REKLAMA

Samotność i problemy z nawiązywaniem relacji, czyli z czym zmagają się dorosłe osoby, które w dzieciństwie padły ofiarą przemocy (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2018-05-03 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM przyszedł czas na program dość przemocy dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w studiu witam naszego gościa którymi strona taka łódzka psycholożka kliniczna psychoterapeutka współpracuje z organizacjami pozarządowymi rządowymi m. in. z pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dobry wieczór dobry wieczór jakiś czas temu cały kraj usłyszał jak premier Morawiecki powiedział wydrzeć powiedział w dół Rozwiń » jest fragment wywiadu, którego udzielił gościowi niedzielnemu, ale on się odbił dużym echem, dlatego że wygłosił taką tezę, że przemoc częściej pojawia się w związkach nieformalnych niż w małżeństwach, ale chciałem zapytać panią, kiedy pani słyszy taką wypowiedź szczególnie ZUS osoby opiniotwórczej w i osoby, która jest słuchana toczy dla pani to jest wyraz jakiegoś stereotypu, a może to jest tak, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że rodziny czy związki nieformalne z jakichś powodów bardziej sprzyjają powstawaniu takich sytuacji przemocą lekarz małżeństwo z jakich powodów przemocy jest mniej ja pamiętam tę wypowiedź, że inni w zasadzie można się do tego odnieść taki sposób, że nie ma żadnych badań, które wskazują na to, że w związkach pozamałżeńskich czy konkubent ski cha stopień nasilenia przemocy jest większy niż właśnie związkach małżeńskich są badania dotyczące tego, że sprawcą przemocy w rodzinie jest najczęściej osoba bliska ofierze na losowo blisko jest takim samym stopniu mąż prawda czy żona jak osoba będąca w partnerskim związku, więc to wydaje się, że było była wypowiedź się mną oparta na nic tylko i wyłącznie na stereotypie szczerze, gdyby takie badania były prowadzone to jako superwizora też się d s. przeciwdziałania przemocy też osoba, która na bieżąco śledzić co się dzieje zawód zarówno w obszarze badań jaki różnych wypowiedzi dotyczących przemocy w rodzinie to myślę, że coś widziałem dlatego czujemy, chociaż umówiliśmy się na dziś na inne rozmowy przede wszystkim o doświadczeniu przemocy osoby dorosłej to co chciałem, żebyśmy o tym, powiedzieli, że pomimo tego, że upłynęło trochę czasu te wypowiedzi, ale wydaje mi się to nadal ważne i aktualne z 1 powodu ja mam wrażenie, że taki stereotyp jednak funkcjonuje myślę, że tak myślę, że trochę mamy do czynienia z takim myśleniem, że jak są związki jej konkubent szkielet to jest tam jest patologia, a jak jest rodzina myje związek małżeński to tam patologii nie ma albo jest zimniej tymczasem nie ma żadnych badań, które byty, jakkolwiek zweryfikowały to takie wiąże badań nie ma, ale jeśli jest stereotyp i ból i daty i ten stereotyp, którego może nawet użyć czy też się posłużyć bezrefleksyjnie premier to tym bardziej i tu uwaga czeka ciekawy raczej ciekawa sytuacja nawet ktoś, kto używa przemocy, aby ktoś jest ofiarą przemocy no bo skoro tak to jest tak to teoretycznie ktoś może powiedzieć czy takie starocie pań się spotkał w swojej karierze z taką sytuacją, że mamy tu żyjemy bez małżeństwa w związku, z czym u nas niektóre sytuacje trochę inaczej wyglądają kwitnąco nie nie po nie zgadzam się też z panem z mojej praktyki, a pracuje z osobami, które doznawały przemocy czy doznają przemocy zarówno związkach formalnych jak i nieformalnych te stereotypy jakoś nie wybrzmiał natomiast myślę, że to co jest niezwykle ważne to jest to, że temu stereotypowi bardzo mogą podlegać wszystkie osoby, które się ze zjawiskiem przemocy nie stykają, a nie stykam nie stykają ofiara ich czy sprawca to są osoby, które się stykają z tym zjawiskiem mam natomiast mówiąc o osobach, które się nie stykają są zjawiskiem mam namyśli pracowników wszelkich służb albo n p. osoby, które są predyspozycje osoby opiniotwórczej, ale się nie spotkały z tym zjawiskiem w związku z tym posługują się stereotypami i jak mówi o pracownikach służb to mam namyśli n p. policję, chociaż policja się bardzo dużo zmieniło tak pamiętam na przestrzeni lat jest teraz dużo lepiej, choć nadal jest jeszcze dużo do zrobienia, ale pracownicy również ochronę zdrowia pracownicy pomocy społecznej i t d. tak dalej służb, które stykają się ze zjawiskiem przemocy, ale w inny, ale tylko jako osoby właśnie pomagające niebezpośrednio osoby, których to zjawisko dotyczy już związek w czasie konferencja mogę powiedzieć, który pani brała udział w takim dość krótkim nie mogą być wykładem fach w system tak wystąpię z wystąpieniem to samo powiedzieć, czego dotyczyło to wystąpienie moje wystąpienie dotyczyło tematu psychologicznych, jakby w konsekwencji do uznawania przemocy w życiu dorosłym, czyli chodziło o osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinie, gdzie występowała przemoc w 3 takie badania jak uczy się objawia doświadczenia osoby dorosłej wyniesione z domu, gdzie występowała w meczach czy to są badania, które jest dużo są łatwo dostępne ktoś się tym zajmie może pani sięgnąć jak to wygląda od strony zbadania tego problemu jeśli ktoś chce mu tym problemem z tym problem zapoznać się od strony statystyki i danych takich właśnie, które są to jest możliwe najbardziej, ponieważ inni są organizacje znajdzie się organizacja też tego co pamiętam Rzecznik Praw Dziecka w barwy wykonywał takie badania, które dotyczą doświadczenia przemocy i mogło osób dorosłych, które wypowiadają się z perspektywy swojego dzieciństwa i wiadomo ile osób czy jaki odsetek osób w populacji osób dorosłych to są na dzieci z rodzinnym przemoc owych tak powiem może kolokwialnie coś to nie jest tak mało odsetek jak pamiętamy o jedno z badań, które dotyczą n p. przemocy seksualnej to teraz upraszcza, bo nie pamiętam szczegółów, ale na poziomie rzędu wielkości pamiętam, że przemocy seksualnej do zna mało około 10 % kobiet dorosłych w domu swoim rodzinnym czy miał takie doświadczenia dzieciństwa spektakl miał takie doświadczenie takich osób w jaki sposób osoby o tym, mówiąc czy są uświadomione tego, że są świadome tego potrafią w sposób jasny czytelny powiedzieć o takie moje zachowania czy takie cechy, które siebie widział się u siebie Widzew są efektem tego co się przydarzyło w dzieciństwie to jest różnie z tym, ale niektóre osoby są świadome tego, że kłopoty, które mocno czuwają w życiu dorosłym są związane z doświadczeniem dzieciństwa, kiedy jedzie z dzieciństwa w 2 w rodzinie tortury występowała przemoc, ale nie zawsze tak jest wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do psychoterapeutów też m. in . do mnie to są osoby, które uskarżają się nam różne problemy dotyczące no n p. nie jestem osobą asertywną nie umiem w pracy było wyartykułować swojego stanowiska bardzo boję się konfrontacji z akt z kimś, kto ma inne zdanie to wygląda na taki problem, z którym może dotyczyć każdego z nas środa, ale jak się mu przyjrzeć podłożu tego co doprowadziło do finalnie n p. takiego objawu czytam takich trudności Tosię okazuje, że grunt to osoba wychowywała się w rodzinie, gdzie zrodziła przemoc w takim sensie rzeczywiście wiele osób ma problemy z radzeniem sobie z emocjami ogólnie, a w szczególności z emocjami tymi trudnymi prawda z gniewem z różnicą zdań nie potrafią stanąć do dyskusji podtyp, podpierając się argumentami tylko to jest po prostu wtedy sytuacja dla nich zbyt trudne n p. może się przejawiać w życiu zawodowym, a o, jakim rodzajem przemocy doznawane w dzieciństwie mówimy czy o wszystkich możliwych, czyli nie wiem seksualnej fizycznej werbalnej ekonomicznej w przypadku dzieci mówimy o przemocy w zasadzie 4 my jej rodzajach prawda przemoc fizyczna przemoc emocjonalna czasem Wanat szybcy liczną przemoc seksualna i zaniedbywanie i tak jak zażywanie też jest zajęciem razem tak zaniedbać i wycofaniem się mocno myślę, że dla słuchaczy słuchaczek to w systemach, które warto, by rozwinąć to jednak mówi się głównie o przemocy fizycznej przemocy seksualnej o coraz częściej ekonomicznej, a pani, jaki jest zaniedbywanie i że to też jest przemoc Jim to jest definicja, którą wnosi na wsi światowa organizacja zdrowia, która klasyfikuje takie 4 właśnie rodzaj przemocy wobec dzieci, ale wypaść z bardzo szybko subiektywne kategorie ja wiem o tym i myślę, że mu, odnosząc się do tego co pan powiedział myślę, że dlatego najwięcej czy jak najbardziej wyraźnie słyszymy to, że dzieci doznają przemocy fizycznej przemocy seksualnej prawda, bo w tych przypadkach mamy większą szansę na to, aby były dowody czy ślady i do związku z tymi bardziej ewidentny znak, by dziecko przychodzi ze śladami pobicia do szkoły n p. prawda czy do przedszkola no to wtedy służbę trochę mają ewidentny widomy ślad prawda, że cena co się z tym dzieckiem dzieje trzeba rozpatrywać ze schodów tak często są płacone przez rodziców czy nie to jest kwestia diagnozy prawnej wyjaśniania podobnie też jest w przypadku wykorzystywania seksualnego, że dzieją się jakieś problemy seksualne z dzieckiem prawda albo, że na innych tyle groza tej tej formy przemocy stanowią o tym, że jakoś tak dociera do do budżetu do naszej świadomości, że to są właśnie 2 formy poznawania przemocy przez dzieci natomiast bardzo dużo dzieci doznaje przemocy emocjonalnej, a my też bardzo dużo dzieci zaniedbywanych nikt nie mówiąc o zaniedbywanie mam namyśli, że w szerokim, jakby inny zakres prac nad winnym zaniedbań, bo począwszy od zaniedbywania wynikającego z nieudolności rodziców n p . co do tego, żeby nie miał ubrać dziecko adekwatnie do pory roku albo dać dziecku kanapki do szkoły prawda jeśli niema obiadu w szkole, ale i zaleta tego jestem pewien, że Tarasek tanie o tym opowiada to część słuchaczy część słuchaczy myśli tak chwileczkę, ale przecież chyba jeśli mówimy o przemocy to gdzieś tam zawsze jest ten element intencjonalnym znaczy ktoś chce komuś świadomie wyrządzić krzywdę tak, ale w przypadku niezaradnych życiowo rodziców lub też opiekunów to trudny trudno takie zadanie takie oczywiste za co pani mówi to czy kiedy ktoś się nie nie wiem jak zaopiekować się dzieckiem i daje mu dzień za dniem do ręki nowsza tabletki to dziecko zamiast rozwijać się naturalnie spędza z grami na tablecie albo filmami całe swoje dłonie i różni się nie ma problemy w nauce w rozwoju i akcesu państwa może chodzić, bo rodzice stosowali rodzaj przemocy czy takie zaniedbanie jest przemocą to on definiuje się, że zaniedbanie to jest taki mam takie spektrum zachowań rodzica, które nie po odpowiada na potrzeby dziecka potrzeby zarówno rozwojowe, jaki też tłoczno tak ogólnie potrzeb Rozdroża, który nie rozpoznał odpowiednio potrzeba i tak jest bardzo często, że rodzic nie rozpoznaje potrzeby swojego dziecka i naprawdę i my swoje działania uzasadnia najlepszą intencją resztę omówimy temat Szymczaka mówi Malec pan tutaj przymocować zachował wobec tego dziecka i też myślę, że był dla przebija bardzo często spotykam się z tym, że byłemu toną przemoc definiuje sobie czy jakby nazywa właśnie ta osoba, która była dzieckiem wcale nie rodzic inaczej mówiąc załóżmy jak za trafia do gabinetu psychoterapeuty osoba dorosła to one z czasem to właśnie ona dochodzi do przekonania, że umarła zaniedbywane dzieckiem no i to wcale tak nie jest, ale nagle mówi ojej teraz pójdzie do moich rodziców i jakim to powiem, że nie zaniedbywał litości będą mieć spokój co tak nie jest, dlatego że wróci rodzice często starsi już mają oni mają zupełnie świadomości tego, że ich dziecko czuje się przez nich zaniedbywane w dzieciństwie na parterach są tylko wtedy w trakcie procesu wychowawczego też nie nie mieli też nie absolutnie wynika z ważnych dla tak wielu rodziców zaniedbuje swoje dzieci swoje dzieci, bo nie wiem sam nie miał wzorców jak należy będzie dbać o dziecko prawda co to znaczy mogłem dać dziecko ja zresztą nie wiem tak się teraz myślę czy w ogóle spotkam się z taką sytuacją, że sprawca przemocy powiedział, że miał intencje skrzywdzić jakoś trwale to jest trochę inna kwestia, ponieważ nota PS ani pani praca i pani profesja polega na tym, że na panią rozmawia z ludźmi w i wydaje mi się, że to wchodzi w różne intencje, ale też takie auto wizerunek jest kluczowe to znaczy nikt nie widzi chyba siebie jako osoby świadomie chcących wyrządzać zło i wyrządzających zawsze pojawiają się prawda jakieś argumenty chętnie bym pewnie wielu rodziców nawet nawet ci się miałam sesję z pacjentką, która odkryła żona ona już wie, dlaczego my musiała się dobrze uczyć była świetnym świetną uczennicą muszą się dobrze uczyć ani na odkryła to żyła potem silną presją swojej mamy też, że to była dla niej to była sytuacja, że nasi nie uczyła, dlatego że coś się interesował ułożone, jakby odkrywała swoją pasję i jest z przyjemnością się tego uczyła tylko uczyła się bardzo dobrze, ale dlatego, żeby uniknąć konsekwencji potem w domu, że za złą ocenę były kary prawda jej matka oczekiwała dobrych ocen daje im właśnie czy teraz są matki trzeba no nie wiem, o co bić od czci wiary żona świadomie skrzywdziła swoje dziecko nie ona chciała to, że rok był w przekonaniu swoim rodzicielskim, że dzieci powinny się uczyć miała się będą dobrze uczyć to w dole menu mogły się dobrze kształcić potem na studia i będą miały dobrą pracę natomiast poczucie tej pacjentki jest tak, że to przyjemne co nie było, że głaz z zupełnie zostawiona sama sobie z problemami swojej nauki rodzice interesował tylko wynik a gdy kiedyś na takim na takiej drodze autorefleksji i kiedy taka osoba niekoniecznie ta konkretna, ale mogę w takim procesie, w którym momencie zaczną uświadamiać, że coś co traktowane jako normalny istotne fragmenty dzieciństwa dojrzewania jednak było czymś dziwnym czymś coś na czym powinna się ropuch chociażby do psychoterapeuty tylko rosnąć, gdzie jest ten moment takiego Rumun myślę, że to jest inny z ogólnie mówiąc dosyć różnie, ale część osób zaczyna zastanawiać się nad tym, że coś było chyba nie tak mając świadomość po prostu nie najlepszej relacji z rodzicem już jako osoba dorosła mając dużo żalu do rodzica często nie on mówionego tego żalu i takiego nie nieuświadomione do końca, ale wiele osób, które nie tak mogę wrócić z perspektywy mojej zawodowej, które szukają pomocy boryka się z właśnie nie najlepszymi relacjami ze swoimi rodzicami co czasami zastanawiam, bo dziś też mają często refleksję taką, że rodzic nie ma przy tym nie chciał zrobić nowo wyszedłem na do dna ludzi inną nic się złego nie stało, ale dziś to dzieciństwo tak nie było jakoś trudno i teraz ta relacja moja już jako osoby dorosłej ze swoim rodzicem jest taka, że coraz bardziej widzę klną jak i było ciężko dzieciństwem, a czy taka figura zrealizowane dorosłego zrealizowanego człowieka, który czuje się stabilnie w tym miejscu, gdzie jest jest osobą mówiąc kolokwialnie szczęśliwą kończy leczyć to prawda, że czy to prawda czy tak się często zdarza, że jako osoba nigdy się nie spotka z psychoterapeutą, bo nie ma powodów do TK, a osoba, która z jakich powodów czuje w jakąś frustrację albo mam mniej jest niepewna siebie swoich wartości swojej postawy odczuwa jakiś dyskomfort, który nie potrafi wytłumaczyć idzie do psychoterapeuty i albo psychoterapeuta albo ona sama prędzej czy później zaczyna szukać właśnie w relacji z rodzicami, żeby z czasów dojrzewania jakiś problem czy nową żonę, że od czasu forda w 3 kierunki jest właśnie taki w Mubaraka od czasów wojny zawsze kierunek jest właśnie tam kino jest grupa osób, która dobrze funkcjonujący nie ma powodu, żeby szukać pomocy, bo nie mniej odczuwają konsekwencji nawet czasem wtedy, kiedy jest sypią się kolejne związki, bo też tak czasem, bywa że ludzie mają po kilka związków nie wiem 2 3 małżeństwa, ale nie mają refleksji, że no może te związki są problematyczne również dlatego, bo coś jak w nosie nie najlepszego tak dobrze do tej bliskiej relacji nie mają takiej refleksji związku z tym nie szukają pomocy natomiast, szukając pomocy osoby, które właśnie mają po pierwsze, czują się nie dowartościowany czują się słaby emocjonalnie czy jakiś taki urlop prawda zdominowane i mają refleksje nad tym, że w tym, że chciałby coś zmienić, że nie chcą taki sposób funkcjonować jak było to do tej pory zdarza się także przechodzi do pani ktoś taki właśnie problemami i pomimo głębokiego namysłu i rozmów na temat dzieciństwa okazuje się, że to nie tam jest problem, że rodzice nie są przeproszą za ten skrót, ale w trakcie rozmowy mam nadzieję, że pani z ciocią nie wybaczą rodzice nie są odpowiedzialni za te problemy, które teraz osoba dla dorosłych ma tak się czasem zdarza, ale takim drugim środowy występ wtedy się tak zdarza, kiedy tylko, jakby szwankowało to drugie środowisko podstawowe w tym dziecko się wychowuje, czyli środowisko rówieśnicze szkoła moda, że czasem w domu rodzinnym się pod jak się to co prawda omawia jest wszystko w miarę oka nie ma przemocy, ale dziecko doznawał o przemocy rówieśniczej albo właśnie było uczestnikiem jakiejś takiej nieprawidłowej sytuacji i właśnie w w placówce, gdzie nikt tego jakoś nie rozpoznał i dziecka nie doznała nie dostał pomocy często też rodzice nie mieli takiej refleksji, że powinni dziecku pomóc prawda mogła się dziecko doznaje przemocy rówieśniczej dot to jest ogromna rola po pierwsze, placówki szkoły czytam prawda przedszkola, a po drugie, też jej rodziców tylko myślę, że poziomym jak rozpoznawania przemocy rówieśniczej nawet teraz już nie mówi o tym co było 20 lat temu, ale teraz, kiedy dzieci są teraz dziećmi jest niestety bardzo mały, a przemocy rówieśniczej w szkole jest bardzo dużo bardzo dużo zawsze warto wracać to duża w tym meczu do badań statystycznych są to obok Niemiec w Europie najczęściej szli, choć są o nastolatki popełniający samobójstwo to właśnie w Polsce co rusz rażą przerażającą informację chciałoby się powiedzieć, że to jest taki dzwonek alarmowy szczególnie w czasach, kiedy mamy wrażenie, że próbujemy dokonać jakieś wielkie reformy państwa społeczeństwa społeczeństwo to za dużo powiedziane, że państwo na pewno, żeby powiedzieć, że coś wyraźnie jest nie tak skoro tak wiele młodych osób próbuje odebrać sobie życie i tak robi to skuteczne hamowanie, mówi że w jak rozumiem nie mamy tego przemocy rówieśniczej odpowiednio także badanej tak monitorowany i nie mamy tego systemu profilaktycznego nie nie nie ma pod ręką psycholog terapeuta, do którego automatycznie nauczyciel, widząc tak widzę taką sytuację krytyczną odsyła pan to jest to takie jeszcze wielokrotnie spotykam z taką wiernością tego systemu edukacyjnego, która wynika z kompletnej bezradności to są dosyć skomplikowane w procedury, żeby szkoła prawidłowo zareagowała, ponieważ po pierwsze trzeba to przemoc rówieśniczą wskazać jakoś nazwać prawda i po drugie, pracować nie tylko z pokrzywdzonym dzieckiem nie tylko ze sprawcą tej przemocy, gdzie czasowo pokrzywdzone dzieci jest więcej niż jedno tylko w ogóle z całą klasą i im często jest także w tym trybie edukacji Annę k jest trudno n p. pedagogom szkolnym przebić się, żeby pracować są rasą, bo jest dużo materiałów, bo trudno jest wygospodarować taki czas na pracę taką właśnie z klasą jesienią też jest jedynym powód tej trudnej sytuacji, ale rzeczywiście bardzo często tak jest, że poniesie pracuje też z dziećmi to bardzo często tak jest ja się zdarza, że przemoc rówieśnicza to rodzice decydują się, widząc brak reakcji ze strony szkoły, widząc taką obstrukcję, która nic nie wynosi po pozytywnego dla dziecka, a czas płynie jest dziecko idzie skrzeczy coraz gorzej decydują się zabrać dziecko do innej szkoły po prostu nerek rozumiem z pani perspektywy czasami też może najlepsze wyjście to myślę, że tak, że jeszcze niema pomocy to, gdyby dotyczyła sytuacja mojego dziecka też się tak zrobiła USG, licząc na to, że ta w przypadku odpukać krytyczną, ale znajdzie się 3 lub oczywiście postępowanie będzie inna, ale czy dobrze rozumiem, bo takie głosy często są podnoszone, że tak naprawdę to jest kwestia właśnie tego co pani powiedziała duża ilość materiału mało czasu i takie traktowanie tych problemów jako nie priorytet nowych czy priorytetem jest to, żeby dzieci napisały dobrze maturę a, a nie to, że ktoś czuje mniej komfortowo, ale myślę, że taki jest, że tak jest w większości placówek edukacyjnych teraz taką refleksję też na inne tematy oświaty mogło nie mówiąc był istnieje coś takiego procedura niebieskie karty rozdają one nie dotyczy rozpoznawania przemocy wprawdzie domowej ani rówieśniczej, ale wobec dzieci prawda wobec osób dorosłych też, ale mówimy tutaj o dzieciach i oświata jest 1 z tych służb, które z mocy ustawy są zobligowane do tego, aby reagować wtedy, kiedy dziecko doznaje przemocy w domu no ale gdy badania i realia są takie, że oświata jest 1 z 2 służb obok ochrony zdrowia zresztą, które bardzo mało tych procedur uruchamiają inaczej mówiąc bardzo niewielu przypadkach w ogóle reagują tam, gdzie powinny nas od przemocy rówieśniczej nie mamy takich narzędzi jak niebieska karta jest ta myśl, że sytuacja wygląda jeszcze gorzej z jakiego powodu być może ktoś ktoś może powiedzieć być może policzymy ile szkoleń mieli mieli policjanci tak ile szkoleń nie mieli nauczyciele to może się okaże, że po prostu nie za bardzo wiedzą jak użyć tego narzędzia, którym jest niebieska karta być może tak jest być może tak jest, choć obecność właśnie pracowników oświaty chce tych procedurach mających pomagać dzieciom jest nie do przecenienia, bo o n p. wychowawca czy pedagog szkolny to są właśnie osoby, które dziecko zna prawda i które znają też dziecko jego sytuację rodzinną wydaje się, że to są najlepsze osoby do tego, żeby przynajmniej monitorować sytuację tego dziecka, żeby nie wiem podejmować jakąś pracę prawda z rodziną, że miało być blisko blisko dziecka no pamiętam sama chodziłam do szkoły nam profesor mówił, że szkoła jest naszym drugim domem no, więc jakoś też myślę, że tak tak tak to wiele dzieci ostrzega, że ma jeszcze w szkole tym codziennie nauczyciele nie znają jednak nowe normy realia są takie rzeczywiście oświata pracownicy oświaty bardzo rzadko zakładają prawdą niebieską kartę chciałem poruszyć w rozmowie z panią dość kontrowersyjny temat, a mianowicie to się zdarza oczywiście bardzo rzadko też nie jest kwestią, której celem roztrzęsiona podczas tego typu rozmów, ale na samym początku naszej rozmowy pani wyróżnienia rodzaj przemocy opowiedziała o tym w jaki sposób takim dla niektórych nieoczywisty ta przemoc może się wytarzać w i ktoś może zaprzestać to co w przypadku nauczyciela, który czy pedagoga, który podważa umiejętności albo w ogóle inteligencja jakiegoś ucznia i robi to permanentnie efektem może być to, że uczeń traci poczucie własnej wartości jest niedowartościowany sfrustrowany zaczyna się bać chodzić, ale cysterna z nauczycielem czy to nie będzie przemoc oczywiście, że tak przemoc instytucjonalna o tym, się dużo nie mówi prawda, ale inny jak chciała tak mocno widzi, że takich rzeczy nie ma, ale nie mogę tak powiedzieć, bo dzieci są świadome niektóre dzieci są świadome tego że stały się dla jakiegoś nauczyciela często 1 jakiegoś dno osobą która, żeby nie wiem ile się uczyła ich, żeby nie wiem co robił jadł tak nigdy nie będzie doceniona i nigdy nie będzie pochwalony nawet przypominam się wypowiedzieć cienki, która powiedziała, że miała grze generalnie ma problem z historią i tam nauczyciel czy nauczyciel już nie pamiętam no o tym, oceniała umiejętności tej dziewczynki na 1 z plusem co było dużym dla niej dyskomfortem generalnie nie uczyła się także z innych przedmiotów go ta historia jakoś tak nie chciały wejść do głowy czasem się zdarza no i się któregoś tam raz zmobilizowała i ważną klasówkę napisała na czwórkę to on oddać członkami mówiła, że nasze głupie czuła z tym, że to nauczyciel wstawili tę czwórkę i patrzył na nią z takim niedowierzaniem chyba nawet jakiś komentarz, jaki skomentował także na forum klasy, że to jest jakoś zaskakującej chyba nie pisała tego sama jakoś tak wiecie pan tak to było takie pocięcie skrzydeł temu dziecku, że naprawdę zastanawiam się tak jak tak można tak się niestety zdarza ale wraca z początku naszej rozmowy taka osoba jak dorośnie może cierpieć czasami na objazd takie jak o różne objawy, które są związane z tym, że była ofiarą przemocy, chociaż sama może nawet tego tak nie postrzega, bo nie była bita nie zabierano im pieniędzy i t d. tak dalej tak dalej, a może mieć objawy związane z ze zbycia w dzieciństwie ofiarą przemocy chociażby z byciem dzieckiem zaniedbanym i wtedy oczy to tak młodzieży tym co bardzo często, jakby niosą osoby dorosłe, które doznały przemocy niezależnie od tego, jakiej formie jest niskie poczucie własnej wartości taka niepewność w swoje możliwości, choć ja spotkam się też z tym, że w domach, gdzie nie było przemocy jako takie, aby umorzona, bo nie wiem nie jakoś niedookreślona, ale z domów, które można, by określić na nie patologicznym nic nie jakimiś domami też czasem wywodzą się dzieci, które potem jako osoby dorosłe też nie mają poczucia własnej wartości tylko, że różnica między 1 2 jest taka, że dzieci Knock przyrządzone tak krótko powiem, które stają się osobami dorosłymi mają spektrum objawów nie tylko 1 prawda po tym, takim najczęściej występującym w mojej praktyki to mówienie z badań w jest właśnie taka niepewność brak poczucia własnej wartości takie negatywne myślenie o sobie, ale też n p. żywą różne problemy emocjonalne różne różne tak można, by na ten temat długo mówić, ale również kolejny taki obszar, który w szwankuje bardzo często to jest obszar bliskich relacji i funkcjonowania w relacji z innymi ludźmi, a szczególnie bliskich relacjach młoda z chłopakiem dziewczyną z narzeczonym z narzeczoną z mężem żoną z partnerem z partnerką, ponieważ w tym doświadczenie przemocy uczy tak powiem w cudzysłowie uczy czegoś nieprawidłowego no n p. tego, że wpada w związku między 2 osobami nie ma partnerstwa niema żadnej równowagi tylko jest były o osobach, które sprawuje kontrolę, która jest właśnie z rannym sprawcą przemocy i druga osoba, która musi się podporządkować, która nigdy niema racji, których potrzeby nie są ważne ani mną żaden sposób po brane pod uwagę jest taka nierówność już w relacjach to jest 1 z jedenastek, ale też wiele innych n p. sytuacja, gdzie to jesteś codzienna sytuacja, gdzie ludzie się różnią między sobą tak każdy z nas jest inaczej wiem i w związku z tym w relacjach bliskich też tak jest na co dzień się spotykamy z tym, że psy w 1 tej samej sprawie partner ma takie zdania partnerka ma inne zdanie no i cała dojrzałość bycia w relacjach z drugim człowiekiem polega na tym, żeby umieć mimo tych różnic być ze sobą, żeby umieć się zatrzymać dyskusji w takim momencie będzie można powiedzieć rozumiem, że masz inne zdanie na ten temat albo wiesz ja mam inaczej lokalnej natomiast doświadczenie z rodziny przemocą jest takie, że racja musi być zawsze po 1 stronie East i dąży się do norm tego, żeby ta racja była usankcjonowania nam przez pozostałych domowników nie może być różnic zdań racja jest tylko po stronie sprawcy w związku z tym dzieci, które się wywodzą z domów dzieła przemoc po prostu nie miały się, gdzie nauczyć tego, że w życiu nie trzeba szukać winnego na siłę nie trzeba udowadniać, kto ma rację nie trzeba można się porozumiewać i być blisko z innymi ludźmi także się różnimy nawet czasem w tym jest, że wartość prawda, ale skoro pojawia się w życiu dorosłym problem z nawiązywaniem relacji albo te relacje są trudne jak rozumiem część takich osób dorastając wcale nie będzie szukała relacji to znaczy będzie chciała być sama, lecz czy tak jest czy czasem tak się zdarza, że niektóre osoby podejmują decyzję, że będą same będą też nie ma obowiązku zakładać związków środa jednak to trochę stoi w sprzeczności z potrzebą nas jako ludzi no my jesteśmy zwierzętami stadnymi w związku z tym naszą pierwotną potrzebą jest to, żeby jednak być jakieś relacje z kimś prawda i mieć następstwo pokoleniowe tak czy dzieci więc, owszem, da się czasem zdarza natomiast na postoju takiej sprzeczności z jakąś ma aspekty natury jak wg pani wyglądał świat idealny, w którym jako społeczeństwo jesteśmy uwrażliwienie na przemoc Woźniak szeroko rozumianą w bo jestem pewien, że to co pani na początku powiatu nadal są niektórzy słoty swatki o tym, myślę, że zaniedbanie jest formą przemocy ani nieświadom, bo to jest chyba najciekawszy nieświadomy ni intencją Nawalny zaniedbanie dziecka to też może być krzywdząc non rządzący, a no no dobrze, ale w świecie idealnym czy to jest także pani patrzy na nasze społeczeństwo myśli sobie to rządzący powinni o tym, więcej mówić szkoła powinna być wyczulona czy też może nie na to się rodzice powinni świetnie wiedzieć, że te skomplikowane, a czasami proste mechanizmy, które działają powodują, że moje dziecko może czuć się krzywdzone dziś wg pani tak główna kluczowa zmiana, która powinna czy w ogóle jest taka, która powinna nastąpić, żeby związać się poprawiła myślę głównie tak jak tutaj pan zadawał to pytanie to się głównie o Mann aspekcie edukacji, ale w takim wymiarze, że robot przemoc jako zjawisko jest czymś bardzo nieprzyjemnym czymś co o nic nie chciałby móc musisz mówić, że doznawał przemocy albo, że no, bo ktoś go oskarżyło rząd jest sprawcą przemocy w związku z tym myślę, że mamy tutaj do czynienia z takim odsuwanie od siebie jak najdalej tego też co się nazywa przemocą i z takim bardzo łatwym odruchem, żeby o tym, że to jest ten temat zamiast dać pod dywan, żeby o nich wiedzieć, żeby nie rozmawiać o tym, żeby nie nazywać przemocą tego co przemocą jest prawda i myślę, że w dużym stopniu jest tak, dlatego że ludzie się boją tego o zjawiskach w ogóle rozmawiania o tym i wchodzą w w sferę operowanie stereotypami to, o czym rozmawiać reform rząd, że w związku z tym, że nic nie wiedzą tak naprawdę na temat przemocy wydaje się to okropne przerażające ja nie zapewnił, że przemoc jest czymś przyjemnym natomiast no i jest po prostu była jest i pewnie będzie faktem Nowak szef po prostu zdarza tak to, że ktoś się wychował w domu, gdzie była przemoc nie skreśla go jako człowieka i nie wyłącza go na margines społeczny i w tym, dopóki nie powinni no dziś nie będzie otwartości na to, żeby dno po prostu nie tylko w naszym społeczeństwie jest przemoc w każdym społeczeństwie przemoc do przemocy dochodzi i myślę, że to jest takim jest największą trudnością może najlepiej do, żeby o przemocy nie mówić to trochę nam się kłóci z takim stereotypem dobrej rodziny jak to dobra rodzina jak tam jest zaniedbywanie dzieci przemoc to jest przecież Szmal dla taty dobra rodzina, kiedy tak pani słucham to jak rozumiem ta akcja, którą przyszli w stanach się zaczęła tam największe mój największy zasięg miała, ale przyszło też do dojenia społeczeństwa akcja zaznaczania na na na profilach w internecie hasztagu mitu o 2 i dawanie świadectwa, że jest się, by stało się kiedyś ofiarą, gdy ktoś był kiedyś ofiarą tak jak rozumiem to dla pani z bardzo to muszą być bardzo ważny moment tak, bo to bardzo mu to oznacza, że to do przestrzeni publicznej weszło w życie chyba 1 z najczęstszych komentarzy z kolei mężczyzn było coś takiego, że nie zdawałem sobie sprawy, że skała jest tak olbrzymia tak jest, że tak myślę, że ta akcja przyniosła bardzo dużo dobrego IR my właśnie widzimy to, że o molestowaniu seksualnemu przemocy seksualnej zaczęliśmy mówić jak mogę powiedzieć no bo w Polsce też szeroką falą się przeżyć ogrody przy prze przeszły przeszedł ten temat i nadal jakoś się zajmuje oni tam nie zrobiła złego jako społeczeństwu, a myślę, że dużo dobrego no n p . poprzez to z 1 strony, że kobiety, które znalazły się w sytuacji właśnie molestowania seksualnego mogą o tym, powiedzieć znajdzie się przestać tego się nie wiem jakoś wstydzić mimo to jest taki kawałek nie fajne prawda doświadczenia jednak można o tym, powiedzieć co z 1 strony, a z drugiej są też właśnie taka firma nie chce wiedzieć, że lekcja, bo oni tak to traktuję tylko ważyć taki głos, który pokazał różne rzeczy mężczyznom, że my oni sobie nie zdawali sprawy w wielu przypadkach, że to nie jest nic przyjemnego dla kobiet AZS przekraczanie granic prawda i myślę, że Toruń tak cennym przyniosła bardzo dużo dobrego prawa spotykamy mężczyzn, którzy mówią kompletnie nie wiem teraz jak mogę się zachować wobec kobiet straciłem taką pewność, której nie było nawet świat sposób zaznacza się zachowywałem w sposób naturalny, a teraz muszę się bardzo kontrolować nie do końca wie czy nie przekroczę 10 niewidzialnej granicy to co pani mówi no i myślę, że to trochę jest taka pokutuje taka albo inaczej, że ta sytuacja wymusza na mężczyznach, ale myślę, że na wszystkich nas nie tylko na mężczyznach konieczność rozmawiania po prostu iść ja wchodzę w relacji z drugą osobą na to ja nie jestem tam sama myśl makro z kobietą może to tak jakbym była facetem w obronie pewnie łatwiej mówić stereotypowo znowu w darze wielu mężczyzn nawet nie ma takiej myśli, że jak wchodzi jakąś Niewiem relacje z koleżanką z pracy nie uwierzy seksualną nie nakaz wejdą czy nie wiem, a jeszcze jakoś się podoba no to jest tym bardziej trudno nawet nie mają takiej myśli, że może czas nie jakoś nie miałem przy bądź przynajmniej obserwować czy to co ja robię to jest jakoś Jani UK czy ona jest nie ze mną dajmy im sygnał, że jest to powiedziałem coś nie niekoniecznie przyjemnego dla niej i to powinno oczywiście działać strona nie rozumie akt to tacy mężczyźni pytają panie co mają zrobić to pani, mówi że mają po prostu mieć oczy szeroko właściciel rozmawiać słuchać tak oczy szeroko otwarte rozmawiać słuchać co może być dosyć mało sytuacja dla wielu osób jako rozumną w kontekście tego, o czym pani mówiła rozmieści z różnych powodów z sądu są ludzie, którzy z powodu doświadczenie z dzieciństwa są zamknięci nie są otwarci na relację mówiąc banalnie nie ćwiczą tych relacji takiej interpersonalnych nie nie mają w tym doświadczenia to dla nich w Top Toys w dwójnasób trudne jak rozum tak oczywiście, bo to też dotyczy to dotyczy wszystkich osób, które są relacji 2 osób prawda 1, ale też tej drugiej, która powinna mama się, gdy kobiety prawda firm, które powinny komunikować się coś jest nie tak, ale wiele kobiet tego nie komunikuje odkąd, po czym się urażone i potem wchodzą takie właśnie w poczuciu, że ktoś się tam jakoś źle potraktowała, ale nikomu o tym, nigdy nie widziały w zarzucie pani karierze coś co nie chciały nazwać tego błędem pomyłką albo złą interpretację, ale podam przykład nie przychodzi osoba pani nie dostrzegam takie symptomy właśnie osoby, która była krzywdzona w dzieciństwie ofiarą przemocy próbuje inne panie podczas stracić coś na to poradzić i okazuje się, że nie, że to mnie tam trzeba było szukać ta osoba dajmy na to nie wiem po prostu nie była zadowolona z tego jak wygląda wystarczy, że schudła 15 kilo i okazuje się, że problemów nie ma pani myśli latem rok temu czy niewiele takie terapie trwają po prostu zrobiłam było tak źle szukałam zdarzyło się w czasie bank może zdarzyć zdarzyło mi się oczy szerzy się zdarzyło myślę, że czasem terapeuci borykają się z czymś takim, że przychodzi, gdy ktoś, kto potrzebuje pomocy to ja mogę mieć postać własnego doświadczenia wybrać ciekawe zdanie innych terapeutów, ale pojawia się wtedy takiego co prawda otwarte serce i taka jest trzeba pomóc zdają sobie Matko cię załatwię wszystkie problemy jej życia często jest tak, że my jako psychoterapeuci na podstawie rozmowy wstępnej konsultacji z pacjentem dużo widzimy różnych nieprawidłowości w życiu, jakby mamy dosyć szerokie pole widz ma to musi pani co powiedzieć co na to, że pani profesor je w często się z nurtem psychozę dynamicznym, że to taka, że to jest takie podejście właśnie w niczym właśnie jak to określić z rakietowe całościowe takie, które mnie skupia się tylko na objawienie, że ktoś problem ma kłopot z asertywnością i się z nim ćwiczy zdanie, które trzeba pozbyć w sposób asertywny tylko się pracuje nad przyczynami tego, że ktoś mnie Sasal styl, ale też czy w takim nurcie psychodelii licznym psychoterapeuta musi być jednak być empatyczny tak jak musi być w tym sensie, że przeraża zebrali sformułowania jest sucho nie jestem psychoterapeutą, ale że trochę tak jakby w trakcie terapii trochę się zmieniać z tym pacjentem tak jak współgra z nim też o to chodzi w nocie są dynamiczne wbija się, że w każdym nurcie o to chodzi, dlatego że w każdym z nas takie przynajmniej pracuję nie wyobrażam sobie, że tak należy takie mam uczona że, zanim się zacznie pomagać człowiekowi to po to jest etap konsultacji, czyli takich spotkań wstępnych, z którą ale, żeby podjąć decyzje, ale nie terapeuta sam tylko z tym najbardziej zainteresowanym prawda, czyli pacjentem nie podjąć decyzję na temat tego, czego będzie dotyczyła ta pomoc nad czym pacjent chce pracować, bo czasem tak się zdarza, że pacjent chce pracować nad tylko o tym, że jest miastem sztywny w związku z tym wtedy warto go wysłać na kurs asertywności, które możemy pomóc prawda, bo osoba może nie mieć gotowości na prace głębszą najgłębszym poziomie, która dotyczy osobistych bardziej spraw spra w związanych z rodziną prawda, w której się wychował i t d . w związku z tym no to jest tak bardzo ważna rzecz, ale jeszcze chce być o tym, że nic nic co jakiś czas warto w psychoterapii gdzieś poddawać refleksji można zrobić taką ewaluację tego czy ta pomoc ta droga, którą idziemy razem tak pacjent i psychoterapeuta, któremu pomaga czy ta pomoc jest skuteczna czy pacjent czuje, że mu terapia pomaga za to powinien zrobić z zewnątrz czy właśnie w tym w tej parze psychoterapeuta pacjent jedno środowisko czystej parze psychoterapeuta pacjent, ale też są terapeuci korzystają z Super wizjera chorzy mają swoich mentorów kogoś, kto jest starszy doświadczeniem bogatsze doświadczenie prawda też psychoterapeuta, który nie pracuje bezpośrednio nie zna tego pacjenta i może ważyć od obiektywnie popatrzeć na to właśnie jak ta droga prac w pomocy wygląda czy się nigdzie, gdzie się na o złym kierunku i to jest dodatkowym bardzo ważną bardzo ważnych często właśnie głos, który pomaga omówić z pacjentem właśnie czy ten proces pomocy jemu służy czy Arlety równości psy ten psychol dynamicznie w tym nurcie nie jak gdzieś przeczytałem nie pracuje się z osobami uzależnionymi, że to ten traci tego nie robi to, dlatego że istnieje bardzo dobrze rozbudowana w Polsce sieć czy system pomocy osobom uzależnionym i jeśli ktoś ma problemy z uzależnieniem to powinien mieć tańszą ropę od uzależnień po prostu Pisz do psychoterapeutki czasem ktoś przychodzi do pani okazuje się, że jest co do jest ofiarą przybyło się naszym zwycięstwie jako osoba dorosła ma cały czas bandycie spektrum tych objawów, ale jednocześnie z uzależnioną to pani chce wysłać taką osobę psychoterapeutą uzależnień ca ja wysyłam ja wysyłam, dlatego że uważam, że problemy związane z uzależnieniem większym stopniu, ponieważ występują tu i teraz w tym o 2 etapie życia większym stopniu determinują zachowanie pacjenta jego problemy na ten moment niż praca głębsza psychoterapeutyczne, którą zawsze można zrobić w drugim kroku nasze życie nierzadko wcale zdarza, że ktoś przechodzi przez system do poradni odwykowej prawda przez programy związane z uzależnieniami po jakimś czasie czy nawet czasem jako drugi krok idzie do psychoterapeuty oto, żeby pracować nad swoim dzieciństwem, jakby już będąc osobą bez uzależnienia tak trzeźwą czytamy w abstynencji tak jak to jest szczyt czy takie stereotypowe myślenie, że te problemy związane z byciem ofiarą przemocy w dzieciństwie uczono też w życiu dorosłym mogą powodować, że łatwiej się ludzie uzależniają to problemu uzależnień częściej występują tutaj nie nie jestem ekspertem w tej dziedzinie trudno powiedzieć, ale Pogorelicia to jest w przypadku przemocy i jej się być może jest podobnie w przypadku uzależnień w przypadku przemocy jest tak, że dzieci w krzyż dzwonek tak ogólnie powiem mają łatwiej wejść w 1 z 2 ról potem jako osoby dorosłe i nie mówię, że wszystkie chodzą, ale spora część tak jednak rola to jest wejście w rolę ofiary w dorosłym życiu to znaczy, że osoba, która patrząc na dzieciństwie tak konstruuje swój swoje związki w życiu dorosłym, że w tych związkach znów Maz sprawcy znów sobie wzięła kogoś, kto ją krzywdzi znów jest sama staje się ofiarą to stres dotyczy kobiet i a druga rola to jest właśnie rolę sprawcy i często dotyczą mężczyzn, czyli że dziecko krzywdzone chłopiec, kiedy staje się osobą dorosłą tak konstruuje swój związek szuka sobie takiej właśnie uległej zależnej kobiety po to, żeby jednoczyć fotonu nieświadomie oczywiście, żeby móc stworzyć związek podobny do tego związku rodziców, który był w domu i myślę, że być może jest podobnie w rodzinach alkoholowych, że część osób wchodzi w temat uzależnienia tak, a część osób wchodzi temat współ uzależnienia jak roboty, a istnieje rodzaj współuzależnienia od przemoc bądź osoba, która nie była świadoma była świadkiem nie mówi się o tym, że teraz uzależnienia przemoc, ale mówi się właśnie o krzyż w dziele o dzieci, które były są świadkami przemocy czy były świadkami przemocy od całkiem niedawno się o tym, mówić, kiedy silną nie udzielało się pomocy czy jakby no nie my nie miało się takiego oka na rodzeństwo dziecka krzywdzonego natomiast teraz już jest także, gdy w systemie pomocy dzieciom krzywdzonym zawsze bierze się również pod uwagę pod taką lub też, bo po pomoc ową również rodzeństwo wiedząc o tym, że nawet jeśli dziecko bezpośrednio nie doznaje przemocy to wychowuje się tak samo w tej w tej sytuacji napięcia awantur kłótni przekraczania granic tak dalej jak to credo doznaje przemocy w czas skończyć naszą rozmowę, za którą bardzo pani dziękuję za nami była pani Renata Gaucka psycholożka k Bryniczka kliniczna psychoterapeutka współpracy z organizacjami pozarządowymi m. in. z pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia bardzo panie Jacku dziękuję bardzo dziękujemy słuchaczom w Ameryce Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA