REKLAMA

KE przyjęła projekt budżetu UE do 2027

Analizy
Data emisji:
2018-05-02 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Karoliny Lewickiej pierwszych gości dr Filip Skawiński przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Polsce dzień dobry panie doktorze dzień dobry dziękuję zaproszenie i będziemy rozmawiać o projekcie unijnego budżetu, który został dziś przyjęte i zaprezentowany przez komisję Europejską na lata 2 0 2 1 2 0 2 7 LO to może od razu komentarz wiceszefa polskiego MSZ -u Konrad Szymański o tym projekcie budżetu mówi tak obecna propozycja w sprawie budżetu Unii to jeszcze Rozwiń » bardzo niedoskonały dokument droga do pełnego kompromisu jest jeszcze daleka, ale widzieliśmy znacznie gorsze propozycje ułożenia budżetu proces negocjowania będzie zapewne trudne długi miejscami dość nerwowy i niepozbawiony zwrotów akcji tyle Konrad Szymański in o tym projekcie budżetu, a my z panem doktorem będziemy analizować poszczególne propozycje przez komisję Europejską UE przedstawiono oczywiście to jest punkt wyjścia ten proces negocjacji będzie trwał trasy miesiącami zakończy się prawdopodobnie w drugiej połowie 20 19 roku zaczniemy od kluczowego mechanizmu powiązania wypłaty funduszy unijnych są kwestią praworządności kluczowego dla nas dla Polski Vera Jourová dość wprost powiedziała, że to ona schodzi się, gdyby ten mechanizm obowiązywał dziś to teoretycznie fundusze dla Polski mogłyby zostać obcięte lub wstrzymane oczywiście bardziej dyplomatycznego języka używa się w komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreśla, że to ogólny mechanizm nie jest ukierunkowany na konkretny kraj członkowski, ale jak Unia Europejska komisja Europejska wyobraża sobie funkcjonowanie tego jak mówią polscy politycy dość uznaniowego mechanizmu to jest także ten mechanizm tak naprawdę nie powinien być jakimś ogromnym zaskoczeniem do tej pory i tak było takie założenie że, że państwo członkowskie, które korzysta z funduszy europejskich muszą mieć sprawną administrację musi mieć problem korupcji ogranicza takiego minimum, żeby to gwarantowało poprawne zarządzanie funduszami unijnymi i oczywiście gdzieś pewnie w tył głowy, bo też kwestia tego, że takie państwo powinno mieć niezależne sądownictwo w i jakby te założenia nie trzeba było weryfikować rzeczywistością, bo w do tej pory sytuacja tego nie skłaniała teraz komisja tym mówić wyraźnie nastąpiły takie takie zmiany w Europie rzeczywiście to wyraźne powiązanie z formy takiego mechanizmu jest potrzebny teraz jakby coś miało dziać, a komisja na bieżąco obserwuje sytuację państw członkowskich to jest może banalne stwierdzenie ale, ale artysta i obserwuję tylko nas stać się, że czyta w przeglądzie prasy tylko tylko ma swoje instrumenty ma swoje też przedstawicielstwa ale, ale też ma wiedzę co dzieli wiele odbiorców, którzy są w stanie analizować i n p. odnośnie do sytuacji w Polsce, chociaż jak najgorsze co masz tydzień przed zagładą garaże wymienia 1 tchem praworządności Polski, ale jeżeli już dochodził jakiś reform, do których komisja ma wątpliwości to były staranne wzywane przez prawników więc, jakby pan zasób intelektualny, żeby zrobić sobie zdanie na temat polskich rycerzy i innego państwa członkowskiego są już wyrobić zdanie to będzie miała dzięki temu mechanizmowi narzędzia, które umożliwią Unii za wieszanie i zmniejszenie finansowania ze środków Unii lub ograniczenia dostępu do nich w sposób proporcjonalny do charakteru wagi skali braków w zakresie praworządności ja pamiętam kilka miesięcy temu pani komisarz Jourová została zobowiązana ne przez komisję do tego, by przygotowała kryteria oceny tego czy państwo jest praworządne czy nie czy już znamy te kryteria oceny praworządności w nie patrzy się skończyło się w procesie z dobrze pani powiedzieć, że to jednak na koncie mocna Unia nie komisji Europejskiej ta procedura dziś zaproponowana w pole znana będzie głosować raczej tak będzie głosowanie w radzie jest już w zasadzie takie że, aby ta propozycja komisji należy ograniczyć mogła być odrzucona co do tego spocona kwalifikowana większość państw członkowskich natomiast, czyli trzeba jednomyślności nie trzeba jednomyślności, bo najwięcej trzeba trzeba bardzo dużej wyraźnej większości, żeby zablokować taki proces, czyli w prawie, że odwrócenie tego tego procesu trzymamy w artykule showman natomiast do kryteriów konkretnych komisja dziś nie pokazuje, więc trudno trudno teraz będzie jeszcze pracują nad tym w nie niweczy, w którym momencie zostanie przedstawione takie taka tabelka n p. znany z państwem praworządności należy raczej oto pierwsze radio było odcięcie natury tym obawy, bo to pobrzmiewa w polskich komentarza także politycznych, że to będzie uznania w proc to znaczy na pewno, jeżeli taki wniosek miałby zostać złożony po to, precedensowa sprawa taki wniosek musi być bardzo mocno umotywowany wyraźnymi odwołaniami do prawodawstwa danego kraju na razie europosłowie prawa sprawiedliwości uspokaja ją, że Polska będzie miała jeszcze bardziej efektywne sądy, więc nie musisz obawiać powiązania funduszy z praworządnością mówił o tym, m. in . dzisiaj na konferencję w Brukseli Zdzisław Krasnodębski i Zbigniew Kuźmiuk to tyle komentarzy politycznych druga, że przy nas bardzo dotycząca to cięcia w polityce spójności około 7 % i polityce rolnej 5 % na mówiło się jeszcze w poniedziałek o tym, że te cięcia były projektowane większa, ale był sprzeciw Polski Węgier i Francji, że komisja prawna gwałtu raty szukała na ostatnią chwilę przesunięć w budżecie, żeby jednak ta polityka spójności polityka rolna miały większą kwotę mleczną to są duże cięcia niewielkie cięcia jak pan ocenia myślę, że jeżeli mówimy cięcia rzędu kilku procent 5 7, a to są chyba mniejsze niż kraje zainteresowane tymi politykami tymi obszarami działań europejskich obawiały, czyli można, by powiedzieć z OFE są stosunkowo nieduże też co do tych doniesień, że w ostatniej chwili następowały interwencje czasami, gdy faktycznie senność natomiast wiadomo jest, że tak się polityki Europejskiej nie uprawia to znaczy też był długi proces negocjacji, gdzie państwo przedstawiały swoje racje komisarz Oettinger szacunkowe dane, by w Polsce siebie zadowolony z tej wizyty, więc długo państwo miał okazję przedstawiać swoje argumenty no i tak się wydaje, że można to ocenić w ten sposób, że argumenty tych państ w zainteresowanych polityką spójności zostały wysłuchane także te nowe priorytety, na które państwo były zgodne trzeba było znaleźć miejsce być może w mieście jest bowiem za chwilę z małym stopniu są kosztem tych tradycyjnych polityków nietrzeźwość spójności rolnej minister Szymański mówił, że polityka spójności służy całej Unii Europejskiej, więc nie zgodzimy się na nieproporcjonalne cięcia w tych obszarach lub nie będą pana pytać o to ile Polska może dostać się w Sanowej 7 lat, jeżeli będą dziś nie ma kopert narodowych nasz pojawią się Rosa kilka miesięcy, ale pojawiają się już takie wstępne wyliczenia, że możemy stracić jeśli chodzi o politykę spójności od 8 0 miliardów euro dodajmy w odniesieniu do 1 0 go i w ogóle ile to jest, bo ja czasem spotykam się z tym, że mówimy wielkich kwotach, które dla złotego obywatela co tak duże, że trudne do czegokolwiek przyrównać teraz to co Polska dostaje w ramach obecnego 7 7 letniego Gallo 8 2 miliard euro działalność 2 1 miliardów dopłaty rolne 11 miliardów rozwój naszych i 8 2 miliard euro jest mniej więcej tyle ile roczny Polski budżet to taktyka, żeby mieć skalę źle porównawczą dużo no niewątpliwie dużo na tor to jest przyczyna złotej nad szkolna przykłady można, by kilometr autostrad budowę za to co wychodzą jakieś gigantyczne liczby natomiast w związku z tym, że ta możliwa, choć żądanie do zdarzenia Niewiem, z czym nie jest powtórzenia z prostego powodu ich do takiego, z którego należy się cieszyć po prostu, bo w Polsce następuje wysoki wzrost PKB, a te główne i pozostanie główne kryteria przyznawania tych funduszy unijnych ale, działając w uproszczeniu w związku z tym, jeżeli się bogacimy to mniej potrzebujemy pieniędzy na wyrównywanie szans do tego dochodzi efekt brexitu czyli, czyli torze na drugi największy płatnik opuszczą Unię Europejską jej i to oni zawsze powstaje też jakaś luka z tego powodu mają druga zasypać m. in. składki w państwach narodowych, czyli będzie podwyższanie składek dotknie także Polskę to w zasadzie poprawniej byłoby teraz powiedzieć znakomity przed przedstawia, że to luka będzie zasypywać częściowo nowych stawek źródeł finansowania budżetu Unii Europejskiej w rolę zdarza się i tak na emisję dwutlenku węgla na podatek od tworzyw sztucznych tak i teraz jest tak, że 7 1 % wpływów do budżetu Unii Europejskiej to sąd składki treścią koszt 7 1 7 1 % obecnie aresztant, a reszta pochodzi z części podatku VAT, który płacimy w państwach członkowskich i tzw. tradycyjnie ze sobą własny to co w głównie cła, które są pobierane na granicach Unii Europejskiej, gdy na obszar celny, więc towar trafia to część stałą jest ich budżet Unii Europejskiej, a teraz sąsiadka dochodowe w myśl tak ma się tak zmienić w sumie udział składki państ w członkowskich, by zmalał on ma zmaleć do 5 8 %, a Okole tarczowa będą państwo płacić więcej, a za dobę trzeba przeliczyć, ale nie jestem pewien czy, jeżeli zmaleje budżet rośnie proporcjonalnie nie nie tak dużo natomiast daje udział tej składki 8 1 5 8 % maleje to wydaje mi się, że sama składka pochodzące z budżetu mogłoby nawet zmaleć no no tak, ale tych propozycjach komisji Europejskiej takie założenie zwiększenie składek narodowych jest założenie dotyczy zwiększenia tego co w ogóle wpływa z państw członkowskich, ale nie wprost z budżetu tylko tych składek liczonych łącznie, bo n p . jeżeli weźmiemy te nowe zasoby własne, czyli te proponowane przez komisję, czyli nowe źródła finansowania budżetu, czyli n p. jakaś część podatku CIT pobiera dzięki temu, że byłaby wspólna podstawa opodatkowania Luo z Ts handlu emisjami wpływy plus od niej przetwarzanych plastików jakiś taki podatek na zmierzeniu naszego kraju, który zmienił prognozę konsulat chętnych, zmierzając do tego, żeby nas po prostu też szkodliwe środowiska plastiki z mniejszym stopniu były wykorzystywane to coś takiego jak na nasz podatek od torach kolejowych filozofia podobna to oczywiście one też będą pobierane w państwach członkowskich i państwa członkowskie będą później je przesyłać do do budżetu, więc w tym sensie, jakby udział Eldo to łączny budżet będzie trochę wyższy, więc na to się składał on wyższe łączne udziały Paczkowski, ale niekoniecznie tezy bezpośrednio z budżetu Narodowego lub ten budżet wynosi jej na 1  000  20 0 miliardów euro i to jest to 100 miliardów euro więcej niż ostatnio mimo brexitu, a i tak, dlatego że są nowe potrzeby co, do których wszyscy zgadzają i też trzeba pamiętać, że kontekst tych uchwalania tych ram finansowych tak czy w żargonie mówi o tym, wiele w tym budżecie był zupełnie inny to był właściwy środek kryzysu państwo członkowskie wyjątkowo mocno naciskały na nośność, ale teraz też naciskają ta propozycja komisji, która jest na poziomie 1 , 11 % PnB czy też od Narodowego brutto wcześniej było 1 nie podoba się wielu państwom członkowskim już dzisiaj one wyrażają niezadowolenie twierdzą, że negocjacje będą dążyć do tego, żeby to jednak ograniczać czy zgadza się pan z tymi politycznymi prognozami, że to będą bardzo trudne negocjacje w polityce Polsce mówią, że to panu najtrudniejsze negocjacje w obozach chyba zawsze tych negocjacjach się, mówi że one będą najtrudniejsza między goryczą zawsze są bardzo trudne, bo dotyczą pieniędzy zawsze są nasze najtrudniejsze, bo się boję jakiś nowy trudny element poprzednie okresy teraz trochę inna logika ułożenia tego budżetu z analizy, choć projekt unijnego budżetu na lata 2 0 2 1 w 10 2 7 dziś zaprezentowanego przyjętego przez komisję Europejską studiu dr Filip Skawiński przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Polsce raz jeszcze dzień dobry kłania się panie doktorze kłania się ciąg dalszy naszych rozmów o propozycjach komisji Europejskiej inne komisja zaproponowała osobną część wieloletnich ramach finansowania na uwagę migracje i zarządzanie granicami to jest 3 0 miliardów euro oraz bezpieczeństwo i obrony 2 7 miliardów euro, jeżeli chodzi o to zarządzanie granicami to też interesujący wątek dla nas, ponieważ Warszawa jest siedzibą w unijnej agencji ochrony granicy Frontexu inni, a liczba pracowników ma wzrosnąć o bagatela z 1 200 do 10  000, ale jak rozumiem tych 10  00 0 ludzi właściwie 9 00 0 ludzi dodatkowych nie zjawi się w Warszawie tylko będzie rozproszonych po Unii tak to też nie jest oczywiście jeszcze ustalone dokładnie ale, ale i dlatego zwiększania zatrudnienia w tej agencji taka, żeby po prostu oni realnie służyli na na granicy Unii Europejskiej i tam, gdzie są największe zagrożenie dla narodu tego, żeby osoby nielegalnie przez granicę przedostawały Drutex powstał w Warszawie, dlatego że w Polsat zależało od umowy negocjowane w okolicach czas, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej czy krótko po poza tym jesteśmy przedmurzem Unii Europejskiej i wtedy tekst opatrzono je jak długa granica wschodnia to trzeba będzie dobrze dodał dobrze pilnować okazało się, że związana jest granica Południowa tak w związku z tym myślę, że z 50  00 0 dużo osób będzie jednak służyło w tych krajach, które teraz są najtrudniejsze w diecie problem migracji, czyli basen morza Śródziemnego w unijny komisarz d s. budżetu Günther Oettinger mówił tak musimy wiedzieć, kto do nas przybywają Bułgaria Grecja Włochy Malta Cypr może Polska są bardziej obciążone tym tematem może nawet nadmiernie w interesie całej Europy leży, by stworzyć podstawy do tego, aby wewnętrzne kontrole graniczne nie były kontynuowane jeśli swoboda przemieszczania się ma być zachowana w unii to musimy kontrolować granice zewnętrzne Unii dlatego proponujemy stopniową rozbudową tekstu i t d. my tutaj już te kwoty VAT, o których przed chwilą mówiliśmy czyli, jeżeli nie będziemy chronić granic zewnętrznych to niektóre państwa będą chciały przywrócić kontrolę wewnętrzną co zresztą w czasie kryzysu migracyjnego już zdarzało się czasowo przywracana kontrole na granicy ach, wewnętrznych, a ta kwestia mam inne bezpieczeństwa i obrony mówi się dużo tej wspólnej polityce obronnej co można za to pieniądze, bo to zmieni wiele jest 2 7 miliardów euro no to może jest niewiele ale, ale w porównaniu do poprzedniej budżetu Unii Europejskiej jest też duży duży wzrost o 80 % potrzeb patrząc całościowo, ale n p. to będzie największy komponent tego tego obszaru z nowym budżecie wieloletnim Unii Europejskiej Europejskiego funduszu obrony w Wilbo trzeba pamiętać, że Unia Europejska nie może posiadać własnej armii nie może finansować ustalenie, jaki dywizji europejskich nie ma po prostu kompetencji w dziedzinie natomiast Tusk może się przydać w ogóle cała ta logika nowego budżetu Unii Europejskiej jest taka, żeby jeszcze bardziej skupić na dziedzinach czy Unii Europejskiej najbardziej się przydać taka jest wartość dodana z tego, że coś robimy z na poziomie Brukseli, a nie Paczkowski 3 czy regionów, więc wraca z myśli może się przydać się w dziedzinie obrony w ten sposób, że ten fundusz finansowałby badania nad nowymi rodzajami broni jakieś prototypami detale jest zupełnie nieracjonalne, żeby n p. jakiś rodzaj drona bojowego niezależnie od siebie w tajemnicy kilka państ w członkowskich, które opracowało i później skoro i tak nie ma ryzyka, że będą prowadziły ze sobą jakiś konflikt zbrojny lepiej, żeby miały dość wąsko rozbrojenia i tutaj ten wkład Unii Europejskiej ten wasz trener rozwiniętych technologii może być bardzo cenne czyli, a raczej innowacje dla armii niż jakieś realne siły zbrojne watahy współpraca przemysłów obronnych, a nie mniej realne siły zbrojne jeszcze element współpracy z finansowania współpracy zwalczania terroryzmu i większym stopniu niż do tej pory znacznie większa to znaczy w turniejach dokładnych liczb natomiast natomiast to jest wymieniany jako to bezpieczeństwo wewnętrzne tak naprawdę do tej pory uprawnienie nie konsumował żadnych środków po prostu służby jakoś ze sobą współpracowały teraz będą na to NATO większe fundusze, bo to się wydaje oczywiste ale, ale z różnych powodów m. in. też czasem taki administracji na finansowych służby nie do końca skutecznie państ w członkowskich oczywiście przekazywały sobie do tej pory informacje takie zagrożenie komisja Europejska znalazła też 2 5 miliardów euro na wspieranie reform w strefie euro, ale też reform w państwach do strefy euro aspirujących tzw. instrument wsparcia Lu konwergencji Polska mogłaby z niego skorzystać, gdyby aspirowała chyba na razie nie aspiruje na czym to będzie polegało znaczy w jaki sposób można wspierać te kraje, które miałyby ochoty do strefy euro wejść w oczy zwiąże, żeby punkt wizja Polski skłania też mówić o tej o tej części tego mechanizmu, choć żona proporcjonalnie jest dużo mniej Jaś Tal Lis generalnie chodzi o reformy strukturalne co znaczy tyle takie, bo kryzys finansowy i ekonomiczne Unii Europejskiej pokazał, że mamy mają wspólną walutę i dość różniące się gospodarki są takie poważne nikt nie do stosowania pewnych państ w, które później rozległy się wspólną walutą, więc nie mogą takie automatyczne mechanizmy, choć dewaluacja waluty natomiast reformy strukturalne jakoś trzeba przeprowadzać najlepszy łatwo się przeprowadza, jeżeli jest dofinansowanie, więc to jest trochę taka teraz logika nie wszystko idzie przez politykę spójności, ale też czasem kraje, które mają problemy dogaduje się z komisją Europejską, proponując takie takie reformy należy przeprowadzić komisja mówi też przydatne i k i po prostu otrzymują na to czyją nie jest tak, że mamy konkretne pieniądze i chcemy za te pieniądze zrobić to to i to nie mamy fundusz i to państwa tak, które są członkami Unii Europejskiej występują do nas z jakimiś propozycjami miejsc zastanawiamy się czy to pomoże w reformie strefy euro czy dać na to pieniądze czy nie dać dokładnie taki sens z punktu widzenia komisji Europejskiej, a o tych zawsze natomiast ten fundusz dla państw aspirujących do strefy euro no tak to nos nos mówimy bardzo na bardzo wczesnym etapie więc, że nie wszystkie te szczegółowe kwestie są znane natomiast jest takie założenie, że państwo deklaruje, że inni, że chce wypełniać cele tego von tego tego funduszu, czyli zbliżać do strefy euro Niemcy co się równać z jakąś wiążącą deklaracją czy tylko taką bardziej techniczną, że będziemy niektóre wskaźniki poprawiać sobie rywala z tego funduszu korzystać no bo w tej wersji Polska również miałaby szansę, aczkolwiek to jest kwestia kilku miliardów euro w związku z tym w porównaniu z tymi pieniędzmi przez oczka w polityce w polityce spójności to nie są jakieś pieniądze bardzo znaczące dla dla n p. naszego kraju ma być też więcej pieniędzy na badania rozwój, czyli innowacyjne Unia Europejska potraktuje ten kierunek, w którym Europejska od dawna wie, że chce iść i wiadomo, że żaden Yvonne w idzie wolno, dlatego że z różnych powodów w Europie w mniejszym stopniu takie rynkowe mechanizmy inwestowania innowacji działają i w związku z tym, że ta luka z inwestycjach prywatnych w innowacje częściowo ma być wypełniana przez inwestycje publiczne w tym przypadku z budżetu Unii Europejskiej i wiadomo, że nadzieją dla konkurencyjności Europejskiej gospodarki w dużej perspektywie jest właśnie inwestowanie w innowacje w związku z tym w tym my w nowym budżecie Unii Europejskiej wydatki na ten cel rosną około 60 % mniej i to głównie z kim będzie skierowany na kolejny program ramowy tzw. dawniej na czym obecnej perspektywie też zwał Horizon 2 0 2 0 lat wcześniej to był kolejny etap 05 06. siódmy program ramowy czy taki wielki program finansowania badań naukowych w unii Europejskiej w i Polska powinna być mocno zainteresowane w tym powinna być dlatego, że to jest taki obszar sfinansuje badania przez Unię Europejską, że proporcjonalnie Polska bardzo niewiele wykorzystuje tych środków ręczy, gdyby wyliczyć, jaki procent w budżecie tego programu pochodzi z Polski skoro składki to okazałoby się, że akurat w odniesieniu do tych programów badawczych Polska mniej z niego uzyskuje niż Polska płaca a dlaczego tak się dzieje w UE no to jest pytanie też do dodatku do polskiego rządu natomiast natomiast taka powszechna opinia w tej sprawie to jest to, że brakuje trochę, zwłaszcza doświadczenia z UE i odpowiednich powiązań polskich instytucji, żeby umiejętnie aplikowały o środki trafią rozumiem, że dno działa tak samo jak wszystkie inne tylko uzupełniać chodzi o to, że państwo ma jakiś projekt tak i zgłasza się po pieniądze efekt jest analizowany ja, bo te pieniądze się utrzymują albo niech właśnie niezupełnie państwo i to się dokończyć wypowiedział powiązania są rozmowy z dziką zwierzynę ktoś kogo znajdę sposób dostaje dofinansowania, bo nie o to chodzi o powiązania z innymi ośrodkami tego typu czy w Forcie pomiędzy nauką biznesem do tej pory te te projekty z założenia są projektami realizowanymi przez ośrodki z kilku państw członkowskich i najlepiej jeszcze, że większość z nich poprzez łączenie właśnie z wiedzy naukowej z zastosowaniami biznesowymi i tutaj w Melbourne nasz kraj nie jest jeszcze wystarczająco w umiejętny, chociaż od wielu lat świat, mówi że należy te ścieżki komunikacyjne między biznesem, a nauką udrożnić albo uruchomić w niektórych przypadkach słyszy te już samochody dalej mamy kolejny powód, żeby świat bardziej starać to jeszcze na koniec chciałbym pana zapytać o to jak będzie wyglądał tlenem proces negocjacyjny polscy politycy mówią, że będzie to proces trudny już o tym, mówiliśmy za każdym razem, gdy pojawiają się kwestie budżetowe wszyscy mówią, że będzie długo i trudno no ale to jest także ta komisja Europejska ogłasza te propozycje natomiast budżet będzie domykać się kolejna komisja Europejska potem jeszcze rok przed sobą przed wyborami do parlamentu Europejskiego z pewnością tego budżetu nie uda się domknąć to jest takie realistyczne spojrzenie co prawda instytucja, który pracuje mówi tak uważamy, że byłoby zdecydowanie najlepiej, gdybyśmy mieli zgodę co do tego budżetu Europejskiego po dwudziestym roku przed wyborami parlamentarnymi, czego teoretycznie to jest możliwe, toteż byłby taki mocny pozytywny impuls polityczny, że w marcu dziewiętnastego roku opuszczał Europejska wielka Brytania, ale to, jakby nie są w stanie New aż tak Unią czy wielką Brytanią i wielką Brytanią to osobna rzecz i mogą siedzieć różne rzeczy natomiast Unię pokazałaby, że HOKEJ i jedno państwo odeszło, ale my razem ciągle jesteśmy silni i dowód tego kładziemy na stole wynegocjowane z trudem, bo z trudem, ale nowy budżet Unii Europejskiej to byłby bardzo pozytywny impuls z żywym oraz dosiąść dyżurach nosił Daniel nie uda się bardziej chyba nawet nie chodzi o kwestię wyborów tylko na ulice Paryża jeżdżą swoimi prawami chodzi o to, że w większych państw członkowskich ma wiele rzeczy do ugrania mówi Mateusz kontrolnego zjazd się i po prostu uważa, że jeżeli miałbyś się kierować tym, że cała ta szybko osiągnąć to szybciej musiałby, jakby ustępować de, który nie chce ustępować związku z tym takie żmudne negocjacje ciekawe są dużo osiągnąć wymagają czasu i z tego powodu rzeczywiście może nie udać, a to jest komisja to mówi i wydają się zasadnie spore ryzyko po będzie mieć nową miejską komisję Europejską parlament Europejski, który nowe rozdanie tak na końcu tych negocjacji parlament Europejski ma decydujący głos zaś może powiedzieć tak zgadzam się to budżet albo nie zgadzamy się ten budżet związku z tym już teraz tak naprawdę parlament jest łączony z rozmowy i mówić w tym kierunku to powinnaś zdaniem, żeby jakoś się zgodzili, ale jeżeli będą inni inny skład parlamentu Europejskiego jakieś dość istotne przesunięcia mogą nastąpić może inni inaczej będzie się kładła większy w parlamencie europejskim to, czego może się okazać się negocjacje jeszcze opóźnia, bo nowy parlament będzie chciało wysyp tym nowym w tym prawie wynegocjowane w budżecie to zmienić, a wyobraża sobie taką sytuację, że nowa komisja Europejska nowy parlament Europejski zaczynają od początku neon projektu budżetu nie cała ta to byłoby bardzo nieodpowiedzialne i myślę, że zupełnie niemożliwe natomiast w jest urzędnikiem mogę takie rzeczy mówić politycy mają to do siebie, że chcą zaznaczyć swoją swoje miejsce w historii mniejszy większy sposób myślę, że i w parlamencie europejskim to w nowej komisji będzie taka chęć, żeby wywrócić stolik jak nie jakieś własne choćby małe, ale jednak piętno odcisnąć zatem na tym bardzo ważnym dokumencie dr Filip Skawiński przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Polsce był gościem analiz przed godziną osiemnastą bardzo dziękuję za obecność w studiu strony Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA