaczają przytaczają też pewien eksperyment, kiedy badanych zapytana o to czy woleliby odbyć się biedniejszymi wśród grupy bogaczy czy bogatszymi wśród grupy biedniejszych my jak państwo mogło się domyślić znaczna część osób większość była skłonna zrezygnować nawet z aktualnego obecnego statusu nawet o połowę zredukować aktualny realne zarobki, o ile mogliby uzyskać status tej elity finansowej na jakich znacznie biedniejszej społeczności niż tej, w której funkcjonują teraz, czyli ten status jest bardzo ważne to o status chodzi o ludzi, którzy pomnażają swój zysk lub, którzy nadużywają swojej pozycji finansowej wobec innych osób i jak możemy z kolei przeczytać z kolei w książce Happiness szczęście w książce Ricciardo, ale jazda konsumpcja ludzi bogatych osłabia wszystkich innych poziom satysfakcji zżycia poziom satysfakcji z tego co mają sprawia, że oni czują się gorsi o tym, być może bogacze nie wiedzą, a może właśnie wiedzą doskonale i może właśnie dlatego tak dobrze się czują w tej swojej uprzywilejowanej roli i może właśnie dlatego tak chętnie tak często nadużywają swej pozycji swojej władzy ryczałt 4 Artur założył centrum badań nad wydajnością ekonomiczną przy London School Economics i w ramach prac w swoim centrum zaproponował bardzo ciekawą teorię teza na przyszłość Otóż, mówi że aby ten brak satysfakcji zżycia jest realnym kosztem, którym bogacze obciążają społeczeństwo uczyliśmy bogatszy żyje w sposób absolutnie ponad stan otacza się absolutnie niepotrzebny luksusem, a przez to zmniejsza poziom satysfakcji zżycia pozostałych członków populacji Motor powinien za to płacić tak samo jak za zanieczyszczają środowisko bym z komina jest czarny żart nawet wyliczył że, że straty, które ponosi społeczeństwo czy populacja z powodu osób mających tendencję do wywyższania się materialnego, a zatem idącego wywyższania się na każdym innym poziomie, że te straty pokryłaby obłożenie ludzi, by tych najbogatszych dodatkowo 60 %o wym podatkiem bardzo ciekawa koncepcja, a co teraz to bogactwo i nierówności płacowe nierówności finansowe mają do feminizmu no oczywiście wszyscy wiemy, że kobiety od dawna za tę samą pracę popartą tym samym doświadczeniem wykształceniem kompetencjami zarabiają mniej od mężczyzn nie tylko kobiety bywają dyskryminowane finansowo w pracy dyskryminowani bywają seniorzy ze względu na wiek to się z ojczyzn zawodowe pracownik czy dyskryminowani bywają uchodźcy dyskryminowane bywają różne osoby, którym nie było dane mieć wysokiego kapitału kulturowego społecznego, które dopiero ten kapitał kumulują tworzą dla siebie kup teraz ktoś mógłby argumentować, ale zaraz przecież ci najbogatszych ludzi na świecie ci wszyscy nasi szefowie ci właściciele wielkich firm i spółek, którzy zarabiają kilkaset razy więcej niż my szeregowi pracownicy to przecież oni napędzają gospodarkę tego świata to przecież dzięki nim w ogóle kręci ta planeta Otóż autorzy książki, do których teraz się państwa zachęcam książki duch równości mówią, że goście to wręcz przeciwnie wygląda na to, że dalszy postęp w jakości życia już nie zależy od dalszego wzrostu gospodarczego mają do tego skończyły się czasy, kiedy wzrost gospodarczy jest miarą wszelkiego dobrobytu na dzisiejsze czasy wg najnowszych badań społecznych psychologicznych antropologicznych najważniejszymi kwestiami stały się życie społeczne i relacje międzyludzkie, a to jest kolejna kwestia, które są niezwykle ważna dla kobiet, które doskonale funkcjonują doskonale odnajdują się w takich miejscach w takich sytuacjach, kiedy właśnie mogą mieć zaufanie do ludzi, kiedy mogą na równych prawach na równych zasadach z innymi współpracować z bibuły czy taki duch równości w miejscu pracy i jest możliwe do wprowadzenia ustawami regulacjami prawnymi oczywiście, że takie są kraje, w których co się dzieje, ale zawsze jest ryzyko, że w miarę kolejnych zmian ekip rządowych ktoś przyjdzie tą wajchę postępu cofnie z powrotem no, więc autorzy proponują pewnego rodzaju zmiany mentalności i opisują takie miejsca na świecie takie środowiska społeczne pracy, które mogą posłużyć nam wszystkim jako wzorzec równościowe go funkcjonowania w zespole dobrą wiadomością jest to że, żeby wprowadzić ducha równości w pracy nie potrzeba żadnej szczególnie radykalnej czy szokującej rewolucji to można robić po prostu kolejnymi krokami stopniowo mało tego już teraz oczywiście mamy tę sytuację, że obok przedsiębiorstw nastawionych wyłącznie na zysk mamy coraz więcej również w Polsce przedsiębiorstw społecznych, które oprócz tego, że zarabiają również są bardzo silnie zakorzenione w potrzebach lokalnej społeczności nastawione są na pożytek publiczny na to, żeby efekt ich pracy był przydatny dla innych ludzi w dzisiejszych realiach społeczną od cywilizacyjnych kulturowych większość osób czynnych zawodowo to właśnie w pracy nawiązuje większość relacji poza rodzinnych zawsze mamy ten najbliższy krąg rodziny przyjaciół, a tym dalszy krąg to jest właśnie praca to jest nasza codzienna społeczność i od tego jakie zasady, jakie warunki współpracy panują w tym drugim kręgu społecznym zależy nasze poczucie zakorzenienia w tej społeczności, ponieważ jesteśmy przystosowani do współpracy te grupy zbieraczy łowieckie, z których wyewoluował byliśmy nawet bywają przez antropologów przez naukowców nazwane grupami pierwotnego dobrobytu, czyli Berg taką formą współpracy, gdzie każdy ma stosunkowo podobną pozycję bezpieczną pozycję nota autorzy sugerują, że najwyższy czas, żeby globalnie powrócić do tego typu stosunków pracy i pokazują miejsca firmy rozwiązania, w których to już się dzieje, gdzie na pewno osoba o potrzebach równościowych i nie znajdzie dla siebie dobrą atmosferę dobrych warunków Ano tam, gdzie zespołu jest bardzo rozwarstwione gdzieś bardzo wiele poziomów, gdzie jest bardzo ścisła hierarchia pionowa, gdzie są ci, którzy wydają polecenia, a reszta to ci, którzy mają je wykonywać i to jednocześnie gwarancją, że pracownicy, czyli ci, którzy mają wykonywać polecenia na pewno nie będą czuć się częścią wspólnoty, a wręcz jak piszą autorzy po prostu są traktowani jak czyjś żywy inwentarz klub może już pora odejść od wizji świata, w którym maksymalizacji osobistych korzyści uchodzi za chwalebne cele w życiu pytają autorzy, a dalej pokazują szereg korzyści nie tylko dla dobrego samopoczucia feministki czy ich skład listy na mężczyznę o pro równościowe podejście do życia nie tylko na dobre samopoczucie tych osób wpływa współtworzenie równości owego zespołu jak się okazuje są badania, które pokazują efekt społecznej skali funkcjonowania w grupie o Demokratycznej strukturze okazuje się, że praca w miejscu, gdzie człowiek jest szanowany traktowany podmiotowo wpływa na całą lokalną społeczność podnosi stan zdrowia lokalnej ludności podnosi poziom wykształcenia spadają wskaźniki przestępczości oraz wzrastają wskaźniki społecznej partycypacji to wszystko dzieje się w miastach w wyższym odsetku ludzi pracujących na pewnych bardzo szczególnych zasadach i tutaj już przechodzimy do opisania tego idealnego modelu miejsca pracy, które doskonale poczuła się nie tylko feministka, ale też każdy, kto szanuje równość praw i odróżnia zrównywanie praw od zrównywania ludzi autorzy mianowicie proponują wszelkiego rodzaju formy spółdzielczej formy wspólnotowe bardzo wiele piszą o własności pracowniczej jako formy współpracy, która niezwykle sprzyja m. in. kobietom mało tego mówią, że ta forma, gdzie pracownicy są zaangażowani i jak właściciele jako pracownicy to właśnie ta forma wpływa na tę transformację społeczeństwa okazuje się też, że przedsiębiorstwa, które są współwłasnością pracowników znacznie rzadziej kierują się wyłącznie motywacją zysku oczywiście ona jest ważna istotna, ale przy okazji są bardzo wysokie standardy moralne i nie ma n p . przedsiębiorstw społecznych spółdzielczych, gdzie wynikiem produkcji, gdzie efektem końcowym danego zespołu jest jakiś nieetycznych produktów tutaj można podać takie przykłady firm w krajach rozwijających się, gdzie niemowlęta niepotrzebnie zapadają na różne choroby czy umierają, ponieważ te firmy zachęcają matki do karmienia dzieci mieszankami sztucznego mleka zamiast pierwszą po zjawiają się też, że firmy, które niszczą lokalny ekosystem no, gdyby mieszkańcy danej ziemi danego terenu mogli współtworzyć ten biznes no to oczywiście oni sami by nie wyczerpywała Alinie zanieczyszczanie swych niem zasobów wodnych czy bogact w mineralnych pojawiają się też bardzo głośne sprawy, gdzie firmy wykorzystują swoje prawa patentowe, by uniemożliwić zablokować się sprzedaż leków ratujących życie innym co jak się okazuje jak wskazują badania nie miałoby miejsca w firmie, której cel ustalany jest wspólnie przez pracowników wiele badań tuż spoza tej książki informacja pokazuje również, że tam, gdzie kobiety mają władzę polityczną również bardzo wzrasta ten poziom odpowiedzialności wobec lokalnej społeczności tam, gdzie kobiety są posłankami po ziemi rękami pełnią najwyższe funkcje państwowe wzrasta właśnie poziom powszechnej opieki zdrowotnej poziom edukacji poziom sprawiedliwości społecznej w dół a dlaczego właściwie tak jest, że firmie, której ktoś obcy nam wielu wielu wielokrotnie od nas bogatszy nie zależy nam na tym co się dzieje w tej chwili nie aby kiedy umawiamy się, że zarabiamy wszyscy pomni więcej tyle samo albo zgadzamy się, że szef będzie zarabiał kilka razy więcej niż pracownik szeregowy to jest dla nas akceptowalne, a nie kilkaset razy więcej, kto ma miejsce w wielu spółkach i ogromnych korkach racjach no to się nagle okazuje, że ważne jest dla nas i cel działalności tej firmy i klimat w pracy no tutaj wydaje się, że odpowiedzią jest Super eksperyment Milgrama, który pokazuje, że mamy taką tendencję my ludzie do absolutnego posłuszeństwa wobec kogoś, kto ma nad nami władza wobec kogoś kogo uważamy za autorytet, a w firmie, która jest ściśle bardzo mocno zhierarchizowana kiedyś szeregowy pracownik ma po prostu wykonywać polecenia życzenia czy zachcianki szefa on niezdolny do strasznych rzeczy ludzie są zdolni jako pośrednicy, kiedy czują, że nie nie mają odpowiedzialności nie mają wpływu na to co robią ludzie są zdolni do strasznych rzeczy wobec innych ludzi na wsi n p . wobec innych członków zespołu czy wobec lokalnej społeczności, a w warunkach wspólnej własności w warunkach kontroli pracowniczej odzyskiwana jest podmiotowość nie wykonuje się czyichś poleceń i też ma się zespołową kontrolę nad całym mi tego co się robi jak piszą autorzy w warunkach spółdzielczych nie będzie presji, żeby zachowywać wątpliwości dla siebie nikt też nie będzie mógł wzruszyć ramionami stwierdzając, że to nie jego sprawa, ale też nikt nie będzie się obawiać utraty pracy w razie zadawania niewygodnych pytań lub ciekawa jestem czy ta kwestia wychowywania wątpliwości dla siebie obawiano się przed zadawaniem niewygodnych pytań czy też właśnie wzruszania ramionami stwierdzając, że to co siedzi w pracy nie ma sprawa czy jest jakoś państwu bliskie czy tam, gdzie państwo pracę jest właśnie tak, że odcinamy się od tego co wykonujemy odcinamy się od tych zadań, które jak maszyny wykonujemy na czyjeś polecenie, bo tak bardzo to nie jest nasze, bo tak bardzo jesteśmy przedmiotowo ani podmiotowo w tym traktowani tak jest zresztą być może po prostu mechanizm obronny odcinanie się od takiej sytuacji zamykanie oczu, bo n p . na krzywdę innych no bo wszyscy ludzie rodzą się również wolność jest ich niezbywalnym prawem i w momencie, kiedy jesteśmy zmuszeni do funkcjonowania w strukturze, która temu zaprzecza narażamy się nie tylko na dyskomfort, ale inne choroby przyp feministki bardzo często mówią o równości feministki bronią nie tylko swoich praw, ale bronią praw osób LGBT bronią praw osób niepełnosprawnych bronią praw uchodźców bronią praw seniorów bronią praw dzieci i wielokrotnie podkreślają, że nie ma wolności właśnie bez równości wobec prawa równości szans równości stron kontraktu n p. prace będą teraz pytanie czy to, o czym teraz rozmawiamy to jest tylko teoretyzowanie to są tylko marzenia to są jakieś utopijne wizje myślę, że coś co może nam dodać otuchy test prześledzenie historii równości historii i praw człowieka MEN okazuje się, że kiedy spojrzymy na to z szerszej historycznej perspektywy to trend dążenia do większej równości wydaje się stały i wciąż rosnące nawet niemożliwe do zatrzymania można przyjąć, że pierwszym etapem historii praw równościowych było konstytucyjne ograniczenie boskich arbitralnych nadprzyrodzonych praw i królów i potem powoli rozwijano demokrację pojawiały się w różnych konstytucyjnych zapisach zasady równości wobec prawa tam, gdzie było niewolnictwo powoli było znoszone u nas została zniesiona pańszczyzna następnie były stopniowo rozszerzane prawa wyborcze na tych, którzy nie mieli majątku na kobiety i stopniowo rozwijała się bezpłatna oświata dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, a nawet coś dla nas jest etapem futurystycznym jednak rozwijają się ME są wdrażane wprowadzane w rzeczywistości idea dochodu gmina ma minimalnego to się dzieje n p. Finlandii, ale to co teraz dzieje się u nas jeśli chodzi o ochronę równości wobec prawa to te wszystkie działania apele aktywności o prawa pracowników prawa lokatorów przeciwdziałające dyskryminacji również rasowej generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że jest bardzo wyraźna tendencja zanikania różnych form uzna wania hierarchii różnych form czoło bytności względem kogoś, kto uważa się za ważniejszego za reprezentanta wyższej klasy za lepszego, bo n p. bogatsza grup krajami, które są nieustającym źródłem wzorców inspiracji, ale też czasem ostrzeżeń są oczywiście Norwegia Szwecja Finlandia i Japonia na badaniach tych 4 krajów społecznego zawodowego środowiska pracy w tych 4 krajach oparte są również badania Ricciardo Wilkinsona i krytykę autorów książki duch równości to stamtąd n p. że przyszła do nas do Polski, ale nie tylko idea porozumienia bez przemocy i to ona m. in. wydaje się potwierdzać, że idea równości i da po szanowaniu drugiego człowieka i dach równego podmiotowego traktowania drugiego człowieka wyszła już poza sferą ustawodawczą wyszła również poza sferę regulacji w miejscu pracy ona dotyczy również naszych stosunków z najbliższymi w rodzinie coraz więcej też mógł się o wartości podejmowania decyzji przez konsensus coraz więcej też mówi się o idei wartości demokracji uczestniczącej budżet partycypacyjny na pewno dobrze państwu znana idea być może ktoś teraz myślę sobie tak no dobrze, ale zrównanie praw oznacza wyższe opodatkowanie bogaczy doprowadzi to natychmiast do zachwiania wszelkie równowagi gospodarczej do ich masowej emigracji oni zaczną płacić podatki, gdzie indziej i dojdzie do katastrofy gospodarczej i tu właśnie autorzy proponują spojrzeć na te 4 kraje, a przede wszystkim na Norwegię Szwecję Finlandię pokazują, że tam, gdzie są społeczeństwa egalitarne tam, gdzie zespoły współpracowników funkcjonują egalitarne nie żyje się dobrze utrzymany jest wysoki poziom życia jest o wiele lepsze środowisko społeczne i przypominają właśnie, że wzrost gospodarczy nie jest już na dzisiejsze czasy miarą wszechrzeczy uniwersalną miarą, do której można ocenić wszystko co dla człowieka ważnej dobra ja z kolei polecam państwu stronę i koalicji ciast org UK, na której można znaleźć wciąż aktualne informacje dane badania wykresy potwierdzające te wszystkie te ze, które państwo dzisiaj przytaczam to tam na tej stronie można również znaleźć informacje o tym, że, że osoby, które nadużywają władzy osoby, które utrzymują hierarchiczną środowiska pracę co tak naprawdę szkodnikami społecznymi autorzy piszą tak zamiast z wdzięcznością korzyć się przed bogaczami należy zdać sobie sprawę ze szkód wyrządzonych przez nich w tkance społecznej krach finansowy z końca 20 08 roku spowodowana nim recesja pokazują jak niebezpieczne są w skali świata gigantyczne zarobki premie wybrańców no i właśnie ci, którzy uważają się za wybrańców ci niby, którzy mają pomóc raźno, a społeczna postawę nastawioną na zysk ci ludzie te instytucje nie przesłaniają jednak ani nam ani autorem książki pewnej optymistycznej wizji w ostatnich latach, śledząc doniesienia na temat nadchodzących klęsk społecznych ekologicznych można mieć wrażenie, że kryzys, a może koniec naszej cywilizacji nieuchronne, ale wnikliwe badania dotyczące środowisko równościowych pozwalają jednak przywrócić optymizm w tych miejscach pracy w tych zespołach, gdzie do głosu do władzy dopuścić onych jest znacznie więcej kobiet znacznie więcej osób ze środowiska do faworyzowanych żyje się pracy jest znacznie lepiej jeśli ktoś z państwa chciałby poszerzyć wiedzę na ten temat jeśli ktoś z państwa chciałby założyć takie przedsiębiorstwo albo może wprowadzić ducha równości w swoim miejscu pracy polecam śledzenie działalności fundacji i kłonic ciast tam jest mnóstwo inspiracji mnóstwa informacji na ten temat, a sama zapraszam państwa do korespondencji Ania ze mną pod adresem emancypacja ludzkiej małpy, a to kropkę FM MMC tam takim małpa TOK Crump KSM czeka na państwa pytania komentarza sugestie dotyczące przyszłych tematów do usłyszenia Hanna Zielińska zawsze w piątek po dwudziestego i wpadł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EMANCYPANTKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA